Шановні аспіранти 1 року навчання!
Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4   5
специфічні риси”
Завдання 1. Відновіть текст довідково-рекомендаційної анотації,
розташувавши речення за її логікою та узгодивши фрагменти інформації,
наведені в лівій та правій колонках. Спрогнозуйте назву анотованого
наукового джерела.
1.
Статтю присвячено...
...спеціалісти в галузі права, науковці й практики
2.
Автор статті
ґрунтовно доводить, що ...
...актуальній проблемі − конституційним гарантіям прав
і свобод людини в Україні
3.
У заключній частині статті зазначено, що...
...юридичні гарантії (загальноправові та конституційні)
− систему взаємопов’язаних форм і засобів, яка забезпечує належне визнання, захист і реалізацію певних прав та відповідних їм обов’язків
4.
На початку статті автор усебічно характеризує …
...в Україні залишається проблематичною реалізація ряду прав, передбачених Конституцією, і це пов’язане головним чином з економічною й політичною кризою

5.
Адресат статті
− ...
... конституційні права та свободи гарантуються й не можуть бути скасовані
Завдання 2. Поясніть різницю у значеннях слів науковий і
наукоподібний.
Завдання 3. Прочитайте текст. Оберіть, на Ваш погляд, оптимальний
варіант підходу до написання наукового тексту.
У дзен-буддизмі є така притча. Одного разу трьох мудреців запитали:
„Що ви будете робити із зозулею, яка не хоче кувати?” Перший сказав: „Я уб’ю її”. Другий відповів: „Я примушу її кувати”. Третій сказав: „Я почекаю, поки вона закує”. Відносно керівників дисертантів цю притчу можна перефразувати так. Трьох керівників запитали: „Що ви будете робити з дисертантом, який уперто не хоче виконувати ваші вказівки щодо роботи над дисертацією?” Перший сказав: „Я відхилю його роботу”. Другий мовив: „Я примушу його виконати всі правила”. Третій сказав: „Я все сам поправлю, як треба…” На нашу думку, у цих відповідях відсутній ще один варіант: значну частину помилок я примушу його виправити, а дещо поправлю сам
(
А. Зосимов, В. Голік).
Завдання 4. Прочитайте текст і скажіть, чи згодні ви з міркуваннями
вчених. Що варто взяти до уваги, „шліфуючи” мову і стиль наукової
роботи? Обґрунтуйте свою думку.
Як можна домогтися поліпшення стилю викладу наукового матеріалу дисертації?
Демосфен вісім разів переписав „історію” Фукадида, щоб опанувати величну і вражаючу фразеологію цього знаменитого історика… Дві тисячі років поспіль Вудро Вільсон, щоб поліпшити свій стиль, вивчав праці
Демосфена. Л. Толстой щодня вивчав Біблію…
Секрет поліпшення стилю дисертантом полягає в тому, щоб уважно читати художні книги та вивчати їх… Дозвольте собі вивчити дві – Біблію і
Шевченка. Пийте з цих джерел…
Якщо дотримуватися цих порад, то поступово, непомітно, але неминуче
ваша манера мовлення та виклад думок на папері стануть більш красивими, витонченими та стилістично грамотними… (А. Зосімов, В. Голік).
Завдання 5. З’ясуйте лексичні значення поданих пар слів. Введіть їх у
речення.
Рухливий – рухомий, почувати – відчувати, пам’ятка – пам’ятник, особовий – особистий, об’єм – обсяг, мотив – мотивація, вихідний – висхідний, звичайно – зазвичай, завдання – задача, поверховий – поверхневий, свідоцтво – свідчення, познайомити – ознайомити, вирізнятися
– відрізнятися, відносини – відношення, засвоювати – освоювати, зумовлювати – обумовлювати, дільниця – ділянка, експонат – експонент, професійний – професіональний, орден – ордер, нагода – пригода, лікувати – лічити, інформативний – інформаційний, видатний – відомий, виняток – виключення, дійовий – діяльний.

Завдання до практичного заняття з теми:

Наукові тексти різних жанрів”
Завдання 1. Напишіть анотацію на наукову роботу (статтю,
монографію та ін.), скориставшись порадами:
Анотація наукової роботи становить коротку її характеристику, у якій зазначають: 1) тему; 2) основні проблеми; 3) новизну дослідження (не завжди); 4) адресата.
Зразок. У посібнику викладено відомості про орфоепічні, лексичні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури людини.
До кожної теми запропоновано систему вправ, які сприятимуть засвоєнню теоретичного матеріалу, виробленню навичок виправлення та вдосконалення написаного.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, абітурієнтів, а також усіх, хто прагне усунути мовні огріхи, удосконалити мовні вміння, поглибити свої знання з української мови.

Завдання 2. Схарактеризуйте основні види анотацій. З’ясуйте, який
вид анотації є найбільш поширеним у науковій діяльності.
Завдання 3. Установіть спільне й відмінне між конспектом наукового
джерела, анотацією і рефератом.
Завдання 4. Напишіть наукову статтю, пов’язану з Вашим
дослідженням.
Завдання 5. Складіть план-проспект Вашої роботи.

Завдання до практичного заняття з теми:
„Культура наукової мови”
Завдання 1. Поставте наголос у словах. Перевірте за потреби за
словником.
Чотирнадцять, разом, посередині, завдання, читання, виразний, фаховий, черговий, одинадцятьох, завжди, асиметрія, зручний, простий, витрата, середина, котрий, бесіда, каталог, біржовий, бурштиновий, транспорт, сенсорний, надбання, набережна, видання, вимова, визнання, типовий, характерний, факсиміле, ядерний, щавель, шприцевий, шовковий, шлунковий, шаблоновий, пекарський, евфонія, дискантовий, багатоскладовий, багатошаровий, аркушевий, анатом, абетковий, аналог, агрономія, вахтер, бюрократія.
Завдання 2. Відредагуйте речення.
Моя думка співпадає, можливо, случайно, з позицією комісії.
Слідуючим питанням буде питання про міри, які були прийняті урядом стосовно закупок хлопку. Так як ця стаття тормозить впровадження нової техніки, прошу її відмінити. Наоборот, мова йде про дуже крупне питання.
Не слід вмішуватися в діла судових органів. Ми рахуємо, що прийняті міри являються недосконалими. Всім проживаючим на території судмістечка треба здати справки про прививку проти дифтерії. Согласно приказа Н. увольняється з роботи за прогули, запізнення та порушення трудової
дисципліни. Необхідно порівняти свої точки зору по проблемам роззброєння.
Всім бувшим студентам необхідно повернути бібліотечні книги.
Завдання 3. Перекладіть словосполучення українською мовою.
Перевірте за словником правильність вибору паронімів.
Домашний адрес – поздравительный адрес, военная кафедра – военный конфликт – воинские почести, дружеский визит – дружный коллектив, первоочередная задача – математические задачи, натянутые отношения – отношения равенства, книжный магазин – книжные выражения, музыкальный слух – музыкальное общество, документы в личном деле – личные привязанности, способный ребенок – способный на все, тактичный руководитель – тактический прием.
Завдання 4. Знайдітъ українські відповідники до іншомовних термінів.
Зробіть висновки щодо їх уживання.
Бартер, бізнесмен, дилер, ембарго, емісія, інвестиції, комунікації, конвертованість, конкуренція, кредитор, ліцензія, менеджер, прес-реліз, продуцент, сертифікат, шоу.
Завдання 5. Випишіть основні терміни іншомовного походження, які
трапляються у Вашому науковому дослідженні, поясніть їх правопис.
Доберіть, де можливо, українські відповідники.
Завдання 6. Складіть алфавітний список прізвищ, імен та по батькові
відомих учених відповідного фаху, поставте їх у формі родового, давального
та орудного відмінків..
Завдання 7. Запишіть подані на основі російської графіки слов’янські
прізвища українською мовою й поясніть їх написання.
Алексеев, Бестужев, Веселовский, Державин, Лермонтов, Тургенев,
Белич, Ефимов, Вересаев, Григорьев, Нехорошев, Писарев, Филиппов,
Николаев, Киселев, Лесков, Репин, Семеркин, Щипачев, Пивоваров,
Миронов, Домбровский, Виноградов, Черных, Толстой, Соловьев, Репнин,
Петровский, Скиталец, Ильин, Ижакевич, Александров, Акиншин,
Жураковский, Ковалев, Заикин, Лысенко, Царегородцев.

Завдання 8. Провідміняйте пропоновані імена та прізвища.
Ніна Кравець, Тетяна Бігун, Дмитро Васильчик, Микола Катеринчук,
Олег Синько, Марія Стеценко.
Завдання 9. Перепишіть текст, розставивши правильно розділові знаки.
Сучасного вченого як і вченого будь-якої іншої епохи неможливо уявити без створення або експертизи того чи іншого тексту різних типів якого стає так багато що важко обійтися без спеціальної допомоги зі складання тих текстів з якими найчастіше доводиться працювати вченому. Можна мати які завгодно дослідницькі таланти але якщо немає умінь і навичок написання наукових текстів то можна з упевненістю сказати що досягнення і самореалізація такого вченого будуть мінімальними. Та й навряд чи взагалі без цього можна стати ученим. Можна навести десятки прикладів з історії науки коли пріоритети тих або інших відкриттів закріплювалися не за тим ученим що першим щось відкрив, а за тим хто по суті повторив відкриття але при цьому зумів донести його через талант написання різноманітних текстів до наукового співтовариства. Особливо це актуально в нашу епоху епоху
інформаційної цивілізації коли успішна комунікація нерідко буває важливішою від наукового відкриття.
Тексти з якими доводиться мати справу вченому умовно можна розділити на дві групи тексти що він створює і тексти які йому доводиться використовувати у своїй діяльності або піддавати експертизі. Усі ці тексти створюють своєрідний текстовий простір у якому перебуває вчений. При цьому ефективність науковця виміряється здатністю створювати власні оригінальні тексти поширювати їх і опановувати застосовувати переробляти й оцінювати інші тексти.
Завдання 10. Напишіть звіт з наукової роботи. Підготуйтесь до його
проголошення.
ДИКТАНТ
Напишіть текст диктанту, поставивши правильно розділові знаки.

Диктант для аспірантів
Віддаючи належне величезній ролі безвісних поколінь дослідників які зробили й роблять багато чого для створення апарату наукових фактів у науці завжди виступають вперед окремі особистості.
У науковій творчості окремі особистості підіймаються серед середнього рівня силою свого розуму його ясністю широтою думки енергією волі
інтуїцією творчістю.
Головне що відрізняє особистість як переконує історія наукової думки це віра в науку науковий інтерес і прагнення до пізнання незвіданого. Разом з тим специфічність наукової діяльності накладає відбиток на риси особистості вченого. Серед них по-перше усвідомлення необхідності наукового розуміння навколишнього і прагнення до наукового пояснення. По-друге переконання в точності науково встановлених фактів що ґрунтуються на знанні історії науки якою він займається тому що рухаючись уперед наука не тільки створює нове а й переоцінює старе знання а це дає можливість оцінити нове його важливість істинність потрібність. По-третє особистість ученого характеризує зухвала й смілива критична думка щодо канонізованих авторитетів у науці.
І по-четверте пошуки критерію істини наукового знання які виявляються в аналізі у роздумах над правильністю логічних тверджень у пошуках основних узагальнювальних ідей у створенні апарату наукових фактів. Ці риси характеризують особистість ученого незалежно від галузі науки якою він займається.
Для істинного вченого наука й мораль нерозривні. Чесність порядність відповідальність мають бути притаманні вченому так само як широта кругозору й прагнення до досліджень. Ці думки Вернадського співзвучні з думками видатного вченого-інтелігента М.І.Вавилова який вважав що мораль
у науці не менш важлива ніж інтелект і що в науці повинні працювати люди які мають „гени порядності” (П. Кисельова).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал