Сучасний майстер-клас
Pdf просмотр
Сторінка6/37
Дата конвертації15.11.2016
Розмір3.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, стінна карта доба бронзи в історії України, ілюстративні матеріали.
Основні терміни та поняття: доба бронзи, цивілізація, держава.
Основні дати: III—I тис. дон. е. — доба бронзи в історії Європи середина IV тис. дон. е. — початок переходу людства від первісності до цивілізації.
Хід уроку

I. Організація навчальнОї діяльнОсті
Учитель знайомить учнів із темою й основними завданнями уроку. Доцільно також звернути увагу учнів нате, що на наступному уроці відбудеться узагальнення й тематичне оцінювання знань за вивченим розділом, та познайомити їх із запланованими формами роботи.

II. перевірка дОмашньОгО завдання

;
Бесіда за запитаннями
1. Чому трипільська культура сприяла утвердженню відтворювальних форм господарювання на українських землях. Якими є здобутки культур племен степу в період енеоліту. Якими є особливості гончарного ремесла трипільської культури. Якими є прикметні ознаки трипільської культури. За допомогою додаткових джерел складіть опис кургану кочівників. Що в розвитку трипільських племен дає підставу висловлювати припущення, що вони є першими предками українців?
www.e-ranok.com.ua

52
III. актуалізація ОпОрних знань

;
Бесіда за запитаннями
1. Як вирозумієте значення терміна цивілізація. Які ознаки притаманні цивілізації. Чому, на вашу думку, виникали цивілізації?
IV. вивчення нОвОгО матеріалу

;
Дидактична гра Чиста дошка»
Дидактична гра сприятиме активізації роботи учнів під час розгляду нового матеріалу.
Правила гри. Учитель записує на дошці пронумеровані в довільному порядку запитання. Вони можуть бути звичної форми або мати вигляд схеми, малюнка, фрагмента картини тощо за матеріалом нової теми. Учитель попереджає учнів, що його розповідь буде містити відповіді наці запитання. Періодично він буде цікавитися в учнів, чи готові вони відповісти на яке-небудь із наведених запитань. Якщо учні відповіли правильно, то запитання стирається з дошки. Завдання гри полягає втому, щоб наприкінці уроку дошка була чистою.
Гру можна організувати у формі змагання команд переможцем стане та, яка відповість на більшу кількість запитань. Іншим варіантом можуть бути письмові відповіді учнів у зошитах. Під час закріплення нового матеріалу вчитель визначає, хто з учнів відповів на більшу кількість запитань, і відповідає на ті, які залишилися без відповідей. Доба бронзи в Європі

;
Розповідь учителя
У часи неоліту людство зробило величезний крок уперед у своєму розвитку. Подальший розвиток потребував дедалі більшої кількості різноманітних знарядь праці. Камінь як матеріал для виготовлення вжене задовольняв нових потреб людства. І тоді людина почала шукати, чим його замінити. Природним матеріалом, що мав інші властивості, ніжка- мінь, дерево й кістка, була мідь. У первісні часи вона траплялася на поверхні землі в чистому вигляді. Спочатку люди намагалися обробляти мідь так само, як камінь, — оббивати. Згодом навчилися плавити мідь із руди в спеціальних печах. Учені вважають, що в такий спосіб цей метал почали отримувати в різних місцях майже одночасно. Про виплавляння міді з руди свідчать знайдені археологами в давніх копальнях знаряддя праці — кайла з рогу, мідні сокири тощо.
У III тис. донедавні металурги, мабуть, намагаючись надати міді міцності, додавали до неї різні домішки, покине помітили, що міцнішою вона стає з додаванням ще одного металу — олова. Сплав мідій олова називають бронзою. Цінною її властивістю було те, що вона легше, ніж мідь, розливалася у форми.
www.e-ranok.com.ua

53
Так розпочалася епоха бронзи (III—I тис. дон. е.).
Бронза — це перший штучний метал. Бронзові знаряддя швидко витіснили мідні, оскільки були твердішими, а виробляти їх було легше, адже бронза мала нижчу температуру плавлення, ніж мідь.
Доба бронзи відіграла вирішальну роль у формуванні стародавнього населення Європи. На цей час припадає завершення першого Великого переселення народів. Започаткували його в IV тис. дон. е. найдавніші індоєвропейці, які рушили з півдня України та зайняли великі території Європи та Азії.
Переселення відбувалися протягом усієї історії людства. Зміни клімату, зростання кількості населення й інші причини спонукали людей шукати новий життєвий простір.
У добу бронзи в лісовій зоні України сформувалося праслов’янське населення, яке дало початок предкам українців.
Опанувавши метали, людина почала виготовляти з них окремі частини знарядь праці та зброї. Потреба в мідних і бронзових виробах постійно зростала, а отже, зростала й потреба в людях, які вміли обробляти метали.
В енеоліті відбулася ще одна вагома зміна вжитті людства — скотарство відокремилося від землеробства. Учені назвали цей процес пер­
шим суспільним поділом праці. Тобто деякі племена стали займатися лише скотарством. Спочатку вони пасли худобу біля своїх поселень, а зі зростанням її кількості пересувалися в пошуках нових пасовищ. Так умови господарювання зумовили й інший спосіб життя племен скотарів — кочовий.
Землероби ж, навпаки, змушені були триматися родючих земель, вести осілий спосіб життя. Худоба, яку вони тримали у своєму господарстві, давала їм м’ясо, молоко, шкури, вовну. Понад 5 тис. років тому землероби навчилися запрягати велику рогату худобу в рало, а потім у плуг для орання полів. Це полегшило їхню працю, прискорило та поліпшило обробіток землі, збільшило врожаї.
Винайдення в епоху бронзи колеса було ще одним кроком до вдосконалення й ускладнення знарядь праці та пристроїв, що полегшували життя людини. Вози, поставлені на колеса, допомагали землеробам перевозити вантажі, а скотарям — долати великі відстані. Водночас ускладнення знарядь праці, обробка металів і швидкий розвиток ремесел потребували від людини більших знань, вправності, досвіду. З-поміж землеробів і скотарів виокремлювалися майстри, які займалися тільки ремеслом. Так відбувся другий суспільний поділ праці ремесло відокремилося від інших занять — землеробства й скотарства.

;
Цікаво знати
Достеменно невідомо, де й коли було винайдено колесо. Можливо, до цього людину наштовхнули гончарний круг або прясло — перше маленьке колесо, що служило за маховичок і важок для веретена при пря-
www.e-ranok.com.ua

54
дінні. Глиняні модельки коліс та зображення пар волів в упряжках знайдені серед трипільських старожитностей. Перші вози — гарби — з’явилися наприкінці енеоліту в скотарів ямної культури, що поширювалася в степовій частині України. Вони мали суцільні (без спиць) колеса, зроблені з товстих дубових дощок, скріплених скобами. На цих наметових гарбах, запряжених биками, вони перевозили хатнє начиння, кочуючи за своїми стадами. На них рушили до нових земель скотарі-індоєвропейці під час першого Великого переселення народів.
Такі вози служили індоєвропейцям за зразок для створення бойових колісниць, які зробили їх на той час непереможними. Залишки найдавнішої у стародавньому світі бойової колісниці, збудованої індоєвропейцями в XVII—XVI ст. дон. е, знайдено в могилі Синташта на південному Уралі. Поширення бойових колісниць у Передній Азії всередині тис. дон. е. пов’язують із приходом туди індоєвропейців. ранні міста

;
Колективна робота з підручником
Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника шляхом коментованого читання та складають усно план тексту у формі запитань до нього.
Учитель систематизує й уточнює результати роботи учнів, використовуючи наведений матеріал.

;
Додаткова інформація
Зміни вжитті стародавнього суспільства, що відбулися в період нео- літу-енеоліту, поклали початок формуванню перших цивілізацій. Ознаками того, що суспільство набувало нового, вищого рівня розвитку, були поява міст, формування держав, майнове розшарування, певний рівень розвитку культури.
Перехід до цивілізації відбувся у сприятливих для землеробства й скотарства частинах нашої планети. Тому колисками цивілізації, на думку більшості вчених, були місцевості, де виникло землеробство. Це родючі долини річок Ніл, Тигрі Євфрат, Інд і Ганг, Хуанхе та Янцзи.
Саме в цих місцевостях виникли перші міста. Вони формувалися на місці давніх поселень землеробів і скотарів. У таких поселеннях, крім землеробів, скотарів, ремісників, зосереджувалися старійшини, жерці, військові вожді. Поселення оточували укріпленнями — ровами, валами, частоколом і навіть цегляними або кам’яними мурами.
Місто вже мало чіткий поділу його центрі розташовувалися святилища, присвячені богам, будинки найзаможніших жителів, навколо — житла рядових общинників, майстерні ремісників. Право називатися першими містами на планеті належить багатьом стародавнім містам наприклад Єрихон у Палестині (виникло 11 тис. років тому, Чатал-Гуюк у Туреччині (виникло 9 тис. років тому, Мохенджо-Даро в Індії (виникло
4—5 тис. років тому) тощо.
www.e-ranok.com.ua

55

;
Цікаво знати
Місто Єрихон виникло на місці поселення землеробів. Жителі цього селища наполегливо працювали, отримували добрі врожаї ячменю та пшениці, обмінювали їх на вироби ремісників у сусідніх племен. Ужите- лів селища накопичувалися багатства. Це дозволило їм зайнятися перебудовою свого поселення, яке поступово перетворилося на місто.
У Єрихоні зводили будинки з висушених на сонці глиняних цеглин. Цеглинки ці мали незвичну нам прямокутну, овальну форму (схожі на батон знизу були плоскими, зверху — закругленими, зі слідами пальців. Навколо Єрихона жителі звели потужні стіни з вежами. Умісті існувала каналізація. Дощова волога збиралася в спеціально побудовані сховища. Жителі Єрихона обмінювали зерно, сіль, яку вони добували, на речі, які їм були необхідні.
У Єрихоні археологи знайшли стародавні поховання особи померлих були покриті глиняними масками з намальованими волоссям і головними уборами та вставленими в очні западини мушлями. Про релігійні вірування жителів свідчить найдавніший храм.
Стародавнє місто, залишки якого археологи розкопали під пагорбом Чатал-Гуюк, існувало в період неоліту, понад 9 тис. років тому. Воно мало площу близько 13 га, у ньому проживало від 2 до 6 тис. осіб. Місто було забудоване невеликими будинками із сирцевої цегли. Кожний будинок мав кілька невеликих кімнат, що виходили у велику кімнату площею 18—20 м. Уздовж стін розташовувалися підвищення, на яких сиділи, спали та під якими ховали померлих.
Будинки мали вікна, але дверей не було, тому входили до них за допомогою драбини через отвір у пласкому даху. Недивно, що це поселення ще називають містом із дверима на дахах».
Надзвичайний інтерес становлять понад 40 святилищ Чатал-Гую- ка. Вони відкрили невідомий до того духовний світ первісних землеробів. Святилища мали по чотири-п’ять кімнат, стіни яких були прикрашені розписами та глиняними рельєфами. Окрім великих рельєфів, насті- нах святилищ знайдено найдавніші з відомих науці фрески. Їх зроблено в VI тис. дон. е. У святилищах виявлено велику кількість кам’яних і глиняних статуеток, ймовірно, принесених удар богам.
Головною богинею давніх жителів Чатал-Гуюка була Мати-земля, або Богиня-Мати, яку вони зображали у вигляді молодої жінки, жінки- матері та старої жінки в супроводі птаха смерті — грифа. Чоловіче божество зображали у вигляді юнака чи зрілого чоловіка з бородою й верхи на бикові.
Жителі Чатал-Гуюка були вмілими землеробами, вирощували 14 видів культурних рослин, основні з яких — пшениця, ячмінь і горох. Займалися вони й скотарством та полюванням. Майстри виготовляли надзвичайно досконалі кам’яні вироби поліровані дзеркала з обсидіану, кам’яне намисто з отворами, у які ледве проходить сучасна голка. Було розвинуте ткацтво. Гідний подиву майстерний дерев’яний посуд, яким ко-
www.e-ranok.com.ua

56
ристувалися жителі Чатал-Гуюка. У похованнях знайдено косметичні лопатки, кам’яні дзеркала, мушлі, у яких зберігалися косметичні речовини, фарба для вій і брів, корзинки з рум’янами тощо.
Усе це свідчить про досить високий рівень життя населення міста. Виникнення найдавніших цивілізацій

;
Розповідь учителя
Розвиток землеробства й скотарства, поява ремесел, будівництво найдавніших міст свідчать проте, що людина стала активно перетворювати природу. Вона почала створювати штучне середовище проживання. Організація життя суспільства стала більш складною. З’явилися люди, які управляли іншими людьми. Приблизно всередині тис. дон. е. почався перехід людства від первісності до цивілізації. Показниками цього переходу було виникнення перших держав, розвиток міст, писемності, нових форм релігійного й культурного життя.

;
Робота з термінами та поняттями
Цивілізація (від латин. civilis — громадянський, міський, державний) — це більш високий ступінь розвитку людського суспільства, наступний після первісного. Цивілізація протилежна неорганізованому, дикому стану життя, грубій поведінці людини, що не рахується з іншими.
Навколо перших міст поступово об’єднувалися общини для спільного вирішення економічних проблем — проведення сільськогосподарських робіт, будівництва каналів і гребель, спорудження палаців і храмів. Об’єднувала їх і потреба протистояти зазіханню сусідніх общинна їхні родючі землі й пасовища.
З об’єднанням общині зосередженням у містах великої кількості людей з’явилася потреба в нових способах управління й певних правилах законах, які б упорядковували життя суспільства, що значно ускладнилося. З-поміж людей, наближених до старійшині вождів, виокремилися групи людей, обов’язком яких було управляти містом, збирати податки, керувати військом, організовувати будівництво каналів, храмів, палаців.
До влади в містах прийшли найсильнішій найбагатші старійшини та племінні вожді. Їхня влада вже спиралася не тільки на авторитет, алей на військову силу.
Отже, уже в епоху мідій бронзи давні міста разом із територіями навколо них у місцях розвинутого землеробства, скотарства й металургії набули перших ознак державності. Вони мали верховну владу в особі царя військо групу людей, що займалися виключно організацією життя міста (тобто тих, кого сьогодні називають чиновниками певну територію, яку вони вважали своєю й кордони якої захищали. Із розширенням території найбільшій найсильніші міста перетворилися на економічні, військові та управлінські центри могутніх держав стародавнього світу.

;
Робота з термінами та поняттями
Держава — спосіб організації суспільного, економічного та культурного життя народу.
www.e-ranok.com.ua

57
Таким чином, у результаті тривалого розвитку стародавні народи створили на своїх землях великі організовані співтовариства з високорозвиненою культурою та релігією, які називають цивілізаціями. Історію стародавнього світу можна представити як співіснування та зміну різних цивілізацій. Дослідження вчених показали, що найдавніші цивілізації зародилися в долинах найбільших річок. Сюди, до родючих долин Нілу, Євфрату, Тигру, Ін- дута Хуанхе, спрямовувалися великі маси людей. Вони створювали на їх берегах свої міста й поселення, які потім об’єднувалися в держави.
Незважаючи на великі відстані й відмінності в розвитку, давні цивілізації були пов’язані між собою. Їх взаємодії зумовили певну єдність стародавнього світу при існуванні різних цивілізацій і культур.

V. закріплення нОвих знань
ВарІанТ Обговорення результатів дидактичної гри Чиста дошка».
ВарІанТ 2

;
Бесіда за запитаннями
1. Чому бронзу називають штучним металом. Коли відбувся перший суспільний поділ праці. Як називалися перші міста на землі. Де зародилися перші цивілізації. Якими є ознаки переходу людства до цивілізації. Що таке держава. Які змінив житті людства відбулися в період енеоліту та бронзової доби. Що спричинило виникнення перших міст Чим перші міста відрізнялися від поселень перших землеробів і скотарів. Що сприяло суспільним поділам праці 10. Чому, на вашу думку, саме в долинах великих річок виникли перші держави 11. Як вирозумієте вислів перехід від первісності до цивілізації»?
VI. підсумки урОку
Учитель звертає увагу учнів на провідні ідеї матеріалу, розглянутого на уроці.
VII. дОмашнє завдання
1. опрацюйте матеріал відповідного параграфа підручника. Творчі завдання) Підготуйте есе за темою основні віхи на шляху людства до цивілізації) Зробіть малюнок, зобразивши світи первісності та цивілізації. Підготуйтеся до уроку узагальнення й тематичного оцінювання за розділом Життя людей за первісних часів. Складіть кросворд або ребус за матеріалом вивченого розділу.
www.e-ranok.com.ua

58
Урок № Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом
«Життя людей за первісних часів».
Мета: узагальнити й оцінити знання, уміння, навички, набуті учнями впродовж вивчення розділу удосконалювати набуті вміння та навички виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.
Обладнання: підручник, атлас, стінна карта за темою, завдання для проведення узагальнення й тематичного оцінювання знань.
Хід уроку

I. Організація навчальнОї діяльнОсті
Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує проза- плановані форми роботи.

II. узагальнення та тематичне Оцінювання

;
Розв’язування кросвордів і ребусів
Учні розв’язують кросворди й ребуси, підготовлені своїми товаришами

;
Запитання та завдання для узагальнення
1. Поясніть значення термінів і понять історія стародавнього світу, історичні джерела, археологія, антропогенез, стоянка, релігія, «сім’я», рід, «плем’я», союз племен, родова община, сусідська община, народні збори, рада старійшин, вождь, держава, цивілізація. Виконайте завдання за історичною картою) Позначте місця найважливіших для антропогенезу знахідок решток найдавніших людей) Позначте стоянки давніх людей на території України (Короле- ве, Кирилівська, Мізин, Межиріч, Киїк-Коба, Амвросіївка тощо) Покажіть територію розселення племен трипільської культури. Позначте поселення Трипілля, Кукутені, Майданецьке, Тальянки, Доброводи.
3. Складіть розповідь за темою Головні винаходи людства доби кам’я- ного й мідно-бронзового віку. Які труднощі доводилося долати людині кам’яного віку, щоб пристосуватися до навколишнього середовища Як вона вирішувала ці проблеми. Поясніть, завдяки чому людству вдалося вижити в період зледеніння. Складіть коротку розповідь прожиття людей тієї доби.
www.e-ranok.com.ua

59
6. При розкопках трипільських поселень учені знаходять велику кількість скульптурних зображень жінки. Про що це свідчить. Чому перші цивілізації зародилися в долині великих річок. Чому поселення трипільців, які за кількістю перевищували населення перших міст, не вважаються містами?

;
Завдання для тематичного оцінювання
I ВарІанТ
1. На території України перші люди з’явилися близько:
А 1 млн років тому
Б 500 тис. років тому
В 150 тис. років тому
Г 10 тис. років тому. Знайдені на території України стоянки Кирилівська, Мізин, Межи- річ, Лука-Врублівецька, Киїк-Коба належать до доби:
А палеоліту
Б мезоліту
В неоліту
Г енеоліту. Які історичні джерела є головними у вивченні історії первісного суспільства?
А речові
Б писемні
В етнографічні
Г усні. Головним заняттям племен трипільської культури було:
А мисливство
Б землеробство
В рибальство
Г скотарство. При вивченні історії для орієнтації в історичному просторі слід ви- користовувати:
А історичні карти
Б археологічні знахідки
В лінію часу
Г хронологічну таблицю. Якому поняттю відповідає визначення Наділення живих істот та неживих предметів душею, яка живе самостійно»?
А анімізм
Б тотемізм
В магія
Г фетишизм. Сутність неолітичної революції полягала в переході людини:
А від збиральництва до мисливства
Б від відтворювального до привласнювального господарства
В від привласнювального до відтворювального господарства
Г від землеробства до скотарства
www.e-ranok.com.ua

60
8. Трипільська культура існувала в добу:
А мезоліту
Б неоліту
В енеоліту
Г бронзи. Яким календарем ми тепер офіційно користуємося?
А давньоримським
Б юліанським
В григоріанським
Г давньослов’янським
10. Якими є основні ознаки цивілізації (виберіть три правильні відповіді поява держави
2 розвиток міського способу життя
3 опанування вогню
4 винайдення писемності
5 обробка металів
6 початок землеробства
7 приручення перших тварин 11. Розташуйте заняття людей у послідовності їх виникнення.
А рибальство
Б гончарство
В збиральництво
Г загінне полювання 12. Установіть відповідність між прізвищами вчених і їхніми досягненнями Ч. Дарвін
2 Г. Чайлд
3 В. Хвойка
4 Л. Лікі
А віднайшов ймовірну пралюдину
Б відкрив наскельні розписи первісних людей
В розробив теорію еволюції
Г визначив зміни, що відбулися в період неоліту, як неолітичну революцію
Д відкрив трипільську культуру ВарІанТ
1. Який континент більшістю вчених вважається прабатьківщиною людства?
А Азія
Б Африка
В Америка
Г Австралія. Якими були перші заняття найдавніших людей?
А збиральництво та полювання
Б полювання та рибальство
В скотарство та ремесло
Г землеробство та скотарство
www.e-ranok.com.ua

61
3. Як називається перший механічний пристрій для полювання?
А гарпун
Б спис
В лук і стріли
Г ніж. Укажіть, який перший штучний матеріал винайшло людство.
А тканина
Б кераміка
В бронза
Г борошно. У який археологічний період з’явилася людина розумна»?
А палеоліт
Б мезоліт
В неоліт
Г енеоліт. Власність у родовій общині була:
А спільною
Б приватною
В особистою
Г державною. Що використовували первісні люди для обробітку землі?
А мотики
Б гарпуни
В спис
Г серп. Укажіть назву археологічної культури, якою представлені перші землероби на території України.
А дніпро-донецька
Б буго-дністровська
В середньостогівська
Г ямна
9. Що вчені називають першим суспільним поділом праці?
А відокремлення скотарства від землеробства
Б відокремлення ремесла від землеробства
В відокремлення торгівлі від ремесла
Г відокремлення землеробства від збиральництва 10. Із чого виготовляли знаряддя праці первісні люди (виберіть три правильні відповіді)?
1 дерево
2 залізо
3 камінь
4 пісок
5 кістки тварин
6 глина
7 рослини
www.e-ranok.com.ua

62
11. Установіть хронологічну послідовність етапів формування людини сучасного типу.
А австралопітек
Б неандерталець
В дріопітек
Г пітекантроп 12. Установіть відповідність між винаходами та періодами давньої історії колісниця


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал