Умовах «школи повного року навчання»
Скачати 65.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.03.2017
Розмір65.15 Kb.

Титаренко А. М., заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 120 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу

ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
В
УМОВАХ «ШКОЛИ ПОВНОГО РОКУ НАВЧАННЯ»

У статті розкрито значення додаткової освіти для підвищення шкільної
початкової освіти в умовах «Школи повного року навчання», яка відповідає
соціальним потребам держави та запитам особистості учня на сучасному
етапі. Впровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес
початкової школи спрямоване на розвиток у молодших школярів здатності
орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог. У сучасному
освітньому процесі такий підхід – найактуальніший.
Ключові
слова: школа повного року навчання, основна і додаткова освіта, початкова освіта, якість освіти, молодший школяр, особистість учня.
Постановка
й обґрунтування актуальності проблеми.
Сучасна школа, яка має на меті підвищити якість освіти, повинна побудувати принципово іншу функціональну модель своєї діяльності, що базується на принципі повноти освіти, що означає: основна і додаткова освіта
– рівноправні, взаємодоповнюючі один одного компоненти, що створюють єдиний освітній простір, необхідний для повноцінного особистісного розвитку кожної дитини. У цих умовах школа зможе створити основу для успішної адаптації учнів в суспільстві, що є одним із показників якісної освіти. Саме «Школа повного року навчання» найбільш повною мірою об’єднує навчальну й позаурочні сфери діяльності дитини в умовах навчального середовища, сприяє формуванню навчального простору для реалізації більш якісного духовного й фізичного розвитку школярів, оптимізації навчального процесу.

Метою
статті є розкриття значення додаткової освіти для підвищення шкільної початкової освіти в умовах «Школи повного року навчання».
Виклад
основного матеріалу. Інтеграція основної та додаткової освіти
«Школи повного року навчання» – основна характеристика цієї моделі. Саме життя спонукає до необхідності по-новому поглянути на місце і роль додаткової освіти дітей в сучасній школі. Якщо повною мірою використовувати унікальний потенціал цього виду освіти, то вона могла б стати незамінною складовою процесу шкільного навчання та особистісного розвитку кожної дитини. Умовою вдосконалення навчального процесу є
єдність педагогічного процесу на уроці та в позаурочний час, щоденний взаємозв’язок в роботі вчителя, вихователя, керівників гуртків, секцій, курсів за вибором, що в свою чергу позитивно впливає на розширення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів, на розвиток пізнавальних інтересів школярів. Ступінь цього впливу залежить від впровадження сучасних
інноваційних методів і прийомів навчання, від творчої педагогічної майстерності вчителя.
У нашій школі протягом 5 років впроваджувався експеримент «Школа повного року навчання», в якому головна ідея реорганізації системи навчально-виховного процесу полягала в тому, що урок, який є системоутворювальною структурою і його зміст продовжується за його межами в позаурочній діяльності учня, але в інших формах та іншими методами. Ця позаурочна діяльність організована: в групах продовженого дня, бібліотечних годинах, навчальних екскурсіях, інтелектуальних конкурсах, проектній, дослідницькій та пошуковій діяльності, гуртковій роботі тощо. Учні початкової школи є активними учасниками різноманітних проектів, зокрема «Економічна гра».
Робота в експерименті стала постійним творчим майданчиком для підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності педагогічних працівників, сприяння самоосвіті, обміну досвідом педагогів.

Модель «Школи повного року навчання» створює умови для кожного конкретного учня, сприяє розвитку цілеспрямованості до безперервної самоосвіти протягом усього активного життя людини.
Особливістю навчально-виховного процесу школи є створення єдиного розкладу першої
(уроки за навчальним планом) та другої (додаткова освіта) половини дня.
Режим дня складається загальний на паралель і для кожного класу окремо. При складанні враховуються науково обґрунтовані вимоги: диференціація, вікові особливості учнів, чергування різних видів діяльності
(рухливі та спортивні ігри, прогулянки, заняття, що потребують розумового напруження, виховні заходи тощо). Такий режим сприяє формуванню відповідного ритму діяльності дитячого організму, підвищенню працездатності школярів, регулює поведінку дітей, привчає їх до упорядкованої організації праці та відпочинку.
Навчальний день розпочинається з ранкової зарядки, потім 3 уроки інваріантної складової за розкладом, сніданок, прогулянка на свіжому повітрі, 1 – 2 уроки варіативної складової та образотворчого і музичного мистецтва, фізкультури, трудового мистецтва. Далі робота продовжується в організованих короткотривалих групах продовженого дня (до 15-ї години), на яких працюють класоводи 1 – 4 класів, учителі-предметники: математики, природознавства, інформатики, біології, географії, української та англійської мови. Вони здійснюють педагогічне керівництво однієї із форм організації навчальної діяльності учнів – самопідготовки як перехідної форми від уроків до самостійної навчальної діяльності школярів, побудованій на самоорганізації і самоконтролі, що сприяє всебічному розвитку особистості, формуванню позитивного ставлення до навчання. Потім діти переходять до чергових груп, в яких перебувають з вихователями до 19-ї години. Групи займаються в обладнаних та оформлених класних приміщеннях для навчальних занять, комп’ютерних класах, бібліотечному інформаційному центрі, кімнатах для занять хореографією, сучасними та бальними танцями, народною творчістю, живописом, інформатикою, цікавою економікою тощо. Бібліотечні уроки
проводяться на базі районних бібліотек. Учні мають усі можливості, щоб розвивати свої потенційні творчі здібності, задовольнити освітні потреби, визначитися у своїх інтересах, відчути ситуацію успіху, самоствердитись. У проведенні різноманітних заходів для молодших школярів вихователям допомагають тьютори – учні старших класів. Для дітей та їхніх батьків проводяться заняття й консультації шкільного психолога і соціального педагога.
Одним із завдань вчителів, які працюють в другій половині дня є продовження впровадження ефективних інноваційних технологій, які використовувались під час уроків. Особлива увага приділяється дослідницькій
і проектній діяльності, що сприяє поглибленому ознайомленню учнів з певною проблемою, формуванню і розвитку соціально-активної особистості, починаючи з 1 класу. Проектна діяльність у школі стала нагальною потребою як серед учнів, вчителів, так і батьків.
Школярі разом з батьками працюють над обраними темами проектів під час канікул і влітку.
Учні початкової школи є членами відділень «Промінчики» (учні 1 – 2 класів) та «Світочі» (учні 3 – 4-х класів) шкільної МАН, працюють над проектами з різних галузей, які презентують із використанням інтерактивної дошки на шкільному секційному засіданні.
У школі працює понад 30 гуртків, спортивних секцій, студій. Учні 1 – 4- х класів щодня із задоволенням відвідують гуртки за інтересами. Предметні гуртки: «Пізнайко», «Чомучки», «Англійська мова для наймолодших»,

«Цікава економіка», «Ейдетика», «Логіка», «Азбука споживача», «Сходинки до успіху», «Планета міркувань», «Цікава математика», «Аптека природи»,
«Чистомовець» як одна із позаурочних форм навчання в школі організовані з метою розширення й поглиблення знань учнів з різних предметів навчального плану й розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки, художньої літератури й мистецтва, техніки тощо.

Керівники технічних гуртків «Конструювання з ЛЕГО», «Комп’ютерна азбука», «Юний радіотехнік» залучають школярів до різних видів практичної діяльності, розвивають та удосконалюють уміння та навички експериментування, моделювання, конструювання, проводять певну профорієнтаційну роботу з учнями і виховують в них любов до праці.
Гуртківці розширюють і поглиблюють свої технічні знання.
На заняттях гуртків інтелектуального, естетичного та технічно-творчого напряму формуються навички пошукової, дослідницької та самостійної роботи, використовуються міжпредметні зв’язки. Заняття цікаві, змістовні, результативні з використанням сучасних методів, прийомів і технологій.
Гуртківці проявляють велику зацікавленість темами занять і виражають задоволення. Заняття стимулюють учнів до самостійності, пошуку, дослідження, пробуджують інтерес до поглиблення знань, набуття умінь і навичок, сприяють розвитку особистості.


Саме в гуртках розвивається обдарована дитина, де робота будується на обов’язковому заохочені різнобічного творчого самовиявлення школяра, багатстві вражень, створенні оптимальних особистісних стосунків, котрі є джерелом продуктивної діяльності дитячої спільноти.
Учні початкової школи
– учасники різноманітних шкільних
інтелектуальних конкурсів, що стали уже традиційними: знавців української, російської та англійської мови, читців творів Т. Г. Шевченка, «Математичний олімп», з логіки, інформатики, «Король і Королева каліграфії», проби пера
«Дивосвіт мови», «Буду я природі другом» тощо.
Однією із форм додаткової освіти є навчальна екскурсія, яка відкриває можливості для комплексного використання методів навчання, збагачує знаннями учнів і самого вчителя, допомагає виявити практичну значимість знань, сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки, є ефективним засобом виховання учнів, зокрема їхньої емоційної сфери, має велике виховне значення. Після проведення екскурсії учні діляться враженнями
спостережень. Аналіз підсумків навчальної екскурсії вчитель використовує під час наступних уроків.
Протягом навчального року в школі проводяться інтелектуальні брейн- ринги, турніри, рольові ігри, вікторини.
Додаткова освіта збільшує простір для самовизначення і самореалізації особистості, розвитку творчої пізнавальної активності, реалізації своїх кращих особистих якостей, потреб, здібностей, які не завжди можна проявити під час навчання на уроках. Об’єднання уроку і самопідготовки в
єдиний процес за метою і завданнями навчання і виховання, а також умовами керівництва навчальним процесом, форми його організації створюють великі можливості для розвитку творчої ініціативи вчителя, підвищення ефективності навчально-виховного процесу в цілому. Залучення учнів до активної навчально-пізнавально-розвивальної діяльності протягом дня дозволяє частково блокувати вплив негативних факторів оточуючого середовища на особистість молодших школярів.
Висновки
. В режимі дня «Школи повного року навчання» рівномірно чергуються інтелектуальне, фізичне та емоційне навантаження, що дає змогу зберегти психічне та фізичне здоров’я учнів, розвивати їхні творчі здібності й природні задатки. Розширення навчально-виховного навантаження у другій половині дня та у канікулярний період передбачає інтелектуальне розвантаження за рахунок впровадження фізичних, художньо-естетичних видів діяльності.
Одним з головних завдань «Школи повного року навчання» є позитивне розв’язання проблеми дитячої бездоглядності. Водночас проект «Школа повного року навчання» не лише вирішує цю проблему, а ще й надає можливість кожній дитині збагатити свій досвід новими знаннями, удосконалити вже отримані знання, сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень учнів, розвитку інтересів і здібностей, мотивації особистості до пізнання й творчості, соціалізації й професійного самовизначення, приділити
більше уваги фізичному розвитку, проникнутися ідеєю здорового способу життя, забезпечує чітке дотримання режиму дня, зайнятість учнів, профілактику правопорушень, виховує організованість, дисциплінованість, колективізм, взаємодопомогу. Навчальна діяльність, виховна робота, творчість вчителів та вихователів, використання сучасних технологій – усе це
є запорукою високого рівня знань учнів, бажання вчитися. Педагогічний колектив організовує позакласну роботу в учнівському колективі так, щоб спрямувати розвиток дитини в правильному руслі, допомогти їй повірити у свої можливості, у свою винятковість та неповторність, щоб сформувалась цільна, цілеспрямована, високоорганізована, висококультурна особистість, спроможна реалізувати свій інтелектуальний потенціал, свої творчі здібності.
Такий підхід до організації навчально-виховного процесу сприяє забезпеченню дітям якісної освіти.
Як показали результати моніторингових досліджень, проведені шкільним психологом Яковлєвою Т. О., учні, які були активними учасниками в системі додаткової освіти, більш успішні, більш умотивовані в сфері шкільної початкової освіти і в сфері загального розвитку.

Прослідковується також позитивна тенденція в підвищенні якості шкільної початкової освіти.
В статье раскрыто значение дополнительного образования для повышения школьного начального образования в условиях «Школы полного года обучения», которая отвечает социальным потребностям государства и запросам личности ученика на современном этапе.
Внедрение инновационных подходов в учебно-воспитательный процесс начальной школы направлено на развитие у младших школьников способности ориентироваться в новых условиях, адаптироваться к новым требованиям. В современном образовательном процессе такой подход – самый актуальный.

Ключевые
слова: школа полного года обучения, основное и дополнительное образование, начальное образование, качество образования, младший школьник, личность ученика.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал