Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою
Скачати 106.34 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.11.2016
Розмір106.34 Kb.
ТипУрок

ISBN 978-617-00-2079-6
Володарська МОВ Українська мова. 3 клас. I семестр (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун) / М. О. Володарська, А. І. Настенко, ОМ. Пілаєва. — Х. : Вид. група Основа,
2014. — 144 с. — (Серія Початкова школа. Мій конспект Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мовив класі (I семестр) для шкіл з українською мовою навчання, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім Освіта, 2012) за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун (К. : Видавництво Грамота, Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
© Володарська М. О, Настенко А. І,
Пілаєва ОМ ТОВ Видавнича група Основа, 2014
УДК 37.016
ББК 74.263
В67
Навчальне видання
Серія Початкова школа. Мій конспект»
ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна,
НАСТЕНКО Антоніна Іванівна,
ПІЛАєВА Олена Михайлівна
УКраїнсьКа МОВа.
3 Клас. I сеМестр

(за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор ОМ. Журенко
Підписано до друку 27.03.2014. Формат 84×108/16. Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 9,0. Замовлення № ТОВ Видавнича група Основам. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33 е office@osnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2911 від 25.07.2007 р.

Зміст
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Мова і мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 2. Рідна та державна мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок 3. Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
текст
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 4. Текст і його ознаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 5. Змістовний зв’язок між частинами тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 6. Абзац. Роль абзаців у тексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 7. Ознаки художнього та наукового текстів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання правил за темою Поведінка в осінньому лісі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 9. Ознаки ділового тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 10. План тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 11. Текст-розповідь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 12. Текст-опис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок 13. Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами Мова і мовлення, Текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 14. Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення . . . . . . 41
Урок 15. Види речень за метою висловлювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота здеформованим текстом . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 17. Речення окличні та неокличні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок 18. Звертання. Розділові знаки при них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 19. Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні . . . . . . . . 51
Урок 20. Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок 21. Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою Речення . . . . . . . . . . . 55
слово. Значення слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 22. Пряме й переносне значення слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 23. Слова, що мають кілька значень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота здеформованим текстом . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 25. Слова, що звучать однаково, але мають різні значення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 26. Синоніми. Роль синонімів у тексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 27. Антоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 28. Фразеологізми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 29. Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Будова слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 30. Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 31. Основа слова. Частини основи корінь, префікс, суфікс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 33. Корінь слова. Спільнокореневі слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 34. Чергування голосних о, е зі у коренях слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 35. Чергування приголосних[г], к, х із ж, ч, ш із, ц, с . . . . . . . . . . . . . . . 85
3

Урок 36. Вимова та правопис слів із ненаголошеними е, и у корені, що перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 37. Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними е, и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 38. Поняття «орфограма» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 39. Вимова та правопис слів із ненаголошеними е, и у корені, що не перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання інструкції Як зробити рамку для фотографії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 41. Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами Речення, Слово. Значення слова, Будова слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 42. Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 43. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті . . . . . . . . . . 101
Урок 44. Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок 45. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 46. Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 47. Закріплення вивченого про голосні і приголосні звуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 49. Префікс. Словотворча роль префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 50. Творення слів із найуживанішими префіксами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 51. Префікси, співзвучні з прийменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 52. Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 53. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня . . . . . . 121
Урок 54. Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Урок 55. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перевірна робота. Списування . . . . . . . . . 125
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання запрошення (привітання) . . . . . . . . 127
Урок 57. Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 58. Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Урок 59. Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок 60. Творення слів із найуживанішими суфіксами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Урок 61. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 62. Поділ слів із суфіксами для переносу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок 63. Узагальнення вивченого про будову слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальний переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4

ОрієнтОвне календарне планування

з/п
тема уроку
Дата
МОВа І МОВленнЯ
1
Мова — найважливіший засіб людського спілкування
2
Рідна та державна мова
3
Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості
теКст
4
Текст і його ознаки
5
Змістовий зв’язок між частинами тексту
6
Абзац. Роль абзаців у тексті
7
Ознаки художнього та наукового текстів
8
Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання правил за темою Поведінка в осінньому лісі»
9
Ознаки ділового тексту
10
План тексту
11
Текст-розповідь
12
Текст-опис
13
Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами Мова і мовлення, «Текст»
реЧеннЯ
14
Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення
15
Види речень за метою висловлювання
16
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота здеформованим текстом
17
Речення окличні та неокличні
18
Звертання, розділові знаки при них
19
Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні
20
Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення
21
Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою «Речення»
слОВО. ЗнаЧеннЯ слОВа
22
Пряме й переносне значення слів
23
Слова, що мають кілька значень
24
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота здеформованим текстом
25
Слова, що звучать однаково, але мають різні значення
26
Синоніми. Роль синонімів у тексті
27
Антоніми
28
Фразеологізми
29
Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант
БУДОВа слОВа
30
Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення
31
Основа слова. Частини основи корінь, префікс, суфікс
32
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом
33
Корінь слова. Спільнокореневі слова
5


з/п
тема уроку
Дата
34
Чергування голосних о, е зі у коренях слів
35
Чергування приголосних г, к, х із ж, ч, ш із, ц, с Вимова та правопис слів із ненаголошеними е, и у корені, що перевіряються наголосом
37
Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними е, [и]
38
Поняття «орфограма»
39
Вимова та правопис слів із ненаголошеними е, и у корені, що не перевіряються наголосом
40
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання інструкції Як зробити рамку для фотографії»
41
Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами Речення, Слово. Значення слова, Будова слова»
42
Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті
44
Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог
45
Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими
46
Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки
47
Закріплення вивченого про голосній приголосні звуки
48
Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа
49
Префікс. Словотворча роль префіксів
50
Творення слів із найуживанішими префіксами
51
Префікси, співзвучні з прийменниками
52
Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами
53
Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня
54
Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання
55
Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перевірна робота. Списування
56
Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання запрошення (привітання)
57
Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант
58
Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів
59
Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах
60
Творення слів із найуживанішими суфіксами
61
Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса
62
Поділ слів із суфіксами для переносу
63
Узагальнення вивченого про будову слова
64
Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальний переказ
6
Дата Клас _______________________
мОва і мОвлення
Урок 1. мОва — найважливіший Засіб
людськОгО спілкування
мета: ознайомити учнів з новим підручником розширити уявлення учнів промову як засіб людського спілкування розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас школярів виховувати любов дорідної мови.
Хід уроку
I. ОрганіЗаційний мОмент
II. ОЗнайОмлення З підручникОм українська мОва» для го класу
— Розгляньте обкладинку Як називається підручник Хто є його автором (М. Д. Захарійчук та А. І. Мовчун)
— Розгорніть підручник Які умовні позначення ви побачили Прочитайте, що вони позначають?
III. ОЗнайОмлення З державними симвОлами україни (с. 3)
— Які державні символи зображені нас підручника До державних символів належить і Державний Гімн України Хто є його авторами?
Читання Державного Гімну України вчителем.
IV. рОбОта над віршем надії красОткінОї (с. 4)
1. читання вірша вчителем
2. словникова робота
Чумацький Шлях — власна назва галактики, у якій розташована Сонячна система, а також усі зорі, які ми бачимо неозброєним оком.
3. виразне читання вірша учнями
— Про які народні символи згадує Н. Красоткіна у своєму вірші Як авторка говорить про свій рідний край Що є найдорожчим для кожного українця?
V. актуаліЗація ОпОрних Знань
Фронтальна бесіда Пригадайте, що ми вже знаємо промову. Для чого людям потрібна мова У який спосіб можна розповісти про щось один одному Як вирозумієте вислів Мова — найважливіший засіб людського спілкування Чому людям доводиться говорити між собою Як мова допомагає у навчанні і праці Чи вміють розмовляти між собою тварини?
VI. пОвідОмлення теми і мети урОку
— Сьогодні на уроці ми починаємо працювати над вивченням невеликої, але дуже важливої теми Мова і мовлення. Спробуємо поповнити свою мовну
7
скарбничку новими знаннями й уміннями, бо життя людини без мови неможливе. Мова — це шлях, яким кожен з нас іде від колиски до усвідомлення себе громадянином. Рідну мову потрібно не лише любити, ай берегти, вивчати, знати.
VII. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота над віршем О. лупія (с. 5, впр. 1)
— Прочитайте вірш Що народилося у світі першим (Слово)
— Що відбулося у світі після його народження Спишіть вірш каліграфічно Підкресліть іменники. (Слово, людьми, робота, місто, село, погоду, тур-
боти)
2. робота в групах
— Обміняйтеся думками яка робота є у слова, умови Яке значення має мова для людей?
3. Звітування груп
4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 5)
— Чим є мова для людини Скільки мов налічується у світі?
5. Фізкультхвилинка
VIII. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. міркуймо разом (с. 5–6, впр. 2)
— Прочитайте текст Коли відбувалися описані події У чому виявилася жорстокість хана Що сталося через 12 років Чи навчилися діти спілкуватися Чому діти не вміли говорити Про що свідчить цей випадок?
2. усний переказ тексту (с. 6, впр. 3)
— Прочитайте текст. Перекажіть його.
3. списування із завданням (с. 6, впр. 3)
— Спишіть текст Поясніть зміст кожного речення Поясніть правопис підкреслених слів Зробіть звуко-буквений аналіз слова, у якому 5 звуків і 4 букви. (Сім’я)
IX. підсумОк урОку
— Яку тему ми почали вивчати Що таке мова (Це засіб людського спілкування.)
— Де застосовують знання промову (У мовленні під час спілкування, для
передачі думок, почуттів.)
X. дОмашнє Завдання
— Відшукайте 5 прислів’їв промову. Запишіть і поясніть їх значення.
С. 6, впр. 4.
8
Дата Клас Урок 2. рідна та державна мОва
мета: формувати в учнів уявлення про рідну мову як мову українського народу, про державну мову як мову держави розвивати пам’ять учнів, вміння виконувати звуко- буквений аналіз слів збагачувати словниковий запас. Виховувати повагу дорідної мови.
Хід уроку
I. ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми і мети урОку
— Сьогодні на уроці ми поговоримо про рідну мову як мову українського народу та про державну мову як мову держави.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. розповідь учителя
«Хто не любить українську мову, той не любить свою Батьківщину».
Українська мова — це душа народу,
А український народ без мови не народ.
В. Сосюра
— Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це мова. Рідна українська мова Уній мудрість і пам’ять тисячоліть. Уній щирість, радощі й печаль народу, його труді піт, крові сміх. Запашна, співуча, гнучка, сповнена музики і квіткових пахощів, вона встала з колін, як піднялася й наша Україна. Проголошення незалежності дало право зайняти українській культурі належне їй місце. А основою, джерелом культури є мова. І той, хто не знає української мови або цурається її, прирікає себе на злиденність душі. У всі віки, у всі часина всіх перехрестях історії українська мова була тим скарбом народу, який нічим не можна замінити. Українська мова — це серце нації, а нація має своє обличчя, свій характер, свою культуру, мораль, честь і гідність, свої святощі, своє минуле, теперішнє і майбутнє.
2. письмо з пам’яті (с. 6–7, впр. 5)
— Прочитайте вірш Данила Кононенка.
— До кого звертається автор Вивчіть його напам’ять.
— Запишіть вірш з пам’яті.
— Перевірте написане за підручником Підкресліть прикметники. (Рідна, материнська)
— Чому автор називає рідну мову материнською?
3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 7)
— Яка мова є рідною для українців Чи залишається вона рідною для українців, які живуть в інших країнах світу?
4. пояснення вчителя
— Мови бувають різні українська, англійська, німецька та ін.
— Які мови є спорідненими до української мови (Російська, білоруська)
— Українська мова — національна мова українського народу, вона об’єднує всіх українців незважаючи нате, девони живуть. Вона є державною мовою України. Держава забезпечує її всебічний розвиток в усіх сферах суспільного
9
життя на всій території України. Українською мовою видаються підручники, цікаві книжки, газети. журнали. Українська мова звучить по радіо і телебаченню, в театрах, кіно, її вивчають у школі.
5. робота над текстом (с. 7–8, впр. 7)
— Прочитайте мовчки текст Перекажіть його Спишіть текст Підкресліть спільнокореневі слова. Позначте в них корінь.
6. Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. словникова робота
— Над яким словом будемо працювати?
Немає рота й язиката цілий день не замовка:
воно говорить і співає,
танцюй собі, коли заграє. (Радіо)
— Запишіть каліграфічно.
По радіо звучала весела пісня.
Радіо — галузь науки, техніки, культури, пов’язана з передаванням на відстань інформації за допомогою радіохвиль. Слово радіо утворилося від латинського радіус — промінь Утворіть словосполучення.
радіо українське нове місцеве маленьке старовинне Допишіть слово радіо у потрібній формі:
сидіти біля...
вимкнути з розетки...
2. самостійна робота (с. 7, впр. 6).
— Прочитайте вірш Ігоря Січовика Якими ознаками наділив автор рідну мову Доповніть речення п’ятьма прикметниками з вірша і запишіть його.
3. Завдання підвищеної складності
— Зробіть звуко-буквений аналіз слова українська.
VI. підсумОк урОку
— Яку тему ми почали вивчати Яка мова є державною мовою України Як потрібно ставитися дорідної мови?
VII. дОмашнє Завдання
С. 8, впр. 8.
10


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал