Удосконалення уроків виробничого навчання шляхом використання сучасних технологій як засобу розвитку творчої індивідуальності учня та майстра виробничого навчання бобик В. Ю. майстер в/н І категорії
Скачати 54.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір54.05 Kb.


УДОСКОНАЛЕННЯ УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ УЧНЯ ТА МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО
НАВЧАННЯ
Бобик В.Ю. - майстер в/н І категорії
Хустський професійний ліцей
В особистій практиці сховані
таємниці швидких і надійних
успіхів.
Я.А.Коменський
В умовах ринкової економіки підготовка сучасного робітника повинна відповідати цілій низці вимог, під впливом яких вона спрямовується на розвиток у нього вміння самостійно виконувати й оновлювати знання, ставити проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально - активною особистістю. Тому головним завданням для мене, як майстра виробничого навчання, є якісна професійна підготовка кваліфікованих робітників для різних галузей економіки з урахуванням потреб ринку. А якісна підготовка майбутнього конкурентноспроможного робітника вимагає творчого підходу до вибору форм і методів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, передового новаторського досвіду.
Під час проведення уроків виробничого навчання із застосуванням традиційних методів навчання часто виникає потреба в активізації навчання, оскільки якість засвоєння учнями матеріалу, їх активність на уроці та продуктивність праці не досягають необхідного рівня. Тому, коли з'явились труднощі педагогічного характеру, методичні проблеми, я звернув увагу на можливості інтерактивної, ігрової та проблемної технологій, бригадної організації праці, які відносяться до технологій активізації та інтенсифікації діяльності учнів.
Уроки з використанням цих технологій стали цікавими для учнів, підвищилась їх активність на уроці, розвивається і творче, і логічне мислення, зростають продуктивність праці, якість знань, спроможність учнів розв'язувати проблемні виробничі завдання, взаємодопомога, вміння працювати в колективі.
Найкраще використовувати методи інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання після вивчення теми, розділу навчання; на уроках, які проводяться на будівництві. Практика показує, що при використанні інтерактивних методів навчання, учні запам'ятовують 75 % того, що висловлювали самі; 85 % того, що робили самі. Поліпшується не тільки запам'ятовування матеріалу, а також його використання у повсякденному житті.

Пошук методів і форм навчання, які сприятимуть вихованню творчої особистості, привів до появи ігрових технологій навчання.
Пізнавальні завдання гри можуть бути різноманітні і залежать від досвіду, фантазії і кругозору майстра виробничого навчання. Ігрові методи навчання найкраще використовувати на уроках таких типів:урок формування первинних знань, умінь і навичок; урок формування складних умінь і навичок; урок виконання комплексних робіт; контрольно - перевірочний урок.
Під час проведення уроку на тему " Апаратура для газового зварювання
і різання металів" формою організації навчальної діяльності є робота в малих навчальних групах, а методом навчання - виробнича гра.
І етап - підготовчий. Навчальна група поділяється на три команди, кожну з яких очолює бригадир; у групу експертів з числа найбільш підготовлених учнів обирається майстер та інженер з техніки безпеки.
ІІ етап - бліц - опитування.
Варіанти завдань для членів команд
1.

Назвіть основні порушення 2. Який вид матеріалу необхідно
зварника за малюнком. використати для виготовлення зубила?
3.Надайте характеристику та розташування 4. Вкажіть місце розташування
елементу в будові пальника елементу в будові пальника

5
. Що необхідно знати про 6. Вкажіть призначення вентиля на пальнику, під’єднання шлангів до пальника?
ї
х послідовність регулювання
.
ІІІ етап. Конкурс для газозварників
1. Вкажіть в якій послідовності готують пальник до роботи, що перевіряють на
інжекцію?
2. З якою ціллю пальник окунають у воду? Чи можна використати інший метод для цього?


Інструктивні вказівки до підготовки пальника до роботи

Уроки виробничого навчання з використанням елементів гри корисні тим, що в учнів формуються глибші і міцніші знання, вони мають можливість яскравіше показати застосування набутих знань на уроці; розвиваються інтелектуальні здібності: уміння порівнювати , виділяти основне, робити висновки та узагальнення, застосовувати знання у практиці, проявляти свої особисті якості.
Одним із поширених методів навчання є проблемні методи навчання. Для активізації занять краще проблемні ситуації проводити серед бригад, кожна із яких виробляє свій варіант вирішення, а потім обговорює її. Розпочинати проблемне навчання можна у будь - якому періоді навчання, враховуючи індивідуальні особливості учнів. На початку навчання доцільно використовувати більш простий рівень ситуацій, а потім у міру розвитку знань учнів долучати їх до вирішення й аналізу більш складних ситуацій.
Розв язування проблемних ситуацій командами.

1 команда
2 команда
3 команда
4 команда
Під час зварювання відбуваються часті обриви зварювальної дуги. Ваші дії?
Зварювальний дріт зминається у ролика,що виконують подачу дроту. Як це виправити?
Під час зварювання відбуваються часті короткі замикання електроду на виріб? Що робити?
Під час зварювання утворюються наскрізні прожоги шва. Як це виправити?
Проблемне навчання вчить учнів вирішувати непередбачувані ситуації, сприяє розвитку розумових здібностей, аналітичного і логічного мислення; формує вміння і навички застосовувати у повсякденному житті, привчає учнів до самостійних пошукових і дослідницьких дій.
Впровадження проблемних методів в традиційну систему навчання - ефективно. Це міняє структуру організаційних форм навчання, сприяє переходу від шаблонної структури комбінованого уроку до творчо проведеного уроку.

З досвіду роботи можна сказати , що бригадна форма навчання є однією із основних форм навчання, яку можна використовувати на всіх уроках навчання.
Творчість майстра виробничого навчання виявляється в удосконаленні вже відомих методів і засобів педагогічної праці. Оскільки процес виробничого навчання має характерні особливості, що стосуються цілепокладання, навчальних принципів, організаційних форм, методів і засобів навчання, то для досягнення основної мети навчання професії потрібно правильно організувати взаємодію майстра та учнів на уроках.
Досягнути потрібної взаємодії дозволяють найдоцільніші методи навчання
( опорні конспекти, використання інструкційно - технологічних карт, відеофільми, презентації, роздавальні картки і т. д.).
Картка – завдання №2
Зварювальні пальники. Їх класифікація. Технічна характеристика
Назвіть елементи будови пальника вказані на малюнку та дайте їх характеристику за призначенням
Назвіть вид конструкції , її призначення та розташування в будові пальника.
Який вид манометра зображено на малюнку, для яких газів він використовується та яких пальників?
Вкажіть назви зображень, де вони встановлюються в будові пальника?
Які види рукавів ви знаєте, їх призначення?

Вкажіть елементи будови пальника .
Назвіть типи пальників, їх маркування.
Що необхідно перевірити в пальнику до початку роботи?
Який вид редуктора зображено на малюнку? Опишіть прийоми його встановлення на балон.

Опорний конспект до уроку за темою
«Вивчення будови газового обладнання, його призначення та
застосування»

ТИП РЕДУКТОРА
ПРИЄДНАННЯ ДО
ВЕНТИЛЯ
ТИСК НА ВХОДІ /
ВИХОДІ МПа
КИСНЕВИЙ
НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ
20/3
АЦЕТИЛЕНОВИЙ
СПЕЦІАЛЬНИМ
ХОМУТОМ
3/0.12
ПРОПАНОВИЙ
НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ З
ЛІВОЮ РІЗЬБОЮ
2.5/0.3


Питання для активізації навчальної діяльності учнів з теми «Апаратура для газового зварювання і різання металів».
1. Назвіть види дефектів збирання пальників до роботи, які не можливо виявити зовнішнім оглядом?
2. За якими ознаками класифікують газові пальники?
3. В чому суть призначення інжектора пальника?
4. Назвіть переваги і недоліки інжекторних та безінжекторних пальників.
5. Для зварювання яких видів металів використовують пальники на замінниках ацетилену?
6. Яке обладнання необхідно мати для проведення газового зварювання пальниками?
7. З якою ціллю виконують перевірення співвідношення отворів інжектора та мундштуків пальника?
8. Які дані технічної характеристики пальників необхідно знати для їх використання?
9. Чим визначають потужність пальників для зварювання зварного з’єднання?

10. Як змінюється витрати газу від типу пальника?
Раціональне поєднання традиційних і сучасних технологій навчання і маючи певний досвід, майстер виробничого навчання може підготувати висококваліфікованого робітничого фахівця, який буде конкурентноспроможний на сучасному ринку праці, завдяки соціальній та професійній компетенції.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал