Видавнича групаСкачати 91.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації19.11.2016
Розмір91.71 Kb.

Харків
Видавнича група «Основа»
2015
Серія «Початкова школа. Виховна робота»
Заснована 2009 року

ISBN 978-617-00-2279-0
© Пономаренко Л. В., Тютюнник С. В., 2014
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015
УДК 37.091.3
ББК 74.202.5
П56
Пономаренко Л. В., Тютюнник С. В.
П56
Світлиця людських чеснот. Сценарії заходів мо- рально-етичного спрямування. 1–4 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 125, [3] с. — (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).
ISBN 978-617-00-2279-0.
Посібник містить сценарії виховних заходів морально-етичного спря- мування у 1–4-х класах, різноманітні за формою проведення (свята, го- дини спілкування, тренінги, ігри, дискусії та ін.).
Зручний формат та розміщення розробок на відривних аркушах до- зволять класному керівникові використовувати матеріал посібника як роздавальний, а місця для записів — робити необхідні примітки щодо виконавців ролей, музичного супроводу, дій гравців і т. ін.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.091.3
ББК 74.202.5

Зміст
ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Виховна бесіда «Будь охайним і акуратним» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Година спілкування «Чесність і правдивість» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Тренінг «Слова вітання та прощання» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Лицарський турнір «Секрети вихованої людини» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Подорож до країни Добра і Дружби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Класні збори «Найвища мудрість — бути чуйним» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Виховний захід «На гостині у казки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Виховний захід «Краса душі людської» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок етичної грамоти «Допоможи Незнайкові» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Виховна бесіда «У світі бракує на всіх доброти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Гра «У світі добрих учинків» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Театралізована вистава «Галявина Добра та Справедливості» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Подорож до Міста Посмішок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Свято чемності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Виховна година «Дружба» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Година спілкування «Добро і милосердя у твоєму житті» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Театралізована вистава «Нехай панують на землі добро і справедливість» . . . . . . . . . . . . . . . 75
Гра «Подорож до країни Ввічливості» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Школа етичної поведінки «Людину прикрашають добрі вчинки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Свято «Королівство, якого немає на карті» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Виховний захід «Поговоримо відверто!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Тренінг «Друг — це означає другий я!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4 КЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Свято «Душі людської доброта» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Виховна година «Бути на землі Людиною» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Етичний діалог «Поспішай творити добро» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Година спілкування «Про дружбу і товаришування» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Дискусія «Людина без друзів — що дерево без коріння» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Бал увічливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Тестування «Хочеш мати друга — навчись другом бути» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3

ПЕРЕДМОВА
Добрі серця — сади,
Добрі слова — коріння,
Добрі думки — квіти,
Добрі справи — плоди.
Ми живемо в особливі часи. З одного боку, сучасна епоха несе нам нові перспективи і нове на- тхнення, а з іншого — кидає виклик. Відбувається переоцінка цінностей. Людство знайшло скарб сві- тового значення — цінності гуманізму, які переможно проходять через усі бурі земних потрясінь.
Учительство також переживає значне психологічне навантаження. Йдеться про кризу світогляду, зміну пріоритетів і переоцінку цінностей. Нова соціально-політична ситуація, з одного боку, вимагає переосмислення мети виховної діяльності педагогів, провідних теоретико-методологічних принципів та критеріїв ефективності змісту, форм і методів виховання, а з другого — призводить до порушення елементарних прав дитини на її розвиток.
У той час, коли людство у технічному розвитку прямувало вперед семимильними кроками, все більше зростав розрив між розвитком зовнішнім, тобто науково-технічним прогресом, та внутрішнім, моральним, розвитком людини.
Сьогодні в Україні зростає роль морального виховання підростаючого покоління. У Законі
України «Про освіту» метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих мо- ральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.
Тому зовнішній розвиток людства має супроводжуватися духовним розвитком, свого роду, мо- ральним відродженням, яке стає підґрунтям для розвитку людства. Г. Сковорода говорив: «Що може бути шкідливішим за людину, яка володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця?». Моральна культура — це і є моральні звички, що стали емоційним стражем поведінки.
Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність, готовність прийти іншому на допомогу, чутливість до всього живого і красивого — елементарна, азбучна істина шкільного виховання, з цієї
істини починається національна школа.
Виховання — цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає формування гуманності, працелюбства, чесності, правдивості, дисциплінованості, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. Процес вихо- вання відображає становлення кожної людини.
Мораль — це система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регу- люють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах. У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню.
Моральне виховання — виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті формування стійких мо- ральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм
і принципів моралі, участь у практичній діяльності.
Виходячи із загальнолюдського змісту моральності, можна сказати, що загальнолюдська мо-
раль — це не сукупність незмінних норм і принципів, що споконвіку відомі кожній людині або спіль- ноті, а система, яка поповнювалась, розширювалась, змінювалась протягом віків, збагачуючись но- вими критеріями, новим смислом. А, отже, не можна розуміти поняття «загальнолюдська мораль» як щось однозначне, яке має неухильно здійснюватись, оскільки її суть і спрямованість залежить тільки від людини. Суб’єкт морального виховання у процесі розвитку і спілкування вже володіє певним моральним досвідом.
Організація життєдіяльності молодших школярів вимагає безпосереднього впливу на них і взає- модії із ними. Це має стати своєрідним фундаментом, на якому базується і діяльність, і спілкування,
і стосунки, і поведінка школярів. Соціальний розвиток молодших школярів потребує рішучого пе- реведення їх з позиції виконавця у позицію активного учасника, співавтора, автора і співвиконавця всього виховного процесу. Адже відома істина стверджує, що бездумний виконавець ніколи не стане господарем ситуації.
Два інститути відіграють першочергову роль у процесі морального виховання. Перший — це сім’я, де дитина закладає основи характеру своєї особистості. Моральні стосунки в сім’ї накладають
4
відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив пов’язаний, по-перше, із сильними переживан- нями, по-друге, вони постійніші, по-третє, в них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших людей.
Другий — це школа та позашкільні навчально-виховні заклади, які дають молодшим школярам додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби молодших школярів у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля (палаци культури,
центри дитячої, юнацької творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтва, студії,
бібліотеки, оздоровчі заклади та ін.).
Основною метою морального виховання є прагнення передати знання та культурні традиції, на- вчити молодь розвиватися як особистість та збільшувати культурну спадщину. На жаль, сьогодні у цілому процес виховання більше спрямований на те, щоб розвивати інтелектуальні здібності, аніж культуру та духовність.
У процесі морального виховання молодших школярів важливими є розуміння наступних кате- горій.
Моральна свідомість — одна із сторін суспільної свідомості, яка у вигляді уявлень і понять відо- бражає реальні відношення і регулює моральний бік діяльності школярів.
Моральні переконання — пережиті та узагальнені моральні принципи, норми.
Моральні почуття — запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного розвитку молодших школярів.
Моральні звички — корисні для суспільства стійкі форми поведінки, що стають потребою і здій- снюються за будь-якої ситуації та умов.
Моральна спрямованість — стійка суспільна позиція особистості, що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість особистості в різних умовах.
Етика — наука про мораль, її природу, структуру та особливості походження й розвитку мо- ральних норм і взаємин між молодшими школярами в суспільстві. Етика є методологічною засадою морального виховання.
Процес морального виховання ґрунтується на певних принципах. Принципи виховання — керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу молодших школярів.
Основні принципи виховання
y Цілеспрямованість виховання передбачає спрямування виховної роботи на досягнення основної мети виховання — всебічно розвиненого молодшого школяра.
y Обов’язковий зв’язок виховання з життям. Суть принципу полягає в тому, що виховна діяльність має орієнтувати на необхідність молодшого школяра жити у суспільстві.
y Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Поведінка молодшого школяра — це його свідомість у дії. Виховання такої єдності свідомості — складний і суперечливий процес, оскільки форму- вання навичок правильної поведінки є набагато складнішим, ніж виховання свідомості.
y Виховання в праці. В основі цього принципу — ідея про те, що формування особистості безпосе- редньо залежить від їх діяльності, від особистої участі в праці. Цей принцип спирається і на таку психологічну якість, як прагнення дитини до активної діяльності.
y Комплексний підхід у вихованні ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і процесів. Утілення його в життя передбачає: єдність мети, завдань і змісту виховання; єд- ність форм, методів і прийомів виховання; єдність виховних впливів школи, сім’ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; єд- ність виховання і самовиховання.
y Виховання молодшого школяра в колективі. Молодший школяр стає особистістю завдяки спіл- куванню і пов’язаному з ним відокремленню. Найкращі умови для спілкування й відокремлення створюються в колективі.
y Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів. Педагогічне керів- ництво зумовлюється відсутністю в учнів життєвого досвіду; виховання творчої особистості мож- ливе лише за умов для вияву самостійності й творчості, схвалюються ініціатива та самодіяль- ність.
y Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього. У цьому — го- ловний сенс гуманістичної педагогіки щодо формування необхідних взаємин вихователів
5

і вихованців. Цей принцип передбачає: єдність вимог до вихованців з боку педагогів, контроль за
їх поведінкою, гуманне ставлення до них, повага до їхньої думки та ін.
y Індивідуальний підхід до молодших школярів у вихованні. Такий підхід, як індивідуальна ко- рекція загальної системи виховання,— важлива вимога до організації виховного процесу та одна з умов підвищення його ефективності.
y Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні. Виходить з того, що для форму- вання свідомості, вироблення навичок і звичок поведінки потрібна система певних послідовних виховних заходів. Такі якості людської особистості не можна сформувати, якщо виховний процес являтиме собою випадковий набір виховних заходів, що матимуть епізодичний, а не системний характер.
y Єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. Повинна охоплювати всі сторони на- вчально-виховної роботи школи, всі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, сім’ї, знаходити свій вияв у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки мо- лодших школярів, у стилі життя школи, її традиціях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесу.
Моральне виховання молодших школярів є одним із найскладніших, тому що об’єктом впливу
є найтонші сфери духовного життя особистості, а формуються розум, почуття, воля, переконання, самосвідомість. Впливати на ці сфери можна тільки так само — розумом, почуттям, волею, переко- нанням, свідомістю.
Пам’ятаймо: свого активного соціального значення моральні цінності набувають тоді, коли вони стають здобутком більшості і включаються в практичні відносини людей, проймають їхні свідомість
і почуття.
Кожному вчителеві також необхідно зважати на три ступені морального виховання. І ніколи не слід плутати їх з віковими ступенями розвитку. На першому ступені відбувається засвоєння почат- кових правил поведінки, розвиваються моральні почуття; на другому — формуються етичні поняття; на третьому — виробляються моральні переконання, стійкі звички поведінки, триває розвиток мо- ральних почуттів. Ступені морального виховання не завжди збігаються з віковими ступенями роз- витку, тому й особливістю морального виховання має стати одночасне, а не почергове формування моральних якостей як єдності і взаємозв’язку свідомості, почуттів і поведінки. Моральне вихо- вання — це завжди активний, двобічний процес.
В. О. Сухомлинський підкреслював, що дитинство для дитини є природною школою сердечності.
Отже, запрошуємо всіх до світлиці людських чеснот!
6

Дата _______________________
Клас _______________________
1 КЛАС
ВИХОВНА БЕСІДА «БУДЬ ОХАЙНИМ І АКУРАТНИМ»
Мета: закріпити уявлення учнів про навички особистої гігієни; розвивати мовлення; ви- ховувати охайність і акуратність.
Хід заходу
На дошці — плакат зі словами А. П. Чехова: «У людини все повинне бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і почуття, і думки».
У ч и т е л ь:
— Коли про людину говорять, що вона охайна й акуратна?
— А коли називають дітей неохайними, неакуратними?
— Про кого можна сказати: «Ця людина завжди охайна, акуратна»?
Читання вірша М. Пригари «Чорнило»
ЧОРНИЛО
Де беруться плями ці?
Це ж подумать варто:
У Мар’янки на лиці
Ніби справжня карта.
От мені незрозуміло,
Хто це вигадав чорнило?
І нащо писати нам,
Як від нього стільки плям?
На одній щоці — ріка,
А на другій — море:
То чорнильниця така,
Чисте з нею горе!
От і спробуй тут — учись.
Це ж нещастя прямо!
Напишу рядок — дивись! —
На сторінці пляма.
Друга, третя... цілих п’ять.
Вже немає де писать.
А Буквар хоч не бери,
І читать несила —
Ніби сипався згори
Дощик із чорнила.
Хай розлив струмки брудні
З краю і до краю.
Що робити тут мені?
Навіть не вгадаю.
— Кого стосується цей вірш?
Читання оповідання «Помилка»
ПОМИЛКА
Учитель викликав Юрка до дошки.
— Нумо, давай напишемо таке речення... Пиши: «Щодня перед обідом я старанно мию руки з милом».
Пише Юрко, старається, аж сопе... Ось уже й кінець. Ставить крапку і по- вертається до вчителя.
— Так, так,— каже Іван Петрович.— Добре написано. А тепер прочитай
і знайди помилки.
7

Юрко помалу читає і виправляє: у слові «перед» пропущено «е», у слові
«старанно» треба два «н»...
— Тепер уже все правильно? — питає Іван Петрович.
— Усе,— відповідає Юрко впевнено.
— Усе-все?
— Все,— чомусь уже тихіше каже Юрко і... червоніє...
— Чого б то?
Запитання
1. Як ви вважаєте, чому почервонів Юрко?
2. Де ви вдома зберігаєте свій одяг?
3. Як потрібно ставитися до одягу?
Читання вірша Л. Компанієць «Отак у нас — щодня»
ОТАК У НАС — ЩОДНЯ
«Вставай, вставай!
Вставай, вставай!»
... У хаті — метушня.
Сестра гукає: — Де пальто? —
А де пальто — не зна ніхто!
І так у нас — щодня.
Шука портфеля старший брат,
Сорочку — середульший брат,
Штанці — молодший брат.
А я згубила черевик,
І олівець раптово зник,—
Шукаю все підряд!
Пальто знайшли ми у кутку,
Портфель — в садочку, на бузку.
Ну, а штанців — нема!
Коли дивлюся — ось вони:
Лежать під лавкою штани,
На них Мурко дріма.
Дев’ята б’є... Ну, так і є —
Спізнились на урок!
Порозмовлявши віч-на-віч,
На місце класти кожну річ
Даєм собі зарок...
А ранком — знов лунає крик:
Де мій портфель?
Де черевик?
І знову — метушня.
І тільки чути «де?» та «де?»,
І хата обертом іде...
Отак у нас — щодня!
— У кого з вас таке трапляється?
— Хто чистить ваш одяг, взуття?
— Хто пришиває ґудзики?
— Хто складає портфель?
— У якому вигляді ви приходите до школи?
— А в якому вигляді повертаються окремі учні зі школи?
Слухання історії (розповідає вчитель)
Хлопчик повернувся зі школи додому. Глянула мати, а нова його шапка подерта і вся в грязюці.
— Це що?
— Та це хлопці...
— Що хлопці?
8

— Скинули з мене шапку й почали у футбол грати.
— А ти ж де був?
— На воротях стояв.
Запитання:
— Що можна сказати про поведінку цього хлопчика?
— Чим можна грати у футбол?
— Як потрібно ставитися до своїх речей?
— Хто в нашому класі охайно поводиться зі своїми головними уборами, портфелями?
Моральні задачі
1) Настала зима. Випав сніг. Завершились у школі уроки. Юрко поспішає до- дому. Ось уже і знайома гірка. Підходить ближче і бачить, що Тарас з Мак- симом сіли на портфелі й їдуть з гірки з криком: «Ура!». Тарас перший з’їхав з гірки, побачив Юрка і закричав: «Юрко, йди-но швидше до нас!».
— Що мав учинити Юрко?
2) Василь прийшов зі школи. Бабуся до нього: «Васильку, йди швидше обі- дати!»
«Я вже йду, бабуню, тільки-но зніму піджак!».
— Що мав учинити Василько, перш ніж сісти за стіл?
Робота за картками
Які правила особистої гігієни знає і виконує бурундучок? Що вмієш робити ти? Зафарбуй.
Моральні правила y Пам’ятай: до школи потрібно приходити завжди чистим і охайним.
y Не сідай за стіл і за уроки з брудними руками.
y Доглядай сам за своїм одягом, взуттям, шкільними речами.
y Будь завжди охайним і акуратним!
9Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка