Уроки художньої культури україни 10 клас Ч.І. Навчально-методичний посібник для вчителів Черкаси
Pdf просмотр
Сторінка2/11
Дата конвертації28.11.2016
Розмір1.44 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)
Архітектура та скульптура (І.Матрос, Л.Позен та ін. ).
Палацово-паркові комплекси. Живописі графіка творчість Т. Шевченка та ін. Декоративно-прикладне мистецтво.
Орієнтовні практичні завдання:
Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором).
Тема 2. Музична культура (1 год.)
Народна музика соціально- та родинно-побутові пісні.
М.Вербицький: історія створення твору Ще не вмерла Україна. М.Лисенко основоположник національної композиторської школи в Україні.
Орієнтовні практичні завдання:
Створення фотоальбому (стенду Видатні діячі української музичної культури, (робота в групах).
Тема 3. Театральна культура (1 год )
Театр корифеїв представники, репертуар, значення в історії культури. Творчий шлях М.Заньковецької.
Орієнтовні практичні завдання:
Створення кросворду Театр корифеїв
РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА
ХХ СТ. (6 год.)
Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)
Український авангард. Архітектура і скульптура.
Живопис і графіка. Основні центри художніх промислів.
Орієнтовні практичні завдання:
Розробка дизайну сучасного інтер’єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.
Тема 2. Музична культура (1 год.)
Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика
(Л.Ревуцький, Б.Лятошинський. С.Людкевич, М.Скорик,
Є.Станкович та ін.). Камерні жанри вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Музичне виконавство.
Орієнтовні практичні завдання
Підготовка позакласного заходу Пісенний вернісаж з творів сучасних українських композиторів.
Тема 3. Театральна культура (1 год.)
Провідні актори та режисери українського театру. Лесь
Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний і ляльковий театр.
Орієнтовні практичні завдання
Підготовка міні-вистави (фрагмент твору українського письменника, декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота).
Тема 4. Кіномистецтво (2 год.)
Ігровий кінематограф. Світове значення творчості
О.Довженка. Поетичне кіно. Фольклор – основне
Учень (учениця)
називає найвидатніших представників української художньої культури - народної і професійної;
характеризує національну специфіку українського мистецтва, діяльність його представників
наводить приклади
художніх музеїв, театрів, провідних мистецьких колективів України;
формулює власне ставлення до української художньої культури;
порівнює зразки творів різних епох і стилів мистецтва, факти та явища української художньої культури;
класифікує види і жанри українського мистецтва;
аналізує та інтерпретує зміст та художньо-мовні особливості творів українського мистецтва;
оцінює роль українського народного і професійного мистецтва в розвитку національної культури
аргументує судження щодо значущості української художньої спадщини вжитті суспільства, у власній життєдіяльності;
використовує спеціальну термінологію, знання з української художньої культури у процесі художньої самоосвіти
показує на карті центри українських художніх промислів;
уміє виконувати українські народні та авторські пісні, брати участь у народних обрядах, вести дискусію з питань національної художньої культури, самостійно знаходити джерела щодо її розвитку
пропагує національну культурно-мистецьку спадщину.
джерело розвитку української анімації (козацький серіал та ін.)
Орієнтовні практичні завдання
Упорядкування картотеки Українське кіномистецтво робота в групах. Організація дискусії щодо перегляду українського кінофільму.
Узагальнення (1 год.)
Орієнтовне календарно-тематичне планування
Тема: Українська художня культура»
10 клас
(35 годинна н.р.)

уро
ку
Дата
Тема уроку
Перевірка знань
Засвоєння
нового
матеріалу
Орієнтовне
практичне
завдання
Твори, що
інтегрують
навчальний
процес
Домашнє
завдання
Розділ І. Художня культура від найдавніших часів до кінця 16 століття
1.
Образотворче мистецтво- мозковий штурм Види і жанри образотворчого мистецтва»
Зразки образотворчого мистецтва трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст, Північного
Причорномо р’я Створення схеми Мистецтво Трипільської та скіфської культури»
Яковенко Скіфська симфонія - уривок, гончарні вироби трипільської культури
Виготовленн я альбомів Трипільська та скіфська культура індивідуальна або парна робота
2.
Образотворче мистецтво продовження- презентація альбомів- фронтальне усне опитування
Художня культура Київської Русі архітектурні споруди, монументальний живопис мозаїка та фрески. Ікони Київської Русі за межами
України
Виготовлення фрагментів діорами Київ – дух центральної України Русі (робота в групах)
Софіївський собор, Успенський,
Спасо-
Преображенсь кий, Михайлівський собори Києва. Ікони візантійського письма та київського письма
Підготовка питань для опитування в парах, підготовка тестів до вивченого матеріалу
3.
Образотворче мистецтво урок узагальнення знань з теми- опитування в парах- тести до теми Київська
Русь»
Мистецтво книжкової мініатюри. Художня культура польсько- литовської доби
Ескіз книжкової мініатюри
Мініатюри:
Остромировсь кого Євангелія.
Копії мініатюр Софіївського собору
Підготовка індивідуальних доповідей Інструменти Київської
Русі»
4.
Музична
- письмове Первісні Колективний Античні Підготовка
культура опитування
«10 запитань»
музичні інструменти. Музична культура східних слов’ян, античних міст Північного
Причорномо р’я проект Карта музичної культури Київської
Русі»
музичні інструменти кіфара, флейта
- пана, авлос вазопис карти Музична культура Київської Русі Музична культура
(продовження)
урок узагальнення знань з теми- презентація карти Музична культура Київської
Русі»
Музична культура Київської держави народна, придворно- світська, церковна. Давньоруські музиканти, музикальні інструменти. Народна творчість епос, календарно- обрядові, родинно- обрядові пісні.
Виконання українських народних пісень, порівняння за жанрами
Музики і скоморохи. Фреска південної вежі Софіївського собора.
Фонохрестома тія
Записати родинні та календарні пісні своєї родини
(фонозапис)
6.
Театральна культура- узагальнююч е вивчення- самостійна робота- музична вікторина Народні пісні»
Обрядовий пратеатр стародавні народні ігри, свята, ритуали) княжий театр. Мистецтво скоморохів
Виконання народних ігор та обрядів (в групах за вибором учнів)
Фонохрестома тія. Українські пісні в обробці
Леонтовича
Підготовка доповідей Стиль бароко»
Розділ ІІ Художня культура 17-18 століття.
7.
Образотворче мистецтво
Мозковий штурм Стиль бароко в світовому мистецтві, актуалізація опорних знань, фронтальне опитування
Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві
Замальовка архітектурних споруд зразків українського бароко
Українські народні пісні.
Растреллі Андріївська церква у Києві
Замальовки архітектурних споруд
8.
Образотворче мистецтво
(продовження)
- презентації індивідуальних робіт Архітектурні споруди»
Будівництво в Києві Андріївська церква, Маріїнський палац. Будівництво в Львові собор св.
Юра)
Відео- перегляд фільму Маріїнський палац перегляд слайдів)
Меретін Б. Собор св. Юра
Підготовка альбомів
«Пам’ятки України (в групах. Підготовка до контрольної роботи
9.
Урок Письмова Підготовка Повторення
узагальнення знань з І розділу Проміжне тематичне оцінювання контрольна робота (по варіантам)
альбомів (в групах)
матеріалу, підготовка альбомів
Розділ ІІ. Художня культура 17-18 століття
10.
Образотворче мистецтво продовження- повторення стилю українського бароко- будівництво в Києві, Львові
Будівництво на Тернопільщині
(Почаївська лавра, Чернігівщини, Полтавщини. Іконопис козацькі Покрови та ін.).
Перегляд слайдів порівняння споруд
Підготовка альбомів
«Пам’ятки
України»
11.
Образотворче мистецтво.
Узагальнення знань з теми- презентація альбомів- узагальнення матеріалу Козацькі
«Покрови».
Портретний живопис. Народна картина Козак Мамай. Мистецтво гравюри
Порівняння різних репродукцій народної картини Козак
Мамай»
Ікони Конотопа, Покров Богоматері з портретом
Б.Хмельницьк ого
Створити кросворд
12.
Музична культура- перегляд слайдів- називання творів- опитування в парах
Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і ліриків
«Кобзарі, лірики складання схеми (в групах)
Фонозапис Кобзарські награвання ілюстрації Кобзар співає»
Підготовка доповіді Церковний спів»
13.
Музична культура продовження- власні презентації Я знаю про це»;
-
індивідуальне опитування
Церковний спів Партесний концерт
Малюнок до музики
(індивідуально)
Твори церковного співу (уривки)
Підготовка доповідей Хорові концерти»
14.
Музична культура.
Урок узагальнення знань з теми- самостійна робота письмова
- музична культура
Хоровий концерт та його творці
(М.Березовс ький,
А.Ведель,
Д.Бортнянсь кий. збірка
Т.Сковороди Сад божественних пісень
Фонозапис хорового концерту староукраїнська музика) виконання живописної та графічної композиції (за мотивами текстів
Скороводи)
Фонозапис хорових концертів
Бортнянського,
Веделя,
Березовського
Міні-твір Мої враження від хорового концерту»
15.
Театральна культура
Узагальнення знань за І семестр
Мозковий штурм Види театру, актуалізація опорних знань з теми «Театр»
Шкільний театр, зв'язок із викладанням поетики та риторики, народний ляльковий театр Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі Шкільного театру»
Слайди, електронна енциклопедія
Написати сценарій для вистави живого вертепу»
вертеп. Театр на Запорозькій
Січі.
16.
Тематичне оцінювання.
Контрольний урок за
І семестр- залік (або письмова контрольна робота)
Повторення пройденого матеріалу
Повторити матеріал, скласти сценарій виставив групах)
Розділ ІІІ. Українська художня культура 19 – початок 20 століття
1.
Образотворче мистецтво- повторення видів архітектури та скульптури- розігрування живого вертепу»
Архітектура та скульптура
(І.Матрос,
Л.Позен,
В.Городецьк ий).
Палацово- паркові комплекси.
Замальовки архітектурних споруд
Городецький В. Адміністративний будинок.
Пам’ятник князю Володимиру.
Позен Л.
Пам’ятник Пушкіну в Києві. Лірник з поводирем. Матрос Т.
П.Ришельє в
Одесі
Замальовки архітектурних споруд
2.
Образотворче мистецтво
(продовження)
- фронтальне опитування- демонстрація індивідуальних робіт
Живопис
(Т.Шевченко,
М.Пимоненко,
О.Мурашко).
Перегляд живописних творів. Порівняння стилів митців
Шевченко. Альбом
Т.Шевченко. Автопортрет, Катерина.
Мурашко О. Дівчина в червоному
Зробити аналіз живописних творів у формі твору- роздуму
3.
Образотворче мистецтво
(продовження)
- презентація творів- роздумів,
- само опитування за темою
Декоративно
-прикладне мистецтво та народні художні промисли.
Виконання декоративної композиції в українському стилі (робота в групах)
Ілюстрація вироби опішанських гончарів, фрагментів чоловічої сорочки, Гуцульські килими, писанки, витинанки прикраси
Допрацювати композицію, створити схему Декоративні мистецтва та народні промисли»
4.
Образотворче мистецтво. Узагальнення знань з теми- письмові тести- узагальнення вивченого матеріалу
Тиражна графіка.
Продовження виконання декоративної композиції в українському стилі (робота в групах)
Слайди з прикладами тиражної графіки
Повторити матеріал з теми, дібрати ілюстрації до схеми.
5.
Музична культура- перегляд та захист творчих проектів та оформлення виставки з учнівських композицій
Народна музика соціально, родинно- побутові пісні
Створення проекту, альбому робота в групах)
Відео- фрагменти із виконанням народних пісень
Дібрати фотоматеріали, репродукції до теми
6.
Музична
- фронтальне Значення Перегляд Опера Видатні

14
культура
(продовження)
опитування творчості
С.Гулака-
Артемовськ ого та
М.Калачевсь кого
М.Вербицьк ий: історія створення твору Ще не вмерла
Україна»
фотоматеріалу Запорожець за Дунаєм фрагмент, гімн України діячі продовження роботи над альбомом
7.
Музична культура.
Узагальнення знань з теми- демонстрація альбомів- самостійна письмова робота
М.Лисенко - основоположник національної композиторської школи в Україні. Музикальне виконавство і освіта.
Відео - перегляд виступу видатних українських виконавців Уривки опери
М.Лисенка
«Т.Бульба»
Підготуватис я до музичної вікторини
8.
Театральна культура- музикальна вікторина- опитування в парах
Значення драматургії для розвитку українського театру. Творчість
М.Щепкіна. Театру Галичині та на Буковині.
Відео перегляд фрагментів вистав
Щепкін у ролі
Фамусова із комедії Грибоєдова. Трупа
М.Кропивниц ького
9.
Театральна культура
(продовження)
- усне опитування
«10 питань- узагальнення вивченого матеріалу
Театр корифеїв. Перший український стаціонарний театру Києві. Творчий шлях
М.Занькове- цької
Створення альбому Театр корифеїв»
М.Заньковець кав ролі спектаклю Назар
Стодоля»
І.Я.Франко, художник
З.Павлюк
Створення альбому Театр корифеїв»
10.
Урок узагальнення знань з ІІІ розділу. Проміжне тематичне оцінювання- демонстрація альбомів- фронтальне опитування- тести
Створення схеми Розвиток культури 19-
20 століття робота в групах)
Виразне читання уривків драматичних творів
Розділ І. Художня культура 20 століття
11.
Образотворче мистецтво- повторення жанрів образотворчого мистецтва
Архітектура і скульптура Міста –
заповідники.
Монументал ьна скульптура
Живописна абстрактна творча робота в стилі сучасного мистецтва
Кричевський. Будинок Полтавського земства
Живописні малюнки в стилі сучасного мистецтва
12.
Образотворче мистецтво
(продовження)
Узагальнення знань з теми- перегляд малюнків- повторення видів живопису
Живопис. Український авангард. Графіка. Народне мистецтво та основні підготовка проекту) Розробка дизайну сучасного
інтер’єру в українських Ілюстрації, альбоми
Створення дизайну сучасного шкільного приміщення в українському стилі
центри художніх промислів.
Петриків- ський розпис традиціях
13.
Музична культура- повторення музичних жанрів, актуалізація опорних знань з теми
Хорова, вокально- симфонічна і симфонічна музика
(Л.Ревуцький,
Б.Лятошин- ський,
С.Людкевич,
М.Скорик,
Є.Станкович)
Слухання уривків українських композиторів.
Ревуцький Хустина,
Лятошинський симфонія № Скласти схему розвитку хорової та вокально- симфонічної музики
14.
Музична культура
(продовження)
Узагальнення знань з теми- письмове тестування
Камерні жанри вокальної та інструментальної музики
(В.Косенко,
В.Барвін- ський)
напрями популярної музики. Музикальне виконавство та освіти
Підготовка сценарію позакласного заходу Біс вернісаж»
Пісні
Майбороди та
Білоножко
Запис пісень для Пісенного вернісажу»
15.
Театральна культура- коментарі до сценарію- визначення цілей і завдань до проведення свята пісні
Провідні актори та режисери українського театру. Лесь
Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний та ляльковий театр
Підготовка міні-вистави
Сцени із опери Запорожець за Дунаєм»
Виготовленн я ескізу костюмів і декорацій
16.
Кіномистецтво
- опитування в парах за темою театральні куліси- види і жанри кіно
Ігровий кінематограф. Світове значення творчості
О.Довженка. Поетичне кіно. Творчі портрети
І.Миколай- чука,
Л.Бикова.
Дискусія після відео перегляду фрагменту українського кінофільму. Автопортрет
О.Довженка Земля, кінофільм
«Земля»
Твір-роздум Творчість
О.Довженка»
17.
Кіномистецтво
(продовження)
Узагальнення знань з теми- читанням уривків із твору- складання схеми
«Кінематограф»
Фольклор основне джерело розвитку української анімації. Комедійний козацький серіал
В.Дахна. Документальний та науково- популярний Упорядкування відео картотеки Українське кіномистецтво робота в групах)
Режисер
Левчук Т, режисер
Л.Биков, кінофільм
В.Дахно кінокадри
Складання сценарію фільму на тему
«Школа»

16
кінематограф
18.
Художня культура діаспори.
Узагальнення знань за ІІ семестр- усне опитування Український кінематограф- тести
Архітектурні скульптури
О.Архипенко
– піонер авангардизму в скульптурі. Живописі графіка. Іконопис. Створення альбому Імена славетних українців у світовому мистецтві ” колективна робота.
Архипенко О. Кераміка.
Молоканин Л.
Пам’ятник Шевченко в
Буенос-
Айресі.
Т.Крук.
Т.Шевченко
Підготуватис я до контрольної роботи
19.
Тематичне оцінювання. Контрольний урок за рік- залік письмовий або усний)
Контрольний підсумковий урок
Підведення підсумків року
Орієнтовне календарно-тематичне планування
Тема: Українська художня культура»
10 клас ( 17, 5 годинна рік)
Вичитка годин за І семестр

Дата
Тема
уроку
Перевірка
знань
Засвоєння нового
матеріалу
Орієнтовне
практичне
завдання
Твори, що
інтегрують
навчальний
процес
Домашнє
завдання
Розділ І. Художня культура від найдавніших часів до кінця 16 століття
1.
Образотво рче мистецтво мозковий штурм Види і жанри образотворчого мистецтва»
Зразки образотворчого мистецтва трипільської та скіфської культури, мистецтво грецьких міст Північного
Причорномор’я Художня культура Київської Русі архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїка та фрески. Мистецтво книжкової мініатюри. Художня культура польсько- литовської доби
Створення схеми Мистецтво Трипільської та скіфської культури або виготовлення фрагментів діорами Київ – дух центральної України Русі (робота в групах)
Яковенко Скіфська симфонія - уривок, гончарні вироби трипільської культури
Софіївський собор, Успенський,
Спасо-
Преображен- ський, Михайлівський собори Києва. Ікони візантійського письма та київського письма
Мініатюри:
Остромировсь кого Євангелія.
Копії мініатюр Софіївського собору
Виготовлен ня альбомів Трипільська та скіфська культура або Культура Київської
Русі»
індиві- дуальна чи парна робота
2.
Музична культура письмове опитування
«10 запитань»
Первісні музичні інструменти, музична культура східних слов’ян, античних міст Північного Колективний проект Карта музичної культури Київської Русі або Античні музичні інструменти кіфара, флейта
- пана, авлос вазопис
Підготовка карти Музична культура Київської Русі або

17
Причорномор’я. Музична культура Київської держави народна, придворно- світська, церковна. Давньоруські музиканти, музикальні інструменти. Народна творчість епос, календарно- обрядові, родинно- обрядові пісні.
виконання українських народних пісень, порівняння за жанрами
Музики і скоморохи. Фреска південної вежі Софіївського собора.
Фонохрестома- тія записати родинні та календарні пісні своєї родини
(фонозапис)
3.
Театральн а культура- презентація карти Музична культура Київської Русі- музична вікторина Народні пісні»
Обрядовий пратеатр стародавні народні ігри, свята, ритуали) княжий театр. Мистецтво скоморохів
Виконання народних ігор та обрядів (в групах за вибором учнів)
Фонохрестома- тія. Українські пісні в обробці
Леонтовича
Підготовка доповідей Стиль бароко»
Розділ ІІ Художня культура 17-18 століття
4.
Образо- творче мистецтво
Мозковий штурм Стиль бароко в світовому мистецтві, актуалізація опорних знань, презентації індивідуальних робіт Архітектурні споруди»
Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві. Будівництво в Києві (Андріївська церква, Маріїнський палац. Будівництво в Львові (собор св.
Юра).
Будівництво на Тернопільщині
(Почаївська лавра, Чернігівщини, Полтавщини. Іконопис (козацькі Покрови та ін.).
Портретний живопис. Народна картина Козак Мамай. Мистецтво гравюри.
Замальовка архітектурних споруд зразків українського бароко або відео- перегляд фільму Маріїнський палац перегляд слайдів, порівняння споруд або порівняння різних репродукцій народної картини Козак
Мамай»
Українські народні пісні.
Растреллі Андріївська церква у Києві
Меретін Б. Собор св. Юра
Ікони Конотопа, Покров Богоматері з портретом
Б.Хмельниць- кого
Замальовки архітектурних споруд Підготовка альбомів
«Пам’ятки України (в групах).
5.
Музична культура
- презентація альбомів;
Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і ліриків.
Церковний спів Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці
(М.Березовський,
А.Ведель, Кобзарі, лірики складання схеми (в групах) або малюнок до музики
(індивідуально)
виконання живописної та графічної

18
Д.Бортнянський). збірка
Т.Сковороди Сад божественних пісень»
композиції (за мотивами текстів
Скороводи)
Фонозапис хорових концертів
Бортнянського,
Веделя,
Березовського
6.
Театральн а культура
Урок узагальнення знань з І та ІІ розділу Мозковий штурм Види театру, актуалізація опорних знань з теми «Театр»
Узагальнення матеріалу, опитування в парах або самостійна робота (по варіантам)
Шкільний театр, зв'язок із викладанням поетики та риторики, народний ляльковий театр вертеп. Театр на Запорозькій Січі.
Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі Шкільного театру»
Слайди, електронна енциклопедія
Написати сценарій для вистави живого вертепу або скласти сценарій виставив групах)
Розділ ІІІ. Художня культура 19 століття.
7.
Образо- творче мистецтво- повторення видів архітектури та скульптури- розігрування живого вертепу»
Архітектура та скульптура
(І.Матрос,
Л.Позен,
В.Городецький).
Палацово-паркові комплекси.
Живопис
(Т.Шевченко,
М.Пимоненко,
О.Мурашко).
Замальовки архітектурних споруд або перегляд живописних творів. Порівняння стилів митців.
Городецький В. Адміністративний будинок.
Пам’ятник князю Володимиру.
Позен Л.
Пам’ятник Пушкіну в Києві. Лірник з поводирем. Матрос Т.
П.Ришельє в
Одесі
Зробити аналіз живописни х творів у формі твору- роздуму або замальовки архітектурних споруд
8.
Образо- творче мистецтво
(продовжен ня)
Узагальнен ня знань
Проміжне тематичне оцінювання- фронтальне опитування- демонстрація індивідуальних робіт- презентація творів- роздумів,
- само опитування за темою
Декоративно- прикладне мистецтво та народні художні промисли. Тиражна графіка.
Виконання декоративної композиції в українському стилі (робота в групах)
Ілюстрація вироби опішанських гончарів, фрагментів чоловічої сорочки, Гуцульські килими, писанки, витинанки прикраси Шевченко. Альбом
Т.Шевченко. Автопортрет, Катерина.
Мурашко О. Дівчина в червоному
9.
Музична культура- перегляд та захист творчих проектів та Народна музика соціально, родинно- побутові пісні
Створення проекту, альбому робота в Відео- фрагменти із виконанням народних Дібрати фотоматеріали, репроду-
оформлення виставки з учнівських композицій або демонстрація альбомів- музикальна вікторина- опитування в парах
Значення творчості
С.Гулака-
Артемовського та
М.Калачевського
М.Вербицький: історія створення твору Ще не вмерла Україна
М.Лисенко - основоположник національної композиторської школи в Україні. Музикальне виконавство і освіта.
групах) Відео - перегляд виступу видатних українських виконавців пісень, опера Запорожець за Дунаєм фрагмент, гімн України, уривки опери
М.Лисенка
«Т.Бульба»
кції до теми«Вида- тні діячі музичної культури»
10
Театральна культура
- самостійна письмова робота
Значення драматургії для розвитку українського театру. Творчість
М.Щепкіна. Театру Галичині та на Буковині. Театр корифеїв. Перший український стаціонарний театру Києві. Творчий шлях
М.Заньковецької
Відео перегляд фрагментів вистав чи створення альбому Театр корифеїв або створення схеми Розвиток культури 19 століття робота в групах)
Щепкін у ролі
Фамусова із комедії Грибоєдова. Трупа
М.Кропивниць- кого
М.Заньковецька в ролі спектаклю Назар Стодоля»
І.Я.Франко, художник
З.Павлюк
Створення альбому Театр корифеїв»
Розділ І. Художня культура 20 століття
11
Образо- творче мистецтво- повторення жанрів образотворчого мистецтва
Архітектура і скульптура Міста –
заповідники.
Монументальна скульптура
Живописна абстрактна творча робота в стилі сучасного мистецтва
Кричевський. Будинок Полтавського земства
Живописні малюнки в стилі сучасного мистецтва
12
Образо- творче мистецтво продовження- перегляд малюнків- повторення видів живопису
Живопис. Український авангард. Графіка. Народне мистецтво та основні центри художніх промислів.
Петриківський розпис
(підготовка проекту) Розробка дизайну сучасного
інтер’єру в українських традиціях
Ілюстрації, альбоми
Створення дизайну сучасного шкільного приміщення в українському стилі
13
Музична культура- повторення музичних жанрів, актуалізація опорних знань з теми
Хорова, вокально- симфонічна і симфонічна музика
(Л.Ревуцький,
Б.Лятошинський,
С.Людкевич,
М.Скорик,
Є.Станкович)
Камерні жанри вокальної та інструментальної музики Слухання уривків українських композиторів.
Або підготовка сценарію позакласного заходу Біс вернісаж»
Ревуцький Хустина,
Лятошинський симфонія № Пісні
Майбороди та
Білоножко
Скласти схему розвитку хорової та вокально- симфонічної музики або записати пісні для Пісенного вернісажу»

20
(В.Косенко,
В.Барвінський). напрями популярної музики. Музикальне виконавство та освіти
14
Театральн а культура- коментарі до сценарію- визначення цілей і завдань до проведення свята пісні
Провідні актори та режисери українського театру. Лесь
Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний та ляльковий театр
Підготовка міні-вистави
Сцени із опери Запорожець за Дунаєм»
Виготовлен ня ескізу костюмів і декорацій
15
Кіномисте- цтво
- опитування в парах за темою театральні куліси- види і жанри кіно
- читанням уривків із твору- складання схеми Кінематограф Ігровий кінематограф. Світове значення творчості
О.Довженка. Поетичне кіно. Творчі портрети
І.Миколайчука,
Л.Бикова. Фольклор
– основне джерело розвитку української анімації. Комедійний козацький серіал
В.Дахна. Документальний та науково-популярний кінематограф
Дискусія після відео перегляду фрагменту українського кінофільму. Упорядкування відео картотеки Українське кіномистецтво робота в групах)
Автопортрет
О.Довженка Земля, кінофільм Земля Режисер Левчук Т, режисер
Л.Биков, кінофільм
В.Дахно кінокадри
Твір-роздум Творчість
О.Довженка
» або складання сценарію фільму на тему
«Школа»
16
Художня культура діаспори.
Узагальне ння знань за ІІ семестр- усне опитування Український кінематограф- тести
Архітектурні скульптури
О.Архипенко піонер авангардизму в скульптурі. Живописі графіка. Іконопис. Створення альбому Імена славетних українців у світовому мистецтві ” колективна робота.
Архипенко О. Кераміка.
Молоканин Л.
Пам’ятник Шевченко в
Буенос-Айресі.
Т.Крук.
Т.Шевченко
Підготува- тися до контрольної роботи
17
Тематичне оцінюва- ня. Контрольний урок за рік- залік письмовий або усний)
Контрольний підсумковий урок
Підведення підсумків року
Орієнтовне календарно-тематичне планування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал