Таким образом, очевидно, что модель смешанного обучения
Pdf просмотр
Дата конвертації11.03.2017
Розмір29.5 Kb.

Таким образом, очевидно, что модель смешанного обучения целиком вписывается в концепцию модернизации современного образования, основанную на введение новых образовательных стандартов и вхождение в Болонский процесс и другие международные соглашения.
Список використаних джерел
1.
Rossett A., Vaughan F., Blended learning CEO Epic Group pic, 52 Old
Steine, Brighton BNI1NH, 2003.
Мельнікова Тетяна Вячеславівна,
Національний юридичний університет
імені
Ярослава
Мудрого, кандидат філологічних наук, доцент
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З Ш ОЗЕМНОЇ МОВИ
Зазвичай, творча особистість характеризується інтелектом та широтою кругозору, сміливістю мислення, здатністю фантазувати, творити, пізнавати та засвоювати нове.
Завдання викладача - розкрити творчі можливості кожного студента, створити такі учбові та психологічні умови, за яких ні один студент не залишиться осторонь процесу пізнання та творчості.
Основою формування та розвитку творчих здібностей студентів є ставлення самого викладача до педагогічної творчості. Саме від творчої активності викладача залежить ефективність процесу навчання та мотивація студентів, створення постійного бажання розвиватися та отримувати нові знання поряд з небайдужим викладачем, який має
індивідуальний творчий стиль викладання.
Активізація і розвиток власних творчих можливостей студента є, безумовно, одним з шляхів досягнення основної мети навчання іноземних мов - створення мовної комунікативної компетенції. Всі форми учбової діяльності - опрацювання текстів, виконання лексико-граматичних вправ, творчих завдань (рольові ігри, дискусії, діалоги, проекти, словникові ігри та інше) - повинні бути спрямовані не лише на засвоєння уживаної лексики, але на вироблення навичок практичного застосування отриманих знань. І. Захарчук відмічає, що оволодіння студентами комунікативними вміннями являє собою «своєрідну спіраль, де кожен новий виток виводить
109
студента на більш високий рівень» [1, с. 23]. Мається на увазі використання завдань різнорівневої складності, починаючи від репродуктивних до продуктивних, тобто, тих, що мають творчу складову, та потребують застосування творчого підходу до їх розв’язання.
Враховуючи психологічно-вікові особливості студентів, можна використати їх бажання до са^опрояву як стимул для засвоєння матеріалу. Навіть студенти, що мають досить низький рівень володіння
іноземною мовою, усе-таки здатні на виконання продуктивних завдань відповідної складності (нескладні словникові ігри, прості ролі у рольових
іграх, та інше). Така «нескладна» участь, звичайно, без наголосу на її
«нескладності», безумовно, позитивно впливає на юнацьку самооцінку, надаючи впевненості у своїх силах та формуючи бажання не залишити певного учбового рівня, а, можливо, підвищити його. В результаті виникають передумови створення ситуації, коли не зовсім успішний студент, засвоюючи все більше та більше матеріалу, звичайно, за умови психологічної та дружньої підтримки викладача та групи, поступово може змінити свій «неуспішний» статус.
Традиційно, творча діяльність студентів на заняттях з іноземної мови розглядається у трьох аспектах: з точки зору її організації
(індивідуальна, групова, колективна), за змістом (професійна діяльність, повсякденне та громадське життя), за видом (словникові ігри, рольові
ігри, діалоги, дискусії, метод проектів - і все інше, що може спонукати до використання уяви та прояву творчих здібностей) [2, с. 86 ].
Оволодіння іноземною мовою без перебування у іншомовному середовищі стає для багатьох студентів непомірно тяжким процесом. На допомогу викладачу приходять конструктивістський та комунікативний методи викладання іноземних мов. їх сутність полягає у створенні учбових завдань, коли використання вже отриманих або отримання нових знань відбувається за обставин максимально наближених до реального життя. Зрозуміло, що оволодіння мовленнєвими засобами (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Тому цілком доречним є звернення під час навчання до завдань такого плану. Що, наприклад, допоможе майбутньому фахівцю найбільш ефективно запам’ятати лексичний матеріал за темою, як не використання цього матеріалу у ситуації, що відтворює можливі професійні обставини? - (рольова гра). Крім того, специфіка рольової гри полягає в тому, що вона сприяє залученню до отримання та практичного використання знань навіть не дуже активних студентів, на відміну, наприклад, від дискусії [1, с. 25 ].
110

І чим більше творчого потенціалу студентів буде задіяно для розробки та виконання подібних завдань, тим більший обсяг матеріалу буде сприйнято, «пропущено через себе» тим вищий рівень комунікативної компетенції буде досягнуто.
Така форма діяльності, як складання творів, дозволяє студентам повного мірою використати свої творчі можливості, продемонструвати власний підхід до певної теми і, звичайно, задіяти під час підготування твору значний обсяг лексичних та граматичних знань і розширити ці знання.
Від викладача, який є координатором творчої діяльності студентів, залежить вірний вибір тематики та розробка чіткої структури проведення дискусійних заходів. Дискусійна форма навчання повинна представляти собою цілеспрямований та впорядкований обмін аргументованими думками та обмежуватися однією темою. Що до творчої активності студентів під час проведення дискусій, то вона залежить саме від правильної організації процесу та вибору теми, що викликає їх зацікавлення. Висока ефективність засвоєння лексичного матеріалу теми зумовлена тим, що під час участі у дискусії підвищується рівень мовленнєво-розумової діяльності студентів, котрі зазвичай охоче користуються нагодою висловити свою думку, посперечатися с опонентом та порівняти різні погляди на питання [1, с. 25 ].
Список використаних джерел
1. Захарчук І. Формування творчої особистості студента /
Англійська мова та література. - 2007. - №24 (178).
- С . 2 3 - 27.
2. Підручна 3. Використання рольової гри при навчанні студентів
іншомовного спілкування / Наук. Зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.
Гнатюка. Сер.Ледагогіка. - 2007. -№ 5. - С. 84 - 88.
Микитюк Світлана Степанівна,
Національний юридичний університет
ім. Ярослава
Мудрого, кандидат філологічних наук, доцент
Ш ТЕРНЕТ-ЗАСОБИ СИНХРОННОЇ ТА АСИНХРОННОЇ
КОМУНІКАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Комунікативність, автентичність спілкування, вивчення мови в культурному контексті, автономність та інтерактивність навчання є
111


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал