Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою


гра вимов звук о з різною інтонацією»Скачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
4. гра вимов звук о з різною інтонацією»
Дівчата
Хлопці
із задоволенням з незадоволенням зі схваленням зі здивуванням
11

5. робота в парах
— Привітайтеся одне з одним, не використовуючи слів Покажіть, що ви радієте від зустрічі одне з одним Покличте однокласника тихенько, а потім — голосніше Якими допоміжними засобами ви користувалися під час привітання, під час передачі своїх емоцій Люди яких професій користуються мовою жестів найчастіше
(Регулювальники, моряки, судді на футбольних матчах)
6. каліграфічна хвилинка
— Що таке писемне мовлення (Усе написане або надруковане)
— Які вимоги дописемного мовлення вам відомі (Повинне бути
правильним, грамотним, охайним.)
— Чи обов’язково потрібен співбесідник дописемного мовлення Запишіть каліграфічно.
Перш ніж сказати, треба добре подумати.
7. гра Знайди відомі розділові знаки (вправа 12, с. 10–11)
— Якими знаками позначають звуки мовлення на письмі (Буквами)
— Які ще умовні знаки вам відомі (Цифри, ноти, дорожні знаки)
— Розгляньте жартівливі малюнки і спробуйте впізнати на них відомі розділові знаки.
8. робота над текстом (вправа 13, с. 11)
— Який заголовок можна дібрати до тексту Що таке культура мовлення Чим називає автор слова Як вирозумієте цей вислів?
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота над деформованим текстом
— Складіть і запишіть прислів’я про мову.
Хліб, а, слово, на, обід, бережина, відповідь.
До, язик, Києва, доведе.
Словом, за, кишеню, у, не, полізе Яким видом мовлення ви користувалися Які знаки використали для запису прислів’їв? (Букви, крапки, кому)
— Чи подобається вам власна каліграфія письма Оцініть свою роботу Отже, що означає володіти культурою писемного мовлення (Правильно,
чітко, каліграфічно і без помилок оформляти думки на письмі. Охайний і роз-
бірливий почерк — вияв поваги до того, хто читатиме написане тобою.)
— Оцініть роботу однокласника. Дайте йому поради, щодо оформлення роботи, якщо це потрібно.
2. Ознайомлення з правилами спілкування (с. 12)
— Прочитайте і запам’ятайте подані правила спілкування Як вирозумієте прислів’я: Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш. вправа мікрофон (вправа 14, с. 12)

— Перекажіть уривок із кінофільму або мультфільму, який вам найбільше сподобався.
12

4. робота за картками (вправа 15, с. 12)
Учитель роздає учням картки з написами голосно, тихо, звичайно, по-
вільно, швидко.
Зачитує різні ситуації з вправи, а учні сигналізують обрану відповідь.
5. робота з орфографічним словником (вправа 17, с. 13)
— Запишіть слова в алфавітному порядку Відшукайте в словнику ці слова, поставте правильно знак наголосу в кожному слові.
1-ша група — й стовпчик;
2-га група — й стовпчик;
3-тя група — й стовпчик Перевірка виконаної роботи. Вправляння у правильній вимові цих слів.
VI. підсумОк урОку
Гра Незакінчене речення»
Мова потрібна людині для...
y
Усне мовлення має бути...
y
Свої думки люди найчастіше передають...
y
Усе написане і надруковане — це...
y
Для писемного мовлення потрібні — Культура мовлення — це...
y
Краще говорить і пише той, хто багато. (
y
читає), вміє уважно. (слу-
хати).
VII. дОмашнє Завдання
— Спробуйте вдома скласти свій малюнок-жарт, використовуючи різні розділові знаки.
Вправа 19, с. 13.
дОдатОк дО урОку 9
1. перевірка домашнього завдання (вправа 46, с. 26)
Учні по черзі зачитують зачин до казки, а решта відгадують назву казки.
2. робота над деформованим текстом
— З поданих у рядку слів складіть речення Зречень утворіть тексті запишіть його. Доберіть заголовок.
Принесла, дзьобів, вона, жолудь.
Восени, цікаво, лісі, в.
Його, під, ховати, почала, коріння.
Пролетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на.
3. перевірка виконаної роботи
— Який це текст Доведіть свою думку.
13

дОдатОк дО урОку 20
1. перевірка домашнього завдання (вправа 92, с. 46)
— Прочитайте, які речення ви виписали Назвіть у них звертання.
2. самостійна робота
— Прочитайте речення Знайдіть у них звертання. Виділіть їх комами Запишіть речення в зошити Підкресліть звертання.
Прилітайте журавлі дорідної землі.
Дружи любий синку з книгою.
Друже мій де ти живеш?
3. каліграфічна хвилинка
Щщ Щщ Щщ Ще Ща Щу ощ щи рщ ща ще
Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику
В полив’янім горщику.
Іди, іди, дощику Як називається такий твір (Закличка)
— Заклички — це коротенькі пісеньки або віршики, у яких звертаються з проханням до різних сил природи сонця, дощу, хмар, рослин, тварин. Наші предки вірили у магічну силу слова. Вірили, що словом можна вмилостивити богів, щоб ті послали дощ чи розігнали хмари, щоб виглянуло сонце. Згодом народ утрачав цю віру, тільки рештки її залишились у дитячих пісеньках Знайдіть у цьому віршику звертання Як виділяється звертання в усному мовленні і на письмі Виконайте звуко-буквений аналіз слова борщик.
— Визначте вид останнього речення за метою висловлювання та інтонацією. бесіда

— Що таке речення З чого складається речення Як розташовані слова в реченні Чи бувають серед них головні?
14
Дата Клас Урок 3. культура спілкування.
практичне ЗасвОєння слів увічливОсті. увічливі Звертання
мета: розширити уявлення учнів про культуру спілкування вчити володіти словами ввічливості розвивати навички етичних норм поведінки під час спілкування сприяти розвитку пам’яті, активізації словника виховувати увагу до мовленнєвого слова, повагу до людей і самих себе.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми повинні з’ясувати, що таке культура спілкування. Поміркуємо над тим, чи кожна людина може оволодіти високою культурою спілкування.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. вступна бесіда
— Поміркуйте і скажіть, яку людину називають культурною Чим відрізняється культурна людина від некультурної Що необхідно для того, щоб стати культурним?
2. пояснення вчителя
— Культурна людина — це освічена, начитана, грамотна, добре вихована людина, яка з повагою ставиться до інших людей, завжди готова прийти на допомогу. Така людина вживає у своїй мові ввічливі слова.
3. робота над словами ввічливості (вправа 20, с. 13–14)
— Назвіть слова вітання прощання Що ми говоримо, коли висловлюємо побажання Як можна привітатися з другом учителем?
4. словникова робота
— Відгадайте слово, над яким будемо сьогодні працювати.
На дошці — малюнки, на яких зображені сова, півень, ракета, носоріг, сир, гриб, кіт Це слово можна скласти, взявши з кожного слова по букві сова — перша буква, півень — перша, ракета — друга, носоріг — третя, сир — друга, гриб — четверта, кіт — друга. (Спасибі)
— Доберіть до слова спасибі синоніми. (Вдячний, дякую, висловлюю по-
дяку)
— Колими вживаємо ці слова?
1 варіант. Складіть речення зі словом спасибі.
2 варіант. Складіть речення зі словом дякую.
5. попрацюймо разом. робота над текстом (вправа 21, с. 14)
— Які слова ввічливості є в тексті Що висловлюється цими словами Спишіть один абзац тексту (за вибором). Підкресліть слова ввічливості Як називаються слова, якими ми до когось звертаємось (Звертання)
— Чиє серед них увічливі звертання?
«До твого словничка (с. 14)
— Прочитайте звертання Складіть і запишіть три речення з поданими звертаннями.
Фізкультхвилинка
15

V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. творча робота додай чарівне слово»
Учитель читає речення, а діти з довідки добирають потрібні слова і записують їх у зошити.
Розтопить серце всякого сердечне слово...
Зазеленіє й древній пень, коли почує...
Коли тебе піймають раптом за підказку, то вчителеві скажеш Щоб знову зустрітись в годину призначену, кажу щиро завжди усім...
(Вибачте, будь ласка. Дякую. До побачення. Добрий день.)
2. словесне малювання (вправа 22, с. 14–15)
— Дайте відповіді на запитання нас Які малюнки на тему ввічливості можна було б намалювати Які слова ввічливості можна використати в таких ситуаціях?
3. хвилинка спілкування. робота в парах
— Складіть і розіграйте діалог за поданою ситуацією (с. 15).
«Пригадай!»
— Що називається діалогом?
4. поетична хвилинка
«Будь ласка, Спасибі і Будьте здорові Слова необхідній корисні у мові.
Приємно їх чути і в школі, і вдома
Від мами, від вчителя й просто знайомих.
То ж радьмо частіше їх, друзі, вживайте,
Даруйте сміливіше радісний настрій!
І кожен свій день, як завжди, зачинайте
Із слів Добрий ранок, Вітаю, «Здрастуй!»
Додатковий матеріал за темою дивна с. 118.
5. самостійна робота
— Запишіть відповіді на запитання.
Як ти подякуєш другові за олівець?
y
Як ти привітаєшся з учителем?
y
Як ти вибачишся, якщо ненавмисно штовхнув однокласника?
y
VI. підсумОк урОку
— Як потрібно поводитися під час розмови Чи використовуєте ви у мовленні чарівні слова?
Гра Семафор ввічливості»
На столі — сигнальні картки червоного та зеленого кольору. Учитель зачитує репліки, а учні повинні сказати, де правильно поводяться діти, а де — ні. Якщо правильно — зелена картка, неправильно — червона Дайте мені хлібину — звертається хлопчику магазині до продавця.
(Червона)
— Вибачте, будь ласка, я штовхнула вас ненавмисно каже дівчинка в автобусі. (Зелена)
— Покличте до телефону Марину. (Червона)
— Ятрохи порвала цю книжку, підклейте її самі сказала дівчинка бібліотекареві. (Червона)
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 23, с. 15. Підготувати відповіді на запитання (с. 15).
16
Дата Клас _______________________
текст
Урок 4. текст. дОбирання ЗагОлОвків дО тексту
мета: вчити учнів визначати текст, добирати заголовок до тексту розвивати усне мовлення, вміння відновлювати деформований текст виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 23, с. 15)
— Який заголовок дібрали до тексту Як вирозумієте вислів добре слово?
— Чому добре слово є таким дорогим і бажаним для людини?
2. Фронтальне опитування
— Назвіть вимоги до усного мовлення Яким має бути писемне мовлення Що необхідно знати і вміти, користуючись словником Чого не можна робити під час розмови із співбесідником?
3. лексичний диктант
Учитель читає лексичне значення слова, а учні відгадують і записують саме слово.
Чарівні слова, які вживаються при звертанні. (
y
Будь ласка)
Яким словом висловлюють вдячність (
y
Дякую)
Слово подяки. (
y
Спасибі)
Слово-вітання до друзів, товаришів. (
y
Привіт)
Слово, яке допомагає визнати свою провину. (
y
Вибачте)
Слово, яке кажуть при прощанні. (
y
До побачення)
Говоримо в будь-якій ситуації, коли прощаємось. (
y
Прощавайте)
Коли прощаються, бажають. (
y
на все добре).
— Складіть одне речення з одним зі слів диктанту.
4. дидактична гра я міркую»
— Прочитайте речення, записані ліворуч. Про що йдеться в кожному реченні Чи становлять ці речення зв’язний текст (Міркування учнів.)
— Прочитайте речення, записані праворуч. Про що в них йдеться Чи можна назвати це текстом (Міркування учнів.)
— Доберіть до тексту заголовок.
У золоті осінні дні збираються відлетіти у вирій журавлі. Укривається багрянцем клен. Хазяйнує Жовтень скрізь, де не глянь.
Як настала холодна осінь, журавель почав збиратися в теплі краї та й каже куликові Ось ну, курличе, рушай іти Коли б ти знав, які хороші сторони єна світі.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над текстом, розпочату в другому класі. Будемо вчитися визначати текст серед розрізнених речень відновлювати деформований текст та добирати заголовок.
17

IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. підготовча робота (вправа 24, с. 17)
— Про що розповідається в кожному реченні Чи становлять ці речення текст Чому Чому цей текст так названо?
2. Ознайомлення учнів зі зразком міркування (с. 17)
3. пояснення вчителя
— Зв’язані за змістом речення становлять текст. До тексту можна дібрати заголовок.
4. первинне закріплення
1) Тренувальна вправа 25 (с. 17).
— Прочитайте речення Про що повідомляється в кожному реченні Чи становлять ці речення текст?
2) Ознайомлення учнів зі зразком міркування (с. 17).
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота над деформованим текстом (вправа 26, с. 17–18)
— Чи становлять ці речення текст Поясніть свою відповідь Що потрібно зробити, щоб ці речення стали текстом Розташуйте їх у правильній послідовності Запишіть текст. Доберіть до нього заголовок.
2. Завершення висловлювань (вправа 27, с. 18)
— Прочитайте запис Чи можна його назвати завершеним висловлюванням Чому Що можна додати до сказаного, щоб перетворити його на завершене висловлювання. Ознайомлення з правилом (с. 18)
— Як розміщені речення в тексті Яким висловлюванням є текст?
4. гра будь уважний!»
Що хочете з нами робіть соліть, смажте, варіть, маринуйте Тільки не виривайте з коренем, не розривайте навколо лісову підстилку, не знищуйте нашу грибницю. А не послухаєтеся, томи зовсім рости перестанемо Залишитесь ви тоді без варива, без смаження, без соління і маринадів Як ви вважаєте, який заголовок найбільше відповідає тексту?
а) Смачні гриби.
б) Говорять гриби.
в) Обережно, гриби Обґрунтуйте свою відповідь.
VI. підсумОк урОку
— Що цікавого дізналися на уроці Які речення становлять текст Що можна дібрати до тексту?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 28, с. 18. Правило, с. 18.
18
Дата Клас Урок 5. виЗначення теми, мети текстів ріЗних типів,
дОбирання дО них ЗагОлОвків
мета: вчити учнів розрізняти різні типи текстів, визначати їх тему, мету, добирати заголовки розвивати мовлення школярів виховувати шанобливе ставлення до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над текстом, навчимося розрізняти різні типи текстів, визначати їх тему, мету, добирати до них заголовки.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота за таблицею
Типи текстів
Розповідь — якщо хочемо розказати про якісь події (що робить особа чи
предмет?)
Що сталося?
Що відбулося?
Опис — якщо хочемо назвати ознаки предмета чи особи (яким є предмет або
особа)
Який?
Міркування — якщо хочемо щось довести або заперечити (чому предмет
чи особа така?)
Чому?
Твердження, доведення, висновок
2. розрізнення текстів різних типів
1) Вправа 29, с. 19.
— Послухайте текст. Про що в ньому йдеться З якою метою написано цей текст Прочитайте міркування нас Яке питання можна поставити до тексту-розповіді? (Що відбулося?)
2) Вправа 30, с. 19.
— Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться Яка мета тексту Прочитайте міркування Яке питання можна дібрати до такого тексту (Яка?)
3) Вправа 31, с. 19.
— Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться З якою метою написано цей текст Прочитайте міркування Яке питання можна поставити до тексту-міркування? (Чому?)
3. Ознайомлення з правилом (с. 20)
— Що таке тема тексту Для чого створюється кожен текст?
4. первинне закріплення (вправа 32, с. 20)
— Прочитайте текст. З якою метою він створений Який це текст Прочитайте запропоновані заголовки до тексту Який з них найбільше відповідає змісту тексту?
19

Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. слово про слово»
1) Робота над загадками.
Піднялися ворота Всьому світу любота. (Райдуга)
Розфарбоване коромисло Через річку повисло. (Веселка)
— Запишіть слова-відгадки, поставте в них наголос Запам’ятайте правопис цих слів.
2) Чому так говорять?
— Поясніть, як вирозумієте вислів.
Щире слово — справжнє золото Запишіть його каліграфічно в зошити Визначте кількість букві звуків у слові щире.
2. вправа давай поміркуємо (вправа 33, с. 20–21)
— Про що йтиметься в тексті Наша киця — красуня Який це тип тексту Про що йтиметься в тексті Коза — корисна тварина Який це тип тексту Про що йтиметься в тексті Як білка запасається на зиму Який це тип тексту?
3. словникова робота
— Відгадайте загадку.
Стукотить, гуркотить,
y
Мов сто коней біжить. (Грім)
— До слова грім доберіть спільнокореневі слова. (Громовиця, громовий, гри-
мить, гриміти)
— Замініть словосполучення одним словом.
Як громом вдарило.
Несподівано
Метати громи.
Здивувало.
Як грім серед ясного неба.
Сердитися.
4. робота в групах (вправа 34, с. 21)
— Розгляньте малюнок Що вина ньому бачите Складіть колективну розповідь про прогулянку дітей до лісу, вживаючи словосполучення, подані у підручнику Доберіть до тексту заголовок.
Звітування груп Яка розповідь вам сподобалася найбільше Чому?
VI. підсумОк урОку
— Які типи текстів за метою мовлення визнаєте Які питання можна поставити до текстів-розповідей, описів, міркувань Які тексти найчастіше зустрічаються у нашому мовленні Чим текст-опис відрізняється від тексту-розповіді?
— Колими складаємо текст-міркування?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 35, с. 18. Правило, с. 20.
20
Дата Клас Урок 6. Зв’яЗОк між реченнями в тексті. частини тексту
мета: поглибити знання учнів про структурні одиниці тексту закріплювати уявлення про засоби зв’язку речень у тексті розвивати зв’язне мовлення виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
Всі сідайте тихо, діти,
Домовляймось не шуміти,
На уроці не дрімати,
А старанно працювати.
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, як зв’язуються за змістом речення в тексті, повторимо, з яких частин складається текст, а також дізнаємося, яку роль вони виконують.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. аналіз мовного матеріалу (вправа 36, с. 22)
— Прочитайте. Чи пов’язані речення за змістом Поясніть свою відповідь Прочитайте виділені слова Як ви вважаєте, замість якого слова вжито виділені слова Для чого зроблено заміну (Щоб уникнути повторів.)
— Яку ще роль виконують виділені слова (Вони пов’язують попереднє ре-
чення з наступним.)
2. Ознайомлення зі зразком міркування (с. 22)
3. первинне закріплення (вправа 37, с. 22)
— Прочитайте текст. Чому його так названо Які слова використано в тексті, щоб уникнути повтору слова соняшники і пов’язати речення між собою Запишіть ці слова парами. (Соняшники — вони — їхньою)
— Про чию красу говориться в четвертому реченні Яке слово на це вказує?
Висновок. Під час складання текстів слід уникати повторів, пов’язувати речення між собою.
4. каліграфічна хвилинка
— Запишіть речення під диктування.
Сучасна мова — багата, мелодійна, красива.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота надбудовою тексту (вправа 38, с. 22–23)
— Прочитайте заголовок до тексту Про що можна дізнатися із заголовка Прочитайте текст Зверніть увагу на виділені слова. Яку роль вони виконують (Вони
пов’язують між собою речення.)
21

— Скільки частину цьому тексті Пригадайте, з яких частин складається текст Послухайте вірш Оксани Калинової і намалюйте казковий будиночок з назвою Текст Скільки поверхів він має Назвіть їх.
Стоїть в країні Мовляндії
Будиночок цікавий.
Текстом всі його зовуть,
І з ним зустрічі всі ждуть.
Знайте: й він гостей чекає.
Три поверхи для них має.
Перший поверх — це зачин.
Тут він з багатьох причин.
Що жми можем розказати?
Як з зачину не почати?
Головна частина — буде середина.
Все узнаєте вив ній:
І про дощик весняний,
І про сум зимніх ночей,
І про теплий літній день.
А ще вище, як підете,
До кінцівки попадете.
Хоч і мешкає під дахом,
Та без неї — знаю я Нецікава й беззмістовна
Буде розповідь моя Зачитайте зачин. Про що в ньому йдеться (Про час, місце події)
— Які слова пов’язують зміст першого і другого речення (Лелеки — вони)
— Прочитайте основну частину. Що розкривається в цій частині (Розкри-
ваються події.)
— Які слова використовує автору другому абзаці замість слова лелеки?
(Птахів, батьки, вони) Замість слова малят? (Дітей)
— З якою метою це зроблено (Щоб уникнути повторів.)
— Про що йдеться в кінцівці (Повідомляється проте, чим завершуються
описані події.)
2. висновок
Виділені слова допомогли пов’язати не тільки речення тексту, а і його частини. самостійна робота (вправа 39, с. 23)
— Розташуйте частини тексту в правильній послідовності Які слова допомогли вам правильно розташувати частини тексту?
VI. підсумОк урОку
— Як речення у тексті пов’язуються між собою З яких частин складається текст Яку роль виконує кожна частина тексту Який вид роботи вам найбільше сподобався Чому?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 40, с. 24.
22
Дата Клас Урок 7. текст-рОЗпОвідь.
складання рОЗпОвіді За малюнками
мета: поглибити знання учнів про текст-розповідь; закріпити вміння визначати тему тексту, добирати заголовки розвивати зв’язне мовлення збагачувати словниковий запас учнів виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 40, с. 24)
— Прочитайте основну частину Прочитайте кінцівку Прочитайте, про що ви повідомили взачині, щоб зміст основної частини став повнішим.
2. самостійна робота
— Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться Чиє в тексті недоліки Виправте їх Виправлений текст запишіть.
ЖУРАВЛиК
Восени хлоп’ята знайшли в кущах журавля. А в журавля було поранене крило. Хлоп’ята принесли журавлика в село. І хлоп’ята довго лікували журавлика, і журавель видужав.
3. перевірка виконаного завдання
— Що таке текст Які типи текстів за метою мовлення визнаєте До якого типу належить записаний вами текст?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні ми продовжимо роботу над текстом, будемо складати розповідь за малюнками, визначати частини тексту з’ясуємо, яким типам текстів відповідають запропоновані у вправах частини.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалуПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка