Теоретичні матеріали курсу “Гімнастика” для студентів факультету фізичного виховання і спорту
Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації23.02.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Лерн Айунц
- ГІМНАСТИКА- Коротко про головне
(теоретичні матеріали курсу Гімнастика для студентів
факультету фізичного виховання і спорту)
ЖИТОМИР – 2008

2
УДК 796.011
ББК 75.1 А 36

Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
(протокол № 4 вiд 24.11.06 р)
Рецензенти:
Крук М.З., завiдувач кафедри фiзичного виховання
Житомирського державного унiверситету м. I. Франка,
кандидат педагогiчних наук
Хiльченко А. І, ст. iнструктор житомирського обласного управлiння у
справах молодi та спорту,
вчитель вищої категорії
Петренко І.І., завiдувач кафедри фiзичного виховання
Житомирського технологічного університету,
кандидат педагогiчних наук
Технічний редактор Палько І.М.

Айунц Л.Р.
Гімнастика. (Коротко про головне)
Методичнi матерiали до теортичної пiдготовки студентiв факультету фiзичного виховання i спорту. - Житомир
Вид-во ЖДУ, 2008. – 62 с. У методичних матерiалах вiдображенi основнi теоретичнi положення курсу Гімнастики з методикою викладання. Матеріали призначені для студентів факультету фізичного виховання і спорту ЖДУ ім. І.Франка, а також вчителям ЗОШ та інших учбових закладів. В матеріалах визначені актуальні питання методичних особливостей гімнастики, вимоги до проведення занять і уроків та гімнастична термінологія. Розкриті принципи організації навчально-тренувального процесу, умови запобігання травматизму. В роботі подані принципові питання і сучасний погляд на навчання руховим діям і вправам, техніки гімнастичних вправі особливості методики гімнастики. Теоретичні матеріали призначені для самостійної роботи студентів. Методичну розробку Гімнастика. (Коротко про головне рекомендовано для друку.
УДК 796. 011
ББК 75.1

3

Зміст


І Частина.
Гімнастика як науково-методична дисципліна, її місце у системі фізичного виховання Методичні особливості гімнастики Принципи організації навчально – тренувального процесу
ІІ Частина. Види гімнастики їх призначення та особливості
4 5
7 7
Характеристика групі видів гімнастики і їх призначення
ІІІ Частина. Гімнастична термінологія Терміни і поняття у гімнастиці спортивних дисциплінах
9 17 19 Короткий словник гімнастичних термінів Елементарні рухи частинами тіла
20 26
ІУ Частина. Форми і структура занять з гімнастики
27 Методичні правила, завдання і вимоги в різних частинах занять з гімнастики
29
У Частина.
Запобігання травматизму на заняттях з гімнастики Навчання руховим діям і вправам
32 35 Спортивна підготовка гімнастів Види підготовки, їх характеристика і короткий зміст
38 40
УІ Частина. Фізичні якості та їх характеристика
42 Техніка гімнастичних вправ Фізичні закономірності рухів та одиниці їх виміру
46 48
УІІ Частина. Особливості навчання і тренування в гімнастиці
49 Література
52 Додатки
544

І
Частина

Гімнастика як науково-методична дисципліна

, її місце у системі фізичного виховання
1. Гімнастика - це своєрідна історично складена форма фізичної діяльності, яка являє собою систему спеціально підібраних вправі методів, яка у поєднанні з іграми, туризмом, плаванням та іншими засобами ефективно впливає на укріплення здоров’я та фізичний розвиток, вдосконалення рухових здібностей людини, а у спортивній діяльності - високим досягненням у багатьох видах спорту, особливо у мистецтві володіння тілом [6,7, - 4-6].
2. Витоки гімнастики спостерігаються зі стародавніх часів, коли різні вправи і танці були спрямовані напоказ сили, гнучкості, спритності, сміливості, емоційного підвищення, а пізніше на формування краси статури людини. Саме слово гімнастика запозичене з грецької мови і має два значення “гімнос” - обнаженній та (грец. Gimnasio) - “гімназіо” - вправлятися, тренуватися. Спортивна гімнастика є окремим видом гімнастики, де в умовах змагань за допомогою кваліфікованих суддів експертно-оцінним методом у балах, визначається якість виконання вправи (її складність та гармонійність) і визначається місце (рейтинг) спортсменів
Від Олімпійських ігор у Гельсінкі 1952 року до Олімпійських ігор в Афінах 2004 року українські гімнасти були олімпійськими чемпіонами і призерами. Всьому світу відомі імена видатних гімнастів Віктор Чукарин і Марія Гороховська, Борис Шахлин і Лариса Латиніна, Юрій Титов і Поліна
Астахова, Богдан Макуц і Стелла Захарова, Роман Зозуля і Оксана
Омельянчик, Лілія Подкопаєва, Тетяна Гуцу і Олександр Береш [8]. На ХХVІІІ Олімпіаді в Афінах (р) перемогли гімнасти Володимир Гончаров (на брусах) і Юрій Нікітін (на батуті. До Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 1984 року, які були бойкотовані, у складі команди колишнього СРСР готувалась школярка з 8 класу ЗОШ № 17 м. Житомира, чемпіонка України р. з вільних вправ, срібний призер Спартакіади народів СРСР р. майстер спорту Маргарита Іршенко (тренери Айунц
Л.Р., Айунц В.І., хореограф Савитська Н.О.) [17, -253]
3. Гімнастика як науково-методична дисципліна є частиною науки про фізичне виховання . Методологічною основою гімнастики є об’єктивне знання про людину і суспільство, яке базується на комплексі наук педагогіки, психології, анатомії, фізіології, гігієни, теорії фізичного виховання, біомеханіки, математичної статистики та ін. Гімнастика має свою історію, теорію та методику виховання, засоби і методи викладання, розробки нових складних гімнастичних елементів, загальні основи навчання і виховання спортсменів високого класу, закономірності технічної підготовки складних вправ.

5
Термінологія гімнастики є базовою основою усій спортивної термінології і має значний обсяг понять, категорій, правил користування, без яких неможливий подальший розвиток у різних видах спорту.
Суддівство в гімнастичних видах має свою складну та багатоманітну специфіку і є складною частиною знань про гімнастику [7, с, 8, с.
4. Завдання гімнастики
А) Загальні завдання гімнастики:
1) Всебічний гармонійний розвиток особистості, організму людини в цілому і окремих його систем, зміцнення здоров’я, формування постави, досягнення високого рівня фізичного розвитку.
2) Виховання моральних, вольових і естетичних якостей людини дисциплінованості, акуратності, наполегливості у подоланні труднощів.
3) Озброєння спеціальними знаннями, навичками і вміннями, які необхідні у повсякденному житті, на виробництві та для захисту Батьківщини [8,- c.8].
Б) Спеціальні завдання гімнастики
1) Збагачення спеціальними знаннями і практичними прийомами в гімнастики, навчання новим складним руховим діям, оволодіння специфічним досвідом емоційного і естетичного сприймання, вдосконалення рухової діяльності до рівня мистецтва.
2) Розвиток рухових здібностей, якостей та їх сполучень і поєднань із психічними відчуттями, уявленнями, сприйманням, необхідних для рухової координації у різноманітних умовах.
3) Формування організаторських та професійно-прикладних вмінь та навичок для успішної педагогічної діяльності.
4) В спортивних видах гімнастики це оволодіння певною формою складних рухів, вдосконалення рухового-функціонального апарату до високого рівня, підготовка висококваліфікованого спортсмена.
5. Засоби і методи гімнастики
Засоби - це гімнастичні вправи, ритмі музичний супровід занять, слово педагога як псіхо - регулюючий вплив, природні сили, гігієнічні процедури, творчо-мистецька насиченість рухів.
Метод – система цілеспрямованих дій та впливів, що приводять до цілі.
Методичний прийом – спосіб реалізації метода в конкретної педагогічної ситуації [ 14,- с.58-59].
Методи у гімнастиці - це способи застосування вправ та інших засобів щодо запланованого впливу і одержання очікуваної реакції, закріплення та вдосконалення певних характеристик і параметрів рухів.
6. Методичні особливості гімнастики
1) Домінування цілісно-розчленованого методу навчання та вдосконалення складних вправі комбінаційна основі розкладу вправи на окремі частини (фази) за смисловим принципом або біомеханічною доцільністю. Свідоме оволодіння базовою структурою окремого елемента, подібне вдосконалення частин та вправив цілому.

6 2) Можливість вузькоспрямованого (аналітичного) розвитку і вдосконалення окремих м’язових груп, рухових якостей (наприклад гнучкості в окремому суглобі) або поєднань якостей, системі органів та вплив на психічні здібності особистості.
3) Використання природних видів вправ біг, ходьба, стрибки, поштовхи та інші з суто гімнастичними формами і перетвореннями природних рухів в гімнастичні форми.
4) Можливість ускладнювати вправи за рахунок зміни вихідних і кінцевих положень. Поєднання окремих вправу зв’язки. Виконання вправ в умовах м’язової та розумової втоми, емоційного збудження або пригнічення нарізних обладнаннях у різних умовах оточуючого середовища.
5) Активізація занять за рахунок використання музики, комунікативного ефекту групових вправі масових виступів.
6) Можливість чіткого регулювання (дозування) навантажень різного характеру відповідно до контингенту (віку, статі, підготовленості, стану здоров’я та ін.).
7) Використання інших видів спорту (плавання, спортивних ігор, туризму та інших) для відновлення або збагачення рухового досвіду і рухів складної координації і структури (стрибки, метання, лижі, слалом, гребля та ін.).
8) Оволодіння прийомами страхування та самострахування.
9) Попереднє спостереження за якістю обладнання та його закріплення.
10) Поєднання гімнастичних вправ з іншими спортивними видами природних рухів з вправами, що придумані людиною (наприклад стійка на руках, великі оберти, різні сальто з поворотами та ін.).
11) Розвиток сміливості у гімнастиці тримається на чітких навичках виконання складних вправ, високому ступені орієнтації у просторі та часі, своєчасному використанні страхування, достатньому попередньому рівні розвитку фізичних якостей та технічної підготовленості [8,- c.10].
Питання для самоконтролю
1.
Розкрийте сутність гімнастики та її значення в сучасній системі фізичного виховання.
2.
Розкрийте історичні витоки гімнастики та роль українських спортсменів в її розвитку на міжнародній спортивній арені. Дайте загальну характеристику гімнастиці як сучасній науково- методичній дисципліні. Визначте загальні і спеціальні завдання гімнастики як виду спорту і фізичного виховання. Назвіть основні засоби гімнастики та дайте визначення поняттю методи гімнастики. Перерахуйте та розкрийте методичні особливості гімнастики як засобу різнобічного розвитку здібностей та вдосконалення рухової діяльності.

7
Принципи організації навчально-тренувального процесу
1. Принципи – це основні вимоги, завдяки яким процес набуває
цілеспрямованого та організованого характеру. Вони визначають межі
допустимих відхилень, вимагають динамічної рівноваги різних впливів,
можливості різнобічного розвитку без ущемлення для спеціалізації.
За спрямованістю принципи поділяються на такі, що спрямовані на 1) навчання рухам, 2) на розвиток фізичних здібностей [14,- c.114], 3) на групи
[2,- c.10]: а) Дидактичні: свідомості і активності, доступності, послідовності і систематичності, міцності, наочності навчання, творчості, вимогливості, важкості і напруги, адекватності та конструктивності завдань, напрямку навчання, психологічної мотивації [24, -c.306]. б) Специфічні для фізичного виховання і спортивної діяльності адекватності фізичної діяльності та характеру м’язових напружень, корекції до рівня розвитку фізичних можливостей, системності та ієрархії у структурі рухового акту, підпорядкованості життєвих потреб процесу тренування (на етапах вищої майстерності, експерименту, - с, 114]. в)Фінансово-матеріального та правового забезпечення: наявність умов для якісного тренування, його сучасного складу, медично-лікувального обслуговування, якісної реабілітації, достатньої оплати та винагороджування результатів праці та ін.[2,- c.18].
ІІ Частина
Види гімнастики їх призначення та особливості
Особливості гімнастики.
Гімнастика від інших видів фізичної діяльності і видів спорту відрізняється тим, що вона поєднує природні рухи людини (ходьба, біг, стрибки і інше) з рухами, які видумані, створені фантазією людини стійки на голові і руках, різні гімнастичні елементи на приладах - оберти, підйоми, сальто і інше в унікальну систему вправ, методів, прийомів, що є незамінним для поліпшення здоров'я, зміцнення постави, розвитку фізичних якостей рухової координації, спритності, сили, швидкості, витривалості, гнучкості та їх сполучень, доведення рухової діяльності до ступеня високого мистецтва. З другого боку гімнастика цілеспрямована на розвиток і задоволення естетичних здібностей і потреб людини, - того, що притаманне тільки людині. Різноманітність гімнастичних вправ, вибірковий характер їх дії на окремі групи м'язів, можливість чіткого дозування фізичного навантаження і різнобічність впливів - це незамінний засіб фізичного виховання. Гімнастика широко застосовується в дошкільних установах і в учбових закладах, в лікувально-профілактичній роботі і на виробництві, в армії і в спорті. Вправи гімнастики використовуються для вирішення спеціальних завдань в підготовці спортсменів всіх видів спорту. Гімнастичні вправи складають необхідну основу самостійних домашніх занять, виробничої гімнастики, фізкультурних пауз.

8 Гімнастику застосовують в професійно-прикладній фізичній підготовці фахівців різних галузей в установах і закладах. Під час гімнастичних занять набувають і вдосконалюються такі вміння і життєво-необхідні звички як ходьба, біг, лазіння, рівновага, стрибки, метання, підняття і перенесення вантажу, подолання перешкоді інші, які необхідні кожному в трудовій діяльності і під час військової служби.

Гімнастика в системі фізичного виховання.
У системі фізичного виховання, гімнастика займає одне з провідних місць, як засіб всебічної фізичної підготовки розвитку рухових навичок, здібностей і якостей. В навчальних планах з фізичної культури, на факультетах фізичного виховання вузів та в інших навчальних закладах, які готують фахівців з фізичної культури, предмет гімнастики є однією з профілюючих дисциплін. Курс гімнастики вивчається протягом усіх років навчання. Велика увага до гімнастики невипадкова. Адже в процесі вивчення курсу гімнастики студенти - майбутні фахівці оволодівають не лише певним обсягом теоретичного і практичного матеріалу, ай навичками майбутньої педагогічної професії, навчаються правильно організувати й проводити урок з фізичної культури, організовувати й проводити тренувальні заняття. Крім того, вони оволодівають навичками страхування учнів під час виконання небезпечних вправ. Відомо, що урок гімнастики відрізняється від уроків з інших видів спорту особливо чіткістю, організованістю, суворою регламентацією часу і певним розподілом навчального матеріалу, дозування фізіологічного навантаження та ін. Отже, оволодівши педагогічною майстерністю в проведенні занять з гімнастики, майбутньому фахівцеві легко проводити будь-яке заняття з фізичної культури. Предмет гімнастики в усіх спеціальних навчальних закладах є загальною школою, яка готує фахівців до практичної педагогічної діяльності. Таким чином, гімнастика є педагогічною дисципліною, обов'язковим навчальним предметом, який викладається в загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. Гімнастика, як наукова дисципліна, є частиною науки про фізичне виховання взагалі. Методологічною основою гімнастики, як науки, є об'єктивне знання про людину і суспільство. Вона базується на цілому комплексі суміжних наук педагогіки, психології, анатомії, фізіології, гігієни, теорії фізичного виховання та ін. Досліджуючи питання техніки гімнастичних вправна другому курсі використовують відповідні розділи механіки і біомеханіки. Наукові дослідження в галузі гімнастики ведуть за допомогою різноманітних методів, серед яких основними є педагогічні, фізіологічні, біомеханічні, теоретичні і математичні. Гімнастика є науково-теоретична і практично-педагогічна дисципліна, вона має свою історію, свою теорію і методику викладання, свої

9 засоби і методи організації занять. Історія гімнастики розкриває питання розвитку гімнастики як одного з основних засобів і методів фізичного виховання. Вона тісно пов'язана з історією фізичної культури в цілому, педагогіки та інших наук про закономірності розвитку і виховання людини. Теорія гімнастики висвітлює питання про суть і зміст, мету і завдання, місце і значення гімнастики в системі фізичного виховання. У розділі методики викладання гімнастики висвітлено питання про загальні основи навчання і виховання стосовно гімнастики, окремих її груп, видів, вправ. Для вивчення курсу гімнастики програмою передбачаються певні форми занять лекційні і семінарські, методичні і практичні. У лекціях висвітлюють науково-теоретичні положення гімнастики як науково- педагогічної дисципліни. На самостійних заняттях ці положення закріплюються й поглиблюються у формі творчої роботи студентів. На практичних і методичних заняттях студенти оволодівають методами навчання гімнастичних вправ різної складності, навичками організації і проведення занять з різними контингентами учнів, навчаються складати документацію з планування й обліку навчально-тренувальної роботи, вивчають прийоми страхування, правила змагань і техніку суддівства, правила записування гімнастичних вправ та інші складові, що визначають професійний рівень викладача фізичної культури і тренера з виду спорту.
Характеристика видів гімнастики і їх призначення.
Людина здібна виконати безліч різних рухів. Тому так різноманітні гімнастичні вправи. Однак, в кожному конкретному випадку застосовується обмежена їх кількість, придатних для рішення завдань. Прогрес системи фізичного виховання в XX ст., медичних досягнень, спеціалізація вправ, розвиток методів чіткого спрямування на організм людини дозволяють класифікувати гімнастику на окремі групи і види, вказати їх призначення, визначити засоби.
Види гімнастики
СХЕМА І
І.Освітньо – ІІ. Оздоровчо- ІІІ. Спортивно масові ІУ. Спеціалізовані
розвиваючі: гігієнічні та рекреаційні за класифікацією
1.Основна 1. Ранкова 1. Спортивна 1. Спортивна
2. Жіноча 2. Професійна 2. Художня 2. Художня
3. Атлетична 3. Ритмічна 3. Акробатика 3. Акробатика
4. Шейпинг 4. Дихальна 4. Аеробіка 4. Аеробіка
5. Стретчинг 5. Ушу – Йога 5. Масові виступи Стрибки – батут
У. Прикладні: УІ. Лікувальні
6.Професийно-прикладна 6. Коригуюча
7. Військово-прикладна 7. Реабілітаційна
8. Спортивно-прикладна 8. Функціональна

10 Більшість авторів класифікують види гімнастики таким чином
І Група
СХЕМА ІІ

Освітньо-розвиваючі види.


п
/
п
Види гімнастики, їх призначення і зміст.
Завдання

Засоби

1.

2.
3.

4.

Основна гімнастика
а) Загальний фізичний розвиток, зміцнення здоров'я у різних вікових груп. б) Зміст загальнорозвиваючі та прикладні стройові вправи. Цілеспрямованність: підвищення працездатності органів і систем. в) Формування правильної постави, освітньо- розвиваюче призначення. Можливість чіткого (вузького) впливу на окремі якості та функцій.
Гігієнічна гімнастика
а) Оздоровлення людини різного віку б) підтримка настрою і загальної працездатності, творчої активності.
- Стройові вправи
- загально-розвиваючі і прикладні вправив) нескладні вправи з художньої гімнастики, прості стрибки, ходьба, біг, рухливі і спортивні ігри.

Жіноча гімнастика
а) Сприяння гармонійному розвитку жінок на основі обліку властивостей жіночого організму, зокрема функції материнства б) формування зовнішніх форм жіночого тіла.
Атлетична гімнастика
Система фізичних вправ, втому числі з обтяженнями різним опором, спрямована на розвиток сили, форм чоловічого тіла, на всебічну фізичну підготовленність.
Ритмічна гімнастика
Комплекс вправ для розвитку фізичної гідності, що виконується під музикальне супроводження, призначення для доброго настрою, працездатності, здоров’я а) Розвиток загальної фізичної підготовки учнів б) розвиток рухових якостей
в) підвищити життєді -
яльність організму. а) Розгорнути загальну фізичну підготовку учнів б) розвивати гармонійність рухових якостей а) підвищити життєдіяльність організму. б) збереження здоров'я; в) загартування організму. а) Розвиток пластики, почуття ритму і темпу, виразності б) набуття прикладних навичок в) форм тіла. а) Формування постави б)розвиток м’язів ; в) зміцнення здоров'я, г загартування. а) Збереження здоров'я; б) розвиток естетичних і пластично-виразних здібностей;
в) гармонійність рухів з музичним супроводом. а) Стройові вправи б) за
-гально-розви ваючі і прикладні вправи;
в) нескладні

вправи Худо- жньої гімнастики, прості стрибки, ходьба, біг, рухливі та ін. ігри.
Загально-роз- виваючі різних форм ходьба, біг, масаж, ранкова гімнастика і т.д.) Загально- розвиваючі і прикладні з музичним супроводом. Вправи з гирями, гантелями, гумовими амортизаторами, на тренажерах. Вправи для розвитку фізичних

11

5.6.

Сучасни оздоровчи системи
а) стретчинг – комплекс поз тіла пози з йоги, “ушу”, “тай- дзі”. б) коланетика – комплекс статичних вправ оздоровчої спрямованості в) шейпінг – сполучення ритмічних вправ для розвитку гнучкості і сили г) фітнес – розвиток рухових якостей.
Додаткові та дихально – ритмічні засоби
а) статичні і нешвидкі вправи. б) вправи на місці, стоячи і лежачи. в) вправи різного ритму і темпу. г) вправи на тренажерах.
а) розвиток рухомості суглобів б) оздоровлення організму, зосередження уваги в) оздоровче спрямування на формування тіла г) розвиток рухових якостей.
якостей і виразності рухів, задоволення естетичних та оздоровчих потреб.


ІІ група
Спортивні види

п/п
Види гімнастики,
їх призначення і зміст.
Завдання
Засоби
1.

2.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал