Тема: молекулярно
Pdf просмотр
Дата конвертації24.01.2017
Розмір63 Kb.

1
Тема: МОЛЕКУЛЯРНО
-
КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ
Мета заняття: повторити і узагальнити вивчений матеріал по розділу «Механіка»; ознайомитися з основними положеннями молекулярно-кінетичної теорії та їх доказами; розвивати пам’ять, увагу, мислення, експериментальні навички й уміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях; розвивати пізнавальний інтерес студентів; виховувати патріотизм, вміння працювати в групах.
Тип заняття: комбіноване
Міжпредметні зв’язки: фізика – математика – англійська мова – українська література.
Обладнання та матеріали: персональний комп'ютер, опорні плани-конспекти, дерев’яний паралелепіпед, лінійка, дезодорант, портрети вчених.
Ключові слова: молекула, атом, дифузія.
Література: Генденштейн Л.Е. Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів. – Х.: Гімназія, 2010.
Структура заняття:
1. Організація групи до заняття
Психологічний настрій студентів на продуктивну роботу (взаємне вітання викладача і студентів, перевірка явки студентів, організація уваги).
2. Перевірка домашнього завдання
а) мотивація учбової діяльності
Сьогодні у нас заняття з фізики, метою якого є перевірити та закріпити ваші знання з розділу «Механіка». Також ми почнемо вивчати новий розділ фізики – «Молекулярну фізику» і розглянемо основні положення молекулярно-кінетичної теорії.
б) проведення змагання «Механіка від А до Я»
Ми з вами вивчили розділ фізики, який називається «Механіка» і для закріплення та узагальнення здобутих знань проведемо змагання під назвою «Механіка від А до Я». В цьому змаганні приймають участь
2 команди. Ми проведемо декілька конкурсів і кожен конкурс буде оцінюватися певною кількістю балів. Учасники команди, яка переможе,

2 отримають оцінки від 7 до 12 балів. Учасники команди, яка програє, отримають оцінки від 5 до 10 балів, відповідно до того, хто як працював. Отже, почнемо з привітання команд, кожна команда повинна оголосити свою назву та представити свого капітана.
1). Привітання команд.
Оголошення назви команди, представлення капітана команди.
2). Конкурс «Дуель».
Команди показали своє лице, а тепер перейдемо до першого конкурсу під назвою «Дуель». Кожному з вас було задано підготувати по запитанню для команди супротивника. Команди по черзі задають одна одній питання, якщо немає відповіді, то називають правильну відповідь самі. За правильну відповідь команда отримує 1 бал. Час на обдумування – 1 хв. Хто хоче відповісти – піднімати руку. За вигукування команда позбавляється права на відповідь.
За цей конкурс команди отримують такі бали: …
3). Конкурс «Дешифрувальник».
Давайте тепер зіграємо у гру «Дешифрувальник». За допомогою клавіш з буквами мобільного телефону відгадайте прізвище вченого, який працював у такій галузі фізичних знань, як механіка.
Команда, яка першою дасть відповідь, отримає 2 бали.
Код: 1143424
4). Експериментальне завдання.
Використовуючи тільки лінійку, визначити силу тяжіння, що діє на даний дерев’яний паралелепіпед. Густина дерева – 800 кг/м
3
Час на виконання – 3 (4) хвилини. Потрібно записати розв’язок задачі на листку. Команда, яка перша виконає завдання, отримає 3 бали. Команда, яка другою виконає завдання за встановлений час, отримає 1,5 бали. Переможець записує розв’язок на дошці.
Максимальна оцінка за конкурс – 3 бали.
5). Конкурс капітанів.
Кожному капітану потрібно розв’язати якісну задачу з фізики. Час для роздумування – 1 хв.
Максимальна кількість балів за конкурс – 2 бали.
1. Чому бур’ян не слід виривати із землі різкими рухами, якщо навіть він несильно тримається в грунті?
2. В якому місці Землі ми були б невагомими? Відповідь пояснити.
6). Конкурс «Пантоміма».
Для виконання завдання кожна команда вибирає по одному представнику, якому потрібно за допомогою пантоміми, не використовуючи слів, показати певне фізичне явище чи поняття. Для

3 відгадування надаються 2 спроби. Капітан команди говорить, хто буде давати відповідь. Час на роздуми – 1 хв.
За правильну відповідь – 2 бали.
7). Конкурс «Фізичний словник».
Перед вами визначення фізичних величин. Вам необхідно зрозуміти про яку фізичну величину йдеться мова та надати відповіді на українській і англійській мовах. Командам по черзі задаються питання. Якщо одна з команд не має відповіді, то її може дати інша команда. Час на обдумування – 1 хв.
Ціна кожного питання – 1 бал.
1). Міра інертності тіла…
2). Міра взаємодії тіл…
3). Величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості до часу, за який відбулася ця зміна…
4). Властивість тіла не змінювати свою швидкість…
5). Сила, що діє так само, як і декілька сил разом…
6). Векторна величина, що визначає пройдений тілом шлях за одиницю часу…
7). Задача. Спостерігаючи рух велосипедиста, можна помітити, що поблизу верхньої точки ободу спиці ніби зливаються, а поблизу нижньої – їх видно чітко. Чому?
По закінченні кожного конкурсу повідомляю кількість балів, набраних командами.
Команди з честю пройшли через всі запропоновані перешкоди і конкурси, а зараз підіб’ємо підсумки наших змагань.
За результатами пройдених конкурсів команди набрали таку кількість балів: …

в) оцінювання студентів
Визначаю команду-переможця та виставляю студентам оцінки відповідно до рівня їх підготовки. Оцінюю загальний рівень їх знань з даної теми.
А тепер перейдемо до вивчення наступного розділу фізики, який називається «Молекулярна фізика».
4
3. Засвоєння нового матеріалу
Розділ 2. Молекулярна фізика
Тема:
Молекулярно
-
кінетична теорія
План
1.
Розміри молекул.
2.
Рух молекул.
3.
Взаємодія молекул.
4.
Основні положення МКТ.
1. З курсів фізики та хімії ви вже знаєте, що речовина складається з
атомів і молекул.
Думку про те, що речовина складається з дрібних частинок, першими висловили в 5-му столітті до н.е. давньогрецькі філософи
Левкіпп і Демокріт, які стверджували, що у світі є тільки атоми і порожнеча (грецьке «атомос» означає «неподільний»).
Однак тільки наприкінці 20-го століття наука досягла такого рівня, що вчені змогли побачити атоми за допомогою йонного мікроскопа.
Як оцінити розміри молекул?
Якщо помістити краплину олії на поверхню води, олія розтечеться по ній дуже тонким шаром. Максимальна площа олійної плями відповідає її товщині в одну молекулу. Знаючи об’єм краплини та площу олійної плівки можна оцінити розмір однієї молекули олії.
Наприклад, крапля маслинової олії об’ємом 1 мм
3
розтікається по площі 1 м
2
. Звідси випливає, що розмір молекули олії приблизно 10
-9
м.
Найменша одноатомна молекула гелію має розмір близько 2*10
-10
м, молекула води – 3*10
-10
м.
Порівняння: в одній чайній ложці води міститься приблизно стільки ж молекул води, скільки чайних ложок води у Світовому океані.
2. У повітрі, що нас оточує, молекули мчать зі швидкостями артилерійських снарядів – сотні метрів за секунду. Ми не відчуваємо окремих ударів молекул тому, що маси молекул надзвичайно малі.
Часті удари малесеньких молекул сприймаються нами як постійний тиск газу. З такими ж великими швидкостями рухаються атоми і молекули рідких і твердих тіл.
На початку 19-го ст. англійський ботанік Р.Броун, спостерігаючи в мікроскоп за маленькими частинками квіткового пилку рослин у воді, виявив, що вони невпинно хаотично рухаються. Учений припустив, що це рух живих істот, і повторив дослід з шматочками каменю. Але й

5 частинки каменю «танцювали». Цей рух назвали «броунівським
рухом». Тільки наприкінці 19-го ст. вчені здогадалися, що цей рух зумовлений бомбардуванням броунівських частинок молекулами рідини: якщо частинка дуже мала, удари молекул по ній з різних боків не компенсують одні одних. (Малюнок)
Броунівський рух став першим дослідним підтвердженням молекулярної будови речовини.
Рух молекул ніколи не припиняється. Вони рухаються в порожнечі, зіштовхуючись тільки одна з одною (на них не діє сила тертя). Під час зіткнень молекул їхня кінетична енергія перерозподіляється, але сума енергії залишається такою самою.
Взаємне проникання частинок однієї речовини в другу, зумовлене рухом молекул, називають дифузією (від лат. «диффузіо» - поширення). Наприклад, якщо налити у високу посудину блакитний розчин мідного купоросу, а поверх нього обережно – чисту воду, то через деякий час забарвлення рідини стане однорідним.
Дифузія відбувається у газах, рідинах і навіть у твердих тілах. Це означає, що молекули перебувають у невпинному хаотичному русі, тобто дифузія є дослідним підтвердженням руху молекул.
Дослід з поширенням запаху дезодоранту.
3. Взаємодія молекул має електричну природу. Хоча молекули в цілому електрично нейтральні, розподіл позитивних і негативних електричних зарядів у них такий, що на великих відстанях (порівняно з розмірами молекул) молекули притягуються, а на малих відстанях –
відштовхуються.
Притяганням молекул зумовлене існування рідин і твердих тіл: коли б не це притягання, рідини й тверді тіла розсипалися б на окремі молекули, перетворившись у гази.
На дуже малих відстанях притягання молекул змінюється відштовхуванням, завдяки чому об’єм рідини або твердого тіла дуже важко зменшити стискуванням.
Силами притягання і відштовхування молекул пояснюються пружність та міцність твердих тіл.
Наприклад, якщо щільно притиснути один до одного свинцеві циліндри з добре зачищеними торцями, вони внаслідок сил міжмолекулярного притягання «зчіплюються» так міцно, що до них можна підвісити кілограмову гирю.
4. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії:
1). Усі речовини складаються з дрібних частинок – атомів і молекул.

6 2). Частинки речовини перебувають у безперервному хаотичному русі.
3). Частинки речовини взаємодіють між собою.
Молекулярно-кінетична теорія пов’язує властивості речовини з рухом і взаємодією молекул.
Величини, що характеризують стан макроскопічних тіл, називають
макроскопічними
параметрами.
Приклади макроскопічних параметрів: маса тіла, його об’єм, тиск і температура.
Величини, що характеризують властивості окремих молекул, називають мікроскопічними параметрами. Наприклад: маса молекули, середня швидкість молекул та їх середня кінетична енергія.

Доповідь
Явище дифузії та інші питання молекулярної фізики вивчав такий український вчений як Іван Пулюй, і зараз ми заслухаємо доповідь про життєвий та творчий шлях цього ученого.

4. Закріплення вивченого матеріалу.
а) Перегляд навчального фільму «Дифузія». б) Для закріплення вивченого матеріалу дайте відповідь на такі
запитання:
1.
Опишіть дослід, за допомогою якого можна оцінити розмір молекули.
2.
Що таке броунівський рух?
3.
Що таке дифузія? Наведіть приклад дифузії.
4.
Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії.
5.
Яка природа взаємодії молекул?
6.
Які характерні розміри атомів і молекул?
7.
Які свідчення існування атомів вам відомі?
8.
Чому аромат квітів ми відчуваємо на відстані, інколи досить значній? Які фізичні явища сприяють цьому?
9.
Чому процес засолювання огірків дуже тривалий? Чи можна його прискорити?
10.
Чи може газ зайняти якусь частину об’єму посудини, залишаючи
іншу пустою?7
5. Підведення підсумків заняття
1.
Ви добре попрацювали і успішно справилися з усіма завданнями, це свідчить про те, що ви добре засвоїли сьогоднішню тему.
2.
Оцінювання студентів.

6. Інформація про домашнє завдання
Генденштейн Л.Е. Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів. – Х.: Гімназія, 2010: пар.18; № 12 (с.179).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал