Сучасний майстер-клас
Pdf просмотр
Сторінка14/37
Дата конвертації15.11.2016
Розмір3.84 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37
царя Атея. Влада царя поширювалася на величезні території, що простягалися від Дунаю до Дону. Атей цар карбував власну монету. Міць Скіфії не похитнулася навіть після поразки від македонського царя Філіппа II (батька Олександра Македонського. Могутньою лишалася держава скіфів і після смерті річного Атея в 339 р. дон. Проте на межі IV—III ст. дон. Скіфія занепадає. Наприкінці III ст. дон. Велика Скіфія під натиском сарматів припиняє своє існування. Частина скіфського населення відійшла напів- день і створила дві Малі Скіфії. Одну, що називалася Скіфське царство
(III ст. дон ст. не) зі столицею в Неаполі Скіфському, — у Криму, іншу — у нижній течії Дніпра.
Скіфське суспільство складалося з трьох основних верств воїнів, жерців, рядових общинників (землеробів і скотарів. Кожна з верств ве-
www.e-ranok.com.ua

134
ла своє походження від одного із синів першопредка та мала свій священний атрибут. Для воїнів це була сокира для жeрців — чаша, для общин- ників — плуг із ярмом. Геродот говорить, що особливою шаною в скіфів користувалися сім богів саме їх вважали прабатьками людей і творцями всього сущого на Землі.
Писемні джерела та археологічні матеріали засвідчують, що основу скіфського виробництва становило скотарство, оскільки воно давало майже все необхідне для життя — коней, м’ясо, молоко, вовну і повсть для одягу. Землеробське населення Скіфії вирощувало пшеницю, просо, коноплі тощо, причому хліб сіяли не тільки для себе, алей на продаж. Землероби жили в поселеннях (городищах, які розташовувалися на берегах річок та укріплювалися ровами й валами.
Занепад, а згодом і розпад Скіфії були викликані рядом чинників погіршення кліматичних умов, висихання степів, вичерпання економічних ресурсів лісостепу тощо. Крім того, в III—I ст. дон. значну частину Скіфії завойовують сармати. Сучасні дослідники вважають, що перші паростки державності на території України з’явилися саме у скіфські часи. Скіфи створили самобутню культуру. Панівним напрямком у мистецтві був так званий звіриний стиль. Широковідомі царські кургани — пам’ятники скіфської доби Солоха, Гайманова Могила (Запоріжжя, Товста Могила, Чортомлик (Дніпропетровщина,
Куль-Оба та ін. Цінними знахідками є царські прикраси (золота пектораль, зброя тощо. Сармати

;
Розповідь учителя
Протягом III ст. дон. ест. не. в Північному Причорномор’ї панували сармати, які прийшли з приволзько-приуральських степів. Як називали себе ці племена, нам невідомо. Греки та римляни називали їх сарматами, що в перекладі з давньоіранської означає оперезані мечем. Геродот стверджував, що предки сарматів проживали на схід від скіфів за річкою Танаїс (Дон. Він також оповідав легенду проте, що сармати ведуть свій родовід від амазонок, яких побрали скіфські юнаки. Однак добре опанувати мову чоловіків вони не змогли й тому сармати розмовляють зіпсованою скіфською мовою. Частина істини утвердженнях батька історії є сармати, які скіфи, належали до іраномовної групи народів, і в них дуже високий статус мали жінки. Заселення причорноморських степів сарматами не було мирним. Вони винищували залишки скіфського населення та перетворили більшу частину їхньої країни на пустелю. Згодом на території Сарматії, як називали ці землі римляни, утворилося декілька сарматських племінних об’єднань — аорси, сіраки, роксолани, язигі, алани.
Оселившись в українських степах, сармати стали нападати на сусідні римські провінції, античні міста-держави та поселення землеробів- праслов’ян зарубенецької культури лісостепу. Свідченням нападів на
www.e-ranok.com.ua

135
праслов’ян стали численні знахідки наконечників сарматських стріл при розкопках валів зарубинецьких городищ. Сармати були скотарями-ко- чівниками. Необхідні продукти землеробства та ремісничі вироби вони отримували від осілих сусідів шляхом обміну, данини й звичайного грабунку. Основою таких відносин була військова перевага кочівників. Велике значення вжитті сарматів мали війни за пасовиська та здобич. Жодного сарматського поселення археологами не знайдено. Єдиними пам’ятками, які вони залишили, є кургани. Серед розкопаних курганів є багато жіночих поховань. У них знайдені чудові зразки прикрас, виконані у звіриному стилі. Неодмінною належністю чоловічих поховань є зброя та спорядження для коня.
На початку нашої ери володарювання сарматів у Причорномор’ї досягло вищої точки. Відбулася сарматизація грецьких міст-держав, протягом тривалого часу сарматська династія правила Боспорським царством. У них, які в скіфів, існувала приватна власність на худобу, що була основним багатством і головним засобом виробництва. Значну роль у господарстві сарматів відігравала праця рабів, на яких вони перетворювали захоплених під час безперервних війн полонених. Проте родоплемінний лад сарматів тримався досить стійко.
Кочовий спосіб життя сарматів і торговельні зв’язки з багатьма народами (Китаю, Індії, Ірану, Єгипту) сприяли поширенню серед них різних культурних впливів. Їхня культура поєднувала в собі елементи культури Сходу, античного Півдня й Заходу. Від середини III ст. не. сармати втрачають провідне становище в причорноморських степах. У цей час тут з’явилися вихідці з Північної Європи — готи. Спільно з місцевими племенами, серед яких булий алани (одне із сарматських угруповань, готи здійснювали спустошуючі напади на міста Північного Причорномор’я.

V. закріплення нОвих знань
ВарІанТ Обговорення результатів виконання випереджального завдання, отриманого учнями перед початком розгляду нового матеріалу.
ВарІанТ 2

;
Бесіда за запитаннями
1. Які племена були першими кочівниками в Північному Причор но- мор’ї?
2. Із появою яких племен на українських землях збігся початок залізного віку. Куди здійснювали грабіжницькі набіги племена кіммерійців і скіфів. Який давньогрецький історик склав детальний опис Великої Скіфії?
5. Як звали наймогутнішого царя Великої Скіфії?
6. Які племена складали Велику Скіфію?
www.e-ranok.com.ua

136
7. Що було основою господарства скіфів. Які племена витіснили скіфів із Північного Причорномор’я?
9. Носії якої археологічної культури вважаються предками слов’ян?
10. Чим було зумовлено появу Великої Скіфії?
11. Як складалися взаємини між кочовими племенами Північного При- чорномор’я й осілими племенами лісостепу України 12. Чому в ранньому залізному віці на українських землях установилося панування кочових племен?
VI. підсумки урОку
Учитель доручає учням самостійно, по черзі висловлювати власну думку щодо того, чого вони навчилися та про що дізналися за урок.
VII. дОмашнє завдання
1. опрацюйте матеріал відповідного параграфа підручника. Підготуйтеся до практичного заняття (за рекомендаціями вчителя. Творче завдання. Підготуйте повідомлення про перебування скіфів на українських землях і батька історії Геродота (тематику повідомлень визначає вчитель).
Урок № Тема. Практичне заняття Геродот про скіфів.
Історичні джерела про Скіфський похід Дарія I».
Мета: познайомити учнів із повідомленнями про скіфів в історичних джерелах розвивати вміння готувати учнівський проекті представляти його результати у формі презентації або повідомлення перед класом розвивати вміння використовувати історичне джерело для пошуку відповідей на поставлене запитання, виховувати повагу доісторичного минулого народів.

Тип уроку: застосування набутих знань.
Обладнання: підручник, атлас, стінна карта племена й народи раннього залізного віку на території сучасної України, ілюстративні матеріали.
Хід уроку

I. Організація навчальнОї діяльнОсті
Учитель оголошує тему практичного заняття, нагадує його особливості, форми роботи на уроці й правила, яких необхідно дотримуватися учням. Доцільно також нагадати, що на наступному уроці відбудеться узагальнення й тематичне оцінювання знань за темою Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ».
www.e-ranok.com.ua

137

II. актуалізація ОпОрних знань

;
Бесіда за запитаннями
1. Коли скіфи перебували на українських землях. На які групи поділяв скіфів давньогрецький історик Геродот. Який спосіб життя вели скіфи. Коли Велика Скіфія досягла найвищого піднесення. Що вам відомо про перського царя Дарія I?
III. прОведення практичнОгО заняття

;
План роботи
1. Представлення повідомлень. Аналіз свідчень давньогрецького історика Геродота про скіфів. Історичні джерела про Скіфський похід перського царя Дарія I.

;
Випереджальне завдання
(Перед початком роботи вчитель привертає увагу учнів до випереджального завдання, результати виконання якого будуть обговорені під час закріплення нових знань.)
Зробіть висновок про роль свідчень Геродота про скіфів як історичного джерела. Представлення повідомлень
Учні презентують підготовлені повідомлення про давньогрецького історика Геродота, життя, духовну культуру й матеріальні пам’ятки скіфів. аналіз свідчень давньогрецького історика Геродота про скіфів

;
Робота з документом
Скіфи кажуть, що їхній народ є наймолодший серед усіх народів, і ось як це сталося, їхня країна була пустелею і перша людина, що там з’явилася, була такою, що звалася Таргітаєм…
У нього було троє синів Ліпоксай, Арпоксай і молодший Колаксай. Коли вони були царями, із неба впали на скіфську землю зроблені із золота плуг, ярмо, сокира й чаша. Перший побачив їх старший і наблизився, щоб їх узяти, але все це золото, коли він підійшов туди, почало горіти. Він віддалився й тоді до них підійшов другий, але із золотом сталося те саме. Отже, так своїм полум’ям прогнало їх золото. Проте, коли до нього наблизився третій, молодший, золото згасло, і тоді він узяв його собі та пішов із ним додому. І старші брати, після того що вони побачили, погодилися передати все царство молодшому.
Є ще… переказ, якому я найбільш довіряю, а саме такий. Згідно з ним, із кочівниками-скіфами, що мешкали в Азії, воювали та завдали їм чимало прикростей массагети й через це скіфи перейшли за ріку Аракс і прибули в Кіммерію (бо країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за давніх часів була кіммерійською)…
www.e-ranok.com.ua

138
Від гавані борисфенітів (бо вона розташована якраз посередині приморської частини всієї Скіфії), від неї і далі перший народ, який можна зустріти це калліппіди… Вони… взагалі мають такий спосіб життя, які скіфи, але сіють і їдять пшеницю й цибулю та часник і сочевицю та просо. Над…
[ними] живуть скіфи-орачі, які сіють пшеницю не для їжі, а на продаж…
На схід від цих скіфів-землеробів, якщо перейти ріку Пантікап, у тій країні мешкають кочівники, також скіфи, які нічого не сіють і не обробляють землі. Уся ця країна позбавлена дерев…
За Герром простягається країна, що називається царською, і скіфи, які в ній живуть, найхоробріші та найчисленніші, і вони вважають інших скіфів своїми невільниками…
…Трава, яку їсть худоба в Скіфії, найбільше з інших виробляє в собі жовч.
Коли вительбушують тварин, то кожний може в цьому переконатися.
Отже, усе найважливіше скіфи мають у повному достатку. Що ж до іншого, то звичаїв них такі, богів вони шанують лише таких найбільш за всіх — Гестію, потім Зевса й Гею, яку вважають за дружину Зевса. Після них — Аполлона, Афродіту, Уранію та Арея…
Жертвопринесення вони роблять однаково під час усіх святу такий спосіб. Жертовна тварина стоїть із двома зв’язаними передніми ногами, а жрець стоїть позаду від тварин, тягне за кінець мотузки, перекидаючи тварину, коли та падає. Він звертається до божества, якому приносить жертву, а потім обкручує навколо шиї тварини зашморг, устромляє в нього ціпок, крутить у всі боки й так задушує, не запалюючи вогню, не посипаючи борошном і не роблячи зливань. І коли він вже задушить тварину й обдере шкуру, починає куховарити.
Оскільки в скіфській землі не вистачає дров, то тамтешні мешканці вигадали ось що, щоб варити м’ясо. Коли вони остаточно обдеруть шкуру тварин, знімуть м’ясо… і після цього розпалюють під казаном кістки жертовних тварині варять м’ясо…
Щодо їхніх звичаїв навійні, то встановлено таке першого ворога, якого вб’є скіф, він п’є його кров, а скількох інших він вб’є в битві, то приносить до царя їхні відтяті голови. За кожну голову йому дозволяється одержати щось із трофеїв, а якщо не принесе голови, це йому не дозволяється…
…Коли помирає їхній цар, вони викопують у землі велику чотирикутну яму, беруть уже підготовленого померлого, вкривають його тіло воском (перед тим очищують від нутрощів його черево, наповнюють перетертим купрієм, насінням селери, кропом, потім зашивають черево, кладуть покійника на візі перевозять його до іншого племені. Ті, до яких привозять померлого, роблять те саме, що й царські скіфи відрізують кінчик вуха, стрижуть на голові волосся, дряпають у різних місцях рамено, вкривають синцями лобі ніс і проколюють стрілою ліву руку. Звідти на возі труп царя перевозять ще далі до підвладного їм племені, а ті, до яких його перед тим привозили, супроводжують його. І коли так вони об’їздять із покійником усі племена, вони прибувають у країну Геррів, яка є облас-
www.e-ranok.com.ua

139
тю останнього підвладного їм племені та місцем поховання царів. Потім, помістивши покійника на підстилку в могильному склепі, встромляють уземлю з усіх боків від покійника списи, а над ним кладуть деревини і вкривають його очеретяними матами. У просторому приміщенні склепу ховають одну з його наложниць, яку перед тим задушили, його чашника й куховара, конюха, особистого слугу, вісника та його коней, а також певну частину його речей і так само золоті чаші (срібла та міді вони зовсім не використовують. Коли вони все це зроблять, то насипають землю й споруджують великий курган, намагаючись зробити його найвищим.
…Після похорону скіфи очищуються. Спершу вони змазують голову якоюсь мастю, змивають її, а після того очищують і все тіло, ставлять три жердини, нахиляючи одну до одної й обгортають їх товстою вовняною тканиною, закривають нею все навколо, ставлять усередину такого намету із жердини й тканини посудину, а в неї кидають розпечені камені…
…В Аріапейта, царя скіфів, серед інших його дітей, народився Скіл…
Скілеві, хоч він і був царем скіфів, не подобався скіфський спосіб життя, і зокрема порівняно з еллінськими звичаями, які він засвоїв унаслідок свого виховання, і ось що він зробив. Щоразу коли він приводив скіфське військо до міста борисфенітів… Скіл залишав своє військо в передмісті, асам заходив у місто і наказував зачинити брами, знімав із себе скіфський одяг і надягав еллінський… і в усьому іншому він наслідував еллінський спосіб життя та приносив жертви богам за еллінськими звичаями. Він залишався вмісті протягом одного місяця або й більше, а потім надягав скіфський одяг і виходив…Оскільки судилося йому спіткати нещастя, то сталося це з ним із такого приводу… Скіфи побачили, як він справляє вакхічні містерії, то, вважаючи це за найбільшу ганьбу, зійшовши з башти, повідомили проте, що побачили, усе скіфське військо. І, коли після того Скіл повернувся до свого житла, скіфи призначили своїм поводирем його брата, Октамасада…
А він, довідавшися проте, що сталося, і про причину цієї події, утік до Фра- кії. Про це почув Октамасад і вирушив у похід із військом проти Фракії…
…Октамасад там-таки відрубав голову Скілові. Отак обороняють свої звичаї скіфи й таку кару накладають на тих, хто хоче запозичити іноземні звичаї…
[Є в Скіфії казан, який вільно вміщує шістсот амфорі завтовшки цей скіфський казан має шість стіп. Як кажуть тубільці, його було зроблено з наконечників стріл. Отже, їхній цар… захотів довідатися, скільки є скіфів, і для цього наказав усім скіфам кожному принести по одному наконечнику стріли. А хто не принесе, тому він загрожував смертю.
Запитання до документа
1) Які дві версії походження скіфів наводить Геродот) Що розповідає автор джерел про спосіб життя скіфів) Що можна дізнатися за джерелом про звичай скіфів) У чому, на вашу думку, полягає головна думка наведеного автором свідчення про скіфського царя Скіла?
www.e-ranok.com.ua

140
3. Історичні джерела про Скіфський похід перського царя Дарія Пропонується познайомити учнів з історичними джерелами про Скіфський похід царя Дарія I у формі усної розповіді вчителя.

;
Додаткова інформація
Скіфи були войовничим народом. Вони активно втручалися в конфлікти між державами Передньої Азії (боротьба скіфів із перським царем
Дарієм та ін.).
Приблизно в 514—512 рр. дон. е. скіфів вирішив підкорити перський цар Дарій I. Зібравши величезне військо, він переправився наплавним мостом через Дунай і рушив углиб Великої Скіфії. Військо Дарія I, засвідченнями Геродота, налічувало 700 тис. воїнів, проте, як вважають, ця цифра в декілька разів перебільшена. Скіфське військо мало складати, ймовірно, близько 150 тис. бійців. За планом скіфських воєначальників, їхнє військо мало уникати відкритого двобою з персами і, поступово відходячи, заманювати ворога вглиб країни, знищуючи на його шляху криниці та пасовиська. На цей час скіфи планували зібрати сили таза- вдати поразку ослабленим персам. Ця скіфська тактика, як назвали її пізніше, виявилася вдалою.
Дарій спорудив табірна березі Азовського моря. Долаючи величезні відстані, перська армія марно намагалася відшукати ворога. Коли скіфи вирішили, щосили персів підірвані, вони стали діяти рішуче. Напередодні вирішальної битви скіфи надіслали царю персів дивні дари птаха, мишу, жабу та п’ять стріл. Зміст скіфського дару Дарію його радник витлумачив так Якщо, перси, ви не станете птахами тане полетите високо в небо, або мишами тане сховаєтесь уземлю, або жабами й не пострибаєте в болота, то ви не повернетеся до себе, вас згублять оці стріли. Невідомо, про що думав Дарій I, дивлячись наці дари та на скіфів, які шикували загони добою. Однак уночі, залишивши в таборі поранених, які мали підтримувати багаття, він утік із залишками своєї армії.
Так ганебно скінчилася спроба одного з наймогутніших володарів тогочасного світу підкорити Велику Скіфію. Завдяки перемозі над перською армією, яка вважалася тоді найсильнішою, скіфи здобули славу непереможних воїнів.
IV. закріплення нОвих знань
Відбувається у формі бесіди з учнями за випереджальним завданням, отриманим на початку уроку.

V. підсумки урОку
Учитель пропонує учням самостійно підбити підсумки уроку, відповівши одним реченням на запитання У чому ви вбачаєте важливість проведеного уроку. На поставлене запитання по черзі відповідають усі учні.
www.e-ranok.com.ua

141
VI. дОмашнє завдання
1. Підготуйтеся до уроку узагальнення й тематичного оцінювання, повторивши матеріал теми Цивілізації Передньої та Центральної азії. кіммерійсько- скіфський світ. Творче завдання. Складіть кросворд або ребус за матеріалом вивченої теми.
Урок № Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою
«Цивілізації Передньої та Центральної Азії.
Кіммерійсько-скіфський світ».
Мета: узагальнити й оцінити знання, уміння й навички, набуті учнями впродовж вивчення теми удосконалити набуті вміння та навички виховувати шанобливе ставлення доми- нулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.
Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися під час вивчення теми, завдання для проведення узагальнення й тематичного оцінювання знань.
Хід уроку

I. Організація навчальнОї діяльнОсті
Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує проза- плановані форми роботи.

II. узагальнення та тематичне Оцінювання

;
Розв’язування кросвордів і ребусів
Учні розв’язують кросворди й ребуси, підготовлені своїми товаришами

;
Запитання та завдання для узагальнення
1. Поясніть значення термінів і понять колонія, колонізація, міс- то-держава», клинопис, закон, Біблія, пророки, сатрап, пектораль, скіфський курган. Виконайте завдання за історичною картою) Покажіть дві головні річки Дворіччя й затоку, до якої вони впадають) Покажіть міста-держави Дворіччя в III тис. дон. е) Обведіть кордони Вавилонського царства часів Хаммурапі.
4) Покажіть фінікійські міста-держави й напрямки фінікійської колонізації) Обведіть кордони Ізраїльсько-Іудейського царства за часів Давида та Соломона.
www.e-ranok.com.ua

142
6) Покажіть територію Ассирійської держави й залежність від неї країну першій половині VII ст. дон. е. Назвіть країни, які підкорили ассирійські царі) Обведіть кордони Ново-Вавилонського царства й укажіть його столицю) Обведіть кордони Перської держави за часів її найвищої могутності. Назвіть столиці Перської держави й перські сатрапії) Покажіть царську дорогу. Назвіть міста, які вона з’єднувала.
10) Покажіть напрямки вторгнення кочівників із Північного При- чорномор’я: а) кіммерійців уст. дон. е б) скіфів уст. дон. е) Покажіть територію розселення кіммерійців. Назвіть їхніх сусідів) Покажіть територію Великої Скіфії й напрямок походу царя Персії Дарія I проти скіфів. Визначте й охарактеризуйте особливості способу життя різних цивілізацій Передньої та Центральної Азії. Порівняйте спосіб життя народів цивілізації Передньої та Центральної Азії та кіммерійсько-скіфського світу. Наведіть приклади впливу природно-географічних умов Дворіччя на зародження держави та цивілізації в цьому регіоні. Як природно-географічні умови Північного Причорномор’я вплинули на тип господарювання кіммерійців та скіфів Наведіть приклади, що підтверджують вашу думку. Яку роль в історії людства відіграло залізо Обґрунтуйте свою точку зору. Охарактеризуйте діяльність видатних історичних діячів цього періоду Хаммурапі, Давида, Соломона, Дарія I.
9. Охарактеризуйте внесок цивілізації Передньої та Центральної Азії у світову культуру 10. Яким був внесок племені народів раннього залізного віку, що заселяли українські землі, у культурну спадщину людства?

;
Завдання для тематичного оцінювання
I ВарІанТ
1. Який народ дав Дворіччю назву «Месопотамія»?
А фінікійці
Б єгиптяни
В греки
Г перси. За правління якого царя у II тис. дон. е. Давньовавилонська держава досягла найбільшої могутності?
А Сарган
Б Нарам-Суен
В Тіглатпаласар
Г Хаммурапі
www.e-ranok.com.ua

143
3. Назва якого фінікійського міста перекладалася як місце рибної ловлі»?
А Бібл
Б Тір
В Сідон
Г Кадеш
4. Правитель якої держави підкорив місто Єрусалим на початку VI ст. дон. е.?
А Ассирійської
Б Аккадської
В Єгипетської
Г Ново-Вавилонської
5. Яку назву мала найбільша фінікійська колонія, заснована містом
Тір у Північній Африці?
А Гадес
Б Карфаген
В Сиракузи
Г Таррос
6. Яка країна першою в Передній і Центральній Азії озброїла свою армію залізною зброєю?
А Вавилонська держава
Б Ново-Вавилонська держава
В Ассирійське царство
Г Перське царство. Хто вважається засновником Ново-Вавилонського царства?
А Набопаласар
Б Навуходоносор II
В Тіглатпаласар I
Г Тіглатпаласар III
8. Який цар правив Персією 34 роки й здобув у підданих ім’я Цар царів»?
А Кір
Б Камбіз
В Дарій I
Г Дарій III
9. Які племена в період кіммерійців заселяли центральну частину українського лісостепу?
А чорнолісці
Б трибільці
В скіфи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал