Впровадження ділової гри «найслабкіша ланка» у навчальну практику ддіфкіс
Скачати 39.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.03.2017
Розмір39.44 Kb.

ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ НАЙСЛАБКІША ЛАНКА
У НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ ДДІФКІС
Влада Білогур, Юлія Валах Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Актуальність. Одне із помітних місць у діяльності АПН України займає робота над проблемою формування всебічно розвиненої особистості, особистісної орієнтованої освіти, мета якої – розвинути найвищі людські якості в людині, закласти в ній механізм самореалізації. На думку багатьох науковців, що ведуть жваві наукові дебати на сторінках періодичних видань останніх років, це можливо зробити за допомогою інтеграційної освіти, де процес інтеграції відбувається у свідомості особистості з опорою на її практичний досвід й когнітивні структури. Курси основ наук мають допомагати студентам вивіряти й складати наукові моделі, інтуїтивні спостереження, побутові знання, активізувати їх інтеграцію. У сучасній педагогіці громадськість усього світу хвилює продуктивність освіти. Це вже стало принципом, частиною змісту особистісно- орієнтованої освіти. Інтеграція змісту освіти, що підпорядковується у структурно- функціональній систематизації вищої фізкультурної освіти, визначає також і систему принципів та методів навчання, за допомогою яких формується цілісність знань у свідомості студентів. Дослідження, що почали проводитися кафедрою педагогіки та психології ДДІФКіС з 2001 року, спрямовані на вивчення особливостей становлення професійної майстерності при індивідуальному режимі навчання
[2]. Ми вважаємо самовизначення категорії «здоров’я» ключовою при становленні професійної майстерності серед спортсменів [3]. Ми також виявили вплив різних факторів на стан фізичного здоров'я (таких як біологічний вік тощо) [1].
З вересня 2001 року для підвищення ефективності навчального процесу на кафедрі педагогіки та психології
ДДІФКіС було запропоновано впровадження методу ділової гри (а саме найслабкіша ланка. Кожні 4 роки в експерименті приймає участь понад 100 студентів другого та третього курсу факультету фізичного виховання. В подальшому планується порівняти результати експериментальних досліджень у студентів різних факультетів Спорт, Фізичне виховання і «Здоров’я людини
Мета дослідження: вивчити вплив змін характеру навчальної діяльності на розуміння категорії «здоров’я».
Завдання дослідження
1. Дослідити відношення студентів до зміни організації занять.
2. Дослідити глибину розуміння студентами категорії «здоров’я» методом аналізу продуктивної творчості.
Методи дослідження: анкетування, аналіз продуктивної творчості.
Результати дослідження
На підставі анкетування, проведеного в експериментальних групах з'ясувалося:
– нову форму організації занять вважали більш продуктивної 94,8% студентів
– відзначили, що з інтересом брали участь в експерименті 97,6%;
– вважали, що за рахунок високої активності студентів зміст практичних занять було істотно доповнене важливими моментами 55,9%;
– нарешті, тільки 5,9% студентів кваліфікували нововведення на заняттях недоцільним
– тільки 2,3% відстоювали позицію, що необхідно продовжувати заняття з фізичної культури в традиційних формах. Педагогічне анкетування також знайшло важливі для нашого дослідження моменти
12,9% юнаків і 3,2% дівчат вважають нову форму організації занять красивим заходом уході навчального процесу 22,6% юнаків і 61,3% дівчат
відзначають, що нова форма занять несе яскраво виражений освітній характеру той же час, нову форму організації занять не знайшли відмінною від традиційної, і не побачили в ній освітнього початку 4,8% юнаків і стільки ж дівчаток. Аналізуючи представлені студентами на підсумковий залік реферати, ми зробили наступні висновки:
– студенти експериментальних груп вдало використовують поняття
«здоров’я людини для комплексної оцінки свого індивідуального стану здоров'я;
– у студентів помітна нехарактерна для представників контрольної групи особистісна зацікавленість у створенні результативних фізкультурно- оздоровчих і рекреаційних програм
– з'явилося усвідомлення потреби і чітко сформульовані цілі фізичного самовдосконалення
– виявлена здатність до комплексного об’єднання (взаємозв’язку, взаємодоповнення) в індивідуальній програмі занять різних засобів фізичної культури й оздоровлення
– у студентів сформоване уміння самостійно розробляти фізкультурно- оздоровчі і рекреаційні програми
– помітна здатність розглядати різні можливі варіанти розробок індивідуальних програм, прагнення прогностично оцінювати результативність кожного з можливих підходів. Тоді яку студентів контрольних груп
– поняття «здоров’я людини не суб'єктивоване, вони трактують його неконкретно, не можуть як-небудь чітко його сформулювати
– не можуть чітко сформулювати актуальність, у них виникають утруднення в розумінні як сутності фізкультурної діяльності в цілому, такі складових частин власного здоров'я зокрема
– відсутня мотивована особиста зацікавленість у складанні і реалізації програм власного оздоровлення і рекреації
– немає чітких представлень про можливі особисті цілі фізичного
самовдосконалення
– немає знань про методику використання засобів фізичної культури й оздоровлення, а спектр вибору засобів рекреації й оздоровлення обмежується стандартними фізичними вправами, що пропонують викладачів ході навчальних занять
– немає вмінь і відповідної здатності для розробки фізкультурно- оздоровчих і рекреаційних програм. При читанні рефератів студентів експериментальних груп помітний вільний, розкутий стиль викладу своєї точки зору. Об'єктивний і вдумливий аналіз недоліків власного фізичного розвитку і здоров'я, обґрунтований вибір адекватних засобів фізичної культури й оздоровлення дозволяють студентам результативно впливати на усунення тих чи інших недоліків у фізичному стані, на подолання патології. Ця відзнака характерна, як для рефератів юнаків, такі дівчаток. Замість цього зазначені моменти відсутні в рефератах контрольних груп. Написані ними реферати містять тільки пряме цитування з використаних літературних джерел. Найбільш характерний зміст таких рефератів – опис окремих фізичних вправі методичних указівок, щодо їхнього виконання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Білогур В.Є. Характеристика фізичного розвитку та здоров'я студентів заданими біологічного віку//Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту 36. науч. праць. - Харків
XXIII, 2001. - №26. -сі 7-20.
2. Єфімова С.В., Білогур B.C., Вовк В.А. Особливості становлення професійної майстерності при індивідуальному режимі навчання Реалізація здорового способу життя - сучасні подходи: Зб. наук, праць Дрогобицького держ. пед. унту ім І. Франка. - Дрогобич, 2001. - с.
3. Єфімова С.В., Гусаренко М.Ю., Вовк В.А. Психічне здоров'є та становлення професійної майстерності Реалізація здорового способу життя - сучасні подходи: 36. наук, праць Дрогобицького держ. пед. унту ім І. Франка. -
Дрогобич, 2001. -с. 165-172.
АНОТАЦІЇ

ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ НАЙСЛАБКІША ЛАНКА У НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ ДДІФКІС Влада Білогур, Юлія Валах Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту У статті запропонована нова форма поточного контролю знань у вигляді гри під назвою найслабкіша ланка. Проведено експериментальне дослідження впливу зміни характеру навчальної діяльності на розуміння основних базових категорійна прикладі розуміння категорії «здоров’я».
Ключові слова ділова гра, найслабкіша ланка, здоров'я.
ВНЕДРЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ "САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО" В УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ДГИФКИС Влада Билогур, Юлия Валах
Днепропетровский государственный інститут физической культуры и спорта В статье предложена новая форма текущего контроля знаний в виде игры под названием "самое слабое звено". Проведено экспериментальное исследование влияния изменения характера учебной деятельности на понимание основных базовых категорий на примере понимания категории
«здоровье».
Ключевые слова деловая игра, «самое слабое звено», здоровье.
INTRODUCTION OF BUSINESS GAME «THE MOST WEAK PART»
IN EDUCATIONAL PRACTICE OF THE DSIPCS
The game "the most weak chain" was proposed as the new form of the current control of the level of student's knowledge. The influence of the
educational character change on understanding of the basic categories such as
'health' was examined in the practical experimental research.
Key words: biasness game, «the most weak chain», health.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал