Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою
Скачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 67, с. 35)
— Прочитайте текст-інструкцію до гри, яку ви склали вдома Яка гра вам сподобалася найбільше Чому?
2. робота над загадкою
Ми, хоча і не крилаті,
y
Летимо в міста і села,
Несемо для вас, малята,
Звістки щирі та веселі. (Листи)
— Що допомогло відгадати загадку Чи доводилося вам писати листи Кому?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні ми будемо вчитися писати листи, привітання, запрошення своїм рідним, друзям.
Для того щоб привітати рідних зі святом, непотрібно писати листи — достатньо надіслати письмове привітання. А коли ви бажаєте відсвяткувати день народження разом із друзями, ви можете роздати їм запрошення.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. Опрацювання зразка написання листа (вправа 68, с. 36)
— Прочитайте лист Поміркуйте, який це лист — колективний чи особистий До кого написав листа Сергійко?
— З чого починається лист Про що Сергійко розповів бабусі Чим закінчується лист З яких частин складається лист?
2. робота за таблицею
Можливі частини листа
Приклади
Звертання Любі мої дідусю і бабусю!
Дорогий братику Сергіє!
Шановний Юрію Михайловичу!
Інформація про стан листування
Отримав (-ла) ваш лист...
Давно не було листа...
Отримав (-ла) твій лист, але зразу не відповів (-ла), оскільки...
35

Можливі частини листа
Приклади
Основний зміст (повідомлення про новини)
Напишу Вам, що у мене нового в школі (вдома)...
Я хочу розповісти Вам...
Розповім усе за порядком...
Запитання адресату
Як Ваше здоров’я?
Які у Вас новини?
Що цікавого у тебе?
Подяка Дякую зате, що...
Прохання написати лист
Я прошу вас написати Передача вітань Передавайте вітання
Прощання До побачення...
Міцно цілую і обнімаю...
Кінцівка і підпис Ваш онук (ваша внучка)...
Твій друг (твоя подруга)...
Дата і місце написання, якщо їх немає на початку листа березня 2014 року м. Харків
3. самостійне написання листа учнями
4. перевірка самостійної роботи
Зачитування листів. Аналіз дотримання структури листа.
5. робота за підручником (вправа 71; 72, с. 37)
1) Ознайомлення зі зразком привітання (вправа 71).
— Прочитайте зразки привітань З яких частин вони складаються?
Привітання звертання вітання з подією побажання дата, підпис Усно складіть привітання своїм рідним до їхнього дня народження.
2) Ознайомлення зі зразком запрошення (вправа 72).
— Прочитайте зразок запрошення З яких частин воно складається?
Запрошення звертання зміст події місце підпис Кого ви запросили би на свято до своєї школи?
Робота в групах
Складання колективних запрошень.
Звітування груп.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. словникова робота
— Як можна надіслати лист, привітання, запрошення Що для цього потрібно знати (Адресу того, кому надсилаєш письмове
послання)
Адреса — позначення місця проживання того, кому адресується лист.
Адресат — той, хто отримує лист.
Адресант — той, хто пише лист, запрошення, вітання Запишіть каліграфічно слова лист, листівка, адреса, подруга, шана,
запрошення.
— Поставте в цих словах наголос.
36

2. підписування конвертів (вправа 69, с. 36)
— Розгляньте підписаний конверт Чию адресу ми пишемо в лівому верхньому куточку (Свої дані)
— У правому нижньому (Дані адресата)
— Підпишіть конверт за зразком.
3. творчий диктант
— Запишіть у формі звертання слова бабуся, брат, Дмитрик, Олена Ми-
хайлівна, дідусь, подруга, Іринка.
Vі. підсумОк урОку
— Чим текст відрізняється від групи окремих речень Які бувають тексти З яких частин складається текст Як оформлюються абзаци на письмі Які відомості є обов’язковими в запрошенні Із чого треба розпочинати лист Що в ньому треба подати в кінці?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 74, с. 38.
дОдатОк дО урОку 22
1. перевірка домашнього завдання (вправа 102, с. 51)
— Які словосполучення ви утворили Прочитайте речення, складені з утвореними словосполученнями.
2. гра лінгвістичний баскетбол»
Речення виражають закінчену думку. (
y
Так)
За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. (Так)
У кінці розповідного речення ставимо знак питання. (
y
Ні)
Якщо в кінці речення стоїть знак питання, це речення спонукальне. (
y
Ні)
Речення, які висловлюються з окличною інтонацією, називаються питальними. (Ні)
Звертання на письмі виділяються комами. (
y
Так)
Основа речення — це підметі присудок. (
y
Так)
Слова в реченні зв’язуються за допомогою питань. (
y
Так)
37

дОдатОк дО урОку 30
1. аналіз помилок, допущених у контрольному диктанті
2. перевірка домашнього завдання
Вправа 133, с. 62
— Прочитайте прислів’я, у яких є антоніми. Назвіть антоніми.
Вправа 134, с. 62
— Дайте відповіді на запитання, наводячи приклади) Які значення можуть мати слова) Які слова називаються синонімами) Які слова називаються антонімами) Коли найчастіше вживаються антоніми в мовленні) У яких випадках треба добирати синоніми) Які частини мови можуть бути антонімами?
3. словникова робота
Гра Склади слова — назви тварин»
кйорнжвоао ербвлдю оаджбл міджьл
(Жайворонок, верблюд, бджола, джміль)
4. каліграфічна хвилинка
В в Вв Вив вч вс мв нв яв
Азбука навчання читання
Вивчиш азбуку — навчишся читати. Умітимеш читати — з кожним днем розумнішатимеш.
— Доберіть слова, близькі зазначенням до слова азбука.
— Визначити кількість звуків і букву слові читання.
— З чого складається текст (Текст складається із речень.)
— З чого складається речення (Речення складається зі слів.)
— З чого складаються слова (Вони складаються зі звуків.)
дОдатОк дО урОку 35
тестування
1. Позначте спільнокореневе слово до слова будинок.
а) Будувати;
б) будинки;
в) будяк. Позначте спільнокореневе слово до слова казка.
а) Казан;
б) казковий;
в) казки.
38
Дата Клас Урок 14. кОнтрОль та Оцінювання Знань
За темами «мОва і мОвлення», «текст»
мета: перевірити рівень сформованості знань учнів за темами Мова і мовлення, Текст розвивати мислення учнів, увагу виховувати культуру оформлення письмових робіт.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. пОвідОмлення теми, мети урОку
III. перевірка ЗасвОєних Знань
1 варіант
1. Позначте правильну відповідь.
Мова потрібна людям, щоб:
а) малювати;
б) передавати думки;
в) спілкуватися. Усне мовлення має бути:
а) голосним, гарним, емоційним;
б) правильним, виразним, зрозумілим;
в) культурним, тихим, лагідним. Текст — це:
а) окремі речення;
б) об’єднані за змістом речення;
в) зв’язна розповідь. Укажіть тип тексту.
І чому ж така красива наша школа восени Бо навколо школи ростуть квіти. Усадку достигають яблука. Але найбільше прикрашають школу дитячі голоси.
а) Розповідь;
б) міркування;
в) опис. Запишіть три слова привітання. Доберіть заголовок до тексту.
Кіт побачив на дереві гніздо, у якому пищали пташенята. Він поліз на дерево. Прилетів старий дрізд. Він став клювати кота. Кіт злякався і втік. Запишіть речення в такому порядку, щоб вийшов текст.
На ньому було дупло. В лісі росло дерево. Там жила білка. Вони були маленькі. В неї були білченята. Мати навчала своїх малят здобувати собі їжу. Допишіть кінцівку тексту.
Птахи — наші друзі. Вони знищують шкідників лісу. А ще вони радують нас своїм співом...
2 варіант
1. Позначте правильну відповідь.
Мова складається:
а) зі слів;
б) із букв;
в) зречень. Писемне мовлення має бути:
а) охайним, каліграфічним, зрозумілим;
б) мімічним, жестикулятивним;
в) голосним, інтонаційним.
39

3. Текст складається:
а) із зачину, основної частини, кінцівки;
б) із заголовка, абзаців;
в) із речень. Укажіть тип тексту.
У лісі діти знайшли зайченят. У руки їх брати не можна. Почує людський дух зайчиха й побоїться до маляти підійти. Такі загине зайченя з голоду.
а) міркування;
б) опис;
в) розповідь. Запишіть три слова прощання. Доберіть заголовок до тексту.
У мами сьогодні день народження. Петрусь і Василько пішли до лісу. Вони нарвали квітів і подарували їх мамі. Матуся дуже зраділа. Вона похвалила синів. Запишіть речення в такому порядку, щоб вийшов текст.
І журавель видужав. Восени хлоп’ята знайшли в кущах журавля. Хлопчики принесли його в село. У птаха було поранене крило. Діти довго лікували журавлика. Допишіть кінцівку тексту.
Горобець побачив на березі шпаківню і зайняв її. Через тиждень прилетіли з півдня шпаки. Піднявся гамір...
IV. підсумОк урОку
— Які труднощі виникли у вас під час виконання роботи?
дОдатОк дО урОку 37
робота над загадками частини основи»
У дерева могутнього,
y
У лагідної квітки
Обов’язково корінь є,
Це ми вже знаєм, дітки.
Та якщо корінь відірвати,
Чи шкоду з ним зробити,
Не буде дерево стояти,
Не зможе квітка жити.
Не тільки корінь у рослин У слові теж він є...
Через слова, через віки
Несе він значення своє.
Д. Білоус
— Що таке корінь Які слова називають спільнокореневими?
— Як визначити корінь у слові?
Ми віддавна і віками Чесно дружимо з майстрами,
Які вміють так нас вжити,
Щоб нові слова створити.
Д. Білоус
— Про що йдеться у вірші (Про префікси і суфікси)
40
Дата Клас _______________________
речення
Урок 15. пОвтОрення вивченОгО прО речення.
пОділ тексту наречення мета повторити і закріпити знання учнів про речення формувати вміння ділити текст наречення розвивати зв’язне мовлення учнів виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. аналіЗ перевірнОї рОбОти
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні ми вирушаємо у подорож країною Граматика, а в яке саме місто цієї країни ми помандруємо, допоможе з’ясувати хвилинка каліграфії.
Каліграфічна хвилинка З поданих букв утворіть слова і запишіть їх.
сніРя, северень, чкарі, тліпере, нєсіон, няравбн, сукраня.
(Рясні, вересень, річка, переліт, осіннє, вбрання, красуня.)
— Якою темою об’єднані дані слова (Осінь)
— У першому слові підкресліть першу букву, у другому — другу Складіть із підкреслених букв слово. Це і буде назва того міста, куди ми сьогодні з вами помандруємо. Яку назву має місто (Речення)
— Запишіть це слово Містом Реченнями мандрували в 2-му класі, тому дещо нам уже відомо Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як знайти межі речення, що виражає речення, із скількох слів воно може складатися Для чого нам потрібні ці знання (Без цих знань мине можемо оволо-
діти рідною мовою, не зможемо вільно спілкуватися одне з одним.)
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота за вправою 75 (с. 40)
— Прочитайте текст. Скільки в ньому речень Про що йдеться в першому реченні в другому реченні Поясніть значення слова патріарх.
— Про що йдеться в третьому і четвертому реченнях?
2. поділ тексту наречення та їх інтонування (вправа 76, с. 40)
— Прочитайте текст. Знижуйте голосі робіть паузи в кінці кожного речення Скільки в тексті речень Про що йдеться в першому реченні у другому І т. ін.
— Про яку пору року говориться в тексті Що сказано про берізку Яке речення найкоротше Зі скількох слів воно складається Прочитайте найдовше речення. Скільки в ньому слів Спишіть текст, ставлячи після кожного речення крапку.
3. гра упіймай речення»
— Серед записів знайдіть і прочитайте речення. Поясніть свій вибір.
Настала золота осінь
У повітрі летить
41
Птахи вирушають у далеку
Все нижче ходить над землею сонце.
Яка це чудова пора!
Висновок. Головна ознака речення — воно виражає закінчену думку Які рядки не є реченнями Доведіть свої міркування. (Бракує слів для
повного вираження думки.)
— Доповніть незавершені речення словами так, щоб вони виражали закінчену думку Прочитайте ще раз усі речення. Чи виражає кожне речення певну думку Чи зв’язані ці речення між собою за змістом?
Висновок. Речення зв’язані між собою за змістом.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. інтонування речень (вправа 77, с. 40–41)
— Прочитайте виразно текст. Знижуйте голосу кінці кожного речення. Між реченнями робіть коротку паузу, а в кінці абзацу — довшу.
2. поетична хвилинка
Світає...
Край неба палає.
Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.
Т. Шевченко
— Скільки речень у цьому тексті Зі скількох слів складається перше речення друге третє?
Висновок. Речення може складатися із одного слова.
3. гра Збери речення»
Настирлива, все, праця, переборе.
Руку, добра, зупиняє, порада.
В, залізо, гартується, огні.
Майстра, діло, боїться Доведіть, що складені вами групи слів є реченнями Чи можна назвати ці речення текстом Чому Запишіть прислів’я, яке вам найбільше сподобалося Поясніть, як ви його розумієте.
4. словесне малювання (вправа 78, с. 41)
— Розгляньте фотоілюстрацію. Поставте 1–2 запитання проте, якою вибачите осінь на фотоілюстрації. Запишіть відповіді.
5. робота в парах
Один учень — журналіст, інший — учень Журналісти, продумайте, про що ви запитаєте школярів, щоб дізнатися, як вони готуються до Свята осені.
Заслуховування діалогів, їх аналіз.
VI. підсумОк урОку
— Які ознаки має речення Як правильно оформити речення за допомогою інтонації і на письмі Зі скількох слів може складатися речення З якої букви починаємо писати перше слово в реченні?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 79, с. 41.
42
Дата Клас Урок 16. урОк рОЗвитку Зв’яЗнОгО мОвлення.
складання рОЗпОвіді За планОм і ОпОрними слОвами
мета: повторити і закріпити знання учнів про текст вчити складати текст за планом і опорними словами розвивати зв’язне мовлення збагачувати словниковий запас виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. робота над загадкою
У садах, гаях блукає,
y
Жовту одіж зодягає,
Золотисту стелить постіль,
Жде сестрицю білу в гості. (Осінь)
2. гра «мікрофон»
— Які осінні місяці визнаєте Як можна назвати осінь у вересні (Рання)
— Як можна назвати осінь у жовтні (Золота)
— Як можна назвати осінь у листопаді (Пізня)
— Який колір осінньої пори найбільше повторюється?
3. прослуховування аудіозапису п’єс із альбому пори року
п. і. чайковського
— Які картини викликала у вашій уяві ця музика Які почуття викликала у вас почута мелодія?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми помандруємо осінніми стежками. Будемо спостерігати за змінами, які відбуваються в природі. Складемо розповідь проте, що ми бачили під час подорожі. А щоб вам було легше складати текст про осінь, ви зможете користуватися планом і опорними словами.
IV. рОбОта З мОвним матеріалОм
1. робота за картинно-графічним планом
сонце небо дерева птахи тварини люди Дайте відповіді на запитання.
Яка пора року завітала до нас у гості?
y
Що ви можете сказати про сонце восени (
y
Гріє слабо. Сонячних днів стає
менше.)
Яке небо восени (
y
Похмуре, важке, вкрите дощовими хмарами.)
Що відбувається з деревами восени (
y
Дерева стоять у багряному і золо-
тому вбранні. Листя жовтіє, опадає.)
Як називається явище природи, коли опадає листя (
y
Листопад)
Як поводяться птахи (
y
Затихають. Відлітають у теплі краї.)
Що роблять тварини восени (
y
Готуються до зими. Ведмеді, їжаки вклада-
ються спати на всю зиму. Зайці змінюють хутро. Білки роблять запаси
на зиму.)
43
Осінь пройшлась полями, городами і садами. Скрізь люди збирають y
урожай.
Навіщо люди збирають урожай (Люди роблять запаси на зиму.)
Як працюють люди?
y
2. словникова робота
Завітала — прийшла, прилинула.
Осінь — золота, щедра, художниця, чарівниця.
Небо — важке, похмуре, вкрите дощовими хмарами.
Дерева — у багряному і золотому вбранні, різнокольорові, барвисті.
Птахи — затихли, відлітають у теплі краї.
Тварини — готуються, вкладаються спати, змінюють хутро.
Праця людей — весела, завзята, копітка.
3. робота над орфограмами
Щедра, важке, різнокольорові, прилинула, прийшла, вбранні, готуються, вкладаються.
Фізкультхвилинка
4. колективне складання розповіді (усно)
Заслуховування 2–3 учнів.
5. самостійна робота
Запис тексту в зошити.
6. перевірка робіт. аналіз мовних помилок
— Що вам сподобалось у текстах однокласників Які поради ви можете дати авторам прослуханих творів?
7. цікаво знати виступ довідкового бюро
— Існує легенда про Осінь. У давні часи люди вважали, що Осінь — старша дочка Сонця.
Вона останньою залишила батьківський дім і стала на Землі четвертою порою року. Посилаючи Осінь на Землю, Сонце сказало їй Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все моє золото. Будь щедрою — і люди полюблять тебе.
Осінь, як вибачите, виконує наказ Сонця і кожного року дарує нам щедрі дарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім золотом.
8. поетична хвилинка
Висне небо синє,
Синє, тане те,
Світить, тане гріє
Сонце золоте.
Оголилось поле
Од серпа й коси.
Ніде приліпитись
Крапельці роси.
Темная діброва
Стихла і мовчить.
Листя пожовтіле
З дерева летить.
Здалека під небом,
В вирій летючи,
Голосно курличуть
Журавлів ключі.
Я. Щоголів
V. підсумОк урОку
— Про яку пору року ми говорили на уроці Чим приваблює нас осінь Які характерні ознаки осені запам’ятали?
44
Дата Клас Урок 17. види речень За метОю вислОвлювання
та інтОнацією. Окличні речення. інтОнування речень
мета: розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання та інтонацією вчити правильно ставити розділові знаки в кінці речення формувати навички правильного інтонування речень розвивати вміння аналізувати, співставляти; виховувати любов до мови.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 79, с. 41)
— Прочитайте виділені речення Які слова в них є головними?
2. письмо з пам’яті
Тихо осінь ходить гаєм.
Ліс довкола аж горить.
Ясен листя осипає.
Дуб нахмурений стоїть.
Н. Приходько
— Скільки речень записали З якої букви пишемо перше слово в реченні Про що йдеться в кожному реченні Чому про осінь говорять як проживу істоту?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні ми пригадаємо, які бувають речення за метою висловлювання. Будемо вчитися правильно писати їх та вимовляти з правильною інтонацією.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота над мовним матеріалом (вправа 80, с. 42)
— Прочитайте виразно речення Яка мета першого речення З якою інтонацією ви його читали (Спокійно, в кінці речення голос зни-
жується.)
— Яке це речення за метою висловлювання (Розповідне)
— Яка мета другого речення (Воно містить запитання.)
— Як правильно треба читати таке речення (Голос треба підвищити на
тому слові, на яке треба відповісти.)
— Яке це речення за метою висловлювання (Питальне)
— Що виражає третє речення (Спонукання до дії)
— Як читаємо таке речення (З підвищеною силою голосу)
— Яке це речення за метою висловлювання (Спонукальне)
2. робота за таблицею на дошці
Типи речень за метою висловлювання
Розповідне
Питальне
Спонукальне
у реченні про когось або про щось розповідають у реченні про когось або про щось запитують у реченні когось спонукають до певної дії
у кінці речення ставиться крапка у кінці речення ставиться знак питання у кінці речення ставиться крапка або знак оклику
45

3. робота над текстом (вправа 81, с. 42)
— Прочитайте тексті доберіть до нього заголовок Знайдіть у тексті розповідні, питальні, спонукальні речення Спишіть другий абзац. Підкресліть спонукальні речення.
4. пояснення вчителя. Ознайомлення з окличними реченнями
— Речення можуть виражати почуття того, хто говорить або пише. Вимовляються вони при цьому з особливою окличною інтонацією:
Прекрасна моя українська земля Окличними можуть бути розповідні, питальні, спонукальні речення. У кінці таких речень ставиться знак оклику.
В окличних реченнях можуть виражатися почуття радості, задоволення, захоплення, співчуття (до когось), смутку, незадоволення, обурення, суму, гніву, сорому, болю, страху, гордості, любові, вдячності, тривоги, ніжності, протесту, поваги і т. ін.
— Прочитайте речення. Вимовте їх з окличною інтонацією.
Я слухаю голос природи.
(Я слухаю голос природи!)
Хіба можна не чути голосу природи?
(Хіба можна не чути голосу природи?!)
Слухай голос природи.
(Слухай голос природи!)
Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій уклоніться
За щасливий день вчорашній.
Всі до сонця потягніться,
Вліво, вправо нахиліться,
Веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
І за парти тихо сядьте.
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. гра хто краще (вправа 82, с. 42)
— Складіть речення, різні за метою висловлювання, використовуючи подані слова Прочитайте речення з відповідною інтонацією Запишіть речення в зошити Поставте у кінці кожного речення потрібний розділовий знак.
2. творча робота (вправа 83, с. 43)
— Прочитайте текст З яких речень за метою висловлювання він складається Перебудуйте речення з розповідних на спонукальні Запишіть утворений текст.
VI. підсумОк урОку
— Які бувають речення за метою висловлювання Яке речення називають розповідним питальним Що виражає спонукальне речення Наведіть приклади Які речення називаються окличними Який розділовий знак ставиться в кінці окличних речень?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 84, с. 43.
46
Дата Клас Урок 18. питальні речення. пОбудОва питальних речень
За ЗмістОм рОЗпОвідних
мета: поглибити знання учнів про види речень за метою висловлювання виробляти навички правильного інтонування речень відповідно до розділового знаку в кінці виховувати культуру писемного мовлення.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
Чути дзвоник голосистий,
Він дзвенить, немов намисто.
Намистинки розсипає
Й весело нас всіх скликає.
Подивилися на мене,
Усміхнулися усі:
Хто готовий до роботи?
Хто бадьорий. Молодці!
Щоб урок пройшов немарно,
Треба сісти рівно, гарно.
Не базікать на уроках,
Як папуга чи сорока.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал