Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою
Скачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка7/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота в групах (вправа 136, с. 64)
— Чи можна вважати цей рядок слів реченням Що слід зробити зі словами, щоб утворити з них речення Побудуйте речення і запишіть.
2. творче списування (вправа 137, с. 64)
— Спишіть, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв’язувалися з іншими словами в реченні Уявіть, що слова в дужках не змінюються, чи зрозуміли би виці вислови Які ще слова треба вставити для зв’язку слів у реченні?
71

Запам’ятайте! Закінчення, які прийменники, служать для зв’язку слів у реченні. За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова гора, гори, горою. гра додай закінчення (вправа 138, с. 65)

— Спишіть текст, вставляючи пропущені закінчення слів Які прислів’я чи приказки про книжку визнаєте Запишіть.
Будеш з книгою дружити — буде легше в світі жити.
y
Книга не пряника дітей до себе манить.
y
З ручаїв — ріки, з книжок — знання.
y
День без книги, що обід без хліба.
y
Будеш книги читати, будеш все знати.
y
4. вибіркове списування (вправа 139, с. 65)
— Прочитайте. Простежте, яке слово повторюється в тексті. Поставте до нього питання і визначте закінчення Знайдіть у тексті спонукальне речення і випишіть його. Складіть інші спонукальні речення зі словом хліб і запишіть їх. Позначте у цьому слові закінчення Перебудуйте останнє речення за зразком першого і запишіть Спишіть каліграфічний рядок. Як називаються такі речення?
5. колективна робота
— Які ж ролі виконує закінчення у реченні (Зв’язує слова в реченні,
утворює нову форму слова.)
— Як утворити нову форму слова) За принципом один — багато книга — книги учень — учні) За принципом він — вона — вони чемний — чемна — чемні) За допомогою запитань (що?) дружба (чого?) дружби (чому?) дружбі
(що?) дружбу (на чому?) на дружбі.
Vі. підсумОк урОку
— Вивчення якої теми ми розпочали З якою частиною слова сьогодні ознайомилися Що таке закінчення Як його знайти А як позначити Що нового дізналися на уроці Щонайбільше запам’яталося?
— Яких висновків дійшли (Слова можуть змінюватися. Змінна частина
слова називається закінченням. Закінчення служить для зв’язку слів у ре-
ченні.)
— Ми говорили про маленьку частинку слова, яка має величезне значення та зв’язує різні слова в реченні. Саме завдяки таким дрібницям українська мова є наймилозвучнішою мовою в світі, добре впорядкованою, тому що слова лаконічно і тонко поєднані.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 140, с. 65.
72
Дата Клас Урок 31. урОк рОЗвитку Зв’яЗнОгО мОвлення.
складання речень За малюнкОм і планОм
мета: вчити учнів складати зв’язні речення за малюнком і планом розвивати усне й писемне мовлення виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. каліграфічна хвилинка
О О ОО Оо ро оз ой ко ооо ом по од
Осінь ознака
Осінь оранжево-червоним олівцем обзолотила околиці села Зробіть звуко-буквений аналіз слова осінь.
2. робота над загадкою
Коли з дерев усі листочки злітають,
y
Коли вже на південь птахи відлітають,
Коли небо синє, холодний дощ ллється,
Ця пора року як зветься (Осінь)
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми будемо складати зв’язні речення про осінь за малюнком і планом.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. вступне слово вчителя
— Ще зовсім недавно викупалися в річці, гралися на зеленій травичці. А сьогодні під ногами шурхотить опале листя, птахи співають свої прощальні пісні.
Вересень трусить груші в садочку.
Жовтень гаптує клену сорочку.
2. слухання віршів про осінь
ОСІННІЙ ПАРК
Вже побагряніло
Листячко на клені,
Але на вербиці
Ще воно зелене.
На каштані листя
З жовтою каймою.
Йду осіннім парком
Тихою ходою.
Таких фарб немає
Влітку, ні зимою.
Недаремно осінь
Зветься золотою.
О. Війтик-Ющук
ОСІНь
... Осінь на узліссі
Фарби розбавляла,
Пензликом легенько
Листя фарбувала.
Вже руда ліщина,
Пожовтіли клени.
В пурпурі осіннім
Тільки дуб зелений.
Утішає ясен Не сумуй за літом!
Геть усі діброви
В золото одіто.
П. Осадчук
73

3. прослуховування аудіозапису п’єси жовтень з альбому пори року
п. і. чайковського
— Які картини викликала у вашій уяві ця музика Що ви хотіли б зараз робити (Слухати, як шурхотить листя під но-
гами, дивитись, як листя кружляє і падає, тощо.)
— Які почуття викликала у вас почута мелодія?
4. робота за малюнком «Осінь»
— Розкажіть, які зміни відбулися в природі з настанням осені.
5. колективне складання плану
План
1) Яка пора року настала) Якими стали дерева) Як змінилася трава) Як поводяться птахи) Яку роботу принесла осінь людям?
6. складання зв’язних речень
1) Робота над словником.
Осінь прилинула, завітала, прийшла.
Щедра, багата, чарівниця, художниця, красуня.
Дерева різнокольорові, барвисті, голі, безлисті, строкаті.
Трава пожовкла, висохла пошерхла, примерзла, зів’яла.
Птахи замовкли, затихли, збираються в зграї.
Веселу, клопітливу.
2) Робота над орфограмами.
Осінній, щедра, різнокольорові, прилинула, прийшла, пошерхла, зів’яла, збираються.
3) Запис речень.
Як записуватимуть речення учні, колективно чи самостійно вирішує вчитель.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
Робота в парах Прочитайте текст. Доповніть його, замінивши слова словосполученнями у потрібній формі. Співставте два тексти.
Прийшла осінь, пожовтіло листяна березах, почервоніло на осиках. Сонце вжене пекло, а злегка пригрівало землю.
Слова для довідки: зайнятися багрянцем, стояти на порозі, ласкаво пестити, спалахнути золотом.
Удосконалений текст
Стоїть на порозі осінь. Спалахнуло золотом листяна березах, зайнялося багрянцем на осиках. Сонце вжене пекло, а ласкаво пестило землю.
Vі. підсумОк урОку
— Що вам сподобалось у складених реченнях Які образні вирази ви запам’ятали?
74
Дата Клас Урок 32. ОснОва слОва
мета: формувати в учнів поняття про основу слова вчити виділяти змінну частину, визначати основу в словах розвивати мовлення виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 140, с. 65)
— Прочитайте розповідь проте, як хлібна стіл приходить.
2. словникова робота
Гра Збери склади»
[ця] [ву] [ли] ван [ди] ля не ді по [ка] [мил]
(Вулиця, диван, неділя, помилка)
3. гра «Зміни!»
— Змініть слова запитаннями, позначте закінчення.
Підводний
Курочка який?
хто?
якого?
кого?
якому?
кому?
яким?
ким?
— Що при цьому змінюється у слові?
4. каліграфічна хвилинка
Б б Бб Бабі бе бр тб зб
Бібліотека бабуся банкір
Бажання трудитися — то найдорожча знахідка Визначте закінчення у словах бібліотека, бабуся, банкір.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати слово, виділяючи в ньому закінчення. Але звертатимемо увагу не тільки на нього, ай на ту частину слова, яка залишається без закінчення.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. Ознайомлення з поняттям основа (вправа 141, с. 66)
— Прочитайте. У виділених словах назвіть закінчення Запам’ятайте! Частина слова без закінчення називається основою. Основу позначають так книги Знаючи закінченнями зможемо визначити основу слова. За основою ми пізнаємо саме слово, його значення Спробуйте відгадати слова за поданими частинами.


y
(учні роблять різні припущення);
-ий; -ій

y
(аналогічно).
— А яке слово ви впізнаєте, коли я скажу земл-? (Земля)
Яблуньк-?
Смачн-? (Смачний, смачна, смачні)
— Отже, що несе в собі основа (Значення самого слова.)
75

2. Ознайомлення з алгоритмом визначення основи
— Чи помітили ви певний порядок при визначенні основи?
Алгоритм визначення основи
Прочитай слово.
y
Виділи закінчення.
y
Познач основу так y
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. творче списування (вправа 142, с. 66–67)
— Спишіть прислів’я, вставляючи в словах пропущені закінчення. Позначте у цих словах закінчення й основу Які прислів’я про дружбу визнаєте Запишіть.
Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.
y
Дружба та братство — найбільше багатство.
y
Скажи мені, хто твій другі я скажу тобі, хто ти.
y
Дерево міцне корінням, людина — друзями Відгадайте загадку.
Якщо в слові неодмінно Є його частина змінна,
То є й та, що не зникає.
Як її ми називаєм? (Основа)
2. робота над текстом. розвиток мовлення (вправа 143, с. 67)
— Прочитайте. Визначте тему тексту. Доберіть заголовок. Перекажіть Визначте у виділених словах основу й закінчення Прочитайте текст ще разі знайдіть у ньому синоніми.
3. гра утвори слово (вправа 144, с. 67)
— Утворіть слова із пропонованих основі закінчень Запишіть утворені слова. Закінчення й основи відповідно позначте.
4. цікаво знати (Вправа 145, с. 67–68)
— Послухайте текст. Про що розповідає легенда Спишіть виділені слова, позначте у них основу Чи відомі вам інші українські легенди Розкажіть.
Словникова робота
Легенда — оповитий казковiстю, фантастичнiстю пеpеказ по наpодних геpоїв, iстоpичнi події. Наприклад, Легенда про Довбуша».
Легенда — це не казка, приблизний синонім поняття міф.
Vі. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим Що називається основою слова (Це частина слова без закінчення.)
— Як її визначити Розкажіть алгоритм визначення основи Яка роль основи слова (Несе в собі значення самого слова.)
— Цікаво знати, що слово основа колись мало значення головні, повздовжні нитки у тканині. Пізніше воно почало означати опору певної будівлі, найважливіші положення якоїсь науки, частину слова, що виражає основне значення.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 146, с. 68.
76
Дата Клас Урок 33. частини ОснОви
мета: закріпити в учнів поняття про закінчення та основу слова дати загальне уявлення протез яких частин може складатися основа слова розвивати мислення, мовлення виховувати пізнавальний інтерес.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— На попередніх уроках ми вже дослідили, що слово ділиться на закінчення та основу. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що основа, в свою чергу, теж має певні складові.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах (вправа 147, с. 68)
— Прочитайте і спишіть. У виділених словах позначте закінчення й основу Назвіть спільну частину основи. Це — корінь Назвіть частину основи перед коренем. Це — префікс Назвіть частину основи між коренем і закінченням. Це — суфікс.
2. складання таблиці будова слова»
Запам’ятайте! Основа слова може складатися з таких частин префікса, кореня і суфікса. Розгляньте в підручнику, як позначають на письмі ці частини основи.
На дошці — таблиця.
Будова слова
закінчення основа префікс корінь суфікс Цією таблицею ми будемо користуватися під час роботи.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. пояснення вчителя
КАЗКА-БУВАЛьЩиНА
Не за синіми морями,
Не за дальніми лісами,
А в Мовляндії-країні
Проживали друзі щирі.
Корінь — сивий дідуган,
Префікс — брат молодший,
Суфікс — справжній молодець,
Закінчення — на кінець.
77
Всі вони були сусіди,
Жили в злагоді і мирі.
Один одному служили
І слова нові творили.
Стануть дружно усі в ряд,
Вмить до нас заговорять.
І читаєм ми за-ряд-к-а,
А, можливо, це за-гад-к-а.
Як частини слова знаєш,
То слова всі прочитаєш.
О. Жуленко
— Основа слова може складатися з таких частин префікса, кореня і су- фікса.
Префікс:
стоїть перед коренем служить для утворення нових слів.
y
Корінь:
несе в собі основне значення слова.
y
Суфікс:
стоїть після кореня (
y
або між коренем і закінченням);
служить для утворення нових слів.
y
Закінчення:
змінна частина слова служить для зв’язку слів щоб знайти закінчення, потрібно змінити слово.
y
2. первинне закріплення (вправа 148, с. 69)
— Прочитайте і спишіть слова Позначте у цих словах закінчення і основу Визначте спільну частину (корінь) у кожній групі слів і позначте її дужкою.
3. робота над загадкою (вправа 149, с. 69)
— Прочитайте і відгадайте загадку У словах відгадки визначте закінчення й основу Усно складіть з цим словом речення.
4. робота над текстом. розвиток мовлення (вправа 150, с. 69)
— Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Перекажіть Чиє в тексті слова, вжиті в переносному значенні Назвіть їх і поясніть Спишіть. У виділеному реченні підкресліть підметі присудок. Усно встановіть зв’язок між членами речення Знайдіть у тексті слова з коренем -дощ-.
Vі. підсумОк урОку
— З яких частин може складатися основа слова Яку частину обов’яково має кожна основа Яка роль кореня Яка роль префікса Яка роль суфікса?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 151, с. 69.
78
Дата Клас Урок 34. спільнОкОреневі слОва. кОрінь
мета: сприяти усвідомленню учнями поняття про спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості слів вчити визначати корінь уряді спільнокореневих слів розвивати у дітей мовне чуття виховувати повагу до старших людей.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 151, с. 69)
— Назвіть у словах закінчення й основу Прочитайте слова, заховані у пропонованих словах.
2. каліграфічна хвилинка
Д д Дд Ді До ду ід од
Дідусь директор дятел
Де руки й охота, там скора робота Визначте закінчення в словах охота, робота.
3. словникова робота
Гра Знайди зайве слово»
Вересень, їжак, заєць, олівець. (Їжак)
4. робота над загадками
Нас слова міняють часто,
y
І, звичайно, це — на щастя,
Бо якби мине мінялись,
То слова не поєднались. (Закінчення)
Якщо в слові неодмінно Є частина змінна,
То є й та, що не зникає.
Як її ми називаєм? (Основа слова)
— Що таке закінчення Що таке основа З яких частин складається основа Без якої частини основи не буває слова?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про спільнокореневі слова.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота за малюнками (вправа 152, с. 70)
— Розгляньте малюнки і прочитайте підписи до них Дайте відповіді на запитання.
Що означає кожне зі слів?
y
Як можна назвати всі ці слова?
y
Чи є в них спільна частина Як вона називається Запишіть усі слова. Позначте у них спільну частину.
2. робота в групах (вправа 153, с. 70–71)
— Пригадайте, які слова називаються спільнокореневими, або спорідненими Як визначити корінь слова (Слова, у яких спільний корінь, є спільноко-
реневими (спорідненими) словами. У них корінь має спільне для всіх слів зна-
чення. Наприклад сад, садок, садовий, садівник.)
3. складання алгоритму визначення кореня
Алгоритм визначення кореня
Прочитай слово.
y
Добери спільнокореневі слова.
y
Порівняй їх. Визнач спільну частину. Це — корінь.
y
Виділи корінь умовною позначкою так y
— Доберіть по 2–3 ряди спільнокореневих слів. Визначте в них спільну частину — корінь Полічіть, скільки різних рядів спільнокореневих слів ви дібрали всім класом.
Веселий, веселити, веселка.
Зелений, зеленіє, зелень.
Лікар, ліки, лікувати.
Рід, рідний, рідня Доведіть, що це — групи спільнокореневих слів.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. вибіркове списування (вправа 154, с. 71)
— Прочитайте вірш Випишіть групами спільнокореневі слова. Позначте корінь.
2. вибірковий диктант
— Випишіть споріднені слова. Позначте корінь.
Тато мій — рибалка. Я теж люблю рибалити. Одного ясного сонячного днями пішли на риболовлю. У воді на мілині плавало безліч маленьких рибенят. Це був справжній рибний дитячий садок. Тільки от великі риби, почувши нас, повтікали.
Vі. підсумОк урОку
— Що нового дізналися на уроці Які цінні думки запам’ятали? (Корінь — це спільна частина спорід-
нених слів. У корені закладене основне значення слова. Корінь може звучати
однаково, та в словах набирати різних значень.)
— Як визначити корінь Які слова називаються спільнокореневими? Наведіть приклади.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 155, с. 71.
80
Дата Клас Урок 35. рОЗріЗнення синОнімів, спільнОкОреневих слів
та ріЗних ФОрм ОднОгО й тОгО самОгО слОва
мета: вчити учнів розрізняти під керівництвом учителя синоніми, спільнокореневі слова і форми того самого слова розвивати увагу до лексичного значення слів виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 155, с. 71)
Вправа 155.
— Прочитайте спільнокореневі слова. Назвіть у них основу й корінь.
2. каліграфічна хвилинка
Е е Ее Ех ве ме ере бе
Олень олівець цукерка
ех, якби та якби та в роті виросли гриби Доберіть споріднені слова до слова гриби.
3. словникова робота
Гра від Діда-Буквоїда д кт нт з вд нн в вт р к ч т нн
(Диктант, завдання, вівторок, читання)
4. робота над віршем
— Прочитайте вірш, знайдіть спільнокореневі слова, випишіть їх у зошиті позначте корінь.
СЛОН
Слон, слониха й слоненя
Йдуть купатися щодня.
Має радість слоненятко,
Бо його купає татко.
В. Кравчук
— Розгляньте уважно всі виписані слова (слон, слониха, слоненя, слоне-
нятко) і зробіть висновок проте, яке слово допомогло встановити в них корінь (Слово слон, бо в словах слониха, слоненя, «слоненятко» була
спільна частина «слон-».)
— Які слова називають спорідненими (Такі, що мають спільну частину
з однаковим значенням.)
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, чим розрізняються споріднені слова і форми одного і того самого слова.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. пояснення вчителя
Гра «Відгадай»
«Білі мухи налетіли Що це (
y
Сніг)
Сильний сніг. (
y
Сніговій)
День, коли йде сніг. (
y
Сніговий)
Як назвати сніг пестливо. (
y
Сніжок)
Як назвати снігову зірочку. (
y
Сніжинка)
— Назвіть споріднені, або спільнокореневі, слова.
Сніг, сніговій, сніговий, сніжок, сніжинка.
81

— Чи мають вони спільну частину («Сніг-»; в деяких словах «сніж-»)
— Чому (Бо відбувається чергування в корені.)
— Чи змінюється значення слів (Так)
— Чому (Бо утворюються нові від кореня за допомогою суфіксів.)
— Змінимо слово сніг запитаннями (нема чого?) снігу засипало (чим?) снігом Це слова, які різняться тільки закінченням, тобто це одне і те саме слово Чиє в них спільна частина (Сніг-)
— Чи змінюється значення цих слів (Ні)
— Як ви вважаєте, чому (Значення його не змінюється, бо залишається
незмінною основа.)
2. робота в групах (вправа 156, с. 71–72)
— Порівняйте слова в кожному з пунктів завдання. Зробіть висновки) Слова, близькі зазначенням (синоніми): сніговій, хуртовина, метелиця, заметіль, завірюха, хурделиця, віхола, завія) Спільнокореневі, або споріднені, слова сніг, сніговій, сніговий, сніжок, сніжинка) Слова, які різняться тільки закінченням (різні форми того самого слова): сніг, снігу, снігом, снігів, снігами, у снігах, снігам.
Висновок. Спільнокореневі — це слова, що мають спільну частину — корінь з однаковим значенням і утворюються за допомогою закінчень, суфіксів, префіксів.
Форми слова утворюються за допомогою спільної частини — кореня з однаковим значенням і закінченням. Значення форм слова не змінюється, бо залишається незмінною його основа.
Синоніми — близькі зазначенням слова.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. розподільне списування (вправа 157, с. 72)
— Прочитайте текст. Чому він поділений на абзаци Випишіть в один рядок спільнокореневі слова до слова зима, а в інший — слово зима з різними закінченнями (різні форми цього слова).
— Доберіть синоніми до слів безлистий, гуде, завірюха.
Безлистий — голий, опавший, чорний (ліс).
Гуде — шумить, свище, віє, гуляє, дме.
Завірюха — хуртовина (сильний вітер зі снігом), буран, заметіль, пурга, хуга, віхола, метелиця, розм.: хурделиця, сніговій, сніговійниця, сніговиця, завія, пороша, зав’юга, стужа.
— Прочитайте тлумачення слова брунатний.
2. робота в парах (вправа 158, с. 72)
— Вилучіть зайве слово. Поясніть свій вибір.
3. тестування (див. додаток нас. 38)
Vі. підсумОк урОку
— Як утворюються форми слова Наведіть приклади Які слова називаються спільнокореневими? Наведіть приклади Для чого слід уміти розрізняти ці слова?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 159, с. 73.
82
Дата Клас Урок 36. рОЗріЗнення слів іЗ кОренями,
щО Звучать ОднакОвО, але мають ріЗне Значення
мета: вчити учнів розрізняти між собою групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але мають різне значення розвивати мовне чуття виховувати любов до української мови, прагнення краще вивчати і досліджувати її.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 159, с. 73)
— Згрупуйте слова, поясніть, як ви їх згрупували) Сум, сумний, сумувати — споріднені сумувати, журитися, нудьгувати — синоніми сумний, сумного, сумному — різні форми того самого слова) Майстер, майстра, майстрові — різні форми того самого слова майстер, майструвати, майстерний — споріднені майструвати, виготовляти, робити синоніми.
2. каліграфічна хвилинка
Є є Єє нє лє єс єр
Єнот заєць ллє
Є в глечику молоко, та голова не влізе Як вирозумієте прислів’я?
У яких словах кількість букві звуків різниться?
3. словникова робота
Гра Склади слова — назви професій»
ооксмнват аттеудп идерторк каемхні
(Космонавт, депутат, директор, механік)
4. гра дослідіть та доведіть»
— Прочитайте речення, записані на дошці.
У нашому будинку живе видатний письменник. Біля будинка росте велике дерево. За будинком проходить магістраль Що ви можете сказати про виділені слова (будинку, будинка, будинком вони споріднені чи це форми слова будинок? Доведіть. пОвідОмлення теми і мети урОку.

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про ще одну цікаву особливість слів української мови. Будемо вчитися розрізняти групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але мають зовсім різне значення Як вигадаєте, чи можна такі слова назвати спільнокореневими? Чому?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал