Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовоюСкачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 84, с. 43)
— Прочитайте виразно кожне речення Дайте йому характеристику.
2. Фронтальне опитування
— Що виражає речення Які бувають речення за метою висловлювання Які бувають речення за інтонацією?
3. робота над загадками
Летить орлиця по синьому небу, крила розкрила — сонце закрила. (
y
Хмара)
Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. (
y
Осінь)
Крил немає, скрізь літає та ще й куряву здіймає. (
y
Вітер)
— Складіть і запишіть речення:
1-й ряд — з першою відгадкою;
2-й ряд — з другою відгадкою;
3-й ряд — з третьою відгадкою.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні ми будемо вчитися правильно інтонувати питальні речення, за допомогою інтонації перетворювати розповідні речення на питальні.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. каліграфічна хвилинка
Е е Ее Ее екскурс екскурсія
— Як вирозумієте значення цього слова?
Екскурсія — процес наочного сприйняття довкілля, особливостей природи, сучасних та історичних об’єктів, елементів побуту, визначних місць певного міста чи регіону.
2. робота за вправою 85 (с. 43)
— Прочитайте речення-запитання і речення-відповіді відповідно до розділового знака в кінці.
47

— Виділене слово вимовляйте з більшою силою.
Складання відповідей на запитання і запис їх у зошити.
До Києва їздили учні на екскурсію.
У музеї природи побували учні під час екскурсії.
Учитель возив учнів на екскурсію У кожному реченні підкресліть слова, які є відповіддю на запитання.
3. інтонування питальних і окличних речень (вправа 86, с. 44)
— Прочитайте текст мовчки Прочитайте текст напівголосно.
4. робота в парах
— Позмагайтеся у виразному читанні тексту.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота за вправою 87 (с. 44)
— Розгляньте фотоілюстрацію нас Що на ній зображено (Паросток)
— Як вирозумієте значення цього слова?
Паросток — це молоде стебло рослини Прочитайте речення Яке воно за метою висловлювання За зразком побудуйте питальні речення, які б стосувалися різних слів поданого Запишіть побудовані речення Усно дайте на них відповідь.
2. творча робота
— Запишіть три питальних речення і дайте відповіді на них.
У якому місяці цвіте верес Верес цвіте у ... (вересні).
У ... ... жовтіє листя ... ... у жовтні.
У ... ... ... опадає ... ... ... у листопаді.
3. гра утвори прислів’я»
Бджола мала,
той взимку відпочиває.
Хто влітку дбає,
все переборе.
Настирлива праця ай та працює Поясніть зміст кожного прислів’я.
VI. підсумОк урОку
— Над якими реченнями ми працювали сьогодні на уроці Чи можна у мовленні обійтися без питальних речень?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 87 (3), с. 44.
— Складіть невеличку казочку про маленьке зернятко за поданим у вправі реченням.
Розкажіть, що сталося із зернятком навесні, улітку.
48
Дата Клас Урок 19. Звертання. рОЗділОві Знаки при Звертаннях
мета: розширити знання учнів про звертання в спонукальних реченнях розвивати вміння виділяти звертання на письмі збагачувати словниковий запас учнів виховувати любов до усної народної творчості.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 87 (3), с. 44)
Учні зачитують складені казочки про маленьке зернятко.
2. графічний диктант
— Визначте види речень за метою висловлювання, використовуючи умовні позначки розповідне неокличне речення — РН; розповідне окличне — РО; питальне неокличне — ПН; питальне окличне — ПО спонукальне неокличне —
СН; спонукальне окличне — СО.
Яка ж ти гарна й пишна, земле наша (РО)
Посадіть, друзів школі сад (СО)
Ти знаєш, як пахне любисток (РП)
А утім просторім світі добра научайтесь, рідної своєї мови й пісні не цурайтесь (СО)
Як не любити мову нашу (ПО)
Хліб пахне солодко, як пахнуть меду соти. (РН)
Завжди пам’ятайте про батьків і допомагайте їм. (СН)
3. творча робота
— Перетворіть розповідні речення на питальні і спонукальні.
Андрій читає цікаву книгу.
Учні заходять у світлий клас.
Діти взяли кошики і пішли до лісу.
Додатковий матеріал за темою дивна с. 124.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Тема Звертання не є новою для вас.
Пригадайте, коли вивчилися складати листи, привітання, запрошення, то використовували звертання у власному мовленні.
Сьогодні на уроці ви закріпите вміння виділяти голосом звертання і вживати при звертанні відповідні розділові знаки.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота за вправою 88 (с. 45)
— Прочитайте виразно вірш Поясніть значення слова хижка.
— До кого звертається автор Зверніть увагу, де міститься звертання і як воно виділяється на письмі.
2. пояснення вчителя
Звертання — це слово або група слів, що називає того, до кого звертаються. Під час вимови звертання виділяється голосом, а на письмі — комою або знаком оклику. Якщо звертання стоїть на початку або в кінці речення, воно виділяється комою. Якщо звертання стоїть усередині речення, воно з обох боків виділяється комами.
49

3. каліграфічна хвилинка
Сс Сс Сс сс си се іс са ос син
Спи, моя ластівко, солодко спи Знайдіть звертання у віршованому рядку Яким за метою висловлювання є речення зі звертанням?
4. робота над віршем (вправа 89, с. 45)
— Прочитайте вірш, виділяючи голосом звертання Якими за метою висловлювання є речення зі звертаннями Спишіть речення зі звертаннями. Звертання підкресліть.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. творча робота (вправа 90, с. 46)
— Запишіть слова у формі звертання Із двома звертаннями на вибір складіть речення Які речення за метою висловлювання ви склали Отже, звертання вживаються не тільки у спонукальних реченнях, ай у розповідних.
2. вибірковий диктант
— Випишіть лише звертання.
На тобі, Гаврило, що мені немило!
На тобі, небоже, що мені негоже!
Антошку! Їж потрошку, лишене з’їж ложку!
Хапай, Петре, поки тепле!
З Богом, Парасю, як люди трапляються!
Ні сіло, ні впало, давай, бабо, сало (Народна творчість)
3. письмо з пам’яті (вправа 91, с. 46)
— Прочитайте вірш. Знайдіть у ньому звертання Чому поет назвав пісні рідного краю золотим зерном?
— Прочитайте вірш кілька разів. Намагайтеся його запам’ятати.
— Запишіть вірш з пам’яті.
4. гра відгадай казку»
— З яких казок ці уривки Знайдіть у них звертання.
Гуси, гуси, гусенята,
y
Візьміть мене на крилята...
Не їж мене, лиско, Я тобі пісеньку заспіваю...
Гей, Круть! Гей, Верть!
y
А гляньте скільки зерна я намолотив!
Приходь, Журавлику, приходь, лебедику!
y
Я для тебе, як для себе...
5. хвилинка спілкування (с. 46)
— Розіграйте діалог з відомої вам казки. Продовжіть його.
VI. підсумОк урОку
— Що ми називаємо звертанням Як звертання виділяються в усній мові А як звертання виділяються на письмі?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 92, с. 46.
50
Дата Клас Урок 20. гОлОвні і другОрядні члени речення
мета: формувати поняття головні члени речення, другорядні члени речення, основа речення розвивати вміння знаходити основу речення вдосконалювати вміння встановлювати зв’язок слів у реченні виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
Ось і дзвоник дав сигнал Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо
І урок розпочинаймо!
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні ми ознайомимося з назвами слів у реченні, будемо вчитися виділяти основу речення і встановлювати зв’язок слів у реченні.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. доповнення речень (вправа 93, с. 47)
— Доповніть речення словами, які відповідають на питання, подані в дужках.
Висновок. Усі слова, до яких можна поставити питання, є членами речення Чиє членами речення слова у, в? Чому (Ні. Це прийменники. До них не
можна поставити питання.)
— Яку роль виконують прийменники в реченні (Вони допомагають
пов’язувати між собою слова в реченні.)
2. пояснення нового матеріалу (вправа 94, с. 47)
1) Формування поняття про підмет.
— Прочитайте перше речення Про що говориться в першому реченні (Жовтень)
— На яке питання відповідає цей член речення (Що? — жовтень)
— Про що говориться в другому реченні (Мальви)
— На яке питання відповідає слово мальви? (Що? — мальви)
— Про кого говориться в третьому реченні (Журавлі)
— На яке питання відповідає слово журавлі? (Хто? — журавлі)
— Що ви можете сказати про названі члени речення (Вони вказують, про
кого або про що йдеться в реченні, і відповідають на питання хто що?)
2) Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 47).
— Як же називаються такі члени речення?
3) Формування поняття про присудок.
— А тепер дізнаємося, що говориться про підмету цих реченнях Відшукайте члени речення, які вказують, що саме говориться про підмет Ставте питання від підмета. Зразок виконання роздивіться у підручнику нас Що ви можете сказати про названі члени речення (Вони вказують, що
говориться про підметі відповідають на питання що робить що робив що
робили?)
51

4) Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 47).
— Як же називаються такі члени речення?
5) Формування поняття про головні члени речення.
— Чиє в цих реченнях, крім підмета і присудка, ще якісь слова, що відповідають на певні питання Назвіть їх.
6) Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 48).
— Які члени речення є головними (Підмет і присудок)
— Як їх іще називають (Основа речення)
— Як ми назвемо всі інші члени речення (Другорядні)
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. попрацюймо разом (вправа 95, с. 48)
— Прочитайте текст Про яку пору року йдеться Чому ви так уважаєте Як вирозумієте вислів ліс довкола аж горить?
— У кожному реченні знайдіть підмет Поставте питання від підмета до присудка.
2. Зв’язок слів у реченні (вправа 96, с. 48)
1) Визначення головних членів речення.
— Спишіть речення Підкресліть у ньому підметі присудок Підкреслюйте так, як показано у підручнику нас) Робота за схемами.

— Розгляньте, як зв’язуються між собою головні і другорядні члени речення Чому між підметом і присудком стоять стрілочки водну і другу сторони (Такий двосторонній зв’язок установлюється лише між головними чле-
нами речення.)
«Візьми до уваги. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 49)
— Прочитайте речення. (Пожовкле листя злітає на землю.)
— За поданою у підручнику схемою покажіть зв’язки між членами цього речення.
3. самостійна робота (вправа 97, с. 49)
— Спишіть і визначте головні члени в кожному реченні.
VI. підсумОк урОку
— Що нового дізналися на уроці Які члени речення є його основою На які питання відповідає підмет присудок Як називають інші члени речення?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 97 (3), с. 49.
52
Дата Клас Урок 21. Закріплення Знань прО члени речення.
устанОвлення Зв’яЗку слів у реченні.
пОбудОва речень За схемами
мета: розширити знання учнів про головні та другорядні члени речення розвивати вміння визначати основу речення встановлювати зв’язки між членами речення за допомогою питань вчити будувати речення за схемами виховувати інтерес до вивчення мови.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
Холодно зараз в лісах і лугах.
Холодно зайчикам, лискам, птахам.
Затишно, тепло в класі у нас.
Друзі мої, я вітаю всіх вас!
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 97 (3), с. 49)
— Прочитайте речення. Назвіть головні члени речення Поставте питання до другорядних членів речення Дайте визначення головних членів речення.
2. робота над деформованим текстом
— Утворіть речення з окремих слів Підкресліть граматичну основу.
Діти, вода, купатися, в, часто, морська.
Були, хвилі, на, великі, морі.
Слухала, Маринка, вчителя, уважно, пояснення.
3. бесіда
— Що становлять підметі присудок у реченні (Його граматичну основу.)
— Як підкреслюємо підмету реченні А присудок Які ще члени речення, крім головних, визнаєте Як пов’язуються між собою слова в реченні (За допомогою питань.)
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися встановлювати зв’язок слів у реченні, складати речення за схемами.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. каліграфічна хвилинка
Оо Оо Оо Ос Ог Оз Оц Ол ус сь ос св сх см
Осінь усьому рахунок веде.
З осінньої дороги не витягнеш ноги Як вирозумієте ці прислів’я?
— Перше речення розберіть за членами речення Виконайте звуко-буквений аналіз слова усьому.
— Слово осінньої поділіть на склади для переносу.
2. підготовча робота
— Доберіть залежні слова.
Ранок (який?) ходили (куди?) бачили (що?) ...
53
прислухалися (до чого?) відчули (що?) ...
— Що допомогло вам утворити словосполучення Складіть речення з одним зі словосполучень за вибором Запишіть його в зошити.
3. робота над мовним матеріалом (вправа 98, с. 49–50)
— Прочитайте текст. Визначте його тему Поясніть, як вирозумієте значення слова шати. (Шати — багате, роз-
кішне святкове вбрання.)
— Прочитайте перше речення Визначте головні члени речення Простежте, як вони зв’язані з іншими словами в реченні. (Користуй-
теся зразком нас Запишіть третє речення Установіть між словами зв’язок за допомогою питань.
Гори (що роблять?) одягаються;
одягаються (у що?) у шати;
шати (які?) різнобарвні.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. творча робота (вправа 99, с. 50)
— Складіть речення за схемами Запишіть складені речення в зошит.
2. гра кращий знавець мови (вправа 99, с. 50)
— Складіть речення, щоб підметами в них виступали слова з першого рядка, а присудками — з другого. (Школярі готуються взяти участь у спор-
тивних змаганнях з футболу. Учителька навчила нас виразно читати.)
— Запишіть складені речення.
3. вибіркове списування (вправа 101, с. 50–51)
— Випишіть з тексту вірша виділені сполучення слів за зразком Установіть між словами зв’язок за допомогою питань.
Пливла (де?) поморю хвилечка (яка?) бистренька;
зорі (які?) веселі;
закотивсь (куди?) за хмару.
4. Запис під диктування з коментуванням
— Запишіть речення під диктування Поясніть, які це речення за метою висловлювання та інтонацією.
Осіннє листя тихо падає. (Розповідне, неокличне)
Коли знову пригріє сонечко (Питальне, неокличне)
Яка ж гарна осінь (Розповідне, окличне)
Бережіть книгу — джерело знань (Спонукальне, окличне)
VI. підсумОк урОку
— Над чим працювали на уроці Як установити зв’язок слів у реченні?
VII. дОмашнє Завдання
Вправа 102, с. 51.
54
Дата Клас Урок 22. уЗагальнення Знань і вмінь учнів
За темОю «речення»
мета: узагальнити знання учнів про основні ознаки речення, про типи речень за метою висловлювання, про головні члени речення розвивати вміння інтонувати речення, встановлювати зв’язок між словами в реченні виховувати культуру писемного мов- лення.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми і мети урОку
— Сьогодні на уроці ми узагальнимо вивчений матеріал за темою Речення, напишемо самостійну роботу.
IV. уЗагальнення і систематиЗація Знань учнів
1. робота за вправою 103 (с. 51)
— Прочитайте текст. Чого він навчає Спишіть текст Назвіть підкреслені слова. Поставте до них питання Знайдіть речення зі звертанням Яким є це речення за метою висловлювання (Спонукальним, окличним)
2. виконай за зразком (вправа 104, с. 51)
— Установіть зв’язок між словами за допомогою питань.
Небо (яке?) чисте;
співати (що?) пісню;
зачарувалися (чим?) піснею;
росте (де?) в полі;
перейшли (що?) місток;
виписав (з чого?) з книги З одним сполученням слів складіть речення.
3. творча робота (вправа 105, с. 51)
— Складіть два речення зі словом осінь так, щоб водному реченні це слово було підметом, а в іншому — другорядним членом речення. (У сади і городи
прийшла золота осінь. Діти складають твір про осінь.)
Фізкультхвилинка
4. слухаємо і розуміємо (вправа 106, с. 52)
— Послухайте текст Про які дерева йдеться в тексті Як автор говорить про дуб про берізки Де росте дуб Поясніть, як вирозумієте значення слова узлісся. (Узлісся — край лісу
завширшки до 100 м.)
— Знайдіть речення, у яких підметом є слово дуб.
— Усно встановіть зв’язок між членами речення Назвіть звуки у слові узліссі; біліють.
55

5. самостійна робота
1 варіант
1. Поділити текст наречення. Визначити кількість речень.
Кіт підкрався до самого тину та як плигне хотів горобця схопити а горобчик утік кіт полетів у калюжу вискочив мокрий брудний а горобці сміються над котом. а) 4; б) 5; в) 6.
2. Скласти речення за схемою яка хто що робить. Визначити тип кожного речення.
Чому це так жваво струмочок співає?
Сніг, наче срібло, блищить!
Любіть і оберігайте ліси.
Небо було ясне і синє. Поширити речення звертанням.
Обережно поводьтеся з газовою плитою. Перебудувати розповідне речення на питальне.
Перестали співати пташки у лісах. Перебудувати розповідне речення на спонукальне.
Діти оберігають мурашник.
2 варіант
1. Поділити текст наречення. Визначити кількість речень.
Ходила квочка з курчатами у дворі раптом як лине дощик квочка на землю присіла, пір’ячко розчепірила й заквоктала і всі курчата залізли до неї під крилечка зарилися в її м’яке пір’ячко.
а) 4; б) 5; в) 6.
2. Скласти речення за схемою хто що робить де. Визначити тип кожного речення.
Чому ласкаво нам сонечко сяє?
Скільки радості в очах!
Учіться, діти!
електрика освітлює будинки. Поширити речення звертанням.
Не бавтеся сірниками. Перебудувати розповідне речення на питальне.
Загорнувся у листячко їжачок. Перебудувати розповідне речення на спонукальне.
Діти допомагають узимку лісовим мешканцям.
V. підсумОк урОку
— Чим речення відрізняється від окремих слів У кінці яких речень ставиться крапка знак питання Які речення називаються окличними Що є основою речення Що таке підмет присудок Як зв’язуються між собою слова в реченні?
VI. дОмашнє Завдання
Вправа 107, с. 52.
56
Дата Клас _______________________
слОвО. Значення слОва
Урок 23. слОва З прямим і перенОсним Значенням
мета: вчити учнів виявляти в тексті слова із прямим та переносним значенням розвивати вміння вживати в мовленні слова в переносному значенні розвивати мовлення збагачувати словниковий запас виховувати любов дорідної мови.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. аналіз самостійної роботи
2. каліграфічна хвилинка
К К К к кк кн крик ік пк ак ок кл
Київ колектив
Кружляють, падають сніжинки,
Вдягають все у білі шати,
Летять легенькі, мов пір’їнки,
Вкривають поле, лісі хати Які образні слова та вирази є у вірші?
3. робота в парах
— Прочитайте текст.
Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золоті стрічки. Вплели берези ті стрічки в зелені коси. Подивилося сонце на берези і не впізнало їх. Сміється сонечко, а берези сумують. (За В. Сухомлинським)
— Діти, а хто (або що) може прийти (Люди прийшли, час прийшов, осінь
прийшла...)
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про пряме й переносне значення слів.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота за підручником (вправа 108, с. 54)
Робота в групах Прочитайте сполучення слів у лівому і правому стовпчиках. Порівняйте значення виділених слів у кожному рядку. У яких сполученнях слів виділені слова вжито так, як буває насправді, тобто в прямому значенні, а в яких сполученнях слів значення переноситься на інший чимось схожий предмет Складіть зі словосполученнями речення (усно).
Запам’ятайте! Слова вживаються в прямому і переносному значеннях. У словосполученні пшеничне колосся — тобто колосся пшениці — слово пше-
ничне вжито у прямому значенні а у словосполученні пшеничне волосся — тобто волосся кольору пшеничних колосків — у переносному значенні Отже, слова в прямому значенні — це звичайна, повсякденна назва чогось. Наприклад, назва предмета холодна вода, солодкий чай. Переносне значення з’являється тоді, коли справжнє значення слів переноситься на інші за схожістю ознак холодний погляд, солодкі слова.
57

2. первинне закріплення (вправа 109, с. 54–55)
— Прочитайте і спишіть. Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть, як ви їх розумієте У другому і третьому реченнях назвіть головні і другорядні члени.
3. творче списування (вправа 110, с. 54–55)
— Спишіть, вставляючи замість крапок слова з довідки. У якому значенні прямому чи переносному — вжито вставлені слова Визначте тип тексту (розповідь, опис, міркування). Доберіть заголовок У кожному реченні підкресліть підметі присудок Спишіть каліграфічний рядок. Зверніть увагу на з’єднання букв мля,
ум, ал.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота за таблицею
— До слів, ужитих у прямому значенні, доберіть слова у переносному зна- ченні.
Лист берези
Поштовий, похвальний
Чисті руки
Совість, небо
Добрий дідусь
Вдача, совість
Золоті сережки
Руки, пора
Чорна тканина
Робота, думки
Темна ніч
День, час
2. вибірковий диктант
— Випишіть словосполучення, у яких уживаються слова у переносному значенні, в перший стовпчику прямому — в другий стовпчик.
В оксамитовому вишневому футлярі лежали срібні монети. Піднесла мишка до мордочки свої оксамитові лапки. Кожна гілка на світанку дзвонить срібною росою. Вітер колише трави шовкові. У нашої Оксанки шовкова спідничка, білі рукавички. Горять ліси янтарним листом. Янтарне намисто не лише гарне, ай корисне.
Vі. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим У якому значенні можуть уживатися слова Наведіть власні приклади, використовуючи слова легкий, гострий, со-
нячний.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 111, с. 55.
58
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка