Створення умов для започаткування
Скачати 69.59 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.01.2017
Розмір69.59 Kb.


СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ
СХЕМИ ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТУ (СГК )
ДЛЯ МСП В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Схеми гарантування кредиту:
нагляд і кредитування
сільського господарстваСемінари з розбудови спроможності

25-26 лютого 2016р.

Міністерство аграрної політики та продовольства
Київ вул. Хрещатик 24
3й поверх – к.308

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ
ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля розв’язання економічних, соціальних та екологічних проблем глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на розумінні та наданні підтримки органам державного управління щодо їх реагування на нові процеси і проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, економіки, що базується на інформації, щодо проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає платформу для порівняння досвіду реалізації політики, пошуку розв’язання спільних проблем, виявлення кращої практики і роботи з координації внутрішньої та міжнародної політики. Членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Чеська Республіка, Данія,
Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія,
Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща,
Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика
Британія та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР. www.oecd.org

ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»
Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії започаткована у 2008 році й має на меті прискорення реформ економіки та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого зростання економіки та зайнятості у двох регіонах: у Центральній Азії (Афганістан, Казахстан,
Киргизька Республіка, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) і у Східній Європі та на Південному Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та
Україна). Програма є складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, що її реалізує Секретаріат з глобальних відносин. www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm


СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ СХЕМИ ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТУ
(СГК ) ДЛЯ МСП В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ
Проект Створення умов для започаткування схеми гарантування кредиту (СГК) для МСП в
агробізнесі України (проект СГК) виник на базі Стратегії секторної конкурентоспроможності для України, в рамках якої ОЕСР визначила сектори економіки України з найбільшим потенціалом розвитку та спричинені компетентністю бар’єри, що стримували розвиток цих секторів. В процесі цієї роботи агробізнес було визначено важливим сектором, а доступ аграрних МСП до фінансування було визначено головним фактором, що стримує розвиток цього сектору. В рамках проекту СГК ОЕСР розроблятиме інструмент для гарантування частини кредитів аграрним МСП, що обробляють площу від 100 до 2000 га. Перед розгортанням цієї схеми в країні, її буде апробовано на базі пілотного проекту, що охоплює чотири області
(Черкаську, Вінницьку, Полтавську й Харківську). Проект розпочав роботу у вересні 2013 року й завершиться у лютому 2016р. Всю діяльність проекту фінансує Уряд Швеції.

www.oecd.org/globalrelations/ukraine-cgs.htm http://www.oecd.org/countries/ukraine/ukrainesectorcompetitivenessstrategy.htm


ПРО СЕМІНАР

Модулі тренінгу щодо регулювання і нагляду схем гарантування кредиту (СГК) розроблені з метою передати технічні знання і навички відповідним державним установам України, що будуть залучені до процесу нагляду СГК, що розробляється для
України з метою розширити кредитування аграрного сектору. Належне регулювання й нагляд
СГК в контексті кращої практики стануть вирішальними при започаткування
СГК та досягненні місії ТРГ, яка опрацьовує принципи створення СГК.
День 4 познайомить учасників із механізмами розв’язання спорів та реалізації застави, що їх застосовують СГК у світі та можна застосувати в контексті України. Головну увагу буде приділено конкретним процедурам у комерційних банках
України щодо звернення стягнення на активи. Крім цього, з метою підвищення кваліфікації обговорюватимуться проблемні моменти співпраці банка з фермером. День 5 – це тренінг стосовно того, як СГК може стати інструментом розв’язання цих проблем.
Даний семінар є одним із низки заходів з розбудови спроможності в рамках проекту Створення умов для започаткування схеми гарантування кредиту (СГК) для МСП в агробізнесі України (проект СГК), що його фінансує Уряд Швеції. Тренінг відбувається англійською мовою, переклад – українською.

УЧАСНИКИ

Цей 2-денний тренінг націлено на керівників середньої ланки, керівників технічних підрозділів та членів ТРГ-працівників відповідних державних установ, таких як Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, НБУ, інших відомств. Тренінг у День 4 зосереджено на операціях СГК в контексті середовища в Україні, а День 5 присвячений більшій деталізації питань кредитування сільського господарства.

РЕЄСТРАЦІЯ

Тренінг є безкоштовним, а від учасників очікується активна участь протягом всього тренінгу.
Зареєструватися можуть учасники, яких відібрала і
запросила ОЕСР. Для участі та реєстрації у тренінгу прохання надіслати резюме до контактних осіб у проекті.

ПРО ПРОЕКТ

Проект Створення умов для започаткування схеми
гарантування кредиту (СГК) для МСП в агробізнесі
України (проект СГК) фінансує Уряд Швеції. Проект базується на раніше виконаному аналізі ОЕСР, яким агробізнес визначено пріоритетним сектором для
інвестування та реформування бізнес клімату.
Рекомендовано започаткувати схему гарантування кредиту (СГК) для аграрних МСП в Україні для хеджування притаманних цьому сектору ризиків.
СГК – це ринковий механізм із значним ефектом левериджу та зниження витрат на навчання в процесі операційної діяльності, що є наслідком
інформаційної асиметрії у секторі.
ОЕСР співпрацювала з Урядом України над розробленням відповідної СГК для сегменту з найбільшим обмеженням щодо кредитування та охоплення послугами банків – аграрних МСП. Для збору інформації, її аналізу та скерування реалізації проекту була створена Технічна робоча група (ТРГ).
Керівник ТРГ – Заступник міністра аграрної
політики та продовольства України, а у складі ТРГ
– представники Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та НБУ. Від початку реалізації проекту СГК у
2013р.
ОЕСР працює над розробленням
інструменту гарантування частки кредитів аграрним
МСП, що працюють на площі від 100 до 2000 га, який буде апробований у чотирьох областях України –
Черкаській, Вінницькій, Полтавській та Харківській.
Проект користується перевагами технічної підтримки компанії Internationale Projekt Consult
(IPC), яка тісно співпрацює з ОЕСР.
В рамках проекту СГК організовано низку семінарів з розбудови спроможності.
Тренінги, що відбуватимуться у приміщенні Міністерства аграрної політики та продовольства України (Київ, вул.
Хрещатик 24) протягом лютого 2016р., допоможуть розширити знання представників державних установ і комерційних банків стосовно вадливих аспектів функціонування СГК та кращої практики фінансування аграрних МСП.
Контакти ОЕСР у Парижі: пані Габріела Міранда пані Єрім Парк
Керівник проекту
Координатор проекту
Tel: +33 1 45 24 95 01
Tel: +33 145 24 74 82 gabriela.miranda@oecd.org yerim.park@oecd.org
Контакт ОЕСР у Києві: пан Михайло Семчук
Місцевий консультант у Києві
Tel: +380 91 321 1050 mykhailo.semchuk78@gmail.com
OECD Contacts in Paris:
Ms. Gabriela Miranda
Ms. Yerim Park
Project Manager
Project Co-ordinator
Tel: +33 1 45 24 95 01
Tel: +33 145 24 74 82 gabriela.miranda@oecd.org yerim.park@oecd.org
OECD Contact in Kyiv:
Mr. Mykhailo Semchuk
Local Consultant in Kyiv
Tel: +380 91 321 1050 mykhailo.semchuk78@gmail.com

Мета тренінгу:
Модулі цього тренінгу розроблені з метою передати необхідні знання й навички працівникам державних установ, задіяних у сфері регулювання та нагляду у зв’язку із започаткуванням СГК. Належне розуміння функціонування СГК, її регулювання й нагляду в контексті кращої практики стане вирішальним для відповідного управління схемою.
Цільова група:
День 4 цього тренінгу націлений на членів Технічної робочої групи (ТРГ), менеджерів середньої ланки й працівників відповідних державних установ, зокрема
Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, НБУ та інших відповідних відомств. Представники комерційних банків також можуть брати участь. Фокус Дня 4 – питання регулювання, тоді як кредитування сільського господарства є темою Дня 5.
Примітка: Для тренінгу в День 4 буде надано РР презентацію з приблизно 15-20 слайдами по кожній темі, що супроводжуватиметься обговоренням.
День 4: четвер, 25 лютого 2016р :
НАГЛЯД СГК & КРЕДИТУВАННЯ
АГРОСЕКТОРУ
ДЕНЬ 4
Ранок: СЕСІЯ ВИЩОГО РІВНЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ Й НАГЛЯДУ СГК
По обіді: СГК ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ ВИРОБНИКІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

9.30
Розв’язання спорів (щодо застави) - досвід українських банкірів
Тренінг стосовно того, як комерційні банки діють для реалізації та відчуження застави в контексті кращої міжнародної практики
11.30
Перерва на каву
11.45
Розв’язання спорів (щодо застави) - досвід СГК
Продовження тренінгу стосовно того, як комерційні банки діють для реалізації та відчуження застави в контексті кращої міжнародної практики
13.00
Обід
14.00 14.45
Сегментація сектору сільського господарства
Огляд сегментації аграрного сектору з точки зору банкірів і в контексті проекту

Доступ аграрних виробників до фінансування
Аналіз наявності різних джерел фінансування та проблем співпраці банка з фермером
15.15
Перерва на каву
15.30
Специфічні ризики агробізнесу
Презентація специфічних ризиків агробізнесу на різних стадіях виробничого циклу
17.00
Огляд матеріалів

Мета тренінгу:
Модулі цього тренінгу розроблені з метою передати необхідні знання й навички працівникам державних установ, задіяних у сфері регулювання та нагляду у зв’язку із започаткуванням СГК. Належне розуміння функціонування СГК, її регулювання й нагляду в контексті кращої практики стане вирішальним для відповідного управління схемою.
Цільова група:
День 5 цього тренінгу націлений на членів Технічної робочої групи (ТРГ), менеджерів середньої ланки й працівників відповідних державних установ, зокрема
Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, НБУ та інших відповідних відомств. Представники комерційних банків також можуть брати участь. Фокус Дня 5 – СГК як механізм полегшення доступу аграрних виробників до фінансування.
Примітка: Для тренінгу День 5 буде надано РР презентацію з приблизно 15-20 слайдами по кожній темі та приклади для вивчення. Матеріали супроводжуватимуться обговоренням у групах. Ця частина тренінгу надаватиметься українською мовою.
День 5: п’ятниця, 26 лютого 2016р. :
НАГЛЯД СГК &
КРЕДИТУВАННЯ
АГРОСЕКТОРУ

ДЕНЬ 5
СГК ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ У КРЕДИТУВАННІ БАНКАМИ
АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ


9.30
Оцінка кредитоспроможності аграрного бізнесу (приклад для вивчення)
Аналіз прибутковості фермера в агробізнесі на прикладі реальних клієнтів
11.00
Перерва на каву
11.15
Підхід до кредитування у різних банках
Презентація різних технологій кредитування
12.30
Обід
13.30
СГК як ефективний інструмент покращення доступу аграрних виробників до
банківського кредитування
Обговорення у групах
15.00.
Перерва на каву
15.15
Заключна сесіяПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал