Відпочиваємо весело та у безпеціPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації10.12.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5


Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитини


ВІДПОЧИВАЄМО ВЕСЕЛО ТА УБЕЗПЕЦІ
(збірка матеріалів на допомогу педагогічним працівникам
оздоровчих таборів)
Миколаїв

УДК 371.2(083)
ББК (74.200.58)
Упорядники: О. Д. Пучкова, завідувач лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
А. І. Тюпа, методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Л. О. Малашенко, методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
С. О, Ватралик, методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано науково-методичною радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол від 18.04.13 № 2.
У збірці матеріалів подано орієнтовні варіанти заходів, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників та учнів під час відпочинку. Збірка допоможе педагогічним працівникам обрати орієнтовні заходи для учнів під час відпочинку учнів у оздоровчих таборів, оптимальний зміст, форми і методи проведення занять та заходів, сприятиме залученню педагогічних працівників до пошуку активних форм діяльності учнів.
Відпочиваємо весело і убезпеці. Збірка матеріалів на допомогу педагогічним працівникам оздоровчого табору/Упорядники Пучкова ОД, Тюпа А. І, Малашенко Л. О, Ватралик ОС. – Миколаїв МОІППО, 2013. – с. Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитини Лабораторія редагування та видавничої діяльності Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 2013
Рецензенти:
Відповідальна
за випуск
А. М. Старєва, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитини

Відпочиваємо весело та убезпеці (збірка матеріалів на допомогу
педагогічним працівникам оздоровчого табору)

Літературний редактор
Комп’ютерний набір, технічна верстка Папір офсетний. Друк на різографі Формат х
Умовно-друкованих арк. –
Обліково-видавничих арк. – Гарнітура шкільна
Тираж Замовлення № Адреса редакції
вул. Адміральська, а,
м. Миколаїв, 54001
Тел./факс 37-85-89
e-mail:
resource@moippo.mk.ua e-mail:
moippo@rambler.ru

Зміст

Вступ ………………………………………………………….

Організація методичної роботи в дитячому оздоровчому закладі

Фізкультурно-спортивна робота в літньому оздоровчому таборі.
Організація ігрової діяльності в умовах оздоровчого закладу

Організація дозвілля дітей (на допомогу інструктору з фізичної
культури в літньому оздоровчому таборі)……………………………

Орієнтовні інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для дитячого оздоровчого табору

Література.
Вступ

Велика літня перерва у школярів – це період зміцнення їхнього здоров'я, пізнання цікавого, нових знайомств та пригод це пора морального загартування, духовного збагачення, пора яскравих вражень, творчості, активного пізнання світу та себе в ньому. З метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення та лікування дітей у літній період, залучення для цього максимальної кількості дитячих оздоровчих закладів і фахівців, забезпечення якісного медичного обслуговування і харчування, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи щорічно в районі, на базі загальноосвітніх шкіл, функціонують пришкільні оздоровчі таборита табори праці й відпочинку для старшокласників. Відповідно Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
01.08.01 № 563, організація роботи з охорони праці покладається на керівників оздоровчого закладу. Важливою ланкою цієї роботи є створення безпечних умов навчально-виховного процесу. Згідно із даним Положенням таз метою забезпечення безпечних умовна відпочинку у таборі вихователі зобов’язані проводити первинний інструктаж з учнями на початку відпочинку, перед виконанням кожного спортивного свята. Даний посібник містить інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів під час відпочинку на природі, з безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження на воді, правил поводження зі свійськими тваринами, правил поведінки на транспорті, отруєння грибами, з безпеки життєдіяльності щодо профілактики захворювань. Інструкції розроблені згідно вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 року № 9.
І. Організація методичної роботи
в оздоровчому закладі
Велика літня перерва у школярів – це період зміцнення їхнього здоров'я, пізнання цікавого, нових знайомств та пригод це
пора морального загартування, духовного збагачення, пора яскравих вражень, творчості, активного пізнання світу та себе в ньому. З метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення та лікування дітей у літній період, залучення для цього максимальної кількості дитячих оздоровчих закладів і фахівців, забезпечення якісного медичного обслуговування і харчування, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи щорічно в районі, на базі загальноосвітніх шкіл, функціонують пришкільні оздоровчі таборита табори праці й відпочинку для старшокласників. Організовуючи літнє оздоровлення дітей, педагогічні колективи намагаються планувати і будувати виховну роботу так, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі відчувала себе сильною, творчою особистістю збагатилась духовно і почувала себе комфортно. Планування виховної роботи у таборі вимагає певної послідовності, системності та спадкоємності. Починаючи планування, вожатий і вихователь вивчають державні документи з питань виховання підростаючих поколінь, ознайомлюються з інструктивними матеріалами відповідних організацій, з публікаціями в педагогічній пресі про організацію літнього відпочинку дітей і молоді. Велике значення має врахування визначних даті свят, що припадають на цей період, подій, що відбуватимуться в країні і закордоном, календаря літніх пам'ятних дат, традицій табору, місцевих умові можливостей, вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів і підлітків. Планування виховної роботи буде ефективним, якщо вожатий дотримуватиметься певних методичних вимог
- забезпечувати на практиці єдність мети і завдань, змісту форм виховної роботи
- враховувати своєрідність роботи загонів і дружин
- підтримувати ініціативу вихованців. У кожному таборі складаються перспективний план на літо, календарні плани роботи табору і загону на зміну, план-сітка загонових справ, плани роботи гуртків, клубів за інтересами, робочі плани загонових вожатих (вихователів), методиста, заступника начальника табору з питань виховної роботи, конкретні плани підготовки та проведення різноманітних справу таборі.
Вимоги до плану
- суспільно-корисна спрямованість, єдність із сучасністю
- необхідність чітких, конкретних, практичних справ, підпорядкованих визначеній меті
- послідовність, конкретність плану
- врахування вікових особливостей. Перспективний план роботи складається на всі зміни начальником табору разом із методистом, заступником та іншими членами педагогічного колективу. Він обговорюється і затверджується педагогічною радою до заїзду дітей у табір. Перспективний план може включати такі розділи
- характеристика регіону, що оточує табір, його матеріальної бази, виховні завдання, зміст виховної діяльності табору і його основні напрями
- національне виховання, організація суспільно-корисної праці і трудове виховання, розвиток допитливості та пізнавальної активності, естетичне виховання і розвиток культури спілкування, фізичне виховання і валеологічна, туристична й екологічна робота, організаційно-методична роботи, школа дитячого самоврядування в умовах табору тощо. Календарний план роботи складається на одну зміну з урахуванням завдань, які зазначені в перспективному плані роботи табору, і пропозицій загонів. Перш ніж розпочинати планування, старший вожатий на організаційних зборах ознайомлює його учасників із перспективами роботи табору на літо, завданнями на оздоровчу зміну, традиціями табору. З метою активізації вихованців (загонів) рада табору оголошує конкурсна кращу пропозицію у плані здійснює розвідку корисних справ. Після обговорення пропозицій рада табору складає календарний план роботи табору і визначає, який загін і хто із членів ради табору відповідає за Підготовку і проведення тієї чи іншої справи. На зміну доцільно планувати не більше як 4 – 5 загальнотабірних справ для всіх загонів, оскільки кожна з них вимагає тривалої і ретельної підготовки. Календарний план табору має, як правило, три розділи загальнотабірні справи, робота з проведення заходів у загонах, оздоровлення. У додатках до плану подається розклад фізкультурних занять робочих гуртків, клубів, секцій, фіксуються дні чергування загонів. На основі цього плану складається план-
сітка роботи табору на кожну зміну, який вивішують на видному місці для загального огляду. Календарний план роботи загону складається дітьми разом із загоновим вожатим на одну зміну. При складанні календарного плану насамперед необхідно врахувати пропозиції дітей. Порадитися з ними із ясувати їхні інтереси і побажання допоможуть такі форми залучення вихованців до планування роботи загону.
1. Конкурс ланок на кращі пропозиції до плану роботи загону з метою залучення всіх вихованців до планування, врахування захоплень, інтересів і бажань дітей у загоні. Разом з організаторами конкурсу необхідно подумати проформи заохочення ланок і окремих дітей. Переможці конкурсу можуть дістати право стати організаторами запропонованої справи. На честь переможця може бути випущена Блискавка – привітання, проголошена подяка тощо. У результаті конкурсу найбільш цікаві та корисні пропозиції увійдуть до загонового плану.
2. Анкета Хочу, щоб це було. Хочу, щоб було так Орієнтовні запитання анкети Які справити пропонуєш провести в загоні Організатором якої справити хотів би бути сам Відповіді на запитання анкети дадуть можливість внести до плану найбільш важливі та цікаві справи.
3. Експертний випуск газети А яку вас У газеті лише запитання і вільне місце для відповідей яку вас у школі проводять диспути, туристичні походи, зустрічі тощо Які справи у школі чи в таборі, де був раніше, тобі запам'ятались?
4. Усне опитування Ваша думка, ваша пропозиція. Його проводять дитячі репортери серед дітей і дорослих.
5. Скарбничка пропозицій. У загоні вивішується великий конверт чи ящик «Бажаю-пропоную». Для того щоб скарбничка була більш дієвою і стимулювала дітей до прояву творчості, ініціативи, можна протягом дня випустити одну-дві Блискавки чи зробити повідомлення в загоні про пропозиції, що надійшли від дітей. У період планування слід враховувати, що особливої уваги і піклування потребують наймолодші школярі. Тому до плану роботи необхідно внести ігри, конкурси, змагання для молодших дітей. Рада загону розглядає пропозиції дітей, вожатого, вихователя
і найцікавіші з них включає до проекту календарного плану. До нього вносяться і загальнотабірні заходи. На зборах загону чи під час вечірнього вогника голова ради загону доводить до відома дітей проект плану. Вони можуть внести зміни, доповнення чи виправлення. З усіма змінами план роботи затверджується шляхом відкритого голосування. На цих самих зборах визначаються відповідальні за виконання кожної справи (це
можуть бути ланки, творчі групи чи окремі члени загону.
Важливо, щоб при розподілі роботи ніхто не залишився без доручень, без конкретних завдань. Кількість запланованих справ має бути реальною, тобто посильною для виконання.
На основі затвердженого плану складається календарний план-сітка роботи загону, який звичайно вивішується у загоновому куточку. Підготовка до табірних і загонових справ, режимні моменти, справи, що проводяться регулярно та увійшли у повсякденне життя табору (прогулянки, купання, заняття фізкультурою тощо,
фіксуються у планах роботи на день. У таборі такий вид плану для окремих загонів дістав назву путівка дня. Він може бути удвох варіантах (на випадок дощової погоди) і складається з таких частин дата, час проведення за годинами (ранок, день, вечір, справи загону на день (детально), відповідальні за виконання. Залежно від змісту роботи члени загону створюють ініціативні групи організаторів тієї чи іншої справи. Наприклад, під час підготовки до свята відкриття табору кожному загону необхідно підготувати своє вітання, оформити місце, розучити пісню тощо. Календарний план роботи табору і загону може коригуватися. Інколи виникає необхідність провести захід, що не планувався, або навпаки, відмовитися від тієї справи, що була запланована, Тому в таборі широко використовується планування роботи на наступний день, що вносить відповідні корективи в путівку дня кожного загону. На основі щоденних загонових планів старший педагог- організатор разом із черговим по табору складають зведений план роботи табору на наступний день і вивішують на щиті Сьогодні у таборі. При проведенні загальнотабірних справі свят зведений план може бути оформлений як яскрава програма дня.
Ланка не складає спеціального плану роботи, але у ланкового має бути робочий зошит, де він записує завдання ланці відради загону і веде облік виконаних справ. Ланка будує свою роботу, враховуючи план загону, а також побажання та інтереси дітей. Майже третина всіх дітей, які відпочивають в оздоровчому таборі, – учні початкових класів. Як правило, вони важко переживають розлуку із сім'єю, тому вожатій вихователі повинні ставитися до них з особливою увагою і теплотою. При плануванні роботи з молодшими школярами необхідно враховувати, що в цьому віці діти не можуть довго займатись однією справою, одноманітність їх стомлює. Тому в загонових планах на день має бути чергування різних занять (спортивних, пізнавальних, трудових
тощо). Колективні справи у загоні потрібно поєднувати зорганізованим відпочинком у вільний час (тихі ігри, читання книг,
спілкування з друзями тощо. Молодші школярі люблять ігри, різноманітні конкурси, їм подобається малювати, майструвати, подорожувати. З метою загартування дітей рекомендується планувати більше прогулянок до лісу, рухливі ігри на свіжому повітрі. Правильна організація купання і загартовування, прийом сонячних і повітряних ванн, прогулянки до лісу, чергування активного руху з відпочинком, поєднання праці й відпочинку – найважливіші умови зміцнення здоров’я молодших школярів. Чільне місце у змісті виховної роботи дітей посідає знайомство з природою, природоохоронна діяльність. При плануванні роботи з учнями початкових класів вожатий, вихователь враховують місцеві умови, дати календаря, побажання дітей, а також ті завдання, що вони отримали на літо від учителів. Молодші школярі беруть активну участь у виховних заходах усього табору. У цьому допомагає дружба старших загонів із молодшими. З метою успішної організації спільних справ вожатий загону молодших школярів погоджує свій план із загоном-шефом. Усього за зміну діти зможуть взяти участь у 3 – 4 загальнотабірних справах. Ними можуть бути свято Нептуна, конкурс малюнків Я бачу світ, свято відкриття і закриття табірної зміни. Останні дві справи мають бути сплановані і проведені у загоні, а також спільно з іншими загонами, де перебувають учні початкових класів (за
великої кількості загонів у таборі може діяти окрема дитяча
республіка).
Складаючи план роботи загону, в якому перебувають підлітки, вожатий і вихователь мають передбачити всі можливості для самоствердження своїх вихованців, розвитку їхньої самодіяльності, ініціативи і творчості. Це досягається з допомогою добору доцільних справі їх чергування. Необхідно також координувати справи загонового колективу з календарним планом табору на зміну, що є основним документом у визначенні основних форм роботи для кожного загону. Враховуючи пропозиції вихованців з організації загонових справ, педагог-організатор співвідносить їх із загальним навантаженням дітей протягом одного дня. Фізкультурний і музичний керівники, лікар, керівники гуртків мають особисті плани роботи. Окремий план роботи складає вожатий (вихователь) загону. Вожатий веде Педагогічний щоденник, в якому відображаються результати спостережень за дітьми, їх взаємовідносинами. Педагогічний щоденник – це результат творчості вожатого, його роздумів. Він не лише допомагає організувати час, ай учить, як аналізувати свою роботу.
Водночас щоденник – це і робочий документ, в якому вожатий аналізує кожний прожитий день, робить висновки, узагальнення, накреслює план на перспективу. Щоденник допомагає фіксувати найбільш цікаві сторінки життя загону, бачити дитячий колектив, його радощі та перемоги, розчарування і пошук, і є звітним документом, де узагальнено всю денну діяльність загону. Щоденник заповнюється за встановленою формою, що полегшує аналіз змісту роботи із загоном. Рекомендується така форма записів
1. Назва табору, загону. Черговість зміни. Прізвище, ім'я вожатого. Дата (рік, місяць, число) початку і кінця зміни.
2. Список вихованців і необхідні дані про кожного з них
(дата, місяць і рік народження, у який клас перейшов, дані про
батьків, домашня адреса, телефон, в яких секціях, гуртках хотів
би займатися, чи вміє плавати, який ріку таборі, примітки.
Список дітей із послабленим станом здоров'я і рекомендації лікаря.
3. Режим дня табору.
4. Портрет дитячого літа (традиційні. свята країни, визначні
дати, події, що відбуваються у країні і закордоном, традиційні
справи дітей табору).

5. Організаційна сторінка назва загону, девіз, промовка, загонова пісня, рада загону і доручення у загоні, списки дітей за ланками.
6. Педагогічна характеристика загону у розвитку (на початку
зміни і в кінці дня, в якій фіксуються вікові та індивідуальні особливості, вихованців, ставлення до товаришів, ровесників, колективу, їх уміння в різних видах діяльності, організаторські здібності, зміни, що відбулись у формуванні якостей особистості.
7. «План-сітка» роботи загону і коротка пояснювальна записка до нього.
8. День за днем – щоденні записи вожатого. Для зручності ведення запису пропонуємо заповнити сторінки так путівка дня, діяльність вожатого (власний план роботи на день, аналіз, висновки, роздуми (аналіз колективних творчих справ, пропозиції і
думки дітей, як вдалося вирішити поставлені завдання, настрій
дітей у загоні, їхня активність, хто відзначився під час проведення
різних справна кого слід звернути увагу, роздуми на майбутнє). На основі матеріалів педагогічного щоденника вожатий пише звіт за зміну, в якому аналізуються етапи і кінцевий результат роботи, дається оцінка своєї педагогічної діяльності, шляхи поліпшення роботи. Спрямовуючи весь комплекс виховних заходів на розвиток громадських якостей особистості, виховання у дітей любові до Батьківщини, українського народу, в оздоровчих таборах реалізовуються такі програми виховання дітей
1. Діагностико-прогностичний напрям Пізнай себе
- особистісно-рольова гра Як я діятиму в такій ситуації
- бесіда На порядку денному – твій характер
- відверта розмова із собою Я власними очима.
2. Національно-патріотичний напрям Я – громадянин своєї держави
- бесіди Мій край - моя історія жива, Козацькі звичаї, Мова – це серце народу
- свято рідної мови Диво калинове
- конкурс дитячого малюнку на асфальті Ми живемо в Україні
- конкурс-вікторина Що знаєш ти про Україну
- поле чудес Історія мого міста
- заочна подорож до столиці України.

3. Краєзнавчий напрям Барви рідного краю
- виставка-конкурс малюнків Барви рідного краю, Люблю тебе, мій рідний край
- свято легенд рідного краю
- гра Лікарські рослини мого краю
- екскурсія до краєзнавчого музею нашого міста
- відвідування шкільної бібліотечної тематичної виставки Література рідного краю.
4. Естетичний напрям Для порятунку нації – краса
- турнір знавців хороших манер
- день іменинника
- виставкам якої іграшки
- конкурс читців української поезії
- конкурс-виставка Природа і фантазія.
5. Екологічний напрям Краса і біль України
- бесіда Природа навколо нас
- туристичний похід Юні санітари лісу
- трудовий десант
- день екологічного виховання
- конкурс екологічного плаката на асфальті Бережімо планету
6. Фізичний розвиток та досконалість особистості Якщо хочеш бути здоровим
- чемпіонат із шахів і шашок
- козацькі забави
- ігри Веселі старти
- бесіда Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі
- змагання Дужі, сміливі, спритні. З метою розвитку і сприймання прекрасного у природі, мистецтві, стосунках між дітьми в літніх оздоровчих таборах працюють творчі майстерні, клуби та гуртки за інтересами, які не тільки об'єднували б дітей, ай давали їм можливість спробувати сили в певній справі та виявити творчі нахили особистості. У переважній більшості пришкільних оздоровчих таборів працювали такі творчі майстерні та клуби за інтересами

- творча майстерня Природа і фантазія (розвиток творчої
фантазії, образного мислення, художнього смаку через
роботу з природним матеріалом);

- Хореографічна майстерня (естетичне виховання, зміцнення
здоров'я та фізичний розвиток через залучення до
мистецтва танцю);
- творча майстерня Пісенна (за словами керівника майстерні,
пісня відкриває нові грані творчої душі українського народу,
в пісні перед дитиною постає ненька-Україна);
- Художня майстерня (залучення дітей досвіту краси, до
скарбів
художньої
літератури
через
образотворче
мистецтво);
- клуб Пізнай себе (покращення психічного здоров'я дітей,
сприяння розкриттю творчого та інтелектуального
потенціалу
дитини,
їхньому
самоствердженню
і
самовдосконаленню);
- клуб Що Де Коли (інтелектуальний розвиток
особистостей дітей);
- клуб Біла ладдя» (розвиток логічного мислення, пам'яті,
уваги, спостережливості, творчого уявлення через гру в
шахи);
- клуб Веселий м'яч» (фізичний розвиток дітей через участь у
спортивних іграх). Зауважимо, що в роботі творчих майстерень і клубів за інтересами брали участь діти різних вікових категорій, тому вся робота проходила диференційовано. Піклування про хороший емоційний стан вихованців, створення комфортних психологічних умов перебування дітей в оздоровчому таборі – були головною турботою педагогів під час організації літнього оздоровлення школярів. Традиційним для літніх таборів стало використання календарів дитячого настрою як найпростішого засобу моніторингу дитячої думки щодо табірного життя. Приходячи в табір, дитина визначає свій настрій, малюючи в календарі навпроти свого прізвища сонечко чи хмаринку. Таку саму відмітку вона робить, коли йде додому. Поява хмаринок у календарі настрою неодмінно турбувала вихователів. У районному дитячому оздоровчому таборі з метою вивчення думки дітей про проведені виховні заходи використовується Стіна довіри, на якій вихованці табору діляться своїми враженнями про свято, що відбулося, своїми сподіваннями, вносять пропозиції щодо
покращення табірного життя. Така форма роботи, безумовно, сприяє створенню комфортних умов для перебування дітей у таборі. З огляду нате, що психічне здоров'я – така ж важлива сфера здоров'я людини, які фізична, соціальна, духовна, турбота про позитивний емоційний стан вихованців також сприяє вирішенню завдань оздоровлення дітей у літній період.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка