Стратегія соціального партнерства тов дтек І міста ладижина
Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації23.02.2017
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6СТРАТЕГІЯ
соціального партнерства
ТОВ ДТЕК
і міста ЛАДИЖИНА

2012 р.

м.
Ладижин


Товариство з обмеженою відповідальністю ДТЕК.
вул. Мечникова 2 А
,
БЦ
«Парус», 23
- й поверх
Київ
01601,
Україна
Тел.: +38 044 581 45 39
Факс: +38 044 581 45 52

бул. Шевченка 11
Донецьк 83001, Україна
Тел.: +38 062 389 44 01
Факс: +38 062 389 44 11
http://dtek.com/

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина


3

Зміст

1.
Вступ
............................................................................................................................. 4
2.
Методологія та опис процесу роботи
...................................................................... 6
3.
Коротка характеристика міста
.................................................................................. 9
4.
Результати аналізу проблем
....................................................................................23
5.
План дій Стратегії соціального партнерства
.........................................................26
6.
Стратегічні напрямки соціального партнерства
...................................................27
6.1
Стратегічний напрям А.
........................................................................................27 6.1.1
Стратегічна ціль А.1
. .................................................................................30 6.2
Стратегічний напрям В.
........................................................................................31 6.2.1
Стратегічна ціль В.1.
Помилка! Закладку не визначено.

6.2.2
Стратегічна ціль В.2………………………………………………………………11 6.3. Стратегічний напрям С…………………………………………………………………
.12 6.3.1
Стратегічна ціль С.1………………………………………………………………13 6.3.2
Стратегічна ціль С.2………………………………………………………………14 6.4. Стратегічний напрям
D
………………………………………………………………….15 6.4.1
Стратегічна ціль
D
.1.…………………………………………………….……….16 6.4.2
Стратегічна ціль
D
.2………………………………………………………………17
7.
Пріоритезація проектів
.............................................................................................47
8.
Впровадження та моніторинг
...................................................................................51
9.
Склад Робочої групи з розробки Стратегії соціального партнерства
........... 52
52
Додатки:
......................................................................................................................... 55
54

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина

4
1.
Вступ

Стратегію соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина на 2012
-20 15 рр. розроблено за ініціативою компанії ДТЕК з метою підвищення ефективності соціальних
інвестицій компанії та створення умов для довгострокового сталого розвитку міста
Ладижина.
Новий підхід Компанії до планування соціальної взаємодії з містом, його можливості і вимоги були презентовані на засіданні Координаційного Комітету соціального партнерства ДТЕК 27 лютого 2012 р..
Цей підхід передбачає формування середньострокових планувальних документів соціально
- економічного розвитку міст присутності ДТЕК на основі партнерства Компанії з місцевою та регіональною владою, іншими бізнесами на територіях присутності, широкою громадськістю міст з метою розв’язання найгостріших соціальних проблем території, які буде виявлено в процесі розробки планів шляхом широких дискусій та опитування думки експертів і громадськості.
Таким чином впроваджується принцип системності соціального партнерства, націленого на довго
- та середньострокову перспективу на підставі обмеженого вибору найважливіших пріоритетів соціального розвитку в межах горизонту планування замість принципу фінансової підтримки окремих проектів, націлений на короткостроковий ефект, який, проте, не завжди забезпечує сталості результатів.
Суттєвими перевагами такого підходу є:

націленість на стратегічні пріоритети території

забезпечення довготривалого ефекту і сталості результатів

можливість залучити інші фінансові ресурси на реалізацію проектів

залучення широкої громадськості до участі у розробці

можливість моніторингу та відповідно корекції цілей плану в разі недосягнення результатів в процесі реалізації окремих проектів
Генеральна мета Стратегії соціального партнерства –
підвищення рівня добробуту, покращання середовища життя та праці, умов для всебічного розвитку мешканців
Ладижина
Ця мета досягається через систему цілей та завдань Стратегії, що у свою чергу ґрунтується на вибраних пріоритетах соціального партнерства.
Основними розділами документу Плану соціального партнерства м. Ладижина та ДТЕК
є аналітична та змістова частини: перша містить аналіз найгостріших проблем міста,
ідентифікованих на основі опитування мешканців та місцевих експертів; друга містить загальну характеристику вибраних пріоритетних сфер, зокрема, оцінку сильних та слабких сторін у кожній сфері, обґрунтування стратегічних рішень та опис цілей і завдань.
План соціального партнерства м. Ладижина та ДТЕК розрахований на 3
- річний період реалізації, однак він містить також заходи проектів повною тривалістю понад 3 роки з тим, щоб могти включити наступні заходи проекту у наступний середньостроковий план, який буде розроблено за результатами реалізації даного плану.
Основним автором Плану є Робоча група, однак важливу роль у його створенні відіграли також чисельні службовці міської ради м. Ладижина та місцевих державних адміністрацій, працівники комунальних закладів та Ладижина установ,
працівники
ДТЕК, представники громадських організацій, окремі експерти.
При розробці Плану було використано інші стратегічні документи території, як «План соціально
- економічного розвитку міста Ладижина на 201 2 р.»,
Програма підтримки

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина


5 розвитку малого підприємництва у м. Ладижин на 2011
-
2012 роки, Міська програма
«Питна вода» на 2008
-
2020 рр зі змінами за 2012 р. та ін.

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина

6
Аналіз

Планування

Дослідження та стратегічний аналіз середовища
Профіль
Соціологічні дослідження
Прогнози, моделювання сценаріїв
Місія, Бачення
SWOT/TOWS- аналіз
Стратегічний вибір
Плани дій (цілі, завдання)
Проекти та заходи
Впровадження

Громадське обговорення
Прийняття міською радою
Розробка цільових і галузевих програм
Структура управління
Моніторинг та оцінка
Перегляд та коригування
2.
Методологія

та опис

процесу роботи

Стратегія розвитку території розробляється суб’єктами, які мають компетенції, повноваження та хоч якісь ресурси для управління цією територією –
у нашому випадку це органи місцевого та територіального самоврядування: міські, районні, обласні ради.
В класичному розумінні Стратегія –
це план вкладення стратегічних ресурсів території з метою досягнення стратегічних цілей її розвитку. Отже, суб’єктність і володіння певними ресурсами розвитку є базовими підставами формування стратегії розвитку території, причому суб’єкт може бути тільки один, і тільки той, котрий може взяти на себе всю відповідальність за майбутнє цієї території. Такий суб’єкт стає також одноосібним «власником» Стратегії, яку він формує та відповідає за її реалізацію.
У випадку м. Ладижина наявна певна колізія: є номінальний «власник» території, яким виступає міська рада, і реальний «власник» значної частки (на сьогодні) міської
інфраструктури, яким історично є підприємство
ЛадТЕС,
- сьогодні структурний підрозділ компанії ДТЕК.
Отож, головна відмінність Стратегії розвитку території та Плану соціального партнерства полягає у суб’єктності і відповідно праві «власності» на основні активи території.
План соціального партнерства м. Ладижина та компанії ДТЕК в сьогоднішніх умовах розробляється в контексті та процесі передачі прав власності на активи від компанії до територіальної громади в особі міської ради, і отже стає водночас «власністю» двох суб’єктів: міської ради та ДТЕК, причому міська рада виступає основним замовником і виконавцем стратегії, а компанія ДТЕК –
її основним партнером і донором.
В основу методології розробки Стратегії соціального партнерства покладено загальновизнану методологію стратегічного планування розвитку територій, яка склалася в Україні впродовж останніх 12 років на базі засвоєння та критичного осмислення методологій, переказаних українським експертам в рамках чисельних міжнародних Програм технічної допомоги, головним чином американських і канадських, та європейських (Велика Британія, Швейцарія, Німеччина, Польща).
В дуже стислому викладі методологію складають три основні етапи: 1)
дослідження та аналіз, 2) розробка плану дій та 3) впровадження і моніторинг.
Мал. 1. Схема процесу стратегічного планування


Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина


7
Процес стратегічного планування у м. Ладижині
проведено у відповідності до
«Методології для міст», затвердженої на початку розробки Стратегій соціального партнерства для всіх міст присутності ДТЕК.
Головним суб’єктом розробки Стратегії є Робоча група, створена та затверджена
Розпорядженням містького голови. До її складу увійшли службовці міськвиконкому, депутати міської ради, працівники комунальних установ, закладів і організації, керівники та працівники ДТЕК (Ладижинської ТЕС), підприємці, представники АМЕР, представники грормадських організацій, окремі громадяни, отже РГ предстваляєвсі основні сектори громади міста.
Основними методами в процесі розробки Стратегії були аналітичні дослідження та робота в групах (засідання Робочої групи).
Основними етапами розробки Стратегічного плану соціального партнерства є: 1) етап дослідження території (паспорт), вибору пріоритетів соціального партнерства та
ідентифікації проблем (опитування мешканців та експертів); 2) етап планування (пошук стратегічних рішень ідентифікованих проблем та формування системи цілей і завдань
Плану).
Дослідження соціально
- економічного профілю території проводилося шляхом збору та аналізу статистичної інформації про тенденції в основних сферах території: географічне положення та комунікації, характеристика органу місцевого самоврядування, демографія, трудові ресурси і зайнятість, економіка (промисловість та підприємництво), місцевий бюджет, соціальна інфраструктура і послуги, комунальна
інфраструктура і послуги тощо.
Результатом цього дослідження є Паспорт міста.
Ідентифікацію пріоритетних напрямків соціального партнерства та основних проблем території виконано шляхом опитування мешканців міста (працівників ДТЕК) та групи експертів.
Аналіз та систематизація відповідей опитувальників дозволили виконати вибір пріоритетів соціального партнерства, а також
ідентифікувати найважливіші проблеми міста, на розв’язання яких скерована дана Стратегія.
Прикінцевий вибір пріоритетів та системи цілей Стратегії здійснено в ході дискусій під час засідань РГ.
Найважливішим етапом в ході розробки Стратегії стало формулювання проектів в системі цілей. З цією метою на базі
РГ було створено тематичні підгрупи (підгрупи за пріоритетними напрямками), під час засідань яких розроблено
:
1. концепцію розвитку напряму (суспільної сфери),
2. аналіз факторів впливу
(SWOT) та
3. перелік необхідних дій (список проектів розвитку
Концепція розвитку напрямку (суспільної сфери) –
це комплекс ідей відносно того, які зміни необхідно провести у зазначеній сфері для її перспективного розвитку.
Важливими складниками Концепції стали
:
1) загальна характеристика сфери, її оцінка з точки зору ефективності,
2) коротка
історія розвитку сфери із зазначенням основних проблем, які там виникали, аналізом їх причин (хто «автор» проблеми) та 3) шляхів розв’язання цих проблем.
Аналіз факторів впливу –
це оціночні судження членів підгрупи щодо того, які існують переваги для розвитку сфери (сильні сторони) та які наявні перешкоди або бар’єри
(слабкі сторони), які стримують розвиток сфери.

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина

8
Пропозиції проектів грунтувалися на аналізі слабких сторін та основних проблем у визначених сферах.
Звіти від тематичних підгруп стали базовими розділами Стратегії, а перша пропозиція переліку завдань (оперативних цілей) стала основою розробки проектів у системі цілей
Плану.
Після критичного аналізу та визначення прикінцевого переліку проектів тематичними підгрупами було розроблено деталізовані картки проектів з визначенням всіх основних етапів їх впровадження, головних виконавців та партнерів, термінів впровадження та деталізованого бюджету.
Останнім кроком у розробці Плану дій стала пріоритезація проектів через їх оцінювання за визначеними методологією критеріями, в результаті якої стало можливим укладання базового календарного плану впровадження Стратегії.

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина


9
3.
Коротка характеристика міста

Місто Ладижин розміщене на правому березі Південного Бугу в місці впадання в нього притоки Сільниці, на відстані 110 км від обласного центру міста Вінниці.
Територія міста складає 1703,7 га, в тому числі житлова –
235,7 га. Всього за міською радою закріплено 8935,6 га землі, з них : ЗАТ «Зернопродукт МХП» –
1713 га, населені пункти –
2164,5 га, ріллі –
4461 га, садів –
148,7 га, сіножатей –
115,5 га, пасовищ –
172,7 га, всього сільгоспугідь –
4904,9 га.
До складу міської ради входить 4 населених пункти : місто Ладижин, село Лукашівка, селище Губник та хутір Ружицьких.
Місто Ладижин Вінницької області згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
№106 від 23.07.1991 р. віднесено до зони посиленого радіоекологічного контролю, як територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.Мал.1. Ладижин в територіальній
системі області


Залізничний транспорт.

В 3
- х км від міста Ладижин проходить одноколійна дорога Христинівка
-
Вапнярка
Одеської залізниці (лінія працює на тепловій тязі). Станція Ладижин Одеської залізниці, за характером і обсягом виконуваної роботи, є вантажно –
пасажирською 2
- го класу.
Станція має 8 станційних гілок. До неї примикають під’їзні колії Ладижинської ТЕС, заводу силікатної цегли, ДП “Ензим”, заводу ЗБК, виправної колонії № 39, щебеневого заводу. Через станцію проходить 4 пасажирських поїзди на добу, річний обсяг відправлених пасажирів складає 30 тисяч осіб. Обсяг вантажної роботи станції складає
3 млн. 190 тис. тонн на рік.
Автодороги і автомобільний транспорт.

Через місто проходять автодороги державного значення Вінниця –
Турбів

Гайсин –
В.Михайлівка та обласного значення Шпиків –
Тульчин –
Ладижин. Інші дороги, які підходять до міста, є місцевими і здійснюють зв’язок міста з іншими навколишніми

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина

10 населеними пунктами. Автобусними маршрутами місто зв’язане з Києвом, Одесою,
Вінницею, Гайсином, Вапняркою, Тростянцем, Тульчином та іншими . Для обслуговування пасажирів у місті є автостанція. За добу вона відправляє 50 рейсів, річне відправлення складає 157 тисяч пасажирів.

Історична довідка.

Місто Ладижин належить до найдревніших слов`янських поселень. У вітчизняній історії
Ладижин згадується у працях знаменитого літописця Росії М.Карамзіна. В його "Історії держави Російської" згадується, що Ладижин у 1240 році відбивав напад військ Батия.
Наступні історичні відомості стосуються 17 століття, коли Ладижин був фортецею і входив до Брацлавського воєводства. В ньому проживало на той час біля 6000 чоловік. Фортеця та ладижинці брали активну участь у визвольній війні Богдана
Хмельницького, а в 1652 році гетьман, під час боїв на річці Батіг, був в Ладижині.
В 1793 році, після першого розподілу Польщі, Ладижин перейшов під владу Росії в складі Гайсинського повіту Кам’янець
-
Подільської губернії.
Ладижин належав до військових поселень. В 1866 році він був переданий цивільній владі. Цей період в Ладижині відзначався швидким ростом промисловості: з`явився спиртовий завод, 5 суконних фабрик, 3 цегляних і черепичних заводи, 6 водяних млинів
і тютюнова плантація.
На межі 19 і 20 століть Ладижин переріс в доволі значне містечко: 1042 двори, 7762 жителі.
У роки Другої Світової війни економіка міста була повністю зруйнована. 13 березня
1944 року Ладижин був звільнений від німецьких військ силами 40
-
ї армії 2
- го
Українського фронту. Протягом 3
- х років були відновлені промислові підприємства, господарські споруди, колгоспи освоїли посівні площі.
У 1968 році розпочалось будівництво Ладижинської державної районної електростанції, потужністю в 1 млн. 800 тис. кВт. Відкриття ДРЕС відбулося 18 січня 1972 року. Разом з
Ладижинською ДРЕС будувалися багато промислових підприємств, які обслуговували спорудження самої станції. Паралельно зводилось містечко енергетиків. В 1973 році
Ладижин отримав статус міста, а 19 жовтня 2000 року
- статус міста обласного значення.
Характеристика органу місцевого самоврядування

Структура управління міської ради
Коломєйцев Валерій Іванович
- міський голова
Анущенко Павло Дмитрович
- перший заступник міського голови
Бучко Людмила Дмитрівна
- секретар ради
Ткачук Олександр Миколайович
- заступник міського голови
Олійник Олександр Філімонович
- заступник міського голови
Терепа Віктор Миколайович
- керуючий справами
Апарат міської ради
30 осіб.
Всього працівників міської ради,
64 особи.
з них посадові особи місцевого самоврядування
52 особи
Основним завданням міської влади є розвиток міста як унікального економічного, культурного і туристичного центру Поділля. Місто комфортне для ладижинців, привабливе для інвесторів, цікаве для чисельних гостей.

Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина


11 13 18 2
1 1
1
Партія регіонів
ВО "Батьківщина"
Фронт змін "Сильна Україна"
"Собор"
УДАР
Ладижинська міська рада складається з 36 депутатів.
Мал. 2. Політична структура міської ради

Працюють 5 постійних депутатських комісій.
1.
Постійна комісія ради з питань регламенту, гласності, законності та

правопорядку –
6 депутатів.
Голова комісії : Вандзіляк Олександр Ярославович
2.
Постійна комісія ради з питань економічного розвитку міста,
планування фінансів та бюджету –
9 депутатів.
Голова комісії : Денисюк Оксана Якимівна
3.
Постійна комісія ради з питань містобудування, регулювання земельних ресурсів, раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища –
6 депутатів.
Голова комісії : Цехмейструк Микола Дмитрович
4.
Постійна комісія ради з питань соціального захисту населення, охорони праці, охорони здоров'я , материнства і дитинства, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, освіти, культури та духовного відродження –
6 депутатів
Голова комісії : Копйова Надія Михайлівна
5.
Постійна комісія ради з питань торгівлі, побуту та житлово
- комунального господарства та підприємницької діяльності –
6 депутатів
Природні ресурси.
В районі міста зосереджені значні запаси будівельних матеріалів: глини, піску, каоліну, граніту, які добуваються в 4
- х кар’єрах . Як будівельний матеріал використовують відходи виробництва електроенергії –
шлак. Агрокліматичні ресурси регіону представлені родючими чорноземами та сірими лісовими грунтами. Є також площі лугових грунтів в поймах річок Південний Буг та Соб. Місто добре забезпечено водними ресурсами (річки Південний Буг, Сільниця і Соб, водосховище, свердловини підземних вод). Лісові масиви у поєднанні з водоймами міста створюють чудову санітарну зону і мають хороші рекреаційні можливості.


Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина

12 0
100 200 300 400 500 600
Померло
271 282 276 227 227
Народилося
231 253 271 244 255 2006 2007 2008 2009 2010
Демографічна ситуація. Соціальні показники.


Розрахункова чисельність населення, яке проживає на території міської ради на 1 січня
2012 року складає 24,1 тисяч осіб: міське –
23,8 тисяч осіб і сільське –
1,3 тисяч осіб, в тому числі :

українці –
82 %

росіяни –
16 %

інші –
2%.
Демографічні зміни.


Показники

2006
2007
2008
2009 2010 2011
Народилося
231 253 271 244 255 261
Померло
271 282 276 227 227 240
Природний приріст
-40
-29
- 5 17 17 21


Мал.
3.
Природний приріст населення за 2006
-
2011 рр
.
Стратегія соціального партнерства ДТЕК і міста Ладижина


13 1686,5 1672,2 1660 1650,6 1641,2 24,0 23,9 23,7 23,7 23,6 0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2007 2008 2009 2010 2011
Область
Місто
14,4 14,4 14,8 15,3 15,9 6,2 6,2 6,2 6,4 6,7 4,8 3,7 3,7 3,9 4,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011
інші сфери сільське господарство в т.ч.
промисловість з них зайняті у всіх сферах діяльності,
в т.ч. в працездатному віці
Основні тенденції розвитку демографічної ситуації та зайнятості населення.

Мал
4
. Динаміка населення міста на фоні області за 2007
-
2011 р.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал