Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою
Скачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Харків Видавнича група Основа Серія Початкова школа. Мій конспект Заснована 2008 року

ISBN 978-617-00-2099-4
Володарська МОВ Українська мова. 3 клас. I семестр (за підручником МС. Вашуленка, О. І. Мельничайко, НА. Васильківської М. О. Володарська, А. І. Настенко, ОМ. Пілаєва. — Х. : Вид. група Основа, 2014. — 141, [3] с. — (Серія Початкова школа. Мій конспект Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мовив класі (I семестр) для шкіл з українською мовою навчання, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім Освіта, 2012) за підручником МС. Вашуленка, О. І. Мельничайко, НА. Васильківської (К. : Видавничий дім Освіта, Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
© Володарська М. О, Настенко А. І,
Пілаєва ОМ ТОВ Видавнича група Основа, 2014
УДК 37.016
ББК 74.263
В67

Зміст
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Мова і мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 2. Культура усного і писемного мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 3. Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання . . . . 15
Текст
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 4. Текст. Добирання заголовків до тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 5. Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків . . . . . . . . . 19
Урок 6. Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 7. Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що говорить заголовок . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 9. Текст-міркування. Його основні частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 10. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів . . . . . . 29
Урок 11. Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 12. Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 13. Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок 14. Контроль та оцінювання знань за темами Мова і мовлення, Текст . . . . . . . . . . . 39
Речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 15. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту наречення. 41
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 17. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення.
Інтонування речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 18. Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних . . . . . . . . . . . 47
Урок 19. Звертання. Розділові знаки при звертаннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 20. Головні і другорядні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 21. Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок 22. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою Речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Слово. Значення слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 23. Слова з прямим і переносним значенням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 24. Слова, що мають кілька значень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 25. Слова, що звучать і пишуться однаково . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 26. Слова, близькі зазначенням (синоніми) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 27. Ознайомлення з фразеологізмами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 28. Слова, протилежні зазначенням (антоніми) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 29. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Будова слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 30. Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 31. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом . . . . . . . 73
Урок 32. Основа слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 33. Частини основи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3

Урок 34. Спільнокореневі слова. Корінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 35. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 36. Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення . . . . . . . 83
Урок 37. Чергування голосних о, е зі у коренях слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 38. Чергування приголосних г, к, х із ж, ч, ш із, ц, с . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 39. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування Книга — твій друг, без неї — як без рук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 40. Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и в коренях . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 41. Ненаголошені е, и, які перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 42. Вимова та правопис слів із ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом . . . 95
Урок 43. Контроль та оцінювання знань за темами Речення, Слово. Значення слова, Будова слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 44. Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 45. Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 46. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті . . . . . . . . . . 103
Урок 47. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту . . . . . . . . 105
Урок 48. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 49. Префікс. Словотворча роль префіксів. Перевірна робота. Діалог . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 50. Префікси і прийменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 51. Правопис префіксів роз-, без- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 52. Написання префіксів з- (с-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 53. Закріплення вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 54. Перевірна робота. Аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 55. Апостроф після префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок 56. Перевірна робота. Списування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Урок 57. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Урок 58. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Урок 59. Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 60. Суфікс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Урок 61. Закріплення знань про роль суфіксів у словах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок 62. Розбір слів забудовою. . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Урок 63. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином
(за основною частиною таза кінцівкою) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4

ОрієнтОвне календарне планування

з/п
Тема уроку
Дата
Мова і мовлення
1
Мова — найважливіший засіб людського спілкування
2
Культура усного і писемного мовлення
3
Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання
Текст
4
Текст. Добирання заголовків до тексту
5
Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків
6
Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту
7
Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками
8
Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що говорить заголовок
9
Текст-міркування. Його основні частини
10
Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів
11
Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом
12
Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки
13
Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси
14
Контроль та оцінювання знань за темами Мова і мовлення, «Текст»
Речення
15
Повторення вивченого про речення. Поділ тексту наречення Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами
17
Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень
18
Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних
19
Звертання. Розділові знаки при звертаннях
20
Головні і другорядні члени речення
21
Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами
22
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення»
Слово. Значення слова
23
Слова з прямим і переносним значенням
24
Слова, що мають кілька значень
25
Слова, що звучать і пишуться однаково
26
Слова, близькі зазначенням (синоніми)
27
Ознайомлення з фразеологізмами
28
Слова, протилежні зазначенням (антоніми)
29
Перевірна робота. Диктант
Будова слова
30
Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова
31
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом
32
Основа слова
5


з/п
Тема уроку
Дата
33
Частини основи
34
Спільнокореневі слова. Корінь
35
Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова
36
Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення
37
Чергування голосних о, е зі у коренях слів
38
Чергування приголосних г, к, х із ж, ч, ш із, у, [с’]
39
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування Книга — твій друг, без неї — як без рук»
40
Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и в коренях
41
Ненаголошені е, и, які перевіряються наголосом
42
Вимова та правопис слів із ненаголошеними е, и у корені, що не перевіряються наголосом
43
Контроль та оцінювання знань за темами Речення, Слово. Значення слова, Будова слова»
44
Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
45
Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими
46
Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті
47
Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту
48
Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими
49
Префікс. Словотворча роль префіксів. Перевірна робота. Діалог
50
Префікси і прийменники
51
Правопис префіксів роз-, без-
52
Написання префіксів з- (с-)
53
Закріплення вивченого матеріалу
54
Перевірна робота. Аудіювання
55
Апостроф після префіксів
56
Перевірна робота. Списування
57
Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом
58
Перевірна робота. Диктант
59
Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами
60
Суфікс
61
Закріплення знань про роль суфіксів у словах
62
Розбір слів забудовою Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса
64
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (за основною
частиною таза кінцівкою)
6
Дата Клас _______________________
мОва і мОвлення
Урок 1. мОва — найважливіший Засіб
людськОгО спілкування
мета: розширити уявлення учнів промову як засіб людського спілкування закріпити знання букв українського алфавіту, розкрити його значення для укладання словників розвивати мовлення учнів, збагачувати їх словниковий запас виховувати повагу дорідної мови.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
Учитель посміхається Урок наш починається!
Будемо мову ми рідну вивчати
Залюбки і повсякчас.
Тож рівненько всі сідаймо,
Працювати починаймо!
II. ОЗнайОмлення З підручникОм українська мОва» для го класу
— Розгляньте обкладинку Як називається підручник Хто є його авторами (М. С. Вашуленко, О. І Мельничайко, НА. Василь-
ківська)
— Розгорніть підручник Які умовні позначення ви побачили Прочитайте, що вони позначають.
III. ОЗнайОмлення З державними симвОлами україни (с. 3)
— Які державні символи зображені нас підручника До державних символів належить і державний Гімн України Хто є його авторами?
Читання державного Гімну України вчителем.
IV. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми починаємо працювати над вивченням невеликої, але дуже важливої теми Мова і мовлення. Спробуємо поповнити свою мовну скарбничку новими знаннями й уміннями, бо життя людини без мови неможливе. Повторимо назви букв українського алфавіту, будемо записувати слова в алфавітному порядку.
V. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. Ознайомлення з титульною сторінкою до розділу мова і мовлення (с. 5)
— Про що ви дізнаєтесь, вивчаючи цей розділ?
2. Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що ми вже знаємо промову. Для чого людям потрібна мова У який спосіб можна розповісти про щось одне одному Як вирозумієте вислів Мова — найважливіший засіб людського спілкування Чому людям доводиться говорити між собою?
7

— Як мова допомагає у навчанні і праці Чи вміють розмовляти між собою тварини?
3. робота в групах.
— Запишіть каліграфічно речення та поясніть їх зміст.
1-ша група. Слово народилося в праці, які пісня.
2-га група. Завдяки слову ми розуміємо одне одного.
3-тя група. Без слова не було бані писемності, ані літератури, ані пісні.
4. до твого словничка (с. 6)
— До слова спілкуватися доберіть близькі зазначенням слова З одним зі слів складіть речення.
5. спостереження над творенням слів (вправа 2, с. 6)
— Прочитайте текст. Про що у ньому йдеться Розгляньте малюнки Утворіть за допомогою малюнків слова, подібні до тих, що виділені в другому абзаці вправи. (Гавкати, каркати, крапати)
6. робота над рядками з вірша а. малишка (вправа 3, с. 7)
— Прочитайте рядки з вірша.
Поміркуй!
— Як усе те, що нас оточує, допомагає вивчати рідну мову Що цікавого вам доводилося спостерігати у природі Спишіть рядки з вірша каліграфічно.
«До твого словничка Яке слово у вірші допомагає зрозуміти значення слова дбанок?
(Дбанок — надбати)
— Де можна з’ясувати значення невідомого слова?
7. вправа мікрофон (вправа 4, с. 7)
— Прочитайте текст Розкажіть, що таке рідна мова Поясніть значення слів споконвічний, предки.
(Споконвічний — який існує з найдавніших часів, здавна одвічний.
Предки — представники попереднього покоління родичів.)
8. робота над текстами (вправи 5; 6, с. 7–8)
— Прочитайте текст Яка мова є державною мовою України Хто повинен володіти державною мовою України Що видається українською мовою Де можна почути українську мову Де її вивчають Прочитайте наступний текст Звідки можна дізнатися проте, що означаєте чи інше слово, як його правильно писати і вимовляти?
9. Ознайомлення з видами словників (с. 4)
Поясніть значення слова словники.
— Як розташовані слова у словниках Що потрібно знати, щоб успішно користуватися словниками?
Фізкультхвилинка
VI. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота за таблицею український алфавіт (с. 8)
— Назвіть букви українського алфавіту. Скільки букв в алфавіті?
8

— Назвіть букви, які позначають голосні звуки Назвіть букви на позначення приголосних звуків Який знак використовується на письмі, щоб передати м’якість приголосного звука?
2. попрацюймо разом (вправа 8, с. 8)
— Запишіть в абетковій послідовності назви міст.
3. письмо з пам’яті
— Вивчіть вірші запишіть його з пам’яті.
Вивчайте, любіть свою мову,
як світлу Вітчизну любіть,
як стягів красу малинову,
як рідного неба блакить.
В. Сосюра
— Підкресліть слова, у яких звуків більше, ніж букв.
VII. підсумОк урОку
— Яку тему ми почали вивчати Що таке мова (Це засіб людського спілкування.)
— Де застосовують знання промову (У мовленні під час спілкування, для
передачі думок, почуттів.)
— Яка мова є державною мовою України Як потрібно ставитися дорідної мови?
VIII. дОмашнє Завдання
Вправа 9, с. 9.
дОдатОк дО урОку 3
1. перевірка домашнього завдання (вправа 19, с. 13)
— Як поводилася дідова дочка, коли до неї зверталися із проханням яблунька, криничка, собачка, піч Що можна сказати про мовлення дівчинки Як відповідала бабина дочка Чого вчить ця казка?
2. бесіда
— З якими видами мовленнями ознайомилися на попередньому уроці Яким має бути усне мовлення Яким має бути писемне мовлення Що таке культура мовлення Які правила спілкування ви можете назвати?
3. каліграфічна хвилинка
Чч Чч Чч ча ар ів чарівна
У нашій рідній мові чарівні є слова.
Слова ці всім відомі, бо сила в них жива Про які слова йдеться у вірші Які слова ввічливості визнаєте Доберіть спільнокореневі слова до слова слова, позначте корінь До слова жива доберіть слово, протилежне зазначенням Слова рідній, чарівні поділіть на склади для переносу.
9

дОдатОк дО урОку 5
1. перевірка домашнього завдання (вправа 28, с. 18)
— Що нового дізналися про Тараса Григоровича Шевченка Який заголовок дібрали до тексту?
2. самостійна робота
— Розставте речення так, щоб утворився текст.
Вони дружно почали ліпити хатку.
y
Навесні повернулися ластівки.
y
У гніздечку з’явилися ластів’ята.
y
Вони веселим щебетанням зустрічали сонечко.
y
Перевірка виконаної роботи.
дОдатОк дО урОку 6
1. перевірка домашнього завдання (вправа 35, с. 21)
— Прочитайте записаний текст Який заголовок до нього дібрали Визначте тип тексту. Доведіть свою думку.
2. гра мозковий штурм»
— Що таке текст Що називається темою, метою тексту Що можна дібрати до тексту Які типи текстів визнаєте. творча робота

— Послухайте текст Що ви можете сказати про цей текст Який це текст?
ХРиСТиНКА
Дівчинка була гарна. Золоті важкі коси спускалися нижче пояса. Сині очі дивилися весело й довірливо. На голові — віночок з калини. Намисто із червоних бусинок. На рукавах білосніжної сорочки багряніли гілочки яскравої горобини. У жовтій спідничині вона була схожа на золоту бджілку Опишіть самостійно свою подругу (друга).
— Придумайте до тексту заголовок.
10
Дата Клас Урок 2. культура уснОгО і писемнОгО мОвлення
мета: розширити уявлення учнів про усне і писемне мовлення та вимоги до них формувати вміння відрізняти усне мовлення від писемного дати уявлення про основні правила спілкування розвивати зв’язне мовлення учнів навички каліграфічного письма виховувати культуру усного і писемного мовлення.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
Нам урок уже давно
Час розпочинати.
Будем знову мовлення
Наше розвивати.
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 9, с. 9)
— Прочитайте записаний вірш Яка його основна думка?
2. гра «мікрофон»
— Для чого людям потрібна мова Яка мова є державною в Україні Як потрібно ставитися до своєї мови?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми пригадаємо, які види мовлення вам відомі з другого класу, ознайомимось з вимогами до усного і писемного мовлення, спробуємо переказати тексті оцінити культуру власного письма.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота над теоретичним матеріалом (с. 9)
— Що таке мовлення Як люди передають свої думки і почуття Які вимоги до усного мовлення визнаєте. гра кращий знавець мови (вправа 10, с. 9)

— Прочитайте записи Яке мовлення використане в поданих ситуаціях Наведіть свої ситуації, де варто скористатися писемним чи усним мовленням У чому полягає різниця між усним і писемним мовленням (Таблиця,
с. 10)
3. попрацюймо разом (вправа 11, с. 10)
— Розгляньте малюнки Що, крім мовленого слова, допомагає людям краще розуміти одне одного (Міміка, жести, різна сила голосу, інтонація)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал