Уроків природознавства в 3 класі, складені відповідно до вимог нової
Скачати 112.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.11.2016
Розмір112.01 Kb.
ТипУрок

ISBN 978-617-1993-6
Володарська М. О.
В67
Природознавство. 3 клас. (за підручником Т. Г. Гіль- берг, Т. В. Сак). — Х. : Вид. група «Основа», 2014. —
144 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).
ISBN 978-617-1993-6.
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків природознавства в 3 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак (К. : Видавництво «Генеза», 2013).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
© Володарська М. О., 2013
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2014
УДК 37.016
ББК 74.263
В67
Навчальне видання
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна
ПрирОДОзнаВстВО.
3 Клас

(за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак)
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 19.12.2013. Формат 84×108/16.
Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 15,12. Замовлення № 14-01/20-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33 е-mail: office@osnova.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2911 від 25.07.2007 р.

Зміст
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ВстУП
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Різноманітність природи. Пізнання природи людиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
тема 1. ВОДа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок 2. Вода в природі. Світовий океан, його частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок 3. Властивості води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 4. Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок 5. Прісна та морська вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 6. Робота води в природі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 7. Використання води людиною. Охорона води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 8. Перевірна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
тема 2. ПОВІтрЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 9. Повітря, його склад та властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 10. Як нагрівається повітря над суходолом і водною поверхнею . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 11. Рух повітря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 12. Охорона повітря від забруднення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 13. Міні-проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення . . . . 31
Урок 14. Перевірна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
тема 3. ГІрсЬКІ ПОрОДи. ҐрУнти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок 15. Поняття про гірські породи, їхня різноманітність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок 16. Як добувають корисні копалини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок 17. Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 18. Ґрунт — важливе тіло природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 19. Чому ґрунти потребують охорони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 20. Перевірна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
тема 4. сОнЦЕ — ДЖЕрЕлО ЕнЕрГІЇ на зЕМлІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 21. Що таке енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 22. Сонце — найпотужніше джерело енергії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 23. Використання енергії вітру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок 24. Енергія рухомої води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Урок 25. Як зберегти тепло в будинку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Уроки 26–27. Як потрібно економити електроенергію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 28. Перевірна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
тема 5. рОслини, тВарини та ЇХ сЕрЕДОВиЩа ЖиттЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 29. Різноманітність рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 30. Рослини — організми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 31. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 32. Умови розвитку рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 33. Як виростити нову рослину без насіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 34. Пристосування квіткових рослин до різних умов життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3

Урок 35. Різноманітність культурних рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 36. Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 37. Тварини. Різноманітність тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 38. Комахи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 39. Риби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок 40. Птахи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 41. Звірі, або ссавці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 42. Хто чим живиться. Ланцюги живлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 43. Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 44. Гриби — організми. Значення грибів для природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 45. Гриби їстівні та отруйні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 46. Бактерії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 47. Віруси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 48. Охорона рослинного і тваринного світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 49. Червона книга України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок 50. Заповідники. Ботанічні сади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 51. Заповідні території рідного краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 52. Перевірна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
тема 6. лЮДина та ЇЇ ОрГанІзМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 53. Організм людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 54. Опора тіла і рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 55. Формування постави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 56. Травна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 57. Харчування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 58. Дихальна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок 59. Кровоносна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Урок 60. Шкіра. Як берегти шкіру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Урок 61. Органи чуття. Гігієна органів чуття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Урок 62. Здоровий спосіб життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 63. Перевірна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
тема 7. заПитаннЯ ДО ПрирОДи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок 64. Вода — руйнівник чи рятівник? Печери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок 65. Які легенди про рослини і тварин складали наші пращури?
Материнські сльози (маргаритки). Лелека. Про криницю-журавля. Соловейко . . . . . 135
Урок 66. Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 67. Як поліпшити властивості ґрунту? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок 68. Перевірна робота (річна). Як досліджувати природу влітку? . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4

ОрієнтОвне календарне планування
№ з/п
тема уроку
Дата
ВстУП
1
Різноманітність природи. Пізнання природи людиною
тема 1. ВОДа
2
Вода в природі. Світовий океан, його частини
3
Властивості води
4
Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини
5
Прісна та морська вода
6
Робота води в природі
7
Використання води людиною. Охорона води
8
Перевірна робота
тема 2. ПОВІтрЯ
9
Повітря, його склад та властивості
10
Як нагрівається повітря над суходолом і водною поверхнею
11
Рух повітря
12
Охорона повітря від забруднення
13
Міні-проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення
14
Перевірна робота
тема 3. ГІрсЬКІ ПОрОДи. ҐрУнти
15
Поняття про гірські породи, їхня різноманітність
16
Як добувають корисні копалини
17
Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини
18
Ґрунт — важливе тіло природи
19
Чому ґрунти потребують охорони
20
Перевірна робота
тема 4. сОнЦЕ — ДЖЕрЕлО ЕнЕрГІЇ на зЕМлІ
21
Що таке енергія
22
Сонце — найпотужніше джерело енергії
23
Використання енергії вітру
24
Енергія рухомої води
25
Як зберегти тепло в будинку
26–27
Як потрібно економити електроенергію
28
Перевірна робота
тема 5. рОслини, тВарини та ЇХ сЕрЕДОВиЩа ЖиттЯ
29
Різноманітність рослин
30
Рослини — організми
31
Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин
32
Умови розвитку рослин
33
Як виростити нову рослину без насіння
34
Пристосування квіткових рослин до різних умов життя
5

№ з/п
тема уроку
Дата
35
Різноманітність культурних рослин
36
Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи
37
Тварини. Різноманітність тварин
38
Комахи
39
Риби
40
Птахи
41
Звірі, або ссавці
42
Хто чим живиться. Ланцюги живлення
43
Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких
44
Гриби — організми. Значення грибів для природи
45
Гриби їстівні та отруйні
46
Бактерії
47
Віруси
48
Охорона рослинного і тваринного світу
49
Червона книга України
50
Заповідники. Ботанічні сади
51
Заповідні території рідного краю
52
Перевірна робота
тема 6. лЮДина та ЇЇ ОрГанІзМ
53
Організм людини
54
Опора тіла і рух
55
Формування постави
56
Травна система
57
Харчування
58
Дихальна система
59
Кровоносна система
60
Шкіра. Як берегти шкіру
61
Органи чуття. Гігієна органів чуття
62
Здоровий спосіб життя
63
Перевірна робота
тема 7. заПитаннЯ ДО ПрирОДи
64
Вода — руйнівник чи рятівник? Печери
65
Які легенди про рослини і тварин складали наші пращури? Материнські сльози (марга-
ритки). Лелека. Про криницю-журавля. Соловейко
66
Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?
67
Як поліпшити властивості ґрунту?
68
Перевірна робота (річна). Як досліджувати природу влітку?
6

Дата _______________________
Клас _______________________
вступ
Урок 1. ріЗнОманітність прирОди.
піЗнання прирОди людинОю
мета: розширити уявлення учнів про природу, про методи пізнання природи; навчати характеризувати різноманітність живої і неживої природи; розвивати вміння ана- лізувати, порівнювати, обґрунтовувати свою точку зору; виховувати любов до при- роди.
Хід уроку
I. ОрганіЗаційний мОмент
II. мОтивація навчальнОї діяльнОсті
— Ми продовжуємо вивчати природознавство. А що ж вивчає природознав- ство?
Природознавство — це знання про природу. Пам’ятайте! Природа від- криває свої таємниці тільки тому, хто добре вивчає її. Знання про природу до- поможуть вам охороняти, примножувати природні багатства нашої прекрасної
Батьківщини — України.
Прочитайте звернення авторів підручника до вас. Які побажання в ньому висловлені?
III. пОвідОмлення теми і мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, про різноманітність природи й методи пізнання природи людиною.
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. робота за підручником (с. 4–7)
— Пригадайте, як людина пізнає природу. Що допомагає вам знайомитися з навколишнім світом і пізнавати нове?
— Пригадайте! Що належить до неживої природи, а хто — до живої при- роди? Чи можна назвати природою те, що виготовлено руками людини? Наве- діть приклади об’єктів живої і неживої природи. Де можна побачити представ- ників рослинного і тваринного світу?
— Чим рослини відрізняються між собою?
— Чим тварини відрізняються між собою?
— Без чого жива природа не може існувати?
Запам’ятайте! Природа відзначається величезною різноманітністю.
Люди завжди шукали шляхи пізнання природи. Найдавнішим методом ви- вчення неживої й живої природи було спостереження. Допомагають людині проводити спостереження органи чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик.
— За чим можна спостерігати?
— Які прилади допомагають ученим вивчати найдрібніші організми і від- далені небесні тіла?
На основі даних, отриманих під час спостережень, учені роблять припу- щення, що перевіряються в ході дослідів. За їх допомогою вивчають явища природи. Досліди можна проводити за різних умов. Завдяки дослідам зроблено безліч наукових відкриттів.
Запам’ятайте! Дослід — це відтворення природних явищ у штучних умовах.
7

Ще одним важливим методом пізнання природи є вимірювання. Які при- лади для вимірювання ви знаєте?
— Що таке експеримент? Наведіть приклади.
— За якої температури найкраще проростає насіння соняшнику?
Робота в парі
За допомогою мірної стрічки виміряйте зріст свого товариша по парті. Ви- мірювання проведіть з точністю до сантиметра.
— Про що ви дізналися в рубриці «Для допитливих»?
2. Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота в групах
— Уявіть, що вам із друзями запропонували взяти участь у проекті «Обла- штовуємо нашу планету». Обговоріть, які природні умови повинні на ній бути.
Чи подобається вам природа нашої планети?
2. робота над загадками
Скляна трубочка тоненька,
y
Рідина в ній червоненька.
Як тепло — вгору стрибає,
А як холод — униз спадає.
Є шкала й цифри малі...
Як же звуть, скажи, її? (Термометр)
Вийшло сонечко на небі,
y
Промінці до нас послало.
Й від кілочка, що надворі,
Тінь на землю впала.
Ця загадка для нас на урок.
Що це в дворі за кілок? (Гномон)
3. робота над прислів’ям
З природою живи в дружбі, то й буде вона тобі в службі.
4. Фронтальна робота
— Які методи були застосовані автором цих рядків для вивчення природи?
За 1 годину в лісі мурашки беруть у «полон» 2 тис. гусениць.
y
Льон цвіте блакитними квіточками тільки до обіду.
y
Найбільше суцвіття — в однієї з індійських пальм. Воно досягає заввишки y
14 м, його діаметр — 12 м.
Брудний сніг швидше тане, ніж чистий.
y
— Природа прекрасна, різноманітна, велична, багата. Природа — це наш дім. Людина — частина природи, і вона не може без неї існувати. Спосте- рігайте, вимірюйте та експериментуйте. Але ніколи не завдавайте природі шкоди!
Vі. підбиття підсумків. реФлексія
— Прочитайте висновки на с. 7
— Наведіть приклади різноманітності рослин, тварин і грибів.
— Назвіть методи пізнання природи.
— Що ви хочете дослідити за допомогою мікроскопа та телескопа?
— Чому потрібно вивчати природу?
Vіі. дОмашнє Завдання
С. 4–7.
8

Дата _______________________
Клас _______________________
тема 1. вОда
Урок 2. вОда в прирОді. світОвий Океан, йОгО частини
мета: збагатити уявлення учнів про воду; ознайомити з поняттям «Світовий океан» та його частинами; розвивати пізнавальну активність школярів; забезпечити розвиток логічного та просторового мислення; виховувати любов до природи.
Хід уроку
I. ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
— Поясніть, чому світ живої природи такий різноманітний.
— Назвіть ознаки живих організмів. Порівняйте папугу і слона. Назвіть спільні суттєві ознаки.
— Назвіть відомі вам методи дослідження природи. Яким методом вам до- водилося користуватися? Коли саме?
— Поясніть, чим відрізняється спостереження від експерименту.
— Які вимірювальні прилади є у вас удома? Що ними вимірюють?
— Поміркуйте і скажіть, без чого ми не уявляємо життя на землі? (Без
води, сонця, повітря, землі...)
— Відгадайте, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці.
Що таке: живе і ллється,
y
Часом і на камінь пнеться,
Як немає — все всихає,
Звір і птиця помирає. (Вода)
Відома з віку рідина,
y
Усяк її вживає,
Буває хмаркою вона,
Сніжинкою буває,
Бува, як скло, крихка, тверда,
Звичайна, підкажіть,.. (вода).
III. пОвідОмлення теми і мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке Світовий океан і з яких частин він складається.
IV. вивчення нОвОгО матеріалу
1. робота за підручником (с. 8–11)
— Вода — найбільш поширена і найдивовижніша речовина на Землі.
— Завдяки властивостям води на Землі існують сприятливі умови для життя.
— Пригадайте, де в природі зустрічається вода. Яке вона має значення?
— Розгляньте шкільний глобус. Який колір переважає на ньому?
— Знайдіть і покажіть океани на глобусі та карті атласу.
— Який океан є найбільшим?
— Який океан удвічі менший за Тихий?
— Який океан третій за величиною?
— Який океан найменший?
2. Фізкультхвилинка
9

V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. гра «Знайди “зайве” слово»
— Яке поняття об’єднує назви географічних об’єктів?
Атлантичний, Тихий, Азовський, Індійський.
Чорне, Середземне, Азовське, Кримське.
2. гра «так чи ні?»
Значну частину поверхні земної кулі займає вода.
y
Зовсім без води на Землі можуть існувати деякі живі істоти.
y
Океани — частина Світового океану.
y
Світовий океан поділяють на три океани.
y
Моря — частини Світового океану.
y
Не всі моря й океани належать до Світового океану.
y
З будь-якого моря водними шляхами можна дістатися до океану, і на- y
впаки.
На земній поверхні існує небагато різних водойм.
y
Водойми Землі бувають природні (
y
океани, моря, ріки, озера) та штучні
(ставки, водосховища).
Океани займають понад половину поверхні Землі.
y
Моря не є частинами океану.
y
3. практичне завдання. позначення на контурній карті частин світового
океану
4. робота в парі
Уявна подорож океаном
— Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуйте разом
із товаришем по парті повідомлення про рослинний і тваринний світ одного з океанів (за вибором). Виступіть з повідомленням перед однокласниками.
— Що цікавого ви дізналися в рубриці «Для допитливих»?
Vі. підбиття підсумків. реФлексія
— Прочитайте висновки на с. 14.
— Що таке Світовий океан?
— Яка водойма Землі найбільша?
— Скільки океанів на Землі?
— Які океани ви знаєте?
Vіі. дОмашнє Завдання
С. 8–11.
10


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал