Україна починається з колиски, з маминої пісні, добрих слів
Скачати 276.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір276.17 Kb.

ВСТУП
Україна починається з колиски,
З маминої пісні, добрих слів,
З батьківського дому, що так близько,
Де запашний вкраїнський пахне хліб.
Україна бере початок з хати
По вулиці, де ходимо щодня,
Спочатку водить у садочок тато,
А згодом мама з школи вигляда.
Україна – це всі наші міста і села,
І не важливо, є вони на карті, чи нема,
Смига – теж маленька Батьківщина,
Якою гордимося все життя!
Вікторія Костюк

Патріотизм починається з любові до людини.
Патріотизм починається з колиски.
Василь Сухомлинський
У сучасних умовах патріотизм виявляється, насамперед, у любові до
Батьківщини, готовності утвердити незалежність своєї молодої держави, піднесенні України до рівня високорозвинених держав світу. Актуальним є необхідність виховання гуманних почуттів: любові до людини, поваги і піклування про неї, доброти, співчуття, великодушності тощо.
Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який би не проявляв любові до рідного краю, не шанував батька-матері, не знав свого родоводу, національних традицій, не відчував єдності з природою, не турбувався про її охорону та примноження багатств.
Проте, в умовах українського державотворення виникла нагальна потреба у розробці нових підходів, форм і методів, шляхів і засобів, а також технологій процесу виховання юних патріотів України на засадах принципів гуманізму, свободи, демократії, громадянського миру і національної злагоди.

Це обумовило вибір науково-методичної теми – «Виховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування» – та її практичної розробки у власній педагогічній діяльності.
Нормативним підґрунтям реалізації даної ідеї слугують: Державні національні програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») та «Діти України»,
«Національна програма патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», концепції громадянського та патріотичного виховання, формування гуманістичних цінностей, гуманізації виховання (І. Бех,
Н.Ганнусенко, О. Сухомлинська, К. Чорна), «Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (І.Д. Бех, К.І. Чорна).
Провівши спільну бесіду з батьками і дітьми, ми разом дійшли висновку, що патріотизм – це: любов до Батьківщини, віра у її майбутнє; любов, повага та доброзичливе ставлення до народу; любов до родини, отчого дому; любов до рідної мови та усвідомлення, що мова є духовним багатством народу; поважне ставлення до історії та культури власного народу; готовність до праці на користь рідної землі; дотримання та пропаганда здорового способу життя; любов до природи, турбота про збереження та її багатств.
В основу власної педагогічної діяльності покладаю досвід українського народу, його історико-культурні традиції, духовність. Все це спрямовую на поглиблення знань учнів про Україну, про свій рідний край; розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в державі; формування глибокої переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, глибокої поваги до батьків, до природи, до землі–годувальниці.
Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що, враховуючи вимоги до розвитку системи освіти, а саме – впровадження ефективних інновацій у традиційну класно-урочну систему – завдання виховання патріотизму молодших школярів реалізуються через метод проектів з використанням краєзнавчих матеріалів. Це передусім пов’язано з тим, що цей метод будується на засадах гуманістичної та дитиноцентристської педагогіки, де у центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями, інтересами, потребами.
Для себе окреслила основні завдання: не лише передати учням певну суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання пізнавальних і практичних завдань; сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні ролі;
розширити коло спілкування дітей, знайомство з різними культурами, різними точками зору на одну проблему; прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.
Поєднання пізнавальної, дослідницької та перетворювальної діяльності підвищує рівень навчальних досягнень молодших школярів, дає змогу реалізувати себе учням з різними здібностями. Кожен мій вихованець працює, усвідомлюючи, навіщо йому отримані знання і де він може їх застосувати. А я прагну знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.
Навчальний проект для учнів – це можливість зробити щось самостійно чи з товаришами, це дослідження, яке допомагає виявити і розвинути природні задатки, це нові відкриття та знання. В основі кожного навчального проекту лежить близька й актуальна для учнів проблема, вирішення якої сприяє розвитку пізнавального інтересу, самоствердженню особистості, отриманню задоволення від активної пошукової діяльності.
Оскільки проект орієнтований, перш за все, на самостійну роботу школярів – індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують впродовж визначеного відрізку часу, – організувати дослідницьку діяльність учнів 1 класу в повній мірі складно: за віковими особливостями дітям шести років достатньо важко працювати самостійно. Враховуючи це, роботу з першокласниками слід починати з елементів проектної діяльності, залучаючи до неї батьків.
Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що у дітей:

виникла зацікавленість у дослідженні історії рідного краю, народних традицій, природи, бажання їх берегти

пошукова активність трансформувалася у допитливість;

розвинулися здібності до генерування оригінальних ідей;

з’явилося відчуття особистої значущості від залучення до різних видів роботи;

сформувалися комунікативні здібності, уміння виявляти свої бажання, інтереси та узгоджувати їх з іншими у процесі спільної діяльності.
Використання краєзнавчого матеріалу та активна пошукова діяльність учнів дає необмежені можливості не тільки збагатити новими знаннями, а й сформувати активну життєву позицію, виховати справжнього громадянина патріота України.
Тому я вирішила створити програму виховної роботи «Україна починається з колиски», призначену для роботи з учнями початкової школи і розраховану на 4 роки. Адже тільки справжня людина здатна творити майбутнє своєї держави.

Програма розроблена за результатами психолого-педагогічної діагностики дітей та їх батьків. Змістом програми передбачено активне залучення дитини до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства.
Мета програми:
сформувати засади духовно багатої особистості, громадянина – патріота України.
Завдання програми:
• створити психолого-педагогічні умови для особистісного зростання кожного вихованця;
• формувати позитивну мотивацію дитини на здоровий спосіб життя, ціннісне ставлення до себе та інших людей, до праці, природи, мистецтва, суспільства і держави;
• забезпечувати духовну єдність поколінь засобами родинних традицій;
• розвивати пізнавальну активність учнів, індивідуальні здібності і таланти дитини, інтерес до культури та історії свого народу;
• виховувати моральні якості учнів, почуття патріотизму, повагу до батьків, жінки-матері,
Людина, а тим паче, освічена людина, тільки тоді може називатися справжньою людиною, а саме цього ми намагаємося досягти, якщо вона вивчає і знає все про свою Батьківщину. Для кожного з нас Батьківщина розпочинається від рідного порога, від рідної домівки, від того місця, де вперше почали ходити і вимовили перше слово «мама», і саме із знайомства
із своєю малою Батьківщиною я вирішила розпочати роботу зі своїми маленькими вихованцями.
I.

Обґрунтування актуальності проекту
Виховання особистості має бути спрямоване перед усім на розвиток патріотизму – любові та поваги перш за все до своєї сім’ї, навчального закладу, села, держави. Сучасні діти в більшості соромляться бути патріотами України, вважаючи американців, французів більш достойними поваги в світі, не розуміючи, що повагу до нації формує кожен з нас. А проблема в тому, що молодь поняття „патріотизму“ розуміє поверхнево.
Тому завдання сучасної школи – формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем
інтелектуального і духовного розвитку.
Виховати громадянина означає підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні начальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функції громадського діяча та захисника
Батьківщини. Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. І саме тому я запропонувала своїм учням залучитися до реалізації цільового творчого проекту з
громадянсько-патріотичного виховання „Від я – до Я»:
Я - виховую віру в себе, розкриваю і розвиваю свої здібності, поспішаю робити добро, намагаюсь розділяти радість і горе інших;
Я - патріот і громадянин України;
Я – пізнаю, бережу і примножую красу в усьому, розумію, що до істини веде багато шляхів, відшукую з них свій;
Я - утверджую себе в праці, шаную будь-яку корисну працю, прагну стати сильним, витривалим, сміливим.
II.

Мета і завдання діяльності класного керівника в рамках реалізації
проекту
Мета:

розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти учнів,

виробити вміння і навички збирати й записувати зразки народної творчості;

виховувати високі моральні якості особистості;

стимулювати постійне зростання учнів як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності, спрямованої на участь у справах і житті класу, школи, селища та суспільства в цілому; здатність до виконання громадянського обов’язку.
Завдання:

створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації шкільного життя, саморозвитку, самовираження і самореалізації;

перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею
індивідуального досвіду, самотворчості і посильної участі у творенні світу свого життя;

побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є само розвиваючою і сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості;

виявлення рівня сформованості в учнів патріотичних і громадянських якостей;

допомога учням у їх соціально-політичному і громадянському змужнінні;

розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;

використання інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої діяльності учнів;

гармонізація сімейно-шкільного виховання;


впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;

науково-методичне забезпечення виховного процесу.
III.
Тип проекту:
творчий, виховний, колективний, довготривалий
IV.
Учасники проекту
: учні класу, класний керівник, соціально- психологічна служба школи, дитячий дошкільний навчальний заклад.
V.
Термін дії проекту:
2011-2015 рр. Проект розрахований на чотири навчальних років (1-4 класи).
Всю виховну роботу протягом 4 років вирішила організувати, реалізовуючи
4 логічно взаємопов’язаних довготривалих проекти:
1 клас «Батьківщина починається з колиски»
Девіз: «Любов до Батьківщини зростає з любові до рідного слова».
2 клас «Батьківська хата – найрідніша в світі»;
3 клас «Агентство добрих вчинків»;
4 клас «Від маленької Смужки до великої Смиги»;
Кожним проектом для виконання завдань програми передбачається організація цікавих виховних справ за такими змістовими лініями:
Ми – гідні дочки і сини своїх батьків!
Ми – нащадки славних предків!
Ми - діти природи!
Ми – маленькі патріоти!

Очікувані результати реалізації програми:
забезпечення особистісного зростання учнів: досягнення успіхів кожної дитини у навчанні та в розвитку духовному, соціальному, психічному, фізичному; згуртування дитячого колективу; виховання любові до малої батьківщини та України-Батьківщини; засвоєння етичних знань та норм культури поведінки; збагачення знань учнів про довкілля; вироблення навичок здорового способу життя; підвищення рівня загальної культури учнів (морально-етичної, екологічної, художньо-естетичної, духовної, правової, дозвіллєвої тощо); пізнання дитиною своїх задатків, усвідомлення необхідності їх розвитку у здібності.
У рамках проекту «Україна починається з колиски» кожен
вихованець повинен знати:
свій родовід; родинні традиції, свята;
історію назви селиша, його вулиць; як турбуватися про своє здоров’я, розвивати фізичні можливості; види професій та їх значення для суспільства;
правила безпечної поведінки вдома та громадських місцях; правила міжособистісного спілкування; закони розвитку та збереження довкілля; як розвивати свої розумові здібності; види професій їх значення для суспільства;
• форми ефективного використання вільного часу;
вміти:
шукати і добирати історичний матеріал, записувати спогади; підтримувати і примножувати сімейні звичаї, традиції, свята; вивчати і зберігати традиції українського народу; зайняти активну життєву позицію; гартувати себе фізично, піклуватися про власне здоров’я; організовувати своє дозвілля; бути гостинним, привітним, врівноваженим, товариським; стежити за своїм зовнішнім виглядом; чемно поводитися вдома та в громадських місцях; піклуватися про чистоту навколишнього середовища.
Методика підготовки і проведення проекту передбачає залучення учнів до колективного планування, розробки доручень-завдань, глибоку і змістовну аналітичну роботу вихованців у процесі проведення справ. Як результат успішно проведеної роз’яснювальної роботи з впровадження методу проектів яскраво проявилася зміна ролі батьків у виконанні дитячих проектів: вони стали їхніми співавторами разом із власними дітьми, розширили свої власні межі пізнання, відчули відповідальність за результати спільної праці, інколи переглядали власні позиції і почуття у ставленні до своєї Батьківщини.
Працюючи з учнівською спільнотою ми, педагоги, зрозуміли, що треба мати орієнтир, до якого повинні наближатися наші вихованці. Саме таким орієнтиром стала модель особистості випускника, яка об’єднала в собі шляхи до успіху в житті (додаток 1).
Після реалізації проекту доцільно провести з учнями тестування на визначення рівня сформованості громадянських якостей та проаналізувати ступінь їх наближення до «Моделі особистості випускника початкової школи».
Правила взаємодії під час проекту
Працювати дружно, злагоджено, разом.
Усе, що пропонує товариш, сприймати й обговорювати
спокійно.
Викладати свої ідеї, думки по черзі, всіх вислуховувати до
кінця, не перебивати.

Радитись з товаришами, дорослими, приймати рішення
спільно.
«Запозичати» ідеї в інших груп з їхнього дозволу.
Бути доброзичливими, старанними, відповідальними.
Доводити свою справу до кінця.
ПІРАМІДА СПІВПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

Дій
Спрямовуй роботу
Утвори команду
Зроби крок назустріч
Знайди підхід та встанови зв'язок
Знайди і відкрий для себе однодумців
Поділися своїми знаннями, думками, можливостями
Покажи себе та почни діяти
Мета, цінності самосвідомість та мотивація
Мета
Формування мети

ФОРМИ, ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ВИХОВНИХ СПРАВ
ЗА ЗМІСТОВИМИ ЛІНІЯМИ
№ п/п
Етапи проекту
Форма і тематика виховних справ
Зміст виховних справ
Примітка
1 КЛАС
«БАТЬКІВЩИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З КОЛИСКИ»
1.
Підгот овч ий
Батьківські посиденьки
Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками
2.
Бесіда «Правила поведінки учня в школі». для чого існують правила поведінки; як впливає поведінка на навчання; обговорення правил поведінки на уроці і перерві; складання пам’ятки поведінки учня.
3.
Сюжетно – рольова гра
«Дорогії гості у мене». правила зустрічі і прийому гостей, розподіл ролей, моделювання сюжетних ситуацій, сервірування святкового стола.
4.
Гра «Вчимося говорити ввічливі слова». повторення правил спілкування; відгадування загадок про ввічливі слова; моделювання ситуацій про вживання слів ввічливості
5.
Ос новн ий
Інформаційний проект «З історії виникнення школи».
історія виникнення школи, роль учителів у навчанні й профорієнтації молодих людей, яких потребувала держава на певному
історичному етапі; розкриття сутності і значення таких слів: учитель, школа, канікули, уроки, шкільне приладдя, оцінки.
6.
Бесіда «Якщо друг у тебе є, життя радісним стає».
Що таке дружба?
Який друг справжній?
Для чого потрібні друзі?
7.
Конкурс творчих робіт «Моя матуся», «Мій тато». написання та презентація учнівських робіт про маму і тата як найдорожчих людей.
8.
Ос новн ий
Проект «Наші родини». розширювати знання учнів про своїх найдорожчих людей; вивчати історію своєї сім’ї, її значення у житті людини; виховувати бажання піклуватися про членів родини.
9.
Спортивна
ігротека "Котилася торба з великого горба…".
Орієнтовний зміст: вивчення ігор, в які любили гратися в дитинстві батьки "Хлібчик",
"До баби по сіль",
"Первенчики".

10.
Зустріч з батьками
«Професії мого роду». презентація батьками своїх професій, які найчастіше передаються від батьків до дітей.
11.
Колективне
ігрове спілкування
«Коли я виросту...». бесіда про майбутнє дітей, обмін думками по колу про те, ким бути і яким бути.
Формула висловлювань: «Я мрію стати … Для цієї професії важливо бути
…»
12.
Бесіда «Чи співають птахи взимку». розгляд слайдів «Зимуючі і перелітні птахи»; читання і обговорення віршів і оповідань про життя птахів узимку; допомога птахам узимку.
13.
К
ін це ви й
Проект
«Перлини народної мудрості».
Створення клубу для батьків та дітей «Народні перлинки» використовуючи малі жанри усної народної творчості, дати уявлення про багатство мови.
Об’єднання у групи: 1 група – «Народ скаже – як зав’яже» ,
2 група - «Потішки та забавлянки»,
3 група – «Веселі небилиці»,
4 група

«Спотиканки
- скоромовки».
Зібраний матеріал представити у вигляді посібника для батьків та вчителів
«Україна починається з колиски».

2 КЛАС
«БАТЬКИ І ДІТИ - ПЕЛЮСТКИ ОДНОГО КВІТУ»
1.
Початковий
Мандрівка селищем «З чого починається
Батьківщина?». екскурсія – огляд вулиць, де проживають учні класу
2.
Бесіда – диспут
«Де найкраще місце на землі?».
Україна – земля твоїх предків; читання віршів наших земляків, в чому виявляється любов до
Батьківщини; розповіді дітей про свої домівки
3.
Колективне ігрове спілкування
«Чарівний стілець». всі учасники сідають у коло, одного учня запрошуємо на чарівний стілець, кожен учасник за годинниковою стрілкою називає позитивні риси, якості, вчинки того учня, який сидить на чарівному стільці.
4.
Бесіда «Що потрібно знати про свій характер?». бесіда про характер, риси та якості характеру, «яким бути?», «хочу» і
«треба».
5.
Практикум «Як організувати свій день?». знайомство з режимом дня; встановлення часових проміжків для режимних моментів; необхідність дотримання режиму дня.
6.
Основний
Усний журнал
«Родина, родина: від батька до сина».
1 сторінка – «Історія моєї родини»,
2 сторінка - конкурс дерев родоводу
«Мій родовід»,
3 сторінка – «Скарби бабусиної скрині»,
4 сторінка «Батько і мати – два серця гарячих»,
5 сторінка «Діти – квіти життя».
7.
Операція «Чисте подвір’я».
інструктаж про правила поведінки під час прибирання; об’єднання класу в команди; прибирання командами визначених територій; підсумки.
8.
Розвиваюча гра
«Патріотизм починається з колиски». колективне читання прислів'їв та приказок до теми патріотичного виховання; оформлення результатів дослідження у формі «Абетки української мудрості»
9.
Уявна гра- мандрівка «У країні професій». зупинка «Світ професій»: бесіда про професії, читання віршів про професії; зупинка «Професії всі знай, загадки про них відгадай»: відгадування загадок; зупинка «Професії моїх батьків»: дидактична гра «Яка професія?»;
зупинка
«Хвилинка-цікавинка»: короткі цікаві розповіді про різні професії (розповіді батьків тощо); зупинка «Я і моя майбутня професія»: виставка дитячих малюнків.
10.
Кінцевий
Конкурс дитячих поробок та малюнків
«Прекрасне очима дитини». створення дітьми виробів з різних матеріалів, поробок з природних матеріалів та малюнків на конкурс; визначення переможців у кожній номінації.
11.
Жива газета «Ти відповідальний за тих, кого приручив». розповідь дітей про своїх домашніх улюбленців; показ фотографій і малюнків з їх зображенням.
12.
Диспут «Чи кожна людина може бути совісною». сутність понять
«совісний»
і
«безсовісний»; золоте правило етикету.
13.
Проект
«Абетка чеснот маленького українця» бесіда «Хороші і погані вчинки», колективне
ігрове спілкування
«Конверт життєвих ситуацій» (формула спілкування: «Якщо …, то я б …); оформлення результатів проекту
«Абетка чеснот маленького українця»

3 КЛАС
«АГЕНТСТВО ДОБРИХ ВЧИНКІВ »
1.
Колективне ігрове спілкування «З словами ввічливості знайся, будь чемним і не зазнавайся». повторення правил етикету, моделювання ситуацій; створення «Абетки ввічливого українця.»
2.
Година спілкування
«Вчимося бути добрими людьми». формувати уявлення про те, що добра, чуйна людини завжди допомагає іншим, поважає їх; тлумачення слів: доброта, милосердя; читання та обговорення оповідань
В.Сухомлинського «Добре слово», «Як важко бути людиною»
3.
Проект «Агентство добрих вчинків» створення Агентства добрих вчинків; створення посібника про добро.
4.
Бесіда «Мої права та обов’язки». познайомити дітей з їхніми правами та обов’язками; знайомство з Декларацією прав дитини; вікторина «Чи знаєш ти свої права?»
5.
Презентація «Я – майстер». виставка дитячих виробів з природного матеріалу, паперу, тканини, їх презентація.
6.
Творча майстерня
«Подарунки молодшим друзям». створення подарунків своїми руками для дітей з дитячого садочка; відвідування дитячого садочка; вручення подарунків дітям.
7.
Виставка
«Захоплення моїх рідних» виставка творчих робіт, виконаних членами родини; презентація свої робіт учасниками виставки.
8.
Бесіда «Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять». обов’язки дітей у сім’ї; допомога старшим по дому; правила поведінки дітей та дорослих.
9.
Операція « Моя чиста вулиця».
інструктаж про правила поведінки під час прибирання; об’єднання класу в команди, розподіл територій прибирання і наведення порядку; підсумки.
10.
Обговорення «Якби тварини вміли говорити». творче обговорення «Про що б нас попросили тварини…», розігрування ролей від імені тварин.
11.
Свято «Стань природі другом, будь природі сином» бережливе ставлення до природи, екологічні проблеми, вірші та пісні про природу,
інсценізація сценок на екологічну тематику.
12.
Презентація
«Майбутнє починається сьогодні». розповіді дітей про вулиці, на яких вони проживають; дослідження їх історії; оформлення результатів дослідження у формі презентації.
13.
Випуск газети «Я – син своєї землі» придумування рубрик газети, розподіл на групи; робота груп над рубриками.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
№П/
П
НАЗВА
ЕТАПУ
ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ТЕРМІ
Н
РЕАЛІЗ
АЦІЇ
1.
Інф орм ац
ій ни й

початкова оцінка ситуації; анкетування, соціальне опитування; визначення основних напрямків роботи; створення
Агентства добрих вчинків.

з’ясувати найактуальніші проблеми, характерні для нашого селища,
спільне обговорення цієї проблеми в школі і вдома з однолітками, батьками;
пошук
існування різних проблем в ЗМІ в нашій місцевості та шляхів їх вирішення.
01-12 вересня
2.
На ст ан овч ий створення ініціативної, творчої та волонтерської груп; розподіл обов’язків; формування мети
і завдань проекту; розробка
і формулювання підтем. зібрати
і проаналізувати
інформацію про проблему; звернутися до людей, які обізнані з цією проблемою; створення дослідницьких груп; набуття навичок дослідників; зібраний матеріал розділити по групах, кожна з яких займається своїм завданням.
15-30 вересня
3.
Орга ніз ац
ій ни й засідання
ініціативної групи; обговорення організації проведення заходів, акцій, благодійних справ. складаємо список корисних справ, який би міг сприяти процесу розв’язання проблеми.
01-15 жовтня
4.
«Доп ом ога
» надання реальної допомоги тим, хто опинився в складній життєвій ситуації
і проведення соціально значимих справ. розвиток життєвих компе- тенцій учнів; розвиток почуття милосердя, доброти; розвиток умінь працювати в команді; формування активної життєвої позиції.
Жовтен ь- травень
5.
Оформле нн я ре зуль та тів створення доповідей, творчих робіт, презентацій. удосконалення вмінь презентувати результати досліджень; оформлення книги добрих вчинків.
Травень - червень
6.
Ан аліт ич ни й популяризація власного досвіду серед інших учнів нашої школи. шляхом практичної діяльності довести, що майбутнє України - у надійному зростаючому поколінні, яке вміє знаходити шляхи реалізації великих проблем суспільства через реальні дії учнівської молоді.
Червень


4 КЛАС
«МОЄ СЕЛО – КРАПЛИНОЧКА НА КАРТІ»
1.
Морально – етична бесіда «Здоров’я – найбільше багатство в світі». особиста гігієна дитини; режим дня; харчування в сім’ї
2.
Пошуковий проект середньої тривалості
«Відомі люди нашого селища».
Знайти інформацію в книжках про відомих людей селища, звернутися по допомогу до дорослих, записати знайдену інформацію, обговорити з друзями.
3.
Усний журнал
«Відомі люди нашого селища».
1 сторінка «Закохані у тебе, рідна
Смиго»;
2 сторінка «Смига славна синами й дочками»;
3 сторінка «Пам’ять буде жити в віках»;
4 сторінка «Ми – діти сучасних героїв».
4.
Година спілкування
«Чужого горя не буває».
Урок доброти за участю дітей-інвалідів обговорення понять «добро» і «зло» за участю дітей-інвалідів; перегляд мультфільмів про доброту; створення «Скриньки добрих вчинків».
5.
Інформаційно- ознайомлювальний проект «Смига - селище майстрів». ознайомити дітей із професіями, які є важливими і потрібними нашому селищу; екскурсії до установ та підприємств, у яких працюють такі фахівці.
6.
Акція «Кредит доброти» зробити добру справу; обнімати усіх у коридорах школи та посміхатися; дарувати листівки «Кредит доброти».
7.
Конкурс юних декламаторів
«Доторкнутися словом до серця». читання то обговорення віршів поетів
Смиги; конкурс декламаторів.
8.
Морально-етична бесіда з елементами гри «Я – маленький громадянин». сутність поняття «громадянин»; права та обов’язки громадянина
України.
9.
Літературно-музична композиція «Ми пам'ятаємо і гордимося».
Велика Вітчизняна війна в історії селища; сучасні герої у нашому селищі; створення волонтерського загону для допомоги учасникам АТО; зустріч з односельцями- учасниками
АТО
10.
Пісенний вернісаж
«Співаю свою долю…». конкурс між родинами на краще виконання улюблених пісень.
11.
Акція «З бабусиної печі»
Український познайомити зі стравами української національної кухні; проведення українського ярмарку для
традиційний ярмарок допомоги учням-інвалідам.
12.
Творчий
індивідуальний проект «Трудові традиції української родини». зібрати інформацію про трудові традиції української родини; дослідити трудові традиції своєї сім’ї; оформити сімейний фотоальбом
«Працьовита родина».
13.
Проект «Смига між минулим та майбутнім». формування знань про селище;
1 група – «Історики»,
2 група
«Архітектори»
(будівлі
Смиги),
3 група – «Митці»,
4 група «Екскурсоводи», створення альбому та презентації.
14.
Усний журнал «Одна
єдина на цілім світі...».
1 сторінка – бесіда «Чим я можу збагатити свою Батьківщину»,
2 сторінка – «Україна поетична»,
3 сторінка – «Україна пісенна»,
4 сторінка – «Україна мальовнича».

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Нами були визначені з урахуванням вікових особливостей критерії та показники патріотичної вихованості молодших школярів: емоційно- ціннісний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий. На основі критеріїв були визначені три рівні сформованості патріотичної вихованості: високий, середній, низький.
З урахуванням трикомпонентної структури нами виявлені рівневі характеристики патріотичної вихованості учнів 1-4-х класів.
Високий рівень – стійкий вияв патріотизму з високою частотністю активності та ініціативи в діях та вчинках. Виявляють любов до своєї родини, батьків, почуття гордості за свій рід; емоційно-ціннісне ставлення до рідного краю, його природи, до Батьківщини, свого народу; терпиме, шанобливе ставлення до представників інших національностей. Усвідомлює себе частиною українського народу.
Характеризується системними знаннями про свій родовід, конституційні права і обов’язки, державні символи, рідну мову, традиції і культуру українського народу.
Бере активну участь у громадській діяльності на благо рідного краю, дбайливо ставиться до природи, оволодіває рідною мовою, бере активну участь у традиційних та сучасних святах.
Середній рівень – стійкий репродуктивний вияв патріотизму.
Визначається недостатнім рівнем знань про свій рід, рідний край, його природу, Батьківщину. Переважає ситуативно-емоційне ставлення до рідного краю,
Батьківщини, своєї родини, мови, представників
інших національностей. Відзначається фрагментарною участю у громадській діяльності на благо рідного краю. Ситуативний вияв патріотизму. Не завжди
ініціативний та активний. Бере участь у традиційних та сучасних святах в разі додаткового педагогічного стимулювання з боку педагогів. Потребує зовнішніх спонукань з боку дорослих.
Низький рівень – ситуативний, нестійкий вияв патріотизму.
Характеризується відсутністю системних знань про свій родовід, основні конституційні права та обов’язки, державні символи України, рідну мову, традиції, культуру українського народу. Часто порушує правила поведінки людей у сім’ї, суспільстві; з представниками інших національностей виявляє нетерпимість. Безініціативний, часто ігнорує участь у громадській діяльності задля розвитку рідного краю, Батьківщини. Не охоче бере участь у традиційних та сучасних святах.

РІВЕНЬ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ КЛАСУ
ДО ПОЧАТКУ ПРОЕКТУ
РІВЕНЬ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ КЛАСУ –
ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ -
ПІСЛЯ ПРОЕКТУ35%
50%
15%
Високий
Середній
Низький
69%
24%
7%
Високий
Середній
Низький

Кінцевий результат:
«Абетка чеснот маленького українця»;
Збірка українських забавлянок «Народні перлинки для української
дитинки»;
Альбом з історичними, культурними пам’ятками та природо-
охоронними об’єктами рідного селища;
Посібник для учнів молодших класів «Смугаста Смига»;
Постійно діючий проект «Агентство добрих вчинків»;
Активна волонтерська група для допомоги учасникам АТО;
Спільні уроки доброти та благодійні акції для дітей-інвалідів, які
навчаються у початкових класах;
Започатковано традиційний український благодійний ярмарок «З
бабусиної печі» для допомоги людям, які опинилися у складній життєвій
ситуації;
Створено сайт вчителя початкових класів Костюк В.Р., де
розміщується інформація про перебіг проекту та класне життя;
Збірка поетичних творів учнів «У нас слова всі білі-білі...»;
Кейс презентацій учнівських проектів.Випускник початкової школи
- громадянин України:

усвідомлює свою належність до народу України;

знає свої права та виконує обов'язки молодшого школяра;

зберігає й продовжує традиції та звичаї українського народу;

знає свій родовід, з пошаною ставиться до близьких і рідних.
Випускник початкової школи
- це особистість:

володіє первинними навичками, необхідними в повсякденному житті;

формулює й висловлює свою точку зору та виявляє повагу до поглядів
інших;

дотримується правил і норм толерантної поведінки;

усвідомлює мотиви поведінки в різних життєвих ситуаціях.
Випускник початкової школи
- резерв для подальшого інтелектуального розвитку:

активно залучається до навчального процесу;

установлює й аналізує рівень власних знань;

уміє порівнювати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки в навчальній діяльності;

постійно отримує нові знання й володіє навичками отримання
інформації із сучасних додаткових джерел.
Випускник початкової школи
здатний до творчої діяльності:

визначає коло своїх власних інтересів;

усвідомлює свої здібності та прагне до їх розвитку;

шукає шляхи самостійного творіння нового й оригінального;

виконує нестандартні завдання з логічним навантаженням.
Випускник початкової школи
- комунікативна особистість:

володіє мовними засобами спілкування;

прагне до грамотного усного та писемного мовлення;

проявляє самовираження та критичне мислення.
Випускник початкової школи
- здорова дитина:

володіє гігієнічними навичками навчальної праці, харчування, дотримується режиму дня;

добре обізнаний з наслідками шкідливих звичок;

прагне до фізичного розвитку.
Випускник початкової школи
- частина природи:

володіє знаннями про навколишнє середовище;

прагне до захисту та збереження природи;

стає учасником природоохоронних заходів, які відбуваються у школі, рідному місті.

Славне минуле
Щоб кожен знав
Про історію
України
Щоб пам'ятав.
Є багато країн на землі,
В них - озера, річки і
долини.
Є країни великі й малі,
Та найкраща завжди -
Батьківщина!
Ми всі - господарі
природи,
Тож збережемо її вроду!
Бережи здоров'я власне,
Поки є на це ще час,
Бо життя таке прекрасне і
воно одне у нас.
Без міцної родини,
матері, тата, доньки
та сина не буде
цвісти Україна!
Намалюю сонце й квіти,
Щиру радість і любов.
У гармонії я хочу жити
Зі світом цілим знов, і знов.
Любим всі ми працювати,
хоч ще дітоньки малі .
Буде сонце посміхатись,ми
веселі трударі.

ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА ВИХОВАНЦІВ
1.
. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2-х кн. – К.: Либідь, 2003.
2.
Біда О.А. Довкілля: Хрестоматія. Для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1999.
3.
Бойко О. Д. Історія України: навч. посіб.; 3-є вид., випр., допов. – К.: Академвидав,
2007. – 688 с.
4.
Бойчук Л. М. Виховання громадянина // Виховна робота в школі. – Листопад 2007.
– № 11 (36). – С. 2-46.
5.
Веселкове дитинство. – К. – П.: Абетка, 2001.
6.
Воропай О. Звичаї нашого народу. – Київ: Оберіг. – 590 с.
7.
Дітям про все на світі: Популярна енциклопедія: у 6 – ти кн. – Х.: Белкар-книга,
2005.
8.
Дєдов В. Київщина. Фотоальбом. – Київ: Мистецтво, 1984. – 143 с.
9.
Закон України "Про освіту". – 1996.
10.
Іова В.Ю., Красномовець Л.В. Чарівний калейдоскоп: Збірник шкільних свят. –
Хмельницький, 1999.
11.
Карандаш С.М. Проектна технологія: від теорії до практики // Початкове навчання і виховання. – 2008. - № 19 – 21. – с. 14 – 15.
12.
Коберник О.М. Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки //
Педагогіка і психологія. – 1998. - №3. – с. 74 – 81.
13.
Красномовець Л.В. Педагогічні основи організації сімейно-родинного виховання.
Порадник батькам та педагогам. – К.-П., 2000.
14.
Красоткіна Н. Свято в школі «Мово рідна моя не мовчи!»: у 2 кн. – Кам’янець –
Подільський. Абетка, 2001.
15.
Кудіна Л. М. Від роду до роду. – Харків: Торсінг, 2003. – 159 с.
16.
На свято поспішають малюки // Початкова освіта. – 2008. - № 30 – 31.
17.
Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / за заг.ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996.
18.
Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Шкільний світ. – Вересень. – 2008. – № 33.
19.
Світлиця народознавства. – К.: МДП «Витоки», 1992.
20.
Сергійчук В. Доля української національної символіки. – К.,1990.
21.
Скуратівський В. Обереги пам’яті. – Київ: Скарбниця, 1992. – 105 с
22.
Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
23.
Українські прислів’я та приказки / Упоряд. Зубков С. Д. – Київ: Дніпро, 1994. –
390 с.
24.
Улітко Т. М. Наші обереги. Український рушник // Розкажіть онуку. – 2007. – № 5.
– С. 32-33.
25.
Фролова О.І. Сценарії свят в початковій школі. – Харків. Торсінг, 2006.
26.
Цимбал О.М., Тягло О.В., Цимбал П.В. Проектні технології: особливості впровадження в початковій школі // Початкове навчання і виховання. – 2008. - № 19 – 21. – с. 2 – 13.
27.
Чебоненко Г. М. Конституцію України вивчай, про Гімн, Герб, Прапор все знай! //
Розкажіть онуку. – 2007. – № 5. – С. 8-9.

28.
Чугуєнко М. В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей. – Харків: Ранок,
2008. – 128 с.
29.
http://ppt4web.ru/pedagogika/patrotichne-vikhovannja.html


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал