Верхний колонтитул
Скачати 38.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.11.2016
Розмір38.58 Kb.
ТипУрок

№ 15 (315) травень 2011 р.
БІОЛОГІЯ
4
ВЕРХНИЙ КОЛОНТИТУЛ
О. І. Григорюк, учитель початкових класів І кваліфікаційної категорії,
старший учитель Донецького навчально-виховного комплексу № 119
УРОК — ЗАГАДКА
Тема. Визначення часу за годинником
Мета: ознайомити учнів із різними засобами визна- чення часу; формувати вміння користуватися годинни- ком; повторити компоненти дії віднімання, алгоритм порозрядного складання та віднімання чисел; роз- вивати вміння вчитися, математичну компетентність, пізнавальний інтерес, вміння логічно мислити, увагу, творчий підхід до розв’язання математичних завдань; виховувати інтерес до вивчення математики, бережли- ве ставлення до навчального часу.
Обладнання: Математика. 1 клас. Навчальний зо- шит: У 3 ч. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. Ч. 3.—
Х.: Видавництво «Ранок», 2012.— 96 с.: іл., (83-84); піс- ковий годинник; демонстраційний макет годинника; малюнки — сонце, вогонь, пісок, вода, квіти; ранок, день, вечір, ніч; прислів’я, складене з окремих слів.
Тип уроку: комбінований.
Методи та прийоми: прийом проблемного на- вчання — відтягнута відгадка; розгадування загадок; каліграфічна хвилинка; дидактичні ігри «День, ніч», «Хто швидше»; розповідь; бесіда; коментоване та самостійне розв’язання завдань; колективний пошук нових знань.
ЗМІСТ УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Психогімнастична вправа.
Діти промовляють разом. Доброго ранку!
Доброго дня! Доброго вечора вам кожного дня!
Нехай посміхаються всі люди щодня!
У ч и т е л ь. Який у вас настрій?
Чого чекаєте від уроку?
Що треба взяти на урок? (Розум, увагу, знання)
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— Сьогодні у нас урок незвичайний. Він загад- ковий, чарівний. Чи любите ви загадки? Загадки нам допоможуть здобути нові знання. Ось головна загадка нашого уроку.

Подивіться на малюнки та скажіть, що може їх поєднувати? (Учні пропонують свої
відповіді: сонце, вогонь, пісок, вода, квіти.)
— Наприкінці уроку ми дізнаємося, хто із вас мав рацію.
— Відгадку до цієї загадки ми спробуємо зна- йти, виконуючи різні завдання на уроці. Цікаво?
Тоді починаємо…
ІІІ. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ
ЗНАНЬ
У ч и т е л ь. (послідовно демонструє ілюстра-
ції). А щоб нам не сумувати, потрібно наступні за- гадки відгадати:
Чорна птиця крила розкрила –
Весь світ закрила. (Ніч)
Не стукне, не грюкне, а у вікно увійде. (Ранок)
Що за гість, що темряву їсть? (День)
— Якого малюнка бракує? Чому? (Вечір)
Цією публікацією ми розпочинаємо серію нестандартних уроків, розроблених
переможцями конкурсу для вчителів початкової школи «Створюємо урок но-
вого покоління разом». Конкурс на кращу розробку уроку за новим посібни-
ком «Математика. 1 клас. Навчальний зошит» від авторів Державного стандар-
ту початкової загальної освіти, навчальної програми з математики та підруч-
ника-переможця Всеукраїнського конкурсу С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко
нещодавно пройшов у видавництві «Ранок». Перше місце в ньому посіла
Григорюк Олена Іванівна, вчитель початкових класів навчально-виховного
комплексу № 119 м. Донецька, урок якої ми зараз і пропонуємо вашій увазі.

БІОЛОГІЯ
№ 15 (315) травень 2011 р.
5
ВЕРХНИЙ КОЛОНТИТУЛ
— Чи правильно розташовані малюнки? Роз- ташуйте їх послідовно.
— Як можна назвати тепер ці малюнки одним словом? (Доба)
ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
У ч и т е л ь. На уроці ми за допомогою зага- док, Навчального зошита, Їжачка-Розумничка та Сороки-Всеоки більше дізнаємося про те, чого не побачиш, не потримаєш у руках, як його ви- мірювали раніше, за допомогою чого його вимірю- ють зараз; повторимо алгоритм розв’язання при- кладів, компоненти дії віднімання.
— Що ж це таке, що не потримаєш у руках?
Відгадайте загадку:
Плине він, біжить, минає,
Щойно осінь — вже зима,
Нам його не вистачає.
Ось він був, а вже — нема. (Час)
V. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота за Навчальним зошитом (с. 83–84)
Д і т и (разом)
Навчальний зошит — наш помічник.
Виконуємо старанно всі його завдання.
Цікава справа — навчання!
У ч и т е л ь. Їжачок-Розумничок приніс, як зав- жди, завдання. За кожне правильно виконане за- вдання ми отримаємо слово, а наприкінці уроку отримаємо пораду від нашого помічника — зошита.
1-ше завдання зошита
Прочитати та знайти кінець для кожного по- чатку речення. (Довжину вимірюють у сантиметрах, дециметрах. Масу вимірюють у кілограмах.)
Сорока-
Всеока надає слово за правильну відповідь під час виконання кожного завдання, що потрібно впису- вати в таблицю.
Все
2-ге завдання зошита. Гра «День і ніч»
Вказівка
. Учитель каже: «Ніч». Учні заплющу- ють очі. Учитель читає завдання зошита. Після цього вчитель каже: «День». Учні розплющують очі та відповідають. (Одну добу квітнув кактус)
3-те завдання зошита. Колективний пошук
нових знань.
У ч и т е л ь. Щоб дізнатися, чим вимірюють час зараз відгадаємо знову загадку.
Я іду, іду, іду —
Іду, не спотикаюся,
Лік я часові веду.
Поки не зламаюся. (Годинник)
— У зошиті самостійно обведіть предмети, які допомагають вимірювати час. (Пісковий годинник, настінний годинник із зозулею, електронний годинник, годинник у мобільному телефоні)
— Які ще засоби вимірювання часу знаєте?
Каліграфічна хвилинка «Пісковий годинник».
(Диференційовано)
— Пісковий годинник дає змогу просто відмі- ряти однакові проміжки часу. Складається з двох скляних половинок у вигляді конуса, що поверне- ні вершинами назустріч одна одній. Між конуса- ми є невеликий отвір, у який сипеться пісок. Го- динники перевертають таким чином, щоб частина з піском перебувала зверху. Поступово пісок пере- сипається через отвір у нижню частину колби. Че- рез певний час він пересипеться весь, і тоді засіка- ють цей момент. Час минув. Це і є той проміжок часу, на який розраховані ці години. (За зразком
учителя на окремому аркуші у клітинку діти
малюють піскові годинники).
— З яких геометричних фігур складається пристрій? (Два трикутники)
1-й варіант — на 2 більше, ніж на зразку;
2-й варіант — на 1 менше.
4-те завдання. Робота із макетом годинника
Дві сестри ідуть, ідуть,
І нікуди не зайдуть. (Годинникові стрілки)
Пояснення учителя за макетом годинника.
Годинник складається із циферблату, короткої стрілки — година, великої — хвилинна стрілка.
— Визначимо час за поданим годинником на малюнку. Коротка стрілка показує кількість годин.
— Котра година? (3 год — звернути увагу
на скорочення запису часу)
Фізкультхвилинка «Доба»
(Чистомовка супроводжується відповідними
рухами)
Ок-ок-ок — прокинувся ранок.
Ень-ень-ень — починається день.
Ір-ір-ір — відпочиває вечір.

№ 15 (315) травень 2011 р.
БІОЛОГІЯ
6
ВЕРХНИЙ КОЛОНТИТУЛ
Іч-іч-іч — вже настала ніч,
Чі-чі-чі — треба спати вночі.
VІ. ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ
5-те завдання. Робота у парах
Під керівництвом учителя діти визначають час на годинниках — поєднують циферблат із від- повідним числом.
6-те завдання зошита. Робота у групах
Учитель проводить інструктаж виконання завдання та об’єднує дітей у групи — «Ранок»,
«День», «Вечір», «Ніч». Учні самостійно працю- ють у групах.
VІІ. РОЗВИТОК І ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ
ЗНАНЬ
7-ме завдання зошита. Коментоване
розв’язання прикладів «ланцюжком»
Повторення алгоритму.
При складання та від- німання двозначних чисел поданого виду, одиниці складаються з одиницями, десятки — із десятками.
— До якої відповіді відноситься загадка?
Коли хочеш ти читати,
То повинен мене знати,
А коли мене не знаєш.
То нічого не прочитаєш.
(Абетка. 65 – 32 =33 букви)
8-ме завдання зошита. Гра «Хто швидше»
— Треба швидко виконати завдання, знайти числа, які заховалися. Для цього пригадаємо ком- поненти дії віднімання та правила їх знаходжен- ня. За допомогою піскового годинника дізнаємо- ся, скільки часу використаєте для розв’язання.
Сорока-Всеока нагадує, що з часом треба дружи- ти. У народі кажуть...
Бережи час, його за гроші не купиш.

Час, як вода, йде вперед.

Згаяного часу і конем не здоженеш.

Остаточний варіант таблиці від Сороки.
Все встигає той зробити, хто уміє час цінити.
VІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ
Чи сподобався вам урок?

Про що дізналися?

Чи здогадалися зараз, що поєднує сонце, воду,

вогонь, квіти, пісок?
(Люди визначали час за сонячними, водними,
вогняними, квітковими та пісковими годинни-
ками. А зараз використовують механічні, елек-
тронні, атомні та ін. Більш детальну інформацію
про різні види годинників див. у додатку для вчителя
на сайті …
)
Звідки можна дізнатися нове?

( З книжок, від учи- теля, комп’ютера)
Нові знання отримує той, хто багато читає,

працює, не гає час.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал