Уроках інформатики з використанням проектних технологій Пучковська ТетянаСкачати 61.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір61.96 Kb.
ТипУрок

Нововолинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2
Нововолинської міської ради
Волинської області

Патріотичне
виховання
школярів на
уроках
інформатики з
використанням
проектних
технологій
Пучковська Тетяна
Василівна
Нововолинськ, 2016

Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
2
З огляду на події останніх років у нашій країні проблема патріотичного виховання школярів є особливо актуальною. Концепція національно- патріотичного виховання молоді говорить:
«Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Ідеалом виховання при цьому, виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення».
Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної
ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу студентів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність студентів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.
Патріотичне виховання допомагає молоді самореалізуватися у суспільстві.
Тому й виникає необхідність сприяти формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України на усіх уроках, а зокрема, й на уроках інформатики. Вирішення даної проблеми досягається за допомогою поєднання інноваційних технологій із дидактичним матеріалом, що має зміст патріотичного характеру.
Закон України «Про освіту» передбачає, що випускник навчального закладу повинен уміти інтегруватись у сучасне інформаційне середовище, володіти комунікативною культурою, цілеспрямовано використовувати свій потенціал для професійної самореалізації, критично мислити, уміти працювати з інформацією
(здобувати, аналізувати, застосовувати).
Як свідчить практика, розвивати ці вміння значною мірою допомагає метод проектів. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних, творчих

Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
3 навичок та умінь, що потребують самостійного отримання знань та орієнтації в
інформаційному просторі.
Проектна технологія передбачає системне послідовне моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження та розробку оптимальних шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз результатів.
Метод проектів допомагає формувати не лише практичні вміння та навички, але добре продумана тематика проекту сприяє вихованню гармонійно розвинутої особистості.
В своїй сукупності метод проектів:

стимулює учнів до розв’язання проблем, які потребують певної суми знань;

розвиває критичне мислення;

формує навички роботи з інформацією;

виховує національну свідомість, високу моральність, духовну культуру учнів;

допомагає вирішувати пізнавальні і творчі завдання співпраці, де учні виконують різні соціальні ролі.
Комп’ютерні технології у проектах мають застосовуватись цікаво та з урахуванням віку учнів. Їх застосування є на сьогоднішній день невід’ємною складовою успіху навчального проекту.
Перш ніж приступити до будь-якого проекту, необхідно визначитися з його соціальною, культурною, патріотичною значущістю. Задумана ідея може бути усвідомлена тільки тоді, коли її розглянути в певній системі знань, соціального явища, економічної проблеми тощо. Іншими словами, ідея може "потягнути" за собою цілу низку взаємозв’язаних проектів, що складають єдину тему, проблему, яку доцільно розглядати, аналізувати, вивчати послідовно, крок за кроком, проект за проектом, усе глибше занурюючись у проблему, розглядаючи різні її аспекти.

Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
4
АЛГОРИТМ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
Важливим елементом патріотичного виховання учнів у проектній роботі є правильно підібрана тема, адже це вона повинна не лише навчати, закріплювати знання учнів, але й виховувати їх, сприяти вихованню патріотичної високоморальної особистості.
Прикладом патріотичного проекту можуть бути проекти «До українців.
Демонстрація вірша В. Баранова», «АТО в Україні», «Небесна сотня» та інші над яким працювали учні нашої школи.
•визначення теми і мети проекту;
•вибір, обговорення засобів збору інформації, програмного забезпечення.
Організація проекту
•визначення джерел інформації;
•опис бажаних кінцевих результатів (типи файлів, вимоги до їх оформлення);
•розподіл завдань, організація роботи у групах (за необхідності).
Планування діяльності в проекті
•збір необхідної інформації;
•аналіз зібраної інформації;
•робота над створенням та оформленням файлів;
•висновки, пропозиції.
Дослідження проекту
•демонстрація
(презентація) результату;
•захист проекту;
•оцінка і підбиття підсумків.
Результати

Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
5
Прикладне програмне забезпечення, а відповідно і результати проектів, варто пов’язувати з навчальною темою, яка вивчається у тому чи іншому класі:

текстовий редактор (оформлення різноманітних збірок віршів чи інших творів учнів, реферати, дослідження причин та наслідків подій);

редактор презентацій (створення та оформлення презентації для демонстрації результатів проведеної роботи);

відео редактор (створення відеофільму за вказаною тематикою) та інші.
Одним із сучасних інноваційних методів проектного навчання є мережевий проект – спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів- партнерів, організована на основі комп’ютерних дистанційних мережевих ресурсів, яка має спільну мету (дослідження деякої проблеми), узгоджені методи, способи діяльності,спрямована на досягнення спільного результату.
Учні старших класів нашої школи досить часто беруть участь у проектах, використовуючи мережеві ресурси, зокрема, сервіси служби OneDrive.
OneDrive – це безкоштовне онлайнове сховище в хмарі, яке можна отримати разом із обліковим записом Microsoft. Воно працює як додатковий жорсткий диск, доступний на будь-яких пристроях. Тут зручно зберігати фотографії, відео й документи, надаючи до них доступ кому й коли завгодно.
Алгоритм роботи у даному ресурсі: на підготовчому етапі вчитель створює профіль класу, підбирає теми проектів, готує необхідну документацію (завдання для учнів, вимоги до файлів і т.д.)  учні отримують завдання та пояснення від вчителя щодо роботи зі службами OneDrive  пошук, систематизація та узагальнення інформації учасниками проекту  створення файлів (це може бути документ, презентація, публікація, буклет, фільм) засобами сервісу OneDrive чи за допомогою інших програм та розміщення їх у папці спільного профілю  захист і демонстрація результатів проекту.
Учнівські файли розміщуються на сторінці «Файли». При потребі вчитель може створити папки для різних класів або проектів. Для ідентифікації, файли учні називають своїми прізвищами.
Які результати ми бачимо в ході виконання проектів?

Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
6 1. В учнів формуються і відпрацьовуються:

Навики збору, систематизації, класифікації, аналізу інформації.

Навики публічного виступу (ораторське мистецтво).

Уміння представляти інформацію в доступному, естетичному вигляді.

Уміння виражати свої думки, доводити свої ідеї.

Уміння працювати в групі, в команді.

Уміння працювати самостійно, робити вибір, ухвалювати рішення.
2. Розширюються і поглиблюються знання по різним предметам.
3. Підвищується рівень інформаційної культури.
5. Учень має можливість втілити свої творчі задуми.
6. Стосунки з вчителем переходять на рівень співпраці.
7. Виконується виховна мета навчальної технології.
Все вищезгадане сприяє тому, що учень має можливість, вийшовши із стін школи стати успішною особистістю, що саморозвивається, є самодостатньою.
Сьогодні як ніколи важливо спрямовувати дітей на вибір громадянсько- національних ідеалів та ціннісних орієнтацій у їхньому житті. У процесі вивчення
інформатики саме проектні технології на патріотичну тематику сприятимуть вихованню в учнів патріотичної гідності, любові до Батьківщини.

Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
7
Проекти патріотичного спрямування


ПРИКЛАД ПАСПОРТА ПРОЕКТУ

Назва проекту
До українців
Мета проекту
Навчитися
використовувати
відео
редактор
Windows Movie Maker.
Учасники проекту
11-Б клас, Нововолинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №2
Кількість учнів
27 учасників
Науковий
керівник
Вчитель інформатики Пучковська Тетяна Василівна
Тип проекту
Творчий, патріотичний
Освітня галузь
Інформаційно-комунікаційні технології
Навчальний
предмет
Інформатика
Форма подання
Творчий продукт, збережений у вигляді відеофільму.
Етапи роботи над
проектом
1.

Вступний урок, оголошення завдань проекту.
2.

Проведення практичної роботи, вивчення
основних інструментів програми.
3.

Робота над проектом (пошук та аналіз
інформації, підготовка матеріалу, оформлення
документів).
4.

Робота з відео редактором (створення
відеофільму).
5.

Перевірка знань учнів (тестування тощо).
6.

Демонстрація та захист готових досліджень.

Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
8
КАДРИ ВІДЕОФІЛЬМІВ, СТВОРЕНИХ УЧНЯМИ У РАМКАХ ПАТРІОТИЧНОГО
ПРОЕКТУ «ДО УКРАЇНЦІВ (В. Баранов)»


Патріотичне виховання школярів на уроках інформатики
9
КАДРИ ВІДЕОФІЛЬМІВ, СТВОРЕНИХ УЧНЯМИ У РАМКАХ ПАТРІОТИЧНОГО
ПРОЕКТУ ПРО МАЙДАНПатріотичне виховання школярів на уроках інформатики
10
ПАТРІОТИЧНИЙ ПРОЕКТ «АТО У НАШОМУ ЖИТТІ» З ВИКОРИСТАННЯМ
ДИСТАНЦІЙНОГО СЕРВЕРА ONEDRIVE

Сторінка профілю школи на мережевому ресурсі із роботами учнів
Роботи учнів
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка