Тематика навчального матеріалу 4-го класу Загальна
Скачати 316.2 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації28.11.2016
Розмір316.2 Kb.
  1   2   3

99
Тематика навчального матеріалу 4-го класу
Загальна тема. Пошук прекрасного (32 години)
І чверть. Зустріч з прекрасним (8 годин)
ІІ чверть. Знайомство з мистецтвом (8 годин)
ІІІ чверть. Мистецтво – великий учитель (9 годин)
ІV чверть. Мистецькими шляхами (7 годин)
Пошук прекрасного (32 години)
Четвертий клас – це останній рік вивчення навчальної дисципліни
«Арт-терапія» дітьми із затримкою психічного розвитку. Тому теми четвертого класу мають соціальне спрямування і підводять учнів до усвідомлення ролі мистецтва, його місця в житті кожного народу, сприяють глибшому засвоєнню таких закономірностей мистецтва, як зв’язок мистецтва з життям, єдність змісту й форми, зв’язок народної і професійної творчості тощо.
Тут увага зосереджується на взаємозв’язку природи, предметів довкілля з діяльністю і творчістю людини. Задача вчителя – розширити коло знань дитини із затримкою психічного розвитку про мистецтво та його зв’язок із життям. Саме тому весь тематичний план четвертого класу, тема кожного уроку направлена на ознайомлення молодших школярів із новим видом мистецтва. Засвоєння даних тем ґрунтується на набутих молодшими школярами із затримкою психічного розвитку знаннях і вміннях, виконавських навичках, на досвіді дітей. Їх вивчення передбачає постійне розкриття життєвих зв’язків мистецтва через зіставлення подібних та відмінних тем та інтонацій, елементів мови мистецтва, частин твору мистецтва, прийомів розвитку, жанрових особливостей тощо. Важливо, щоб мова твору мистецтва стала для учнів засобом сприймання та розуміння його образного змісту.
Тема першої чверті – «Зустріч з прекрасним» – направлена на те, щоб дитина осягнула неповторність краси творів мистецтва, всього того, що людина створює власними руками, зрозуміла, що вона також може створити у своєму житті щось неповторно прекрасне, чим будуть пишатись наступні покоління. Саме тому в цій чверті вчитель повинен звернути увагу на такі поняття, як «краса», «досконалість», «прекрасне»,
«неповторне» тощо. Також учитель повинен звернути увагу дітей на прекрасне в природі, на те, що вона досконала і вже цим заслуговує на наше захоплення нею та пошану. Вчитель повинен звернути увагу дітей на людину, як кажуть, «з великої літери», на неповторність кожного з нас, на можливість нашої досконалості, повинен надати учням знання про прекрасні риси характеру людини і змотивувати їх


Богданцева І. П.
100 до самовдосконалення та саморозвитку. Все це повинно бути направлено на те, що лише прекрасна людина в душі може створювати прекрасні витвори мистецтва своїми руками, тобто діяльність кожної особистості повинна бути направлена на удосконалення власного «Я» для того, щоб нести людям добро, задоволення, красу.
Особливу увагу вчителю потрібно звернути на тематику другої чверті – «Знайомство з мистецтвом». Протягом цієї чверті потрібно надати дітям не лише певні знання, вміння та навички, а також створити умови для кращого виховання мистецтвом, для осягнення багатогранності різних видів мистецтва, таких як мистецтво слова, музика, хореографія, театр, цирк, кіно і телебачення. Надати дітям молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку знання про людей, які досягли найвищих висот у тому чи іншому виді мистецтва, про їх життєвий шлях для того, щоб стимулювати дітей до самовдосконалення власного життя.
Протягом третьої чверті – «Мистецтво – великий учитель» – вчитель повинен сформувати знання учнів четвертого класу із затримкою психічного розвитку про різноманітні мистецькі техніки, такі як монументальний живопис, флоромозаїку, книжкова графіка, створення скульптури, малювання з натури, фотографування, художнє проектування архітектурних споруд, створення макету, та надати їм уявлення про те, яким чином ці техніки можна використовувати у повсякденному житті.
На основі цих знань вчитель повинен розвинути у дітей вміння працювати з даними предметами та вивчити з ними різноманітні нові техніки роботи задля створення творчих робіт та творчого самовираження кожного учня. Також учитель повинен виховати у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку спостережливість,
інтерес, працьовитість, акуратність, допитливість, любов, естетичний смак, бережливе ставлення до природи, захоплення природою, прагнення доставляти радість своєю творчістю навколишнім.
Четверта чверть – «Мистецькими шляхами» – спрямована на те, щоб діти здобули знання не лише про український народ, землю, а також зрозуміли культуру та мистецтво рідного народу, особливості української вишиванки, килимарства, гончарства. Основне завдання вчителя при вивченні даної теми викликати інтерес та зацікавленість молодших школярів народним мистецтвом, особливостями мистецтва різних народностей, для їх подальшого самостійного вивчення даної теми та самовдосконалення, саморозвитку в даному напрямку.
Наприкінці навчального року вчитель разом з дітьми може організувати «Свято дитячої творчості», на якому будуть програватись основні моменти з вивчення даного курсу в четвертому класі дітьми молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

101
Орієнтовний тематичний план 4-го класу

Пошук прекрасного (32 години)
№ п/п
Тема
Вид практичної діяльності
Кількість
годин
1 2 3
4
I
Зустріч з прекрасним
8 1. Краса – це досконалість?!
Порівняння красивого і потворного 1 2.
Закони краси
Виведення законів краси 1 3. Чим прекрасне вище просто краси?
Визначення досконалого і позитивного
1 4.
Прекрасне в природі
Малювання чарівних зернят творчості
Словесна творчість
Написання казки про те, як чарівні зернятка творчості проростали
1 5. Прекрасна людина – яка вона?
Образотворча діяльність
Малюнок серця людини, що розкрилося під впливом прекрасного
1 6. Прекрасні творіння людських рук та розуму
Історії про шедеври мистецтва, читання та записування зображеного на картині
1 7.
Біографія мистецтва
Образотворча діяльність
Малювання моменту появи на світ вірша, картини, музичного твору
1 8.
Підсумковий урок
Перевірка набутих знань, умінь і навичок
1
II
Знайомство з мистецтвом
8 1. Мистецтво слова
Художній аналіз літературного твору 1 2. Музика – дихання душі
Образотворча діяльність
Зображення музичної гами в кольорах у вигляді веселки
Музична діяльність
Проспівування мелодій
1 3. У царстві Терпсіхори
Хореографічні вправи, виконання таночка
1 4. Цікаві зустрічі в театрі Ляльковий театр своїми руками 1 5.На арені цирку
Словесна творчість
Написання циркової програми
1 6. Такий знайомий світ кіно і телебачення
Створення власного мультфільму 1 7. Підсумковий урок
Перевірка набутих знань, умінь і навичок
1 8. Свято творчості
Програвання новорічного уроку- концерту (ранку) за раніше створеним сценарієм
1


Богданцева І. П.
102
III
Мистецтво – великий учитель
9 1. Зустріч з пластичними мистецтвами
Словесна творчість
Написання казки про зустріч з
Королевою пластичних мистецтв
1 2.
Поезія чарівних фарб
Казка на кінчику пензля 1 3. Що таке монументаль- ний живопис?
Флоромозаїка на крузі або виготовлення декоративного панно
1 4.
Мова графіки
Книжкова графіка 1 5. Як створюється скульптура?
Ознайомлення із скульптурними творами рідної місцевості
Малювання з натури скульптурної форми
1 6. Казкові образи архітектури
Художнє проектування архітектурної споруди
Виготовлення макетів за проектом
1 7.
Художня фотографія
Мандрівки з фотоапаратом 1 8-9.
Підсумковий урок
Перевірка набутих знань, умінь і навичок
2
IV
Мистецькими шляхами
7 1.
У країні гончарства
Ліплення з глини
Малювання розпису, що використовується у кераміці
1 2.
Історія людства
Заочні історичні мандрівки 1 3. Килимарство – духовна скарбниця народу
Ткацтво килимків 1 4. Українські вишиванки –
ніби райдуги співанки!
Вишивка
Одягнемо ляльку в українську вишиванку
1 5.
Чарівна намистинка
Прикрашання одягу скляним бісером 1 6.
Підсумковий урок
Перевірка набутих знань, умінь і навичок
1 7. Фестиваль дитячої творчості
Підготовка до фестивалю. Художнє та музичне оформлення, підготовка костюмів, режисура.
Театральна діяльність. Проведення фестивалю дитячої творчості
1
На кінець навчального року учні повинні знати:

про місце і роль мистецтва в житті суспільства;

назви та відмінні риси творів мистецтва;

особливості діяльності людей у різних видах мистецтва;

національні особливості мистецтва праці, побуту українців, жителів рідного краю;

основні характеристики естетичного сприймання творів мистецтва;

про способи організації власної діяльності для створення прекрасних творів, виробів.

Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної
корекції загальноосвітніх шкіл
103
На кінець навчального року учні повинні вміти:

сприймати, виявляти емоційне ставлення до естетичного у творах мистецтва;

розповідати про виражальні засоби, за допомогою яких митець передає настрій, почуття, певний образ у творах різних жанрів;

працювати як самостійно, так і в колективі; організовуючи свої узгоджені дії;

застосовувати одержані знання для утвердження прекрасного в особі, повсякденному житті, для збереження й примноження багатства світу природи та мистецтва, для створення власних творів мистецтва.
І ЧВЕРТЬ
Тема. Зустріч з прекрасним (8 годин)

Урок 1
Тема. Краса – це досконалість?!
Мета: провести бесіду про красиве та потворне в народній творчості; розвивати уяву, фантазію, вміння відтворювати в художніх образах характерні особливості потворного та красивого за мотивами українських та російських народних казок; вчити учнів із затримкою психічного розвитку глибоко відчувати казку, її злих і добрих героїв, засуджувати жадібність, зло, боротися з ними в повсякденному житті.
Необхідні матеріали: А. Вівальді «Пори року», В. Васнецов «Баба
Яга», російська народна казка «Баба Яга», українська народна казка
«Три бажання», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
З перших хвилин уроку вчитель починає свою бесіду з узагальнення матеріалу, що вивчався протягом минулого навчального року, ставить питання учням з попереднього матеріалу, використовує проблемні ситуації, тобто спрямовує свою діяльність на початку уроку на введення молодших школярів із затримкою психічного розвитку в русло арт-терапії.
Протягом уроку звучить композиція А. Вівальді «Пори року», яку наприкінці уроку вчитель разом з дітьми повинні обговорити та проаналізувати. Вчитель повідомляє дітям тему чверті, пояснює її та плавно переходить до теми уроку, яка є нібито вступною. Вчитель спонукає дітей до роздумів на тему «Що таке прекрасне і потворне».


Богданцева І. П.
104
Задля наочності вчитель використовує картину В. Васнецова «Баба
Яга» та супроводжує її розповіддю російської народної казки «Баба
Яга». Після цього діти із затримкою психічного розвитку за допомогою техніки колажу намагаються створити прекрасне і потворне. Дані творчі роботи демонструються та аналізуються. Після цієї розмови вчитель читає дітям українську народну казку «Три бажання», на основі якої вони повинні створити театралізоване дійство, де поєднуватимуть тему уроку з подіями казки. Ця діяльність спрямована на розвиток у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку уяви, фантазії, вміння відтворювати в художніх образах характерні особливості потворного і прекрасного за мотивами українських та російських народних казок; навчання учнів із затримкою психічного розвитку глибоко відчувати казку, її злих і добрих героїв, засуджувати жадібність, зло, боротися з ними у повсякденному житті.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. Обговорення відбувається в колі, щоб діти могли бачити один одного.
Домашнє завдання: створити порівняльну характеристику прекрасного
і потворного.
Урок 2
Тема. Закони краси.
Мета: дати уявлення учням із затримкою психічного розвитку про основні закони краси; розвивати відчуття насолоди і радості від взаємодії з класним колективом; формувати навички композиційної побудови площини (вміти закомпонувати цілий аркуш паперу); формувати навички роботи пензлем і гуашевими фарбами.
Необхідні матеріали: Й. С. Бах «Соль мажор (частина ІІ)», картина та поема Т. Шевченка «Катерина», українська народна казка «Про клад», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
З самого початку уроку вчитель цікавиться тим, що учні запам’ятали з попереднього уроку, тобто намагається з’ясувати, які події минулого заняття викликали найбільшу палітру різноманітних емоцій та почуттів. Учитель намагається з’ясувати за допомогою пожвавленої бесіди, які емоції та почуття мали місце в житті дітей протягом останнього тижня.
Протягом уроку звучить композиція Й. С. Баха «Соль мажор
(частина ІІ)». Діти прослуховують перший раз дану композицію і у

Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної
корекції загальноосвітніх шкіл
105 формі літературної мініатюри. Твори дітей зачитуються та аналізуються. Далі вчитель повідомляє дітям тему уроку, просить їх пояснити її, пов’язавши із загальною темою чверті та попередньою темою уроку. Після цього вчитель розповідає дітям матеріал за темою, який вони ще не згадали. Свою розповідь він супроводжує показом картини Т. Шевченко «Катерина» та поемою Т. Шевченко «Катерина», які є яскравим взірцем відтворення законів краси. Потім діти створюють у будь-якій техніці все, що їх вразило під час даної бесіди.
Малюнки дітей демонструються та аналізуються.
Далі вчитель читає дітям українську народну казку «Про клад», що має виховати в дітей моральність та посприяти їх замисленню над деякими власними вчинками та вчинками інших людей. Протягом даного уроку вчитель має бути націлений на реалізацію загальної мети – давати уявлення учням із затримкою психічного розвитку про основні закони краси; розвивати відчуття насолоди і радості від взаємодії з класним колективом; формувати навички композиційної побудови площини (вміти закомпонувати цілий аркуш паперу); формувати навички роботи пензлем і гуашевими фарбами.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: вивести закони краси.
Урок 3
Тема. Чим прекрасне вище поняття «краси»?
Мета: ознайомити учнів з поняттями «прекрасне» та «красиве»; розвивати образне мислення, уяву, фантазію; формувати поняття про кольорову гармонію; виховувати охайність, любов до мистецтва та естетичні почуття.
Необхідні матеріали: Ж. Верді «Аїда», українська народна казка
«Торби», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
Урок починається розповіддю вчителя основних моментів попереднього уроку. На основі цієї розповіді вчитель має сприяти виникненню пожвавленої бесіди, де б уже учні самі розповідали про минулий урок, звертаючи увагу на власні емоції і почуття, які виникли в той чи інший момент.
Протягом уроку звучить композиція Ж. Верді «Аїда», під впливом якої діти молодшого шкільного віку в кінці уроку повинні створити панно. Вчитель повідомляє дітям тему уроку і просить їх пояснити, як вони її розуміють, додаючи до їх розповіді ті моменти, які вони не сказали. Після цього вчитель просить дітей зобразити за допомогою


Богданцева І. П.
106 техніки малювання на склі, що ж таке красиве, а що таке прекрасне, їх спільні та відмінні риси. Всі творчі роботи по закінченню демонструються та обговорюються. Далі вчитель знайомить дітей із українською народною казкою «Торби» та просить продемонструвати її за допомогою невеличкого спектаклю.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: визначення досконалого і позитивного.
Урок 4
Тема. Прекрасне в природі.
Мета: познайомити учнів із матеріалами та інструментами художника, дати уявлення про художні матеріали, навчити організації робочого місця, умінню правильно користуватися пензлями, олівцями, фарбами.
Необхідні матеріали: Ф. Шопен «Мазурка», І. Шишкін «Ранок у сосновому лісі», І. Шишкін «Рож», І. Трояновський «Літо по шару котиться», І. Нікітін «Поле», А. Кольцов «Врожай», А. Кольцов
«Косар», українська народна казка «Парубок і чорт», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки,
ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
Протягом уроку звучить композиція Ф. Шопена «Мазурка». Урок починається з того, що діти розповідають щось про попередній урок, на чому вони б хотіли ще раз зосередити власну увагу, увагу класу та вчителя. Далі вчитель просить дітей розповісти про ті почуття та емоції, які вони відчували протягом даного тижня і чим були спричинені ці емоції, відбувається встановлення взаємозв’язку між вчинками як власними, так і інших людей та емоціями, які їх супроводжують.
Учитель знайомить дітей з темою уроку, просить їх прокоментувати її та поєднати з темою попереднього уроку і всієї чверті. Дану розповідь він підкріплює демонстрацією картин І. Шишкіна «Ранок у сосновому лісі» та «Рож», а також читає вірші І. Трояновського «Літо по шару котиться», І. Нікітіна «Поле», А. Кольцова «Врожай» і «Косар». Після цього діти повинні намалювати свою картину чи скласти власний вірш на тему «Прекрасне в природі».
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: малювання чарівних зернят творчості; написання казки про те, як чарівні зернятки проростали.

107
Урок 5
Тема. Прекрасна людина – яка вона?
Мета: закріпити поняття про те, що людина – найбільша цінність; сформувати у дітей почуття гордості за звання людини, за свою неповторність, самобутність; учити любити і цінувати життя; познайомити з розповідями про людей, які опинились в трагічній ситуації, але змогли знайти в собі сили йти і творити.
Необхідні матеріали: Й. Штраус «Вальс», М. Врубель «Богатир»,
В. Васнецов «Кощій Безсмертний», російська народна казка «Марія
Моревна», російська народна казка «Кощій Безсмертний», українська народна казка «Як бідняк чорта обдурив», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
На початку уроку звучить композиція Й. Штрауса «Вальс», що й буде супроводжувати основні моменти даного уроку. Вчитель вітається з учнями та починає урок з ознайомлення учнів з темою та пояснює її. Після пояснень з боку вчителя діти із затримкою психічного розвитку повинні створити малюнки на тему «Най-прекрасніша людина на світі». Після цього кожен з учнів демонструє свій малюнок, пояснюючи його та прикріплюючи на спеціальну дощечку чи ватман.
Потім з усіх малюнків створюється велике колективне панно і обговорюється. Після закінчення даного виду роботи вчитель демонструє дітям картину М. Врубеля «Богатир» та просить її описати словесно. Далі просить порівняти дану картину з картиною В.
Васнецова «Кощій Безсмертний». Далі пояснює, що на одній картині зображений український богатир, який захищав українську землю від загарбників, рятував бідних, дітей, жінок та людей похилого віку, а на
іншій – усім відомий Кощій Безсмертний, котрий завжди творив зло людям. І під час цієї бесіди вчитель ставить різноманітні питання дітям: «Чи можна вважати богатиря прекрасною людиною?», «Чому саме богатиря можна віднести до прекрасних людей?», «Чому не можна так сказати про Кощія Безсмертного?» тощо. Потім учитель розповідає дітям російські народні казки «Марія Моревна» та «Кощій
Безсмертний» задля кращого демонстрування і ходу бесіди.
Після обговорення вчитель розповідає дітям ще одну українську народну казку «Як бідняк чорта обдурив», задля того, щоб діти пройнялись наприкінці уроку моральними проблемами людей і зрозуміли, що людина повинна бути прекрасною у всіх відносинах. На основі всього цього діти створюють та демонструють невеличкі сценки
із зображенням моментів життя прекрасної людини.


Богданцева І. П.
108
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити малюнок серця людини, що відкрилась під впливом прекрасного.
Урок 6
Тема. Прекрасні творіння людських рук та розуму.
Мета: формувати поняття про вчинок і наслідок; учити думати про наслідки своїх вчинків; співвідносити свої дії з діями інших, розвивати вміння аналізувати; виховувати чесність, делікатність.
Необхідні матеріали: А. Рубінштейн «Мелодії», українська народна казка «Походження крота», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
Привітавшись, вчитель без жодних пояснень дає учням прослухати композицію А. Рубінштейн «Мелодії». Після її закінчення учні без будь-яких пояснень композиції з боку вчителя повинні у своїх альбомах зобразити картину, яка змалювалась в їх уяві протягом звучання даної мелодії. Усі творчі роботи дітей демонструються та обговорюються у спільному колі.
Далі вчитель називає тему уроку, просить дітей поєднати її з темою попереднього уроку та загальною темою чверті. Потім учитель веде пожвавлену бесіду зі школярами про творіння людських рук та розуму.
Після даної бесіди вчитель дає дітям завдання створити власне прекрасне творіння, але кожен за допомогою своєї техніки, яку вже вивчали раніше, але таким чином, щоб техніки в класі не повторювались. Потім рисунки складаються на окремий стіл та обговорюються.
Далі вчитель розповідає дітям українську народну казку «Походження крота», пояснює, що казки теж відносяться до прекрасних творінь людини. На основі цієї казки діти створюють малюнки. Всі ці види роботи повинні бути направлені на реалізацію основної мети уроку – формувати поняття про вчинок і наслідок; учити думати про наслідки своїх вчинків; співвідносити свої дії з діями інших, розвивати вміння аналізувати; виховувати чесність, делікатність.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: ознайомитись з історією про шедеври мистецтва, читати та записувати зображення на картині.

109
Урок 7
Тема. Біографія мистецтва.
Мета: провести бесіду про види образотворчого мистецтва; поглиблювати набутті знання з основ арт-терапії, розвивати в дітей уміння правильно підбирати для роботи кольори, заповнювати зображенням усю площину паперу (використання великого зображення), розміщувати предмети на аркуші з урахуванням взаєморозташування за принципом ближче-нижче, далі-вище, далі-менше; формувати естетичні почуття, виховувати акуратність під час роботи з фарбами, активізувати творчу ініціативу учнів.
Необхідні матеріали: С. Франкл «Соната ре мінор», українська народна казка «Два брати», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
З перших хвилин уроку задля фону звучить композиція С. Франкла
«Соната ре мінор». Учитель, привітавшись, стимулює дітей розповісти про те, що їм найбільше запам’яталось з попереднього уроку, змалювати емоції і почуття, які супроводжували ці моменти. Потім учитель пояснює дітям нову тему уроку, поєднуючи її з попередньою. На основі всієї цієї розповіді діти створюють ікебани на тему «Біографія мистецтва». Всі роботи демонструються та обговорюються. Потім учитель розповідає дітям українську народну казку «Два брати», яка повинна стимулювати у дітей виховання їх моральних почуттів та кращого розуміння людських вчинків. Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: малювання моменту появи на світ вірша, картини, музичного твору.
Урок 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал