Уроки образотворчого мистецтва 7 клас Посібник для вчителя
Скачати 112.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.12.2016
Розмір112.67 Kb.
ТипУрок

НавчальНа кНига – БогдаН
ТерНопіль
БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ
С.І. Федун
О.В. Чорний
УРОКИ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
7 клас
Посібник для вчителя
До підручника СІ. Федуна, О.В. Чорного

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
© Навчальна книга — Богдан, 2015
УДК 371.32:74
ББК 74.268.51
Ф У пропонованому методичному посібнику подано календар- но-тематичне планування та розробки уроків з образотворчого мистецтва для 7 класу відповідно до навчальної програми Міністерства освіти і науки України, вимог Державного стандарту для загальноосвітніх навчальних закладів та підручника з образотворчого навчання для 7 класу (автори СІ. Федун, О.В. Чорний. До посібника додається компакт-диск із аудіо- та візуальними матеріалами до всіх уроків.
УДК
371.32:74
ББК
74.268.51
ISBN 978-966-10-1765-7 (серія 978-966-10-4275-8
Федун С.І.
Ф 32 Уроки образотворчого мистецтва : посібник для вчителя 7 кл. / СІ. Федун, О.В. Чорний. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан,
2015. — 96 с. (Бібліотека вчителя.
ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

ISBN 978-966-10-4275-8
Рецензенти:
доктор історичних наук, професор, ректор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
С.І. Дровозюк
вчитель образотворчого мистецтва, відмінник освіти України, вчитель-методист, вчитель вищої категорії, директор закладу Загальноосвітня школа I-III ст. №3
ім. М. Коцюбинського Вінницької міської ради
Н.І. Лепко
Серію Бібліотека вчителя засновано 2007 р.

ПЕРЕДМОВА
При розробці цього навчально-методичного комплексу (орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки уроків, CD з аудіо- та візуальними матеріалами до всіх уроків, робочий альбом-по- сібник для учнів) враховувалось, що у змісті дисциплін, які реалізують освітню галузь Мистецтво в основній школі, домінуюча роль належить активній художній діяльності та творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва. Тому основним завданням у 7 класі є поглиблення в учнів знань про мистецтво, залучення їх до художньої творчої діяльності шляхом опанування ними певних правил-понять з курсу предмета, що переростають у такі навчальні цілі оволодіння навичками образотворчої діяльності
• формування здатності логічно, доказово міркувати розвиток умінь виділяти істотні ознаки архітектури, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, порівнювати їх за певними ознаками, узагальнювати або класифікувати розвиток мистецького мовлення, розширення та поглиблення індивідуального досвіду пізнання навколишньої дійсності розвиток організованості, зосередженості, самостійності оцінних суджень, естетичного смаку, вміння занурюватися у світ мистецтва.
Розробки уроків підготовлено відповідно до чинної програми. Вони ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів для формування розуміння особливості мови різних видів образотворчого мистецтва шляхом розвитку композиційних умінь та навичок відчуття і розуміння форми предметів (конструктивні особливості відчуття кольору відчуття об’єму;
• просторової уяви аналітичного та конструктивного мислення образного та творчого мислення.
Для цього учням потрібно не тільки оволодіти певними знаннями, вміннями та технічними засобами образотворчого мистецтва, ай зрозуміти та відчути глибинну його суть, мету художнього творення створення художнього образу, передавання у творчій роботі певного настрою. Щоб досягти вказаної мети, вчитель повинен проводити навчання, використовуючи всі чотири види діяльності, з яких і складається курс образотворчого мистецтва у школі ІІ ступеня (сприйняття мистецтва, зображення на площині, прикладна діяльність, зображення в об’ємі). Тому в цьому посібнику календарний план складається з певних понятійно-тематичних блоків, основою яких є одне-два з основних навчальних завдань курсу образотворчого мистецтва.
Враховуючи сучасні вимоги до безперервності викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах (1-7 класи – образотворче та музичне мистецтво, 8-9 класи – мистецтво, 10-11 класи – художня культура, значне місце в пропонованому методичному посібнику відводиться збагаченню емоційно-естетичного досвіду школярів, формуванню культури почуттів, пробудженню особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей через формування в учнів навичок щодо аналізу творів мистецтва та вираження власних оцінних суджень.
Відтак використання пропонованого навчально-методичного комплексу допоможе вчителям у підготовці до проведення уроків образотворчого мистецтва у 7 класів контексті сучасних вимог до викладання предметів художньо-естетичного циклу, сприятиме гармонійному розвитку учнів, долученню їх до глибинних джерел культури та духовності людства.

4
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
7 КЛАС
І семестр
МИСТЕЦТВО В НАШОМУ ЖИТТІ.

АРХІТЕКТУРА. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО
№ п/п
Дата
Тема уроку
Навчальні завдання (мета уроку)
Практичні завдання
Рекомендова
-
на
техніка
та
матеріали
Примітки
1
Архітектура та її види поглибити в учнів уявлення про роль мистецтва ужитті людини ознайомити учнів із спільними та відмінними рисами різних видів образотворчого мистецтва та архітектури і дизайну сформувати в учнів розуміння видового поділу в архітектурі ознайомити учнів із основними засобами виразності, що застосовуються в архітектурі поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації творів архітектури знайомити учнів зі специфікою творчої діяльності на уроках образотворчого мистецтва ознайомити учнів із особливостями та правилами роботи в альбомі-посібнику на уроках образотворчого мистецтва формувати інтерес та позитивне емоційне ставлення до творів образотворчого мистецтва;
2
Сприйняття мистецтва. Будинок та інтер’єр. Зображення на площині. Перспектива в інтер’єрі (фронтальний та кутовий)
• ознайомити учнів із поняттями «екстер’єр» та «інтер’єр»;
• ознайомити учнів із особливостями основних груп інтер’єрів: житловим та громадським ознайомити учнів із особливостями двох видів зображень ін
- тер’єру: кутового та фронтального поглиблювати в учнів розуміння поняття лінійна перспектива розвивати творчу спостережливість та аналітичне мислення поглиблювати в учнів навички зображення об’єктів відповідно до правил лінійної перспективи в процесі виконання зображення фронтального та кутового інтер’єру;
• розвивати просторову уяву учнів;
Відтворення видимих перспективних змін інтер’єру кімнати в кутовому та фронтальному вигляді
Графічні матеріали

5 Сприйняття мистецтва. Інтер’єр вжитті людини. Зображення на площині. Створення проекту інтер’єру власної кімнати або сучасної навчальної аудиторії (побудова поглибити уявлення учнів про інтер’єр;
• ознайомити учнів з основними чинниками, що впливають на формування
інтер’єру функціональність, гігієнічність, естетичність ознайомити учнів із поняттям композиція інтер’єру
» та різними її елементами ознайомити учнів із творчістю відомого французького архітектора, дизайнера інтер’єрів Жана Луї Деніо;
• поглиблювати навички учнів у побудові об’єктів у фронтальному та кутовому виглядах розвивати композиційну та творчу уяву учнів;
Створення проекту ін
- тер’єру власної кімнати або сучасної навчальної аудиторії (по- будова)
Графічні матеріали
4
Сприйняття мистецтва. Інтер’єр вжитті людини. Зображення на площині. Створення проекту інтер’єру власної кімнати або сучасної навчальної аудиторії (виконання в кольорі поглибити уявлення учнів про дизайн інтер’єру;
• ознайомити учнів із роллю та значенням кольору в інтер’єрі;
• поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації дизайнерських творів поглибити знання учнів про застосування законів повітряної перспективи при зображенні приміщення розвивати творчу уяву учнів;
Створення проекту ін
- тер’єру власної кімнати або сучасної навчальної аудиторії (виконання в кольорі)
Акварельні або гуашеві фарби
5
Сприйняття мистецтва. Екстер’єр
— обличчя будинку. Зображення на площині. Виконання побудови простого за формою будинку в кутовому вигляді з урахуванням правил лінійної перспективи ознайомити учнів із особливостями зміни екстер’єру будівель залежно від естетичних ідеалів різних епох
• ознайомити учнів із творчістю відомого іспанського зодчого Сантьяго Калатрави;
• поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації архітектурних споруд поглиблювати в учнів розуміння особливості вигляду архітектурних споруд залежно від високої, низької чи середньої лінії горизонту розвивати в учнів спостережливість та аналітичне мислення поглиблювати в учнів уміння визначати конструктивні особливості архітектурних споруд на основі об’ємних геометричних форм поглиблювати в учнів навички побудови архітектурної споруди відносно лінії горизонту таза допомогою точок сходження
• розвивати конструктивну уяву учнів;
Виконання побудови простого за формою будинку в кутовому вигляді з урахуванням правил лінійної перспективи Графічні матеріали

6 Сприйняття мистецтва. Вулиці, що творять образ міста. Зображення на площині. Використання правил лінійної та повітряної перспективи у пейзажній роботі Міська вулиця ознайомити учнів із значенням професії архітектора в містобудуванні поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації архітектурних споруд поглиблювати знання учнів щодо застосування правил лінійної та повітряної перспективи
• пригадати з учнями значення та особливості застосування методу загородження для відтворення ілюзії глибини простору поглиблювати в учнів вміння застосовувати на практиці здобуті знання у пейзажній роботі розвивати конструктивне мислення учнів розвивати творчу уяву та фантазію учнів;
Використан
- ня правил лінійної та повітряної перспективи у пейзажній роботі Міська вулиця»
Олівець, гумка, фарби
7
Сприйняття мистецтва. Архітектурні пам’ятки України. Зображення на площині. Виконання ескізу архітектурної спорудив стилістиці однієї з відомих архітектурних пам’яток рідного краю (побудова поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації архітектурних споруд поглибити знання учнів щодо використання правил лінійної перспективи у побудові архітектурної споруди, що складається із різних об’ємних геометричних форм
• поглиблювати в учнів уміння передавати глибину простору за допомогою засобів лінійної перспективи
• поглиблювати в учнів композиційні вміння та навички розвивати творчу уяву та фантазію учнів;
Виконання ескізу архітектурної спорудив стилістиці однієї з відомих архітектурних пам’яток рідного краю Олівець, гумка тощо
8
Сприйняття мистецтва. Архітектурні пам’ятки України. Зображення на площині. Виконання ескізу архітектурної спорудив стилістиці однієї з відомих архітектурних пам’яток рідного краю (завершення у кольорі узагальнити вивчене з теми Архітектура поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації архітектурних споруд поглибити знання учнів щодо використання правил повітряної перспективи у зображенні архітектурної споруди
• поглиблювати в учнів уміння передавати глибину простору за допомогою засобів повітряної перспективи
• поглиблювати в учнів живописні вміння та навички розвивати творчу уяву та фантазію учнів;
Виконання ескізу архітектурної спорудив стилістиці однієї з відомих архітектурних пам’яток рідного краю завершення у кольорі)
Живопис. Фарби

7 Сприйняття мистецтва. Види декоративно-прикладного мистецтва
• поглибити в учнів уявлення про роль декоративно-приклад
- ного мистецтва ужитті людини ознайомити учнів із поняттями «декоративно-прикладне мистецтво та народне мистецтво сформувати в учнів розуміння видового поділу у декоративно-прикладному мистецтві ознайомити учнів із основними засобами виразності, що застосовуються у декоративно-прикладному мистецтві стилізація, контраст, символ формувати інтерес та позитивне емоційне ставлення до творів декоративно-прикладного мистецтва розвивати естетичні відчуття та аналітичне мислення, комунікативні навички;
10
Сприйняття мистецтва.

Барвисте диво українського народного розпису. Зображення на площині. Створення ескізу настінного декоративного розпису в петриківському стилі ознайомити учнів з традиційними народними розписами в Україні поглибити в учнів навички роботи з використання основних елементів петриківського розпису ознайомити учнів з особливостями композиції у народному розписі
• поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації творів декоративно-прикладного мистецтва розвивати творчу фантазію та уяву учнів;
Створення ескізу настінного декоративного розпису в петриків
- ському стилі Фарби, пензлики Сприйняття мистецтва. Вишивка – невмирущий оберіг. Зображення на площині. Виконання ескізу традиційного одягу з вишитими оберегами ознайомити учнів із вишивкою та її видами за мотивами орнаментів ознайомити учнів із найрозповсюдженішими символами в українській народній вишивці
• поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації творів декоративно-прикладного мистецтва поглиблювати в учнів практичні навички в зображенні людей розвивати творчу уяву та фантазію учнів Виконання ескізу традиційного одягу з вишитими оберегами
Олівець, гумка, фарби, фломастери

8 Сприйняття мистецтва. Чарівне мереживо витинанки. Прикладна діяльність. Виконання декоративної композиції Дерево роду у техніці витинанки ознайомити учнів із витинанкою та її видами за технікою виконання ознайомити учнів із застосуванням витинанки ужитті сучасної людини
• поглиблювати в учнів навички аналізу-інтерпретації творів декоративно-прикладного мистецтва ознайомити учнів із творчістю видатного майстра витинанки
– українського художника Т. Крамаренка;
• поглиблювати в учнів практичні навички в роботі з папером розвивати творчу уяву та фантазію учнів Виконання декоративної композиції Дерево роду у техніці витинанки Кольоровий папір, ножиці, клей
13
Сприйняття мистецтва. Лялька-мотан
- ка — берегиня роду. Прикладна діяльність. Виготовлення ляльки-мотанки з паперових серветок ознайомити учнів з традиціями виготовлення ляльок-мота
- нок;
• ознайомити учнів з творчістю української народної майстрині Т. Білокрилець ознайомити учнів із технологією виготовлення ляльки-мотан
- ки з паперових серветок;
Виготов
- лення ляль
- ки-мотанки із паперових серветок
Паперові кольорові серветки, нитки
14
Сприйняття мистецтва. Народна іграшка пам’ять нації. Прикладна діяльність. Виготовлення із пластиліну народної іграшки Фантастичний звір
• ознайомити учнів з традиціями виготовлення іграшок уріз- них регіонах України ознайомити учнів з творчістю української народної майстрині О. Бердник ознайомити учнів із технологією виготовлення іграшки із пластиліну;
Виготовлення із пластиліну народної іграшки Фантастичний звір Пластилін, стеки, дощечка, вологі серветки, клей ПВА, гуашеві фарби Сприйняття мистецтва. Вертеп мистецтво, народжене вірою. Прикладна діяльність. Виготовлення Різдвяного вертепу (колективна творча робота ознайомити учнів з історією та традиціями розповсюдження вертепу в різних регіонах України ознайомити учнів із поняттям шопка та головними героями вертепного дійства формувати в учнів навички виконання колективної творчої роботи розвивати в учнів фантазію, творчу уяву та відчуття смаку;
Виготовлення Різдвяного вертепу (колективна творча робо
- та)
Картонний ящик, кольоровий папір, ножиці, клей, кольорові стрічки та нитки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал