Уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою


IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалуСкачати 174.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка8/9
Дата конвертації08.11.2016
Розмір174.25 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. гра Однакові чи різні (вправа 160, с. 73)
— Прочитайте слова. Позначте у них корені Поміркуйте і скажіть, чи однакові зазначенням корені слів першого і другого рядків Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення це різні корені. Наприклад, слова літак, літо — не спільнокореневі, бо в них корені, різні зазначенням. робота за малюнками (вправа 161, с. 73)

— Розгляньте малюнки. Прочитайте слова Чому ці слова не є спільнокореневими?
— Доберіть до кожного з них спільнокореневі. Запишіть їх і позначте ко- рені.
Вода, водичка, підводний, водяний, водяник, водопостачання, водогін.
Водій, водити, проводжати, заводити.
Міст, мостовий, мостити, місток, місточок, мостик.
Місто, містечко, приміський, заміський, містечковий, міський.
Фізкультхвилинка
Щось стомилась наша спинка
І затерпли пальці.
Встанем, друзі, на хвилинку,
Скачем на скакалці.
Присідаєм і встаємо,
Пальцям працю ми даємо:
В кулачок із кулачка,
Щоб була рука гнучка.
Трохи шию розім’яли
І за парти посідали.
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
Списування (вправа 162, с. 74)
— Спишіть. Підкресліть спільнокореневі слова. Позначте у них корінь Чиє в тексті слова з коренями, які звучать однаково, але мають різне значення Назвіть їх Назвіть у реченнях головні члени. У третьому реченні усно встановіть зв’язок між усіма членами.
Vі. підсумОк урОку
— Як утворюються форми слова Наведіть приклади Які слова називаються спільнокореневими? Наведіть приклади Для чого слід уміти розрізняти ці слова?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 163, с. 74.
84
Дата Клас Урок 37. чергування гОлОсних о, е Зі у кОренях слів
мета: формувати уявлення учнів проте, що водному й тому самому корені голосні звуки можуть змінюватися (чергуватися) при змінюванні слів або добиранні споріднених розвивати вміння зіставляти, узагальнювати розвивати зв’язне мовлення виховувати доброзичливість.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 163, с. 74)
— Прочитайте речення. Чиє спільнокореневими виділені слова Що спільного в значенні всіх цих слів Які інші спільнокореневі слова можна дібрати до цих слів?
Рід — родина, родинне, рідний, рідненька, споріднені, поріднилися Назвіть синоніми до слова архітектор.
2. каліграфічна хвилинка
Ж ж Жж дж лж жв
Журавель жайворонок джміль
З ранку до вечора на пасіці дзвенить бджолина музика Установіть зв’язок слів у реченні визначте кількість звуків і букву словах дзвенить, бджолина.
3. словникова робота
Гра Збери склади»
[ди] ти на [тел] [дя] дар [ка] лен [во] [чер] [ний]
(Дитина, дятел, календар, червоний)
4. робота над загадками частини основи (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми прослідкуємо за зміною (чергуванням) голосних у коренях слів, ви навчитеся розпізнавати однакові корені зі зміною звуків.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. мовні дослідження (вправа 164, с. 74)
— Прочитайте слова. Зверніть увагу на зміну голосних звуків у коренях слів Запам’ятайте! У коренях слів можуть чергуватися звуки о та е зі ножі — ніж, осені — осінь У якому складі (закритому чи відкритому) написано і? У якому складі
(закритому чи відкритому) пишемо о та е?
— Зробіть висновок.
Висновок. У багатьох словах в українській мові о, е чергуються зі у відкритих складах виступає о, е, у закритих — і.
В переливах слів ми раді
Відтінити тут одне:
Там де І в закритім складі,
У відкритім — О та Е.
У закритім складі кінь,
У відкритому — коня.
У закритім складі шість,
У відкритому — шести.
Не кінець тут прикладам Ще раз вам викладем:
Лебідь — лебедя обід — обода,
Невід — невода, чобіт — чобота...
85
Поміркуй над цим, прикинь Не поїдем навмання.
У закритім складі гість,
У відкритім — гостя жди.
А є й виняток!
Хобот — хобота.
Й ще сучасніший:
Робот — робота.
Д. Білоус
2. вправляння у змінюванні слів (вправа 165, с. 75)
— Змініть слова так, щоб змінився голосний звуку корені Побудуйте словосполучення з кожною парою слів. Запишіть за зразком.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота над віршем (вправа 166, с. 75)
— Прочитайте вірш. Поміркуйте, чому він так названий Доберіть споріднені слова до слова бабуся.
Бабуся — бабусенька, бабусечка, бабуня, бабусечка Зверніть увагу на виділені слова. Змініть усно ці слова так, щоб голосний звуку них змінився.
2. вибіркове списування (вправа 167, с. 75)
— Прочитайте. Випишіть з тексту спільнокореневі слова, в яких змінюється голосний у корені Усно зробіть звуко-буквений аналіз слова дзвонить.
3. робота в парах
1) Доповніть словосполучення формою слова, що означає один предмет.
Навчальні речі — навчальна...
круторогі воли — круторогий...
дерев’яні столи — дерев’яний...
кухонні ножі — кухонний...
сильні громи — сильний...
2) Змініть форму слова за зразком.
є
нема
радість —
радості
слова школа ремінь лебідь сім —
Vі. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Які зміни можуть відбуватися у корені слова при змінюванні слова або добиранні споріднених слів Чергування яких голосних звуків ми вчили на уроці У якому складі — відкритому чи закритому — чується звук і У якому складі — відкритому чи закритому — чуються звуки о, [е]?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 168, с. 76.
86
Дата Клас Урок 38. чергування пригОлОсних
[г], к, х іЗ ж, ч, ш із, ц, [с’]
мета: ознайомити учнів із чергуванням приголосних звуків у коренях спільнокоре- невих слів виробляти вміння змінювати приголосні звуки при змінюванні слів, правильно вживати і вимовляти слова розвивати зв’язне мовлення виховувати пізнавальний інтерес.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 168, с. 76)
— Прочитайте добрані до поданих слів споріднені. Назвіть у них основу і корінь. Які ще частини основи є в цих словах?
2. каліграфічна хвилинка
З з Зз Зе за зн рз вз
Завдання загадка зозуля
Згода дім будує, а незгода руйнує Підкресліть слова з буквами, що позначають м’які приголосні звуки запишіть звукову модель слова руйнує.
3. словникова робота
Гра Знайди склад»
ве...сень ву...ця дина ка...дар
(Вересень, вулиця, дивина, календар)
4. гра «Зміни!»
— Поставте слова, подані у дужках, у потрібну форму. Підкресліть букви, що чергуються.
Дерев’яний (столи) Сильний (болі) Гострий (роги) Гарна (речі) —
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що в українській мові при утворенні і змінюванні слів може відбуватися чергування приголосних звуків, тобто заміна одних звуків іншими.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. мовні дослідження (вправа 169, с. 76)
— Прочитайте слова. Які звуки чергуються в коренях Якими буквами вони позначені Запам’ятайте! У корені слів чергуються приголосні звуки г, к, х із ж, ч, ш із, ц, с. Наприклад нога — ніжка — (на) нозі, рука — ручка — (на) руці, вухо — вушко — (у) вусі.
Чергування не змiнює значення слiв, їх загальний змiст зберiгається. Чергуватися звуки можуть лише у коренях.
2. первинне закріплення (вправа 170, с. 76)
— Прочитайте прислів’я. Якою темою вони об’єднані?
87

— Спишіть, підкресліть спільнокореневі слова. Позначте у них корінь. Назвіть звуки, які чергуються.
Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій уклоніться
За щасливий день вчорашній.
Всі до сонця потягніться,
Вліво, вправо нахиліться,
Веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
І за парти тихо сядьте.
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. вибіркове списування (вправа 171, с. 76–77)
— Прочитайте. Випишіть з вірша слова, споріднені зі словами мурахи,
вага. Позначте у них корінь. Підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються Накресліть схему виділеного речення. Назвіть за поданою схемою звуки у слові бджоли.
2. вправляння у змінюванні слів (вправа 172, с. 77)
— Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова. Змініть їх або доберіть до них спільнокореневі так, щоб відбулося чергування звуків у коренях.
3. робота в парах
— Змініть подані слова так, щоб у корені відбулося чергування приголосних звуків.
Дорога, щука, берег, рука, книга, муха, кожух, подяка, нога, горіх, поріг, урок.
Vі. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим Для чого потрібно вивчати чергування голосних та приголосних у корені слів?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 173, с. 77.
88
Дата Клас Урок 39. урОк рОЗвитку Зв’яЗнОгО мОвлення.
складання тексту-міркування
книга — твій друг, беЗ неї — як беЗ рук»
мета: формувати в учнів уміння будувати текст-міркування; вчити зв’язно викладати свої думки показати значення книги ужитті людини розвивати мовлення виховувати дбайливе ставлення до книги.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
Розгадування кросворда. Вчить читати й рахувати,
І писати, і співати
Всіх дітей довкола
Наша люба. (школа).
2. На базарі їх не купиш,
На дорозі не знайдеш,
І не зважиш на терезах,
І ціни не підбереш. (Знання)
3. Чорне насіння
На білому полі.
Той його сіє,
Хто це уміє. (Письмо)
4. Лиш помилка суне носа На підмогу її просимо.
Потанцює, покружляє І помилки вже немає!
В кого ж виникла ця думка
Щоб з’явилась дивна. (гумка)?
5. У портфелі є хатинка Ручки там живуть, резинка,
Клей, лінійка, кутники Школярів помічники. (Пенал)
1
К Н и ГА Яке слово вийшло у виділеному стовпчику Чи подобається вам читати книги Які книжки ви любите читати Які книжки є у вас удома?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми будемо складати і записувати текст-міркування за темою Книга — твій друг, без неї — як без рук».
89

IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. колективна підготовча робота
1) Бесіда.
— Які типи текстів вам відомі Над якими типами текстів ми вже працювали Що визнаєте про текст-міркування? (У тексті-міркуванні ми доводимо
або заперечуємо, чому предмет або особа такі.)
Структура тексту міркування (опорна схема — на дошці)
Твердження
Доведення
Висновок Чим текст-міркування відрізняється від інших типів текстів?
2) Опрацювання зразка тексту-міркування Ярослав Мудрий».
— Прочитайте уважно текст!
ЯРОСЛАВ МУДРиЙ
Князя Ярослава народ назвав Мудрим. Чому?
За його правління Київська Русь розквітла, зміцніла, здобула визнання серед інших держав. Князь Ярослав дуже любив книги, усе життя збирав їх. Уроці він заснував при Київському Софійському соборі першу бібліо- теку.
Ярослав Мудрий був справді видатним державним діячем. Із таким іменем назавжди ввійшов у історію Про кого цей текст Хто такий Ярослав Мудрий Що цікавого дізналися про цю видатну людину Знайдіть та прочитайте твердження (доведення, висновок).
2. складання тексту-міркування за темою книга — твій друг,
без неї — як без рук (усно)
Зразок
Книга — це диво. Без неї — як без рук. Вона приносить людині користь.
Книга вчить мене розуму, доброти, чесності, сміливості. Вона вчить мене шанувати людей.
Я люблю і бережу книги.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. самостійна робота
— Напишіть текст-міркування за поданим початком За бажанням ви можете дібрати заголовок.
2. Заслуховування текстів-міркувань, аналіз текстів
Vі. підсумОк урОку
— Що робить і що дає книга Допишіть слова, які відповідають на питання що робить?
книга
— Чому книгу вважають джерелом знань (Навчає, повідомляє, збагачує,
розважає, радить, розказує, розвиває, відкриває, допомагає, ознайомлює)
90
Дата Клас Урок 40. вимОва і правОпис слів
З ненагОлОшеними е, и в кОренях
мета: вчити учнів правильно вимовляти і писати слова з ненаголошеними е та и в коренях розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними е, и в коренях виховувати бережливе ставлення до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 173, с. 77)
Вправа 173
— Прочитайте спільнокоре неві слова, в корені яких відбувається чергування приголосних звуків Прочитайте складені речення.
2. каліграфічна хвилинка
и ин им ил ри ди
Диктант дитина диван
З рідної хати починається для мене Батьківщина Поясніть уживання великої букви визначте кількість звуків і букву словах рідної, Батьківщина.
3. словникова робота
Гра Знайди зайве слово»
Київ, Україна, український, Батьківщина. (Батьківщина)
— Запишіть слова земля, озерце, джерельце, водичка, зозуля, урожай.
— Розставте наголоси. Назвіть у словах наголошений склад. Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як позначаються на письмі звуки е, и у ненаголошених складах.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах (вправа 174, с. 78)
— Прочитайте словосполучення. Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях Як вимовляємо голосні звуки в наголошених складах Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними е и, и е. Пригадайте правило про вимову цих ненаголошених голосних, вивчене в 2-му класі. (Ненаголошені звуки е, и вимовляються невиразно. Ненаголошений
звук е у вимові наближається до и, а и — до е. Наприклад [ли
е
сток],
[озе
и
ро].) Покажіть своє вміння перед класом.
2. робота над віршем (вправа 175, с. 78)
— Прочитайте виразно вірш. Правильно вимовляйте виділені слова. Зверніть увагу, що ненаголошений голосний е у вимові наближається до и, а ненаголошений и — до е Спишіть. У виділених словах поставте наголоси, підкресліть букви, що позначають ненаголошені звуки е, [и].
91

Запам’ятайте! Під час письма слова з ненаголошеними е, и потрібно перевіряти наголосом. Щоб знати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі кореня, слід змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Наприклад: земля — землі, життя — жити.
Фізкультхвилинка
Щось стомилась наша спинка
І затерпли пальці.
Встанем, друзі, на хвилинку,
Скачем на скакалці.
Присідаєм і встаємо,
Пальцям працю ми даємо:
В кулачок із кулачка,
Щоб була рука гнучка.
Трохи шию розім’яли
І за парти посідали.
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. вправляння у добиранні перевірних слів (вправа 176, с. 79)
— До поданих слів доберіть спільнокореневі так, щоб ненаголошені е, и стали наголошеними. Запишіть слова парами. Корені позначте. Поставте наголоси. гра Заміна (вправа 177, с. 79)

— Змініть словосполучення так, щоб голосні в коренях виділених слів стали наголошеними. Запишіть за зразком, вставляючи пропущені букви.
Vі. підсумОк урОку
— Як вимовляється звук е в ненаголошеному складі Як вимовляється звуки в ненаголошеному складі Як дізнатися, яку букву (е чи и) потрібно написати в ненаголошеному складі кореня слова?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 178, с. 79–80.
92
Дата Клас Урок 41. ненагОлОшені е, и,
які перевіряються нагОлОсОм
мета: вчити учнів знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними е, и в коренях виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати перевірні слова для написання ненаголошених е, [и].
IV. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота в групах (вправа 179, с. 80)
— Розгляньте малюнок. Усно складіть за ним невеличку розповідь за темою У бібліотеці. Уживайте такі слова і вирази у дитячій бібліотеці, ба-
гато книжок, у кожній книжці, на сторінці, біля столу, книжкові полиці,
читач, бібліотекар.
Словникова робота
Що означає слово бібліотека? (З грецької — зібрання книг»)
— Слово бібліотека прийшло до нас з грецької мови і означає «бібліон» — книжка, тека — сховище Яка бібліотека була першою у Київській Русі і хто її засновник (Бібліо-
тека Ярослава Мудрого при Софіївському соборі.)
2. розвиток мовлення (вправа 180, с. 80)
— Запишіть відомості про книжки, які ви нещодавно прочитали.
3. вправляння у добиранні перевірних слів (вправа 181, с. 81)
— Прочитайте слова з двома ненаголошеними голосними, добираючи до них з довідки слова для перевірки спочатку першого, а потім — другого звуків. Запишіть подані і дібрані слова за зразком Поставте наголоси. Підкресліть букви, які позначають наголошені звуки е, и. Зверніть увагу щоб ненаголошений звук став чітким і виразним, його треба поставити під наголос Пригадайте правило перевірки ненаголошених е, и. (Щоб знати, яку
букву (е чи и) написати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово
або дібрати до нього споріднені слова так, щоб ненаголошений звук став наго-
лошеним.)
Запам’ятайте! Підібране слово з наголошеним звуком називається пе-
ревірним. Ним можна перевірити, яку букву писати — е чи и: село — села, димок — дим.
Все важливе в нашій мові,
Ось, приміром, річ така:
Е чи И писати в слові Часто сумнів виника:
сЕло чи сИло?
Якщо ясно, тоне дуже Щоб уникнуть зайвих мук,
Ти під наголос, мій друже,
93
Зразу став сумнівний звук:
Село — села.
Звук виразно зазвучить Як писать тебе навчить.
Д. Білоус
— Зробіть (усно) звуко-буквений аналіз слова дерев’яний.
Фізкультхвилинка
4. усне виконання вправи 182 (с. 81)
— Прочитайте слова з ненаголошеними, добираючи до них перевірні. У словах ставте наголос Числова блискучий і блискавка спільнокореневі? Доведіть Так, спільнокореневі, бо у них однакові корені блиск- і однакове зна- чення.
Блиск — блискучий, блискотіти, блискавка, блискавиця, блиснути, блискати, блискіт, блищати.
5. робота в парах
— Спишіть, добираючи до слів з пропущеними буквами перевірні.
Сх..лити, л..сточки, т..мніє, в..сняний, в..селий, кр..ло, л..жить, л..тить, ст..пи, ш..поче, т..хенько, ш..рокий, к..слиця, м..док, в..сокий, гл..бокий, д..міти, гр..чаний, в..шневий, с..ло.
— Говорять, що в цих словах орфограма — ненаголошені е, и в корені слова, що перевіряються наголосом.
Орфограма — це написання певного звука, слова. Таке написання визначається й закріплюється тим чи іншим правилом (орфографічним).
6. гра Обери перевірне слово»
— Яке зі слів підходить для перевірки орфограми у слові?
С..лач — села, сила.
В..сляр — весла, вислав.
Кр..чати — крекче, крик.
Ш..потіти — шепіт, шип.
7. самостійна робота
— Спишіть. Підкресліть орфограму.
Садок в..шневий коло хати,
y
Хрущі над вишнями гудуть.
Вода оживляє і луки, і поле,
y
Співає, дзюркоче, тече і ш..поче.
V. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим Як вимовляється звук е в ненаголошеному складі Як вимовляється звуки в ненаголошеному складі Як дізнатися, яку букву (е чи и) потрібно написати в ненаголошеному складі кореня слова Яке слово називається перевірним?
Vі. дОмашнє Завдання
Вправа 183, с. 81–82.
94
Дата Клас Урок 42. вимОва та правОпис слів іЗ ненагОлОшеними е, и,
щО не перевіряються нагОлОсОм
мета: вчити учнів користуватися орфографічним словником для перевірки написання слів із ненаголошеними е, и в коренях, що не перевіряються наголосом збагачувати словниковий запас розвивати зв’язне мовлення виховувати культуру мов- лення.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми будемо вивчати вимову і правопис слів із ненаголошеними е, и в коренях, що не перевіряються наголосом, працюватимемо з орфографічним словником.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. мовні дослідження (вправа 184, с. 82)
— Прочитайте слова. Чи можна в цих словах перевірити ненаголошені е, и наголосом?
Запам’ятайте! Правопис багатьох слів із ненаголошеними е, и у корені не можна перевірити наголосом. Наприклад орден, герой, директор. Такі слова називають словниковими. Їх правильне написання перевіряють за орфографічним словником і запам’ятовують.
2. робота з орфографічним словником
Але є слова, що в них
Написання голосних
Через наголос бува
Перевірить неможливо,
А тому такі слова
Пам’ятати нам важливо.
Я включаю їх у вірш:
Це, наприклад, керувати,
Це — легенда і чекати,
Це — левада і леміш.
Д. Білоус
Ну ж бо спробуйте, малята,
В словнику слова шукати!
Ап..льсин, к..шеня, абр..кос, пш..ниця, оч..рет, хв..лина, д..ректор.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота за малюнками (вправа 185, с. 82)
— Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених на них предметів Перевірте за орфографічним словником написання цих слів Поставте наголоси. Підкресліть букви, які позначають ненаголошені е, [и].
Словникова робота
Бетон — будівельний матеріал, виготовлений із суміші твердих матеріалів
(піску, щебеню, глини та ін.) і цементу.
Очерет — болотяна трав’яниста рослина з високим стеблом і розлогою пірамідальною волоттю.
Черемха — кущ або дерево, квітки білі, запашні, зібрані в китиці росте у листяних лісах на берегах водойм.
Абрикос — дерево і його плід оранжевого кольору з крупною кісточкою.
95

Апельсин — вічнозелене південне плодове цитрусове дерево, помаранча, і запашний, соковитий плід цього дерева.
2. утворення словосполучень (вправа 186, с. 83)
— Прочитайте. До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого і запишіть утворені словосполучення Із двома словосполученнями (за вибором) складіть і запишіть речення.
Словникова робота
Горизонт — лінія перетину неба і земної поверхні, небокрай, виднокруг, обрій.
Пшениця — злакова рослина, із зерна якої виробляють біле борошно, крупу.
Пиріг — печений виріб із тіста з начинкою (яблучний, ароматний, свіжий,
рум’яний, смачний).
Апетит — бажання їсти, охота до їди Коли так кажуть вовчий апетит (Дуже гарний апетит.)
3. списування (вправа 187, с. 83)
— Спишіть словосполучення. Перевіряйте за орфографічним словником написання слів із пропущеними буквами Правильно вимовляйте і пишіть:
кишеня ретельно керувати верблюд килим метал квиток криниця кермо велосипед
4. гра е чи и (вправа 187, с. 83)
— Прочитайте слова. Поміркуйте, чи можна перевірити написання в них пропущених букв наголосом. Спишіть.
Пам’ятайте! Правильно писати ці та інші слова допоможе орфографічний словник Зі словами ремонт і ретельно складіть і запишіть одне речення. (Робочі
ретельно виконали ремонт.)
Словникова робота
Директор — керівник підприємства, організації, навчального закладу.
Депутат:
1) Член органу державної влади, обраний виборцями) Обрана або визначена особа, уповноважена для виконання певного дору- чення.
Президент:
1) Вибраний голова, керівник установи, організації, товариства) У багатьох країнах — обраний на певний термін голова держави.
Колектив — група, сукупність людей, що працюють водній організації
(підприємстві, установі). У широкому розумінні — люди, об’єднані загальними ідеями, інтересами.
Vі. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим Який вид роботи ви навчилися сьогодні виконувати Які слова називають словниковими Які нові слова ви сьогодні запам’ятали?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 189, с. 84.
96
Дата Клас Урок 43. кОнтрОль та Оцінювання Знань
За темами речення,
«слОвО. Значення слОва», «будОва слОва»
мета: перевірити мовні знання учнів за темами Речення, Слово. Значення слова, Будова слова розвивати писемне мовлення виховувати охайність, культуру оформлення письмових робіт.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. пОвідОмлення теми, мети урОку
ііі. викОнання тестОвих Завдань
1 варіант
1. Визнач тип речення.
Як гарно у весняному лісі!
а) Розповідне, неокличне;
б) розповідне, окличне;
в) спонукальне, окличне. Знайди словосполучення, у якому слово золотий ужите у переносному зна- ченні.
а) Золоті руки;
б) золота обручка;
в) золотий годинник. Познач групу спільнокореневих слів.
а) Маленький, малюк, малюнок;
б) море, моряк, морський;
в) малина, мальовничий, маляр. До поданих слів добери перевірні слова. Устав пропущені букви.
Ст..мніло —
л..сточок —
кн..жковий —
ш..поче —
5. Випиши з тексту слова з пропущеними буквами. Устав потрібні літери. Добери перевірні слова.
Стояло тихе предв..чір’я. Ми йшли й м..лувалися осіннім лісом. А він поринув в урочисту тишу. Сонце яскраво освітлювало в..ршечки древ. Їхнє в..рховіття здавалось золотавим. Особливо вабили зір клени. Ген в..днілися кущі глоду. Важкі ґрона зв..сали до з..млі. (За І. Кирієм)
6. Добери і запиши 5–6 слів, правопис яких потрібно перевіряти за словником варіант
1. Визнач тип речення.
Діти, бережіть пам’ять про свій рід!
а) Спонукальне, неокличне;
б) спонукальне, окличне;
в) розповідне, окличне. Знайди словосполучення, у якому слово срібний ужите в переносному зна- ченні.
а) Срібний голос;
б) срібна ложка;
в) срібний браслет.
97

3. Познач групу спільнокореневих слів.
а) Сіль, солонка, сільський;
б) спів, співаночка, співати;
в) хвилина, хвиля, хвилюватися. До поданих слів добери перевірні слова. Устав пропущені букви.
В..снянка —
в..шневий —
л..генький —
д..рев’яний —
5. Випиши слова з пропущеними буквами. Устав потрібні літери. Добери перевірні слова.
Яринка зуп..нилася на ґанку. Ст..жина губилась у траві. Трава була всипана росою. А в кожній ро сиці відбивалося сонце, яке весло виз..рало з-за вишні й підморгувало дівчинці. Нагороді розквітли в..ликі соняшники. Вони пов..ртали за сонцем свої пишні голови. (За Л. Письменною)
6. Добери і запиши 5–6 слів, правопис яких потрібно перевіряти за словником. підсумОк урОку
— Чи складними для вас були завдання перевірної роботи Яке завдання було найцікавішим?
дОдатОк дО урОку 46
1. перевірка домашнього завдання (вправа 197, с. 87)
— Прочитайте слова і дібрані до них спільнокореневі.
— Прочитайте пари слів, чітко вимовляючи кінцеві звуки у дібраних словах. Назвіть корені, у яких чергуються голосні звуки.
2. каліграфічна хвилинка
Г ГГ Гг Го гр го гл яг гу га
Голови в грибка нема, на ногу шапку одяга.
— Підкресліть у словах дзвінкі приголосні До яких з них можна дібрати глуху пару?
3. словникова робота
Гра Знайди склад»
спа..бі де..тат бібліо..ка ки..ня кри..ця
(Спасибі, депутат, бібліотека, кишеня, криниця)
4. робота в групах
— Доберіть 5 слів, останній звук яких буде дзвінким. (Лід, мед, ліз, мороз,
лікар)
— Доберіть 5 слів, останній звук яких буде глухим. (Жук, час, суп, мак,
сміх)
98
Дата Клас Урок 44. аналіЗ перевірнОї рОбОти. вимОва слів
іЗ дЗвінкими та глухими пригОлОсними Звуками
мета: поглибити уявлення школярів про дзвінкі і глухі приголосні звуки розвивати навички розрізняти глухі і дзвінкі приголосні виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. аналіз контрольної роботи
2. перевірка домашнього завдання (вправа 189, с. 84)
— Прочитайте народні прикмети. Які пропущені букви вставили Які перевірні слова дібрали Які інші народні прикмети, пов’язані з явищами природи, визнаєте
Розкажіть.
Грім гримить — хліб буде родить.
y
Як у травні дощ надворі, то восени хлібу коморі.
y
Якщо сніг гне гілля, врожай буде рясний.
y
3. каліграфічна хвилинка
М м Мм Мо ом ор оп во
Медаль гумка ім’я
Моє тобі побажання — будь людиною Визначте наголосу словах запишіть звукову модель слова людиною.
4. словниковий диктант
— Запишіть слова, опис яких подається, поставте наголос.
Плід цього дерева оранжевого кольору з крупною кісточкою. (
y
Абрикос)
Вічнозелене плодове цитрусове дерево, яке росте на півдні, плід його запашний і соковитий жовтогарячого кольору. (Апельсин)
Безбарвна легкозаймиста горюча рідина, яку добувають з нафти, застосовується як моторне паливо, розчинник. (Бензин)
Велика одногорба або двогорба тварина, мешкає в пустелях і сухих степах. y
(Верблюд)
Дев’ятий місяць року. (
y
Вересень)
Особа, яка виявляє відвагу, хоробрість і самовідданість у бою чи у праці. y
(Герой)
Лінія перетину неба і земної поверхні. (
y
Гори зонт)
Письмова робота, вправа для засвоєння або перевірки грамотності, яка полягає в записуванні тексту, що диктується. (Диктант)
Частина одягу у вигляді вшитої до нього торбинки для дрібних речей, грошей. (Кишеня)
Міська швидкісна електрична залізниця, що проходить переважно під землею в тунелях. (Ме тро)
Вид мистецтва, що відображає життя у сценічній дії, здійснюваній акторами перед глядачами. (Театр)
— Як перевірити написання слів із ненаголошеними голосними, які не перевіряються наголосом. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.
99

IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах (вправа 190, с. 84–85)
— Вимовте приголосні звуки, позначені поданими буквами та буквосполу- ченнями. Поспостерігайте за вимовою Які з цих звуків вимовляються зовсім безголосу, тільки з шумом А під час вимови яких чуємо і голос Пригадайте Коли вимовляємо дзвінкі приголосні звуки, чуємо голосі шум, а коли вимовляємо глухі, то чуємо тільки шум Розгляньте таблицю (с. 85). Пригадайте вивчене про парні дзвінкій глухі приголосні та про ті, що не мають пар Назвіть парні дзвінкій глухі приголосні Назвіть дзвінкі приголосні, що не мають пар Назвіть глухі приголосні, що не мають пар.
2. усне виконання вправи 191 (с. 85)
— Прочитайте виразно слова Скажіть, які з виділених букв позначають дзвінкі, а які — глухі приголосні звуки.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
— Прочитайте заголовок тексту. Про кого йтиметься в тексті В один рядок за зразком нас випишіть з тексту кілька слів, у яких приголосні звуки тільки дзвінкі, а в другий у яких усі приголосні глухі Розберіть за членами виділене речення Зверніть увагу В українській мові дзвінких приголосних більше, ніж глухих. І в словах дзвінкі звуки трапляються частіше. Цим і пояснюється милозвучність, краса нашої мови.
Гра Закінчи слово»
Учитель читає речення, не називаючи кінцевого звука останнього слова, а діти хором називають його і піднімають картку з відповідною буквою.
Виріс в лісі білий гри. (б).
Петро хворий на гри. (п).
У собаки гострий зу.. (б).
На обід в нас буде су.. (п).
В цього міста давній гер.. (б).
Є в Марійки гострий сер. (п).
Хлопці наловили ри.. (б).
Насадили в парку ли.. (п).
У траві сховався ву.. (ж).
Розлили постолу ту. (ш).
Я піду гуляти те. (ж).
Нащо ти свій зошит мне. (ш).
Скільки у дворі калю.. (ж).
Сірників, малий, не ру.. (ш).
Ми підем влітку на пля.. (ж).
Хлопці, м’ячик цей не ваші. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Як називаються звуки, які вимовляються безголосу, тільки з шумом
(Глухі)
— Наведіть приклади Якщо чуємо і голосі шум, то такі звуки називаються. (дзвінкі).
— Наведіть приклади Чому українська мова така мелодійна (Більше дзвінких приголосних
звуків.)
— Назвіть парні дзвінкій глухі приголосні Назвіть приголосні, що не мають пар.
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 193, с. 86.
100
Дата Клас Урок 45. правильна вимОва і правОпис слів іЗ дЗвінкими
пригОлОсними в кінці та середині слів перед глухими
мета: закріпити навички літературної вимови дзвінких приголосних у словах та позначення їх на письмі перевірити вміння складати діалоги розвивати комунікативну компетентність виховувати культуру спілкування.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 193, с. 86)
— Які букви, що позначають парні дзвінкі і глухі приголосні, ви підкреслили Назвіть звуки і букви у виділених словах.
2. каліграфічна хвилинка
Л л Лл Ла ал ам ан ва
Лелека лінійка лялька
Дорога пташок до теплого краю далека й важка Доберіть слова, близькі зазначенням до слова дорога; протилежні зазначенням до слів теплий, далека, важка.
3. словникова робота
Гра Початок — кінець»
Учні дають завдання одне одному відгадати словникове слово за першою та останньою буквами.
Наприклад: ас (абрикос), а — а (адреса), д — т (депутат), от
(очерет), к — р (комп’ютер), г — т (горизонт).
4. гра кращий скоромовник»
Вибіг Гриша на доріжку, на доріжці сидить кішка,
Взяв з доріжки Гриша кішку, хай впіймає кішка мишку Як правильно потрібно вимовляти слова, які закінчуються дзвінким приголосним Дійсно, в українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слів завжди вимовляються дзвінко. У більшості слівці приголосні звуки звучать чітко і всередині слів. Але в мові є слова, у яких приголосні звуки перед глухими втрачають свою дзвінкість і вимовляються як глухі, а також слова, в яких глухий звук перед дзвінким замінюється парним дзвінким.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо навички літературної вимови дзвінких приголосних у словах та позначення їх на письмі.
IV. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота за малюнками (вправа 1194, с. 86)
— Назвіть предмети, зображені на малюнках, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні Складіть і запишіть три речення з будь-яким із цих слів.
2. вправляння у вимові дзвінких приголосних (вправа 195, с. 86–87)
— Прочитайте слова, вимовляючи дзвінкі приголосні в кінці слів і складів дзвінко, виразно.
101

Запам’ятайте! В українській мові в кінці слів і складів дзвінкі приголосні потрібно вимовляти дзвінко Зі словами хліб, сад, дубки, берізка складіть і запишіть речення Значення яких слів вам треба з’ясувати? Чи знаєте ви, що означають слова зав’язь, паморозь?
Зав’язь — 1) Нижня здута частина маточки у квітці, в якій після запилення насінних зачатків утворюється плід. 2) збірн. Маленькі, недостиглі плоди.
Паморозь, наморозь, іній — тонкий шар кристалів льоду, що утворюється осіданням водяної пари з повітряна охолоджені предмети.
3. робота над загадками (вправа 196, с. 87)
— Прочитайте виразно загадки і відгадайте їх. Правильно вимовляйте дзвінкі приголосні в кінці слів Спишіть. Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці слів.
Фізкультхвилинка
4. робота за картками
1) Спишіть, вставляючи пропущені букви. Перевірте, добираючи споріднене
слово, чи правильно напишіть букви.
Сте..ка до школи
Кожного ранку я поспішаю до школи лісовою сте..кою. Падають з неба ле..- кі сніжинки. Шви..ко йду лісом і милуюся своїми друзями. Просто не впізнати стрункого дука і красуні бері..ки. За весну і літо вони дуже підросли. А зараз стоять по обидва боки стеки у білих шу..ках. Чекають нової весни.
2) Уставте пропущені букви. Доберіть перевірне споріднене слово.
Бли..ький, пру..кий, ягі..ка, ї..те, бері..ка.
V. підсумОк урОку
— Чи сподобався вам урок Що було цікавого?
Vі. дОмашнє Завдання
Вправа 197, с. 87.
102
Дата Клас Урок 46. правилО перевірки правОпису слів
типу просьба, боротьба, кігті, нігті
мета: вчити учнів правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу перед глухими, користуватися правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції розвивати мовлення виховувати патріотичні почуття.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань (див. додаток нас. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.
IV. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. творче списування (вправа 198, с. 88)
— Спишіть речення, розкриваючи дужки Прочитайте записані речення, чітко вимовляючи у змінених словах дзвінкі приголосні В останньому реченні встановіть зв’язок між усіма членами.
2. доповнення речень (вправа 199, с. 88)
— Доповніть речення словами, протилежними зазначенням до виділених. Запишіть Прочитайте записані речення. Назвіть дзвінкі приголосні у дібраних словах.
3. робота над віршем (вправа 200, с. 88–89)
— Прочитайте вірш, виразно вимовляючи приголосні звуки у виділених словах Випишіть виділені слова. Підкресліть у них букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.
4. робота в парах
Хвилинка спілкування Продовжіть розмову за темою Домашні улюбленці».
5. вправляння у вимові і написанні слів
1) Вправа 201, с. 89.
— Зверніть увагу на вимову глухих приголосних перед дзвінкими в поданих словах Спишіть слова і запам’ятайте їх написання. Зі словами просьба і вокзал складіть і запишіть речення.
Словникова робота
Молотьба — обмолот, виділення насіння (або плодів) з колосів, мітелок, кошиків, бобів, голівок, качанів рослин. Одна з основних операцій прибирання зернових й інших сільськогосподарських культур. Молотьбу проводять комбайнами і молотарками.
103

2) Вправа 202, с. 90.
— Прочитайте. Зверніть увагу, як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими в поданих словах Спишіть слова і складіть з ними речення (усно).
6. робота над прислів’ями (вправа 203, с. 90)
— Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви їх розумієте У виділених словах знайдіть звуки, що вимовляються не так, як позначаються на письмі Як вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слів і складів у інших словах поданих прислів’їв?
Запам’ятайте! В українській мові дзвінкі приголосні в кінці слів і складів вимовляються дзвінко.
Якщо виникає сумнів, яку букву писати, то слід змінити слово чи дібрати таке споріднене, щоб після невиразного приголосного був голосний, наприклад гриб — грибок, дуб — дубок.
Звук [ґ] перед глухим приголосним вимовляється як [х].
Всi дзвiнкi у рiднiй мовi
Вимовляй ти дзвiнко в словi,
Лише одне запам’ятай:
Завжди глухо вимовляй
Дзвiнкий г в серединi
Слiв, що тут наведенi:
Легко, кiгтi, нiгтi, вогкий.
Фізкультхвилинка
7. робота в парах
— Додавши дзвінкі приголосні, утворіть нові слова від поданих.
Коса (р), рука(в), буква(р), вір(звір), лин(млин).
— Додавши глухі приголосні, утворіть нові слова від поданих.
Чума(к), коза(к), буря(к), трава(страва), мак(смак), лан(план), лід(плід), порт(спорт).
— Доберіть слова, протилежні зазначенням до поданих, правильно вимовляйте звуки.
Широкий — ... (вузький)
далекий — ... (близький)
дешевий — ... (дорогий)
V. підсумОк урОку
— Що вивчали на уроці Що для вас було новим Як вимовляються дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу Наведіть приклади.
Vі. дОмашнє Завдання
Вправа 204, с. 90.
104
Дата Клас Урок 47. урОк рОЗвитку Зв’яЗнОгО мОвлення.
упОрядкування деФОрмОванОгО тексту
мета: вчити учнів упорядковувати деформований текст, переставляти речення відповідно до логіки загального змісту розвивати мовлення, логічне мислення збагачувати словниковий запас виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. робота над загадками
Дзьоб гачком,
y
Щоб шишки їсти.
Діток виводять узимку
І дають їм шишки гризти. (Шишкарик)
Спритна, хижа і зубата,
y
З довгим тілом і хвостата.
Виглядом своїм лякає,
Рибку в річці поїдає. (Щука)
— Розкажіть, що визнаєте про шишкаря (щуку)?
2. повідомлення учнів
Шишкарі живляться переважно насіннями шишок хвойних дерев, тому мають незвичної будови дзьоб надклюв’я гачком заходить за підклюв’я, утворюючи шпилі, якими птахи витягують з шишок насіння.
Шишкарі в’ють гнізда в густих гілках біля верхівок сосен і ялин. На відміну від інших птахів, шишкарі виводять пташенят наприкінці зими. І вигодовують вони своїх пташенят не комахами, а жирним насінням хвойних дерев.
Щука — одна з найвідоміших прісноводих хижих риб. Вона має витягнуте не лише тіло, алей голову, тому чимось нагадує торпеду. Половину голови щуки займає рот, утворений довгими щелепами. Широка паща озброєна сильними зубами. Живуть вони у берегових заростях, де найлегше вистежувати здобич.
Щуки — надзвичайно ненажерливі хижаки. Живляться вони в основному рибою. Окрім цього, щуки живляться земноводними (жабами, пуголов-
ками), і рептиліями, великими комахами і різними покидьками. Їх здобиччю можуть стати і дрібні ссавці, наприклад, миші або кроти, що потрапили у воду. Щука полює і на дрібних водоплавних птахів та їхніх пташенят. Цей хижак нападає на водяних щурів, молодняк ондатри, норки, видри.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Хто здогадався, якою буде тема уроку Сьогодні на уроці ми будемо писати про шишкаря та щуку. А працюватимемо здеформованими текстами.
Поміркуйте, для чого слід уміти вдосконалювати деформований текст.
105

IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах. Опрацювання текстів
1-ша група
ШиШКАР
Ялиновий шишкар такий яскраво-червоний, немов стигла ягода.
Зачепить ними лусочку на шишці, відігне її і дістає язиком насінину.
Дзьоб у пташки міцний.
Кінчики його загнуті у протилежні боки.
Так і працює зранку до вечора.
2-га група
НА РиБОЛОВЛІ
Роман, піймати, велика, щука.
Наступати, літо.
Надворі, світити, сонечко.
Роман, і, тато, піти, на, риболовля.
2. доповіді груп
— Про що розповідається в тексті?
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. самостійна робота
1-ша група. Самостійно запишіть речення у такій послідовності, щоб вийшов текст.
2-га група. Правильно побудуйте кожне речення і запишіть їх у такій послідовності, щоб вийшов текст.
2. перевірка складених текстів. Записування складених текстів та їх аналіз
Vі. підсумОк урОку
— Що цікавого дізналися про шишкаря Як ви допомагаєте пташкам узимку Чи полюбляєте виходити на риболовлю Яку рибу вам удалося спіймати?
106
Дата Клас Урок 48. пОвтОрення правОпису слів
іЗ дЗвінкими пригОлОсними
в кінці та середині слів перед глухими
мета: повторити правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими розвивати орфографічну пильність виховувати охайність.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 204, с. 90)
— Прочитайте пари слів Поясніть написання сумнівних букву словах.
2. каліграфічна хвилинка
О о Оо Ось ом оя ов
Ознака орден одинадцять
Одна бджола мало меду наносить Поділіть слова на склади запишіть звукову модель слова бджола.
3. словникова робота
Гра Будь уважним Відшукайте правильно написане слово.
Директо, деректор, дирехтор.
Черемуха, черемха, чиремха.
Очеред, очірет, очерет.
Комп’ютер, компьютер, комп’ютр.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми повторимо правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.
IV. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. мовні дослідження (вправа 205, с. 90–91)
— Прочитайте. Знайдіть слова, в яких приголосні вимовляються не так, як позначені на письмі Запишіть ці слова в стовпчика через риску допишіть перевірні до них.
2. робота в групах (вправа 206, с. 91)
— Прочитайте народні прикмети, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні, позначені виділеними буквами Випишіть слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу. Переконайтеся, що всі учні вашої групи правильно вимовляють виписані слова. Покажіть це перед класом.
3. списування (вправа 207, с. 91)
— Прочитайте і спишіть. Поясніть, яку букву писатимете. Доведіть свої міркування добором спільнокореневих слів.
4. робота за малюнками (вправа 208, с. 91)
— Розгляньте малюнки. Складіть за ними казку і запишіть Який можна дібрати заголовок За яким малюнком складете зачин? основну частину кінцівку?
107

Фізкультхвилинка
Із-за парт всі миттю встали,
Гарно спинки підрівняли.
Вгору тягнимось усі,
Мов трава в дрібній росі.
Потім легко всі присіли,
Наче ноги заболіли.
Потім встали, руки в боки
І зробили два підскоки.
Каблучками цок-цок.
І продовжим знов урок.
5. робота за картками
— Спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви.
Червона ягі..ка, але на смак гірка.
Ло..ка дьо..тю зіпсує бочку меду.
6. пояснювальний диктант
Берізка красива у різні пори року. Узимку берізки у лісі схожі на снігурок у білих шубках. Берізка людину ще лікує своїми бруньками.
V. підсумОк урОку
— Що повторили на уроці Як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими Наведіть приклади Як вимовляються глухі приголосні перед дзвінкими Наведіть приклади Як перевірити написання слів із сумнівними приголосними Наведіть приклади.
Vі. дОмашнє Завдання
Вправа 209, с. 92.
108
Дата Клас Урок 49. преФікс. слОвОтвОрча рОль преФіксів.
перевірна рОбОта. діалОг
мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слів провести спостереження за словотворчою роллю префіксів у словах розвивати мовлення виховувати інтерес до читання.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 209, с. 92)
— Прочитайте слова, в яких дзвінкі приголосні слід вимовляти виразно в кінці слова і в кінці складу Як ви оцінили свою роботу?
2. перевірна робота. діалог
Розігрування діалогів на визначену тему, наприклад, Візит до лікаря, Подорожувати — це цікаво, Моє захоплення, Дізнайся про мене, Зустріч подружки після хвороби, Поїздка у транспорті».
Вимоги до учня:
бере участь у відтворенні і складанні діалогу обсягом 4–5 реплік для двох учасників, з урахуванням етикетних формул початку і кінця розмови
(одним із учасників діалогу може бути вчитель);
дотримує етичних норм мовлення, культури спілкування вживає правильні форми звертань (за зразком), слів, що виражають прохання, пропозицію, побажання, вибачення у процесі спілкування.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про префіксі його словотворчу роль.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах (вправа 210, с. 92)
— Складіть за схемою словосполучення Зверніть увагу на виділені частини слів Як вони змінюють зміст словосполучень?
2. добирання антонімів (вправа 211, с. 92)
— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком антоніми. Позначте корені. Виділіть значком ту частину слова, що стоїть перед коренем Із двома словами (за вибором) складіть речення Запам’ятайте! Частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. За допомогою префіксів утворюються нові слова.
Цікаво знати!
В українській мові існує понад сто префіксів. Але існують мови, наприклад китайська, де суфіксів і префіксів немає.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. удосконалення тексту (вправа 212, с. 93)
— Прочитайте. Які недоліки ви помітили у тексті?
109

— Розташуйте абзаци так, щоб вийшов текст. Прочитайте утворений текст Прочитайте виділені слова.
— Випишіть їх у стовпчик Позначте у них корені і префікси.
Словникова робота Відгадайте загадку.
У проваллі глибоко Виблискує око. (Криниця)
Криниця — колодязь.
Криниця:
1) викопана й захищена від обвалів яма для добування води) перен. Джерело, скарбниця чогось криниця життєвої мудрості Самостійно доберіть і запишіть слова із префіксами під-, над-.
2. утворення слів (вправа 213, с. 93)
— Від поданих слів за допомогою префіксів за-, перевід, до, при- утворіть нові слова. Доберіть до кожного з них залежні. Запишіть словосполучення за зразком. Позначте префікси.
3. колективна робота
Ну-мо, префікси візьміть,
слова нові утворіть.
На-, при, за, під-,
до-, вивід, з-.
Пливе, будує, сіє,
вчить, лікує, веде,
везе, віє.
Vі. підсумОк урОку
— Яку частину основи словами вивчали сьогодні на уроці Що називається префіксом Для чого служить префікс Що потрібно зробити, щоб виділити у слові префікс?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 214, с. 93.
110
Дата Клас Урок 50. преФікси і прийменники
мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину основи слова вчити розрізняти співзвучні префікси і прийменники на слух і на письмі, правильно їх писати розвивати зв’язне мовлення виховувати любов до тварин.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 214, с. 93)
— Назвіть префікси у словах безмежний, безшумний, безлісий. Поясніть значення слів. Прочитайте складені речення. Назвіть слова із цим префіксом.
2. каліграфічна хвилинка
Р р Рр Ра ир бр рш
Папір парасолька подруга
Робить, як мокре горить Як вирозумієте цей вислів Складіть з ним речення.
3. словникова робота
Гра Збери склади»
[ха] [че] [рем] ця [кри] [ни] [бі] спаси [рек] [ди] [тор]
(Черемха, криниця, спасибі, директор)
III. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти префікси і прийменники, а також правильно їх писати.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. аналіз словосполучень (вправа 204, с. 93–94)
— Спишіть словосполучення нас. Підкресліть прийменники, які зв’язують між собою слова. Як пишуться прийменники зі словами Серед поданих знайдіть словосполучення, яке відповідає поданій схемі За допомогою питань усно встановіть зв’язок і в інших сполученнях слів.
2. утворення слів та словосполучень (вправа 216, с. 94)
— Від слова пишу утворіть нові слова за допомогою префіксів Пов’яжіть утворені слова зі словом зошит за допомогою різних прийменників. Запишіть утворені словосполучення З утвореними словосполученнями усно складіть два-три речення Запам’ятайте! Не плутайте префікси та прийменники Префікс — це частина слова, а прийменник — окреме слово. Прийменники пишуться окремо від інших слів з мила, до класу, у сквері, на вулиці.
Зверніть увагу: змила прийменник з, змила — префікс з-. Їх потрібно розрізняти, щоб правильно написати.
3. порівняння префіксів і прийменників
Префікс
1. Частина слова. Пишемо разом. Служить для утворення нових слів. Не можна вставити слово між префіксом і коренем.
111

Прийменник
1. Окреме слово. Пишемо окремо. Служить для зв’язку слів у реченні. Можна вставити слово між прийменником і словом.
Фізкультхвилинка
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. робота над текстом (вправа 217, с. 94–95)
— Прочитайте текст, вставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники чи префікси Письмово встановіть зв’язок між членами останнього речення Прочитайте тлумачення слова тріскачка.
2. творче списування (вправа 218, с. 96)
— Утворіть словосполучення, вставляючи замість крапок прийменники Спишіть словосполучення, позначте префікси і підкресліть прийменники. Що можна сказати про них?
Словникова робота
Аеродром — ділянка, підготовлена й обладнана для зльоту, посадки, розміщення і технічного обслуговування літаків летовище.
3. колективна робота
— Розкрийте дужки.
(На)малюю (на)папері.
(До)бігти (до)дерева.
(В)ходити (в)річку.
(Під)копати (під)кущем.
4. самостійна робота
1 варіант
Миколка (за)йшов (за)товаришем.
Хлопці (від)штовхнулися (від)берега.
2 варіант
Човен (на)скочив (на)мілину.
Рибаки вже далеко (від)пливли (від)берега.
Vі. підсумОк урОку
— Що сподобалося на уроці Що здалося складним Чого ви навчилися сьогодні на уроці Пригадайте, що називається префіксом Як пишеться префікс зі словами Як пишуться прийменники Як перевірити, що це прийменника не префікс?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 219, с. 95.
112
Дата Клас Урок 51. правОпис преФіксів роз-, без-
мета: формувати в учнів уміння писати префікси й прийменники ознайомити з правилами вимовляння і правопису, переносу слів із префіксами роз-, без збагачувати словниковий запас розвивати літературну вимову, вміння аналізувати виховувати любов до природи.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 219, с. 95)
— Прочитайте слова із префіксами в-, від-.
— Як поділили слова для переносу?
2. словникова робота
Гра Склади слова — назви професій»
кбйаоменр фоерш иутльче
(Комбайнер, шофер, учитель)
3. каліграфічна хвилинка
С с Сс Сп св ст ас ос
Середа спасибі адреса
Старе відро, морквина і мітла — сніговика зліпила дітвора.
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як правильно вимовляти і писати слова з префіксами роз-, без-.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в групах (вправа 220, с. 95)
— Прочитайте слова. Доберіть до них споріднені і визначте корені та префікси. Зробіть самостійно висновок проте, яка буква пишеться в кінці префіксів Запам’ятайте! У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний.
Треба намне помилятись В роз- і без- не забувати
Завжди букву «зе» писати.
2. добирання слів із префіксами
1) Вправа 221, с. 96.
— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі з префіксом без-. Позначте у дібраних словах частини основи Що ви помітили у словах беззмістовний, безземельний, беззвучний і без-
законний, беззоряне, беззубий? (Збіг однакових приголосних звуків.)
— Поясніть, якого значення надає префікс без- словам.
2) Вправа 222, с. 96.
— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі з префіксом роз-. Префікси позначте Що ви можете сказати про значення слів у кожній парі Складіть речення з двома парами слів (на вибір).
113

Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій уклоніться
За щасливий день вчорашній.
Всі до сонця потягніться,
Вліво, вправо нахиліться,
Веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
І за парти тихо сядьте.
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. утворення слів з частин інших слів (вправа 223, с. 96)
— Утворіть слова з частин інших слів. Складіть з цими словами речення) Безлісий) Розмах Запам’ятайте! При переносі префіксів роз-, без- не можна відривати від них букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня.
2. робота в групах
Бескрайній, беззвучний, роздати, росфарбувати, росв’язати, безшумний, безкрайній, розкреслити.
1-ша група. Випишіть слова, в яких знайшли помилку. Доведіть правильність свого вибору.
2-га група. Складіть речення зі словами, які написані правильно.
3-тя група. Розберіть три слова за будовою.
4-та група. Придумайте і запишіть слова з префіксами роз-, без-.
Vі. підсумОк урОку
— Що нового дізналися на уроці Чого навчилися на уроці Над якою темою ми сьогодні працювали Що необхідно пам’ятати про правопис префікса роз-?
— А який ще префікс підпорядкований цьому правилу Як правильно переносити слова з префіксами роз-, без-?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 224, с. 97.
114
Дата Клас Урок 52. написання преФіксів з- (с-)
мета: вправляти школярів у вимові і написанні префіксів зі с розвивати зв’язне мовлення виховувати інтерес до навчання.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
1. перевірка домашнього завдання (вправа 224, с. 97)
— Прочитайте розповідь Снігове містечко».
2. творчий диктант
— Замініть словосполучення і речення словосполученнями із префіксом
без-, позначте префікси.
Комахи, що не мають крил. (
y
Безкрилі комахи Тварини, які не мають хребта. (
y
Безхребетні тварини)
Степи безкраю. (
y
Безкраї степи)
Небо, на якому немає хмар. (
y
Безхмарне небо)
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову та написання слів з префіксами з-, с-.
IV. сприймання й усвідОмлення нОвОгО матеріалу
1. робота в парах (вправа 225, с. 97)
— Прочитайте текст. Розкажіть одне одному, чим вам запам’яталося
19 грудня минулого року Зверніть увагу нате, що у виділених словах префікс з- стоїть перед буквами, які позначають дзвінкі приголосні звуки.
2. мовні дослідження (вправа 226, с. 97–98)
— Прочитайте слова. Перед якими буквами пишеться префікс с-?
— Які приголосні звуки — дзвінкі чи глухі — позначають ці букви Спишіть слова. Позначте префікси Запам’ятайте! Префікс с- пишеться перед буквами, що позначають глухі приголосні к, п, т, ф, х.
Перед усіма іншими приголосними — префікс з-.
3. робота за таблицею
Пишемо — вимовляємо
Зсипати — [сс]ипати;
зчищати — [шч]ищати;
зшивати — [жш]ивати;
зсікати — [с’с]ікати.
Як чуємо, такі пишемо
[с-] — скидати, спилити, стулити, сфотографувати, схилити.
[з-] — зламати, збудувати, здивувати, згоріти, звернути Зверніть увагу нате, що префікс з- вимовляється чітко тоді, коли він стоїть перед дзвінкими приголосними, а читається як с, школи стоїть перед глухими приголосними.
В українській мові є префіксів багато,
Та ще правило одне треба пам’ятати:
У словах на букви к, також п, т, ф, х
Будем пам’ятати: префікс с- писати.
115

Фізкультхвилинка
Із-за парт всі миттю встали,
Гарно спинки підрівняли.
Вгору тягнимось усі,
Мов трава в дрібній росі.
Потім легко всі присіли,
Наче ноги заболіли.
Потім встали, руки в боки
І зробили два підскоки.
Каблучками цок-цок.
І продовжим знов урок.
V. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. гра порівняй (вправа 227, с. 98)
— Порівняйте префікси у словах лівого і правого стовпчиків. Поясніть їх правопис Спишіть слова з префіксом з-. З виділеними словами усно складіть ре- чення.
Хвилинка спілкування Уявіть, що ви зустріли Святого Миколая. Про щоб виз ним поговорили Складіть невеличкий діалог.
2. робота в парах
— До поданих слів додайте префікс з- або с-. За пишіть.
..казати, різати, питати, ліпити, тиснути, формувати, ..в’язати, ходити Утворіть за допомогою префіксів з-, с- нові слова та запишіть їх. Виділіть префікси.
Нести, питати, дати, терти, мити, носити, ховати, жати, лити, пекти, писати, мити, брити, платити Поясніть правопис префіксів у записаних сло вах.
Vі. підсумОк урОку
— Що таке префікс Яка роль префікса у мовленні З яким правилом правопису ознайомилися сьогодні на уроці Для чого потрібно знати правила про правопис слів з префіксами?
Vіі. дОмашнє Завдання
Вправа 228, с. 98.
116
Дата Клас Урок 53. Закріплення вивченОгО матеріалу
мета: закріпити вивчені правила правопису префіксів розвивати мовлення, мислення виховувати патріотичні почуття.
Хід уроку
I.
ОрганіЗаційний мОмент
II. актуаліЗація ОпОрних Знань
Перевірка домашнього завдання (вправа 228)
— Прочитайте слова. Який префікс — з- чи с- ви дописали в словах Прочитайте складені речення зі звертаннями. Які це речення за метою висловлювання?
III. пОвідОмлення теми, мети урОку
— Сьогодні на уроці ми закріпимо вивчений матеріал.
IV. уЗагальнення й систематиЗація Отриманих Знань
1. вибіркове списування (вправа 229, с. 99)
— Прочитайте текст. Випишіть слова, вставляючи пропущений префікс
з- (с-).
— Перевірте, чи відповідають вставлені букви правилу нас Візьміть до уваги! У слові зігрілося замість префікса з- вжито префікс зі-. Це робиться для полегшення вимови. Наприклад зіставте, зітріть, зігніть,
зірвіть, зігрійте, зіскочте. Подібне відбувається із прийменником з (зі).
2. творче списування (вправа 230, с. 99)
— Спишіть словосполучення, вставляючи пропущені префікси з-, зі, с-.
— Подані словосполучення введіть у невеличку розповідь. Доберіть заголовок. робота над текстом (вправа 231, с. 99–100)
— Прочитайте текст. Спишіть, вставляючи префікси і пропущені букви. Поясніть їх уживання Знайдіть у тексті речення зі звертанням. Яким є це речення за інтонацією. колективна робота
— Прочитайте. Замініть подані в дужках сполучення слів одним словом. Утворені словосполучення запишіть.
Зразок: степ, (який немає меж) — безмежний степ.
Сеанс (без перерви). Людина (без душі). Дитина (не має дому). Острів (без
людей). Небо (без хмар)
V. підсумОк урОку
— Що нового дізналися на уроці Чого навчилися на уроці Над якою темою ми сьогодні працювали Наведіть приклади таких слів.
Vі. дОмашнє Завдання
Вправа 232, с. 100.
117
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка