У п р а в л І н н я о с в І т и м и к о л а ї в с ь к о ї м І с ь к о ї р а д и тема досвіду «Робота з обдарованими учнями на уроках фізики та в позакласній діяльності»Скачати 353.8 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір353.8 Kb.
  1   2   3


У КРАЇНА ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
У ПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
М И КОЛА ЇВСЬ К О ЇМ І С Ь К О Ї РАДИ
Тема досвіду
«Робота з обдарованими учнями на уроках
фізики та в позакласній діяльності»

Автор досвіду
заступник директора з виховної роботи,
вчитель фізики та природознавства
Братошевська Світлана Вікторівна


Номінація Інноваційні технології в роботі з обдарованою молоддю

Адреса досвіду
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29
Миколаївської
міської
ради
Миколаївської
області,
5 4 0 5 0 , Україна,
в у л . Вату ті на,
е л е к тронна
а д ре с а
s c h o o l _ n 2 9 @ b k . r u
ЄДРПОУ
0214501


Миколаїв - 2012

2
Укладачі:
Братошевська С.В. – вчитель фізики та природознавства Миколаївської
ЗОШ № 29
Рецензенти:
Манзарук СМ. – методист з фізики Миколаївського науково-методичного центру вчителів
Грицюк Л.А. – директор Миколаївської ЗОШ № 29
Рекомендація методичної ради школи (протокол № 3 від р. – рекомендовано до друку)
Відповідальний за випуск
Братошевська С.В. – вчитель фізики та природознавства, заступник директора з виховної роботи Миколаївської ЗОШ № 29 Народна мудрість каже у кожного є іскра Божа. З цим твердженням важко не погодитись. Угледіти цю маленьку іскорку, підтримати її вогник і розвинути – завдання сучасного вчителя. На питання як працювати з обдарованими дітьми з фізики на уроках та в позакласній роботі, дасть відповідь ця брошура. В ній вміщені заходи, які можна використати для поглиблення знань з предмету та виявлення обдарованих дітей. Дана збірка адресована вчителям-природничникам, всім педагогам, які бажають виявити і розвивати індивідуальні здібності обдарованих учнів.
©

3
План
1.
Вступ 4 2.
Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми 5-6 Робота з обдарованими учнями на уроках фізики 7-12 Індивідуальна робота з обдарованими дітьми з фізики та природознавства в позакласній діяльності 13-16 Висновки 17 Відомості про автора 18 Додатки 19 Експериментальне дослідження Скільки коштує відкрити двері робота учасниці обласного форуму юних шанувальників фізики,
Астремської Ганни 20-23 7.2. Творча робота на тему Спостереження за небосхилом - переможця обласного форуму юних шанувальників фізики, Гусаренко Євгенія 24-34 7.3. Міський проект Бузька хвиля, напрямок роботи – Ідуть у море кораблі виступ групи пошуковців на міській науково-практичній конференції, р. 35-38 7.4 Анкета Обдарована дитина 39 7.5 Тест Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів 40-42 7.6 Пам’ятка вчителя, який працює з обдарованими дітьми 43-44 Алгоритм роботи з обдарованими дітьми 45-46 7.8 Тест Не прогав вундеркінда 47-48 7.9 Поради батькам, які виховують обдаровану дитину 49-50 8. Література 51

4
Вступ
Обдаровані діти складають резерв інтелектуального піднесення будь-якої нації. На сьогодні в Україні проблема обдарованості, творчості, інтелектуалу виходить на передній плану державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів. З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді Творча обдарованість. Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається. Диференціюють психомоторну, інтелектуальну, творчу, академічну, соціальну і духовну обдарованість. Психомоторні здібності тісно пов’язані зі швидкістю, точністю рухів. Інтелектуальну обдарованість пов’язують із високим рівнем інтелектуального розвитку. Академічна обдарованість визначається успішністю навчання, такі діти в майбутньому стають відмінними спеціалістами. Соціальна обдарованість розглядається як складне, багатоаспектне явище, що визначає успішність у спілкуванні. Соціально-обдаровані діти – це майбутні лідери. На питання як працювати з обдарованими дітьми з фізики на уроках та в позакласній роботі, дасть відповідь ця брошура. В ній вміщені заходи, які можна використати для поглиблення знань з предмету та виявлення обдарованих дітей.

5
Психолого - педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми
Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складу, інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень. Найчастіше педагоги і психологи передбачають спеціальну підготовку вчителів для роботи з обдарованими дітьми, створення спеціальних навчальних закладів. Проте, як показують результати досліджень, у спеціальних групах для обдарованих дітей умови для їхнього розвитку погіршуються як особистісного, такі інтелектуально-творчого. Пояснити це можна тим, що талановитим дітям у середовищі подібних до себе важко проявити свою неповторність. Тому не можна не враховувати сприятливий вплив обдарованих дітей у системі масової освіти. Обдарована дитина також шукає спілкування з дорослими, боті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури. Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них і невипадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я входять до групи ризику. Обдаровані діти – дуже цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства, які в своєму розвитку наражаються на особливий ризик. Вундеркінд – це не лише радість усім ї, не лише можливість похвалитися перед знайомими видатними досягненнями своєї дитини, це і специфічні проблеми, пов’язані з її вихованням, організацією взаємодії з її однолітками із дорослими.

6 У нашій країні педагогіка дитячої обдарованості почала розвиватись як наука наприкінці XIX на початку ХХ століття. ПФ. Кацтерев, В.П. Вахтеров, АН. Острогорський, А.П. Модестов, Л.Ф. Зеленкевич, В.М. Екземплярський,
Б.І. Грінченко та інші фахівці розробляли науковій практичні основи діагностики, підтримки обдарованих дітей. У той час проводились конференції, створювались школи, накопичувався досвід, що став надбанням світової педагогіки. Сучасні дослідники Ю.Гільбух, О. Зазимко, А. Запорожець, В.
Красноголов, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, М. Подд’яков, Г. Суворова, Д. Узнадзе, Ю. Юркевич та інші розглядають поняття обдарованість, вивчають її особливості, вказують, що основні труднощі виявлення ознак обдарованості дитини помічають утому, що важко визначити власне індивідуальне, відносно незалежне від вікового і нелегко передбачити, чи виявиться ця якість стійкою особистістю на наступних етапах, доволі важко передбачити хід подальшого становлення обдарованості. Тому сучасні дослідження природи обдарованості спрямовані на розкриття співвідношення біологічного і соціального в природі обдарованості. Дуже важливо побачити прояви обдарованості, приділити увагу, забезпечити умови розвитку дитини, організувати спілкування з однолітками, дозвілля тощо. Основним завданням є підтримка обдарованої дитини, визначення її здібностей, адже така дитина є особливою цінністю для суспільства. Безперечно, питання навчання і виховання здібних дітей слід вирішувати, враховуючи всі надбання науки і практики, але, звичайно, відповідно до пізнавальних інтересів і можливостей дитини.

7
Робота з обдарованими учнями
на уроках фізики
Гармонійний розвиток особистості неможливий без виховання її творчої активності. Що ж таке творчість Творчість – це вроджена властивість людини. Кожна людина має певні творчі задатки. Але здатність до творчості ще не означає саму творчість. Ніщо так не перешкоджає людині творити, як невіра у власні сили. Моє завдання – помітити в дитині творчі здібності і допомогти розвивати їх. Чому я обрала цю тему Проблема розвитку здібностей постала переді мною, вчителем фізики з річним педагогічним стажем роботи, майже 10 років тому, коли виникло питання, куди піти вчитися кращим учням школи. Я дуже вдячна долі, що перші 13-ть років я працювала(1992-2005рр.) у ЗОШ № 6 під керівництвом ЗДНВР , вчителя-методиста Баран Марії Іванівни, вчителів - методистів з фізики Мазур Лідії Іванівни, Червінського Леоніда Юхимовича. Пройшло декілька років. Я бачу успіхи своїх учнів і перші невдачі. Вчаться ніби з інтересом, прагнуть до знань, але багато у чому їм не вистачає навичок самостійної роботи, відповідної установки. Це змусило мене по- новому підійти до викладання свого предмета, шукати індивідуальні підходи у роботі з обдарованими дітьми. Сьогодні , як ніколи раніше, ми спостерігаємо зниження інтересу до знань. Ускладнилася проблема вироблення в учнів мотивів до продуктивної навчальної праці. Приклади з нашого життя часто – густо переконують їх утому, що гарно живуть зовсім не ті люди, які добре навчалися у школі, здобували вищу освіту. Але багато учнів, як свідчать результати досліджень , орієнтовані на творчу діяльність. Вони високо оцінюють суспільну значимість праці, її творчий характер. Матеріальний фактор має для них другорядне значення. І нехай таких учнів у класі небагато, мине маємо права втратити жодного з них, бо, втрачаючи талант, здібність, ми суттєво втрачаємо все найкраще, що має нація. Кожен учень є унікальним. Це вимагає від вчителя своєрідного підходу до кожного, різноманітних методів, прийомів, форм

8 роботи. Здібні учні відрізняються від своїх однолітків інтелектуальною розкутістю, нестандартним баченням проблем. Робота з ними вимагає напруження всіх зусиль, уміння піднятися до розуміння незвичайності, прагнення сприяти розвиткові особистості. Легко вчити того, хто хоче все знати. В чому полягає особливість нашої роботи з такими дітьми Це, насамперед, організація самостійної роботи з такими дітьми, причому самостійної роботи творчого характеру. Слушно писав з цього приводу В.О.Сухомлинський, наголошуючи, що учень повинен непросто слухати і думати, а щось робити. Мислення має відображатись у діяльності, лише тоді на уроці не буде байдужих і неуважних. Тому до уроку нової теми я пропоную опрацювати самостійно окремі запитання, 2-3 учням даю конкретні завдання за новою темою. Для допомоги у вивченні питання пропоную план, за яким необхідно підготуватися до відповіді, список літератури, призначаю консультантів всіх інших учнів прошу підшукати цікаві питання до теми, яка буде вивчатися. Так під час вивчення теми « Тепловий стан. Вимірювання температури у 8 класі учень Фроленко Євген виконав домашні досліди на визначення температури в тварин (собака, кішка, качка, записавши відеофрагменти. З великим задоволенням діти оцінили роботу однокласника. Таким чином, під час підготовки до уроку і на самому уроці створюється атмосфера здорової конкуренції, яка сприяє зростанню інтересу до фізики і бажання оволодіти знаннями, розширенню знань зданої теми. Самостійність є важливою і необхідною ланкою переходу пізнавальної активності школяра в творчу. Учень переходить на новий рівень в оволодінні науковою інформацією і перетворюється з учня, який відповідає, в учня, який діє творчо. Вже 7 років я викладаю природознавство. Протягом вивчення цього курсу, учні мають зрозуміти, що взагалі вивчає фізика і які методи цієї науки. У
5-6 класах приділяється особлива увага розв’язуванню експериментальних задач, виконанню практичних робіт. Наведу простий приклад потрібно визначити об’єм тіла правильної і неправильної форми за допомогою найпростіших приладів, які є в кожній школі – лінійки та мензурки. Здається,

9 немає нічого цікавого. Але потрібно спостерігати, з яким задоволенням працюють діти За урок вони встигають переміряти об’єми майже усіх тіл, які їх оточують якщо це дозволяють зробити прилади. Уроці Людмила Олександрівна Клименко, завідуюча кафедри природничо–математичної освіти МОІППО запропонувала мені провести в п’ятому класі урок–практикум демонстраційних дослідів. Даний тип уроку є розробкою Людмили Олександрівни. Я і нині практикую ці уроки, які дозволяють мені помітити здібних дітей до дослідницької діяльності. Такою зірочкою стала і Погонець Любов. Ці уроки спонукали дівчинку до проведення дослідів у саду(відео). Зі своїми результатами спостережень Люба поділилася перед вчителями природознавства – членами методичної ради області
01.06.2010 року в МОІППО. Дуже важливо, що усі творчі роботи я ретельно й доброзичливо проаналізовую і в кожній знаходжу те, що заслуговує на похвалу. Тільки в такому разів дітей не зникне бажання вдосконалювати свої творчі вміння. Індивідуальну роботу зі здібними учнями треба починати вже на перших уроках вивчення фізики. Оскільки основним джерелом знань є підручник, то включаю роботу з підручником. Для розвитку самоконтролю привчаю систематично відповідати на контрольні запитання, що є після кожного параграфа. Навчаю їх усвідомлено коментувати кожен крок науковою мовою. Даю практичні завдання визначити швидкість іграшкового автомобіля, маючи секундомірі лінійку. Так, при вивченні теми « Електричне коло. Струму металах окремі учні складають електричні кола за вказаними схемами, інші перевіряють їх. У результаті учень контролює і себе, й іншого. Добре, якщо уроки фізики та природознавства розпочинаються з розминки, головна функція якої – створення сприятливого клімату для творчого розвитку особистості на уроці. З цією метою я використовую технології колективного, групового навчання незакінчені речення, гру Вірю – не вірю. Під час групової роботи найбільш підготовлені учні, виконуючи роль консультантів, вчаться критично оцінювати навколишню дійсність, доходити суті явища, вчаться робити рецензії відповідей учнів на уроках. Завдяки навичкам

10 об’єктивно оцінювати дії свого товариша, учні стають помічниками учителя під проведення уроків, в роботі зі слабшими учнями. Допомагає підтримувати інтерес до навчання в учнів з різними здібностями, нахилами та потребами застосування рівневої диференціації, тому що учень має право і можливість обрати об’єм та глибину засвоєння навчального матеріалу, оптимізувати своє навантаження. Досвід показує, що за цих умов навчання для кожного учня стає посильним і цілеспрямованим. Функція такого навчання полягає, насамперед, у створенні необхідних умов для розвитку особистості. На перший план виходить завдання допомогти кожному учневі вдосконалювати індивідуальні здібності, дати можливість здібним дітям максимально розвинути свої позитивні нахили і задовольнити свої пізнавальні інтереси. У здійсненні рівневої диференціації закладено великий виховний резерв, оскільки, ставлячи перед учнем посильні вимоги, вчитель створює йому ситуацію успіху, умови для підвищення почуття відповідальності, розвитку самостійності. Здібні учні задоволені тим, що я підбираю для них задачі. Кожна дитина хоче, насамперед, належати до тих, на кого звертають увагу, кого хвалять і люблять. Більшість завдань для здібних дітей є доступними, посильними.
Розв’язуючи їх, вони можуть виявити свої здібності, розкрити потенційні можливості. Назву декілька таких завдань по класах. Для семикласників пропоную такі завдання із збірника І.М. Гельфгафта: Як можна експериментально визначити, у скільки разів об’єм піску більший, ніж загальний об’єм піщинок Яке обладнання вам знадобиться для такого експерименту 2.49, стор. 11, збірник задач для 7 класу.
2) Чому ввечері, ввімкнувши в кімнаті світло, ви можете бачити власне зображення у віконному склі, а вдень у ясну погоду це неможливо № 7.47,стор.40). Чому в ясну погоду рано – вранці підводою ще темно, хоча сонце вже піднялося 8.18, стор.44). Для дев’ятикласників:

11 Як за допомогою вимірювальних приладів визначити довжину мідного дроту, який сплутаний у клубок Які прилади для цього вам знадобляться Поверхня дроту вкрита тонким шаром непровідного лаку. Кінці дроту стирчать з клубка 6.63, стор.51 збірник задач для 9 класу, І.Ю.Ненашев). Учитель підносить руку не торкаючись) до кульки електрометра, і стрілка починає відхилятися. Які умови потрібно забезпечити, щоб виконати дослід №2.63, стор.22 збірник задач для 9 класу, І.Ю.Ненашев). Запропонуйте спосіб визначення, який з двох , на перший погляд, однакових залізних стержнів намагнічений, а який – ні. Ніяких допоміжних засобів немає. .(№ 12.27, стор.86 збірник задач для 9 класу, І.Ю.Ненашев). Діяльність, яка приносить успіх і задоволення учневі, стає для нього неабияким чинником розвитку. Саме вчитель має постійно стимулювати в учня прагнення піднятися вище того, що ним вже досягнуто. І в той же час сприятливе спілкування учня з учителем і учнів один з одним створює багатогранну гаму стосунків, перетворює процес навчання в духовну потребу. Одна справа, коли школа працює окремо, інша – коли вони виконують певні завдання взаємовідповідально, підпорядковують свою діяльність інтересам групи, колективу. Ось чому сучасний урок вимагає від учителя оптимального поєднання індивідуальної, групової і колективної форми організації навчальної діяльності учнів. Дуже допоміг мені в організації групової роботи посібник Групова діяльність учнів у навчальному процесі з фізики автора С.А. Полетила. Праця ознайомила мене з теоретичними і практичними питаннями та порадами учнівського співробітництва, які я використовую на уроках фізики і природознавства різних типів. У класі розбиваю учнів на групи або пари нарік, чверть або менший період, на період фізпрактикуму, групи з однаковим або різними рівнями успішності. З кращих призначаю так званих консультантів або асистентів. Вони працюють під безпосереднім керівництвом учителя фізики. Консультанти допомагають іншим учням під час уроку або в позаурочний час, уболівають за своїх підопічних, шліфують уміння розв’язувати лінійні, квадратні рівняння,

12 знаходити невідомі величини з формул. Таким учням доручаю скласти схему електричного кола для пояснень на уроці, попрацювати з невстигаючими і тими, хто пропустив урок. Адже той, хто вчить інших, вчиться і сам, як зазначив видатний педагог – гуманіст Я.А. Коменський. У сильніших учнів розвивається почуття відповідальності за результати, самостійність мислення. Вони вчаться керувати і контролювати, що свідчить про розвиток рівня пізнавальної діяльності. Використовую ігрові моменти на уроці, а це робить урок цікавим, полегшує засвоєння матеріалу. Ігрові моменти сприяють розвитку ініціативи, створюють атмосферу розкутості, творчості та умови для саморозвитку. Трапляється, що учням не вистачає приладів та матеріалів, багато з яких навіть неможливо придбати в магазинах. Алея намагаюся розв’язати цю проблему, щоб не зникла зацікавленість учнів. Здібних учнів залучаю до виготовлення моделей, приладів, до підготовки і проведення конкурсів, виставок, вечорів, уроків-семінарів, уроків-конференцій. Найкращі роботи учнів я направляю до участі в обласному форумі юних шанувальників фізики, який проводить кафедра природничих дисциплін один раз на два роки. Є наступні результати.
2005 рік – учень 11 класу Богомаз Андрій презентував на форумі модель парової турбіни.
2007 рік – учениця 10 класу Кондратьєва Альона представила збірку оповідань фізичного альманаху Всесвіт на обласний форум юних шанувальників фізики.
2011 рік – учениці 10 класу Черничко Альона і Котлюба Олена підготували прилад « Лінійка для вимірювання часу реакції людини.
2011 рік – учень 7 класу Матвєєв Денис виготовив прилад «Діюча модель квартирної електромережі. З цими роботами мали можливість познайомитися кращі учні та вчителі на обласних форумах юних шанувальників фізики.

13
Індивідуальна робота з обдарованими дітьми з фізики та
природознавства у позакласній діяльності
Діти полюбляють кидати камінці у воду, розпалювати вогнище, робити курінь з гілок, встромлювати щось у розетку, розбирати стару праску, запускати паперові літаки, стукати палицею по дереву. Діти полюбляють будувати фортеці з піску. Діти не люблять писати, обов’язкових завдань, довго сидіти на одному місці, вчасно їсти, прибирати в кімнаті, лікуватися. Не дбають про майбутнє. Мине можемо дозволити їм так жити. Можливо, ці риси роблять людину людиною всі люди виростають з дітей, але життя в суспільстві ставить чимало обмежень і водночас дає чималі можливості. Ми маємо поєднати дитячу енергію хочеться з дорослою технологією « треба. Критикувати сучасну урочну систему освітив Україні – все одно що критикувати Сонце чи річку. Добре, щоб Сонце світило, але не сліпило, гріло, тане пекло. Ми від цього нікуди не дінемось і без нього не зможемо існувати, хіба що колись, у далекому майбутньому… Тим не менш існують форми роботи, навчання, які хоч і не зовсім узгоджуються з урочною методикою, можуть співіснувати з нею. Я маю на увазі науково-практичну роботу учнів. Головна ідея полягає втому, щоб учні змогли задовольнити свою дитячу цікавість у цивілізованій формі. Можна організувати дуже широке коло інтересів. Кидати камінці у воду – це хвилі на поверхні води, може, підводна фотографія. Вогнище – це хімія вогню, коефіцієнт корисної дії нагрівача, спектр полум’я . Курінь з гілок – це будівництво, опір матеріалів, утримання листям дощових крапель та сонячних променів, залежність властивостей куреня від часу. Дитина завжди готова до практичної діяльності. Моє завдання як керівника
– спрямувати цю діяльність у русло наукового методу. Таким чином, науково – практична діяльність учня – це його рідна, обрана ним самим діяльність, оздоблена науковою методологією.

14 Ще десяток років тому можливості для творчої дослідницької діяльності учнів були досить обмеженими. Порівняно з сучасним станом їх не було зовсім. А зараз – цифрові фотоапарати, щоб фіксувати етапи роботи, Інтернет, де можна знайти однодумців, фахівців та море інформації, комп’ютери , на яких за кілька годин можна зробити чудові презентації, мікроскопи, телескопи, які можна купити в дитячих магазинах за порівняно доступними цінами. Звісно така діяльність займає багато часу. А уроки треба робити. Добре зроблені уроки врешті-решт підвищують ефективність дослідницької діяльності. І встановлюється зворотній позитивний зв'язок, який означає, що варто тільки почати – а потім не зупиниш. Починаючи з 2005 року, мої учні беруть активну участь у Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах з фізики та природознавства. Дуже моїм вихованцям подобається виконувати дослідницькі роботи на обласний форум юних шанувальників фізики, на яких випадає можливість і публічного захисту перед великою аудиторією. У моїй практиці стало доброю традицією проведення у квітні місяці тижня фізики, який збігається з обласним тижнем астрономії. Я розумію, що одним насиченим тижнем зацікавити учнів до предмету складно. Важливо постійно закріплювати захоплення учнів моїм предметом. Тому позакласна робота з учнями відбувається систематично протягом цілого року. Статистичні дані наступні.
12 квітня 2005 рік – 5 учнів 11 В класу ЗОШ №6 виступили з публічним захистом творчого проекту « Миколаїв і космонавтика наПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка