«Виникнення Баз даних. Поняття про Бази даних та Системи керування базами даних»
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації15.11.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації
РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З
ІНФОРМАТИКИ
ДЛЯ 9-11 КЛАСІВ
Підготувала Матушко М.П., вчитель інформатики Яблуневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
2013

2
Зміст
Урок-лекція у 11 класі на тему «Виникнення Баз даних. Поняття про Бази даних та Системи керування базами даних» ........................................................................... 3
Урок-вікторина у 10 класі на тему «Анімаційні ефекти. Зміна слайдів. Практична робота № 2 «Анімація в слайдових презентаціях» .................................................... 11
Урок – прес-конференція у 9 класі на тему «Правила безпечного Інтернету» ...... 17
Урок-конкурс у 9 класі на тему «Практична робота №12. Створення векторних зображень» ..................................................................................................................... 29
Урок-подорож у 9 класі на тему «Історія розвитку обчислювальної техніки.
Покоління ЕОМ» ........................................................................................................... 36
Узагальнюючий урок – брейн-ринг для учнів 10 класу ............................................ 47
Урок – ток-шоу у 9 класі на тему «Класифікація принтерів. Їх можливості, переваги та недоліки» ................................................................................................... 52
Урок-практикум у 9 класі на тему «Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів» .......................... 65
Урок-лекція у 9 класі на тему «Поняття гіпертекстового документа, веб-сторінки та веб-сайта» .................................................................................................................. 69
Урок-семінар у 9 класі на тему «Растрові й векторні зображення та їх властивості.
Колірні системи» ........................................................................................................... 74


3
1.

Урок-лекція у 11 класі на тему «Виникнення Баз даних. Поняття
про Бази даних та Системи керування базами даних»
Мета:
-

Освітня: ознайомитися з історією виникнення баз даних; сформувати поняття бази даних та системи керування базами даних, сфери їх застосування; розглянути види баз даних.
-

Розвивальна: розвивати вміння аналізувати та синтезувати, об’єктивно оцінювати інформацію та використовувати її для розв’язування поставлених завдань;
-

Виховна: виховувати зацікавленість до вивчення предмету, сприяти формуванню відповідальності, самостійності, наполегливості, самокритичності.
Попередня підготовка: презентація «Бази даних», завдання для учнів.
Наочність: Морзе Н.В., Барна О.В. Інформатика: підручник для 11 класу.
Нові терміни та поняття: БД, СУБД, модель БД, СКБД MS Access.
СТРУКТУРА УРОКУ
І. Організаційний етап (1 хв.)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності (4 хв.)
ІІІ. Вивчення нового матеріалу (20 хв.)
ІV. Закріплення вивченого матеріалу (8 хв.)
V. Перевірка рівня засвоєння знань (7 хв.)
VI. Оголошення домашнього завдання (2 хв.)
VII. Підбиття підсумків уроку (3 хв.)
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про довкілля. До появи обчислювальної техніки вся інформація зберігалася у письмовому або надрукованому вигляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації

4 загострювалося питання зберігання інформації та її обробки. Нагадаємо, що
інформація для обробки називається даними.
Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації у комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реального світу. Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко можлива завдяки тому, що дані у каталозі або у газеті мають структуру, або, інакше, структуровані.
Всі книги описані однаково: автор, назва, видавництво, рік видання тощо. Всі оголошення з продажу розміщені по рубриках і також мають визначену структуру: короткий опис товару, ціна, телефон.
Під час вивчення цієї теми ми якраз і будемо вивчати, як інформацію об'єднати згідно певних критеріїв, та як працювати з такою інформацією.
Отож, тема нашого уроку «Виникнення Бази даних. Поняття про Бази даних та Системи керування базами даних».
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
План лекції
1.
Історія розвитку Бази Даних та моделей даних
2.
Поняття про Бази даних та Системи керування БД
Лекція читається за допомогою презентації
1. Бази даних — це одна з найбільш важливих сучасних комп'ютерних технологій. Сьогодні вони багато в чому асоціюються з банківськими транзакціями, хоча так було не завжди. Історія баз даних починається з одного із найвизначніших інженерних подвигів минулого сторіччя: польоту на Місяць.
Північноамериканська компанія Rockwell уклала контракт із урядом США на участь у проекті Apollo. Побудова космічного корабля містить у собі складання декількох мільйонів деталей, тому була створена система керування файлами, що відслідковувала інформацію про кожну деталь. Однак у ході наступної перевірки виявилася величезна надмірність. З'ясувалося, що майже всі дані повторюються у двох та більш файлах.

5
Зіштовхнувшись із завданням координації замовлень на мільйони деталей, компанія Rockwell у співробітництві з IBM в 1968 р. розробила автоматизовану систему замовлень. Названа IMS (Information Management System — система керування інформацією), вона заклала основу концепції СКБД.
Ключовим нововведенням IMS був поділ даних і функцій ділової логіки.
Прикладні програмісти одержали можливість працювати з інформацією на логічному рівні, а база даних брала на себе завдання фізичного зберігання.
Подібний поділ праці привів до різкого стрибка продуктивності.
Ще одним винаходом стала мова DL/I (Data Language / I). Це була спеціалізована мова складання нерегламентованих запитів до бази даних. Його поява зробила непотрібним дороге програмування на таких мовах, як COBOL і
FORTRAN, популярних у той час.
В СКБД IMS, застосовуваної дотепер, реалізована ієрархічна модель даних, у якій існує один – єдиний шлях від кореня ієрархії до кожного запису. Така модель стала основою для систем керування даними, вона ж дала поштовх до наступних винаходів через свою обмеженість. Повна історія IMS була опублікована в 1998 р.
В 1971 р. відбулася конференція по мовах обробки даних (Conference on Data
Systems Languages, CODASYL) у завдання якої входила розробка стандартів баз даних. Раніше ця конференція вже стандартизувала мову COBOL. Новий стандарт був розширений на ієрархічну модель даних, застосовувану в IMS. Результатом стала поява мережної моделі даних.
В мережній моделі будь-який запис може брати участь у декількох відносинах предок/нащадок. Це дозволяло обходити цілий ряд обмежень ієрархічної моделі.
Розробкою мережної моделі займався Чарльз Бейчман (Charles Bachman) у той час керівник проекту IDS (Integrated Data System — інтегрована система обробки даних) у компанії General Electric. Він же винайшов "діаграми Бейчмана", що описують мережні бази даних. За свою працю в 1973 р. Бейчман одержав нагороду Тьюринга.
Тим часом науковий співробітник компанії IBM доктор Едгар Кодд (Edgar
Codd) працював над епохальним документом для Асоціації виробників

6 обчислювальної техніки (Association for Computing Machinery, ACM). У червні
1970 р. цей документ був опублікований в ACM Journal за назвою "Реляційна модель для більших банків спільно використовуваних даних" ("A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"). Цей документ у корені змінив теорію баз даних і приніс докторові Кодду нагороду Тьюринга в 1981 році.
Доктор Кодд придумав реляційну модель, у якій дані можна було вільно описувати в їхньому природньому виді без яких-небудь обмежень, що накладаються середовищем фізичного зберігання. Отже, це дозволяло створити мову високого рівня, здатну працювати з даними незалежно від того, як вони зберігаються у комп’ютері.
У результаті з'явилися дві СКБД: System R компанії IBM і Ingres
Каліфорнійського університету в Берклі. В обох був реалізований реляційний модуль і мова запитів. Останній в СКБД System R спочатку називався SEQUEL
(Structured English Query Language – структурована англійська мова запитів).
Пізніше з'явилася назва SQL (Structured Query Language). В 1986 р. організація
ANSI опублікувала офіційний стандарт мови SQL.
3.
Поняття про Бази даних та Системи керування БД
База даних (БД) – систематизоване сховище інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.
База даних (БД)
– це дані про деяку предметну область, організовані у вигляді спеціальної структури.
Важливо:
Дані лише деякої області (не про все);
Впорядковані.
Системи керування базами даних (СКБД)
– це програмне забезпечення для роботи з БД.
Функції:
Пошук інформації в БД;
Виконання нескладних обрахунків;
Друк звітів;
Редагування БД.

7
Але якщо зберігання і обробка даних відбувається з допомогою комп'ютера, то для цього нам потрібні певні програмні засоби – системи керування базами даних.
Система керування базами даних (СКБД) – це програмні засоби для створення, введення і використання БД. Всі існуючі системи задовольняють такі вимоги:
• Можливість пошуку і формування запитів.
• Забезпечення цілісності (узгодженості) даних.
• Забезпечення захисту і таємності.
ПРИКЛАДИ СКБД
dBASE,
FoxPro,
FoxBase,
MS Access,
Paradox
та ін.
На наших уроках ми вивчатимемо теми на прикладі СКБД MS Access, яка входить до складу пакету Microsoft Office. За структурою організації інформації в
БД розрізняють такі моделі баз даних: реляційна;
ієрархічна; мережева.

8
ТИПИ БАЗ ДАНИХ

мережеві БД
набір вузлів, в яких кожен може бути пов’язаний з кожним

ієрархічні БД
у вигляді багаторівневої структури

реляційні БД (99,9%)
набір взаємопов'язаних таблиць
База даних СКБД MS Access є реляційною базою даних, яка складається з взаємопов’язаних двовимірних таблиць.
СКБД Access дає змогу:

Проектувати табличні об'єкти бази даних;

Встановлювати зв'язки між таблицями;

Вводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані;

Створювати й використовувати об'єкти БД.
ІV. Закріплення вивченого матеріалу
Учні дають відповіді на запитання, при цьому дозволяється попарне обговорення:

9
«ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ»
- Як виникли Бази даних?
- Хто зробив найбільший
внесок в розвиток СКБД?
- Як взаємопов'язані поняття БД
та СКБД?
- Яка з моделей баз даних є
провідною?
- Які основні функції СКБД?
- Давайте пригадаємо основні
функції СКБД.
Визначення даних – можна визначити, яка саме інформація буде зберігатися в базі даних, задати структуру даних та їх тип, а також вказати, як ці дані зв’язані між собою. В деяких випадках ви можете також задати формати та критерії перевірки даних;
Обробка даних – дані можна обробляти найрізноманітнішими способами.
Можна об'єднувати дані з іншою зв'язаною з ними інформацією та обраховувати стогові значення.
Управління данимиможна вказувати, кому дозволено знайомитися із даними, корегувати їх або додавати нову інформацію. Можна також визначити правила колективного користування даними.
V. Перевірка рівня засвоєння знань
Впродовж уроку ви ознайомилися з історією розвитку СКБД та такими поняттями, як БД та СКБД. Отож, пропоную вам з’ясувати, як же ви засвоїли цей матеріал і провести «Мозковий штурм».

10
«МОЗКОВИЙ ШТУРМ»
1.Хто отримував нагороду Тьюринга?
2.Які компанії співпрацюючи започаткували роботу над створенням СКБД?
3.БД – це …
4.СКБД – це …
5.Назвіть типи БД
6.Наведіть приклади СКБД
7.Найпоширенішою БД є …
8.Назвіть функції СКБД
9.Яка СКБД входить до пакету Microsoft Office?
10. Для чого потрібні СКБД?
VI. Оголошення домашнього завдання
Опрацювати конспект уроку та параграф підручника.
VII. Підбиття підсумків уроку
Сьогодні ми познайомилися з новим розділом інформатики «Бази даних». Ви вже знаєте, що означає цей термін, а також вам тепер знайоме і таке поняття як
СКБД. Тож на наступних уроках ми продовжимо детальніше знайомитися з типами БД та основними об’єктами, що присутні в СКБД, тому вам потрібно запам’ятати та закріпити вже вивчений матеріал, щоб без прогалин засвоювати наступний.
11
2.

Урок-вікторина у 10 класі на тему «Анімаційні ефекти. Зміна
слайдів. Практична робота № 2 «Анімація в слайдових
презентаціях»
Мета:
-
освітня
: сформувати поняття анімація, ефект зміни слайдів; розглянути типи анімаційних ефектів, методи додавання анімаційних ефектів, рух об'єктів за заданими траєкторіями;
-
розвивальна
: сприяти розвитку вміння використовувати здобуті знання на практиці, вміння порівнювати, узагальнювати та виділяти головне, навичок створення презентації з використанням анімаційних ефектів;
-
виховна
: сприяти формуванню бажання здобувати нові знання, виховувати
інформаційну компетентність та культуру, формувати зацікавленість до предмету, спонукати до саморозвитку.
Базові поняття й терміни: анімаційні ефекти, схеми анімації, зміна слайдів.
Попередня підготовка: презентація із запитаннями для кожного туру вікторини.
Наочність: підручник (Інформатика. 10 клас. Ривкінд Й.Я.,Лисенко Т.І. та
ін..) ст. 111-119.
Структура уроку
І. Організаційний етап (1 хв.)
II. Перевірка домашнього завдання (5 хв.)
III. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності (5 хв.)
IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу (15 хв.)
V. Застосування знань (15 хв.)
VI. Оголошення домашнього завдання (1 хв.)
VII. Підбиття підсумків уроку (3 хв.)
ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап
Добрий день! Сьогодні ми з вами проведемо незвичайний урок до якого ви всі готувалися, тож давайте перевіримо чи всі готові і чи можемо ми розпочинати.
II. Перевірка домашнього завдання

12
Вікторина
1 тур. Домашнє завдання.
В 1 турі учні отримують завдання на перевірку домашньої роботи.
Оцінюється активність учнів, швидкість виконання завдання та правильність
відповідей.
Вдома ви мали б самостійно опрацювати матеріал про гіперпосилання. Тому зараз розглянемо, що ж розуміють під цим терміном?
Як установити гіперпосилання на інший слайд даної презентації, на іншу презентацію?
Як установити гіперпосилання на файл текстового документа, на веб-сторінку?
В якому режимі перегляду презентації користувач створює гіперпосилання, а в якому його використовує?
Як змінити гіперпосилання і видалити його?
Розв’яжіть сенкани

13
ІІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
Ви вже майже завершили вивчення теми «Комп’ютерні презентації» і вам залишилося ознайомитися лише з анімаційними ефектами та змінами слайдів в комп’ютерних презентаціях, тож давайте нагадаємо деякі вже знайомі вам факти:
1.
Якими бувають презентації?
2.
Назвіть відомі вам програми для створення презентацій?
3.
Які особливості вікна програми Power Point 2007?
4.
Які способи ви знаєте для відкриття даної програми?
5.
Як запустити показ презентації?
З ваших відповідей – очевидно, що до вікторини ви добре підготувалися. Тож можемо вже переходити до проведення наступних турів вікторини. Сподіваюся ви плідно попрацюєте, добре засвоїте матеріал та даватимете лише правильні відповіді на запитання, і, звичайно ж, отримаєте високі бали! Успіху Вам!
IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
2 тур. Самостійна робота з підручником (учні опрацьовують матеріал та
шукають відповіді на запитання).
Що таке анімація?
Що розуміють під «схемою анімації»?
Для чого використовують анімації?
Чим відрізняються типи анімаційних ефектів?
1. Анімація
Анімація — це спеціальний відео- або аудіоефект, доданий до тексту або об'єкта. Наприклад, ви можете створити елементи текстового списку, що

14
«вилітатимуть» на слайд по одному слову, або додати звук оплесків, які лунатимуть під час відкриття рисунка.
Анімація тексту, графіки, діаграм та інших об'єктів на слайдах використовується з метою підкреслити ті чи інші аспекти змісту, урізноманітнити спосіб подання матеріалу, зробити презентацію більш цікавою й видовищною.
Створюючи анімаційні ефекти для своєї презентації, ви можете використовувати готові схеми анімації програми PowerPoint.
2. Схема анімації
Схема анімації — це готовий відеоефект, який додається до об’єкта на слайдах. У кожній схемі, як правило, передбачається ефект для заголовка слайду й ефект для всього тексту слайда. Схеми анімації можна застосовувати до всіх слайдів, до деяких або до окремих елементів слайда.
3. Типи анімаційних ефектів та їх використання
До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основні типи анімаційних ефектів. Якщо ефект не заданий, об'єкт з'являється в тій області, де він розташований на слайді.
Вхід. Цей ефект визначає спосіб появи об'єкта на слайді.
Виділення. Ефект, що дає можливість зосередити увагу на певному об'єкті, виділяючи його серед решти розташованих на слайді об'єктів.
Вихід. Ефект визначає, яким чином об'єкт буде зникати зі слайда. Для більшості об'єктів ефект такого типу не знадобиться, але у разі необхідності можна скористатися одним із 52 ефектів, що пропонуються програмою.
Шляхи переміщення. Найцікавіший тип анімації об'єктів. Він дає можливість створити шлях, уздовж якого буде рухатись об'єкт. Якщо шлях анімації починається за межами слайда та закінчується на слайді, такий ефект діє як ефект входу; якщо шлях починається на слайді, а закінчується за його межами, то цей ефект буде подібний до ефекту виходу. І нарешті, якщо маршрут починається й закінчується поза межами слайда, об'єкт з'явиться на слайді,
«пройде» якийсь шлях, а потім зникне за його межами.

15
Для одного об'єкта можна створити кілька анімаційних ефектів. Наприклад, ефект входу, виділення й ефект виходу. Крім того, для всіх ефектів можна встановити швидкість відтворення.
В області завдань Настройка анімації можна також визначити, в якому місці
і в який саме момент елемент має з'явитися на слайді під час показу презентації.
Ефекти анімації застосовуються в режимі сортувальника слайдів або у звичайному режимі. Якщо ефект анімації задається в режимі сортувальника, програма PowerPoint;
застосовує його до кожного об'єкта на слайді, за винятком об'єктів Заголовок і Фон. Проте якщо ефект анімації задається у звичайному режимі, ви повинні вказати, які об'єкти на поточному слайді потрібно анімувати, і лише після цього застосувати ефект. Додавання анімації до будь-якого об'єкта здійснюється за однією схемою незалежно від типу об'єкта.
Для застосування ефекту зміни слайдів (зникнення попереднього, поява наступного) необхідно виконати команди Показ слайдів Зміна слайдів... В області завдань Зміна слайдів можна вибрати ефект зміни, встановити параметри та переглянути результат (Автоперегляд).
3 тур. «Завдання конкурентам»
Учні самостійно опрацювавши матеріал готують завдання для конкурентів,
якщо відповіді на них ніхто не знає, то відповідь дають самі. Завдання можуть
мати різну форму: ребуси, кросворди, сенкани, тести та ін., або ж просто
складні запитання.
V. Застосування знань
4 тур. Практична робота № 2 «Анімація в слайдових презентаціях»
Інструктаж із правил техніки безпеки
Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 10 хв. після початку роботи).
Інструктивна картка
1. Відкрийте презентацію (D:\10 клас\ Комп'ютерні презентації\Урок4_
Прізвище.ррt).
2. Додайте до створеної презентації анімаційні ефекти:

16
• на першому слайді до текстових написів застосуйте ефект Кольорова
друкарська машинка.
До графічних об'єктів ефект Центрифуга;
• для всіх об'єктів на інших слайдах ефекти підберіть самостійно;
• для всіх ефектів, крім першого слайди, встановіть параметр Запускати
разом із попереднім;
• для зміни слайдів встановіть параметр Випадкова зміна слайдів та звуковий ефект Клацання;
• підберіть та встановіть швидкість анімаційних ефектів.
3.
Збережіть презентацію в папці: D:\10 клас\Комп'ютерні презентації з назвою: Практична робота 2_Прізвище.ррt.
VI. Оголошення домашнього завдання
1.
Опрацювати конспект у зошиті, пункт підручника 2.4. (ст. 111-119) та відповідний розділ підручника.
2.
Підготувати самостійно матеріал про налаштування показу демонстрації
(ст. 120-125).
3. Знайти в Інтернеті ресурси (адреси сайтів), що відповідають тематиці вашої презентації.
VII. Підбиття підсумків уроку
Впродовж кожного туру вікторини ви продемонстрували активну роботу та вміння швидко виконувати завдання. Ви самостійно дізналися нову інформацію та навчилися використовувати її для подальшої роботи, додавати до вашої презентації такі об’єкти як анімації. За допомогою різних ефектів ваші презентації стали цікаво та оригінально оформлені. Також ви навчилися використовувати ефекти для зміни слайдів. Тож кожен отримав корисні знання та сформував потрібні навики роботи, за що ви і отримаєте відповідні оцінки.
Оцінювання презентацій проводиться на уроці в режимі демонстрації .

17
3.

Урок – прес-конференція у 9 класі на тему «Правила безпечного
Інтернету»
Мета:
-
освітня
: сформувати поняття безпеки в Інтернеті, з’ясувати основні правилами роботи у всесвітній мережі, ознайомитися з поняттям Інтернет-етики;
-
розвивальна
: сприяти розвитку вміння об’єктивно оцінювати безпечні
Інтернет-ресурси, формувати вміння аналізувати та синтезувати інформацію;
-
виховна
: виховувати бажання зберігати та захищати своє життя та здоров’я, виховувати інформаційну компетентність, культуру та Інтернет-етику.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал