Шелемаха А. В комунальний заклад «Дитячий центр»
Скачати 50.57 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір50.57 Kb.

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР» МИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙРАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Шелемаха А.В
Комунальний заклад «Дитячий центр»
Михайлівської райради Запорізької області
смт Михайлівка

Напевно, нікого не потрібно переконувати, що робота сучасного позашкільного закладу грунтується не лише на досягненнях психолого - педагогічної науки та практики, а й на систематизованій науково – методичній діяльності педагогічних працівників.
З вересня 2014 року змінився керівний склад КЗ « Дитячий центр», а отже, змінилися підходи до організації діяльності педагогічного колективу.
Нова команда свою роботу почала з проведення моніторингу діяльності навчального закладу. Було зроблено глибокий аналіз роботи, що дало змогу побачити сильні і слабкі сторони в навчально-виховному процесі закладу.
Проведено глибокий педагогічний аналіз методичної роботи. Саме він є важливою ланкою і могутнім засобом виховання педагогічного колективу.
Ніщо так не виховує людей, як справедлива оцінка їх діяльності та поведінки.
Вона допомагає бачити слабкі сторони і визначити шляхи підвищення своєї професійної майстерності.
Основна фігура в позашкільному навчальному закладі – це керівник гуртка. Він виконує дуже важливі й відповідальні завдання. Він - організатор виховної роботи гуртківців, їх наставник. Керівник гуртка об'єднує виховні зусилля вчителів, батьків і громадськості. Отже, від його позиції, світогляду, сучасної професійної компетенції залежить багато.
На початку навчального року, проаналізувавши діяльність педагогів, ми побачили, що не завжди їх діяльність відповідає сучасним потребам та вимогам. Тому, плануючи методичну роботу, дотримувалися таких основних принципів:
- системність, послідовність, наступність протягом навчального року;
-активність, мобільність, гнучкість у впроваджені сучасних вимог;
- науковість, що вимагає володіння сучасними теоретичними знаннями виховання творчої особистості;
- творчість, що обумовлює активізацію діяльності педагогів.

Головним завданням роботи методиста КЗ «Дитячий центр» є задоволення потреб керівників гуртків в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання, у накопиченні нових знань та вмінь, покликаних розкривати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його педагогічну культуру та вміння самореалізуватися і дати самореалізуватися своїм вихованцям..
Особливе значення при плануванні роботи ми надаємо вивченню не лише результатів, яких досягли керівники гуртків з вихованцями, а й оцінюванню особистих рис і професійних умінь педагога.
Наш педагогічний колектив налічує 22 педагоги. З них мають повну вищу освіту - 17, неповну вищу - 2, середню спеціальну- 3 педагоги.
Враховуючи досвід роботи та інтерес керівників гуртків, ми використовуємо різноманітні форми методичної роботи. Найбільш поширеною та популярною колективною формою організації методичної роботи у міжкурсовий та міжатестаційний період є методичне об’єднання керівників гуртків.
Для організації його ефективної роботи дотримуємося :

чіткого і конкретного планування роботи на рік (за результатами аналізу і діагностики);

повного охоплення методичним навчанням всіх керівників гуртків;

диференційованого підходу до організації роботи;

постійного заохочення самостійності і творчості кожногопедагога;

формування банку педагогічного досвіду;
Велику роль в організації ефективної роботи методичного об’єднання відіграє правильне планування діяльності та вибору відповідних форм взаємодії усіх учасників.
Досвід роботи на посаді методиста переконав, що проведення семінарів, засідань методичного об’єднання керівників гуртків за звичною колись схемою: «прослухали доповідь – обговорили - відвідали заняття– проспівали дифірамби керівнику гуртка » - давно вже не може забезпечити того рівня методичної підготовки педагога, якого вимагає сучасне заняття гуртка чи взагалі педагогічна діяльність. І хоч зовсім не відмітаю традиційні методи, проте пропоную своїм колегам в організації методичної діяльності звести їх до мінімуму (міні-лекція) чи перевести у площину активних форм. Активна лекція у поєднанні із засобами ІКТ та ще й у контексті методичного майстер- класу, який проводиться керівниками гуртків , зайняли в діяльності нашого
навчального закладу тверду позицію основної форми підвищення кваліфікації у міжкурсовий період поряд із самоосвітою.
На засіданнях методичного об’днання також обговорюються статті з журналів, інноваційні форми роботи інших педагогічних колективів закладів позашкільної освіти.
Добре прижився у нашому закладі «Тиждень педмайстерності», де обмінюємося досвідом, відвідуємо відкриті заняття, створюємо виставки творчих робіт вихованців та керівників гуртків «Творчий край», організовуємо творчі дискусії з питань «Особливості роботи з талановитими дітьми» тощо. Кожного року проводиться «презент-клас» досвіду педагогів, які мають багаторічний стаж роботи з вихованцями. Щорічні творчі звіти керівники гуртків подають в електронному вигляді та проводяться у формі концертів, виставок і масових заходів.
Наступною формою роботи є засідання круглого столу.
Ми обрали найбільш поширений спосіб його проведення - нараду у вільній формі, яка проходить у вигляді бесіди , без чіткого регламенту. Метою круглого столу у такий спосіб є обмін думками, розгляд різноманітних нестандартних ситуацій. Така форма роботи дає можливість педагогам висловити свою точку зору на те чи інше питання, почути точку зору колег, а іноді і їхні поради.
Останнім часом в організації методичної роботи з педагогічними працівниками добре зарекомендувала себе така форма роботи, як майстер- клас. Ми на власному досвіді переконалися в доцільності цієї форм групової роботи для подальшого підвищення кваліфікації педагогів та поширення передового педагогічного досвіду. Наші педагоги охоче сприйняли цю форму роботи. В цьому навчальному році було проведено 6 майстер – класів, зокрема, з хореографії, гімнастики,образотворчого мистецтва, декоративно- ужиткового мистецтва (техніка поробок з солоного тіста, квілінг, орігамі).
Новими формами роботи для закладу стали міні – тренінги, спрямовані на розвиток навиків роботи в команді,ефективного досвіду контакту та спілкування.
В основу методичної роботи закладу покладено діяльнісний підхід до реалізації співвідношення традиційних і нових форм роботи, які позитивно впливають на формування фахової майстерності керівника гуртка. Серед педагогів закладу проведено конкретну роз’яснювальну роботу щодо можливих перспектив власного професійного зростання (нагородження грамотами,преміювання, підвищення тарифних розрядів тощо).

У новому навчальному році під керівництвом методиста педагогічний колектив почав створення електронного портфоліо керівників гуртків та вихованців
Що дало поліпшення методичної роботи в нашому позашкільному закладі?
У 2014-2015 навчальному році колектив почав роботу над інноваційним проектом патріотичного спрямування «Я і Україна», у роботі над яким поступово сформувалася готовність педагогів до інноваційних пошуків, мотивація до підвищення рівня професійної компетентності. Робота над проектами, акціями та заходами підвищує у педагогів закладу почуття приналежності до єдиної команди, що поступово створило сприятливий клімату в колективі, бажання працювати на результат.
Педпрацівники відчули мотивацію до поліпшення своєї роботи з дітьми.
Вони зрозуміли, що працювати нині по – старому вже не можна, тому активізували самоосвітню діяльність, значно покращилась система підготовки до занять. Вони стали більш цікавими, насиченими пізнавальною
інформацією, а також сприяють у формуванні в гуртківців компетенцій, які , безсумнівно, знадобляться їм у житті.
Під час відвідування занять педагогів можна побачити нові форми і методи роботи з дітьми, відчувається співпраця керівника гуртка і вихованця. А це стало запорукою поліпшення відвідування дітьми занять у гуртках та творчих об’єднаннях школярів.
У багатьох наших педагогів є свої напрацювання. Вони залюбки діляться досвідом з колегами. Педагоги закладу є активними учасниками не тільки районних, а й обласних семінарів. Так, педагог нашого закладу проводив семінар і майстер-клас на обласному рівні з теми «Формування компетентностей у конструюванні повітряних зміїв». Це говорить про те, що методична робота в закладі спонукає до творчого пошуку, самовдосконалення і усвідомлення своєї вагомої ролі в навчально-виховному процесі.
Впроваджуючи різноманітні форми і методи роботи, керівництво закладу вбачає динаміку ефективності діяльності, професійної компетентності педагогічного колективу. Тут у великій мірі відіграє свою роль діяльність методиста закладу. Дуже важливим аспектом для його роботи є розробка методичних рекомендацій для педагогів, які постійно працюють над
самовдосконаленням своєї професійної діяльності з урахуванням сучасних досягнень методичної, психолого-педагогічної науки.
Перспективами подальшої нашої роботи є напрямки удосконалення діяльності педагогів нашого закладу, впровадження в їхню роботу новітніх технологій, зокрема, інформаційно-комунікаційних. Важливу роль відіграє правильно спланована робота методиста, направлена на надання практичної допомоги педагогам у формуванні їхньої педагогічної майстерності та координації змісту, форм і методів самоосвіти та колективної роботи щодо підвищення кваліфікації педагогів з метою спрямування їх на вирішення актуальних проблем навчання і виховання.
Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 3 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
2. Биковська О. В. Стратегічні напрями позашкільної освіти / О. В.
Биковська // Позашкільна освіта: стратегії, інновації, практика: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф, 21-23 травня 2009 р. Міністерство освіти і науки
України.

Модель розвитку професійної компетентності педагога
Педагог
Самоосвіта
Позашкільний заклад
Районні заходи
Обласні заходи
Лекції, семінари, тренінги, майстер- класи, круглі столи, педагогічні читання
Методичні об’єднання, творчі групи, методичні ярмарки, конкурси, фестивалі, круглі столи, виставки, динамічні групи
Семінари, конкурси, конференції, консультації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал