Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою
Скачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. слухаємо і розуміємо (вправа 42, с. 25)
— Прослухайте текст До якого типу текстів він належить Про що йдеться на початку тексту Про що повідомляється далі Чим завершується текст Поясніть значення слів настромлюється, нанизується.
2. каліграфічна хвилинка
Якщо сядемо красиво,
То напишемо на диво Чисто, рівно і красиво.
Раз, два, три, чотири, п’ять Починаємо писать.
Ручку вправо поверніть,
Зошит вправо покладіть
І рівненько напишіть.
Як звірі готуються до зими.
— Які тварини готуються до зими Вам цікаво дізнатися, як до зими готуються ховрах, водяний щур, сич?
23

3. робота над текстом (вправа 43, с. 25)
— Прочитайте речення Доведіть, що це текст Який заголовок ви можете запропонувати до цього тексту Цей текст можна поділити на частини. У першій частині зазначається, про що йтиметься далі Прочитайте першу частину, або зачин тексту Знайдіть частину, в якій розкривається думка, висловлена взачині Це друга частина, або основна частина тексту У якій частині підсумовується сказане (У третій)
— Прочитайте цю частину. Це кінцівка Який це текст Спишіть текст, позначаючи його частини цифрами.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення і систематиЗація Отриманих Знань
1. робота над текстом (вправа 44, с. 26)
— Прочитайте заголовок тексту Про що можна дізнатися із заголовка Прочитайте текст. Визначте його тему Прочитайте запропоновані у підручнику кінцівки Яка з них найбільше відповідає цьому тексту (От яка бешкетниця!)
— Доведіть свою думку.
2. словникова робота
— Поясніть значення слів поцупити, забаритися.
— Знайдіть у тексті речення з цими словами Запишіть його в зошити, розставляючи наголоси у словникових словах.
3. розвиток мовлення (вправа 41, с. 24–25)
— Розгляньте малюнки Кого вина них бачите Дайте їм імена, а тваринці можна придумати кличку Які слова потрібно вживати у розповіді, щоб не повторювати кожного разу імена дітей (Вони, діти, друзі)
— Об’єднайтеся у групи і спробуйте скласти розповідь за малюнками Пам’ятайте про основні частини тексту.
4. Звітування груп. виправлення типових помилок
5. попрацюймо разом (вправа 45, с. 26)
— Прочитайте частини текстів Які з них можуть бути зачинами, а які кінцівками Чому ви так уважаєте Яким текстам відповідають запропоновані частини?
VI. підсумОк урОку
— Над яким типом тексту працювали на уроці З яких частин складається текст-розповідь?
— Яку роль виконує кожна частина тексту?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 46, с. 26.
— Випишіть кілька цікавих зачинів із українських народних казок.
24
Дата Клас Урок 8. урОк рОЗвитку Зв’яЗнОгО мОвлення.
прО щО гОвОрить ЗагОлОвОк
мета: формувати вміння співвідносити заголовок зі змістом вчити складати розповідь за поданим початком і основною частиною розвивати зв’язне мовлення збагачувати словниковий запас виховувати любов до свійських тварин.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
Всі за парти ми сідаємо,
До роботи приступаємо.
Щоб помилок уникати,
Треба пильність розвивати!
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. робота над загадкою
Жовте листячко летить,
y
Під ногами шелестить.
Сонце вжене припікає.
Коли, діти, це буває (Восени)
2. робота над віршем лесі вознюк
ОСІННЯ СКРиНЯ
Журавлі прощально нам крилом махнули
і ключем осінню скриню відімкнули.
А у скрині осені прохолода й просині,
вузлики з туманами сіродомотканими,
золоті листочки і дощів разочки.
Журавлі зізнались Сумно відлітати,
бо в осінній скрині так чудес багато.
А на дні у скрині гарбузи та дині,
груші соковиті, яблучка налиті Як змінюється природа восени Які дива очікують на нас в осінній скрині?
А плоди ці незвичайні. Вони чарівні. Щоб плід кожний скуштувати, треба завдання на уроці правильно розв’язати. Тож рушаємо в путь. Нас цікаві речі ждуть.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці під час виконання завдань ми повторимо матеріал про текст, будемо вчитися добирати заголовки, співвідносити їх зі змістом тексту будемо вчитися складати розповідь за поданим початком і основною частиною.
IV. рОбОта З мОвним матеріалОм
1. Завдання від гарбузів
— Яку тему ми вивчаємо («Текст»)
— Що називається текстом Прочитайте дві групи речень Яка з них є текстом Доберіть до тексту заголовок.
Навесні прилетіли пташки. У лисички гострі зубки і довгий хвіст. По дорогах їздять машини.
25
Як хороше в лісі А скільки тут грибів Он майнула білка. Куди вона сховалася Де її хатка А ось летить павучок. Щасливої дороги!
2. Завдання від динь. робота в групах
— Про що може розповідати кожен з текстів, якщо у нього такий заголовок Осінь у парку Осінні турботи їжачка Праця людей восени»?
Діти об’єднуються в групи залежно від того, хто який заголовок отримав Складіть усну розповідь.
Звітування груп.
Фізкультхвилинка
3. Завдання від грушок
— Прочитайте текст Доберіть до нього заголовок Обґрунтуйте свій вибір.
Уже осінь. Білочка готується до зими. Цілий день вона носить горіхи, жолуді. Сушить і складає їх у своєму дуплі. З такими запасами нестрашна зві- ряткові зима. (Запаслива білочка)
4. Завдання від яблучок
— Прочитайте речення Переставте речення так, щоб вийшов зв’язний текст Запишіть складений текст.
А біля неї килим золотий лежить.
Облітає золоте листячко з берізки.
Вона, білокора, від холоду дрижить.
(Облітає золоте листячко з берізки.
Вона, білокора, від холоду дрижить.
А біля неї килим золотий лежить.)
5. творча робота
— Відгадайте тваринку за описом.
Це свійська тварина. Він має пухнасте хутро. У нього довгі вуха і короткий пухнастий хвіст. Ця тваринка полюбляє їсти капусту, сіно. Дуже любить гризти морквинку. (Кролик)
— Які свійські тваринки живуть у вас удома (Короткі розповіді учнів.)
— Спробуємо скласти розповідь проте, як діти можуть допомагати тваринам у складний для них час.
Був холодний осінній ранок. Падав дрібний дощ. Хотілося швидше добігти від школи до дому.
Та раптом Наталка з Миколкою зупинилися здивовані. Перед ними на стежці сиділо мокре кошеня і жалібно нявчало. Діти вирішили забрати кошеня додому Прочитайте перший абзац тексту. Як називається ця частина тексту
(Зачин)
— Прочитайте другий абзац тексту. Як називається ця частина тексту
(Основна частина)
— Якої частини в тексті бракує (Кінцівки)
— Спробуйте завершити розповідь. (Усне складання кінцівки. Заслухати
кілька учнів.)
Запис тексту в зошити.
V. підсумОк урОку
Перевірка складеної кінцівки тексту. Редагування.
26
Дата Клас Урок 9. текст-міркування. йОгО ОснОвні частини
мета: поглибити знання учнів про текст-міркування; закріплювати вміння визначати його основні частини розвивати пізнавальну активність учнів збагачувати словниковий запас виховувати бережливе ставлення до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про текст-міркування, будемо вчитися визначати його основні частини.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота над загадкою
На стеблинці волохатій Шість пелюсток лілуватих.
Гарна квітка — навіть в сні
Усміхається мені. (Сон-трава)
— А вам цікаво дізнатися, чому ця рослина має таку назву?
2. цікаво знати (повідомлення учнів)
ЛеГеНДА ПРО СОН-ТРАВУ
Колись у незапам’ятні часи за широким листям цієї рослини переховувався біс. Переслідуючий його Архангел Михайло пустив у нього стрілу блискавки, яка і прострелила рослину, після цього листя перетворилися у вузькі смужки. З тієї самої хвилини вся нечисть не сміє і наблизитися до сон-трави. А саму рослину стали вважати не тільки оберегом від усякого чаклунства і лихого ока, але і символом переможного зброї. Його соком навіть обробляли списи, щоб відігнати темну силу.
3. попрацюймо разом (вправа 47, с. 27)
— Прочитайте речення Який це текст опис чи міркування Яке питання можна поставити до тексту (Чому?)
4. пригадай. робота за таблицею на дошці
Текст-міркування
Твердження
(думка, яку потрібно довести)
Доведення
Висновок
(оцінка, враження)
— З яких основних частин складається текст-міркування?
— Знайдіть у тексті вправи 47 згадані частини.
5. каліграфічна хвилинка
Оо ос са си
Зла, як оса. Допався, як оса до меду. Лізе в очі, мов оса Про кого так кажуть Запишіть одну з приказок Чи відомо вам, що оси дуже корисні Про це ми дізнаємося з наступної вправи.
27

6. міркуємо. робота за вправою 48 (с. 27)
— Прочитайте текст Доведіть, що це текст-міркування.
— Зачитайте з тексту твердження. (Хто винайшов папір Люди Ні, ко-
махи.)
— Зачитайте з тексту доведення Який висновок можна зробити (Отже, першими творцями паперу були
оси.)
— Запишіть висновок у зошити.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. попрацюймо разом (вправа 49, с. 27)
— Прочитайте текст Поміркуйте, чи правильно учень побудував текст-міркування.
— Виправте текст, змінивши основну частину, щоб вона відповідала твердженню і висновку.
(Ця пташка оберігає від шкідників дерева в лісах і парках. Вона знищує за
добу стільки комах, скільки важить сама.)
— Запишіть основну частину під диктування вчителя.
2. гра кращий знавець мови (вправа 50, с. 28)
— Прочитайте текст Яке слово учень написав неправильно Доведіть, що слово село треба писати з буквою е.
— Який висновок можна зробити (Щоб знати, як правильно написати
слово з ненаголошеними е, и, необхідно вивчити правило.)
3. робота над прислів’ями
— З’єднайте праву і ліву частини так, щоб утворилися прислів’я.
Дім без книги — як на світі жить.
Книга вчить, день без сонця.
Золото добувають із землі, буде легше в світі жити.
Будеш з книгою дружити — а знання — з книжок Ці прислів’я допоможуть вам скласти і записати текст-міркування.
4. робота за вправою 51 (с. 28)
— Прочитайте твердження, подане у вправі Назвіть докази до поданого твердження. (За потреби учні можуть вико-
ристовувати утворені прислів’я.)
— Який висновок ми можемо зробити Запишіть міркування в зошити, дотримуючись згаданих частин тексту.
VI. підсумОк урОку
— Над яким типом тексту працювали на уроці З яких частин складається текст-міркування?
— Яку роль виконує кожна частина тексту?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 52, с. 28.
— Напишіть, яка професія вам подобається і чому.
28
Дата Клас Урок 10. спОстереження За ОЗнаками худОжніх,
наукОвО-пОпулярних та ділОвих текстів
мета: вчити учнів розрізняти тексти за стильовими ознаками розвивати зв’язне мовлення, увагу виховувати любов дорідної мови.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 52, с. 28)
— Про яку професію ви хочете розповісти Прочитайте своє міркування Який висновок ви можете зробити зі своєї розповіді?
2. бесіда
— Що можна назвати текстом Які типи текстів вам відомі З яких частин складається текст-міркування?
— Яку роль виконує кожна частина у тексті-міркуванні?
3. створення проблемної ситуації
— Послухайте тексти і скажіть, що вони мають спільного і чим відрізняються — трав’яниста рослина з розгалуженими стеблами і суцвіттями- кошиками. На їх краях розміщені білі квіти, а всередині жовті.
ЛУГОВА ЦАРиЦЯ
У зеленому затишному храмі, вся переплетена золотими нитками сонця, на високому гінкому стебельці росла лугова цариця — ромашка. Рівна, висока, з яскраво-жовтою голівкою, в білих прозорих пелюстках Чому про одне і те саме розповідають по-різному?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з ознаками різних текстів, у яких по- різному висловлюються думки. Спробуємо навчитися розрізняти такі тексти та складати їх.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. пояснення вчителя
— Кожен текст використовують з певною метою. Залежно від цього розрізняють такі стилі мовлення.
Художній стиль. Його використовують з метою естетичного впливу на читача. Це оповідання, вірші, казки, байки, гуморески. Ці тексти відзначаються емоційністю, багатством лексики.
Науково-популярний стиль. Його використовують у повідомленнях під час пояснень, для подачі наукових відомостей, у наукових журналах, підручниках. Ці тексти точні, послідовні. У них використовуються спеціальні тер- міни.
Діловий стиль. Використовується під час складання інструкцій для гри, написання заяви, оголошення, документів. У цих текстах чітко, офіційно передається ділова інформація.
Додатковий матеріал за темою дивна с. 122.
29

2. первинне закріплення (вправа 53, с. 28–29)
— Прочитайте і порівняйте два тексти Який опис може бути адресований учням, а який — учителям школи Як називається такий текст (Оголошення)
— Пригадаємо, з яких частин може складатися оголошення.
Робота за таблицею
Оголошення дата місце зміст події підпис Яке висловлювання адресоване другові Про що в ньому повідомляється Які почуття висловлюються в тексті Поясніть значення слів сюрприз, композиція.
— Спишіть оголошення, яке можна розмістити в школі.
3. міркуємо разом. робота за вправою 54 (с. 29)
— Прочитайте тексти і порівняйте їх У якому тексті подано точні відомості про зовнішній опис пташки У якому тексті передано захоплення автора красою горобчика Який із текстів ви помістили б до підручника з природознавства Чому Який із текстів ви помістили б до художньої книжки Чому?
4. робота за таблицею (вправа 57, с. 30)
— Розгляньте таблицю. З яких частин вона складається Прочитайте вміщений в останній колонці текст Доберіть до нього заголовок Доведіть, що це текст-опис.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота за вправою 58 (с. 30–31)
— Прочитайте і порівняйте тексти Який з текстів ви помістили б до підручника з природознавства Чому Який з текстів ви помістили б до художньої книжки Чому Поясніть, як вирозумієте значення слова фауна.
2. робота в групах
1-ша група. Складіть і запишіть опис зайчика, який можна помістити до підручника з природознавства.
2-га група. Складіть і запишіть текст про зайчика так, щоб було зрозуміло, чи подобається вам ця тваринка.
3. робота в парах
Один учень виконує роль мами, інший — дитини Складіть діалог із мамою проте, як минув її робочий день.
4. Заслуховування складених діалогів
Виправлення мовних помилок.
VI. підсумОк урОку
У яких стилях мовлення можуть бути написані тексти Чому існують різні стилі мовлення?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 59, с. 32.
— Прочитайте і відгадайте загадку Які слова і вирази допомогли вам знайти відгадку Складіть і запишіть опис калини, використовуючи в описі слова звід- гадки.
30
Дата Клас Урок 11. абЗац. пОділ тексту на абЗаци. план тексту.
складання рОЗпОвіді За пОданим планОм
мета: формувати уявлення учнів про абзац виробляти вміння ділити текст на абзаци, пояснювати зв’язок між абзацами та планом тексту розвивати вміння складати розповідь за поданим планом виховувати старанність під час оформлення письмових робіт.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 59, с. 32)
— Прочитайте опис калини, який ви склали вдома Які слова в описі зробили ваш текст художнім Підкресліть їх.
2. утворення тексту здеформованих речень
— Зі слів кожного рядка складіть речення. Запишіть їх так, щоб вийшло оповідання. Придумайте до нього заголовок.
Він, грався, і, дітьми, за, бігав.
Маленького, у, знайшли, лісі, діти, козлика.
Пасли, городі, на, потім.
Спочатку, молоком, його, годували.
Радував, козлик, дітей.
3. перевірка виконаного завдання
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Розшифруйте слово.
базац
— На уроці ми повторимо, що таке абзац, будемо вчитися ділити текст на абзаци, складати розповідь за планом.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. попрацюймо разом підготовча вправа 60 (с. 32)
— Прочитайте і порівняйте два тексти Чим вони відрізняються один від одного?
2. проблемне запитання
— Чому в другому тексті кожна нова думка починається з нового рядка?
3. встановлення смислових зв’язків між абзацами, придумування
заголовків
— Прочитайте перший абзац тексту. Про що в ньому йдеться (Про гніздо)
— Який заголовок можна до нього дібрати Прочитайте другий абзац тексту. Про що в ньому йдеться (Про пта-
шеня)
— Який заголовок можна дібрати до цього абзацу Прочитайте третій абзац тексту. Про кого в ньому повідомляється (Про
Івася)
— Придумайте до нього заголовок А в четвертому абзаці (Про пташок)
— Який заголовок можна придумати до четвертого абзацу?
31

— Чи можна вважати придумані вами заголовки планом?
4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 32)
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. поділ тексту на абзаци за планом (вправа 61, с. 33)
— Прочитайте текст. Про яку пору року йдеться у ньому Доведіть це рядками з тексту Прочитайте план до тексту Поділіть текст на абзаци за поданим планом.
Каліграфічна хвилинка
Як листя жовтіє, тоді ліс смутніє Виконайте звуко-буквений аналіз слів:
1 варіант — жовтіє, 2 варіант — смутніє Спишіть два перші абзаци. Поясніть правопис слова зів’яле.
2. слухаємо і розуміємо. робота за вправою 62 (с. 33–34)
— Послухайте текст Чому він так називається Скільки абзаців у тексті Чому Прочитайте пункти плану до тексту Чи відповідають вони змісту тексту Розташуйте пункти плану відповідно до змісту тексту.
3. Запис плану в зошити
4. робота за вправою 63 (с. 34)
— Прочитайте записі визначте, це завершений текст чи уривок.
Гра Мікрофон Розкажіть проте, що сталося із лебедем, коли почала замерзати вода?
5. попрацюймо разом!»
— Складіть і запишіть план до тексту.
6. складання розповіді за поданим планом
— Прочитайте план розповіді.
План
1. У якому класі ти навчаєшся. Де побували класом на екскурсії. Про що ви там дізналися Запишіть розповідь за поданим планом Як ви записуватимете кожний пункт плану (З абзацу)
VI. підсумОк урОку
— Нащо можна поділити текст Що включає в себе абзац Як починаємо писати кожний абзац?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 64, с. 34.
32
Дата Клас Урок 12. складання текстів-інструкцій дО гри
та для вигОтОвлення іграшки
мета: вчити учнів складати тексти-інструкції; розвивати зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас виховувати самостійність, культуру писемного мовлення.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 64, с. 34)
Кілька учнів зачитують виписані із книги абзаци. Зазначають автора Про що йдеться в кожному абзаці?
2. творча робота
— Прочитайте текст Поміркуйте, чи правильно розміщені в ньому абзаци Який абзац варто переставити і куди?
Прокинувшись уранці і зробивши зарядку, я вийшла на подвір’я.
Надворі було тепло. Повівав легенький вітерець. Небо було чисте й голубе. На нього поволі випливало рожеве сонце. На деревах сиділи зграйки горобців.
Повернувшись до кімнати, я змінила воду увазі з букетиком квітів. А потім склала підручники із радісним настроєм пішла до школи.
Горобці про щось весело щебетали. Мабуть, раділи сонцю.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми будемо складати текст...
нісрутцікю
— Пригадайте, що таке інструкція (Інструкція — вказівка на порядок
і засоби виконання певної роботи, користування приладами, інструмен-
тами.)
— Навіщо потрібно вміти складати інструкцію Отже, сьогодні на уроці ми будемо працювати над текстами, у яких даються поради, роз’яснення (інструкції), як провести гру, виготовити іграшку. А також перевіримо ваші знання за темами Мова і мовлення, «Текст».
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота над текстом (вправа 65, с. 34)
— Прочитайте текст-інструкцію до гри Як називається гра Про що дізналися з гри Розгляньте малюнок нас підручника У яку гру грають діти Складіть інструкцію до гри. Запишіть її.
2. каліграфічна хвилинка
Урок продовжимо без зупинки
З каліграфічної хвилинки.
Чч Чч Чч Ча Чв Че Чі ча че яч чк оч
Золота красуня — осінь-чарівниця!
По землі ступає, золотом іскриться.
В жовте і червоне листячко фарбує
І картини дивні, чарівні малює.
33

— До слова листячко доберіть спільнокореневі слова, позначте у них корінь Виконайте звуко-буквений аналіз слова осінь.
— Знайдіть слова, які говорять про осінь як про істоту Восени можна побачити багато гарного, слід лише бути спостережливими і вміти трохи фантазувати. На кожному кроці можна зустріти чудові витвори природи. Досить тільки вміло поєднати їх — і вийде чудова іграшка.
3. робота над текстом (вправа 66, с. 35)
— Прочитайте текст-інструкцію проте, як виготовити іграшкового зайчика Який матеріал використовують для тулуба А для голови Як зробити зайчикові вуха очі За допомогою чого можна виготовити задні лапки?
4. виконай за зразком!»
— Прочитайте речення Установіть правильну послідовність виконання дій Складіть інструкцію про виготовлення іграшки з волоського горіха Запишіть інструкцію в зошити.
Визначте місця з’єднання деталей.
y
Доберіть горіхи або шкаралупу залежно від задуманої іграшки.
y
Закріпіть допоміжні деталі на шкаралупі горіха, використавши клей або y
пластилін.
Виготовте необхідні допоміжні деталі.
y
Додатковий матеріал за темою дивна с. 122.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. самостійна робота
— Складіть інструкцію про виготовлення закладки для книги, використовуючи опорні слова. (Виміряйте, виріжте, цупкий кольоровий папір, на-
клейте орнаментна смужку)
— Запишіть інструкцію в зошити Чому потрібно користуватися закладками?
2. робота над прислів’ями
— Складіть і запишіть прислів’я. Поясніть їх значення.
Золото добувають із землі, розуму набирай.
Розум без книги, людей навчає.
Одна книга тисячі що птах без крил.
Книгу читай, а знання — з книжок.
VI. підсумОк урОку
— Які тексти ми сьогодні вчилися складати Навіщо потрібно вміти складати інструкції?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 67, с. 35.
34
Дата Клас Урок 13. ОсОбливОсті текстів-листів. складання письмОвих
привітань, ЗапрОшень. правила написання адреси
мета: ознайомити учнів зі зразком ділового мовлення вчити складати листи, письмові привітання, запрошення, правильно писати адресу закріплювати навички вживання звертань розвивати культуру мовлення виховувати культуру писемного мовлення.
Хід уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал