Уроків із зазначеного предмета для 7-го класу загальноосвіт ніх навчальних закладів відповідно до чинної програми
Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5
65

;
Обговорення правил користування газом.
Правила користування газом
1. Будь-який газовий прилад має бути обладнаний витяж- кою й розташований у добре провітрюваному приміщен- ні, якомога далі від легкозаймистих матеріалів i пред- метів.
2. Можна користуватися тільки повністю справними газо- вими приладами.
3. Якщо газ не горить, перемикачі газового приладу мають перебувати в положенні «вимкнено».
4. Перед тим як скористатися газовим приладом, треба пе- реконатися, що в приміщенні немає запаху газу.
5. Увімкнені газові прилади обов’язково мають перебувати під наглядом.
6. Запалюючи газ, потрібно спочатку піднести сірник до пальника, а потім повернути газовий регулятор.
7. Під час вимикання газу треба вимкнути спочатку регу- лятор на плиті, а потім — кран на газовій трубі.
8. Заборонено користуватися газовою плитою маленьким дітям!
Слайд № 3
4. Правила безпеки при користуванні пічним опаленням

;
Обговорення правил безпеки при користуванні пічним опаленням
Правила безпеки при користуванні пічним опаленням
1. При користуванні печами забороняється розпалювати їх легкозаймистими та горючими рідинами; залишати печі, у яких горить вогонь, без нагляду.
2. Діти не повинні самостійно розпалювати печі та нагля- дати за ними.
3. Меблі, шафи та інше обладнання треба розташовувати на відстані не менше ніж 0,7 м.
4. Небезпечно проводити розпалювання печей дровами, до- вжина яких перевищує розміри топки, або сушити та

66
зберігати на нагрівальній поверхні опалювальних печей горючі предмети.
5. Для обігріву треба використовувати виключно справні опалювальні печі.
6. Категорично забороняється закривати піддувало опалю- вальної печі, коли там ще горить вугілля або є жар — це може призвести до отруєння чадним газом!
7. Забороняється виносити та викидати гаряче вугілля ближче ніж на 15 м від будівель, бо це може призвести до пожежі.
Слайд № 4
V. закріплення вивченОгО матеріалу

;
Бесіда
— Чому оселя може стати небезпечною?
— Що важливо передусім зробити в разі витікання газу?
— Чому в разі витікання газу не можна користуватись електроприладами?
— Які речовини, що використовуються в побуті, можуть спричинити опіки?
— У яких випадках може виділятися отруйний чадний газ, що спричиняє ядуху та тяжке отруєння?
— Що слід робити, щоб не потрапити в небезпечну си- туацію у себе вдома, користуючись електричними приладами та обладнанням?
— Проілюструйте конкретним прикладом, як треба пра- вильно використовувати хімічні речовини в побуті.
Вправа № 4 «Оцінювання ризиків щоденного життя»
Мета: навчитися оцінювати ризики щоденного життя при користуванні засо- бами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням.
1. Модель ситуації: ви поставили на одязі плями і ви- рішили позбутися їх, поки мама не побачила. Ви пішли у ван-

67
ну, взяли пральний порошок і відбілювач. Оцініть ризики, з якими ви можете зіткнутися в такій ситуації.
2. Модель ситуації: ви зібралися розігріти на плиті за- лишений для вас мамою обід. Коли ви підійшли до газової плити, то почули тихе шипіння. Оцініть ризики, з якими ви можете зіткнутися в такій ситуації.
3. Модель ситуації: ви розтоплювали піч, але дрова ви- явилися сирими, тому вам спало на думку розтопити піч, ви- користовуючи бензин. Оцініть ризики, з якими ви можете зіткнутися в такій ситуації.
VI. дОмашнє завдання
Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання в робочому зошиті.
VII. підбиття підсумків урОку

;
Фронтальна бесіда
— Чи досягли ми мети уроку?
— Які висновки ви зробили сьогодні?

;
Словничок до уроку
Вуглекислий газ — непридатний для дихання газ, що зокрема виділяється під час повного згоряння природного газу.
Газовий балон — балон, що містить газ під високим тис- ком.
Газопровід — спеціально підготовлена труба для подачі газу.
Горючі речовини — речовини, які легко спалахують.
Зріджений газ — природний газ, який перейшов у рід- кий стан під дією сильного тиску.
Їдкі речовини — це речовини, які при потраплянні на шкіру можуть спричинити опіки.
Одоранти — спеціальні речовини з характерним запа- хом, що їх домішують до природного газу.

68
Опік — рана, яка виникає на шкірі при потраплянні на неї їдких речовин (хімічний опік), вогню або тепла (тепловий опік), холоду (холодовий опік, або обмороження).
Чадний газ — газ, який спричиняє ядуху й тяжке отру-
єння, утворюється під час неповного згоряння природного газу.
Урок № 9
Правила пожежної безпеки у школі.
Оповіщення про пожежу. Первинні за­
соби пожежогасіння. Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні
Мета: продовжувати формувати в учнів поняття небезпеки при пожежах; розглянути правила пожежної безпеки у школі, первинні засоби по- жежогасіння; опрацювати алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, які демонструють, правила по- жежної безпеки у школі, плани евакуації зі школи при пожежі, первин- ні засоби пожежогасіння, послідовність дій під час пожежі в громад- ському приміщенні, комп’ютерна презентація MS PowerPoint.
Поняття: небезпека, правила пожежної безпеки, первинні засоби пожежогасіння, алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, виконання практичної вправи)
Хід уроку

I. Організаційний мОмент
II. актуалізація ОпОрних знань

;
Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що ви вже знаєте про правила пожежної безпеки.

69
III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

;
Обговорення ситуації
Микола почув, що в школі почалася пожежа, і дуже зля- кався. Він сховався в кутку класу за шафою і не став виходи- ти разом з усіма. До яких наслідків може призвести така по- ведінка?
Учитель вислуховує школярів і звертає увагу на те, що
є певні правила поведінки під час пожежі в громадському приміщенні.

;
Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. Пожежна безпека у громадських приміщеннях

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
Пожежа виникає завжди раптово. Під час пожежі вогонь поширюється швидко, і ми не можемо його контролювати.
При цьому ушкоджуються великі ділянки будівель, багато людей можуть отримати опіки. Крім того, під час пожежі утворюється велика кількість диму, який може спричинити отруєння чадним газом.
Боротися з пожежами іноді дуже складно — необхідні зусилля кількох пожежних машин. Тому й кажуть, що по- жежу легше не допустити, ніж загасити.
— Як ви вважаєте, що може бути причиною виникнення пожежі?
Учитель вислуховує відповіді учнів і звертає їхню увагу на те, що основними причинами виникнення пожеж є необе- режне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електричного обладнання, пустощі дітей з вогнем і підпали.
Особливо небезпечною стає пожежа в громадських при- міщеннях, де збирається велика кількість людей — школах, супермаркетах, вокзалах, театрах. У цьому випадку існують відповідні правила протипожежної безпеки.

70
Усі місця, де може збиратися велика кількість людей, повинні мати:
„
„
пожежну сигналізацію — щоб швидше повідомити про пожежу;
„
„
вогнегасники та інші засоби для гасіння пожеж;
„
„
запасні виходи, і мають бути позначені шляхи до них
(це називається шлях евакуації), щоб людям легше було покинути будівлю. Усі люди повинні знати, як поводи- тися під час пожежі.
— Як поводитися в ситуації, коли в громадському при- міщенні виникла пожежа?
Учитель вислуховує відповіді учнів і обговорює з ними евакуаційні знаки пожежної безпеки, план евакуації та алго- ритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.

;
Розповідь учителя
Треба знати евакуаційні знаки пожежної безпеки, які підказують шляхи до порятунку або попереджають про небез- пеку.
Слайд № 1
Можливо, ви вже помічали, що в громадських місцях, наприклад у школі, театрі, музеї, на стіні обов’язково висить план евакуації людей під час пожежі.
План-схема евакуації — це креслення будинку, на якому позначено найбезпечніші шляхи виходу з приміщення в разі пожежі.
Суцільні зелені стрілки показують основні рекомендова- ні евакуаційні шляхи, а пунктирні стрілки позначають ре- зервні (другорядні). На планах евакуації умовними знаками показано розміщення вогнегасників, пожежних кранів, гі- дрантів, телефонів. План евакуації допомагає людям швидко покинути приміщення, охоплене вогнем.
Слайд № 2

71
2. Правила пожежної безпеки у школі. оповіщення про пожежу. Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні

;
Бесіда
Правила пожежної безпеки у школі передбачають, що у приміщеннях та на території школи забороняється курити
і розкидати запалені сірники, застосовувати відкритий вогонь
(наприклад, факели), спалювати сміття.
Евакуаційні шляхи і виходи із школи завжди повинні утримуватися вільними, двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу. Евакуаційні виходи мають бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні. У школах обов’язково повин- ні бути вогнегасники і пожежна сигналізація.
Обов’язково необхідно вчасно повідомити присутніх про загрозу. Евакуацію треба проводити з усієї школи, навіть ко- ли пожежу виявлено тільки в якійсь її частині. Оповіщення про пожежу здійснюється або звуковими сигналами, або через трансляцію мовних повідомлень про необхідність евакуації, шляхи евакуації та інші необхідні дії. Треба попереджувати паніку і скупчення людей у проходах.
Кожен з вас повинен чітко виконувати команди вчителя, не панікувати, не кричати, не метушитися, спокійно йти до запасних виходів. Не обганяйте один одного та не штовхай- тесь. Не розмовляйте, щоб було добре чути розпорядження.
Нікому не можна повертатися в приміщення, наприклад по забутий одяг чи книги. Під час пожежі не можна ховатися в глухі закутки, під парти, шафи, у коморі тощо.
Після евакуації треба зібратися в зазначеному місці й ні- куди без дозволу вчителя не йти. У разі потреби дорослі ор- ганізовують пошуки дітей, яких не виявили на місці збору.
3. Первинні засоби пожежогасіння

;
Розповідь учителя з елементами бесіди
Найбільш зручними засобами для гасіння пожеж є вог- негасники. Вони бувають кількох типів: вуглекислотний —

72
для гасіння електричних приладів, пінний — для твердих предметів, а також горючих і легкозаймистих речовин, по- рошковий — для всіх видів пожеж. Розрізнити їх легко: у на- звах обов’язково є буква В — вуглекислотний, ПП або ПХП — пінний, і тільки одна буква П — порошковий. Вогнегасник має механізм для приведення його в дію. Це або кран, або поворотний важіль, або пусковий важіль. Після приведення в дію цих механізмів необхідно направити струмінь на вогонь.
Треба знати, що будь-який вогнегасник не можна тримати горизонтально, а тільки вертикально.
Слайд № 3

;
Обговорення ситуації
Уявіть собі таку ситуацію: Під час евакуації зі школи у зв’язку з пожежею Яна згадала, що вона забула в класі свою кофту і повернулася в клас за одягом, нікого не попередивши про це. Які проблеми можуть виникнути у зв’язку з такою поведінкою дівчинки?
V. закріплення вивченОгО матеріалу

;
Підсумкова бесіда
— Чому кажуть, що пожежу легше не допустити, ніж загасити?
— Що ви знаєте про план-схему евакуації вашої школи при пожежі? Де її можна побачити?
— Яким чином оповіщають про пожежу?
— Доведіть, що всі люди повинні знати, як поводитися під час пожежі.
— Як поводитися в ситуації, коли в громадському при- міщенні виникла пожежа?
— Чи можна за планом-схемою евакуації дізнатися, де в школі розміщені вогнегасники, пожежні крани, гідранти, телефони?
— Які ви знаєте евакуаційні знаки пожежної безпеки?

73
— Що передбачають правила пожежної безпеки у школі?
— Який вогнегасник використовують для гасіння елек- тричних приладів?
Вправа № 5 «Відпрацювання алгоритму дій
під час пожежі в громадському приміщенні»
Мета: відпрацювати алгоритм дій у ситуації евакуації з класу та школи.
Матеріали: план-схема евакуації школи, евакуаційні знаки пожежної безпеки.
1. Ознайомтеся з планом-схемою евакуації вашої школи.
Зверніть увагу на:
„
„
найбільш безпечні шляхи виходу з приміщення на ви- падок пожежі;
„
„
основні рекомендовані шляхи евакуації;
„
„
резервні (другорядні) шляхи евакуації;
„
„
умовні знаки розміщення вогнегасників, пожежних кра- нів, гідрантів, телефонів.
2. Пригадайте знаки пожежної безпеки, які показують шляхи до порятунку або попереджають про небезпеку.
3. Пригадайте, який сигнал оповіщає вас про евакуацію.
4. Повторіть послідовність дій і правила поведінки при евакуації.
5. Користуючись планом-схемою школи і дотримуючись правил евакуації, вийдіть зі школи, звертаючи увагу на ева- куаційні знаки пожежної безпеки. Запишіть, за який час ви залишили школу.
6. Зробіть висновки.
VI. дОмашнє завдання
Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання в робочому зошиті.
VII. підбиття підсумків урОку

;
Фронтальна бесіда
— Чи досягли ми мети уроку?

74
— Які висновки ви зробили сьогодні?

;
Словничок до уроку
Пожежа — це неконтрольований процес горіння, що зни- щує матеріальні цінності та створює загрозу життю і здоров’ю людей.
Пожежні сповіщувачі — це пристрої для формування сигналу про пожежу.
План-схема евакуації — це креслення будинку, на яко- му позначено найбезпечніші шляхи виходу з приміщення в разі пожежі.
Завдання для тематичного контролю
до розділу «Здоров’я людини»
I варіант
1. Здоровий спосіб життя:
А передбачає якусь спеціальну підготовку
Б розрахований на людину з вищою освітою
В не передбачає якоїсь спеціальної підготовки
Г потребує засвоєння складних наукових знань
2. Соціальна складова здоров’я:
А пов’язана з тим, що людина як особистість вільно й усвідомлено приймає ту чи іншу соціальну роль, пе- редбачає можливі наслідки своїх дій, бере на себе від- повідальність за їхній результат
Б важлива, тому що людина як біологічна істота має певні анатомічні і фізіологічні особливості, а нормаль- ний стан організму забезпечується узгодженою робо- тою різних систем органів
В включає в себе здатність адекватно оцінювати і сприй- мати свої почуття і відчуття, свідомо керувати своїми емоціями
Г дозволяє людині визначити своє ставлення до всіх складових здоров’я, об’єднати їх разом, забезпечити цілісність своєї особистості.

75
3. Оберіть правильне твердження:
А шкідливі звички формуються складніше, ніж корисні звички
Б шкідливі звички формуються швидше, ніж корисні звички
В шкідливі звички формуються з тією самою швидкіс- тю, що й корисні звички
Г шкідливі звички формуються рідко
4. До інфекційних захворювань належить:
А сколіоз
Б гіпертонія
В інфаркт
Г поліомієліт
5. Людям не властиві ті інфекційні хвороби, на які хворі- ють тварини, завдяки:
А набутому імунітету
Б уродженому імунітету
В штучному імунітету
Г травній системі
6. «Кислотні дощі» є проявом:
А природної небезпеки.
Б техногенної небезпеки
В психологічної небезпеки
Г соціальної небезпеки
7. Пасажир автотранспорту повинен:
А не поступатися місцем інвалідам і людям похилого віку
Б виставляти у вікно голову або руки
В стоячи в транспорті, не триматися за поручень
Г перебуваючи в автомобілі, пристебнутися пасками без- пеки
8. У більшості цивілізованих країн застосування пасків безпеки є:
А необов’язковим
Б обов’язковим
В непередбаченим
Г незаконним

76
9. Дорожньо-транспортна пригода — це:
А будь-яка подія, що сталася на дорозі
Б подія, під час якої були поранені люди
В подія за участю хоча б одного транспортного засобу, що перебуває в механічному русі, унаслідок чого за- гинули або були поранені люди, ушкоджені інші тран- спортні засоби, вантажі, споруди
Г подія за участю хоча б одного транспортного засобу, що не перебуває в механічному русі
10. Укажіть правильне твердження.
А удар по газовому балону не може призвести до вибуху
Б нагрівання газового балона може призвести до вибуху
В нагрівання газового балона не може призвести до ви- буху
Г пошук місця витікання газу за допомогою запаленого сірника не може призвести до вибуху
11. Якого правила слід дотримуватися при використанні ре- човин побутової хімії в аерозольних упаковках?
А їх не можна використовувати поблизу відкритого вог- ню
Б їх можна розбирати
В можна, щоб вони потрапляли в очі
Г їх не можна носити в сумці
12. Яка дія є небезпечною при пожежі?
А гасити палаючі електроприлади
Б викликати пожежну команду
В закрити рот і ніс мокрою тканиною
Г попередити про пожежу сусідів
II варіант
1. Спосіб життя формується:
А після проходження спеціального навчання
Б непомітно, поволі
В тільки після 20 років
Г завдяки науковый літературі

77
2. Духовна складова здоров’я:
А пов’язана з тим, що людина як особистість вільно й усвідомлено приймає ту чи іншу соціальну роль, передбачає можливі наслідки своїх дій, бере на себе відповідальність за їхній результат
Б важлива, тому що людина як біологічна істота, має певні анатомічні і фізіологічні особливості, а нормаль- ний стан організму забезпечується узгодженою робо- тою різних систем органів
В включає в себе здатність адекватно оцінювати і сприй- мати свої почуття і відчуття, свідомо керувати своїми емоціями
Г дозволяє людині сформувати своє ставлення до всіх складових здоров’я, об’єднати їх разом, забезпечити цілісність своєї особистості
3. Укажіть правильне твердження.
А корисні звички формуються легше, ніж шкідливі звич- ки
Б корисні звички формуються швидше, ніж шкідливі звички
В корисні звички формуються з тією самою швидкістю, що й шкідливі звички
Г корисні звички з’являються не відразу, а після три- валого повторення дії
4. До неінфекційних захворювань належить:
А грип
Б малярія
В інфаркт
Г поліомієліт
5. До методів профілактики інфекційних захворювань на- лежить:
А посилення контактів між хворими й здоровими людьми
Б обмеження контактів між хворими й здоровими людь- ми
В вакцинація вже хворих людей
Г відмова від застосування лікарських препаратів

78
6. Повінь є проявом:
А природної небезпеки
Б техногенної небезпеки
В психологічної небезпеки
Г соціальної небезпеки
7. Пасажир автотранспорту може:
А пити гарячі напої з відкритого посуду
Б відчиняти двері автомобіля під час руху
В викидати сміття й інші предмети
Г перебуваючи в автомобілі, пристебнутися пасками без- пеки
8. Водій та пасажири, які не користуються пасками без- пеки:
А не позбавляються страхових виплат
Б не отримують штрафи
В нічим не ризикують
Г отримують штрафи і позбавляються страхових виплат
9. Якщо ви стали свідками ДТП, то насамперед треба:
А підійти ближче до місця ДТП
Б залишатися на місці аварії аби просто подивитись
В одразу ж приступити до надання першої медичної до- помоги
Г сповістити про це в міліцію, а якщо є потерпілі — ви- кликати швидку допомогу
10. Укажіть, у якому правилі користування газом допущена помилка.
А будь-який газовий прилад повинний бути оснащений витяжкою і розташований у добре провітрюваному приміщенні
Б треба користуватися тільки справними газовими при- ладами
В під час запалювання газу треба спочатку відкрити газовий кран, а потім піднести запалений сірник до конфорки
Г під час вимикання газу треба спочатку закрити кран на плиті, а потім на газовій трубі

79
11. Укажіть правильне твердження.
А усі речовини побутової хімії будуть безпечними, якщо
їх використовувати за прямим призначенням і дотри- муватися інструкції з їх уживання
Б усі речовини побутової хімії будуть безпечними, якщо вони потраплять на тіло або усередину організму
В усі речовини побутової хімії можна зберігати в міс- цях, доступних для маленьких дітей
Г усі речовини побутової хімії можна переносити і збе- рігати разом із продуктами харчування і медикамен- тами
12. План евакуації при пожежі містить у собі:
А указівки місць розташування пожежних кранів, теле- фонів, вогнегасників
Б указівки місць розташування туалетів
В указівки розташування місць, що призначені для при- йому їжі
Г указівки місць розташування кабінетів керівників
Запитання для повторення
1. Чим відрізняється побутове й наукове розуміння здо- ров’я?
2. Яке значення для здоров’я мають життєві принципи?
3. Як захистити себе від інфекційних хвороб?
4. Що треба робити, якщо у вас з’явилися перші ознаки
інфекційного захворювання?
5. Чому пасажиру автомобіля не слід торкатися ручок две- рей, гратися гострими предметами, висовувати у вікна руки?
6. Які хімічні речовини ви використовуєте в побуті? Які з них є небезпечними?
7. Що позначають зелені стрілки на плані-схемі евакуації вашої школи при пожежі?
8. Який вогнегасник використовують для гасіння всіх ви- дів пожеж?
9. Доведіть, що спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям.

80
10. Як налаштовуватись на зміни у способі життя?
11. Наведіть приклади набутого імунітету.
12. Доведіть, що треба дотримуватися норм і правил без- печної поведінки вдома, на вулиці, у школі, на природі.
13. У яких випадках добре відрегульовані підголівники ря- тують життя? Чому?
14. Доведіть, що треба виконувати всі правила безпеки при користуванні пічним опаленням.
15. Якщо деякі прилади приховують у собі небезпеку, чи можна відмовитися від них зовсім?
16. Якою буде ваша поведінка, якщо в театрі, де ви з класом дивитеся п’єсу, розпочнеться пожежа?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал