Сучасний майстер-клас
Pdf просмотр
Сторінка7/37
Дата конвертації15.11.2016
Розмір3.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37
2 лук і стріли
3 релігія
4 кераміка
А палеоліт
Б мезоліт
В неоліт
Г енеоліт
Д бронзовий вік ВарІанТ
1. У який період первісної історії людина опанувала вогонь?
А палеоліт
Б мезоліт
В неоліт
Г енеоліт. Хто був першовідкривачем найдавнішої людини?
А Ч. Дарвін
Б В. Хвойка
В Л. Лікі
Г Г. Чайлд
3. Культ матері-землі був притаманний племенам, що займалися пе- реважно:
А збиральництвом
Б полюванням
В скотарством
Г землеробством. Укажіть правильне визначення терміна «археологія».
А наука про минуле, що займається вивченням матеріальних залишків діяльності людей
Б наука, що вивчає минуле людського суспільства
В наука, що займається теоретично-порівняльним вивченням культур різних народів
Г наука, що займається описом культур різних народів. У який період давньої історії людина навчилася свердлити, шліфувати, пиляти камінь?
А палеоліт
Б мезоліт
В неоліт
Г енеоліт. Як учені називають місця, де зупинялися первісні люди?
А поселення
Б стоянки
В зупинки
Г могильники
www.e-ranok.com.ua

63
7. Які заняття первісних людей становлять основу відтворювального господарства?
А землеробство, скотарство
Б збиральництво, рибальство
В полювання, рибальство
Г скотарство, збиральництво. Яке місто вважається найдавнішим на Землі?
А Єрихон
Б Мохенджо-Даро
В Майданецьке
Г Чатал-Гуюк
9. Неолітичною революцією називають:
А перехід від скотарства до козівництва
Б відокремлення ремесла від землеробства й скотарства
В перехід від збиральництва й полювання до землеробства й скотарства Г появу людини сучасного типу 10. Якими були перші знаряддя праці (виберіть три правильні відповіді)?
1 кам’яний ніж
2 кам’яне рубило
3 кам’яна сокира
4 палиця-копачка
5 дрюк
6 лук і стріли
7 спис 11. Установіть хронологічну послідовність подій.
А другий суспільний поділ праці
Б перший суспільний поділ праці
В приручення людиною перших тварин
Г винайдення кераміки 12. Установіть відповідність між назвами історичних наук і предметом їх вивчення.
1 етнографія
2 археологія
3 хронологія
4 антропологія
А наука, що вивчає історичний час
Б наука, що вивчає матеріальні історичні джерела й відтворює за ними минуле суспільства
В наука, що вивчає історичний простір
Г наука, що досліджує побуті звичаї народів, їх матеріальну й духовну культуру
Д наука, що вивчає кісткові залишки первісних людей
Відповіді: І варіант 1. А 2. А 3. А 4. Б 5. В 6. А 7. ВВ ВВ ГА Б 12. В Г Д А. ІІ варіант 1. БАВ БА А 7. А 8. БАВ А ГБ ДБАВ.
ІІІ варіант 1. ВВ ГАВ БА А 9. ВВ ГБ А 12. ГБ А 4Д.
www.e-ranok.com.ua

64
III. підсумки урОку

;
Заключне слово вчителя
У результаті вивчення першого розділу курсу історії ви розпочали знайомство з минулим людського суспільства в стародавні часи. Сьогодні на уроці ви узагальнили набуті знання, оцінили рівень своїх умінь та навичок. Це дасть вам можливість виявити свої недоліки в навчанні, щоб подолати їх у майбутньому.
IV. дОмашнє завдання
1. Повторіть матеріал про основні досягнення, здійснені людством за доби первісності. Творче завдання. Підготуйте повідомлення або презентацію про природ- но-географічні умови Єгипту.
Урок № Тема. Заняття населення Стародавнього Єгипту.
Мета: познайомитися з періодизацією історії стародавнього Єгипту визначити особливості впливу природно-географічних умовна розвиток єгипетської цивілізації охарактеризувати господарське та повсякденне життя стародавніх єгиптян застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття Раннє царство, давнє царство, пізнє царство, іригація, «шадуф»; розвивати вміння працювати з історичною картою виховувати інтерес до минулого людства.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, атлас, стінна карта стародавній Єгипет, ілюстративні матеріали.
Основні терміни та поняття: Раннє царство, давнє царство, пізнє царство, іригація, шадуф.
Основні дати: друга половина IV тис. дон. е. — кінець VI ст. дон. е. — історія стародавнього Єгипту.
Хід уроку

I. Організація навчальнОї діяльнОсті
Учитель привертає увагу учнів до назви розділу II у підручнику — Цивілізації Стародавнього Сходу, інформує їх про початок вивчення другої теми курсу, форми та методи роботи, проведення практичного заняття, уроку узагальнення й тематичного оцінювання тощо. Після цього оголошує тему й основні завдання уроку.

II. актуалізація ОпОрних знань

;
Бесіда за запитаннями
1. Які регіони світу стали центрами виникнення землеробства. Що таке цивілізація?
www.e-ranok.com.ua

65
3. Де виникли перші міста. Чому розвиток ремесла обумовлює виникнення обміну й торгівлі?
III. вивчення нОвОгО матеріалу

;
Дидактична гра Шість запитань»*
Дидактична гра сприятиме активізації уваги учнів під час розгляду нового матеріалу. Періодизація історії Стародавнього Єгипту

;
Розповідь учителя
Під історією Стародавнього Єгипту мається на увазі історія єгипетської цивілізації від часу зародження в Єгипті державності, яке відбулося в другій половині IV тис. дон. е, до падіння незалежності Єгипетської держави наприкінці VI ст. дон. е, коли Єгипет був включений до складу Перської держави. Історію Стародавнього Єгипту поділяють на такі періоди. Додинастичний період. Він охоплював час від появи перших землеробів у долині річки Ніл до створення верхньоєгипетського й ниж- ньоєгипетського царств. У цей період відбувається розклад родопле- мінних відносин, з’являється соціальна диференціація, створюються елементи іригаційної системи, формуються перші державні утворення номи II. Період Раннього царства. Правління I—II загальноєгипетської династії. Утворення єдиної Єгипетської держави (XXXI—XXIX ст. дон. е III. Період Давнього царства. Правління III—VI династій (XXVIII—
XXIII ст. дон. е IV. Перехідний період. Правління VII—X династій (XXIII—XXI ст. дон. е. Розпад єдиної Єгипетської держави на окремі номи V. Період Середнього царства. Відродження централізованої Єгипетської держави. Правління XI—XIII династій (середина XXI—
XVIII ст. дон. е VI. Другий перехідний період. Правління XIV—XVII династій (кінець
XVIII — початок XVI ст. дон. е. Ослаблення Єгипту. Народні повстання. Захоплення Єгипту гіксосами VII. Період Нового царства. Розквіт єгипетської цивілізації. Правління
XVIII—XX династій (XVI—XI ст. дон. е. Створення Єгипетської імперії. Період Пізнього царства. (Правління XXI—XXX династій, XI—
IV ст. дон. е. Занепад Єгипту. Завоювання Єгипту Персією та включення його до складу Перської держави Правила гри наведені в розробці уроку № 8.
www.e-ranok.com.ua

66
2. Природа й населення Єгипту

;
Повідомлення та презентації учнів
Учні виступають із повідомленнями та презентаціями, підготовленими до уроку. Учитель систематизує й доповнює виступи учнів, використовуючи наведений матеріал.

;
Додаткова інформація
Єгипет розташований у Північно-Східній частині Африканського континенту. Його територію омивають Середземне й Червоне моря. Клімат країни спекотний. Вдень стояла неймовірна спека, температура повітря рідко опускалася нижче за +25 С. Ночі ж, навпаки, були холодними, а інколи навіть морозними. Більшу частину території Стародавнього Єгипту займали пустелі Лівійська, Нубійська та Сахара. Стародавні єгиптяни за червоний колір пустель називали ці землі «Де-Шерет», тобто червона земля. Серед розпечених пісків зустрічалися оази — місце в пустелі, де є рослинність і вода.
Із півдня на північ територією Єгипту протікає Ніл, що є найдовшою річкою світу. Вона починається в горах Центральної та Східної Африки та несе свої води до Середземного моря. Гирло Нілу розділяється на велику кількість маленьких річок-рукавів, що утворюють трикутник. Греки назвали його за виглядом своєї букви «
Δ» — дельта.
Землі в дельті річки називають Нижнім Єгиптом. Вище за течією простягається Верхній Єгипет.
Усе життя в Стародавньому Єгипті було підпорядковано Нілу та повністю залежало від нього. Саме тому греки влучно назвали Єгипет даром Нілу. Але без наполегливої праці людей навряд чи цей дар був ви- користаний.
У червні вода в Нілі починала поступово прибувати. Виходячи з берегів, річка затоплювала рівнинні землі. Потужний водний потік змивав усе на своєму шляху. Змінювався й колір води. Спочатку він був зеленим від водоростей, а потім ставав яскраво-червоним від ґрунтів, які траплялися на шляху річки.
У цей час річка оживала. Посеред води з’являлися цілі ліси тростини папірусу, прилітала велика кількість птахів.

;
Цікаво знати
Папірус відігравав велику роль ужитті єгиптян. У його заростях водилося багато птахів, звірів. Зі зв’язок папірусу виготовляли човни. Використовували його і в будівництві. Зі спеціально оброблених стебел папірусу виготовляли матеріал для письма, який схожий на папір. Його також називають папірус. Із настанням осені вода в річці починала спадати, ідо листопада Ніл входив у свої береги. У місці, де перебувала вода, залишався родючий намул, який і дав назву життєдайній долині Нілу —
«Та-Кемет» (чорна земля»).
Після повені погода впродовж кількох місяців залишалася стійкою та сприяла розвитку рослин.
www.e-ranok.com.ua

67
Пращури сучасних єгиптян, які прийшли в долину Нілу за часів неоліту — понад 6500 років тому (у V тис. дон. е, привели із собою одомашнених вівцю й козу. На відміну від найдавніших жителів долини, які збирали дикий ячмінь, вони почали вирощувати пшеницю. Вирощували давні землероби й фінікові пальми, виноград, льон. Із часом одомаш- нили качок, гусей, велику рогату худобу.

;
Робота з документом
ДІОДОР СиЦиЛІЙСьКиЙ ПРО ПРиРОДУ ЄГиПТУ
…Єгипет простягається на південь… Із заходу він захищений Лівійською пустелею, у якій водиться величезна кількість диких звірів і яка тягнеться на великі відстані відсутність води та будь-якої їжі робить подорож через неї не лише тяжкою, ай справді небезпечною. Із півдня такий самий захист йому дають нільські пороги та прилеглі гори. Тому ні пливти річкою, ні подорожувати суходолом практично неможливо, нема- ючи царських або подібних до них запасів. Із частин країни, що звернені на схід, одні захищені річкою, інші — оточені пустелею та болотистими місцинами, які мають назву «прірви»… Четвертий бік країни омиває…
Єгипетське море…
Запитання до документа
1) Які географічні об’єкти, за словами історика, захищають Єгипет) Що було необхідне мандрівникові, щоб здійснити подорож до Єгипту?
Поступово люди навчилися не лише обробляти землю, алей зрошувати свої поля водою з Нілу та відводити зайву воду під час повеней. Населення річкової долини процвітало, кількість жителів поступово зростала. Надлишок продуктів харчування надавав можливість розвивати ремесла. Певна частина людей уже могла не займатися землеробством, а виготовляти знаряддя праці, предмети домашнього вжитку, одяг, споруджувати будівлі різного призначення. Розвиток ремесел став поштовхом до розвитку торгівлі. Вона спонукала єгиптян вирушати на пошуки невідомих земель для збуту своєї продукції. Повсякденне та господарське життя єгиптян

;
Колективна робота з підручником
Учитель доручає учням самостійно опрацювати відповідний матеріал параграфа та у вигляді плану визначити особливості повсякденного та господарського життя стародавніх єгиптян. Результати роботи учнів учитель систематизує й уточнює, використовуючи наведений матеріал.

;
Додаткова інформація
Основою багатства Єгипту було сільське господарство. Але землеробство єгиптян цілком залежало від розливів Нілу. Щоб раціонально використовувати його позитивний вплив, єгиптяни навчилися приборкувати річку за допомогою дамб (земляних насипів) і каналів. Дамби стримували води під час сильних розливів, а канали підводили воду до ділянок
www.e-ranok.com.ua

68
землі, на які не поширювався розлив. Це давало змогу розширити територію, придатну для землеробства.

;
Робота з термінами та поняттями
Іригація (від латин. irrigatio) — зрошування. У стародавньому Єгипті люди будували великі іригаційні споруди (дамби, канали, водосховища) для регулювання розливів нілу та використання його вод із метою штучного зрошування полів.
Перші відомості про канали датуються XXII—XXI ст. дон. е. Найдовший із них сягав 2 тис. км. Відвойовувати землю в пустелі єгиптянам допомагали нескладні механізми.
Для підняття води на підвищені ділянки від XV ст. дон. е. єгиптяни почали використовувати так званий шадуф. Цей пристрій був схожий на журавель біля колодязя в українських селах. Від IV ст. дон. е. вже застосовували спіральні гвинтив циліндрі, які піднімали воду. Пізніше цей пристрій дістав назву Архімедів гвинт. Згодом засобом для піднімання води служило механічне колесо.

;
Цікаво знати
Рік у єгиптян поділявся натри пори по чотири місяці. Сезон розливу липня — середина листопада) — «ахет», потім сезон звільнення від води (середина листопада — середина березня) — «перет» і сезон «ше- му» — збирання врожаю (середина березня — 19 липня).

;
Робота з документом
ІЗ МОЛиТВи СТАРОДАВНІХ ЄГиПТЯН ДО НІЛУ
…Слава тобі, Ніле, що приходиш у мирі. Щоб дати життя Єгипту твої хвилі розливаються посадах, які створило сонце, ти втамовуєш усе, що прагне небесної вологи коли ти спустишся на землю, їй бог дає зерно та закипають роботи в майстернях. Ти — творець пшениці і ячменю, тобою тримаються храми…
Запитання до документа
Чому стародавні єгиптяни зверталися з молитвами до Нілу та називали його творцем пшениці і ячменю»?
Обробіток землі був для єгиптян настільки важливим, що оранку в листопаді, коли вода спадала, починав особисто фараон. Спочатку землю обробляли примітивним плугом. Потім її розпушували мотикою, а грудки розбивали дерев’яним молотом. Мотики виготовляли з дерева, пізніше — із металу. У дельті зерно висівали безпосередньо в намул, потім виганяли худобу, яка втоптувала його.
Урожай збирали у березні-квітні за допомогою серпа. Колоски зрізали посередині стебла та в’язали у снопи. На току тварини (вівці чи віслюки) копитами обмолочували колоски. Частина обмолоченого зерна залишалася в тих, хто обробляв землю, а інша до наступного року зберігалася в храмах і царських зерносховищах для майбутнього посіву.
www.e-ranok.com.ua

69
Запаси використовували для їжі, якщо рік був неврожайний. Єгиптяни вирощували ячмінь, льон, пшеницю, часник, огірки. Із пшениці випікали хлібі готували пиво. Вирощували стародавні єгиптяни також виноград та садові культури. Центрами виноградарства й виноробства були дельта Нілу та оази. Виготовляли єгиптяни біле й червоне вина, у які додавали меді спеції. Невтомна праця людей і Ніл робили Єгипет житницею Стародавнього Сходу, а згодом усього Середземномор’я.
Ремесло досягло значного розвитку вже за доби Давнього царства. Про це свідчать малюнки в єгипетських пірамідах, на яких зображені столяри, каменярі, шевці, ткачі, ковалі, гончарі, та вироби давніх майстрів, знайдені археологами.
Праця ремісників була спрямована на задоволення повсякденних потреб як багатих, такі незаможних єгиптян.
Давнім видом ремесла було ткацтво. Найвищого розвитку ткацтво набуло за доби Нового царства. У цей час єгиптяни навчилися виготовляти високоякісні тканини з льону та фарбувати їх. Одяг робили тільки з лляних тканин. Інші матеріали вважалися нечистими. Поширеними кольорами були червоний, синій, зелений, однак улюбленим кольором залишався білий.
Високого рівняв Стародавньому Єгипті досягло гончарство. Для виробів із глини використовувався гончарний круг. Готові вироби просушували та прикрашали малюнками. Закінчувався процес випалюванням у цегляних печах.
Єгиптяни вміли гарно обробляти камінь, дерево. Згодом навчилися виготовляти скло та обробляти й плавити метали (мідь, олово, золото, а згодом і бронзу. Ремісничі інструменти були різноманітні, але завжди прості. Найбільш складними вважалися теслярській столярні інструменти. Також із бронзи єгиптяни виготовляли й інструменти для проведення хірургічних операцій.
Дельта Нілу була місцем, де вирувало життя різноманітних диких тварині птахів. Це створювало основу для розвитку полювання. Найпоширенішою зброєю був великий лук. Для полювання на крокодилів і бегемотів застосовували багри.
Крім м’яса диких тварині птиці, цінним джерелом харчування єгиптян була риба. У водах Нілу водилися сом, окунь, кефаль, короп, вугор тощо. Але в деяких номах певні види риб було заборонено їсти, бо їх вважали священними. Інколи це призводило до військових конфліктів із номами, де цю рибу вживали. Для рибальства жителі долини Нілу використовували різні знаряддя. У гробницях знайдено зображення сцен риболовлі сітками, звичайними гачками, гарпунами тощо.
Єгиптяни будували маленькі човни з папірусу та великі баржі, що перевозили кам’яні брили масою кілька сотень тонн. Із часом вони, опанувавши мистецтво будувати великі кораблі, що рухалися за допомогою вітрилі весел, навчилися плавати у відкритому морі.
Ніл був шляхом, який поєднував усі частини країни та допомагав спілкуватися із сусідами.
www.e-ranok.com.ua

70
IV. закріплення нОвих знань
ВарІанТ Перевірка результатів виконання учнями завдань до дидактичної гри Шість запитань».
ВарІанТ 2

;
Бесіда за запитаннями
1. Де розташований Єгипет Як називали єгиптяни свою країну. Які природно-кліматичні умови вплинули на зародження цивілізації в Єгипті. Що було основою господарства Стародавнього Єгипту. Коли в Єгипті з’явилися перші землероби. Які пристрої використовувалися для штучного зрошення полів. Які ремесла були поширені в Стародавньому Єгипті?

V. підсумки урОку
Учитель доручає учням самостійно визначити основні ідеї матеріалу, розглянутого на уроці.
VI. дОмашнє завдання
1. опрацюйте матеріал відповідного параграфа підручника. Творче завдання. За допомогою додаткових джерел інформації підготуйте розповідь прожиття й заняття давньоєгипетського селянина або ремісника.
Урок № Тема. Утворення Давньоєгипетської держави.
Давньоєгипетське суспільство.
Мета: скласти уявлення про процес утворення держави в стародавньому Єгипті характеризувати владуй суспільство стародавнього Єгипту застосовувати та пояснювати напри- кладах терміни й поняття «ном», держава, податки і повинності, фараон, чиновник, жрець розвивати вміння виділяти з матеріалу факти для характеристики верстви населення виховувати інтерес до минулого людства.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, стінна карта стародавній Єгипет, ілюстративні матеріали.
Основні терміни та поняття: ном, держава, податки і повинності, фараон, чиновник, жрець.
Основні дати: близько 3000 р. дон. е. — заснування давньоєгипетської держави.
Хід уроку

I. Організація навчальнОї діяльнОсті
Учитель знайомить учнів із темою й основними завданнями уроку.
www.e-ranok.com.ua

71

II. перевірка дОмашньОгО завдання

;
Бесіда за запитаннями
1. Розкрийте взаємозв’язок між природними умовами Стародавнього Єгипту та заняттям населення. Чому колір водив Нілі під час повеней змінювався. Які для чого єгиптяни будували іригаційні споруди. Давньогрецький історик Геродот називав Єгипет даром Нілу. Чиє підстави для такого твердження Свою відповідь обґрунтуйте.
5. Чому єгиптяни отримували великі врожаї зерна й овочів. Опишіть, як стародавні єгиптяни обробляли землю. Один із давньогрецьких учених зазначив Єгипет з усіх сторін укріплений самою природою. Чи справедливе таке зауваження. Скільки часу минуло від появи перших землеробів на берегах Нілу до створення перших держав. Чому спосіб обробітку землі в єгиптян впродовж багатьох тисячоліть залишався незмінним і простим Поясніть.
III. актуалізація ОпОрних знань

;
Бесіда за запитаннями
1. Що таке держава Які держави визнаєте. Чим держава відрізняється від країни. Які чому, на вашу думку, утворюються держави?
IV. вивчення нОвОгО матеріалу

;
Дидактична гра Хто останній — той перемагає»*
Дидактична гра сприятиме активізації уваги учнів під час розгляду нового матеріалу. об’єднання Верхнього та нижнього Єгипту

;
Розповідь учителя
Тяжка праця в умовах спекотного клімату й щорічних розливів Нілу потребувала великих зусиль тисяч єгиптян. Поступово племінні вожді землеробських общин об’єднали під своєю владою населення окремих частин Єгипту. Це спричинило виникнення в долині Нілу в V тис. дон. е. перших невеликих держав — номів. Їх у різні часи існувало від 26 до 42. Кордони цих невеликих держав визначалися зрошувальними каналами. Номи розташовувалися уздовж Нілу, один за одним.
Номи Верхнього Єгипту простягалися від першого нільського порога до дельти, а номи Нижнього Єгипту — за дельтою. На чолі кожної держави стояв номарх. Він очолював ополчення, був верховним жерцем, керував будівництвом дамбі каналів Умови проведення гри — див. урок № 6.
www.e-ranok.com.ua

72
Із часом найсильніші номи перетворювалися на царства, які вели боротьбу між собою за родючі землі. Наприкінці IV тис. дон. е. в Стародавньому Єгипті налічувалося тільки два великих царства, які об’єднали території Нижнього та Верхнього Єгипту. Кожне з них було відоме своїми священними містами Буто й Енжаб (Нехен). Царства мали власних богів Сокола та Гадюку, а їхніми символами відповідно були квітки лотоса та папірусу. Давні держави Єгипту тривалий час ворогували між собою та боролися за владу над усією долиною Нілу.
Першим загальноєгипетським володарем, згідно з легендами, вважається Скорпіон. Він був царем Верхнього Єгипту та близько 3200 р. дон. е. об’єднав під своєю владою все населення Єгипту. Але ця держава проіснувала недовго.
Близько 3000 р. дон. е. цар Верхнього Єгипту Менес (Нармер) знову об’єднав під своєю владою обидві держави та заснував Давньоєгипетську державу, яка увійшла в історію під назвою Давнє царство. Деякі вчені вважають, що Менес і Нармер — це одна особа. На думку інших, Єгипет об’єднав спочатку Нармер, а потім закріпив одноособову владу та створив єдину державу Менес.
Столицею держави було місто, що перебувало на півночі країни, —
Мен-Нефру (стародавні греки його називали Мемфіс. Жителі долини вважали, що Менес є втіленням бога та дали йому ім’я Пер-Аа (великий будинок. Від цього слова походить назва фараон — титул єгипетських царів. За часів Давнього царства номи не мали самостійності, а були частинами держави (сучасною мовою — адміністративними одиницями).
Основу ному, які раніше, становила землеробська община. Владай культ фараона

;
Розповідь учителя
Царями Єгипту були або володарі Мемфіса, або володарі Фів — міста, яке розташовувалося на півдні. Фараон мав необмежену владу. Тільки він призначав командирів армії, окремих військових підрозділів, номархів, головних жерців храмів, а також міг засудити будь-кого до смертної кари.
Фараон мав величезну кількість слуг. Його вважали богом. Щоб підкреслити свою владуй велич, фараон носив левову шкуру замість пояса, довге вбрання, надягав на руки браслети, а на голову — біло-черво- ну корону. Вона складалася з двох частин, які символізували владу над Верхнім (білий колір) і Нижнім (червоний колір) Єгиптом. У найурочис- тіші моменти фараон надягав смугасту корону — немес.
Ще одним символом влади правителя вважалася борода. Фараон носив штучну бороду, прив’язану до підборіддя. Інколи й богів стародавні єгиптяни зображали з бородами.
Кожний фараон мавп ять імен. Їх записували в картуші. Царя називали обранцем Сонця, могутнім золотим орлом і зображали значно більшим за інших людей. Звичайні люди мали не лише вклонятися своєму володарю, алей ставали на коліна та цілувати землю, якою проходив фа-
www.e-ranok.com.uaПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал