Урок 1 Тема. Марк Твен та його книга "Пригоди Тома Сойєра"
Скачати 82.95 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.12.2016
Розмір82.95 Kb.
ТипУрок

52
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАїНИ
Урок 1
Тема. Марк Твен та його книга "Пригоди Тома
Сойєра". Переклад творів Марка Твена українською мовою.
Мета: зацікавити учнів особистістю американсько го письменника, ознайомити з етапами його творчої
біографії; вдосконалювати навички виразного читання прозового твору; закріпити і поглибити поняття теорії
літератури: повість, переклад, сюжет, художній образ.
Хід уроку
З метою активізації уваги учнів та кращого за
пам'ятовування на дошці записані наступні ключові
поняття: "Марк Твен", 12 років, срібло, селище Флори
да, скульптура в м. Ганнібалі.
I. Слово вчителя. Час невблаганно відраховує хви лини, години, роки, століття... Людство вступило вже у
ХХІ тисячоліття, а минуле стало надбанням історії. Але скільки б не минуло століть, імена видатних особистос тей нашої планети залишаться в історії людства на віки.
До таких особистостей належить американець Марк
Твен.
Це було дуже давно... В Америці у родині Клеменсів народився хлопчик. Назвали його Сем. Він був веселим,
непосидючим. І його матуся Джейн, як і всі матері зем ної кулі, ввечері співала своєму малюкові колискову, за спокоюючи сина та просячи для нього у Бога доброї
долі.
Життєвий шлях сина судді Джона Клеменса, розпо чався в селищі Флорида. Пізніше письменник згадував,
що тут було лише сто жителів, і, таким чином, своїм на родженням він збільшив населення аж на відсоток:
"Не кожен історичний діяч може похвалитися, що зро
бив більше для свого міста". Містечко ж Ганнібал, де про йшли його дитячі роки, письменник увіковічив у книгах про Тома Сойєра і Гека Фінна. Було тут дві церк ви, які дивилися вікнами одна на одну; два готелі, що майже безнадійно чекали своїх постояльців; дві школи,
де навчали тільки читанню, грамоті і закону Божому, а у продовженні освіти ніхто не бачив сенсу. Книг, окрім
Біблії, не тримав удома ніхто, про медицину також не чули — лікувалися домашніми засобами, а у крайньому випадку викликали фельдшера. Обов'язком дітей було відвідування недільної школи при храмі, де вони слухали проповіді, співали гімни і вчили напам'ять євангельські
тексти. Для Сема це було тяжкою мукою. Його яскрава дитяча уява малювала картини Страшного суду, і він довго не міг вночі заснути. Пізніше письменник згадував кумедний випадок, який стався з ним у недільній школі.
Сем і його приятель Уїлл Боуен від нудьги почали грати в карти. Священик ледь не зловив їх за цим заняттям, і
хлопці, щоб уникнути покарання, заховали колоду карт у вилоги стихаря, що висів на стіні. Був справжній скан дал, коли священик, одягнувши стихар, почав благо словляти паству, а на голови парафіян посипалися ко ролі і валети. Звичайно, винуватців скандалу було знайдено.
Батькові Сема не таланило. У пошуках кращої долі
він кілька разів переїжджав з місця на місце і, зрештою,
опинився в далекому штаті Міссурі. Містечко Ганнібал,
розташоване на березі великої судноплавної ріки
Міссісіпі, обіцяло, здавалося, зміни на краще. Але надії
не виправдалися. Як тисячі інших переселенців, він нічо го не досяг у житті і рано помер, залишивши сім'ю в злиднях. Майбутньому письменнику на той час було 12
років. Відтоді й почалося його трудове життя. Разом із старшим братом Оріоном йому довелося утримувати всю родину. Ким він тільки не був: учнем складача, а зго дом і складачем у друкарні, лоцманом на Міссісіпі, сол датом, золотошукачем, репортером, лектором, ви нахідником зручних дрібниць...
Любов до слова, певно, зародилася ще тоді, коли він підлітком заробляв собі на хліб у друкарнях містечка
Ганнібал. Але мине ще чимало літ, поки Семюел Клеменс зрозуміє, що література — його справжнє призначення в житті. У 20 років він стає лоцманом на Міссісіпі. Про цю професію юнак мріяв з дитинства. Він вивчив усі вигини могутньої річки, міг керувати пароплавами у будь яку погоду і у будь який час доби. Саме тут Клеменс безліч разів чув вигук "марк твен" (позначка два), який означав глибину фарватера в два морські сажні, що було достат ньо для проходження найбільших морських суден.
"Марк Твен" — так почав підписувати свої оповідання та гуморески двадцятивосьмирічний Семюел.
Під цим псевдонімом письменник і увійшов у світову класику.
Як дитячий письменник, Марк Твен заявив про себе
1876 року книжкою "Пригоди Тома Сойєра", яку називав "гімном дитинству, перекладеним прозою". Це твір про юного американця, фантазера і ділка, вигадливого і
прагматичного, хвалькуватого і романтичного, в по ведінці якого відчувалася не тільки радість дитинства, а й протест проти розміреного буденного життя дорослих.
Більшість пригод, про які йдеться у цій книзі, взято з життя. Як згадує письменник, у творі він розповів про власні витівки: "Я був бешкетником і завдавав моїй ма
тері чимало турбот. Безлюдний острів на Міссісіпі, куди
хлопчики тікали, щоб сховатися від "цивілізації" дорос
лих, існував насправді. Під іменем тітки Поллі я зобра
зив свою матір, а під іменем Беккі — одну із своїх
шкільних подруг, з якою дійсно заблукав у страшних
лабіринтах печери поблизу Ганнібала і ледве не заги
нув. А свою дружбу з маленьким волоцюгою Томом
Бленкеншипом згодом увіковічнив під іменем Гекль
беррі Фінна."
Так народилася книжка про дивного хлопчика Тома з маленького міста на річці Міссісіпі. Я б назвала її пам'ят ником Дитинству, бо це твір про те, що зазнав Сем у ди тинстві та зберіг у душі, коли став дорослим.
II. Бесіда за запитаннями
— Що означає псевдонім американського письмен ника?
— Чому Марк Твен хвалився, що своїм народженням збільшив населення селища Флориди на 1 відсоток?
— Які професії опанував Марк Твен після смерті
батька?
Світ дитинства в літературі
Вивчення повісті Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра"
Конспекти уроків
5 клас

53
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАїНИ
— Чому книгу "Пригоди Тома Сойєра" письменник назвав "гімном дитинству, перекладеним прозою"?
— Як народилася повість про дивного хлопчика Тома?
III. Експрес опитування для повторення теоре
тичних понять: повість, сюжет, переклад, художній
образ. Учитель називає термін, учні записують його
значення
Учні записують у зошитах план читання й обгово
рення повісті.
1. Родина Тома Сойєра.
2. Друзі Тома.
3. Томова шкільна наука.
4. Особлива дружба Тома і Гека.
5. Том і Беккі.
6. Пригоди друзів (з індіанцем Джо, на острові, з удовою Дуглас).
IV. Виразне читання тексту повісті (ланцюжок)
V. Домашнє завдання: підготувати розповідь "Родина Тома Сойєра" (усно). Її план записати у зошитах.
Урок 2
Тема. Світ дитинства в романі Марка Твена "Приго ди Тома Сойєра". Захоплюючий сюжет повісті.
Мета: провести роботу з текстом так, щоб непо вторний чарівний світ дитинства, створений амери канським письменником, постав, як живий у всій своїй безпосередності й знадливості перед очима дітей.
Організувати роботу учнів над змістом повісті; розвива ти навички зв'язного мовлення.
Хід уроку
I. Повідомлення теми і мети уроку
II. Робота зі змістом твору
Учням пропонується конкурс на кращий переказ епізоду, який їм найбільше сподобався. (При цьому вра ховується уміння переказувати близько до тексту, пра вильність мовлення, емоційність розповіді, вміння об грунтувати сказане.)
Запитання вчителя:
— Що саме сподобалося вам у цьому епізоді?
— Яке враження справив твір на вас і чому? (Кожний
висловлює свою думку.)
— У чому, на вашу думку, полягає секрет принадли вості книжки про Тома Сойєра?
(Марк Твен керувався власними спогадами дитин
ства і добирав найяскравіші, найточніші, найперекон
ливіші слова).
— За допомогою яких художніх засобів письменник створив такий яскравий, радісний, бешкетний світ дитинства? (В обраних уривках учні шукають художні за
соби: епітети, порівняння, антитези, пейзажі, інтер'єр,
портрети, пригоди героїв.)
Для перевірки знання тексту пропоную провести змагання між двома командами.
Запитання для першої команди:
1. Справжнє ім'я та прізвище Марка Твена.
(Семюель Клеменс)
2. Місто, у якому відбуваються події повісті. (Сент
Пітерсберг)
3.У який день тижня Том білив дощаний паркан?
(Субота)
4. Яку винагороду отримав Том від тітки Поллі за побілений паркан? (Яблуко)
5. Перше "кохання" Тома. (Емі Лоренс)
6. Що подарували Томові у недільній школі директор
і суддя? (Біблію)
7. Назва хвороби, яку придумав собі Том, щоб не йти до школи. (Гангрена)
8. Як звали рудого кота тітки Поллі? (Пітер)
9. Назвіть ім'я хлопчика, який мав прізвисько Кривава
Рука. (Гек)
10.Кого зустрів Том у печері? (Індіанця Джо)
Запитання для другої команди:
1. Що означає псевдонім Марк Твен? (Мірка два)
2. В якому містечку пройшло дитинство Марка Твена?
(Ганнібал)
3. Ім'я двоюрідної сестри Тома. (Мері)
4. Прізвище Беккі. (Тетчер)
5. На яку хворубу хворів Том на канікулах? (Кір)
6. Де ночував Гек, коли втік від вдови Дуглас? (У по
рожніх бочках)
7. Скільки потрібно було вивчити віршів, щоб отри мати Біблію? (Дві тисячі)
8.Назвіть предмет, що був схованкою для скарбів.
(Скриня)
9. Ким вирішили стати Том і Гек, обстежуючи кори дори печери? (Розбійниками)
10.Від кого тікали Том і Беккі у печері? (Від кажанів)
Команда переможець одержує в нагороду великий макет яблука.
Завдання на картках:
Побудувати ланцюжок подій у послідовності, в якій вони описані в книжці. Якщо якісь епізоди пропущено —
доповніть. Загибель індіанця Джо. Перебування дітей у печері. Покарання Тома тіткою Поллі. Отримання Томом нагороди у недільній школі. На цвинтарі. На острові.
Том у суді.
III. Підбиття підсумків уроку
IV. Домашнє завдання: знайти у тексті і прочитати портрет Тома, опис його поведінки і вчинків, висловлю ючи своє ставлення до них.
Урок 3
Тема. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн — друзі чи мо ральні антиподи? Складання характеристики героя твору.
Мета: розвивати навички проблемного досліджен ня художнього твору; вчити складати образну та порівняльну характеристики героїв, вдосконалювати навички виразного читання і переказування тексту.
Хід уроку
I. Слово вчителя. Про людину, як ви знаєте, судять за її вчинками. Тому сьогодні давайте проаналізуємо по ведінку головного героя твору Тома і спробуємо схарак теризувати цей образ.
На кожній парті лежить схема плану характеристики літературного героя:
1. Дані про героя (з якої книги, головний чи друго рядний, центральний чи епізодичний).
2. Портрет героя (якщо змінюється, то як).
3. Вчинки героя. Як вони розкривають його внутрішній світ?
4. Мова героя.
5. Ставлення до героя інших персонажів твору.
Чим воно зумовлене?
6. Додаткові художні відомості (деталі, описи тощо,
які характеризують внутрішній світ героя, зміни, які з ним відбуваються).

7. Як ставиться до свого героя автор?
8. Ваше ставлення до героя.
II. Дослідницька робота:
— Друзі Тома Сойєра.
— Том у школі.
— Особлива дружба Тома і Гека.
— Том і Беккі: знайомство і пригоди.
— Пригоди Тома і його товаришів.
Бесіда за запитаннями:
— Опишіть містечкову школу та поведінку в ній Тома.
— Чи був Том поганим учнем? Поясніть свою думку.
— Пригода на цвинтарі і все, що було з нею пов'язане,
є виявом геройства чи нерозважливості дітей?
— Як на Тома вплинула його дружба з Беккі?
— Які сцени твору викликають у читача сміх, обурення,
страх, злість, співчуття, жаль?
Ставлення до Тома його оточення.
Учні добирають відповідні цитати з тексту.
Том отримав нагороду в недільній школі. "Це був грім серед ясного неба": подив учителів, заздрість, обу рення дітей.
Друзі про Тома під час перебування на острові:
"Ні, Том не підведе, він неодмінно повернеться".
Під час зникнення Тома: "ніхто в цьому містечку не веселився... Стояла незвична тиша. Дітям суботній відпочинок видався важким тягарем. Їм зовсім не хотілося гратися і веселитися". Беккі не знала куди подітися від туги. Плакала. Спогади дітей: "А мене Том
Сойєр якось дуже відлупцював". Сказано було із сумом
і водночас із гордістю (сам Том побив!). Образ не було.
Мері дарує Тому ножа.
Гек: "Та ти що, Том Сойєр, у порівнянні зі мною ти просто ангел. Боже мій, Боже, хоч би мені наполовину бути таким добрим, як ти!"
Тітка Поллі: "Він щодня щось вигадує". "Знає, що тільки но він мене розсмішить або хоч трішечки зіб'є з пантелику, то в мене вже і руки опускаються, я навіть його не можу покарати". "Не помічаючи його витівок —
совість замучить, а покаравши, серце розривається".
"Бешкетник... Золоте серце".
На дошці таблиця. У І колонці — перелік ситуацій, що свідчать про найхарактерніші якості героя. У II колонці
учні вказують, про які саме риси йдеться.
Ситуації
1. Невідвідування школи.
2. Крадіжка цукру, варення.
3. Участь у хлопчачих бійках.
4. Залучення приятелів до роботи завдяки кмітли вості (уникнення покарання і отримання нагороди).
5. Неналежне використання подарованого сестрою ножа.
6. Негативне ставлення до охайності.
7. Нечесна нагорода в недільній школі.
8. Поєдинок Тома і Гарпера (Том Робін Гуд).
9. Нічна "прогулянка" на цвинтар з Геком.
10. Присягання друзів.
11. Поведінка Тома під час хвороби Беккі.
12. Втеча з дому.
13. Розмова про гріхи.
14. Поведінка героя на острові.
15. Таємне повернення додому.
16. "Треба, щоб і Геку хтось зрадів", — звернувся
Том до тітки Поллі.
17. Вступ героя до товариства "Юних тверезих".
Незадоволення ним.
18. Виступ Тома у суді. "Зрада" присяги.
19. Перебування у печері.
Висновок учнів. Том — вірний друг, справжній ли цар, великий фантазер. Добрий, відвертий, совісний,
щирий, він ненавидить фальш, брехню дорослих.
Він нудьгує у школі, бо уроки нецікаві, але з великим за доволенням, пильно і жадібно вдивляється в навко лишній світ. Том — веселий, життєрадісний, жвавий,
кмітливий хлопчик.
ІІІ. Підсумок уроку
Підсумовуючи сказане, ми бачимо, що в оточенні
Тома є люди, що ненавидять його, заздрять йому, але тих, які прихильно ставляться до хлопця, пробачають йому бешкети, більшість, бо за ними бачать його непо сидючість, жадобу діяти, доброту, людяність, мужність,
чесність — найкращі й найцінніші риси. У такої людини,
як Том, просто не може не бути справжнього друга,
адже він на це заслуговує.
IV. Домашнє завдання. Порівняйте Тома і Гека та з'ясуйте, що саме сприяло дружбі хлопчиків.
Урок 4
Тема. Цінності дитинства та трансформація їх у до рослому житті. Вплив світу дорослих на дитячі стосунки.
Мета: підсумувати знання змісту повісті Марка Твена;
узагальнити знання про проблематику, головних героїв твору; розвивати навички зв'язного мовлення і
самостійного мислення учнів.
Хід уроку
I. Бесіда за запитаннями
— Чому всі дорослі із задоволенням згадують своє
дитинство?
— Чи змінюються люди, коли стають дорослішими?
Як саме? Чому?
— Чого найбільше прагнуть дорослі для своїх дітей?
— Які у вас стосунки з батьками?
— Чи хотіли б ви змінити ці стосунки?
— А чи завжди дотримуються дорослі того, чого ви магають від дітей? Чи вони насправді такі "правильні"
відтоді, як стали дорослими?
II. Слово вчителя. Назавжди залишається в пам'яті
дорослих світ дитинства. І часто цей світ рятує людину,
коли вона втрачає надію, коли раптом стає на хибний шлях.
Порівняння описаної в повісті поведінки дорос
лих і дітей в одній і тій самій ситуації. Що вона
засвідчує?
Ситуація І
"Наскільки дорожчою і приємнішою буває винагоро да, якщо вона зароблена чесно, без гріха, шляхом "добродійних старань". (Тітка Поллі.)
Запитання до учнів:
— Чи погодився Том із тіткою?
— Яких висновків він дійшов?
— Чим відповів Том тітці Поллі?
— Чи можна обдурювати тих, хто дозволяє себе об дурювати?
— Як ви ставитеся до цього твердження?
Діти дають відповіді на запитання, показуючи, як у цій ситуації поводився Том. (Відповідь може бути такою:
54
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАїНИ

Тема: "Не обов'язково за допомогою старань можна
досягти успіхів. Була б голова на плечах".
Хіба виявити винахідливість, щоб зменшити свої
страждання, є більшим гріхом, ніж брехня? А підштовху
вання іншої людини до гріха? Адже саме так чинять до
рослі. Коли робота — благородна справа, то хіба нею
карають? Та ще й у неділю, коли всі йдуть до церкви.
Хіба говорити одне, а робити інше — це чесно? Хіба мо
рально вимагати від інших того, чого не маєш звички ро
бити сам? Дорослі не завжди дотримуються законів, то
чому вони вимагають їх виконання від дітей?)
Ситуація II
Тому таки вручили нагороду в недільній школі, хоч усі знали, що він її не заслуговує. Дорослі лукавили: не хотіли осоромитися перед поважними гостями?
— Що відчув у даній ситуації Том?
(Том розумів фальш поведінки дорослих. Інші діти
теж розуміли це, та не сказали правди.
Вони вчились у дорослих замовчувати істину, щоб
не постраждати.)
Ситуація III
Сід розбив посуд.
"... Напевне ти щось іще скоїв, поки мене не було.
Я думаю, що тебе вже не дарма покарано". (Тітонька
Поллі.)
— Що при цьому відчув та зрозумів Том? Чому?
(Том зрозумів вагання тітки і відчував "злу радість",
тому що знав, що таке муки совісті, як важко їх долати.
Тітка сама себе покарала за власну несправедливість.)
Ситуація IV
Учитель побив Тома за те, що він сказав правду:
спізнився, бо розмовляв з Геком.
— До яких висновків може дійти дитина в такому випадку?
(Дорослі вчать дітей говорити правду і за неї ж кара
ють. До того ж Гек не така поважна особа, щоб з ним
розмовляти та ще й через нього спізнюватись. З ним
взагалі не слід розмовляти, бо він злидар.)
Ситуація V
Суддя: "Знання — найдорожче на світі..."
— Чи згоден Том із суддею?
— Що найдорожче для дітей?
— Хлопчик став би на коліна перед суддею, тому що він поважна особа чи з іншої причини?
(Для дітей найдорожче — свобода, міцна дружба,
для дорослих — гроші. Том став на коліна тому, що
суддя — батько дівчини, яка йому подобається. Не через
страх, а заради любові до іншого. Це Том не вважав
приниженням своєї гідності.)
Ситуація VI
У церкві на проповіді дорослі нудьгують так само, як
і діти, але, прикидаючись благочестивими, стримують себе.
— Чи прикидаються у церкві діти? (Діти поводяться
природно: бешкетують.)
Ситуація VII
Джо вбив одну людину, намагався перекласти зви нувачення на іншу і не знав каяття. Він насолоджувався тим, що заподіяв лихо.
— Як поводиться Том?
(Тома і Гека лякала жорстокість. Том каявся, що не
сказав правду у суді, співчував Мефу Поттеру.)
Заповнення таблиці.
IV. Інсценізація уривка
(На вибір учнів: "Том розмовляє з Беккі про свої
почуття", "Том розмовляє з тіткою, повернувшись з
острова", "Том переконує Гека залишитися у вдови" чи ін.)
V. Підсумкова бесіда
— Які почуття викликала у вас робота над текстом роману?
— Чого навчила повість?
— Що вважаєте головним у вашому житті?
— Яких друзів ви хотіли б мати?
"Думки вголос": обміркувати вислів філософа
Сенеки:
"Щастя ніколи не поставить людину на таку висоту,
на якій би вона не мала потреби в друзях". Чи допоможе
повість Марка Твена краще зрозуміти цей вислів?
Якщо так, то чим саме?
VI. Підсумок уроку
Вчитель. Ми завершили вивчення повісті Марка
Твена "Пригоди Тома Сойєра". Весь цей час ми були поруч із героями твору: разом із ними сміялися та суму вали, дружили, сперечалися та закохувалися. Марк Твен відкрив для вас знаний і водночас напрочуд загадковий світ дитинства. Він створив вічний, нетлінний пам'ятник
Дружбі та Дитинству. І доки в душі дорослих зали шається мрія хоч на мить стати дітьми, а діти у снах пра гнутимуть подорослішати, його герої вічно житимуть на планеті Земля. Дитинство — це сподівання на краще.
Тож подякуємо письменникові за ці хвилюючі миттєвості
очікування радості й відкриття, які ми пережили, горта ючи сторінки його чудової книги про дивовижного хлоп чика Тома та його друзів!
VI. Домашнє завдання: написати невеличкий твір на тему: "Що б я порадив дорослим?"
Н.О. Мокрій,
вчитель вищої категорії, вчитель методист
Тернопільська обл.
55
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАїНИ
Світ дорослих
Світ дітей
Слово розходиться з ділом: слова про благо родство праці і робота в неділю як покарання.
Змушують робити дітей те, чого їм не хочеться робити.
"Показують себе" перед поважною персоною —
окружним суддею.
Нудьгують в церкві на недільній проповіді.
Можуть бути жорстоки ми (трагедія на цвин тарі.)
Том Сойєр:
бешкетник (не слухає тітоньки
Поллі, не хоче бути зразковим хлопчиком);
лірик (вражений красою і багат ством природи на Джексоново му острові);
фантазер (загорівся бажанням знайти скарб, начитавшись при годницьких романів);
лицар (у дружбі з Геком і Беккі);
шибеник (передражнює негра
Джіма, використовуючи його за бобонність);
прагматик (перетворює пока рання на засіб збагачення).
Можуть легко змінити ставлення до людини,
якщо вона збагатиться.
Друзі Тома Сойєра: Гек Фінн,
який "не мав над собою госпо дарів"; Беккі Тетчер — "чарівне створіння, з голубими очима і
золотавим волоссям".
Вороги Тома Сойєра:
Мері і Сід — зразкові діти.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал