Використання новітніх інформаційних-комунікаційних технологiй в освіті
Скачати 21.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації24.01.2017
Розмір21.21 Kb.

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В
ОСВІТІ
Л.М. Колєчкіна, д.фіз.-м. н., професор, професор кафедри ДІДЕС
Полтавський університет економіки і торгівлі
Ю.О. Литвиненко, асистент кафедри ДІДЕС
Полтавський університет економіки і торгівлі
В.А. Ольховський, к.т.н., доцент, доцент кафедри ДІДЕС
Полтавський університет економіки і торгівлі
Розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується великим інформаційним потоком.
Інформатизація є об'єктивним процесом у всіх сферах людської діяльності, у тому числі й у освіті. Під впливом нових інформаційних технологій – комп'ютерних і комунікаційних – створюються сучасні
інноваційні освітні технології. Інформатизація освіти як один із найважливіших засобів реалізації реформи системи освіти та переходу до нових особистісно-орієнтованих технологій навчання є для
України нагальною потребою [1-3].
Перехід до нових інформаційних технологій у освіті потребує створення умов для їхньої розробки, апробації й впровадження, пошуку розумного поєднання нового із традиційним старим. Це вимагає вирішення цілого комплексу управлінських, психолого-педагогічних, навчально-методичних та інших проблем.
В освітньому процесі інформаційні технології можуть бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, виховання, розвитку й діагностики засвоєння змісту навчання, тобто можливі два напрямки використання інформаційних технологій у процесі навчання. При першому – засвоєння знань, умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей інформаційних технологій, до формування вмінь їхнього використання при вирішенні різноманітних завдань. При другому – інформаційні технології є потужним засобом підвищення ефективності організації навчального процесу.
Отже, актуальність дослідження очевидна, бо в сучасному суспільстві відбувається реформування освіти. Важливість інформатизації освіти для суспільства підтвердив Закон України
«Про національну програму інформатизації». Це, в першу чергу, стосується впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій, що сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу, дозволяє ефективно використовувати нові технології навчання і контролю.
У закладах освіти нові інформаційні технології можна поділити на засоби і методи, де серед засобів виділяють апаратні і програмні.
Застосування інформаційних технологій в освіті відкривають доступ до нових нетрадиційних джерел інформації, містять якісно нові можливості для навчання та творчого розвитку [1].
Таблиця 1. Складові нових інформаційних технологій
Нові інформаційні технології (НІТ)
Засоби НІТ
Методи НІТ
Апаратні
Програмні
ЕОМ, персональні ЕОМ, локальні і глобальні мережі, пристрої введення-виведення, засоби збереження великих обсягів інформації та інше сучасне периферійне обладнання
Програмні комплекси,
інформаційні системи, системи машинної графіки, системи мультимедіа та гіпермедіа, системи штучного інтелекту, програмні засоби міжкомп'ю-терного зв'язку, тощо
Системний аналіз, системне проектування, методи передачі, збереження та захисту інформації, безпаперові технології, методи колективного використання різноманітних інформаційних ресурсів, тощо
Відповідно до мети виділяються такі педагогічні завдання нових інформаційних технологій навчання у закладах освіти: інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості; побудова відкритої системи освіти, що забезпечує власний шлях самоосвіти студенту; системна інтеграція предметних галузей освіти; розвиток творчого потенціалу студента, його здібностей до комунікативних дій; розвиток умінь експериментально-дослідницької та пізнавальної діяльності.
Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій потребує створення певних умов [1; 3]: сучасну матеріально-технічну базу; відповідне програмне забезпечення; наявність фахівців по обслуговуванню; наявність викладачів, які володіють навичками роботи з комп’ютером; науково-педагогічний потенціал.
Аналізуючи особливості сучасного стану можна стверджувати, що проблема впровадження
інформаційних технологій – вкрай важлива, складна і багатоаспектна, вона потребує від керівництва,
вчителя щоденної роботи. Так само очевидною є гостра потреба в наукових дослідженнях цієї проблеми, у підготовці належного навчально-методичного, правового забезпечення.
1.
Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / Т.І. Коваль. – К.: Вид. центр НЛУ, 2009. – 380 с.
2.
Рак В. Інформаційні засоби і технології в освіті / Вісник Львів. унту. Серія педагогічна. – 2001. –
Вип. 15. – Ч. 2. – С. 201-205.
3.
Сікорський П. І. Аналіз традиційних технологій навчання // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 2. – С. 66-73.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал