Уроки фізики у 10 класі
Pdf просмотр
Сторінка1/13
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Харків
Видавнича група «Основа»
2010
Бібліотека журналу Фізика в школах України Серію засновано в 2004 році
Випуск 10 (82)
Уроки фізики у 10 класі
Механіка
Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua
Издательская группа Основа —
«Электронные книги»

УДК 37.016
ББК У Руденко А. В, упорядкування, 2010
© ТОВ Видавнича група Основа, 2010
ISBN У Уроки фізики у 10 класі. Механіка / Руденко А. В, упорядник Х Вид. група Основа, 2010.— 176 с. — (Б-ка журн. Фізика в школах України Вип. 10 (82)).
ISBN Методичний посібник містить поурочні розробки уроків фізики за новою програмою (рівень стандарту. Використані інтерактивні методи,
Інтернет-матеріали сприятимуть розвитку пізнавальної активності учнів, допоможуть учителю ефективніше підготуватися та провести урок.
Для вчителів фізики, молодих спеціалістів, студентів педагогічних закладів.
УДК 37.016
ББК 74.262.22
У поряд н и к :
Руденко Алла Вікторівна — методист відділу освіти Жашківської райдержадміністрації, вчитель фізики, вища категорія, вчитель- методист
Автори:
Цвинтарна Тетяна Василівна — вчитель фізики Жашківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Жашківської районної ради, вища категорія, старший учитель;
Білоус Валентина Василівна — вчитель фізики Сорокотязької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Жашківської районної ради, вища категорія iБорсенко Ольга Микитівна
— вчитель фізики Соколівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Жашківської районної ради, друга категорія
Пишінська Валентина Анатоліївна — вчитель фізики Новогребельської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Жашківської районної ради, вища категорія;

ЗМІСТ
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Кінематика
Урок № 1. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 2. Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення . . . . . . . . . . . . . Урок № 3. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 4. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей . . . . . . . . . Урок № 5. Розв’язування задач на додавання швидкостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 6. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 7. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху . . . . . . . Урок № 8. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рух тіла, кинутого вертикально вгору, горизонтально і під кутом до горизонту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 9. Рівномірний рух тіла по колу. Періоді частота обертання. Кутова швидкість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 10. Тематична атестація розділу Основи кінематики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Динаміка
Урок № 1. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність . . . . . . Урок № 2. Механічна взаємодія. Сила. Види силу механіці. Вимірювання сил. Додавання сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 3. Лабораторна робота Дослідження залежності видовження пружини від прикладеної до неї сили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 4. Другий закон Ньютона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 5. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. . . . . . . . . . . Урок № 6. Три закони Ньютона. Узагальнювальний урок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Урок № 7. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 8. Сила тяжіння. Вага і невагомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 9. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 10. Контрольна робота Закони динаміки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Застосування законів динаміки
Урок № 11. Рух тіла під дією кількох сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 12. Рівновага тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 13. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання . . . . . . . . . Урок № 14. Лабораторна робота Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 15. Імпульс. Закон збереження імпульсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 16. Реактивний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 17. Механічна енергія. Робота і енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 18. Кінетична і потенціальна енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 19. Закон збереження механічної енергії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 20. Контрольна робота за темою Застосування законів динаміки, статика, закони збереження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Релятивістська механіка
Урок № 1. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі як граничнодопустима швидкість передавання взаємодії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 2. Основні наслідки спеціальної теорії відносності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 3. Маса. Закон взаємозв’язку маси та енергії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Урок № 4. Підсумковий урок з теми Релятивістська механіка . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

ПЕРЕДМОВА
З метою реалізації Плану дій щодо поліпшення якості фізико- математичної освіти на 2009–2012 роки учительський колектив нашого району працює над підвищенням рівня викладання фізики.
Незважаючи нате що в сучасній школі з’явилося багато різноманітних форм організацій навчальної діяльності, основною все ж таки залишається урок. Від того, як він буде підготовлений і як його проведе вчитель, багато в чому залежить успішне виконання основних завдань навчання фізики.
Виходячи з цих завдань, члени творчої групи учителів фізики підготували методичний посібник з поурочного планування навчально-виховного процесу в 10 класі.
Мета даного посібника — надати методичну допомогу вчителям, що працюватимуть за новою програмою (рівень стандарту).
Для кожного уроку, пропонованого у посібнику, визначено мету, тип та структуру, змісті форму проведення. Підібрано демонстраційні експерименти, різнорівневі завдання, тексти самостійних та контрольних робіт, значна увага відведена теоретичному та цікавому довідковому матеріалу.
Використані інтерактивні методи, ППЗ від «Квазар-Мікро»,
Інтернет-матеріали сприятимуть розвитку пізнавальної активності, зацікавленості учнів, допоможуть краще засвоїти матеріал, створюватимуть атмосферу співтворчості.
Посібник буде корисним для вчителів фізики, зокрема молодих спеціалістів.

6
Урокифізикиу10класі • Кінематика
КІНЕМАТИКА
*
Урок № Тема. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку
Мета: охарактеризувати завдання вивчення розділу Кінематика, ознайомити із структурою підручника дати уявлення про механічний рух, основну задачу механіки та способи її розв’язання в кінематиці сформувати поняття поступального руху тіл, матеріальної точки, системи відліку показати роль знань з механіки в інших науках, у техніці показати, що механічний рух — одна з форм існування матерії, один зчисленних видів зміну природі, а матеріальна точка — модель, ідеальний об’єкт класичної механіки.
Тип уроку урок вивчення нового навчального матеріалу.
Унаочнення: демонстрування поступального руху тіла, випадків, коли тіло можна (і не можна) вважати матеріальною точкою, ППЗ Фізика від «Квазар‑Мікро».
Очікувані результати. Після уроку учні розрізнятимуть фізичне тіло і матеріальну точку, прямолінійний і криволінійний рухи матеріальної точки зможуть обґрунтувати зміст основної (прямої) задачі механіки навчаться пояснювати суть фізичних ідеалізацій — матеріальної точки та системи відліку.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Коротка інформація про змісті основні завдання розділу Кінематика Цвинтарна Тетяна Василівна —
вчитель фізики Жашківської загальноосвітньої школи № 5 Жашківської районної ради, вища категорія, старший учитель
Урок • Механічнийрухта йоговиди
7
ІІ. Оголошення теми і мети уроку
Формування нових понять. Під час бесіди із застосуванням демонстраційного експерименту та ППЗ Фізика від «Квазар-
Мікро» розглянути такі питання:
• механічний рух та його види;
• основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці;
• що вивчає кінематика;
• фізичне тіло і матеріальна точка, система відліку.
1. Механічний рух
Ми часто називаємо одні тіла рухомими, інші нерухомими.
Дерева, різні будівлі, мости, береги річок — нерухомі. Вода в річці, літаки в небі, автомобілі, що їдуть по дорозі, — рухомі.
Що дає нам підставу поділяти тіла на рухомі і нерухомі Чим вони відрізняються один від одного?
Коли ми говоримо про автомобіль, який рухається, то маємо на увазі, що в певний момент часу він був поруч з нами, а в інші моменти відстань між намий автомобілем змінювалася. Нерухомі тіла протягом всього спостереження не змінюють свого положення відносно спостерігача.
Дослід. Розмістимо вертикальні вішки на столі на деякій відстані одна від одної по одній прямій. Поставимо біля першої з них візок з ниткою і почнемо його тягти. Спочатку він переміститься від першої вішки до другої, потім — до третьої і т. ін. Тобто візок змінюватиме своє положення відносно вішок.
Механічний рух — це зміна положення тіла відносно інших тіл або одних його частин відносно інших. Приклади механічного руху рух зірок і планет, літаків і автомобілів, артилерійських снарядів і ракет, людина йде відносно Землі, рух рук відносно тулуба.
Інші приклади механічного руху показано нарис. 1
.
а)
б)
Рис. 1
Механічні рухи оточуючих тіл поділяють на поступальний, обертальний та коливальний (система періодично повертається

8
Урокифізикиу10класі • Кінематика в положення рівноваги, наприклад коливання листків на дереві під дією вітру) рухи (рис. 2).
б)
Рис. 2
Особливості поступального руху (рух пасажирів разом з ескалатором, рух різця токарного станка тощо):
• довільна пряма у тілі лишається паралельною до себе;
• усі точки мають однакові траєкторії, швидкості, прискорення.
Ці умови не виконуються для обертального руху тіла (рух колеса автомобіля, колеса огляду, Землі навколо Сонця і своєї осі тощо).
Механічний рух нерідко є частиною більш складних немеханіч- них процесів, наприклад теплових. Вивченням механічного руху займається розділ фізики, що називається механікою.
2. Основна задача механіки та способи її розв’язування в кінематиці
Механічну форму руху матерії вивчає розділ фізики Механіка. Основне завдання механіки — знайти положення тіла в просторів будь-який момент часу. Механічний рух відбувається у просторі і часі. Поняття простору і часу — фундаментальні поняття, які неможливо визначити через якісь простіші. Для вивчення механічного руху, що відбувається у просторі і часі, потрібно передусім уміти вимірювати проміжки часу і відстані. Частковим випадком руху є спокій, тому механіка розглядає також умови, за яких тіла перебувають у спокої (ці умови називаються умовами рівноваги).
3. Що вивчає кінематика
Щоб сформулювати закони механіки та навчитися їх застосовувати, потрібно спочатку навчитися описувати положення тіла і його рух. Опис руху становить зміст розділу механіки, що називається кінематикою.
4. Фізичне тіло і матеріальна точка, система відліку
Для опису механічного руху, які інших фізичних процесів, що відбуваються в просторі і часі, використовують систему відлі-
Урок • Механічнийрухта йоговиди
9
ку. Система відліку — це сукупність тіла відліку, пов’язаної з ним системи координат (декартової або іншої) і приладу для відліку часу (рис. 3).
x
y
O
z
Тіло відліку
Рис. 3
Систему відліку в кінематиці вибирають, керуючись лише міркуваннями щодо того, як найзручніше математично описати рух. Жодних переваг однієї системи над іншою в кінематиці не існує. Через складність фізичного світу реальне явище, яке вивчається, завжди доводиться спрощувати і замість власне явища розглядати ідеалізовану модель. Так, для спрощення в умовах певних задач розмірами тіл можна знехтувати. Абстрактне поняття, яке замінює реальне тіло, що рухається поступально і розмірами якого можна знехтувати в умовах реальної задачі, називається матеріальною точкою. У кінематиці, коли розв’язують задачу, питання проте, що саме рухається, де рухається, чому саме так рухається, здебільшого не розглядають. Головне одне як тіло рухається.
ІІІ. Закріплення вивченого. Розв’язування задач. Самостійна робота над матеріалом ППЗ Фізика від «Квазар-
Мікро», уході якої учні складають опорний конспект. Фронтальне опитування
• Що таке механічний рух?
• У чому полягає основна задача механіки?
• Який рух називають поступальним Наведіть приклади.
• Що називають матеріальною точкою?
• Що таке система відліку Яка відмінність між тілом відліку і системою відліку?
• Що називають тілом відліку Чи залежить опис руху від вибору тіла відліку?
• Наведіть приклад задачі, у якій планету, наприклад Землю, не можна розглядати як матеріальну точку.

10
Урокифізикиу10класі • Кінематика
• У якій системі відліку простіше описувати а) рух поїзда б) рух предметів усередині вагона в) рух планет. Домашнє завдання. Вивчити конспект уроку відповідний параграф підручника. Розв’язати задачі:
• Маленькій дитині здається, щосекундна стрілка годинника рухається, а хвилинна і годинна стрілки нерухомі. Як довести дитині, що вона помиляється?
• Наведіть приклади задачу яких Місяць а) можна вважати матеріальною точкою б) не можна вважати матеріальною точкою. Додаткове завдання підготувати презентації.
Урок • Рухматеріальноїточки
11
Урок № Тема. Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення
Мета: сформувати знання про траєкторію, переміщення, шляхта вміння визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їхніми проекціями розкрити практичне значення розглянутих питань підкреслити, що рух тіла — це обов’язково зміна його положення в просторі.
Тип уроку урок вивчення нового навчального матеріалу.
Унаочнення: демонстрування переміщення і шляху під час руху візка по кривій та падіння і підскакуванням яча, ППЗ Фізика від
«Квазар‑Мікро».
Очікувані результати. Після уроку учні знатимуть визначення траєкторії, переміщення, шляху навчаться визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їхніми проекціями.
ХІД УРОКУ
І. Перевірка домашнього завдання. Вибіркова перевірка зошитів з метою з’ясування наявності розв’язання учнями задач, які було задано додому. Індивідуальне опитування учнів матеріалу попереднього уроку:
• Що називається механічним рухом?
• Що входить до поняття система відліку»?
• Чому неможливо описати рух без вибору системи відліку?
• Які точки вагона, що котиться, рухаються, а які перебувають у спокої відносно дороги. Оголошення теми і мети уроку. Вивчення нового матеріалу
Формування нових понять. Під час бесіди із застосуванням демонстраційного експерименту та ППЗ Фізика від «Квазар-
Мікро» розглянути такі питання:
• траєкторія;
• шлях і переміщення.
1. Траєкторія
Рухаючись, матеріальна точка займає різні положення в просторі відносно обраної системи відліку. При цьому вона описує

12
Урокифізикиу10класі • Кінематика в просторі якусь лінію. Іноді цю лінію видно — наприклад, літак може залишати за собою слід високо в небі. Більш знайомий приклад слід шматка крейди на дошці.
Траєкторією руху тіла (матеріальної точки) називається лінія в просторі, по якій рухається це тіло.
Зазвичай траєкторія — невидима лінія. Траєкторія точки, що рухається, може бути прямою або кривою лінією. Відповідно до форми траєкторії рух буває прямолінійним і криволінійним.
2. Шлях і переміщення
Дослід. Демонстрування переміщення і шляху під час руху візка по кривій та падіння і підскакуванням яча.Шлях — це довжина траєкторії. Шлях збільшується, якщо тіло рухається, і залишається незмінним, якщо тіло нерухоме. Таким чином, шлях не може зменшуватися з часом.
Переміщенням тіла (матеріальної точки) називається напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з його наступним положенням.
Нагадаємо, що напрямлений відрізок, який характеризується довжиною (модулем) і напрямом, називається вектором.
Переміщення тіла потрібно відрізняти від його траєкторії.
Рис. 1
Залежно від типу траєкторії рухи поділяють на прямолінійні траєкторія — пряма лінія рух по колу (траєкторія — коло, криволінійні (довільна крива лінія, зокрема коло. Усі рухи можуть здійснюватися в просторі, площині і по прямій. Найпростіший вид механічного руху — це рух матеріальної точки по прямій лінії
(рис. 2) або прямолінійний руху площині (рис. 3):
x
y
O
A(x
1
, y
1
)
B(x
2
, y
2
)

Рис. 2
Рис. 3
Урок • Рухматеріальноїточки
13
3. Повідомлення учнів
Повідомлення учнів про рух тіла, яке здійснює кілька переміщень в обраній системі відліку, приклади з техніки та трудового навчання відомі з математики правила дій над векторами (додавання, віднімання, множення на скаляр).
ІV. Закріплення знань. Розв’язування задач. Самостійна робота над матеріалом ППЗ Фізика від «Квазар-
Мікро», уході якої учні складають опорний конспект. Фронтальне опитування
• Що таке траєкторія?
• Що називають шляхом Відповідь супроводити пояснювальним рисунком.
• Що називають переміщенням?
• Траєкторії руху двох матеріальних точок перетинаються. Чи означає це, що тіла стикаються Наведіть приклад, який підтверджує вашу відповідь.
• Тіло, кинуте вертикально вгору, піднялося на висоту 20 мі впало в ту саму точку. Чому дорівнює шлях, пройдений тілом за той час, поки воно рухалося вгору вниз за весь час руху?
• За якої умови шлях дорівнює модулю переміщення тіла Наведіть приклади таких рухів. Самостійна робота (коментовано). На рисунках наведено графіки залежності від часу шляху і модуля переміщення тіла для двох різних рухів. У якому з графіків є помилка Обґрунтуйте свою відповідь.
l
O
1. За якої умови шлях дорівнює модулю переміщення Чи може модуль переміщення бути більшим від пройденого шляху. Автомобіль проїхав 100 км. а) Які точки колеса здійснили максимальне переміщення мінімальне б) Які точки колеса пройшли максимальний шлях мінімальний?

14
Урокифізикиу10класі • Кінематика. Домашнє завдання. Вивчити конспект уроку відповідний параграф підручника. Розв’язати задачі:
• Один автобус, вийшовши з гаража, здійснив до повернення
10 рейсів, а другий — 5 рейсів затим самим маршрутом. Який із них пройшов більший шлях здійснив більше переміщення?
• М’яч упав із висоти 2 м, відскочив нам угору, знову впав і після відскоку був упійманий на висоті 0,5 м. Знайдіть шлях і модуль переміщенням яча.div
Урок • Прямолінійнийрівномірнийрух
15
Урок № Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху
Мета: удосконалити знання учнів про рівномірний прямолінійний рух сформувати знання про швидкість як векторну фізичну величину, що характеризує темп зміни переміщення виробляти вміння знаходити проекцію швидкості та розв’язувати основну задачу механіки для такого руху.
Тип уроку урок вивчення нового навчального матеріалу.
Унаочнення: демонстрування рівномірного прямолінійного руху, ППЗ Фізика від «Квазар‑Мікро».
Очікувані результати. Після уроку учні знатимуть вид механічного руху за його рівнянням швидкості вмітимуть знаходити проекцію швидкості, розв’язувати основну задачу механіки для прямолінійного рівномірного руху, будувати графіки рівномірного руху.
ХІД УРОКУ
І. Перевірка домашнього завдання
• Огляд зошитів з метою з’ясування наявності розв’язання учнями задач, які було задано додому.
• Фізичний диктант із взаємоперевіркою.
II. Актуалізація опорних знань
Дослід. Демонстрація рівномірного прямолінійного руху будь- якого тіла із записувальним пристроєм.
Учні з повтореного матеріалу за й клас пригадують характерну ознаку такого руху, формулу швидкості, одиниці швидкості, формулу шляху.
ІІІ. Мотивація, повідомлення теми та мети уроку
Новий матеріал слід розглянути з позицій розв’язання основної задачі механіки — навчитися знаходити переміщення.
Прямолінійним рівномірним рухом називається рух, за якого матеріальна точка, рухаючись по прямій, за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення. Це найпростіший вид механічного руху. Прикладом такого руху наближено можна вважати рух на прямолінійній ділянці стрічки транспортера, східців ескалатора, рух потягу в метро після розгону, рух парашутиста тощо.

16
Урокифізикиу10класі • Кінематика
Кінематичними характеристиками цього руху є переміщення, швидкість, координата, шлях. Під час прямолінійного руху тільки водному напрямі шлях і довжина вектора переміщення збігаються. В усіх інших випадках модуль переміщення менший за довжину шляху, що з плином часу завжди зростає.
Швидкістю рівномірного прямолінійного руху називають векторну фізичну величину r
v
, що дорівнює відношенню вектора переміщення r
s
до проміжку часу, протягом якого це переміщення відбулося r
v
s
t
=
Напрям вектора швидкості в прямолінійному русі збігається з напрямом вектора переміщення. У рівномірному прямолінійному русі за будь-які однакові проміжки часу тіло виконує однакові переміщення, тому швидкість такого руху є величиною сталою.
Одиниця швидкості в СІ — мм це швидкість такого рівномірного прямолінійного руху, за якого матеріальна точка за 1 с здійснює переміщення 1 м.
Нехай вісь Ох системи координат, пов’язаної з тілом відліку, збігається з прямою, вздовж якої рухається тіло, а
x
0
є координатою початкового положення тіла. Уздовж осі
Ox
напрямлені і переміщення, і швидкість r
v
рухомого тіла (рис. 1).
x
x
0 1
2
O
v
vt
s
s
x


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал