Використання народних традицій у вихованні учнів о. М. Вуйцик
Скачати 27.18 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір27.18 Kb.

19
ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У ВИХОВАННІ УЧНІВ

О.М. Вуйцик


Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького
Важливою передумовою розвитку особистості є здатність її осмислювати і прагнути знати кращі сторони виховної традиції своєї нації. Національна культура виступає першоосновою формування всебічно розвиненої особистості, її самореалізації. Лише через неї можливе досягнення загальнолюдської культури. Незнання учнями особливостей національної культури може призвести до денаціоналізації, занепаду духовності, що насамперед проявляється у ставленні до рідної мови, історії свого народу, його традицій та звичаїв [2].
В умовах відродження духовності народу, його культурних традицій, загальноосвітній навчальний заклад має стати потужним засобом творення виховної традиції, яка передбачає поєднання споконвічних поглядів на предмет виховання, що склалися протягом існування людського суспільства, і сучасних поглядів, які диктує соціально-економічний устрій життя, нові суспільні норми і вимоги.
Пріоритетним у навчально-виховній взаємодії учнів та педагогів-вихователів є відродження традицій, забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості.
Як приклад наведемо дослідження В.Болгаріної та Я.Жупецького, спрямоване на вияв впливу традицій на свідомість і самосвідомість учнів. Ними була розроблена експериментальна модель спільної роботи сім і' та школи, яка передбачала залучення учнівської молоді до української національної культури і ґрунтувалася на психолого-педагогічних ідеях щодо формування особистості, ролі національної культури в її розвитку та соціалізації. Сутність експерименту полягала в тому, що на певний час до едукаційного процесу були включені різноманітні навчально-виховні заходи, які базувалися на народних традиціях: проводилися позакласні години, ігрові змагання, народні ярмарки тощо. За результатами дослідження були узагальнені такі висновки:
- підвищення рівня загально-культурологічних знань учнів;
- усвідомлення місця української національної культури як культури самобутньої у формуванні особистості дитини;
- зростання кількості учнів, які почали спілкуватися українською мовою в сім і' і з друзями, а також нададуть перевагу українській школі, для навчання своїх дітей у майбутньому;
- збільшення кількості учнів, які почали надавати перевагу українському телебаченню,
ЗМІ, українській художній літературі, українському радіо;
- значно поглибився інтерес до історії України, історії вітчизняної науки, техніки, мистецтва, освіти, народної педагогіки, народних традицій, свят, звичаїв, фольклору, народного мистецтва;
- збільшився вплив національної культури на формування загальнокультурного рівня школярів, їхньої національної свідомості тощо [2].
Також місце козацької педагогіки в системі виховання сучасної молоді важко переоцінити. Це складова української етнопедагогіки, яка формує в дітей і молоді синівську любов до рідної мови, культури, землі, народу, Батьківщини, виховує в них незламну силу волі й духу, високу лицарську мораль, духовність. Тому козацьку педагогіку, традиції українського народу, закладені з часів козацтва, необхідно вивчати, переосмислювати, і застосовувати для

20
того, щоб змалку в дитині формувати і розвивати риси господаря, патріота, громадянина, адже формування патріота, мужнього громадянина Української держави, її захисника з яскраво вираженою національною свідомістю і самосвідомістю, світоглядом і характером, високою мораллю і духовністю є актуальним і сьогодні [4].
Тому нині є актуальним запровадження у дошкільних закладах освіти, школах, позашкільних закладах освіти заходів, які популяризують методи козацько-лицарського виховання. Прикладом може слугувати розроблення і затвердження програми „Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України", яка передбачає вивчення дітьми, підлітками і юнаками історії українського козацтва, вітчизняної національної культури
(мистецтва, науки, освіти), ознайомлення з військовою майстерністю козаків, їх готовністю стати на захист своєї держави в будь-який час. Таким чином, виховання на засадах козацької педагогіки має три аспекти, які передбачають формування високих моральних якостей, фізичний розвиток та культурологічне виховання дітей і молоді.
Традиції народної педагогіки наділені ознаками високого одухотворення. Український дослідник народних традицій у вихованні молоді М.Г.Стельмахович переконливо доводить, що завдяки їм в пам'яті нашого народу впродовж віків живуть, передаючись від покоління до покоління, такі благородні людські якості як любов до рідної землі, отчого краю і домівки, повага до батька-матері, світлої пам'яті своїх предків, рідної мови, історії, відчуття приналежності до народу, усвідомлення себе його частиною, прагнення пізнати, зберегти й передати його духовні надбання у спадок своїм нащадкам.
В.О.Сухомлинський називав народні традиції „живим, вічним джерелом педагогічної мудрості", „зосередженням духовного життя народу". Педагогічне значення народних традицій полягає і в тому, що вони є результатом виховних зусиль народу протягом багатьох віків як незамінний виховний засіб. Через систему традицій кожен народ відтворює себе, свою духовну культуру, свій характер і психологію у своїх дітях [1].
Нині формується система національної культури, яка передбачає наступність виховних традицій в сім'ї, дошкільних установах, середній ланці освіти, позашкільних закладах на належному рівні. Лише за таких умов виховання підростаючого покоління буде повноцінним, всебічним і системним.
Список використаної літератури
1. Бойко А.М., Титаренко В.П. Український рушник: засіб національного виховання.
Навчально-методичний посібник // Верстка. - 1998. - 219с.
2.
Болгаріна В., Жупецький Я. Вплив народних традицій у вихованні учнів // Рідна школа.
-1999.- №4.-С. 46-51.
3.
Хайруддинов М. Козацька педагогіка // Початкова школа. - 2003. № 8. - С.59 - 62.
4.
Хайруддинов М. Народні традиції та виховання // Початкова школа. - 2003. - № 10. - С.
46-50.
Науковий керівник : Лещенко І.Т.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал