Урок це дзеркало загальної педагогічної
Скачати 130.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації28.11.2016
Розмір130.38 Kb.
ТипУрок

Сучасний урок: проблеми та перспективи
Круглий стіл
ЧВПУпо
Чернігів, 2015
Методист Нестеренко Г.А.

Урок -
це

дзеркало

загальної

педагогічної

культури

педагога.


У

цьому

дзеркалі

можна

побачити

і педагогічну

грамотність
,

і майстерність
,

і особистість

викладачатворця
.

Урок -
O


це

жива клітина

навчально
-
виховного

процесу
.

O


не самоціль
.
Це

лише

інструмент

виховання

й розвитку

особистості
.

O


система соціальна
,
що

може

існувати

лише

за взаємодії

викладача

з учнями

та учнів

одне

з одним.


Урок -
O
це форма організації
навчання, за якої
навчання проводить викладач з групою учнів постійного складу одного віку
і рівня підготовки

Сучасний урок -
O
це витвір мистецтва, де педагог уміло використовує
всі
можливості
для розвитку особистості
учня
, його активного розумового зростання
, глибокого й осмисленого засвоєння знань
, формування його моральних основ.

Основні риси уроку:
O
- постійний склад учнів
;
O
- певна часова регламентація
(45 хв
.);
O
- сталий розклад
і обов’язковість відвідування
;
O
- всі
вивчають на уроці
один і той же матеріал
;
O
- всією роботою керує
викладач

Негативні сторони класичного уроку:
O
- не можна враховувати
індивідуальні
особливості
всіх учнів
;
O
- нелегко організовувати продуктивну
, самостійну роботу учнів
;
O
-
існує
тенденція до шаблонності

Вимоги до сучасного уроку:
O
загальнопедагогічні
O
дидактичні
O
психологічні
O
гігієнічні

До загальнопедагогічних вимог до
уроку відносять:
O
Приоритет особистості
учня в організації
освітнього процесу
O
Триєдина мета уроку (чітке визначення освітніх
, виховних
і розвиваючих завдань уроку)
O
Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів
O
Створення емоційно
- актуального фону навчання
O
Педагогічний такт і культура мови
O
Пізнавальна самостійність учнів

Дидактичні вимоги до уроку включають у
себе:
O
Раціональне

використання

кожної

хвилини

уроку

O

Раціональна

єдність

методів

навчання

O

Використання

активних

методів

навчання

O

Зв’язок

з раніше

вивченим

матеріалом

і досвідом, набутим учнем

O
Формування

умінь

учнів

самостійно

здобувати

знання

й
застосовувати

їх

практично

O

Індивідуалізація
,
диференціація

та інтенсифікація

навчального
процесу

O
Створення

умов для успішного

навчання

учнів

O
Чітке

формулювання

освітніх

завдань
,
їх

зв’язок

з розвиваючими

і
виховними

завданнями

O

Вибір

форм

організації
,
які

забезпечують

максимальну

самостійність

учнів

у навчанні

O
Організоване

закінчення

уроку

O

Здійснення

міжпредметних

зв’язків

Сучасний урок повинен
задовольняти наступним
психологічним вимогам:
O
Урахування психологічних особливостей кожного учня
O
Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача та учнів
O
Вимогливість
і доброзичливість викладача до учнів
O
Педагогічна етика
і психологічний такт

Гігієнічні вимоги забезпечують збереження
фізичного здоров’я учнів під час навчання:
O
Дотримання температурного режиму
O
Нормативність освітлення класного приміщення
O
Провітрювання
O
Відповідність меблів вимогам нормативів
O
Чергування видів навчальної
роботи
O
Запобігання перевантаженню
, стомлюваності
учнів, для чого на уроці
проводиться релаксація

Як вірно обрати тип та вид уроку?
O
Тип
уроку визначається дидактичною метою, яку ставить викладач на уроці.
O
Вид
уроку визначається методикою його проведення.

Типи уроків за дидактичною
метою
:
1.Урок засвоєння нових знань
2
. Урок закріплення
і удосканалення знань
, умінь та навичок
3. Урок узагальнення та систематизації
нових знань та вмінь
4. Контрольно
- перевірочний урок.
5.
Комбінований урок.

Структура – означає взаєморозташування і зв’язок складових частин, які називаються структурними елементами.

Структура стандартного уроку складається з трьох частин
:
O

організація роботи

1

3 хв
.;
O

основна частина
(
формування знань
, навичок
і вмінь
;
їх засвоєння
, повторення
, закріплення
і контроль; застосування на практиці
тощо
)

35

40 хв
.;
O

підведення підсумку уроку і повідомлення домашнього завдання

2

3 хв

Структурні елементи
комбінованого уроку
1.Організаційна частина
2.Перевірка домашнього завдання
3.
Тема, мета, завдання уроку.
4.
Мотивація навчальної діяльності
5.Вивчення нового матеріалу
6.
Первинне усвідомлення нового матеріалу
7.
Закріплення вивченого матеріалу
8.Підведення підсумків уроку
9. Інформація про домашнє завдання.
Інструкція до його виконання.

Урок засвоєння нових знань
O
Організаційна частина.
O
Актуалізація опорних знань.
O
Тема, мета, завдання уроку.
O
Мотивація навчальної діяльності.
O
Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу.
O
первинне усвідомлення знань учнів за кожним пунктом плану викладу навчального матеріалу.
O
Виявлення ступеня розуміння учнями вивчаємого матеріалу, уточнення окремих висновків і положень, відповіді на запитання учнів.
O
Підсумки
, повідомлення д/з.

Урок закріплення і удосконалення знань, умінь та навичок
O
Організаційна частина.
O
Перевірка д/з (усна або письмова).
O
Актуалізація, корекція опорних знань.
O
Мотивація, тема, мета, завдання уроку.
O
Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій
O
Самостійне виконання завдань під контролем і за допомогою вчителя.
O
Підсумки уроку, оцінки. д/з.

Урок узагальнення і систематизації
знань, умінь та навичок.
O
Організаційна частина.
O
Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
O
Відтворення і узагальнення понять і засвоєнні відповідно їм системи знань.
O
Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки (або одержання нових знань і умінь шляхом постановки і рішення проблем, основаних на узагальненні та систематизації набутих знань і умінь)
O
Підсумки, оцінки, д/з.

Контрольно-перевірочний урок

O
Організаційна частина
O
Повідомлення теми, мети уроку.
O
Перевірка фактичного матеріалу і основних понять.
O
Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.
O
Застосування учнями знань у стандартних і змінених ситуаціях.
O
Збір виконаних робіт. Перевірка, аналіз.
Оцінка.
O
Підсумки, д/з.

Проблема втрати інтересу до навчання…
Навчати цікаво –
навчати незвично!!

Нетрадиційні уроки -
O
це
імпровізоване, але добре продумане заняття, яке має
своєрідну структуру.
O
Вони цінні
своєю оригінальністю
і розвиваючим та виховним ефектами
O
підвищують
інтерес у учнів до навчання
і сприяють оптимальному розвитку
і вихованню учнів

Групи нетрадиційних уроків:
І. У вигляді змагань та ігор (конкурси, турніри, вікторини, брейн
- ринги тощо).
ІІ
Публічного спілкування (прес
- конференції, диспути, взаємне навчання тощо).
ІІІ. Сприяння на фантазію учнів (урок
- казка, урок
- легенда, урок
- винахід тощо).
ІV
Уроки, які комбіновані з іншими формами навчання
(урок
- семінар. Урок
- залік, урок
- консультація тощо)
v
. Уроки, які основані на нетрадиційній діяльності
учнів (уроки взаємонавчання, уроки
- суди, уроки
- самоуправління тощо).
ІV. Інтегровані, бінарні.

Нестандартні уроки дозволяють:
O
урізноманітнювати форми й
методи роботи
,
O
позбавлятися шаблонів
,
O
створюють умови для виховання творчих здібностей учнів
,
O
розширюють функції
педагога,
O
дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та
індивідуальні
особливості
кожного учня
,
O
створюються передумови для взаємодії
суб’єктів навчання
,
O
дають можливість для обміну
інтелектуальними цінностями
, порівняння й
узгодження різних точок зору про об’єкти
, які
вивчаються на уроці

Ефективність

нестандартних

уроків

забезпечується

за

умови

володіння

викладачем

методикою

їх

проведення

та

умілого

використання

таких

уроків

у

певній

системі

в

поєднанні

з

традиційними

формами

роботи
.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал