Уроків із зазначеного предмета для 7-го класу загальноосвіт ніх навчальних закладів відповідно до чинної програми
Pdf просмотр
Сторінка4/5
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5
біль»
Гра починається з презентацій «менеджерів», які рекла- мують засоби безпеки обраного ними автомобіля. Інші учас- ники гри — це «покупці», які вибирають собі найбільш без- печний автомобіль. Після того як усі «менеджери» виступили, кожний «покупець» робить заявку на той чи інший автомо- біль. Перемагає той «менеджер», у якого купили найбільшу

50
кількість автомобілів. Це означає, що він краще за інших розповів про переваги представленої ним марки.
Якщо вчитель не обрав таку форму роботи на цьому уро- ці, то урок може проходити в іншому варіанті:

;
Бесіда
Кожен школяр буває не тільки пішоходом, але й паса- жиром автотранспорту.
— Що треба знати, якщо ви стали пасажиром легкового автомобіля?
Перш за все, ви повинні знати, що саме цей транспорт
є найнебезпечнішим. Тому кожен автомобіль має бути осна- щений засобами безпеки.
— Які засоби безпеки автомобіля ви знаєте?
Учитель вислуховує відповіді учнів і звертає увагу на те, що є засоби безпеки, які починають працювати в момент ава- рії і забезпечують зменшення або усунення загрози для жит- тя та здоров’я пасажирів і водія.

;
Розповідь учителя
В автомобілі обов’язково є сукупність засобів безпеки, що дозволяють зберегти життя пасажирів під час аварії. До таких засобів належать: подушки безпеки, м’які елементи передньої панелі, колонка керма, яка може складатися, трав- мобезпечний педальний вузол, який зменшує ризик пошко- дження ніг водія. Є в автомобілі й дитячі системи безпеки: кріплення, крісла, паски безпеки.
Підголівники на сидіннях захищають від серйозних травм шию пасажира при ударі автомобіля. Безпечне скло автомобіля при руйнуванні розсипається на безліч негострих осколків.
Паски безпеки — найголовніший захисний механізм, який є в машині. Пасажири обов’язково мають бути при- стебнутими пасками безпеки. Сьогодні вже майже не трапля- ються паски, які доводиться підганяти вручну. Це саморегу- лювальні пристрої, що дають людині повну свободу руху
і водночас надійно фіксують тіло в момент зіткнення.

51
Відмова від використання пасків безпеки є другою за кількістю жертв причиною загибелі людей в ДТП, спричине- них перевищенням швидкості: 92 % загиблих людей не були пристебнуті пасками безпеки в момент зіткнення автомашин.
У більшості цивілізованих країн застосування пасків безпеки
є обов’язковим. Водій та пасажири, які ігнорують цю вимогу, отримують штрафи і позбавляються страхових виплат.
— Як ви вважаєте, чого не слід робити пасажиру авто- транспорту?
(Пасажиру не слід торкатися ручок дверей, гратися
гострими предметами, висовувати з вікна руки, голову, пи-
ти гарячі напої з відкритого посуду, викидати сміття та
інші предмети. Ніколи не слід бавитися пасками безпеки,
їхніми замками. Пасажиру забороняється відчиняти двері
автомобіля під час руху, відволікати увагу водія, заважати
йому. Посадку й висадку пасажир повинен здійснювати з бо-
ку тротуару або узбіччя й лише після повної зупинки тран-
спортного засобу.)

;
Обговорення ситуації
Уявіть собі таку ситуацію:
Павло та Ігор їхали в автомобілі, їм було нудно і вони стали гратися пасками безпеки: то вставлять їх у замок, то виймуть. Яку проблему може створити така гра?
3. Безпека пасажира вантажного автомобіля

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
— Які автомобілі називають вантажними?
Учитель вислуховує відповіді учнів і звертає увагу на те, що вантажний автомобіль за своєю конструкцією та об- ладнанням призначений для перевезення вантажів, але в ньо- му можна перевозити і пасажирів. Треба знати, що дітей до
16-річного віку забороняється перевозити в кузові будь-якого вантажного автомобіля!
Вантажний автомобіль, що використовується для пере- везення пасажирів, за правилами дорожнього руху повинен

52
бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на від- стані не менш як 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3–0,5 м від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати паса- жирів про їхні обов’язки та правила посадки, висадки, роз- міщення і поведінки в кузові.
4. Небезпечні вантажі
Машини, що їдуть по дорозі, можуть перевозити небез- печні вантажі. До небезпечних вантажів належать речовини, матеріали, вироби, відходи виробництва, які в процесі пере- везення можуть завдати шкоди довкіллю, спричинити вибух, пожежу або ушкодження транспортних засобів, а також за- гибель, травмування, отруєння, опіки чи захворювання людей
і тварин.
Є різні види небезпечних вантажів. Вони можуть бути, наприклад, вибухонебезпечними, самозаймистими, небезпеч- ними під час реакції з водою або з іншими речовинами, під- вищеної отруйності, виділяти токсичні гази при горінні, ра- діоактивними тощо.
Перевезення небезпечних вантажів дозволяється лише за умов дотримання встановлених правил. Якщо в аварію по- трапила машина, що везла небезпечний вантаж, то на це тре- ба зважати під час ліквідації наслідків аварії. У такому разі треба якнайшвидше покинути місце аварії.
Ознайомтеся зі знаками, якими позначають речовини й вироби, що містять небезпеку.
Слайд № 1
V. закріплення вивченОгО матеріалу

;
Виконання завдань у робочому зошиті
Можливі варіанти завдань:

1. Доповніть речення.
При створенні легкового автомобіля основна увага про- ектантів сконцентрована на забезпеченні безпеки людей.

53
Вантажний автомобіль за своєю конструкцією та облад- нанням призначений для перевезення вантажів.
Підголівники сидінь — захищають від серйозних травм
шию пасажира при ударі автомобіля.

2. Дайте відповіді на запитання.
— Чому дорожньо-транспортні пригоди називають «убив- цею номер один»?
— Чому саме діти найчастіше потрапляють під колеса транспорту?
— Який транспорт є найнебезпечнішим?
— Який найголовніший захисний механізм є в машині?
— Які засоби безпеки починають працювати в момент аварії?
— Які дитячі системи безпеки є в автомобілі?
— Доведіть, що дорога потребує уваги.
— Чому в більшості цивілізованих країн застосування пасків безпеки є обов’язковим?
VI. дОмашнє завдання
Прочитати параграф підручника, виконати відповідні за- вдання в робочому зошиті.
VII. підбиття підсумків урОку

;
Фронтальна бесіда
— Чи досягли ми мети уроку?
— Які висновки ви зробили сьогодні?

;
Словничок до уроку
Засоби захисту — спеціальні засоби, що використову- ються для зменшення впливу на організм шкідливих факто- рів.
Небезпечний вантаж — це вантаж, який може завдати шкоди довкіллю або людям.
Пасажир — особа, яка користується транспортним за- собом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним.

54
Пасок безпеки — засіб безпеки, призначений для утри- мання пасажира автомобіля (чи іншого транспортного засобу) на місці в разі аварії або раптової зупинки.
Проїзна частина — частина дороги, призначена для ру- ху безрейкових транспортних засобів.
Транспортний засіб — це пристрій, призначений для перевезення по дорозі людей, вантажів або устаткування, встановленого на ньому.
Урок № 7
Види ДТП. Положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП. Дії свідків ДТП
Мета: сформувати в учнів поняття про види ДТП; розказати про положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП; пояснити дії свід- ків ДТП; формувати навички, що сприяють збереженню здоров’я при дорожньо-транспортних пригодах.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, які демонструють види ДТП, положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП, комп’ютерна презентація MS PowerPoint.
Поняття: небезпека, види ДТП, ризики травмування під час ДТП, дії свідків ДТП.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, виконання практичної вправи).
Хід уроку

I. Організаційний мОмент
II. актуалізація ОпОрних знань

;
Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що таке ДТП.

55
III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

;
Обговорення ситуації
Олег їхав з батьками в автомобілі. Він запізнювався до школи і дуже хвилювався. Раптом на дорозі вони побачили аварію — два автомобілі зіткнулися один з одним. Батько зупинився і вийшов з машини. Олег же став просити його негайно їхати, бо він запізнюється. Чи правильно діє хлоп- чик? До яких наслідків може призвести така поведінка Олега?
Учитель вислуховує школярів і звертає увагу на те, що
є певні правила допомоги тим людям, які опинилися в небез- печній ситуації на дорозі.

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Види ДТП

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
На дорогах можуть траплятися дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).
Дамо визначення ДТП:
Дорожньо-транспортна пригода — це подія, яка сталася за участю хоча б одного транспортного засобу, що перебуває в механічному русі, унаслідок чого загинули або були пора- нені люди, ушкоджені інші транспортні засоби, вантажі, спо- руди.
Слайд № 1
До видів ДТП належать:
— зіткнення;
— перекидання;
— наїзд.
Зіткнення — це ситуація, коли транспортні засоби, що рухалися, зіштовхнулися між собою, або з рухомим залізнич- ним потягом, або з транспортним засобом, що раптово зупи- нився. Зіткнення можуть бути зустрічні, попутні, бокові.

56
Слайд № 2
Перекидання — це ситуація, під час якої транспортний засіб, що рухався, перекинувся. Перекидання може статися через несприятливі погодні умови, технічну несправність, не- правильне розміщення або закріплення вантажу, через не- правильне керування.
Слайд № 3
Транспортний засіб може наїхати на нерухомий предмет
(стовп, дерево, огорожу, будинок, купу будівельних матеріа- лів тощо) або врізатися в нього. Наїзд на пішохода — це си- туація, під час якої: транспортний засіб, що рухався, наїхав на людину; людина зіштовхнулася з транспортним засобом, що рухався; людина постраждала від зіткнення з вантажами
(або частинами транспортного засобу), що виступають за га- барити цього транспортного засобу.
До наїздів на пішоходів також належать наїзди на лю- дей, які катаються на лижах, санчатах, ковзанах, самокатах, які рухаються в інвалідних візках без двигуна, на дітей, що катаються на триколісних велосипедах.
Наїзд на велосипедиста — це ситуація, під час якої тран- спортний засіб, що рухався, наїхав на велосипедиста або той сам зіштовхнувся з транспортним засобом, що рухався.
Слайд № 4

;
Обговорення ситуації
— Які види ДТП можуть статися за таких ситуацій?
Слайд № 5
2. Положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП

;
Бесіда
— Як знизити ризик ДТП і як бути до нього готовим?

57
Учитель вислуховує відповіді учнів і звертає увагу на те, що треба пристебнути паски безпеки, бо це погашає інер- цію тіла людини і рятує від сильного удару. Адже саме трав- ми, отримані від зіткнення з приладовою панеллю і кермом, частіше за інші виявляються смертельними.
Крім того, при перевертанні машини пасок безпеки май- же завжди рятує від переломів, травм голови і пошкодження хребта.
Слайд № 6
Для того щоб урятуватися в аварії лоб-у-лоб або при зіткненні з нерухомою перешкодою, слід упертися руками
і ногами в площину перед собою. Голову обов’язково потріб- но втягнути в плечі, підборіддя — притиснути до грудей.
На задньому сидінні можна також упертися плечем у спинку переднього сидіння.
Слайд № 7
Удар по автомобілю ззаду частіше за інші ДТП при- зводить до смертельних переломів шийних хребців. У таких випадках рятують життя добре відрегульовані підголівники.
Коли ж їх немає, то наїзд іззаду можна відчути менше, якщо швидко сповзти нижче, і впертися потилицею в спинку си- діння. У цьому випадку водій і пасажири повинні голову
і тулуб притиснути до сидіння.
Удар по автомобілю збоку дуже травматичний для лю- дей, навіть якщо сила його невелика. Треба впертися ногами в підлогу, а голову захищати руками, максимально втягнув- ши її в плечі. На задньому сидінні можна схопитися за спин- ку переднього.
При перекиданні автомобіля важливо захистити голову
і шию. На задньому сидінні, наприклад, доцільно прийняти горизонтальне положення і щосили схопитися за спинку пе- реднього крісла. У разі перекидання автомобіля не «розпи- райтеся» руками й ногами в салоні, а згрупуйтеся, ухопіться руками за сидіння і щосили притисніться до нього.

58

;
Обговорення ситуації
Андрій вважає, що коли він їде на задньому сидінні ав- томобіля, то пристібатися пасками безпеки необов’язково, при зіткненні треба просто прийняти необхідну позу, яка рятує від удару. А Марія стверджує, що це неправильно, паски без- пеки необхідні і на задньому сидінні. Як можна вирішити
їхню суперечку?
3. Дії свідків ДТП

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
— Що родити, якщо ви стали свідками ДТП?
Учитель вислуховує відповіді і звертає увагу на те, що насамперед свідки повинні сповістити про аварію міліцію, а якщо є потерпілі — викликати швидку допомогу. Якщо
є мобільний телефон — доцільно ним скористатися. Допо- можіть тим потерпілим, які можуть пересуватися самостій- но, або тим, чий стан не дуже тяжкий. Також слід звернути увагу на те, чи не витікає з машини бензин, оскільки виті- кання бензину може спричинити пожежу або вибух.
Ніколи не залишайтеся на місці аварії, аби просто по- дивитися. Зупиняйтеся тільки тоді, якщо ваша допомога справді потрібна.
V. закріплення вивченОгО матеріалу

;
Підсумкова бесіда
— Де найнебезпечніше місце в автомобілі?
— Що перш за все повинен зробити свідок ДТП?
— Чому наїзд на пішохода є найпоширенішим видом
ДТП?
— Як знизити ризик ДТП?
— Від чого рятує пасок безпеки при перекиданні авто- мобіля?
— Що може статися, коли автомобіль перевищує кри- тичну швидкість? Наведіть приклади.

59
— Що треба робити для того, щоб урятуватися в аварії з лобовим зіткненням? Опишіть свої дії.
Вправа № 3 «Моделювання поведінки
пасажира при ДТП»
Мета: навчитися моделювати свою поведінку під час ДТП.
1. Модель ситуації: ви сидите на задньому сидінні авто- мобіля, назустріч якому несподівано виїхала машина. Існує велика ймовірність лобового зіткнення. Складіть послідов- ність своїх дій у цій ситуації.
2. Модель ситуації: ви їдете в автомобілі й у вас на очах відбувається ДТП. При цьому постраждав пішохід, а винува- тець аварії зник. Від удару при зіткненні потерпілий упав на узбіччя непритомний. Складіть послідовність своїх дій у цій ситуації.
3. Модель ситуації: ви, їдучи в машині, побачили по- терпілого після ДТП, який лежить на узбіччі. Виберіть пра- вильну послідовність дій:
А зробити штучне дихання;
Б викликати міліцію й швидку допомогу;
В перевірити дихання;
Г оглянути стан потерпілого, надати першу допомогу, намагаючись не рухати його, оцінити пошкодження потерпілого;
Д перевірити пульс;
Е розстебнути комір, щоб потерпілому легше дихалося;
Є зробити непрямий масаж серця.
VI. дОмашнє завдання
1. Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання в робочому зошиті.
2. Принести на урок упаковку від будь-якого предмета побутової хімії і розповісти, що написано в інструкції щодо його застосування. Це можуть бути інструкції з користування пральними порошками, відбілювачами, шампунями, миючи-

60
ми засобами для посуду, засобами від комарів, тарганів, засо- бами для засмаги, косметики тощо.
VII. підбиття підсумків урОку

;
Фронтальна бесіда
— Чи досягли ми мети уроку?
— Які висновки ви зробили сьогодні?

;
Словничок до уроку
Дорожньо-транспортна пригода — це подія, яка ста- лася за участю хоча б одного транспортного засобу, що пере- буває в механічному русі, унаслідок чого загинули або були поранені люди, ушкоджені інші транспортні засоби, вантажі, споруди.
Учасник дорожнього руху — це особа, яка перебуває в межах дороги безпосередньо або на транспортному засобі.
Урок № 8
Безпека оселі. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням
Мета: сформувати в учнів поняття про безпеку оселі; ознайомити з правила- ми безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими при- ладами та пічним опаленням; формувати навички, що сприяють збе- реженню здоров’я при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, які демонструють безпеку оселі
і правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газо- вими приладами та пічним опаленням, комп’ютерна презентація
MS PowerPoint.
Поняття: небезпека, безпека оселі, правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням.

61

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, проведення практичної роботи).
Хід уроку

I. Організаційний мОмент
II. актуалізація ОпОрних знань

;
Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що таке безпека оселі. Наскільки небез- печною є ваша оселя?
III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

;
Обговорення ситуації
У неділю Яна допомагала батькам — фарбувала віконну раму. Потім подруги покликали її гуляти, i дівчинка побігла на вулицю, покинувши відкриту банку фарби в кімнаті. Як ви гадаєте, до чого це може призвести?
Учитель вислуховує школярів і звертає увагу на те, що ми у своїй оселі можемо опинитися в різних небезпечних си- туаціях

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Побутова безпека. Безпека оселі

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
— Народне прислів’я каже: «Мій дім — моя фортеця».
Але чи такою вже безпечною є ця фортеця?
Учитель вислуховує школярів і звертає увагу на те, що в кожному будинку є обладнання, яке може завдати шкоди, стати небезпечним (ліфт, електрична проводка, газова плита

62
і колонка, водопровід, пічне опалення, побутові прилади: те-
левізор, магнітофон, комп’ютер і багато іншого).
Оселя може стати небезпечною, якщо ви забули закрити водопровідний кран (тоді може замкнути електропроводку) або кран на газовій плиті (може статися вибух або виникнути пожежа).
За статистикою, більше ніж 90 % усіх нещасних випад- ків у помешканні стаються через порушення правил користу- вання приладами, обладнанням і поводження з домашніми тваринами.
— Як ви вважаєте, чого не можна робити, щоб не по- трапити в небезпечну ситуацію у себе вдома, користуючись електричними приладами та обладнанням?
Учитель вислуховує школярів і разом з ними фіксує всі
«не можна»:
„
„
не можна користуватися приладами та обладнанням, якщо на них видні сліди пошкоджень: тріщини, відколо- ті шматки, ум’ятини, розриви;
„
„
не можна використовувати прилади та обладнання, як- що ви не знаєте, як ними користуватися — краще спи- тати в дорослих або прочитати інструкцію до них;
„
„
не можна самостійно лагодити будь-які прилади або об- ладнання;
„
„
не можна користуватися приладами та обладнанням під час будь-яких аварій в будинку (особливо це стосується електричних приладів, газу і ліфта).
Слайд № 1
2. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії

;
Бесіда
Нас оточує велика кількість різноманітних речовин.
З них зроблені меблі, продукти харчування, одяг, різнома- нітні прилади. Хіміки можуть робити навіть речовини, яких

63
не існує в природі. Багато таких речовин людина викорис- товує в побуті. Їх називають побутовою хімією. Ці речовини виробляються для блага людини, але вони можуть завдати
і шкоди. Вони є обов’язковою складовою деяких мийних або дезінфікуючих засобів i в разі контакту зі шкірою, очима, дихальними чи травними органами людини можуть спричи- няти різні ушкодження й травми. Ці речовини можуть бути
їдкими (тобто роз’їдати шкіру, викликати опіки) або отруй- ними.
Ще в побуті застосовуються отрутохімікати — отрути, одержані хімічним шляхом. Їх використовують проти комах, рослин-паразитів i гризунів. Але вони є отруйними й для лю- дини.
Як же правильно використовувати такі хімічні речовини в побуті?
Школярі принесли на урок упаковку від якогось пред- мета побутової хімії і повинні розповісти, що написано в ін- струкції щодо його застосування. Це можуть бути інструкції з користування пральними порошками, відбілювачами, шам- пунями, миючими засобами для посуду, засобами від комарів, тарганів, засобами для засмаги, косметикою тощо.
Учитель вислуховує школярів і звертає їхню увагу на те, що треба обов’язково дотримуватися цих правил, це ж саме стосується і небезпечних речовин.
Слайд № 2

;
Розповідь учителя
Здебільшого хімічні речовини, що використовуються в побуті, є легкозаймистими або горючими. Їх треба зберіга- ти закритими в захищеному місці. Речовини в балончиках не можна нагрівати й розпилювати в напрямку обличчя. Ви- користовувати їх можна тільки в добре провітрюваних при- міщеннях. Нашатирний спирт, ацетон та інші розчинники
є леткими: вони швидко випаровуються, перетворюючись на легкозаймистий i вибухонебезпечний газ. Справді небезпеч-

64
ними випари летких речовин стають за умов великої концен- трації або високої температури. Тому такі речовини не мож- на зберігати відкритими й нагрівати, а після їх використання треба як слід провітрити приміщення.
Фарби для вікон або підлоги можна застосовувати тіль- ки в добре провітрюваних приміщеннях. З їдкими речовина- ми, які при потраплянні на шкіру можуть спричинити опіки, можна працювати, тільки використовуючи гумові рукавички й окуляри.

;
Обговорення ситуації
Якщо деякі хімічні речовини чимось небезпечні, чи тре- ба зовсім відмовлятися від їх застосування?
3. Правила безпеки при користуванні газовими приладами

;
Обговорення ситуації
— Газ, який горить у нас на кухні, запаху не має, але до нього додають домішки з неприємним запахом. Для чого це робиться?
Учитель вислуховує відповіді учнів і звертає увагу на те, що газ до осель поступає під великим тиском, легко займа-
ється і має високу вибухонебезпечність.

;
Розповідь учителя
У разі витоку він утворює суміш із повітрям. Така су- міш вибухає від будь-якої іскри. Природний газ сам по собі отруйний. При цьому він не має запаху. Щоб наявність газу в повітрі можна було легко виявити, до нього додають одо- ранти — спеціальні речовини з різким неприємним запахом.
Унаслідок повного згоряння природного та зрідженого газу утворюється вуглекислий газ, непридатний для дихан- ня. Якщо його концентрація в повітрі велика, то людина може задихнутися. Якщо газ горить у погано провітрювано- му приміщенні, він не повністю згоряє. У результаті виді- ляється отруйний чадний газ, що викликає асфіксію та тяж- ке отруєння.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал