Шушкевич Алла Федорівна, учитель трудового навчання, спе ціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, май стернародної ляльки, зош №11 м. Тернопіль. Учасниця І фіна- лістка І і ІІ всеукраїнських конкурс
Скачати 121.89 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.11.2016
Розмір121.89 Kb.
ТипКонкурс

1
Харків
Видавнича група «Основа»
2015

2
ISBN 978-617-00- 2222-6
Шушкевич А. Ф.
Ш98
Усі уроки трудового навчання (дівчата). 5–6 класи.
Варіативна складова. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. —
256 c. : іл., табл. — (Серія «УСІ уроки»).
ISBN 978-617-00-2222-6.
У посібнику наведено розробки варіативних модулів: «Технологія виготовлення м’якої іграшки» і «Технологія виготовлення вишитих ви- робів». Автор знайомить із сучасним підходом до організації педагогічно- го процесу, який спрямований на формування пізнавального інтересу до предмета, підвищення якості навчання учнів, формування їхніх життєвих умінь і навичок. У посібнику вміщено матеріали щодо застосування про- ектної технології під час вивчення варіативних модулів, подано розробки уроків, з використанням інтерактивних технологій, ігрових методів.
Посібник містить стислий виклад теоретичного матеріалу та інструкційні рекомендації для виконання практичних робіт.
Для вчителів трудового навчання, керівників гуртків.
УДК 37.16
ББК 74.200.55
УДК 37.16
ББК 74.200.55
Ш98
© Шушкевич А. Ф., 2014
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015
Серія «УСІ уроки»
Заснована 2005 р.
Автор:
Шушкевич Алла Федорівна, учитель трудового навчання, спе- ціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, май- стернародної ляльки, ЗОШ № 11 м. Тернопіль. Учасниця і фіна- лістка І і ІІ Всеукраїнських конкурсів народної ляльки, учасниця виставокнародної ляльки в Українському центрі народної куль- тури «Музей Івана Гончара» м. Київ, конкурсу «ETHNO’лялька» в рамках фестивалю «Ляльковий світ» у Львівському Палаці
Мистецтв і Державному музеї іграшки м. Київ (автор модуля
«Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега»).

ЗМІСТ
ЗМІСТ
Передмова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Використання ігрових педагогічних технологій
на уроках трудового навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИШИТИХ ВИРОБІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Орієнтовне календарно-тематичне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
РОЗРОБКИ УРОКІВ
Розділ 1. Основи технології виготовлення вишитих виробів . . . . . . . . . . 22
Уроки 1–2
Українська вишивка — традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Уроки 3–4
Особливості перенесення малюнка для вишивання на різні види тканин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Уроки 5–6
Машинна вишивка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Уроки 7–8
Орнамент та види орнаментів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Розділ 2. Проектування та виготовлення вишитих виробів. . . . . . . . . . . 93
Уроки 9–10
Етапи проектної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Уроки 11–12
Конструкторський етап проектування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Уроки 13–14
Технологічний етап. Розкроювання й обробляння країв виробу, початок вишивання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Уроки 15–16
Технологічний етап. Виготовлення вишитого виробу . . . . . . . . . . . 120
Уроки 17–18
Догляд за вишитими виробами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Усі уроки трудового навчання. 5–6 класи. Варіативна складова
4
Розділ 3. Презентація виготовлених виробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Уроки 19–20
Заключний етап. Презентація вишитих виробів.
Оцінка й аналіз проекту. Виставка робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ М’ЯКОЇ ІГРАШКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Календарно-тематичне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
РОЗРОБКИ УРОКІВ
Розділ 1. Основи технології виготовлення м’якої іграшки . . . . . . . . . . . 152
Уроки 1–2
М’яка іграшка в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Уроки 3–4
Технологія виготовлення плоскої м’якої іграшки . . . . . . . . . . . . . . 167
Уроки 5-6
Технологія виготовлення м’якої іграшки з помпонів . . . . . . . . . . . . 181
Уроки 7–8
Оформлення та оздоблення м’яких іграшок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Розділ 2. Проектування, виготовлення
та оздоблення м’якої іграшки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Уроки 9–10
Етапи проектної діяльності. Організаційно-підготовчий етап . . . . 205
Уроки 11–12
Конструкторський етап проектування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Уроки 13–14
Технологічний етап. Виготовлення лекал
і розкроювання деталей іграшки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Уроки 15–16
Пошиття м’якої іграшки за технологічною послідовністю . . . . . . . 232
Уроки 17–18
Оздоблення іграшки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Розділ 3. Презентація виготовлених виробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Уроки 19–20
Заключний етап проектування.
Презентація виготовленого виробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
ДОДАТОК
Творчий проект «Вишита закладка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

5
Передмова
Передмова
Як зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, але й підтримувати в дітей зацікавленість предметом, підвищити у школярів мотивацію до навчання?
Де знайти теоретичний матеріал, запропонований програмою?
Як підібрати форми і методи його викладення і як при цьому на підготовку до уроку витратити небагато часу?
На ці та багато інших питань, що постають перед учителем, спробувала дати відповідь автор цього посібника.
Посібник укладений відповідно до програм варіативного модуля
«Технологія виготовлення вишитих виробів (5
6 класи)» і варіатив- ного модуля «Технологія виготовлення м’якої іграшки (5
6 клас)».
Посібник містить орієнтовне тематичне планування, методичні вказівки і розробки планів уроків, які створені з використанням сучасних освітніх технологій. Зацікавити, вмотивувати учнів до вивчення предмета можна шляхом уникнення одноманітності, ша- блонності в роботі, використання таких форм і методів навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мис- лення школярів. Саме інтерактивні технології та ігрові завдання дають змогу створювати на уроці ситуацію успіху, що дуже важливо для учнів 5
6 класів з огляду на їхні вікові психологічні особливос- ті. На таких уроках запорукою успіху стає вміння вчителя створити атмосферу пізнання, пошуку, зацікавленості.
Уроки трудового навчання є особливими з точки зору впрова- дження інноваційних технологій та використання різноманітних дидактичних ігор, тому що учні повинні перш за все набути прак- тичних навичок праці, а результатом навчання є виконання прак- тичної роботи.
Матеріал, викладений у посібнику, має рекомендаційний харак- тер і стане в пригоді як молодому спеціалісту, так і досвідченому педагогу.

Усі уроки трудового навчання. 5–6 класи. Варіативна складова
6
Використання ігрових педагогічних технологій на уроках трудового навчання
Гру, як метод навчання і передачі досвіду старших поколінь молодшим, люди використовували з давніх-давен. Гра викликає по- зитивні емоції, тому сприйняття інформації чи способу діяльності відбувається системно та глибоко. Навіть дорослі люди швидше на- вчаються в грі. У дитячі роки гра є основним видом діяльності, бо за її допомогою діти пізнають світ. У грі діти й підлітки перевіряють свою силу і спритність, у них виникають бажання фантазувати, від- кривати таємниці і прагнути чогось прекрасного. «Духовне життя дитини, — писав В. Сухомлинський, — повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона — засушена квітка». Видатний педагог ставить гру в один ряд
із будь-якою активною творчістю, бо дитина, граючись, пізнає світ.
У процесі гри постійно створюють ситуації, що вимагають негайно- го вирішення, що веде до формування вміння робити вибір і нести за нього відповідальність. А це вимагає самостійного рішення, іні- ціативи, розвиненого мислення. Крім того, привабливість уроку-гри полягає в тому, що учні після нього самостійно прагнуть більше дізнатися.
Поняття «ігрові педагогічні технології» містить досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу в формі різних педагогічних ігор. На відміну від ігор узагалі, педагогічна гра має істотну ознаку — чітко поставлену мету навчання й від- повідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані й характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створена на уроках за допомогою ігрових прийомів
і ситуацій, що виступає засібом спонукання, стимулювання до на- вчальної діяльності. Психологічний стан учня в процесі пізнаваль- ної діяльності, його зацікавленість, розуміння мотивації в навчанні залежить від тієї активності, яку він проявляє на уроці. Активні методи навчання забезпечують засвоєння інформації учнями в ак- тивній діяльності. До них можна віднести ігрові завдання та інтер- активні технології навчання.

7
Використання ігрових педагогічних технологій на уроках трудового навчання
Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захопливими не лише роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки з вивчення.
Зміст пізнавальних, дидактичних ігор допомагає закріпити, сис- тематизувати і розширити передбачені шкільною програмою зна- ння й уміння, оживити виклад матеріалу, полегшити його за- пам’ятовування, створити в дітей бадьорий настрій, попередити перевтому.
Використання ігрової діяльності в навчальному процесі дає змо- гу успішно формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до навчальної праці. Навчаючись під час гри, діти психологічно роз- куті, що сприяє вияву їхніх творчих здібностей, нівелює негативне ставлення до об’єктивно складної навчальної праці. При цьому не- помітно для себе дитина «втягується» в навчальну працю, пізнає
її радість. Усвідомлення «я це можу» зміцнює впевненість у собі й породжує потребу «мені це необхідно, цікаво і зовсім не страшно».
Порівняно з іншими формами навчання й виховання, перевага гри полягає в тому, що вона досягає своєї мети непомітно для вихован- ця, тобто не потребує жодних способів насильства над особистістю дитини. Учні не ставлять перед собою дидактичної мети і завдань,
їх цікавить тільки ігровий результат. Тому на ігровому уроці в на- вчальному кабінеті присутня тільки одна людина, яка чітко уявляє, для чого все це робиться, — учитель. Ця обставина й визначає пе- дагогічні принципи впровадження ігрової діяльності в навчальний процес. Гра в навчальному процесі створює мотивацію, близьку до природної, збуджує інтерес, підвищує рівень навчальної праці, розвиває комунікативні навички. Дидактична гра — не самоціль на уроці, а засіб навчання та виховання. Гру не можна плутати з розвагою, не слід розглядати її і як діяльність, яка приносить за- доволення заради задоволення. На дидактичну гру слід дивитися як на вид перетворювальної творчої діяльності в тісному зв’язку з іншими видами навчальної роботи. У понятті «дидактична гра» підкреслена її педагогічна спрямованість, відображена різноманіт- ність її використання.
Гру можна використовувати на різних етапах уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення, перевірки знань, умінь, навичок.
Щоб ігрова діяльність на уроці минала ефективно й давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання та- ких вимог:
 готовність учнів до участі в грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, по- слідовність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі);

Усі уроки трудового навчання. 5–6 класи. Варіативна складова
8
 забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріа- лом;
 чітка постановка завдання гри, пояснення гри — зрозуміле, чітке;
 складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варі- анти;
 дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямову- вати, оцінювати;
 не можна допускати приниження гідності дитини (образливі по- рівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).
Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, по- ступово ускладнюючи та урізноманітнюючи їх.
Організація ігрових форм навчання проходить у двох на прямах:
 використання ігрових елементів на уроці;
 нестандартний урок-гра.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ
1.
Гра на етапі організації класу до уроку
У макроструктурі кожного уроку його початок виділено в само- стійний етап — «Організація класу до уроку». Організація учнів до уроку не повинна забирати багато часу, але має характеризуватися певним динамізмом, давати учням заряд енергії і працездатності.
Для цього вчитель має визначити емоційний фон класу і скори- гувати його.
Процес взаємодії вчителя з учнями починається з привітання, яким учитель задає тон спілкуванню, заряджає позитивним настро-
єм, передає своє доброзичливе ставлення до учнів. Учитель різними методами і прийомами може впливати на організацію класу до уро- ку. При цьому можна використати такі моделі:
 оптимізуючі («Радий вас бачити. Нас чекає сьогодні незвичайний матеріал...», «Подібне ми вже робили, тому ви з цим завданням легко впораєтесь. Спробуємо закріпити успіх»);
 нейтральні («Перевірте готовність робочих місць. Налаштуйтеся на серйозну роботу. Нам сьогодні потрібно буде...»);
 гальмівні («Ви сьогодні дуже неуважні. Мені це не подобається.
Заспокойтеся і пригадайте, що ви на уроці»). Однак гальмівни- ми фразами користуватися слід дуже обережно. Якщо вчитель,

9
Використання ігрових педагогічних технологій на уроках трудового навчання наприклад, виявив брак у більшості учнів робочих зошитів, кра- ще одразу подбати про організацію їхньої роботи, ніж витрачати час і сили на нотації.
Для створення сприятливого психологічного клімату на уроці можна використати різноманітні педагогічні прийоми та ігри. Роз- глянемо їх.
1. Традиційне вітання (оптимізуюча модель)
2. Поетичне вітання
Почніть урок віршованими рядками. Доберіть поезію, яка ство- рить позитивний настрій, розкриє учням красу слова. Ще більший ефект матиме епіграф до уроку, записаний на дошці та прочитаний учителем або учнями.
3. Музичне вітання
Жодних слів, тільки музика, яка налаштує на урок! Учитель може використати мелодії українських народних пісень, класич- ну музику або інші мелодії і пісні, які підходять до теми уроку.
Одним з найефективніших способів впливу на почуття й емоції школярів є музика, яка є сильним психічним збудником, що про- никає в глибини свідомості. Відомий педагог Ян Амос Коменський писав, що той, хто не знає музики, уподібнюється тому, хто не знає грамоти.
4. «Малюнкове вітання»
Учитель може використати для цього смайлики:
 прикріпити на дошці смайл «Радість» і побажати всім учням чудового настрою, легкого опанування теми;
 запропонувати учням обрати «Смайл уроку» серед запропоно- ваних:

Усі уроки трудового навчання. 5–6 класи. Варіативна складова
10
5. Використання ігрових технологій для створення позитивного
настрою в учнів
Гра «Комплімент».
Урок починається з того, що вчитель підходить до першого учня і говорить: «Ти мені подобаєшся, тому що ти дуже добрий», учень повертається до сусіда і продовжує комплімент: «Ти мені подобаєшся, бо ти серйозний» та ін.
6. «Психологічна настанова»
Варіанти початку уроку
«До успіху»
Учитель: «Усміхніться одне одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того щоб упоратися на уроці із завданнями, будь- те старанними і слухняними. Завдання наші такі ( можна оформити як девіз уроку):
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати.
Дружно і плідно працювати.
«Самоналаштування»
Учитель. «Покладіть руки на парту, заплющте очі та промов- ляйте:
Я зможу сьогодні добре працювати на уроці.
Я особистість творча.
Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці.
«Спіймай мій настрій»
Дітям пропонують попрацювати в парі й домовитися, хто почне свої дії першим.
Діти виконують дії, які називає учитель.
— Усміхніться, «зніміть» усмішку зі свого обличчя долонею та
«киньте» своєму сусідові.
«Спіймайте» усмішку, «прикрасьте» нею своє обличчя.
— Зобразіть на обличчі ще будь-яку емоцію, «подаруйте» її сво-
єму товаришеві.
«Девіз творчих та винахідливих»
Дітям пропонують перед початком роботи промовити такі слова:
Вигадуй, пробуй, твори!
Розум, фантазію прояви!
Активним і уважним будь
І про кмітливість не забудь!

11
Використання ігрових педагогічних технологій на уроках трудового навчання
 «Психоформула»
Рекомендую використовувати таку настанову на початку уроку, перед самостійною чи контрольною роботою:
Люблю я свій розум,
Увагу та пам'ять.
Працює мій мозок.
І вчусь я старанно.
Сприймаю все нове
І мислю логічно.
Учителя слово
Здійсню практично.
2.
Гра на етапі актуалізації опорних знань та вмінь учнів

Гра «Чарівний кошик»
Учитель. Перш ніж розпочати вивчення нової теми, ми повинні активізувати знання з попередніх уроків. Зробімо це за допомогою гри «Чарівний кошик». У кошику є багато карток-завдань. Кожен учень повинен витягнути одну картку, відповісти запитання і пе- редати кошик наступному, і так по черзі всі учні відповідатимуть на запитання, які самі обрали. Хто правильно відповів, одержує оцінку-наліпку, яку враховують під час оцінювання роботи в кінці уроку.

Гра «Чарівна квітка»
На дошці прикріплена велика квітка, на зворотному боці пелюс- ток якої написані запитання. Учень відриває будь-яку пелюстку квітки, читає завдання і відповідає на нього. Оцінювати відповідь можна одразу або враховувати в загальну оцінку за урок. Останню частину квітки (середину) знімає вчитель. На ній написано тему за- няття, яку він повідомляє учням, та пояснює, що всі здобуті раніше знання стануть у пригоді під час вивчення нової теми. Діти запису- ють у зошитах нову тему уроку.

Гра «Пінг-понг»
Один з учнів готує прості питання за домашнім завданням.
Відповіді на них повинні бути односкладними. Він виходить до дошки, кидає м’яч будь-кому з класу й одночасно ставить йому питання. Звучить відповідь, і м’яч повертають до першого учня.
Учитель оцінює якість і оригінальність питань та правильність відповідей.

Усі уроки трудового навчання. 5–6 класи. Варіативна складова
12

Гра «Потайна скринька»
Учитель пропонує кожному учневі взяти зі скриньки по одному орнаменту та визначити, до якого виду він належить. Потрібно від- повісти на запитання:
 Визнач вид орнаменту за малюнком.
 Чим відрізняється цей орнамент від інших?
 Що таке композиція?

Гра «Закінчи речення»
 Під час вишивання світло має падати на вишивку … (ліворуч).
 Перед роботою слід … (вимити руки) та … (одягнути спецодяг).
 Сидіти рівно, ноги поставити на … (підлогу).
 Через кожні 15 хв відпочити … (1 хв).
 Голки з ниткою зберігати в … (гольнику).
 Ножиці передавати … (кільцями вперед).

Гра «Вибери правильну відповідь»
Учні об’єднуються у дві команди та відповідають на запитання тестів. Перемагає команда, яка швидше й без помилок виконає за- вдання.
Команда 1 1. Шов «уперед голку» виконують:
а) справа наліво; б) зліва направо; в) зверху вниз.
2. У шва «назад голку» лицьовий і виворітний боки на вигляд: а) однакові; б) неоднакові.
3. Під час роботи світло має падати: а) праворуч;
б) ліворуч; в) зверху.
Команда 2 1. Шов «назад голку» виконують:
а) справа наліво; б) зліва направо; в) знизу вгору.
2. У шва «уперед голку» лицьовий і виворітний боки на вигляд: а) однакові; б) неоднакові.

13
Використання ігрових педагогічних технологій на уроках трудового навчання
3. Ножиці слід передавати:
а) тримаючи за зімкнуті кільця;
б) тримаючи за зімкнуті леза;
в) будь-яким способом.

Гра «Я це знаю»
У ч и т е л ь. «Ми пограємо у гру «Я це знаю». У мене чарівна скринька, у якій відповіді на всі питання, що будемо повторювати
і вивчати на уроці. Кожна з вас вибере з коробки одну картку, а по- тім по черзі своє питання пояснить, підглядаючи в картку, а інші будуть уважно слухати і пригадувати. А ще кожна з вас може по- казати інструменти і матеріали, які має у своїй робочій коробці, або вибрані зі скриньки в мене на столі. У такий спосіб ми швиденько згадаємо вивчене раніше. Оцінка — за допомогою смайликів.

Гра «Коло ідей»
Учитель чітко формулює проблемне питання (записує на дошці)
і пропонує всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов’язані з цією проблемою.
Усі пропозиції записують на дошці чи великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань.
Коли всі присутні вважатимуть кількість наведених ідей достат- ньою, їх висування припиняють.
Після того як ідеї зібрано, їх групують, аналізують, розвивають.
Вибирають ті ідеї, які допоможуть розв’язанню поставленої проблеми.

Гра «Експертиза»
У ч и т е л ь. «Сьогодні на уроці я пропоную вам спробувати ви- ступити в ролі експертів.
 Експерт — особа, що володіє спеціальними знаннями з предмета дослідження.
 Мистецтвознавець — фахівець у галузі мистецтвознавства.
 Технолог — фахівець у галузі технології виробництва.

Ігровий прийом «Кросворди»
Можна запропонувати такі варіанти роботи з кросвордом:
1. Розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки.
2. Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.
3. Заповнюючи кросворд, визначити, яке ключове слово виділено,
і пояснити його значення.
4. Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, вивче- ні раніше.

Усі уроки трудового навчання. 5–6 класи. Варіативна складова
14

Ігровий прийом «Вірю — не вірю»
Цей прийом можна використовувати на будь-якому етапі уроку.
Кожне питання починають словами: «Чи вірите ви, що…» Учні по- винні погодитися з цим твердженням або ні.

Ігровий прийом «Так — ні»
Це універсальна гра, яка дуже подобається дітям і залучає до активної участі в уроці.
Учитель запитує, учні намагаються знайти відповідь, ставлячи питання. На ці питання вчитель відповідає словами «так», «ні»,
«так і ні». Питання треба ставити так, щоб звужувати коло пошуку.
Універсальність цього методичного прийому полягає в тому, що його можна використовувати і для організації відпочинку, і для створен- ня ситуації, що інтригує.
Перевагами прийому є те, що він навчає систематизувати відому
інформацію, пов’язувати окремі факти в загальну картину, навчає уважно слухати й аналізувати питання. Якщо питання некоректне або вчитель не може дати на нього відповідь з дидактичних мір- кувань, то він відмовляється від відповіді наперед обумовленим жестом. Після гри треба обов’язково обговорити питання: які з них були найудалішими, які менш удалими. Головне в цьому прийомі — навчити виробляти стратегію пошуку.
3.
Гра на етапі мотивації навчальної діяльності
Можна використати гру за методикою Джанет Вос «Станція
ДЧЦМЗ» для того, щоб зосередитись над питанням «Для Чого Це
Мені Згодиться». Ця гра дає можливість учасникам, що сидять у парах, розказати одне одному й учителеві, що вони сподіваються одержати від вивчення зазначеної теми.
Власну мету можна або уявити (уява — могутній навчальний засіб), як можна використати засвоєні знання в майбутньому, або порекомендувати учням погортати підручник у пошуках відповіді.
4.
Гра під час проведення рефлексії

Ігровий прийом «Найцікавіше»
Учні на стікерах записують те, що для них було найцікавішим.
Потім під час виходу з класу прикріплюють свої стікери на крильця метелика, зображеного на дошці.

Ігровий прийом «Підіб’ємо підсумки»
Один із найпоширеніших прийомів усної рефлексії, що зазви- чай застосовують на етапі завершення уроку, — це промовляння за такою схемою:

15
Використання ігрових педагогічних технологій на уроках трудового навчання
На уроці я...
 дізнався...
 зрозумів...
 навчився...
 найбільший мій успіх — це...
 найбільші труднощі я відчув...
 я не вмів, а тепер умію...
 я змінив своє ставлення до...
 на наступному уроці я хочу...
Для завершення уроку або навчального матеріалу можливе використання таких методів, як «Мудра порада», «Лист до самого себе», «Коло висновків» тощо. Ці методи допоможуть ефективно, грамотно та цікаво завершити урок.
НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК-ГРА
Правила проведення уроку-гри
1. Попередня підготовка. Треба обговорити коло питань і форму проведення. Повинні бути заздалегідь розподілені ролі. Це сти- мулює пізнавальну діяльність.
2. Обов’язкові атрибути гри: оформлення, відповідна перестановка меблів, що створює новизну, ефект несподіванки і сприятиме підвищенню емоційного фону уроку.
3. Обов’язкова констатація результату гри. Компетентне журі.
Ефективним засобом розвитку творчих здібностей учнів на уро- ці трудового навчання можуть бути різні ігрові ситуації. Граючи, учні ставлять перед собою творчі завдання, у розв’язанні яких їм допоможуть глибокі знання, різноманітні вміння і навички, уява, фантазія.
Вивчення трудового навчання в школі передбачає реалізацію трьох основних завдань:
 дати учням знання і вміння використовувати їх у практиці;
 розвивати мислення, творчі вміння й здібності;
 виховувати національно свідому особистість.
Під час планування, підготовки і проведення гри на уроці необ- хідно дотримувати таких принципів і правил.
 Учитель має чітко усвідомлювати дидактичні завдання викорис- тання ігрових елементів у навчальному процесі й організувати всю діяльність на уроці з орієнтацією на виконання цих завдань.
 Усі учасники повинні знати, виконувати правила гри, про які їх докладно інформують до її початку.

Усі уроки трудового навчання. 5–6 класи. Варіативна складова
16
 На ігровому уроці не повинно бути сторонніх спостерігачів, тому важливо залучити всіх до активної діяльності. Участь у грі — справа добровільна, тому не варто змушувати грати дітей пасивних або тих, які соромляться. Спочатку їм можна запропо- нувати ролі експертів чи асистентів учителя. Невдовзі вони самі попросяться в гру.
 На ігровому уроці, як і в будь-якій грі, обов’язково має бути елемент несподіванки і непередбачуваності, що дає змогу акти- візувати вияв творчих здібностей учнів.
 Періодично слід змінювати правила гри, щоб вона не набридала
і залишалася цікавою дітям. При цьому системи підрахунку балів і визначення переможців мають залишатися максималь- но простими й наочними. Дуже корисно бали матеріалізувати
(у вигляді фішок чи зірочок) і записувати їх на зведеному табло.
 Дуже тонка процедура — розподіл ігрових завдань. Тут учитель має проявити весь психологічний і педагогічний такт. Учнів, які не можуть похвалитися знаннями, необхідно підтримувати, створювати для них ситуацію успіху. Незаперечних відмінників
і нестримних лідерів можна й навантажити відповідно — їхня перемога буде складнішою, але не менш бажаною.
 Необхідно якомога повніше використовувати багаті можливості гри для розвитку вміння працювати в колективі, що передбачає розподіл ролей у команді, причому краще, якщо це зроблять самі учні (під непрямим керівництвом учителя).
На завершення теми пропонують провести нестандартний урок- захист проекту.
Рольові ігри
вигідно відрізняються від інших методів навчання тим, що дозволяють учням бути причетними до розробки виучува- ної теми, дають можливість їм «прожити» деякий час у ролі когось
іншого, спробувати свої сили в конкретних життєвих ситуаціях.
При цьому треба підкреслити, що рольові ігри не замінюють тради- ційні методи навчання, а раціонально їх доповнюють.
ВИСТАВКА-ЯРМАРОК
Виставка-ярмарок — форма колективної або масової загально- шкільної роботи, у ході проведення якої учні разом з учителем, батьками готують виставки творчих робіт, які можна супроводжу- вати не тільки демонструванням, але й продажем.
Учитель пропонує учням заздалегідь приготувати експонати до майбутньої виставки, розповідає основні вимоги щодо оформлення своїх виробів. Можливий такий варіант підготовки: на одній із ви- ховних годин — проведення майстер-класу чи творчої практичної

17
Використання ігрових педагогічних технологій на уроках трудового навчання роботи з виготовлення виробів ( із пластиліну, солоного тіста, кольо- рового паперу), а може й створення казкових маленьких книжок, закладок тощо. Для проведення ярмарку можуть знадобитися па- ростки кімнатних рослин, квітів, виробів із природного матеріалу, вишиті серветки, хусточки, вироби із паперу в стилі оригамі тощо.
Учні
пропонують оригінальну форму для демонстрування ви- робів, оформлення робіт свого класу, форму проведення всього ярмарку.
На ярмарок запрошують гостей, батьків, учнів інших класів.
Особливістю заходу є участь у проведенні ярмарку-продажу героїв- скоморохів, клоунів, співаків, танцюристів, казкових або націо- нальних героїв, доповнення творчими конкурсами (найсильніший, найспритніший, розмалюй себе фарбами тощо).
Після проведення ярмарку вчитель разом із учнями підбивають підсумок і планують форму проведення наступного ярмарку, збира- ють кращі ідеї.

18

ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ
«ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ВИШИТИХ ВИРОБІВ»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал