Семестр другий Обсяг дисципліни
Pdf просмотр
Дата конвертації11.02.2017
Розмір19.9 Kb.

Опис окремої одиниці програми навчальної дисципліни
Трудове навчання з практикумом
Тип дисципліни: обов’язковий
Семестр - другий
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин –120 год. (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години – 48 год. (лекцій -
16год., практичні - 48 год.,); самостійна робота – 56год.
Лектор:
Дробчак Ярослава Антонівна – ст.викладач,
Результати навчання:
знати: психолого-педагогічні основи навчально-трудової діяльностіучнів початкових класах; основну мету, завдання та зміст трудового навчання початкової школи; методику проведення уроків та позаурочних занять з трудового навчання; загальні основи основу сучасного виробництва, традиційні промисли і ремесла; ручні прийоми обробки різних матеріалів та технологію виготовлення виробів за шкільною програмою трудового навчання; початкову графічну грамоту; основи технічного та художнього моделювання і конструювання виробів, види декоративно- ужиткового мистецтва; правила безпеки та культури праці.
вміти: вільно користуватися навчальною програмою початкових класів її підручниками та методичними посібниками; планувати та організовувати навчально-трудовий процес; складати конспекти уроків, розробляти завдання творчого, пізнавального змісту; використовувати оптимальні методи та прийоми у проведенні уроків та позаурочних занять з трудового навчання; володіти інноваційними технологіями у проведенні уроків; вільно володіти ручними інструментами і використовувати у навчально-трудовій діяльності; читати схеми, креслення, складати схеми, інструкційні (технологічні) картки, розгортки виробів, виконувати технічні рисунки, ескізи виробів; творчо і якісно виготовляти вироби, моделі, макети з різних матеріалів, а також доступно пояснювати процес їх конструювання і виготовлення; дотримуватись правил безпеки і культури праці; поєднювати навчальну діяльність з
ігровою.
Спосіб навчання: аудиторне навчання
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна педагогіка
Зміст навчальної дисципліни:
. Дидактичні принципи визначення змісту та організації трудового навчання в початкових класах. . Розвиваючий характер трудового навчання в початковій школі. Методи, прийоми і засоби трудового навчання. Класифікація методів навчання. . Урок як форма організації трудового навчання. Типи і структура уроків. . Організація позаурочної роботи з художніх видів праці. Методика творчого пошуку у трудовому навчанні. Папір, його види, властивості. Виробництво. Оригамі у художньому конструюванню Елементи графічної грамоти.( Технічна графіка. Графічні зображення). Створення симетричних силуетних композицій вирізуванням паперу (технологія різання паперу, витинанка). Формування художніх виробів із смуги паперу в техніці папероплетіння. Паперопластика в художньому конструюванні, гофровані структури з паперу, квілінг. Художнє конструювання предметних, сюжетних, орнаментальних і знакових композицій в техніці аплікації. Художнє конструювання книжкового блоку (палітурні роботи) .Художнє конструювання з аркуша паперу та картону, конструювання архітектурних форм. Волокнисті матеріали їх види, властивості. Вишивка. Природні матеріали та їх властивості. . Пластичні матеріали їх види та властивості.
Рекомендована література
1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі (Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів). – Тернопіль: Мальви. – ОСО, 2004. – 276 с.
2. Дробчак Я.А. Методика трудового навчання у початкових класах. Підготовка, зміст і проведення уроків з трудового навчання в 1 класі. (Розділ «Робота з папером (картоном). – Дрогобич:Редакційно-видавничий відділ
Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. – 2008. – 138с.
3. Дробчак Ярослава Трудове навчання з практикумом. Елементи графічної грамоти: навчально-методичний посібник /Ярослава Дробчак. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка, 2012. – 72 с.
4. Дробчак Ярослава Трудове навчання з практикумом. Лабораторний практикум: навчально-методичний посібник –
Дрогобич: ВВ Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка, 2015. – 56с.
5. Навчальні програми для загальноосвітніх шкіл. 1-4 кл. – К. : Освіта, – 2012. – 465 с.
6. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів – К.: Абрис, 1997.
– 416 с.
7. Хорунжий В.І. Практичні роботи в навчальних майстернях. – К.: Вища. шк., 1989. – 186с.
8. Хорунжий В,І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. – Тернопіль, Астон, 2001.
– 220с.
Форми та методи навчання :
лекції, практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота.
Методи і критерії оцінювання:
-
поточний контроль: опитування, виконання практичних та індивідуальних завдань
-
підсумковий контроль : залік (4семестр).
-
100
-
бальна шкала оцінювання
Мова навчання
: українська


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал