Уроки спрямовані на розвиток творчої особистості учнів. Методичний посібник має високий виховний потенціал на
Pdf просмотр
Сторінка1/13
Дата конвертації14.11.2016
Розмір2.8 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ББК 74.262.0
Д
99
А в т о р :
вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, вчитель-методист,
Відмінник освіти України Л. М. Дяченко
Дяченко Л. М.
Д 99
Матеріали до уроків. Я і Україна. 3 клас. —
Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. — 288 с.
ISBN 966-670-593-1.
Уроки спрямовані на розвиток творчої особистості учнів.
Методичний посібник має високий виховний потенціал на уроках, що дає позитивну можливість поліпшення якості знань учнів та рівня їх вихованості, підвищує ефективність
і результативність уроків.
Для вчителів початкових класів, вчителів-методистів та студентів педагогічних ВНЗ.
ББК 74.262.0
ISBN 966-670-593-1
© Дяченко Л. М., 2005
© «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2005
© Жубр М. С., дизайн обкла- динки, 2005

3
УРОК 1
Тема уроку. Введення в курс предмету природознавства. Готуємось вести спостереження.
Мета уроку: ознайомити дітей з тим, що вивчає природознавство, для чого треба вивчати цей предмет; зацікавити дітей планом спостереження за погодою, природою; формувати у дітей уміння бачити, порівнювати, узагальнювати; розвивати на- вички зв’язного мовлення, охайного виконання будь-якої справи; виховувати почуття відповідальності за свої дії, любові до всього живого.
Обладнання: 1. У кожного на парті: підручник, робочий зошит, щоденник спостереження, ручка, кольорові олівці, атлас. 2.
Прилади для ведення спостереження: термометр, компас, гномон, рулетка. 3. Магнітофон, аудіокасета із записом пі- сень: «Сонце-літо», «Вместе весело шагать». 4. Стенди «Ка- лендар погоди», «Природа і ми».
Оформлення дошки: 1. Тема уроку. 2. Дитячі малюнки на тему
«Літо». 3. Таблиця «Природознавство в III класі».
Повинні знати:
— що вивчає природознавство;
— предмети спостереження;
— прилади, які використовуємо для спостереження.
Повинні вміти:
— підтримувати порядок на парті;
— користуватись підручником, робочим зошитом;
— спостерігати за погодою, охайно відмічати у щоденнику результати.
Хід уроку
I. Організація класу
Перевіримо вашу готовність до роботи. Перелічіть обладнання, що є на кожній парті. Чому «кожній речі своє місце»? (Так, це красиво, ми не гаємо часу, швид- ко знаходимо потрібну річ).
Зверніть увагу учнів на оформлення дошки і про- коментуйте малюнки на тему «Літо» (2—3 учні).
Згадаємо літо! Нам радісно і сумно… Послухайте пісню «Сонце—Літо» у виконанні М. Гнатюка.
II. Повідомлення теми і мети уроку
Прочитати тему уроку. Які питання у вас вини- кли?

4
План уроку
1. Що вивчає курс природознавства.
2. Підручник і робочий зошит — наші найперші помічники на уроці.
3. Вибір форм навчальної діяльності.
4. Готуємося спостерігати.
5. Вибір екологічної стежини.
— Ви згодні з таким планом? Надалі план уроку будемо складати разом.
— Як ви думаєте, що ми повинні знати і повинні вміти?
Цілі нашого уроку складемо разом. (Діти пропону- ють, а вчитель допомагає грамотно сформулювати і за- писати таблицю «Повинні знати, повинні вміти»).
III. Урок природознавства. Наші помічники на уро-
ці
Висловіть свої думки щодо змісту уроку і зверніть увагу на таблицю «Природознавство в III класі». (Діти розповідають, що будемо вивчати в III класі).
Природа і ми
Нежива природа
Жива природа
Охорона природи
— Що допоможе вам вивчати природу? (Це під- ручники, атласи, робочі зошити, спостереження за природою).
1. Робота з підручником.
Прочитайте прізвища авторів і назву, розгляньте малюнки. Зверніть увагу на обкладинку, на якій на- друкована карта України. З’ясуйте всі дані про під- ручник: хто працював над створенням, виданням, скільки і де надруковано підручників. Прочитайте звертання авторів. Перегорніть увесь підручник. Від- крийте його на с. 74. Ми будемо вивчати теми, почи- наючи саме з цієї сторінки.
2. Бесіда з учнями.
— Чому в книзі зображено саме такі малюнки?
— Якого підручник року видання?
— Яка інформація повторюється після кожної статті? (Словничок, перевір себе, спостерігай, помір- куй, практичне завдання).

5
— Чи зможемо ми проводити досліди, як це пропо- нують автори підручника? (Так, у нас є для цього на- очні приладдя).
— Чи сподобався вам підручник? Чому?
3. Візьміть робочі зошити, атласи.
Розгляньте по парах, приготуйтесь задати по одно- му питанню щодо змісту завдань.
IV. Вибір форм навчальної діяльності
У третьому класі ви інколи самі будете вибирати форму діяльності на уроці. На переносній дошці за- писано, які бувають форми діяльності:
індивідуальна;
фронтальна;
групова;
парна;
усна;
письмова.
— Яка вам найбільше подобається і чому?
V. Фізкультхвилинка
Звучить музика «Вместе весело шагать». Діти під цю музику роблять фізичні вправи.
VI. Готуємось спостерігати
1. Слово вчителя.
Щоб знати природу, треба спостерігати за предме- тами, явищами природи. У природі весь час відбува- ються різноманітні зміни: сходить і заходить сонце,
іде дощ, ростуть дерева, летить птах. Ці зміни нази- ваються явищами природи. Істоти живої природи, частини неживої, за якими ви будете спостерігати, називаються предметами спостереження.
2. Ознайомлення з основними правилами спо-
стереження.
Спостерігати за явищами природи будете завжди вранці, коли йдете до школи.
Відкрийте щоденники спостереження (учитель користується календарем погоди).
Згадайте, що явища природи позначаються спеці- альними умовними позначками (учитель показує, діти хором називають).

6
Відмітьте сьогоднішню погоду: стан неба, темпера- туру повітря, опади, вітер. Позначайте все кольоро- вими олівцями.
У класному календарі погоди результати спостере- ження відмічає певна група дітей (5 осіб). Діти однієї групи спостерігають за явищами погоди протягом тижня. Тому необхідно об’єднатися в групи по 5 учнів у кожній.
Спостерігайте не тільки за явищами погоди, а й за предметами живої і неживої природи, знаходьте в при- роді цікавинки, підмічайте, кому треба допомогти, яку корисну справу треба зробити у довкіллі.
Про це ви відмічаєте на стенді «Природа і ми».
Слідкують за цим учні чергової групи.
3. Поетична хвилинка.
(вірш А. Костецького читає учень).
Буває все
На світі все буває —
І сніг, і дощ, і вітер.
Буває злива навіть
Тоді, як сонце світить.
Бува, що втратять колір
Всі квіти у саду…
Лиш не бува ніколи,
Щоб друг тебе забув.
А як забуде раптом
Тебе твій друг,
то що ж:
Ніякий він не справжній,
А просто так —
ніщо!
Прислухайтесь до поради: підбирайте у свою групу справжніх друзів. Тоді вам легко буде спостерігати, робити висновки, допомагати не тільки один одному, а й кожній живій істоті, що потребує вашої уваги.
4. Як проводити спостереження?
За допомогою власних органів чуття та спеціальних приладів. Якими повинні бути спостерігачі? Звичайно, розумними, терплячими, уважними, точними, охай- ними. І тому вчіться бути такими. Які ж прилади вам допоможуть? (Термометри, лупа, рулетка, компас, гномон).
— Хто хоче розповісти про якийсь із цих приладів?

7
VII. Вибір екологічної стежини — природничого май-
данчика
Вийдемо на шкільний майданчик для того, щоб вибрати екологічну стежину. Це те місце, де ми буде- мо спостерігати за предметами живої і неживої при- роди; будемо проводити уроки серед природи; спосте- рігати за висотою сонця — довжиною тіні.
Діти відшукують найкраще місце для екологічної стежини. Вчитель заздалегідь визначив таке місце.
І коли якийсь учень запрошує на це місце, вчитель пропонує йому обґрунтувати свій вибір. (Тут затишно,
є дерево, кущ, трава; це місце люблять пташки, тут поселились комахи).
1. Проведення дослідів.
Установлюємо гномон. Зробіть коло навколо гно- мона. Заміряємо довжину тіні. Довжину тіні обов’яз- ково вимірюємо о 12 годині дня і, звичайно, коли світить сонце.
2. Куточок спостереження.
— Подивіться уважно, які цікавинки ви поміти- ли?
— Придивіться до стовбурів дерев, кущів; до лис- точків. Що цікаве ви бачите?
— Щоб вам хотілось покращити на цій стежині?
VIII. Підсумок уроку (в класі)
Зверніть увагу на план уроку.
— На якому етапі вам було найцікавіше працюва- ти? Чому?
— Що нам заважало працювати злагоджено? Що треба зробити інакше?
Тема наступного уроку «Що таке природа» (с. 74).
Яким би ви хотіли бачити урок? Які форми роботи
є для вас найбільш цікавими?
IX. Домашнє завдання
Ведіть спостереження за змінами в природі, від- мічайте результати спостереження за погодою і від- шукуйте цікавинки. Чергова п’ятірка щодня має відмічати погоду у календарі.

8
УРОК 2
Тема уроку. Що таке природа. Якою буває природа. Охорона при- роди.
Мета уроку: закріпити розуміння понять природа, нежива природа,
жива природа; формувати уявлення про моральну, естетич- ну цінність природи для людей; уміння розрізняти предмети живої і неживої природи та предмети, зроблені людьми; роз- ширити уявлення про те, що загрожує природі, про шляхи збереження природних багатств і правила поведінки в при- роді; виховувати почуття відповідальності за природою рідного краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти природу; розвивати пізнавальний інтерес до ви- вчення природи.
Обладнання: 1. У кожного на парті: підручник, робочий зошит, щоденник спостереження, ручка, олівці, алгоритм роботи в парах, моделі термометрів. 2. Картки «Умовні знаки»:
3. Аудіокасета із записом пісні «Вместе весело шагать». 4.
Малюнки різних предметів: неживої, живої природи і пред- метів, зроблених людиною. 5. Ілюстрація картини (пейзаж
із зображеннями тварин, людей). 6. Тематична павутинка.
Оформлення дошки: тема уроку.
Повинні знати:
— предмети живої і неживої природи;
— цінність природи;
— як берегти природу;
— що негативно впливає на природу.
Повинні вміти:
— розрізняти предмети неживої природи і живої природи;
— спостерігати за явищами і предметами природи;
— порівнювати, узагальнювати і робити висновки;
— бачити, милуватись красою природи;
— берегти, захищати і примножувати природні багатства.
На переносній дошці: план уроку.
План уроку (зразок)
1. Вивчення нової теми.
2. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.
3. Контроль та оцінювання знань.
4. Підсумок уроку.
Хід уроку
I. Організація класу

9
II. Наші спостереження за природою
1. Бесіда з учнями.
— Якою була погода за тиждень?
— Які цікавинки знайшли в природі?
— Які спостереження за погодою повідомлять учні
І групи?
(Усі діти відмічають в щоденниках, а діти І гру- пи — чергові — на дошці).
— Хто має якісь цікаві доповнення?
2. Психологічна розминка.
Учитель показує умовний знак, а учні хором від- повідають (показує картки з позначенням стану неба, опадів, температури, вітру); а далі, використовуючи моделі термометрів, показують ту температуру, яку вчитель записує на дошці: +18°, 0°, –8°, –12°, +6°.
III. Повідомлення теми і мети уроку
Учитель повідомляє тему уроку (читає з дошки).
— Про що дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці?
— Чи важливі ці знання для вас? Чому?
— Що ви повинні знати і що ви повинні вміти?
(Дитячі міркування вчитель вислуховує, прийма- ючи чи відкидаючи. Ті висловлювання, які правильно називають знання і уміння, вчитель грамотно форму- лює і записує).
1. Робота в парах.
На переносній дошці записані зразки планів. Учи- тель пропонує учням перечитати, посперечатися
і зупинитися на якомусь одному варіанті. Після п’яти хвилин обговорення, дискусії зупиняються на певно- му планові, звичайно, прислухаючись до порад вчи- теля.
IV. Вивчення нової теми
Можна різними прийомами ознайомлюватись з но- вою темою: проблемні питання; робота з підручником удвох. (Учні вибирають один з прийомів).
1. Слово вчителя.
Що таке природа? Сидячи в класі, кімнаті ви мо- жете відповісти на це запитання? Чому? Так, побачи- ти, зрозуміти природу можна лише на стежині до-

10
вкілля. І ми обов’язково підемо на екскурсію наступ- ного уроку. Але ж учені, сидячи в кабінеті, роблять відкриття. Що їм для цього потрібно? Так, книги, малюнки, схеми, предмети вивчення і прилади. Роз- гляньте малюнки — це природа? Доведіть. Чим вони різняться? Зробимо висновки.
Отже, що таке природа? Це все, що навколо нас, крім … (Діти кажуть).
2. Практичні вправи. Бесіда з учнями.
1. Ось квітка і вода. Це предмети природи? Дове- діть. Чим вони подібні? У чому їх відмінність? (Один учень розповідає про подібність, а інший — про від- мінність).
2. Отже, в природі зустрічаються предмети, що мають ознаки води і ті, що мають ознаки квітки. На- звіть ці ознаки.
вода квітка
Подумайте, які ознаки мають предмети лівого стовпчика, а правого?
Отже: це предмети неживої природи, а це — живої.
Значить, предмети живої природи … (Діти кажуть: народжуються, живляться, ростуть, розмножуються, умирають).
А як же людина? Це частина природи, істота живої природи? Доведіть.
3. У природі все взаємозв’язане. Хто доведе?
Що потрібно, щоб росло дерево? Щоб жила людина?
А від чого залежить чистота води? Повітря? Чому пересихають ріки?
4. Чи завжди природа була такою? Що змінило-
ся? Хто винен у цьому? Це добре чи погано?
Так, природа змінилася і, на жаль, не на краще.
Людина — найрозумніша, найчутливіша частина при- роди, але саме вона завдає природі найбільшої шкоди.
Чому так виходить? Людина хоче покращити своє життя, створює різні побутові речі. Це добре, але час- то шкодить іншим об’єктам природи. Наведіть при- клад нераціонального використання природних ре- сурсів.
Людина повинна добре знати природу. Приро- да — це цікава, таємнича, загадкова книжка. Ії треба

11
вивчати, розуміти і, звичайно, любити. Тільки доско- нало знаючи і люблячи природу, людина може корис- туватися її благами.
V. Фізкультхвилинка
Діти виконують вправи під музику «Вместе весело шагать».
VI. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок
На переносній дошці записані завдання на вибір:
— працюємо індивідуально, фронтально чи в групі; письмово чи усно;
— роздуми за «круглим столом», тестові завдан- ня.
(Учні вибрали роботу в парі і тестові завдання).
1. Робота з підручником.
У підручнику (с. 74) прочитайте текст удвох за абзацами, користуючись алгоритмом.
Алгоритм роботи в парах
1. Учень читає перший абзац, а другий учень слідкує.
2. Той, який читав, задає питання.
3. Другий абзац читає той учень, який слідкував.
4. І він же задає питання.
5. Так опрацьовують всю статтю.
6. Якщо хто не зміг задати чи відповісти на питання, читають удруге.
7. Коли учні виконали завдання, то повідомляють учи- телеві.
2. Самостійна робота.
Прочитайте підручник (с.75–76). Працюйте само- стійно й індивідуально: кожен читає вдумливо. Під- кресліть той абзац, зміст якого вам найбільш сподо- бався. (Після 10 хвилин читання).
3. Перевірка якості засвоєння:
— Прочитайте той абзац, що вибрали. Чому?
— Прочитайте абзац під рубрикою «Пам’ятай».
4. Усне тестування:
1) Предмети живої природи
— народжуються, ростуть, живляться;
— не змінюються.
2) До природи належать предмети, що
— створила людина;
— створені Творцем.

12 3) Хто найбільший шкідник живої природи?
— звірі;
— людина;
— рослини;
— повітря, вода, сонце.
4) Що допоможе людям зберегти природу?
— різні прилади;
— тварини;
— знання;
— любов.
5. Складіть тематичну павутинку до слова при-
рода.
6. Гра «Жива, нежива природа, не природа».
Учні І ряду називають предмети неживої природи,
ІІ ряду — живої, а ІІІ ряду — предмети, що зробила людина. Переможцем стане той, хто більше і правиль- но назве предметів за певний час.
7. Робота з картиною.
Біля картини працюють два учні: один називає предмети живої природи, а інший — неживої.
VII. Контроль і оцінювання знань
Виберіть одну з форм оцінювання знань: оцінюван- ня знань вчителем, однокласниками і самооцінка.
Так, ви вибираєте, щоб вчитель оцінив ваші знання?
Робочі зошити с. 22, 24. Виконайте індивідуально.
Якщо є питання, вчитель допомагає.
Зошити збираються. (Якщо учні вирішили, що їх знання оцінює вчитель).
VIII. Підсумок уроку
Зверніть увагу на те, що ви «повинні знати» і «по- винні вміти». Скажіть, у чому полягає цінність при- роди, що негативно впливає на природу? (Оцінюється відповідь учня, враховуючи його активність на уро- ках). На якому етапі уроку вам було найцікавіше?

13
IX. Домашнє завдання
1. У підручнику: с. 76—79, прочитайте три рази.
Дайте відповідь на запитання. Зверніть увагу на прак- тичне завдання.
2. У зошиті: завдання на с. 23.
УРОК 3
Тема уроку. Якою буває природа. Спостереження за предметами
і явищами природи.
Мета уроку: уміти розрізняти предмети живої і неживої природи; розширити уявлення про те, що загрожує природі, про шля- хи збереження природних багатств і правила поведінки в природі; формувати вміння спостерігати за неживою і жи- вою природою; виховувати в учнів прагнення берегти, при- множувати, охороняти природу; виховувати почуття пре- красного, уміння бачити і відчувати красу навколишньої природи.
Форма уроку. Урок — екскурсія.
Обладнання: 1. У кожного учня: підручник, робочий зошит, аркуш паперу, дощечка — засіб зворотного зв’язку (З.З.З), ручка, кольорові олівці, блокнот спостерігача, щоденник спостере- ження; для кожної групи — альбомний аркуш паперу.
Оформлення дошки: 1. Тема уроку. 2. Завдання для індивідуальної роботи.
Хід уроку
I. Організація класу
II. Перевірка домашнього завдання
1. Контроль і оцінка якості засвоєння теми
«Жива і нежива природа. Збережемо природу».
— Біля дошки працює три учні (протягом 5 хви- лин), використовуючи підручник, словник.
Завдання для індивідуальної роботи
№ 1
1. Як дбає держава про охорону природи?
2. Що таке заповідники?
3. Які рослини і тварини занесені до Червоної Кни- ги України?

14
№ 2
1. Що таке довкілля?
2. Від чого страждає і хворіє довкілля?
3. Що таке Червона Книга України?
Словничок: природа, мікроскоп, нежива природа,
жива природа, природознавство.
— Всі учні підготували 3.3.3: перевіримо, чи умі-
єте ви розрізняти предмети живої і неживої природи.
Подивіться на малюнок або предмет природи, відпо- відно запишіть на дошці букви ж або н, якщо це пред- мет, який виготовила людина, нічого не пишіть: заєць, берізка, муха, айстра, хлопчик, вода, гора, трава, олень, комар, вітер, хмара, будинок, вікно і т. п.
— Оцініть свою відповідь, показуючи відповідно кіль- кість пальчиків (якщо вчитель не згодний з учнем, ви- правляє, доводячи, що саме учень оцінив неправильно).
— Прослухайте відповіді трьох учнів. Задайте пи- тання з вивченої теми. Оцініть відповіді.
2. Самостійна індивідуальна письмова робота.
— Запишіть на аркуші паперу ті правила, які за- пам’ятали зі статті «Запам’ятай і виконуй правила!»
(с. 78 підручника). На виконання завдання відводить- ся 5 хвилин.
— Вкладіть аркуші в робочі зошити і здайте.
3. Робота з підручником.
У підручнику (с. 78) прочитайте чітко і виразно статті «Пам’ятай», «Запам’ятай і виконуй правила»
(два учні). Запам’ятайте і виконуйте!
III. Ознайомлення з темою і метою уроку
1. Слово вчителя.
Тема сьогоднішнього уроку «Якою буває природа.
Спостереження за предметами і явищами природи».
Другу половину уроку ми проведемо серед приро- ди — на нашій екологічній стежині. З якою метою?
Як ви думаєте? Так, щоб побачити предмети неживої
і живої природи на місці, навчитись їх розрізняти; вчитись спостерігати, бачити і помічати явища при- роди на початку осені, красу природи осінньої пори; вчитись знаходити цікавинки; помічати, кому ми маємо допомогти, кого повинні захистити, що ми мо- жемо покращити у навколишньому середовищі.

15
Перш ніж вийти на нашу екологічну стежинку, прошу ознайомитись з Правилами поведінки на екс- курсії.
Правила поведінки на екскурсії
1. Йдемо до екологічної стежини групами: не відставай від своєї групи.
2. Під час екскурсії не галасуй, не бігай, розмовляй тихо.
3. На екологічній стежині слухай уважно слова вчителя, однокласника; виконуй всі завдання спокійно, вдумли- во; задавай питання спокійно, зрозуміло, розсудливо
і відповідно до теми уроку.
4. Не рви рослини, не топчи траву, не сміти.
5. Записуй у Блокнот спостерігача, Щоденник спосте- реження те, що пропонує вчитель, охайно, грамотно, старанно.
Не забудьте взяти з собою Блокнот спостерігача, щоденник спостереження, ручку, олівці. У блокноті записуйте тільки те, що стосується спостереження у природі, можете робити малюнки, наклейки. Заве- діть папку, щоб зберігати у ній все, що потрібно для екскурсії — уроку серед природи.
IV. Урок на стежині довкілля
Треба вживати і термін екологічна стежина, щоб діти зрозуміли — це одне і те ж.
1. Поетична хвилинка (вірш читає учень).
Осінь наша, осінь
Осінь наша, осінь —
Золота година,
Неба ясна просинь,
Пісня журавлина,
Бабиного літа
Довгі білі коси…
І дорослі й діти
Люблять тебе, осінь.
(М. Познанська)
Опишіть свої враження від природи.
2. Запишіть у щоденник спостереження, висновки щодо погоди: стан неба, опади, вітер (вчимося визна- чати за флюгером), висота сонця за гномоном, темпе- ратура повітря.

16
3. Спостереження за природою.
а) Назвіть предмети неживої природи: яке небо, сонце, повітря, земля? Придумайте порівняння, мета- фори, щоб красивіше про них сказати. Складіть за- гадку, віршик про будь-що.
б) Зверніть увагу на предмети живої природи. Що ви скажете про них? Придивіться, які дерева ростуть на нашій стежині? Торкніться їхньої кори, роздивіть- ся листочки. Чим вони відрізняються, в чому схожі?
Знайдіть кущ. Чим кущ схожий на дерево, а чим від- різняється? А тепер зверніть увагу на трав’янисті рослини. Назвіть їхні ознаки.
Рослини — дерева, кущі, трава — які вони восени?
Пошукайте «золото» осені. На яких деревах воно уже є?
А які листочки, жовтогарячі, лимонні, жовто-зелені.
в) Підійдіть до клена. Подивіться на нього: розлогі крона, візерунчасте листя. На що схоже листя? Може, на долоню людської руки?
А зараз придивіться, як палають червоні кольори в осінньому золоті. Це пломеніють ягоди горобини.
Весною зеленіла,
Влітку загоріла,
Червоні коралі
Восени наділа.
Що вам хочеться сказати про горобину?
А це кущ бузку. Листочки на ньому ще всі зеле- ні — не боїться бузок холоду. Що ви знаєте про цю рослину?
г) Ось подув вітерець. Помилуйтесь, як красиво летять листочки. Ніби ... !
Золоті метелики з дерева летять.
Крильцями своїми сумно шелестять.
Про яку рослинку ми не поговорили? Ось про цю.
Будь ласка, візьміть листочок. Вдома приготуйтесь розповісти про цю рослину: казка, опис, наукове спо- стереження (на вибір).
д) Спостерігайте за рослинкою всією групою, по- сперечайтесь, подискутуйте, порадьтесь.
4. Зверніть увагу на тварин, які живуть на нашій стежинці або заходять в гості. Кого ви помітили за час нашого уроку? Горобця, синичку, ворону, бджілку, муху, комашку; а жабку побачили? А собачку?

17
Якої пташки вже немає? Ластівки. А що це за пташка і чому вона прилетіла? Синичка. А що скаже- те про бджілку, муху, комашку, жабку?
Не забувайте заглядати на нашу стежинку кожно- го дня.
5. Запишіть у Блокнот спостерігача наступні
дані:
— Дату.
— На яких рослинах листя зелене, жовто-зелене.
Яких тварин бачили?
— Намалюйте листочки наших рослин (обведіть).
Вдома намалюєте ілюстрацію екологічної стежини.
Придивіться до кожної дрібниці.
6. Робота в групах.
— Знайдіть цікавинки, про які вам би хотілося розповісти всім.
— Придивіться, що треба зробити, щоб покращити, збагатити, зберегти нашу стежину;
— Що цікавого ви побачили сьогодні; опишіть це прекрасне словами у вигляді загадки, вірша, слів-по- рівнянь (на вибір).
7. Перевірка самостійної роботи.
Розкажіть про ваші спостереження (або один із групи, або всім колективом).
V. Засвоєння знань, формування умінь і навичок
(Урок у класі, парти розставлені для роботи гру- пами)
1) Завдання (записані на переносній дошці):
— назвіть предмети живої природи, що є на нашій стежині;
— назвіть предмети неживої природи, що є на на- шій стежині;
— назвіть рослини, що ростуть на нашій стежині;
— назвіть тварин, яких ми побачили (діти вибира- ють собі завдання, повідомляють вчителеві).
2) Виберіть листочок, щоб описати рослинку (на столі лежать листочки).
3) Подумайте, що можна зробити для покращення стежини довкілля.
4) Намалюйте і опишіть будь-який предмет при- роди.

18 2. Після десятихвилинної самостійної роботи до- повідає учень, обраний групою.
Учитель оцінює роботу групи.
VI. Підсумок уроку
Учитель підбиває підсумки уроку. Називає кіль- кість балів, яку набрав кожний з учнів (11, 10, 9, 8, 7 балів), називає імена.
VII. Домашнє завдання
1. Оформіть Блокнот спостерігача.
2. Доберіть по одній загадці чи прислів’ю про пред- мет природи.
3. На окремому аркуші паперу намалюйте ілюстра- цію нашої екологічної стежини.
4. Підготуйте розповідь про вибрану вами рослину
(усно).
УРОК 4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал