Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської радиPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації10.11.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4

Document Outline

 • Міський методичний кабінет
 • Розділ 1. Теоретико-методологічні засади казок з іноземної мови:
 • 1.1 Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови…….…...........................................................................................6
 • 1.2 Етапи та методи роботи з казкою на уроці англійської мови…………………………………………………………………...11
 • 1.3 Естетико-педагогічний потенціал казки у контексті вивчення молодшими школярами іноземної мо…….…………………….…...21
 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретико-методологічні засади казок з іноземної мови
 • Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови
 • Сучасні психологи й педагоги єдині втім, що якість виконання діяльності і її результат залежать, насамперед, від спонукання й потреб індивіда, його мотивації саме мотивація викликає цілеспрямовану активність, що визначає вибір засобів і прийомів...
 • З допомогою казкових творів можна вдосконалювати різні компетенції, а самі твори можуть виконувати на занятті такі функції:
 • 1. Стимулююча
 • Знайомі казкові персонажі зможуть надзвичайно ефективно стимулювати дитину до вивчення ІМ, викликавши в неї безпосередній інтерес, оскільки в учнів початкової школи довільне регулювання поведінки-ще не с достатньо розвиненим. Веселі та цікаві казкові ...
 • 2. Навчальна
 • 2.1. Формування мовної та мовленнєвої компетенції
 • Казкові тексти та діалоги персонажів можуть допомогти дітям отримати уявлення про звучання ІМ і сформувати в них первинні вміння аудіювання та читання.
 • Діти бажають знайти змісту казках, тому вони слухають і читають цілеспрямовано. Зрозумівши зміст казки, вони отримують мотив для подальшого читання аудіювання. У розмові з носіями мови найважливішим умінням є розуміння безперервного плину ІМ, в яком...
 • У методичній літературі неодноразово зазначалося, що дитина здатна запам'ятовувати матеріал великими частинами, блоками, легко може засвоювати фонетичний ряд іноземного мовлення шляхом імітування. Через казки можна вводити багато нових мовних одиниць ...
 • 2.2. Формування соціокультурної компетенції
 • Саме казковий світ може познайомити дитину з реаліями країни, мова якої вивчається, ненав'язливо і цікаво. Через казкові сюжети і персонажів можна дати дітям уявлення про легендарних історичних персонажів (напр., король Артур, Робін Гуд), про англі...
 • 2.3. Формування стратегічної та дискурсивної компетенцій.
 • Слухання та читання казок, реагування на них з допомогою говоріння чи письма, драматизації розвивають почуття аудиторії, співпраці. Вивчення мови немає сенсу, якщо не знати, як спілкуватися як слухати інших, як говорити та писати так, щоб слухач...
 • 3. Виховна
 • просто читають/слухають казку, алей активно співчувають герою, сприймають його перемоги та поразки як власні.
 • У казці наявні подолання головним героєм
 • перешкод і перемога добра. Вона вчить дітей орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях і цінувати гідність. Таким чином, дитина набуває певного соціального досвіду життя в суспільстві і знайомиться з його нормами та цінностями.
 • 4. Розвиваюча
 • Робота з казкою активно сприяє розвитку розумових процесів та уяви, вдосконалюється фонематичний слух, довільна увага і пам'ять. Вдосконалюються творчі особливості дітей, їхня фантазія, мотиваційно-вольові якості уміння долати перешкоди на шляху до ц...
 • оцінювати результати своїх дій, правильно реагувати на зауваження вчителя.
 • Отже, дитина навчається соціальної взаємодії, тобто вчиться грати, працювати разом, відшукувати і встановлювати контакт з партнером / партнерами, адекватно реагувати на його/їхні бажання, висловлювання.
 • Етапи та методи роботи з казкою на уроці англійської мови
 • Побудова занять з іноземної мови на основі казкових сюжетів призводить до високої ефективності навчального процесу. Мовленнєвий матеріал базується за принципами, відмінними від тих, які використовуються в навчанні дорослих. Тут тематичний підхід...
 • Кожна нова мовленнєва одиниця повинна бути включена в. уже знайомий контекст так, щоб складні для сприймання або відтворення елементи не зустрічалися водному відрізку тексту.
 • У зв'язку з тим, що дитина 6-8 років не розуміє, чому вона має вчити іноземну мову, все навчання повинне будуватися, як задоволення пізнавальних ігрових, особистих психофізіологічних потреб.
 • Серед численних педагогічних можливостей казки варто відмітити ті, щонайбільше відповідають психологічному розвитку суб'єкта виховання. Оскільки англійська казка є елементом синкретичної культури, то вона-передбачає:
 •  багату палітру супроводжуючої, адекватної художньому зразку казки естетичної діяльності (малювання, пісня, танок, драма тощо);
 •  варіативність творчих завдань (складання власних казок, казок-імпровізацій тощо).
 • Ефективність використання казок залежить від раціональної організації занять. У структурі уроку можна виділити наступні етапи роботи з казкою:
 • Етап 1. Підготовча робота (здогадка за назвою казки про подальші події, повторення необхідного мовного матеріалу, ознайомлення з лексикою, з національно-культурним компонентом)
 • Етап 2. Презентація казки повністю (аудіювання або читання, перевірка розуміння її змісту, виокремлення соціокультурних моментів, їх усвідомлення учнями
 • Етап 3. Активізація мовного матеріалу за допомогою завдань. а) Поділ казки на основні епізоди б) Робота за епізодами із завданням повторити репліки героїв. в) Визначення, кому належать проголошувані вчителем репліки ідо якого епізоду вони відносят...
 • Підготовча робота є першим етапом на шляху вмотивування молодших школярів до роботи над тематичним блоком і казковим твором зокрема, впродовж якого створюється атмосфера зацікавлення всіх дітей у групі/класі. Так, засобом її створення може бути викори...
 • Серед функцій першого етапу слід виділити організаційну (учні організуються до роботи, актуалізаційну (повторюється навчальний мовний — лексичний, граматичний матеріал, а також подається лексика з національно-культурним компонентом, мотиваційну (в...
 • Обираючи спосіб презентації казки (аудіювання або читання, необхідно пам'ятати про особливі вимоги до кожного з цих видів мовленнєвої діяльності. У разі аудіювання потрібно забезпечити учнів необхідною кількістю наочності і ретельно стежити за темпом...
 • Необхідно зазначити, що завданням учителя після читання аудіювання учнями казки є не лише з'ясувати, як діти зрозуміли текст, чи сподобався він їм, алей забезпечити усвідомлення соціокультурних відомостей, що містяться указці. Після читання аудіюв...
 • Методистами було розроблено комплексу вправ, розрахований на поетапну роботу з казковим текстом. Відомо, що за критерієм спрямованості вправи на прийом або видачу інформації визначають рецептивні, репродуктивні, продуктивні вправи, а за критерієм кому...
 • Проілюструймо методику формування СКК за допомогою англомовних казок на прикладі казки Д.Біссета "Fish and Chips".
 • У казці "Fish and Chips" провідною є тема гостинності та ввічливості, у . якій звертається увага на соціальні правила поведінки, вживання та вибір привітань щодо прийому гостей вдома, і яка співвідноситься з програмним тематичним блоком Місце прожива...
 • Під час підготовчої роботи до сприймання казкового твору учням пропонується виконати рецептивно-репродуктивні як не комунікативні, такі умовно - комунікативні вправи.
 • 1. Лінгвокраїнознавчий коментар
 • Перед читанням казки вчитель має провести бесіду з учнями з метою з'ясувати, які іноземні страви та які традиційні страви своєї країни вони знають. Серед можливих варіантів найімовірніше учні можуть пригадати шашлик, хот-дог, аз рідних - вареники, ...
 • British English, on the one hand, and Canadian and American English, on the other, differ in their use of the word "chips". People from the United Kingdom refer to fried, chipped potatoes as "chips", whereas most people from the United States of Ameri...
 • In most American restaurants which serve the fish dish the combination of strips of potato-flesh still has the name "fish and chips". But the snack that Americans term "potato chips" means "crisps" in the UK.
 • 2. Репродуктивна не комунікативна вправа Word Webs, що спрямована на повторення уже засвоєних лексичних одиниць, семантизацію нових (cormorant, grouse, buoys, harbour) і стимулювання інтересу до казкового твору.
 • Час: 10 хвилин.
 • Завдання: Dear kids, what do you know about "chips"? What other words of traditional meals do you know? Now let's record these words in the form of a word web so that we can revise the words easily when hearing them in the story.
 • Після того як буде актуалізовано необхідну лексику, використано лінгвокраїнознавчий коментарі буде зрозуміло, що діти налаштувалися на сприймання казкового твору, можна переходити власне до аудіювання учнями казки. При цьому слід спиратися на підгото...
 • 3. Аудіювання казки "Fish and Chips".
 • Fish and Chips
 • Alice, the cormorant, lived on a buoy in Galway Harbour.
 • She slept on it at night-time and in the day-time, she sat on the edge with her neck stretched out looking down into the pale green sea for fish.
 • When she saw oneshe dived right under the water and came up with it in her beak. Then she threw it up in the air and opened her beak wide and caught it right up.
 • She was fond of fish. She had them for breakfast, for dinner, for tea and for supper; and she never grew tired of them.
 • One day a grouse named Denis was flying over the sea. He visited his Granny and was flying home where he lived on the moor.
 • He felt very tired and, looking down, saw Alice sitting on the buoy. So he flew down and sat beside her. She was pleased to see him. "I hope you'll" stay to tea!" she said. "It's fish tea today." "Fish!" said Denis. "I've never tasted fish before. Is ...
 • "Nice!" exclaimed Alice. "Why, there's nothing nicer to eat in all the world than fish." And she dived off the buoy into the sea and came back with a shiny silver fish and gave it to Denis. Denis looked at it. "How do you eat it?" he asked "Like this!...
 • Oh dear! He didn't like it at all. Oh dear, no! "Was that nice?" said Alice. "Yes, thank you!" said Denis, who was very polite. "It was quite nice."
 • "Wait then, ni get you another one," said Alice. "No, no!" said Denis quickly. "I really can't stay, thank you very much all the same. Goodbye!" And away he flew.
 • He flew home and had a nice sleep in the heather. When he woke up the next morning the sun was shining. And he began to think about Alice. "What a clever, kind bird she was," he thought. "I think I'll ask her to tea on Saturday."
 • So he wrote her a letter inviting her to tea and posted it in the town.
 • ALICE, cormorant. On the buoy, Galway Harbour
 • Alice was pleased to get the letter and she replied at once saying that she would come. Then she addressed the letter to
 • DENIS, grouse The fourth patch of heather to the right, The moor, near the Golf court Galway
 • On Saturday Denis got up early and made everything tidy for Alice's visit, and being a very intelligent grouse he knew that cormorants didn't like corn and berries to eat like birds who lived on the land. He knew what she liked best and flew into the ...
 • Very soon Alice flew down into the heather and Denis had tea all ready. What a feast! Alice had never had chips before. "Yum, yum, yum,", she said. "I like fish and chips much better than just fish. Can 1 come to tea again?"
 • "Yes, come every Saturday," said Denis. And she did. And they always had fish and chips.
 • На етапі слухання дітьми казкового твору вчителю доцільно зупиняти мовлення через певні проміжки часу і застосувати вправу Predicting, приклад якої надається нижче.
 • Вправа є рецептивно-репродуктивною комунікативною, в її основу покладено механізм антиципації подій. Вона допомагає учням зосередитись на тексті й викликає в них інтерес до подальшого розвитку сюжету.
 • Час: 5-7 хвилин.
 • Завдання: Listen to the story and try to guess what can happen next. Will Denis like eating raw fish? Will Alice come to Denis to tea?
 • 4. Контроль розуміння прослуханого. Рецептивно-репродуктивна умовно-комунікативна вправа "Answer my questions".
 • Час: 5-7 хвилин.
 • Завдання: Dear kids, what are the main characters of the story? Where does Denis/Alice live? Where did Denis meet Alice? Did Denis like eating raw fish? What did Denis buy for Alice?
 • 5. Контроль розуміння учнями соціокультурної інформації.
 • Пропонуються такі запитання 'What do you know about fish and chips now? Where can you buy fish and chips in Great Britain? In the USA? What do we-need to send a letter to a person?"
 • 6. Застосування вилученої соціокультурної інформації у продуктивній мовленнєвій діяльності. Вправа Sending a letter є рецептивно-продуктивною комунікативною вправою і спрямована на розвиток навичок'самостійного написання листів. Крім того, учні уній
 • Час: 10-15 хвилин. Завдання Dear children, Gingerbread Man has got a letter from his friend Denis. He wants to know more about Ukrainian national meals. Let's help him write a letter. Here is Denis' letter on the blackboard. Have a look and try to wr...
 • The moor, near the Golf court Galway England Tuesday
 • Dear Gingerbread Man, I remember that you are good at cooking, and you are in Ukraine now. Can you tell me anything about Ukrainian traditional meals? Are there any meals like our pudding or peas porridge?
 • Yours sincerely, Denis, grouse
 • 1.3. Використання методу проектів у роботі над казкою
 • Останнім часом метод проектів набуває все більшого поширення у методиці навчання іноземних мов, застосовується у навчально-методичних комплексах та окремих методичних розробках. Зазначається, що примітною ознакою проектує його матеріальне виявлення...
 • 1) зробити колаж прочитаного тексту за допомогою малюнків до' нього або створити власну книжку;
 • 2)організувати позакласну зустріч вигадати і створити власноруч костюми, маски, плакати, програмки, запрошення;
 • 3)здійснити власне дослідження за текстом (наприклад, знайти інформацію проте, що насправді їдять птахи, після прочитання казки "Fish and Chips"), зробити презентацію проекту;
 • 4) оформити книжковий куточок з прочитаних казок, доглядати його тощо.
 • Можна також застосовувати такі завдання розгадування загадок' (головоломок, акровіршів тощо, впізнавання персонажів з тексту, читання і розфарбовування, малювання. Крім того, роботу з казковими творами на уроці англійської мови можна і необхідно доп...
 • Riddles: 1.1 am some people's favourite food. I am bad for you. I am very sweet. You get me at Halloween (candy). 2.1 am made of flour. You can make sandwiches with me ( bread)? 3. What is part Italian, has tomato sauce, has mozzarella cheese, and th...
 • Proverbs: 1. So many countries, so many customs, 2. A hungry man is an angry man. 3. The proof of the pudding is in the eating. 4. Wishes don't want dishes. Rhymes:
 • 1. Jack Sprat could eat no fat, His wife could eat no lean,
 • And so between them both, you see, They licked the platter clean.
 • 2. Fish, and chips, and vinegar, Vinegar, vinegar,
 • Fish, and chips, and vinegar, Pepper, pepper, pepper pot.
 • Естетико-педагогічний потенціал казки у контексті вивчення молодшими школярами іноземної мови
 • «Казка, гра, фантазія — животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень. Багаторічний досвід переконує, що естетичні та інтелектуальні почуття, які народжуються в душі дитини під враженням казкових образів, стимулюють потік думки...
 • Такі педагоги, як Л. Б. Фесюкова, А. Г. Кучерявий, М. Гуров та інші вважають, що естетико-педагогічний потенціал казки використовується лишена кілька відсотків від можливого. Казки розглядаються, як засіб активізації творчих можливостей дітей.
 • Представлена нижче таблиця відображає використання естетико-педагогічного потенціалу казок.
 • Особливу увагу слід звернути на графу, яка відображає творчі завдання до казок, оскільки їх виконання дітьми дозволяє по-перше досягти певного рівня загального творчого розвитку особистості по-друге надати процесу вивчення іноземної мови динамічного...
 • Формування соціокультурної компетенції при вивчені казок
 • Дитинство й казки - речі абсолютно споріднені. Ознайомлюючись із казкою, молодший школяр охоче занурюється у світ її героїв, живо переймається сюжетними колізіями твору. Казка задовольняє потребу дітей у небуденності, пробуджує фантазію, емо...
 • Таким чином стає очевидним, що казка відіграє важливу роль у навчанні молодших школярів.
 • Сучасні дослідники показали, що максимум здібностей до фантазії спостерігається уроків, а це вік молодших школярів. Значить, саме в початковій школі слід приділяти більше часу розвитку уяви і фантазії. Життя і казка давно переплетені у свідомост...
 • Щодо потенціалу казкових творів як навчального матеріалу для формування соціокультурної компетенції, то він є надзвичайно великим. Указці сконцентровано одвічні загальнолюдські категорії моралі, крім того, уній яскраво виявляються особливос...
 • При цьому не всі казки мають однакове дидактичне й пізнавальне значення для навчання іноземної мови і для формування соціокультурної компетенції зокрема. Казковий твір, які будь-який інший автентичний твір, може виявитися занадто складним для дітей у...
 • Пропонується використовувати спеціально відібрані відповідно до вимог Програми з англійської мови 2005 року англомовні казкові твори, що містять необхідну соціокультурну інформацію. Вони можуть бути використані як додатковий матеріал до існуючих під...
 • Враховуючи психолого-педагогічні особливості дітей молодшого, шкільного віку, під час відбору казкового твору для формування соціокультурної компетенції необхідно дотримуватися таких основних критеріїв:
 • 1) автентичність казкового твору;
 • 2) насиченість соціокультурною інформацією;
 • 3)доступність лексичного і граматичного матеріалу для дітей молодшого шкільного віку;
 • 4)здатність сюжету чи персонажа привернути увагу дітей від початку і залучити їх до процессу слухання читання обговорення;
 • 5)розмір казки (він має бути невеликим);
 • 6) відсутність великих описових контекстів;
 • 7) відповідність мовного матеріалу казки вимогам програми;
 • 8)відповідність казкового твору основним загально дидактичним принципам і методичним принципам навчання іноземної мови.
 • Якщо розглядати ці критерії докладніше, то зрозуміло, що автентичний текст найкраще відбиває національно-специфічні риси відповідної культури. Щодо молодших школярів, то, хоча вони нездатні ще репродукувати або сприймати великі за обсягом тексти, вже...
 • Під насиченістю соціокультурною інформацією мається на увазі те, що казковий твір містить у собі певну характерну соціокультурну інформацію, що дозволяє провести ефективне ознайомлення дітей з реаліями країни, мова якої вивчається, з етикетними кліше,...
 • Щодо доступності лексичного і граматичного матеріалу для дітей молодшого шкільного віку, то врахування цього критерію у відборі казки дозволяє зробити аудіювання або читання казки якомога зрозумілішими для учнів того чи іншого рівня. Рекомендується пр...
 • Третій критерій, безперечно, пов'язаний з попереднім, оскільки назва казки має бути яскравою, такою, що відображає сюжеті зрозумілою дітям, асам сюжет має бути цікавим і захоплюючим. З приводу цього не можна не погодитися з думкою відомого методист...
 • Щодо казкового персонажу, необхідно зазначити, що він має бути відомий дітям. Учитель має з'ясувати це до ознайомлення з казковим твором і, можливо, розповісти про персонажа.
 • У казці мають бути відсутні довгі описові контексти, оскільки вони є важкими для сприйняття дітей. У зв'язку з цим розмір казки теж має бути невеликим. Це дозволяє уникнути стомлення дітей від одного виду діяльності й продуктивніше використати час ста...
 • Мовний матеріал казки повинен відповідати сучасній програмі та основним дидактичним принципам. Мається на увазі, перш за все, тематична відповідність казкового сюжету. Наприклад, доцільно використати казку, пов'язану з Різдвом ("The Snowman") під час ...
 • Питання адаптації автентичного твору цікавило і продовжує цікавити багатьох дослідників. Так, безперечною перевагою автентичних творів є те, що вони дають зразки справжньої мови і створюють атмосферу справжнього англомовного світу в класі. Крім то...
 • Діти не матимуть змоги стежити заходом казки, і подібне нерозуміння може призвести до формування негативної мотивації до читання та вивчення ІМ узагалі. Цього не можна припустити, оскільки головною метою використання казок у початковій школі для форм...
 • Отже, казка має бути певною мірою адаптована вчителем, виходячи з вимог програми і навіть з рівня володіння іноземною мовою учнями кожного конкретного класу. У такому випадку необхідно приділити увагу, перш за все, таким аспектам:
 •  уживанню слів, що можуть бути незрозумілими для школярів, висловів та фразеологічних одиниць (пояснити їх, якщо це необхідно для колориту казки і для формування ССК, або замінити їх більш зрозумілими);
 •  уживанню складних граматичних структур (спростити їх, якщо необхідно, або пояснити, щоб надати дітям можливість легко стежити заходом' сюжету).
 • Слід зауважити також, що, коли рівень дітей не дозволяє використовувати автентичні сюжетні казки, вчитель може використати дидактичні казки або тільки казкових персонажів. У цьому випадку він має можливість організувати лексичний, граматичний соціокул...
 • Відбираючи казку, необхідно також ураховувати, наскільки повно під час роботи з нею можуть реалізуватися основні загально-дидактичні принципи (наочності, посильності, міцності засвоєних знань, свідомості, активності, науковості) і методичні принципи...
 • Використана література
 • 1. Биссет Д. Забытый день рожденья (The Lost Birthday): кн. для чтения в 5 классе школ с преподаванием ряда предметов на английском языке/ Д.Биссет. - М Просвещение, 1971. – 250с.
 • 2. Власенко Г. М. Домашнє читання початкова школа Г. М. Власенко, О. О. Власенко. - X.: ТОВ Видавнича група "Основа, 2006. - 160 с.
 • 3. Галушка Г.М. Підвищення мотивації учнів початкової школи до вивчення англійської мови за допомогою казкових творів / Г.М. Галушка // Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих учених. т. - Донецьк, 2008. – С. 65.
 • 4. Гербач Е.М. Театральный проект в обучении иностранному языку на начальном этапе / Е.М. Гербач // Иностранные языки в школе. - 2006. -№4. - С.51-54.
 • 5. Завгородня Ю.М. Казка, гра, фантазія / Ю.М. Завгородня Англійська мова в початковій школі - 2006.- №5.- С.30-33
 • 6. Задорожній ОТ. // Слово знайко. - 2001. № 5.- С.25
 • 7. Капітанчук Т.В. Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов Англійська мова та література. - 2003. с. 2-7.
 • 8. Квасова О.Г. Музичні та рухливі ігри для вивчення англійської мови на початковому етапі // Іноземні мови - 2000 - № 4. - с. 15-17.
 • 9. Кувшинов В.І. Ігри на уроках англійської мови. // Іноземні мови. - 1995. -№1.с.26.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка