Валентина Олександрівна Мартинова вихователь днз №1
Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації05.01.2017
Розмір43.9 Kb.
  1   2   3   4   5   6

2

Валентина Олександрівна Мартинова - вихователь ДНЗ №1 «Ромашка»
«Економічне виховання старших дошкільнят»
Методичний посібник - навчально-методичний центр відділу освіти Березнівської райдержадміністрації / 2009р.
/З досвіду роботи вихователя Мартинової В. О./

У посібнику розвивається тема економічної освіти дітей в дошкільному закладі. В посібнику описані нетрадиційні форми організації.

Матеріал зібрала і впорядкувала:
Мартинова В. О., вихователь.


3

Відповідальна за випуск: Житковська . Г. Т. методист

Навчально-методичний центр відділу освіти Березнівської райдержадміністрації

4
Зміст

І. Вступ

Економічна освіта дошкільників

Система економічного виховання дошкільників

Формування пізнавально-ігрового простору

Основна тематика занять з економіки

Співпраця з батьками вихованців

Форми організації роботи з дітьми

Структура розвивального середовища
ІІ. Орієнтовна тематика занять з елементами економіки /Навчальний блок до кожної теми/
ІІІ. План роботи Бізнес-клубу «Маленький підприємець»

Орієнтовна тематика засідань бізнес-клубу «Маленький підприємець»
ІV. Співпраця з батьками

Анкетування батьків, вихователів ДНЗ
V. Ігрова діяльність

Орієнтовна тематика настільно-друкованих ігор для дітей дошкільного віку

Орієнтовна тематика сюжетно-рольових ігор для дітей старшого дошкільного віку

Економічний тренінг
VІ. Конспекти занять
VІІ. Інформаційно-навчальний блок «Вчимося рахувати гроші»

5

6


Джерело бажання вчитися - в самому характері дитячої розумової праці, в емоційному забарвленні думки, в інтелектуальних переживаннях.
Василь Сухомлинський

7

8

9
Основні причини модернізації дошкільної освіти — перехід від посттоталітарного суспільства до демократичного, необхідність узгодити вітчизняну систему освіти. Із прийнятими в Європі та світі стандартами, перейти від індустріальних до науково-інформаційних технологій.
Сучасна соціально-економічна програма розвитку направлена на поліпшення життя людей і пов'язана з формуванням нової економічної моделі. Тому це питання є важливим для працівників дошкільної освіти, адже йому великого значення надавали педагоги різних поколінь. Головним завданням є прищепити дитині навички діяльності в реальному житті, навчити її мислити і діяти за законами економіки.
Елементарні економічні знання формуються на порожньому місці, визначальними тут є конкретні умови, в яких росте і формується дитина: сімейне середовище, ставлення до оточення, її духовний світ мають великий вплив на формування особистості майбутнього громадянина. В своїй родині малюк навчається гуманному ставленню до природи, поваги до людей, праці, доброзичливості, взаємодопомоги. І тому дитина, яка виховується в сім'ї, де панують ці чесноти, в майбутньому завжди буде бережливою і економною в своїй виробничій діяльності. Вирішальна роль у формуванні елементарних економічних знань належить вихователеві. Від його духовних, моральних якостей, педагогічної майстерності, професійної підготовки залежить, якою сформується особистість майбутнього громадянина нашої держави. Тому педагогові слід бути у постійному пошуку нових технологій.
Під час апробації технології психолого-педагогічного проектування слід відмітити її позитивні сторони. Діти вільно висловлюють свої думки, бажання; вміють пояснювати, набувають практичних навичок, вміють вибирати серед отриманої системи знань потрібну для реалізації даного задуму інформацію, користуватися отриманими знаннями для вирішення нових завдань у майбутньому. Це приводить до того, що несміла дитина проявляє активність,
ініціативність, стає самостійнішою, прагне до оцінювання своєї діяльності.
Оцінку своєї діяльності здійснюють не лише діти, а й педагоги. Якщо педагог

10 навчився правильно аналізувати власну роботу – він зробив крок до підвищення своєї педагогічної майстерності.
Економічна освіта дошкільників
Поняття «економіка» і «дитина» лише на перший погляд здаються надто далекими одне від одного. Якщо ж сприймати економіку як сферу «розумного» домашнього господарства, мистецтво його ведення, можна в доступній формі донести дітям елементарні базові знання з цієї галузі, роз'яснити зміст економічних взаємозв'язків. Щоб полегшити процес соціалізації вихованців нашого дошкільного навчального закладу, розширити їхні знання про життя сучасного суспільства, нами було розроблено програму економічного виховання дошкільників.
В основу програми лягла родинна економіка, адже на її прикладі можна ознайомити вихованців практично з усіма економічними категоріями: товар, продукт, послуга, доходи й витрата та їх складові, гроші, банки, інфляція, податки, ціни тощо. До того ж, можна показати роль дитини в економічних процесах сім'ї.
При цьому вкрай важливо, щоб дошкільник усвідомив себе не лише членом сім'ї, а й членом суспільства, громадянином своєї держави, щоб він зрозумів залежність між економічною поведінкою та її результатами.
Система економічного виховання дошкільників
Системою економічного виховання ми охоплюємо дітей середнього та старшого дошкільного віку, використовуючи при цьому різні форми його організації. Головне, щоб ця робота провадилася не фрагментарно, а системно й передбачала поступовий перехід від найпростіших до більш складних понять.
Власне, ознайомлення дітей із певними економічними поняттями та категоріями відбувається на заняттях із різних розділів програми. Для того ж, щоб систематизувати й розширити знання дошкільників, раз на тиждень

11 проводимо спеціальне заняття з економіки, яке може бути побудоване вихователем у будь-якій формі. Дуже цікаво проходять заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо. Важливим елементом таких занять є ігрова імпровізація, адже саме гра забезпечує органічне практичне входження дитини в економічні відносини.
Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казкові персонажі.
Вони — часті гості на заняттях. Та й самі казки просто незамінні у вихованні таких якостей особистості, як працелюбність, бережливість, практичність. З досвідом прийшли розуміння того, ідо майже в кожній казці можна знайти
«економічний» підтекст.
Під час вивчення нових та закріплення пройдених тем активно використовуємо елементи теорії розв'язання винахідницьких задач. Казкові сюжети перебудовуємо так, аби вони розгорталися перед дітьми у вигляді проблемних «економічних» ситуацій, розв'язання яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички, здатність орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях.
Основний принцип реалізації завдань економічного виховання — діяльнісний підхід до нього. Залежно від змісту знань обираємо провідний вид діяльності.
Наприклад, засвоєння знань зі сфери фінансів (гроші, ціна, вартість, обмін, продаж то що) ефективніше відбувається під час проведення різних ігор — дидактичних, настільно-друкованих, рольових тощо.
Знання про те, чому слід берегти, економити результати праці людей, діти найуспішніше засвоюють у процесі продуктивної діяльності (трудової, образотворчої). Працюючи з різними матеріaлами, дошкільнята вчаться бути ощадливими. Роз'яснюємо їм, що суть раціональності (розумності) — в умінні планувати процес діяльності, застосовувати найбільш оптимальні рішення (за прислів'ям: «Сім разів відміряй — один раз відріж»). Розглядаючи методи й засоби економічного виховання, не можна забувати й про спеціальну роботу з формування в дітей корисних навичок і звичок. Чимало з них пов'язані з вихованням культури поведінки в побуті й загальною вихованістю: вимкнути

12 світло, коли виходиш з приміщення; закрити кран після того, як помив руки тощо.
Формування пізнавально-ігрового простору
Для систематичного й планомірного введення дітей у світ економічних уявлень у групах створено відповідне розвивальне предметноігрове середовище: економічна ігротека, пізнавальна зона, тематична бібліотека.
Основна тематика занять з економіки
Орієнтовний зміст економічних знань відображено в основних темах: «Сім'я»,
«Світ грошей», «Світ товарів», «Місто, в якому я живу», «Моя країна».
Опановуючи їх, діти ознайомлюються зі світом речей, людей, природи. Вони дізнаються про те, що таке професія, праця, товар, гроші. Старші дошкільники вже вчаться оперувати грошима і співвідносити прибуток з ціною на товар.
Однією з перших дошкільники вивчають тему: «Бюджет сім'ї. Прибутки та витрати». При ознайомленні з нею до роботи активно залучаємо батьків. Разом із дітьми вони виготовляють макети сімейного бюджету, де відображають членів сім'ї та результати їх праці, картки-схеми прибутків і витрат, а також картки, які символізують основні та додаткові доходи. Діти визначають різні потреби членів родини, можливості щодо їх задоволення. Презентуючи бюджет своєї сім'ї, вони вчаться активно оперувати поняттями «бюджет», «доходи», «потреби»,
«витрати», «товар» тощо.
Під час вивчення та закріплення знань із теми «Світ грошей» вихователь разом із дітьми розгортає сюжетно-рольову Іру «Міні-маркет Усміхайлик». Діти відвідують магазин і здійснюють покупки, використовуючи «місцеву валюту», яка називається «усміхайлики». Ця гра допомагає засвоїти такі поняття, як ціна, реклама, гроші, гурт, роздріб тощо.
Найбільше подобається дітям «практика», коли після екскурсій до магазину та на базар, вже ознайомившись з процесом купівлі-продажу, вони з дозволу батьків самі здійснюють свої перші покупки.

13
Співпраця з батьками вихованців
Створюючи систему економічного виховання дошкільників, переконалися, що обов'язкова умова її успіху — тісна співпраця з батьками. І щоб ця співпраця була що більш ефективною, використовуємо різні форми роботи: батьківські збори, анкетування, педагогічні бесіди, спільні проекти з дітьми, участь у святах та розвагах тощо. У куточках для батьків розмістили економічний словничок, створили постійно оновлювані рубрики «Це цікаво» та «Сімейна економіка».
Переконані; економічна грамотність батьків сприяє залученню дітей до світу економічних відносин, формуванню в них правильних економічних уявлень. Але наше завдання — не лише дати дитині певний обсяг економічних знань, але й, що навіть важливіше, навчити її правильно користуватися ними. Спільні зусилля педагогічного колективу та батьків спрямовані на те, щоб через економічне виховання розвивати творчий потенціал кожної дитини, адаптувати її до життя в сучасному світі.
Форми організації роботи з дітьми
- заняття;
- екскурсії;
- сюжетно-рольові ігри;
-
ігрові імпровізації;
- ділові ігри, тренінги;
- гурткова робота;
- презентації індивідуальних проектів;
- драматизація казок;
- продуктивна діяльність;
- різні види праці.14
Структура розвивального середовища
Економічна ігротека:

- дидактичні ігри з теми «Професії людей», спрямовані на засвоєння дітьми економічної термінології;
- настільно-друковані ігри: «Кому що потрібно», «Граємо в професії»,
«Доміно», «Моя перша покупка», «Супер споживач»;
- сюжетно-рольові ігри: «Спорудження будинку», «Лікарня», «Аптека»,
«Міні-маркет «Усміхайлик», «Перукарня»;
- проблемні ігрові ситуації «Економіка в казках»: «Півник і бобове зернятко», «Теремок», «Муха-цокотуха», «Троє поросят».
Пізнавальна зона:
- грошове дерево;
- карти-схеми з тем: «Ланцюжок виробників», «Потреби людини»,
«Прибуток-витрати» (середня група), «Моя сім’я», «Світ грошей», «Світ товарів», «Місто в якому я живу», «Моя країна» (старша група);
-
«Театр гнома-Економа»;
- карта України з умовними позначками економічних і природних ресурсів;
- посібник «Економічна азбука» для розвитку мовленнєвої компетентності дітей;
- таблиця «Знайди економіку в казці»;
- посібники для занять та індивідуальної роботи з тем: «Моя сім’я», «Світ грошей», «Світ товарів», «Місто в якому я живу», «Моя країна»; фото- проекти за результатами роботи групи «Маленькі економісти».
Тематична бібліотека:
-
«Уроки гнома Економа»;
-
«Економіка дошкільникам»;
- добірка малих форм усної народної творчості для занять з економіки.

15

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЕКОНОМІКИ
(НАВЧАЛЬНИЙ БЛОК ДО КОЖНОЇ ТЕМИ)

16
Бережливі та економні
Мета. Познайомити дітей з поняттями: бережливість, економність. Знати, що бережливість — не тільки вміння зберігати і берегти, а й моральна якість культури людини, що формує її як особистість, майбутнього громадянина. Дати уявлення дітям про те, що речі та предмети, що їх оточують, треба берегти та дбайливо ставитись до них. Підвести дітей до розуміння, що кожен повинен бути відповідальним за збереження природи, її ресурсів — за кожний витрачений кіловат енергії і літр води. Спонукати дітей оволодівати елементарними навичками та правилами практичної діяльності в реальному житті. Вчити діяти за законами економії, вміти цінувати час, знати, що, раціонально використовуючи його, можна досягти позитивних результатів у діяльності.
Розвивати вміння розподіляти свою діяльність протягом дня. Виховувати бережливість, економність, хазяйновитість, дбайливе ставлення до довкілля.
Мотиваційний етап.
- перегляд слайдів «Бережливі на марші»;
- господарсько-побутова праця — «Ремонт поламаних Іграшок»,
«Допоможемо няні доглянути наші меблі»;
- ручна праця — «Полікуємо наші книги»;
- д/ігри: «Що погано, а що добре», «Оціни вчинок», «Де я був і що я бачив»,
«Розмова ображених речей», «Збережемо ліс», «Вода-водиця», «Допоможи
Незнайку», «Струм-трудівник».
Інформаційний етап
- бесіди: «Тепло взимку у садку», «Чому від Оленки втік посуд», «Бережене сто разів віддячить»;
- д/ігри: «Вода — чарівна рідина і потрібна всім вона», «Що добре, а що погано», «Попрасуємо ляльці одяг», «Світло, газ, тепло і воду треба завжди берегти»;
- розгляд картин: «Прибирання кімнати», «Поділися іграшками»;
- читання В. Багірова «Полікую книжку», В. Шаройко «Де сонечко ховається»;

17
- екскурсія «Хто дбає, той і має»;
- розповідь вихователя «Бережи природу СЬОГОДНІ».
Репродуктивний етап
- «Сонечко, сонечко, зазирни у віконечко» (розгляд картини + опис +
малювання);
- «Бережливість — перша ланка економіки» (розгляд серії картин + складання
розповідей + аплікація);
- «Допоможемо Незнайку стати бережливим» (розгляд серії картин +
математика + образотворче мистецтво).
Узагальнюючий етап
- вікторина «Планета бережливих»;
- КВК «Клуб бережливих»;
- контрольні заняття: «Бережи одяг, поки новий», «Для чого економити воду»;
- сюжетні ігри: «Сім'я», «Дитячий садок», «Лікарня для іграшок»;
- економічне лото.
Творчий етап
- вистава «Незнайко на планеті бережливих»;
- драматизація твору К. Чуковського «Мийдодір»;
- оформлення фотовиставки: «Ціна однієї хвилини»;
- продумування казки «Як я став бережливим та економним»;
- свято «Хліб — усьому голова».
Рефлексивно-оцінювальний етап
- виготовлення книги «Вчимося бути бережливими та економними».
- розповіді дітей: «Як я вмію берегти речі»; «Чи можу я себе назвати економним?»
Написання листа
«До королеви Бережливості».


18
Без реклами немає успіху
Мета. Ознайомити дітей з призначенням реклами як запорукою успішного бізнесу, із загальними вимогами до неї. Збагатити уявлення про різні види реклами, їх особливості. Знати, що існують спеціальні рекламні агенції, де виготовляють і розміщують рекламу люди нової професії — «фахівець з питань реклами». Знати обов'язки такого фахівця. Залучати дітей до самостійного оформлення реклам. Розвивати здатність творити, фантазувати, мислити, вірно висловлювати свою думку. Виховувати відповідальність, діловитість, естетичний смак.
Мотиваційний етап
- перегляд телереклами по телебаченню;
- дидактичні ігри: «Опиши іграшку», «З якого матеріалу виготовлений предмет», «Мандрівка по кімнаті», «Магазин»;
- складання розповіді за картиною «Фабрика іграшок»;
- вечір з участю батьків «Українські посиденьки».
Інформаційний етап
- бесіда «Без реклами немає успіху»;
- бесіда «У світі реклами»;
- розповідь вихователя «Реклама та її види»;
- дидактична гра «Розкажи про товар»;
- дидактична гра «Аукціон»;
- дидактична гра «Школа реклами»;
- бесіда «Вивчай і знай рекламу».
Репродуктивний етап
- «Із скарбниці казкарів реклами» (переказ + грамота + аплікація);
- «Мудрішаймо на ярмарці» (перегляд слайдів + складання описових роз-
повідей + аплікація};
- «Цікавинки реклами» (перегляд плакатної реклами + опис + виготовлення
плакатної' реклами);

19
- брейн-ринг за участю батьків: «Шукаємо найбільший скарб реклами».
Узагальнюючий етап
- КВК «Хто краще прорекламує книгу»;
- Вікторина «Як краще продати товар»;
- контрольне заняття «Допоможи Олівцеві продати собачку»;
- дидактична гра «Рекламна агенція»;
- дидактичну гра «На аукціоні»;
- вікторина «Завдання мудрого совеняти».
Творчий етап
- складання рекламних віршів про іграшки;
- розвага «Незнайко в рекламній агенції»;
- розвага «Фестиваль реклами»;
- розвага «Хто врятував стовпову рекламу»;
- складання розповідей «Що я знаю про рекламу»;
- розвага «Реклама в малюнках та піснях».
- придумування казки «Як Карлсон складав рекламу».
Рефлексивно-оцінювальний етап
- виготовлення книги «Реклама від А до Я»;
- ділова гра «Юні спеціалісти з виготовлення реклами»;
- бесіда «Як я рекламував товар»;
- написання листа-подяки до рекламної агенції.
Смачно, поживно, економно
Мета. Дати дітям знання про продукти харчування, їх цінність для розвитку організму. З метою формування економності й ощадливості розповісти про ви- користання залишків продуктів для приготування різних страв (кисле молоко,
черствий хліб, рештки різних каш, вареної картоплі тощо). Підвести до висновку, що це дасть можливість не лише урізноманітнити меню, а й зекономити гроші сім'ї' для задоволення інших потреб. Закріпити знання про необхідність бережливого ставлення до продуктів харчування (знати, що хліб —

20
цінний продукт). Виховувати бережливість, економність та ощадливість, залучаючи дітей до виготовлення страв із залишків продуктів.
Мотиваційний етап
- розгляд серії картин: «Ким бути?», «Кухар, кондитер, пекар»;
- праця на городі: «Збір овочів у саду», «Збір фруктів»;
- перегляд слайдів «Хліб — наше багатство»;
- Д/гра «Солодке, солоне, гірке».
Інформаційний етап
- розповідь вихователя: «Звідки хліб прийшов», «Заготуємо продукти на зиму»; бесіди: «Запас біди не чинить», «Навчимо Хрюшу обідати»;
- лото «Фрукти», «Овочі»;
- д/ігри: «Наш город», «Ким що вирощене», «Впізнай і назви»;
- читання М. Пришвіна «Лисиччин хліб»;
- перегляд діафільму «Від зернятка до короваю».
Репродуктивний етап
- «Чіпполіно запрошує на кухню» (розгляд картин + опис приготування
салату + аплікація), «Без хліба — половина обіду» (розгляд картинок +
складання речень + приготування страв з черствого хліба);
- д/гра «Улюблена страва Карлсона».
Узагальнюючий етап
- вікторина «Печу, печу хлібчик»;
- КВК «Бережливі та економні»;
- вечорниці «Хліб — усьому голова»;
- контрольні заняття: «На гостину до Вінні-Пуха», «Вершки та корінці»;
- сюжетні ігри: «Сім'я», «Дитячий садок».
Творчий етап
- складання загадок «Загадки з грядки»;
- колективна робота «Ходить Гарбуз по городу»;
- драматизація казки «На гостину до Колобка»;

21
- розвага «Свято гарбузової каші».
Рефлексивно-оцінювальний етап
- написання листа-подяки «Трудівникам села»;
- бесіда «Як я допомагав на городі»;
- відповіді дітей «Абетка фруктового настрою».

Мовленнєві витинанки
Мета. Продовжувати вчити дітей культурі мовленнєвого спілкування з однолітками та дорослими. Підвести до розуміння, що люди повинні вміти висловлювати свою думку, дотримуватися прийнятих форм ввічливості та
інтонаційних засобів виразності. Уточнити та розширити знання дітей про загальновживані економічні терміни: бартер, бережливість, бізнес, конкуренція, валюта, економіка, кредит і т. д. Підвести до свідомого розуміння цих слів.
Збагачувати словник дітей новими словами: менеджер, комерсант, фірма, концерн, мале підприємство, кооператив, вміти застосовувати їх у практичній діяльності. Ознайомити з народною творчістю, літературними творами, в яких оспівується бережливість, економність, працьовитість і хазяйновитість.
Розвивати вміння дітей зв'язно, послідовно і зрозуміло переказувати літературні твори, передавати діалог дійових осіб, вільно висловлюючи свої думки і враження. Залучати дітей до складання казок, віршів, загадок. Виховувати етику економічних стосунків.
Мотиваційний етап
- розгляд ілюстрацій до казок про бережливість;
- д/гра «Відгадай, що взяв Петрушка»;
- д/гра «Впізнай і назви»;
- д/гра «Звернись ввічливо»;
- д/гра «Оціни вчинок»;
- д/гра «Виправ помилки».
Інформаційний етап

22
- бесіда «Мова моя солов'їна»;
- бесіда «Як говорить бізнесмен»;
- розповідь вихователя «Абетка для юного бізнесмена»;
- читання В. Осєєва «Чарівне слово»;
- д/ігри: «Мудрий фермер», «Скажи навпаки», «Я почну, а ти продовжи»,
«Живі слова», «Образливе слово».
Репродуктивний етап
- «Гарне слово — душу зігріє» (розгляд картини + складання розповіді +
аплікація);
- «Як стати мудрим бізнесменом» (брейн-ринг за участю батьків);
- «Добре слово всім потрібне» (читання + переказ + конструювання};
- д/ігри: «Знайди потрібне слово», «Мова економічних термінів», «Мовний етикет бізнесмена», «Як Буратіно вміє говорити».
Узагальнюючий етап
- тренінг «Барви мови»;
- КВК «Знаю, називаю, виконую»;
- поле чудес «Знай і використовуй економічні терміни»;
- д/ігри: «Опиши прилад», «Клуб мовознавців», «Хто більше помітить неби- лиць», «Підбери дії до предмета»; творчі ігри: «Сім'я», «Дитячий садок», «Магазин», «Ательє», «Пошта»,
«Лікарня», «Аптека».
-д/гра «Помилки неуважного художника».
Творчий етап
- придумування казки «Як Мудрійко став мудрим бізнесменом»;
- розвага «Мандрівка наголосу»;
- драматизація твору М. Стеценка «Апельсинка»;
- складання словничка «Для юного бізнесмена»;
- д/гра «Допоможи Чіплоліно запам'ятати назви нових підприємств».


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал