Співпраця класного керівника з батьками Виконала класний керівник групиСкачати 97.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір97.54 Kb.

Співпраця
класного керівника з
батьками
Виконала
класний керівник групи
Ст-31
Абашник Л.А.
2015 рік
Співпраця
класного керівника
з батьками
Вище професійне училище № 27
м.Куп′янськ
Абашник Л.А.

У наші дні
немає важливішого
у сфері виховання завдання,
ніж навчати батька й
матір виховувати своїх
дітей.

В.Сухомлинський


вивчення сімей учнів

педагогічна освіта батьків

забезпечення участі батьків у
підготовці та проведенні
колективних справу групі

педагогічне керівництво
діяльністю батьківської ради
групи;

індивідуальна робота з
батьками;

інформування батьків прохід
і результати навчання,
виховання і розвитку учнів.

Говорячи про навчальний заклад, батьки, як
правило, говорять про класного керівника. Саме він забезпечує
тісний контакт із батьками учнів, допомагає батькам
вирішувати проблеми, що виникають у вихованні дітей,
взаємодіє з іншими учасниками навчально-виховного процесу.
Класний керівник
– це педагогічний працівник, який
здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів, учнями, їх
батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-
масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного
процесу у створенні належних умов для виконання завдань
навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх
соціального захисту.
Свою діяльність класний керівник спрямовує нате, щоб зробити
батьків своїми союзниками. Для забезпечення ефективності
роботи з батьками він має визначити пріоритетні напрями
співпраці.

Пріоритетні напрями взаємодії
класного керівника з батьками
Батьки

Вирішення
фінансових питань
Розробка та
затвердження
положення про
батьківський
комітет
Участь у
загальноучилищних
та групових заходах
Участь у роботі
«Університету
педагогічної
культури батьків
Класний керівник
Організація проведення батьківських
зборів
Залучення до розробки плану виховної
роботи
Залучення до участі у групових та
загальноучилищних заходах
Забезпечення взаємодії з
адміністрацією, психологом,
соціальним педагогом, медсестрою
Організація проведення й участь у
роботі Університету педагогічної
культури батьків
Батьк
івський
комітет


співпраця з
батьківською
громадою
спільна
діяльність з
дітьми
коригувальна
навчальна
організаційна
батьківські збори,
відкриті уроки,
шефська
допомога,
уроки доброти,
клуби
спілкування,
дні відчинених
дверей,
відвідування
сімей,
доручення,
батьківські
світлиці,
листування,
телефонні
розмови

тематичні
конференції,
батьківські
університети,
батьківські
лекторії,
школа молодого
батька,
консультації,
тренінги,
читацькі
конференції,
«круглі столи,
педагогічні
світлиці,
усні журнали,
обмін досвідом,
вшанування
батьків
університети
педагогічних знань,
брифінги, лекції,
бесіди,
педагогічні
практикуми,
рекомендації,
консультації,
вечори запитань і
відповідей
соціальні проекти,
тематичні
періоди,
сімейні портрети,
«вогники», походи,
вечори, турніри,
виставки,
родинні свята,
фестивалі,
конкурси,
туристичні
злети,
екскурсії

батьківські
комітети,
училищна рада,
опікунська рада,
педагогічна радаПереконання

(показ, розповідь,
особистий приклад,
схвалення, осудження,
заохочення,
роз’яснення)Методи
стимулювання
культурної
поведінки

(змагання, схвалення,
навіювання,
заохочення, покарання)

Методи
організації
життєдіяльності
дітей

(дотримання правил
поведінки, режиму праці
та відпочинку, доручення,
вимога, привчання,
прохання, наказ,
заборона)

Співпраця класного керівника з батьками може
проводитись у різноманітних формах із використанням
різних методів педагогічної діяльності. У практичній
роботі класний керівник використовує колективній
індивідуальні форми взаємодії. Причому втому й іншому
випадку використовуються як традиційні, такі
нетрадиційні форми роботи.

Індивідуальні
консультації
педагогів
Батьківські
збори
Традиційні форми роботи з батьками
Групові та
загальноучилищні
конференції
Диспут,
дискусія
Презентація
досвіду
родинного
виховання
Відвідування
учнів
удома
Зустрічі
батьківської
громади
з адміністрацією
училища

Батьківські збори
– найбільш поширена форма
роботи з батьками. На них обговорюються
проблеми успішності, виховання спілкування
класного й батьківського колективів. Батьківські збори повинні стати
школою освіти батьків, повинні розширювати їхній педагогічний кругозір,
стимулювати бажання стати добрими батьками. На батьківських зборах
аналізуються навчальні досягнення учнів, їхні можливості, етапи
просування групи в навчальній діяльності. Батьківські збори –
це демонстрація успіхів, яких досягла дитина. Ромова на
батьківських зборах має йти не про бали, а про якість знань і
міру інтелектуальних зусиль, що відповідають пізнавальній і
моральній мотивації. Є багато варіантів проведення
батьківських зборів. Тематика і методика зборів повинні
враховувати вікові особливості учнів, рівень освіченості,
зацікавленості батьків, цілі та завдання виховання, що
стоять перед навчальним закладом.

Батьківський лекторій,
центр психолого-
педагогічної допомоги сім′ї, університет педагогічних знань
та ін. сприяють підвищенню педагогічної культури
батьків, їх психолого-педагогічної компетентності в
родинному вихованні. Засідання мають проводитись
тематичні, на них запрошуються спеціалісти в різних
галузях знань психологи, юристи, лікарі, працівники
центрів соціальних служб для молоді та інші.

Тематичні батьківські конференції

з обміну досвідом виховання
дітей, на які запрошуються як представники батьківської та педагогічної
громадськості, такі діячі науки, культури, представники громадських
організацій. Конференції мають величезне значення в системі виховної
роботи навчального закладу та групи. На них мають обговорюватись
проблеми суспільства, активними членами якого стануть учні проблеми
конфліктів батьків та дітей і шляхи виходу з них проблеми наркотиків
питання сексуального виховання в родині. Батьківські конференції повинні
готуватись дуже ретельно, з обов’язковою участю психолога та соціального
педагога. Їхнім завданням, зокрема, є проведення соціологічних і
психологічних досліджень з проблематики конференції та їх аналіз, а
також знайомство учасників конференції з результатами досліджень.
Активними учасниками конференцій виступають самі батьки. Вони
готують аналіз проблеми з позиції власного досвіду.
Характерною рисою конференції є те, що вона приймає
рішення чи намічає заходи щодо
заявленої проблеми.

Диспут, дискусія
– обмін думками з
проблем виховання – одна з
найцікавіших для батьків форм
підвищення педагогічної культури.
Ця форма стимулює педагогічне
мислення батьків, дозволяє підключати
їх до обговорення найважливіших
проблем. Результати диспутів та
дискусій сприймаються з більшою
довірою, ніж лекції.

Презентація досвіду родинного виховання
проводяться на базі групи, груп однієї
паралелі, батьків учнів різних вікових
категорій. Це можуть бути як власне
презентації, такі вечори запитань та
відповідей. Ця форма роботи проводиться із
залученням психологів, юристів, та інших
спеціалістів, які проводять аналіз
успіхів родинного виховання та
дають рекомендації відносно
попередження помилок у вихованні
дітей як збоку батьків, такі збоку педагогів. Батьківський
комітет, батьківський актив – це
опора педагогів для розв′язання
завдань.

Індивідуальна робота з батьками

з окремих питань значною мірою
проводиться з батьками учнів,
які потребують
підвищеної педагогічної уваги.
Але не слід нехтувати
індивідуальною роботою
з батьками інших учнів,
у тому числі й успішних,
оскільки
в процесі цієї роботи
ви краще пізнаєте
як учнів, такі їх батьків,
заручитесь їх
підтримкою у вирішенні
проблем групи.

Індивідуальні консультації
– одна з найважливіших
форм взаємодії класного керівника з родиною. Особливо вона
необхідна, коли педагог набирає групу. Для того щоб
перебороти занепокоєння батьків, острах розмов про свою
дитину, необхідно проводити індивідуальні консультації-
співбесіди з батьками. Готуючись до консультації, необхідно
визначити ряд питань, що допоможуть плануванню виховної роботи з групою.
Індивідуальна консультація повинна мати ознайомлювальний характері
сприяти створенню контакту між батьками і вчителем. Учитель повинен
дати батькам можливість розповісти йому все те, із чим вони хотіли б
ознайомити вчителя в неофіційній обстановці, із увати необхідне для своєї
професійної роботи з дитиною

Особливості здоров′я дитини;

Переваги в родинному спілкуванні

Поведінкові реакції

Особливості характеру

Мотивація навчання

Моральні цінності родини

Під час індивідуальної консультації можна використовувати
анкету

«Моя дитина

Коли вона народилася, то …

Найцікавішим у перші роки її життя було …

Про здоров′я можна сказати наступне …

Її ставлення до школи було …

Вона (він) вчилася в основному

Їй подобалися такі предмети, як …

Стосунки з вчителями були …

Спілкуючись з однокласниками …

Труднощі у вихованні пов′язані з …

Хотілося б, щоб педагоги звернули увагу на

У виховному арсеналі класного керівника має
величезне значення
бесіда
, її найкраще
використовувати з метою попередження
конфліктних ситуацій, для налагодження
взаємин між батьками і дітьми, між окремими педагогами і
родиною. Використовувати бесіду в роботі з батьками
необхідно для того, щоб налагодити довірчу атмосферу,
виявити важкі точки дотику в конфліктних ситуаціях.
У бесіді класний керівник має більше слухати, а не
захоплюватися повчальним порадами.

Зустрічі батьківської громади з адміністрацією
навчального закладу, вчителями проводяться як за ініціативою
адміністрації, такі за ініціативою батьків. На зустрічах педагоги
знайомлять батьків з вимогами щодо організації діяльності
навчального закладу, вимогами щодо викладання окремих
предметів, вислуховують побажання батьків. У процесі спільного
обговорення можуть бути складені програми дій, плани спільної
праці. Провідна роль збоку батьків належить батьківському
комітетові.
Батьківський актив
– це опора педагогів
для успішного розв′язання спільних задач,
що пов′язані з організацією групових та училищних справ,
проблем життя групового колективу.
Батьківський комітет намагається залучити батьків та
дітей до організації групових, училищних справ,
розв′язання проблем життя колективу.

Однією з форм взаємодії класного керівника і родини є
відвідування учнів
вдома
. Педагог має попереджати про свій візит. Відвідування можливе
тільки після одержання дозволу батьків. Відвідування педагогом родини
повинне справити в родині добре враження. Для цього необхідно спочатку
поговорити на відверті теми, розпитати про традиції, звичаї, спільне
проведення дозвілля в родині й лише потім обговорювати причину приходу в
родину.

Батьківські
ринги
Нетрадиційні форми роботи
з батьками
Тематичні
консультації
Батьківські
читання
Батьківські
тренінги
Батьківські
вечори

Для того щоб
тематична консультація
відбулася, батьки
повинні бути переконані втому, що ця проблема їх
стосується і потребує невідкладного вирішення. Батьків
запрошують для участі і тематичній консультації за
допомогою спеціальних запрошень. У тематичні
консультації повинні брати участь соціальний педагог,
психолог, сексолог, представник правоохоронних органів і т.д.
Тематика консультацій для батьків


Дитина не хоче вчитися. Як їй допомогти

Як розвинути пам′ять дитини

Покарання дітей. Яким йому бути

сором′язлива дитина. Проблема сором′язливості та шляхи її подолання.

Брутальність і непорозуміння в родині.

Талановита дитина.

Друзі дітей.

Декілька поколінь під одним дахом. Проблеми спілкування.

Тривожність дітей. До чого вона може привести

Батьківські тренінги
– це активна форма
роботи з батьками, що хочуть змінити свою взаємодію із
власною дитиною, зробити її більш відкритою і довірливою.
У батьківських тренінгах повинні брати участь обоє батьків. Від цього
ефективність тренінгу зростає і результати не змушують себе
чекати. Тренінг проводиться із групою, що складається з 12-15 осіб.
Батьківські тренінги будуть успішними, якщо всі батьки активно
братимуть у них участь і регулярно їх відвідуватимуть. Щоб тренінг
був результативний, він має складатись з 5-8 занять. Батьківський
тренінг проводиться як правило психологом, що дає можливість
батькам на час відчути себе дитиною, пережити емоційно ще раз
дитячі враження.

І традиційні, і нетрадиційні методи і форми
взаємодії класного керівника з батьками учнів
мають одну загальну мету – щастя юної
особистості, що входить у сучасне культурне
життя.

Поради педагогам і батькам
Якщо:
дитину постійно критикують, вона
вчиться ненавидіти
дитину висміюють, вона стає замкнутою
дитину хвалять, вона вчиться бути
шляхетною;
дитину підтримують, вона вчиться
цінувати себе
дитина росте в докорах, вона вчиться
жити з почуттям провини
дитина росте в терпимості,
вона вчиться розуміти інших
дитина росте в чесності,
вона вчиться бути
справедливою;
дитина росте в безпеці,
вона вчиться вірити в людей
дитина живе у ворожнечі, вона
вчиться бути агресивною
дитина живе в розумінні і
дружелюбності, вона вчиться
знаходити любов у цьому світі.

Дякую заувагуПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка