Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою
Скачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка6/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
слОва, щО мають кілька Значень
мета: вчити учнів виявляти в тексті багатозначні слова, вживати їх у мовленні збагачувати словниковий запас розвивати вміння аналізувати, узагальнювати виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 111, с. 55)
— Прочитайте ті словосполучення, в яких прикметники вжито в переносному значенні. Прочитайте складені речення.
2. гра упіймай слова в переносному значенні»
Гримить грім, гримить пісня солодкий сон, солодке яблуко свіжа думка, свіжа квітка дитина плаче, зима плаче солодкий чай, солодке життя.
3. каліграфічна хвилинка
и и ии ми ім ир ги хи ти из
Граки півники лисички
Зайчик плутає сліди,
бо втікає від біди Підкресліть слова, у яких звуків більше, ніж букв Скільки значень мають слова півники, зайчик, лисички?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, що мають кілька значень.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота над віршем (вправа 112, с. 55)
Попрацюйте разом Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається Визначте значення слова гребінець у вірші. Скільки значень має слово
гребінець?
— Розгляньте малюнки. Що на них зображено Поміркуйте, який гребінець був першим Чому Прочитайте слова. За допомогою яких питань можна встановити зв’язки між поданими словами Запам’ятайте! У мові є слова, що мають кілька значень. Одне слово може називати різні предмети, ознаки, дії. Наприклад крило літака, крило
будинку, крило вітряка добра людина, добра страва іде дощ, іде час. Значення слів подаються в тлумачному словнику.
2. поміркуйте (вправа 113, с. 56–57)
— Прочитайте речення. Поміркуйте і скажіть, як вирозумієте значення слова ніжка в кожному випадку.
3. робота над вправою 114 (с. 56)
— Прочитайте уривки з віршів. У яких значеннях у них ужито слово
земля?
— Складіть або пригадайте відомі вам речення зі словом земля у таких значеннях Земля — планета, земля — наша країна, земля — ґрунт, земля — поле. Скористайтесь малюнком. Запишіть ці речення.
59

4. хвилинка спілкування
— Прочитайте початок діалогу. Про що відбувається розмова Яке значення має слово шапка?
— Продовжіть розмову.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота в парах
— Доберіть слова, щоб утворилися словосполучення Складіть речення зі словосполученнями із кожної групи.
Кулькова...,
Засіяне...,
... температура. дитини. в зошиті. на зріст. від валізи,
футбольне...,
... ціна,
двірна... (ручка)
пшеничне... (поле)
... урожайність. (висока)
2. робота над віршем
— Прочитайте вірш.
Дивний ключу небі лине,
Не залізний, а пташиний.
Тим ключем в осінній млі
Відлітають журавлі.
Л. Граматюк
— Скільки значень має слово ключ? (Слюсарний, журавлиний, скрипковий,
ключ від вхідних дверей)
— Який висновок можна зробити Складіть речення зі словом ключ.
Vі. підсумОк урОку
— З якими словами ознайомилися на уроці (Зі словами, які мають кілька
значень)
— Наведіть приклади таких слів Складіть словосполучення зі словами гострий, голова, щоб показати їхню багатозначність.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 115, с. 57.
60
Дата Клас Урок 25. слОва, щО Звучать і пишуться ОднакОвО
мета: ознайомити учнів зі словами, які звучать і пишуться однаково вчити виявляти у тексті такі слова розвивати усне й писемне мовлення збагачувати словниковий запас виховувати уважність, спостережливість.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 115, с. 57)
— Поясніть значення виділених слів Назвіть звуки і букви у словах олівець і язик.
2. робота в парах
— Прочитайте. Назвіть словосполучення, у яких слова вжиті в переносному значенні) Гарячий чай налили у склянки. 2) Гаряча зустріч відбулась у випускників школи. 3) Гарячі оплески глядачів ще довго лунали у залі. 4) Гаряче сонячне проміння зігрівало землю.
3. словникова робота
Гра Що заховалося?»
Стрімкий, залізний, точний. (
y
годинник).
Домашня, написана на конверті, надрукована. (
y
адреса).
Працьовитий, рідний, старенький. (
y
дідусь).
Одногорбий, великий, витривалий. (
y
верблюд).
Новий, цікавий, словниковий. (
y
диктант).
— Які слова зазначенням ви аналізували на попередніх уроках Наведіть приклади словосполучень, у яких слова вживаються в переносному значенні Які визнаєте слова, що мають декілька значень Доведіть, що вони багатозначні. каліграфічна хвилинка

У У Уу уу ууу ус ум уз шу ук уг
Україна урок
У стоніжок по стоніжок Які слова звучать однаково?А що вони означають?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах (вправа 116, с. 57)
— Прочитайте вірші-жарти. Знайдіть слова, які звучать і пишуться однаково. Поясніть, що означає кожне з них Прочитайте вірш Про що в ньому йдеться Спишіть виділене речення. Підкресліть головні та другорядні члени. Назвіть однорідні присудки Визначте, які слова у вірші звучать і пишуться однаково. Запишіть їх значення. Поставте наголосу цих словах.
61

Запам’ятайте! У нашій мові є слова, які звучать і пишуться однаково, але значення мають зовсім різне. Їх значення можна зрозуміти тільки в сполученні з іншими словами. Наприклад шию сорочку і мию шию.
Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення, є одно-
звучними словами. Наприклад коса — заплетене волосся, коса — інструмент для косіння трави, коса — морська чи річкова мілина.
2. вибіркове списування (вправа 117, с. 57–58)
— Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова. Що вони означають Спишіть виділені слова парами і поставте у них наголоси.
3. робота в парах (вправа 118, с. 58)
— Відгадайте загадки-жарти, поясніть значення виділених слів.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. розвиток мовлення (вправа 119, с. 58)
— Складіть речення зі словами мати, коса, показавши, що значення їх різне.
У Іринки розкішна коса. (Коса — заплетене волосся.) Тато косив сіно косою. (Коса — інструмент для косіння трави.) Ми відпочивали на косі.
(Коса — морська чи річкова мілина.)
Моя мати лікар. (Мати — іменник.) Добре мати рідну сестричку. (Мати —
дієслово.)
2. робота в групах
— Прочитайте вірш. Чиє в цьому вірші слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне лексичне значення?
Був холодний місяць лютий.
Лис ходив голодний, лютий.
Всюди ліз, куди й не слід,
Замітав хвостищем слід,
До курей полізу хижу.
Пес піймав звірину хижу,
Він до лиса мав відразу,
То й загриз його відразу.
Т. Чорнобицька
3. самостійна робота
— Спишіть. Підкресліть слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне лексичне значення.
Велике кругле світило викотило на небо. Мільйони років воно світило і дарувало і нині дарує людям тепло.
Vі. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим Наведіть приклади слів, що звучать і пишуться однаково Якою косою трави не накосиш Який турне цікавить зоологів З якої байки платтяне пошиєш Як можна визначити значення однозвучних слів?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 120, с. 58.
62
Дата Клас Урок 26. слОва, блиЗькі За Значенням (синоніми)
мета: розширити знання учнів про слова, близькі зазначенням (синоніми формувати вміння добирати синоніми до загальновживаних слів, використовувати їх умов- ленні збагачувати словниковий запас розвивати мовлення виховувати любов до української мови.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 120, с. 58)
— Прочитайте слова, однакові за звучанням. Що вони означають Як виділені слова поділити для переносу по-різному?
— Що означають слова дорідне зерно?
2. гра упіймай одноразове слово»
— Прочитайте. Назвіть слова, які звучать і пишуться однаково. Поясніть їх значення.
Велике кругле світило викотило на небо. Мільйони років воно світило і дарувало і нині дарує людям тепло.
3. каліграфічна хвилинка
Й Й ЙЙ Йй ай ой ій ей йо ий
Свій край шануй.
Водограй, полів розмай,
Зелен-гай, ліщина Все це рідний, любий край Наша Батьківщина Доберіть синоніми до слова Батьківщина.
— Чому свою Батьківщину необхідно шанувати і любити?
4. словниковий диктант
Батьківщина, Київ, площа, Україна.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, близькі зазначенням, та їх роль у тексті.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах (вправа 121, с. 58)
— Згрупуйте і випишіть у два рядки слова, близькі зазначенням Запам’ятайте! Слова, які мають близьке або однакове значення, але різне звучання, називаються синонімами. Синоніми подаються в словнику синонімів. робота над текстом (вправа 122, с. 59)

— Прочитайте. Доведіть, що це текст Що ви дізналися про дятла Які слова, близькі зазначенням, вживаються в цьому тексті замість слова дятел? З якою метою?
Міркуйте так словосполучення птах, лісовий лікар, незвичайний хірург ужито в тексті для того, щоб не повторювати слова дятел. Крім того, ці слова допомагають пов’язувати між собою речення.
63

Фізкультхвилинка
Із-за парт всі миттю встали,
Гарно спинки підрівняли.
Вгору тягнимось усі,
Мов трава в дрібній росі.
Потім легко всі присіли,
Наче ноги заболіли.
Потім встали, руки в боки
І зробили два підскоки.
Каблучками цок-цок.
І продовжим знов урок.
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота в парах (вправа 123, с. 59)
— Доберіть до поданих слів синоніми. Запишіть за зразком.
Будинок — хата — дім, хатина, халупа, помешкання, оселя, кам’яниця.
Сміливий — відважний (який не відчуває страху), мужній, доблесний
(особливо в боротьбі) хоробрий, безстрашний.
Сумувати — журитися, печалитися.
Веселий — (який має гарний настрій, викликає веселість) — життєрадісний жартівливий, потішний, дотепний.
Дітвора — діти (маленькі дівчатка і хлопчики), малеча Із синонімами однієї групи складіть усно різні речення.
2. гра добери словечко (вправа 124, с. 59)
— Прочитайте, добираючи з дужок потрібні за змістом слова. Запишіть утворений текст Підкресліть слова, в яких є букви, що позначають два звуки. (Зграя,
кущі, щебетали, куща, щоранку, їли.)
Vі. підсумОк урОку
— Які слова вчилися добирати (Близькі зазначенням Як вони називаються (Синоніми)
— Доберіть синоніми до поданих слів.
Метелиця — заметіль, хуга, завірюха, пурга, буревій, хуртовина, завія.
Ліс — діброва, пуща, бір, гай, байрак.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 125, с. 60.
64
Дата Клас Урок 27. ОЗнайОмлення З ФраЗеОлОгіЗмами
мета: ознайомити учнів з деякими фразеологізмами розвивати вміння пояснювати і вживати опрацьовані фразеологізми, добирати синоніми збагачувати словниковий запас розвивати зв’язне мовлення виховувати інтерес дорідної мови.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 125, с. 60)
— Яке зайве слово вилучили з кожного ряду синонімів?
2. робота в парах
Тестування
1. Позначте рядок слів, близьких зазначенням до слова говорити.
а) Розмовляти, балакати, казати;
б) шуміти, тупотіти, стрибати;
в) писати, читати, малювати. Позначте рядок слів близьких зазначенням до слова іти.
а) Крокувати, плестися, брести;
б) летіти, бігти, спотикатися;
в) їхати, сидіти, стояти.
3. каліграфічна хвилинка
Д ин яз олові ия ель
Дурний язик голові неприятель Як вирозумієте цей вислів?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо спостереження за роллю синонімів у мовленні, будемо вчитися вводити синоніми в речення, ознайомимося з деякими сталими виразами.
IV. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. гра добери синонім (вправа 126, с. 60)
— До виділених слів доберіть синоніми. Запишіть за зразком. Спочатку спробуйте зробити це самостійно. Потім звірте за поданим довідничком.
Хвилинка спілкування Про що розпочато діалог Продовжіть його.
Фізкультхвилинка
2. робота в групах (вправа 127, с. 60)
— Замініть вислови одним сло вом-синонімом. За потреби звертайтеся до довідки.
Байдики бити — лінуватися взяти ноги на плечі — побігти набрати водив рот — замовкнути викинути з голови — забути вертітися під ногами — заважати замилювати очі — обманювати задирати носа — задаватися накивати п’ятами — втекти розбити глека — посваритися Складіть речення з одним висловом, а потім — зі словом-синонімом. Порівняйте, де виразніше висловлено думку.
65

V. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Які слова вчилися добирати (Близькі зазначенням Як вони називаються (Синоніми)
— Доберіть синоніми до поданих слів.
Успіх (вдале завершення певної роботи) — удача, досягнення, перемога,
уроч. звершення, (блискучий) тріумф.
Турбуватися (виявляти увагу до чиїх-небудь турбот) — клопотатися, піклуватися, бідкатися, журитися (в передчутті недоброго) — непокоїтися, тривожитися, бентежитися, хвилюватися побоюватися.
Vі. дОмашнє Завдання
Вправа 128, с. 61.
дОдатОк дО урОку 33
1. перевірка домашнього завдання (вправа 146, с. 68)
— Продовжте діалог. Розкажіть, що цікавого ви зараз читаєте у вільний час?
2. каліграфічна хвилинка
Г г Гг Гу аг гд сг ог
Герой гриміти гумка
Гудуть вони по-бджолиному, але меду не приносять Підкресліть букви, що позначають голосні звуки поділіть для переносу слова гудуть, приносять.
3. словникова робота
Гра Знайди склад»
че...вики чер...ний чи...ння у...тель
(Черевики, червоний, читання, учитель)
4. самостійна робота
— Запишіть слова, додаючи закінчення.
1 варіант
Україн..., бабус..., батьк..., мам, сонц...
2 варіант
Прац..., школ..., вчительк..., знанн..., щаст...
— З одним із цих слів складіть і запишіть речення.
5. гра утвори словосполучення»
— У змінених словах позначте закінчення та основу.
Милуватися, квітка. Розповісти, мама. Повернути, друг. Побачити, брат Поясніть, що називають основою слова Як знайти основу в слові?
6. гра незакінчене речення»
— Продовжіть твердження:
Слово складається з...
y
Закінчення — це...
y
Щоб знайти закінчення, потрібно...
y
Закінчення служить...
y
Основа — це Чи можемо за основою впізнати слово, розкрити його значення?
66
Дата Клас Урок 28. слОва, прОтилежні За Значенням (антоніми)
мета: розширювати знання учнів про слова, протилежні зазначенням (антоніми формувати вміння добирати антоніми, використовувати їх в усному і писемному мовленні збагачувати словниковий запас розвивати пам’ять, мовлення виховувати працьовитість.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 128, с. 61)
— Прочитайте складену розповідь. Які синоніми ви використали?
2. робота в парах
— Прочитайте текст. Яку пору року зображено Назвіть синоніми.
Голі дерева вже давно готові до зими, сплять. Поринули в сон жуки й павуки, ховрашки й бабки, змії та жаби. Дрімають лини й карасів озерних ви-
їмках.
То дощ, то сніг...
3. вибірковий диктант
— Послухайте речення. Як називаються такі висловлювання Поясніть, як ви їх розумієте. Випишіть синоніми.
Пташку пізнають у польоті, а людину — в роботі. Посій труда слава вродить. Праця робить людину розумною. Де руки й охота, там і робота.
Робота, труд, праця.
4. словниковий диктант
Мчить, летить, повзе, біжить, їде, іде Як можна назвати ці слова Поясніть їх значення. Складіть з ними речення Слово іти має понад 20 значень. Деякі з них наближатися, рости, падати, відправлятися, пересуватися, відбуватися.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про слова, протилежні зазначенням, та їх роль у мовленні.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. вибіркове списування (вправа 129, с. 61)
— Прочитайте. Як називаються такі речення Яка думка висловлена в них У кожному реченні знайдіть слова, протилежні зазначенням. Випишіть їх парами Які з цих речень спонукальні У перших трьох реченнях визначте основу Запам’ятайте! Пари слів, що мають протилежне значення, називаються антонімами.
Наприклад: високий — низький, день — ніч.
2. первинне закріплення (вправа 130, с. 61)
— Прочитайте. Випишіть протилежні зазначенням слова. Яку роль вони виконують у тексті?
67

— Чиє серед антонімів такі, що мають протилежне значення тільки в поданому тексті Підкресліть їх Знайдіть у тексті слова, в яких звуків більше, ніж букв. (Яка, показує, її)
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота в парах (вправа 131, с. 61–62)
— До кожного ряду слів доберіть протилежні за значенням.
День — ніч мовчати — говорити схід — захід працювати — ледарювати питання — відповідь любити — ненавидіти швидкий — повільний тут — там веселий — сумний вгору — вниз шкідливий — корисний добре — погано Запам’ятайте! Антонімами можуть бути слова тільки однієї частини мови.
Наприклад: солодкий — гіркий (прикметники); працювати — ледарювати
(дієслова); радість — сум (іменники). Антоніми подаються в словнику антонімів. робота в парах (вправа 132, с. 62)
— До виділених слів доберіть з довідки протилежні за значенням.
Спілкуємося красно Щоб мовлення було красивим, потрібно правильно вживати сполучення слів.
Вікно (двері) зачинити (а не закрити).
Очі заплющити (а не закрити).
У заходах беруть участь (а не приймають участь).
Vі. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим Які значення можуть мати слова Які слова називаються антонімами Коли найчастіше вживаються антоніми в мовленні Які частини мови можуть бути антонімами Наведіть приклади.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправи 133; 134 (усно), с. 62.
68
Дата Клас Урок 29. перевірна рОбОта.
диктант
мета: перевірити вміння учнів правильно писати речення під диктування розвивати культуру писемного мовлення виховувати охайність.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
іі. пОвідОмлення теми, мети урОку
IIі. диктант
ВОДА І ВОГОНь — ДРУЗІ І ВОРОГи
Воду ми п’ємо, варимо їсти, вмиваємося. Вода — наш друг!
Але під час повені вода затоплює міста, села. Знищує все на своєму шляху. Вода — наш ворог.
За допомогою вогню варять чавун, готують їжу.
Але вогонь може стати ворогом. Діти наслідують старших. Намагаються запалити цигарку, розпалити вогнище. Трапляється найстрашніше — пожежа.
Нерідко пожежники не встигають допомогти.
Не грайтеся з вогнем (57 слів)
ОСІНь
Лісами та садами іде осінь. На ній золоте вбрання. На голові віночок із золотого колосся та осінніх квітів. Водній руці красуня несе плетений кошик. Аз нього виглядають рум’яні яблука, соковиті сливи, янтарний виноград. У другій руці пишна паляниця.
Іде щедра осінь, частує всіх своїми дарами. Чарівниця про всіх дбає.
(52 слова)
Примітка. Перед написанням диктанту вчитель обов’язково проводить пальчикову гімнастику.
іV. підсумОк урОку
— Які труднощі виникли під час написання контрольної роботи?
Додатковий матеріал за темою дивна с. 128.
69

дОдатОк дО урОку 41
1. перевірка домашнього завдання (вправа 178, с. 79–80)
— Прочитайте дібрані до виділених слів перевірні. Поясніть написання е,
и в ненаголошених складах У другому реченні назвіть головній другорядні члени. Усно встановіть зв’язок між ними за допомогою питань.
2. каліграфічна хвилинка
К к Кк Ко оком ов со
Коридор календар килим
Кінець діло хвалить Поділіть на склади слова в реченні, запишіть транскрипцію слова кі-
нець.
3. словникова робота
Гра Знайди склад»
...ремха, вог...ще, ...вога, ...ниця
(Черемха, вогнище, тривога, криниця)
— Змініть слово черемха так, щоб в корені відбулося чергування. (Че-
ремха — на черемсі)
— Оберіть синоніми до слова вогнище. (Вогнище — багаття, вогонь)
— Доберіть антонім до слова тривога. (Тривога — спокій)
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова криниця.
Криниця к рини ц’а] — криниця — 3 скл., 7 б, 7 зв.
дОдатОк дО урОку 42
1. перевірка домашнього завдання (вправа 183, с. 81–82)
— Чи в усіх словах написання пропущеної букви вдалося перевірити наголосом Як же правильно записати слова, що не перевіряються наголосом Прочитайте слова, написання яких ви перевірили за словником.
Словникова робота
Левада — присадибна ділянка землі з сінокосом, городом та плодовим садом або іншими деревами.
Левада — лука, луг, (заливна) заплава, заплавина, оболонь.
2. каліграфічна хвилинка
Н н Нн Не на дн тн ан
Неділя новий олень
Напившись води, не забувайте про джерело Назвіть орфограму в слові джерело.
3. диктант
Спить озеро, спить лісі очерет.
Хвилюється широкий лан зелений.
Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє.
Земля наче вбралась у білу сорочку.
70
Дата Клас _______________________
будОва слОва
Урок 30. аналіЗ перевірнОї рОбОти. Закінчення слОва
мета: формувати в учнів уміння змінювати слова за запитаннями, виділяти змінну частину, визначати закінчення у слові, поданому в кількох формах пояснити роль закінчення у зв’язках слів у реченні розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти виховувати любов до книги.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які інші частини можна визначити в словах.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. гра досліди (вправа 135, с. 64)
— Прочитайте. Зверніть увагу, як змінюється в реченнях слово праця.
— Випишіть слово праця разом із тими словами, з якими воно зв’язане в реченнях. Позначте змінну частину слова за зразком Як вам зручно називати цю частину (Закінчення)
Запам’ятайте! Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово.
Закінчення позначають так гора. Ознайомлення з алгоритмом визначення закінчення
Алгоритм визначення закінчення
Прочитай слово.
y
Виділи закінчення, змінивши слово за запитаннями.
y
Познач закінчення так y
— Що цікавого помітили (Деякі слова не мають закінчення.)
— Якщо в змінюваному слові в якійсь його формі немає закінчення, то кажуть, що це слово має нульове закінчення. Воно позначається порожньою клітинкою гриб .
Фізкультхвилинка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал