Закон України «Про дошкільну освіту». Закон України «Про охорону праці»
Скачати 291.84 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.12.2016
Розмір291.84 Kb.
ТипЗакон

1

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, що регулюють питання охорони праці,
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у ДНЗ
1.Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI .
2.Закон України Про дошкільну освіту.
3. Закон України Про охорону праці.
4.Закон України Про охорону дитинства.
5.Постанова КМУ Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад від
12.03.2003 № 305.
6.Наказ МОН України Про Положення про Функціональну підсистему Освіта і наука України
єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру від р. № 814.
7.Наказ МОН України Про затвердження Типової програми навчання працівників органів
управління освіти і науки, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі від
17.01.2002р. № 28.
8.Наказ МНС України Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на
підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру від р. № 97.
9.Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские
ясли, детские сады, детские ясли-сады), прийняті Мінстерством охорони здоров’я у р.
10.Наказ МОН України Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 № 298/227.
11.Наказ МОН України Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у
дошкільному навчальному закладі від 30.08.2005 № 432/496.
12.Наказ МОН України Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони
праці” від 17.02.1999 № 27.
13. Базовий компонент дошкільної освіти (Інваріантна складова. Зміст освіти Безпека
життєдіяльності», «Здоров’язбережувальна компетенція.
2
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
(ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ (ВВР), 2013,
№ 34-35, СТ.458) ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНАМИ
№ 224-VII ВІДВІД
Глава 10. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
Стаття 39. Організація навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях
Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях покладається дітей дошкільного віку, учнів та студентів - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє та затверджує навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

5 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 червня 2013 р. № 444 Київ Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях Відповідно до частини четвертої статті 39 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє
1. Затвердити Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.
Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ

6 19. Організація навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів здійснюється МОН згідно із затвердженими ним і погодженими з ДСНС навчальними програмами
з
вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу
небезпечних факторів, викликаних надзвичайними
ситуаціями, надання домедичної допомоги

З АТ В ЕР ДЖЕН О
наказом Начальника цивільного захисту
Міністерства освіти і науки України від «
03
» 09 2009 р. № 814


П О ЛОЖЕ Н Н Я
про Функціональну
підсистему Освіта і наука України єдиної
державної системи цивільного захисту
України
Відповідальність

за

організацію

роботи

з

питань

охорони

життя

та

здоров’я

дітей

покладається

на

керівника

дошкільного

навчального

закладу
.
Усі

інші

працівники

закладу

несуть

відповідальність

у

встановленому

чинним

законодавством

порядку

за

виконання

інструкцій

з

охорони

життя

і

здоров’я

дітей
.

7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НОВА РЕДАКЦІЯ) КИЇВ ― 2012 8

Зміст освіти
Результати освітньої роботи
Безпека
життєдіяльності Диференціює поняття безпечне і небезпечне, усвідомлює важливість безпеки життєдіяльності (власної та інших людей. Знає правила безпечного перебування вдома, у дошкільному закладі, на вулиці, на воді, льоду, ігровому, спортивному майданчиках. Орієнтується у правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами пожежної та електробезпеки; користуванні транспортом в основних знаках дорожнього руху тощо. Знає та може скористатися номером телефону основної служби допомоги пожежна, медична, міліція усвідомлює, до кого можна звернутись у критичній ситуації. Володіє навичками безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих
3.
Інваріантна складова
3.1. Освітня лінія ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ

Здоров’я-
збережувальна
компетенція
Обізнаність із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом належністю до певної статі продуктами харчування основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Уміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, такі здоров’ю інших людей.
Дотримання правил безпеки життєдіяльності
Зміст освіти
Результати освітньої роботи
Особистісно-
оцінна
компетенція Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм Я, її місцем у системі людської життєдіяльності (усім ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторів різних видах діяльності. Здатність до самооцінки, довільної
регуляції власної поведінки в різних життєвих
ситуаціях, позитивного ставлення до власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, почуття тощо, оптимістичного світовідчуття щодо свого сьогодення і майбутнього
10

Зміст освіти
Результати освітньої роботи
Явища
природи
Має елементарне уявлення про природні явища на планеті Земля та сезонні змінив природі. Називає пори року, їх прикмети, характерні ознаки. Може схарактеризувати змінив природі кожної пори року (стан погоди, рослин, поведінка тварин. Розуміє залежність змін від кількості сонячного світла, тепла. Охоче спостерігає за змінами та вміє вести календарі погоди і природи помічає характерні особливості природних явищ, пояснює їх вплив на рослини і тварини, життєдіяльність людей.
Усвідомлює, що хмари рухаються завдяки вітру над поверхнею Землі що хмарне небо віщує зміну погоди (із хмар вода випадає дощем, зливами, градом зливи супроводжуються вітром, блискавками, громом після грози може з’явитися веселка. Розуміє, що град ― це льодові кульки, які можуть зашкодити рослинам, тваринам, людям, спорудам блискавка може бути небезпечною для людей, тварин. Вміє безпечно поводитися під час грози.
Знає, що взимку із хмар випадає сніг розрізняє сухий і вологий сніг, характеризує його (холодний, пухкий, крихкий, липкий, м’який, пористий. Усвідомлює значення снігового покриву для рослині тварин. Має уявлення про заметіль, хуртовину, ожеледицю, їх вплив на стан природи. Вміє одягатися та поводитися під час несприятливої зимової погоди. Знає, що навесні стрімко тане сніг, вода струмками
збігає до річок, спричиняє скресання льоду через танення снігу, льоду річки розливаються,
виходять із берегів.

Має уявлення про шторм як бурю на морі (океані), що супроводжується сильним поривчастим
вітром, високими хвилями про посуху, що є наслідком відсутності дощів на певній території впродовж тривалого часу. Усвідомлює, що посуха спричиняє висихання грунту, загибель рослин, ускладнення життя та харчування тварині людей.
Орієнтується в основних властивостях вогню: корисних (зігріває, допомагає приготувати їжу) та небезпечних, руйнівних (швидко розповсюджується, знищує все на своєму шляху. Знає, що пожежу
може спричинити блискавка, небезпечне поводження людини з вогнем (багаття в лісі, недопалки тощо. Володіє елементарними навичками правильного поводження з вогнем. Має елементарні уявлення, що землетрус ― це коливання поверхні Землі різної сили (слабке, сильне, який може зруйнувати споруди, спричинити загибель людей що виверження вулканів супроводжується викидом на поверхню попелу, розпеченої лави
3.3.
Освітня лінія ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

11

Рослини
Гриби
Розрізняє і називає найпоширеніші у своїй місцевості дерева, кущі, трави
дикорослі й культурні рослини ягоди і гриби. Має уявлення про лікарські властивості рослин найближчого природного оточення. Знає, що рослини виділяють кисень, окремі з них забезпечують їжею тварин, людей, називає будову рослин. Усвідомлює, що рослини потребують достатньо світла, води, поживного грунту, змінюються під час росту. Має елементарні уявлення про вплив погодних умовна стан рослин. Спільно з дорослим вирощує рослини та доглядає за ними.
Здатна розрізняти найпоширеніші їстівні та отруйні гриби, ягоди,
дотримуватися правил безпечної поведінки з ними.

Природ-
ничо-еколо-
гічна
компе-
тенція
Обізнана з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо усвідомлює їх значення для діяльності людини, для себе.
Сприймає природу як цінність, виокремлює позитивний і негативний вплив
людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку в
природі.
Усвідомлює себе частиною великого світу природи знає про залежність власного здоров’я, настрою, активності відстану природи, її розмаїття і краси виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про
необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування,
чистоти природного довкілля, заощадливого використання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті прикладає домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля
Зміст
освіти
Результати освітньої роботи
12

У статті 11 Закону України Про дошкільну освіту зазначено так
“Дошкільний навчальний заклад

13
створює безпечні та нешкідливі умови
розвитку, виховання та навчання дітей, режим
роботи, умови для фізичного розвитку та
зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-
гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання
;
формує у дітей гігієнічні навички та основи
здорового способу життя, норми безпечної
поведінки;
сприяє збереженню та зміцненню здоров’я,
розумовому, психологічному й фізичному
розвитку дітей.

14
«
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та
проведення Тижня безпеки дитини
(лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від р. № 1/9-635)

38. Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров’я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов’язкового виконання установлених правилі норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у місцях купання у відкритих водоймищах, як користуватися вдома газом та електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і малими дитячими транспортними засобами біля свого будинку тощо У роботі з батьками наголошується на їхню особисту відповідальність за виховання у своїх дітей духовного і фізичного здоров’я як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини - України. Духовність і мораль батьків
- взірець для дітей.
Як захід практичного закріплення у пам’яті дітей змісту сказаного і показаного протягом року вихователем та змісту варіантних дитячих ігор за тематикою охорони здоров’я і життя дітей, в дошкільному закладі освіти щорічно в кінці навчального року проводиться
«Тиждень безпеки дитини
(Положення про функціональну
підсистему Освіта і наука України ЄДС ЦЗ України.
15

МЕТА
: поліпшення якості навчально-виховної роботи з
дітьми за тематикою охорони здоров’я та життя дітей,
спрямування її на виховання у них почуття свідомого та
обов’язкового виконання установлених правилі норм
поведінки у місцях купання у відкритих водоймищах в місцях
переходу вулиці при користуванні вдома газом та
електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і
малими дитячими транспортними засобами біля свого
будинку; при спілкуванні на вулиці з однолітками та
старшими за віком людьми тощо.

ПІДСТАВА
: Наказ МОН від р. № 814 Про
Положення про Функціональну підсистему Освіта і наука
України» єдиної державної системи запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру».
16

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ
«ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ
тематичні заняття, дидактичні, сюжетні, театралізовані, конструктивно-будівельні
ігри з елементами безпеки життя, конкурси, естафети, змагання, екскурсії та
прогулянки на природу, читання творів художньої літератури відповідної тематики,
аналіз небезпечних ситуацій та правила поведінки в них.
Під час проведення навчальної евакуації дітей та працівників з приміщень
дошкільного закладу практично відпрацьовується проведення евакуації при загрозі
та виникненні надзвичайних ситуацій, порядку дій за сигналом Увага всім
отримання начальником цивільного захисту дошкільного закладу інформації про
загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації від служби цивільного захисту міста
(району);
доведення цієї інформації до працівників
підготовка дітей до евакуації
проведення евакуації
розміщення дітей після евакуації
надання інформації батькам про місцезнаходження дітей.

«Тиждень безпеки дитинине потребує суворої регламентації, його зміст залежить
від місцевих умов, традицій, природо-техногенних особливостей, території,
професійного досвіду вихователів та підготовленості дітей.
17

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ
БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

наказ про проведення Тижня безпеки
дитини»;
склад творчої групи (завідувач ДНЗ,
вихователь-методист, вихователі груп,
медична сестра
план основних заходів підготовки та
проведення Тижня безпеки дитини
плани для кожної вікової групи.
18
Назва дошкільного навчального закладу НАКАЗ р. м
№ ______ Про організацію та проведення
«Тижня безпеки дитини Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2011 року № 246 Про основні заходи цивільного захисту нарік та наказу районного (міського) управління (відділу) освіти ___________________________________ ,
(дата, номер та назва наказу) з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час надзвичайних ситуацій
НАКАЗУЮ:
1. Провести Тиждень безпеки дитини в період з «___» по «___» 200__ р.
2. Призначити відповідальним за проведення Тижня безпеки дитини _____________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада)
3. Для підготовки та проведення Тижня безпеки дитини створити творчу групу в складі
______________________________________________- голова,
(прізвище, ім'я, по батькові) члени творчої групи
______________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові
4. Творчій групі розробити та затвердити план проведення заходів Тижня безпеки дитини із залученням батьків.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Завідувач ДНЗ
_________________________________________ Підпис, прізвище, ім’я. по батькові
19
ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач ____ дошкільного закладу
підпис

П ЛАН (орієнтовний)
основних заходів підготовки до проведення Тижня безпеки дитини


з/п
Зміст роботи
Форма роботи Відповідальний за
виконання
Термін
виконання
1.
1.1. Видати наказ про проведення Тижня безпеки дитини
1.2. Перевірити наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ.
1.3. Перевірити наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності Наказ Накази, плани евакуації тощо Завідувач ДНЗ За місяць до проведення
2. Підготувати матеріали та оформити стенди Бережемо життя і здоров’я дітей за розділами Дитина і природа, Дитина і вулиця, Дитина серед людей,
«Здоров’я дитини тощо. Стенди з моделюванням поведінки в надзвичайних ситуаціях Вихователь- методист За 2 тижні до проведення
3. Провести лекцію «Морально-психологічна підготовка працівників ДНЗ до дій в екстремальних ситуаціях. Лекція з демонстрацією наочних матеріалів Практичний психолог За тиждень до проведення
4.
4.1. Підготувати план проведення заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час Тижня безпеки дитини.
4.2. Перевірити стан спортивного обладнання. Конспекти Інструктор з фізичної культури За 3- 5 днів до проведення
20

5.
Підготувати план проведення святі розваг за
тематикою безпеки дитини
План, конспект
Музичний
керівник
За 3-5 днів до
проведення
6.
6.1. Оформити куточки Безпека дитини в кожній віковій групі.
6.2. Підготувати і оформити виставки дитячих малюнків на тему Безпека життя і здоров’я дитини.
Куточки-стенди, виставки малюнків Вихователі Задні до проведення
7.
7.1. Підготувати інструкції, пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків.
7.2. Перевірити стан та забезпеченість медичного обладнання.
7.3. Поповнити аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах.
7.4. Виготовити ватно-марлеві пов’язки
Пам’ятка, інструкції Медичний працівник, вихователі Задні до проведення
8.
8.1. Перевірити стан пожежних щитів та пожежного інвентарю, перезарядити за необхідності вогнегасники.
8.2. Перевірити стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території.
Огляд, перезарядка вогнегасників Завідувач господарством Задні до проведення
9. Провести з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Лекція Особа, відповідальна за безпеку життєдіяльності
ДНЗ За тиждень до проведення Голова творчої групи підпис прізвище
21

Орієнтовна тематика для проведення Тижня безпеки дитини
для старшої групи
Перший день
1. Засідання екологічного клубу Природа – друг, природа – ворог (надзвичайні ситуації, прогулянка до лісу.
2. Музична розвага У лісочок ми підемо, грибів, ягід там нарвемо (їстивні та неїстівні гриби, ягоди.
3. Дидактична гра Стихійне лихо (небезпечні ситуації сильний вітер, буревій, гроза, буран тощо. Другий день
1. Обережність не завадить (шкідливість промислових відходів.
2. Читання оповідання Б.Житкова Обвал.
3. Сюжетно-рольова гра Рятувальники.
4. Дидактична гра Аварія (найпростіші засоби індивідуального захисту. Третій день
1. Сюжетно-рольова гра Я вдома сам (вирішення проблемних ситуацій вдома.
2. Дидактична гра Я і незнайомець (поведінка з незнайомими людьми.
3. Читання казки Червона шапочка.
4. Сюжетно-рольова гра «Сім'я» (поведінка дітей вдома. Четвертий день Читання твору К.Чуковського «Айболить». Бесіда Міцне здоров'я». Дидактична гра « Лялька захворіла. Спортивна розвага Мизі спортом дружимо. Ігрові ситуації Чистота – запорука здоров'я» (предмети особистої гігієни.
П'ятий день Бесіда Твої дії в разі небезпеки (сигнал оповіщення, як при цьому діяти.
Сюжетно-рольова гра Тривога (правила поведінки в екстремальних ситуаціях.
КВК ЯК діяти в різних життєвих ситуаціях. Спортивні ігри. Навчальна евакуація.
22

Рекомендовані заходи
щодо підготовки та проведення Тижня безпеки дитини в дошкільних закладах Київщини.
Для підготовки та проведення Тижня безпеки дитини видається наказ. У наказі зазначається склад комісії з організації та проведення цього заходу, визначаються конкретні терміни їх проведення, відповідальні особи. По завершенню Тижня безпеки дитини видається підсумковий наказ.
Понеділок: Абетка безпеки дитини.
1.Оновлення куточків Безпека дитини. Оголошення про Тиждень безпеки дитини. Тематична виставка літератури , періодичних видань, матеріалів досвіду роботи, кращих малюнків дітей. Підготовка до другого дня тематичного тижня. Лекція для батьків Дитячий дорожньо-транспортний травматизм. Умови запобігання. Ознайомлення з інформаційною наочністю Дитина і вулиця.
Вівторок: Безпека на вулиці.
1.Бесіди:
– Машини на нашій вулиці Ти – пасажир Дорога до дитячого садка Небезпечні ситуації на дорогах, хто їх створює Стій Увага Йди Знаки дорожнього руху
«Пам’ятай ці застереження. Дидактична гра Червоний. Жовтий. Зелений. Рухлива гра Пішоходи та автомобілі. Гра Безпека на дорозі. Заняття Дорожні знаки – азбука для водіїв і пішоходів. Заняття Знаєш правила дорожні – тоді в путь рушати можна. Моделювання ситуацій безпечної поведінки на вулиці. Цільова екскурсія до проїжджої частини дороги, на зупинки громадського транспорту, до підземного переходу. Конкурс малюнків Діти і вулиця.
23

Середа: Вогонь – друг, вогонь – ворог.
1.Бесіди:
– Легенди та перекази про виникнення вогню Значення вогню для людини Шкода і збитки, які зазнають люди від вогню Про пожежників, їх відвагу, користь цієї професії
Про добро і зло вогню. Заняття
– Щоб не сталося біди Наші помічники (як поводитися з праскою, газовою плитою, ті Якщо виникла пожежа Герої - рятівники завжди поряд Безпечна поведінка з електроприладами. Ігри – тренінги
– Як боронитися від вогню Дій так Алло, пожежники, біда Якщо виникла пожежа. Моделювання ситуацій та їх вирішення
– Безпечна поведінка з вогнем Пожежонебезпечні предмети Вибухонебезпечні предмети. Цільова екскурсія до найближчої пожежної частини. Конкурс малюнків Добрий і злий сірничок». У кабінеті медсестри. Перша елементарна допомога при опіках. Ігри – естафети Пожежники, Перша допомога.
9.Театраатральна вистава «Кицькин дім. Читання та обговорення оповідань, казок.
24

Четверг: День здоров’я» .
1.Бесіди:
– Щоб бути здоровим Особиста гігієна Наш друг – Мийдодір»; До чого можуть призвести шкідливі звички Поведінка і здоров’я»; Отруйні речовини Джерельце здоров’я»;
«Здоров’я і харчування Рух і здоров’я». Заняття
– Будь чистим та охайним Бережи і зміцнюй здоров’я»; Корисні та шкідливі звички Природа – друг, коли ти її добре знаєш Вітаємо мило духмяне і рушничок полотняний. Дидактична гра
– Що і коли треба робити Щоб здоров’я добре мати, про здоров’я треба дбати У кого що болить (вчити надавати допомогу при порізі і забитті, вивиху, носовій кровотечі. Сюжетно – рольова гра
– «Сім’я.» ( закріплення набутих знань щодо ведення здорового способу життя. Моделювання ситуацій
– Про послідовність дій щодо дотримання розпорядку дня Уроки чистоти.
6.Прислівя, приказки, загадки. Читання і обговорення казок і оповідань. Спортивні ігри. Рухливі ігри з м’ячем, рухливі ігри Хто далі стрибне. Виставка дитячих малюнків Лікар Айболить». Батьківські збори Рости здоровим, малюк. Сезонні пам’ятки.
25

П’ятниця: «Сам вдома». Бесіди
– Безпечна поведінка вдома Коли електричний струм небезпечний для дитини Якими електричними приладами ти користуєшся самостійно Що таке евакуація Знайомі та незнайомі люди Якщо ти відчув запах газу, то Коли вода становить небезпеку Будь уважним користуючись голками, цвяхами, шпильками. Заняття
– Тимчасове вимкнення електричного світла Правила користування електричними приладами Правила , яких слід дотримуватись з незнайомцями Безпека з газом Допоможи собі сам Небезпечні речовини вдома Розваги вдома Ваша квартира Цікаві ігри вдома Закріплення знання телефонних номерів служб порятунку. Дидактична гра :
– Свої - чужі
«Морозенко – вартовий Містер Міксер Диво – пічка Хороші і погані іграшки.
26
Моделювання ситуацій та їх вирішення
– скласти діалог між потерпілим і оператором служби 101; як надавати собі чи комусь першу медичну допомогу розкажи, чому не можна впускати в оселю незнайомця Грана балконі Грана вікні. Сюжетно – рольова гра Вибирай безпечні ігри і заняття вдома. Театралізована казка Вовк і семеро козенят. Читання і обговорення казок і оповідань (оповідання Г.Юрміна Як Сашко із струмом посварився. Виставка дитячих малюнків Коли вдома сам. Екскурсії
– огляд пральні на кухню з метою ознайомлення з електроприладами. Рухливі ігри
- Подзвонив брязкальце
- Кеглі
- «Цілься краще. Малювання. Розфарбування схематичних малюнків із зображеннями небезпечних побутових ситуацій. Робота з батьками
– обговорити з батьками питання про безпечні місця вдома для гри дітей ознайомлення батьків з пам’ятками щодо безпечного побуту як користуватися дітям комп’ютером чи телевізором
27
Література Закон України Про освіту. Закон України Про пожежну безпеку. Закон України Про дорожній рух. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12.03.2003 р.
5. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 14.06.2000 р. Журнал Позакласний час. Журнал Палітра педагога. Анотований каталог обласної виставки Освіта Київщини творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології. Бібліотека Шкільного світу. Цивільна оборона в ЗНЗ. Київ Шкільний світ 2008 р. Ігрова газета для саморозвитку дітей Я сама Підготувала завідувач обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення
НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області
Лутак Н.Г.
28
Назва дошкільного навчального закладу НАКАЗ м №______
Про проведення практичного тренінгу з евакуації
(об’єктове тренування)

З метою покращення профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності та проведення заходів Тижня безпеки дитини
НАКАЗУЮ. Провести навчальну евакуацію вихованців і працівників з приміщень дошкільного навчального закладу «____»_______20____ о
8 годині 30 хвилин.
2. Для підготовки навчальної евакуації призначити робочу комісію у складі Голова комісії ____________________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада) Члени комісії ____________________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада)
____________________________________________
(прізвище, ім’я. по батькові, посада)
3. Комісії розробити послідовність проведення навчальної евакуації і довести до відома всіх вихователів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________ прізвище, ім’я. по батькові, посада) Завідувач ДНЗ
_________________________________________ прізвище, ім’я. по батькові) З наказом ознайомлені
___________________ (дата ) __________________________
(підпис) (прізвище, ім’я. по батькові)
____________________ (дата ) __________________________
(підпис) (прізвище, ім’я. по батькові)
___________________ (дата ) _________________________
(підпис) (прізвище, ім’я. по батькові)
29

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ
ОБ’ЄКТОВОГО ТРЕНУВАННЯ З ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ПЕРСОНАЛУ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
30

За результатами проведення Тижня безпеки
дитини» слід створити спеціальний стенд, на якому
розмістити перелік заходів, фотоматеріали змагань
та найкращі моменти проведення заходів, малюнки
дітей – переможців конкурсу малюнків, інші наочні
та ілюстративні матеріали.

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ
ДИТИНИ»:
- звіт творчої групи
- наказ про підсумки проведення Тижня безпеки
дитини».
31

З В ІТ (орієнтовний)
про проведення Тижня безпеки дитини в дошкільному навчальному закладі
__________________________________________________________ назва, місто, район) На виконання наказу завідувача дошкільним навчальним закладом _____ м від р. №_______ Про проведення Тижня безпеки дитини з «___» пору ДНЗ №_____ проведено Тиждень безпеки дитини.
Метою проведення Тижня безпеки дитини є поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.
Для проведення Тижня безпеки дитини було створено творчу групу, яка підготувала План підготовки до проведення«Тижня безпеки дитини і План проведення Тижня безпеки дитини.
Під час підготовки до Тижня безпеки дитини проведено ряд заходів
-перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ; перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності підготовлено матеріали та оформлено стенди Бережемо життя і здоров’я дітей за розділами Дитина і природа, Дитина і вулиця, Дитина серед людей, «Здоров’я дитини тощо перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, зроблено перезарядку вогнегасників перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків оформлено куточки Безпека дитини в кожній віковій групі підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему Безпека життя і здоров’я дитини перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах виготовлено ватно-марлеві пов’язки як засіб індивідуального захисту підготовлено конспекти заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час Тижня безпеки дитини, перевірено стан спортивного обладнання підготовлено плані конспект святі розваг за тематикою безпеки дитини проведено з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
32
Однак, під час перевірки виявлено певні недоліки, а саме план евакуації дітей на випадок надзвичайної ситуації слід оновити у зв’язку з проведеним ремонтом першого поверху замінити на штепсельних розетках запобіжні заглушки, що вийшли з ладу, і написи про величину напруги провести доопрацювання системи своєчасного інформування про надзвичайні ситуації. Під час Тижня безпеки дитини проведено конкурс дитячих малюнків Небезпеки, які нас оточують, переможцем конкурсу стали середня група) та старша група) ;
інтелектуально-розважальна гра для педагогів-вихователів направила поведінки під час стихійних лих «Брейн-ринг», переможець - вихователька старшої групи ____________________; сюжетно-розважальна гра Кожна маленька дитина повинна це знати з пелюшок для дітей старшого віку та батьків дидактична гра Свої – чужі для дітей середнього віку спортивна розвага Ми малята – здоров’ята” для дітей молодшого віку.
«____»___________20___ роб годині проведено практичний тренінг з евакуації вихованців і працівників ДНЗ на випадок надзвичайної ситуації. За результатами проведеної навчальної евакуації зроблено висновок про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування про надзвичайну ситуацію та порядок і послідовність дій під час евакуації. На завершення Тижня безпеки дитини працівниками і вихованцями ДНЗ підготовлено святковий концерт за тематикою безпеки дитини. Голова творчої групи підпис прізвище, ініціали
33
Назва дошкільного навчального закладу НАКАЗ м №______ Про підсумки Тижня безпеки дитини На виконання наказу від ______ _____200___рє № _____ Про проведення Тижня безпеки дитини в ДНЗ
№______ м. _______ , а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчально-виховного процесу та профілактики дитячого травматизму в ДНЗ з _______ по _________ р. проведено Тиждень безпеки дитини. Під час Тижня безпеки дитини проведено заходи відповідно до розробленого Плану проведення проведено бесіди, рольові та дидактичні ігри, спортивні розваги тощо, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя та поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ; перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності підготовлено матеріали та оформлено стенди Бережемо життя і здоров’я дітей за розділами Дитина і природа, Дитина і вулиця, Дитина серед людей, «Здоров’я дитини тощо перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, зроблено перезарядку вогнегасників перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків оформлено куточки Безпека дитини в кожній віковій групі підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему Безпека життя і здоров’я дитини. Ураховуючи зазначене вище,
34
НАКАЗУЮ Визнати, що Тиждень безпеки дитини проведено на належному рівні.
2. Нагородити грамотами ДНЗ за активну участь у проведенні Тижня безпеки дитини вихователів____________________групи ___________ та групи ________________.
3. Завідувачу господарством ____________________: доопрацювати план евакуації дітей на випадок надзвичайної ситуації замінити на штепсельних розетках запобіжні заглушки, що вийшли з ладу, і написи про величину напруги провести доопрацювання системи своєчасного інформування про надзвичайні ситуації.
4. ______________________, відповідальному за безпеку життєдіяльності в ДНЗ, постійно вживати заходів щодо забезпечення нешкідливих і безпечних умов навчально-виховного процесу в ДНЗ.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Завідувач ДНЗ підпис прізвище Дата
35

ПЛАНУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ В ДНЗ
36

37
ДОВГОСТРОКОВІ ДОКУМЕНТИ
- план дій підрозділів ДНЗ в режимах повсякденної діяльності, підвищеної
готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану (далі - План
дій);
-схема управління, зв'язку та взаємодії функціональної підсистеми Освіта і наука
України» Єдиної державної системи відповідно до місцевого і об'єктового рівня з
пояснювальною запискою
- календарний план дій органів управління, силі структурних підрозділів
функціональної підсистеми Освіта і наука України Єдиної державної системи
відповідно до місцевого та об'єктового рівня
-схема оповіщення адміністрації та працівників навчального закладу з
пояснювальною запискою
- список керівного складу цивільного захисту ДНЗ;
- список особового складу та особового складу невоєнізованих формувань
цивільного захисту (відповідно до положення про невоєнізовані формування ЦО
структурних підрозділів МОН України – наказ начальника ЦО , міністра освіти і
науки України від 20.12.2004 №954);
- карта-схема району, де розташовано навчальний заклад, з нанесеною на ній
можливою радіаційною, хімічною, техногенною, природною (стихійні лиха) та
екологічною обстановкою
- список потенційно небезпечних об'єктів, що розташовані в районі дислокації
навчального закладу
- телефонний довідник з номерами телефонів усіх управлінь та служб реагування
на надзвичайні ситуації вмісті та районі.


38
Найоб'ємнішим із пакету документів щодо цивільного захисту є План дій. При підготовці цього документа потрібно орієнтувати всю роботу системи цивільного захисту на вирішення завдання збереження життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу, працівників галузі та зменшення можливих матеріальних втрат.
Це завдання визначає такі вимоги до побудови розділів Плану дій

39 ПЕРШИЙ РОЗДІЛ розкриває природні, техногенні та екологічні умови місцезнаходження навчального закладу та аналізує наявні потенційно небезпечні об'єкти, під вплив яких він може потрапити. Надається карта- схема розміщення навчального закладу та потенційно небезпечних об'єктів; ДРУГИЙ РОЗДІЛ характеризує навчальний заклад через оцінку його кількісних та якісних показників. У цьому розділі розробляється план можливих дій з урахуванням чинників впливу, які можуть ускладнювати або полегшувати виконання завдань цивільного захисту. Визначаються шляхи евакуації та сили й засоби, необхідні для цього ТРЕТІЙ РОЗДІЛ розкриває план дій із запобігання та реагування сил цивільного захисту на можливі надзвичайні ситуації, що пов‘язані з потенційно небезпечними об'єктами. У цьому розділі визначаються сили та засоби, що залучаються до проведення спостереження, радіаційного, хімічного, медичного захисту. Визначаються шляхи проведення евакуації та необхідні для цього сили і засоби

40 ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ визначає рівень матеріально-технічного забезпечення, необхідний для успішного функціонування системи цивільного захисту (засоби індивідуального захисту, медичні засоби, прилади дозиметричного контролю та хімічної розвідки тощо
П'ЯТИЙ РОЗДІЛ розкриває систему взаємодії навчального закладу з підрозділами та службами районного управління освіти та відповідними службами районних державних адміністрацій. Також розробляється система оповіщення та інформаційного зв'язку з особовим складом на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

41
До Плану дій додаються плани дій керівного складу та командирів невоєнізованих формувань ЦЗ.
План дій підписується призначеною посадовою особою з питань ЦЗ та затверджується начальником цивільного захисту навчального закладу. З метою координації дій підрозділів цивільного захисту навчального закладу План дій погоджується з районним територіальним) управлінням з надзвичайних ситуацій.
Слід пам'ятати, що План дій щорічно (до 1 жовтня) уточнюється й коригується з відповідними службами потенційно небезпечних об'єктів з питання порядку взаємодії у разі виникнення надзвичайної ситуації та узгоджується з органами місцевої державної адміністрації, як того вимагає Положення про функціональну підсистему Освіта і наука України.

42
До Плану дій складаються додатки
- наказ про організацію і ведення цивільного захисту
- наказ про розподіл функціональних обов'язків з цивільного захисту, яким затверджуються функціональні обов'язки начальника цивільного захисту, призначеної посадової особи з питань ЦЗ та командирів невоєнізованих формувань
- наказ про створення невоєнізованих формувань цивільного захисту в навчальному закладі
- перспективний план розвитку та удосконалення цивільного захисту на найближчі 3-5 років
- план підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту навчального закладу
- план-графік вивчення стану роботи або вивчення окремих питань цивільного захисту в структурних підрозділах навчального закладу.

43
Навчальний рік з цивільного захисту починається з 01 січня
поточного року та триває до грудня поточного року.
Навчально-виховний процес з цивільного захисту складається з таких видів діяльності
1. Планування роботи навчального закладу нарік. Курсова перепідготовка
- начальника цивільного захисту (керівника навчального закладу) – 1 раз на
5 років
- призначеної посадової особи з питань ЦЗ (заступника керівника навчального закладу) – 1 раз на 5 років начальників невоєнізованих формувань ЦЗ, командирів ланок – 1 раз на 3 роки. Проведення навчальних заходів Тижня безпеки дитини — для дошкільних навчальних закладів. Проведення занять з особовим складом невоєнізованих формувань ЦЗ Типова програма навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів , установ, організацій і підприємств галузі , наказ начальника штабу ЦО МОН України від 17.01.2002 № 28). Проведення заходів щодо удосконалення навчально-матеріальної бази з цивільного захисту та забезпечення учасників навчально-виховного процесу засобами індивідуального захисту (протигазами, респіраторами, ватно- марлевими пов'язками, аптечками індивідуальними медичного захисту —
АІМЗ).

44
ЩОРІЧНІ ДОКУМЕНТИ:
- наказ про результати підготовки цивільного захисту в ДНЗ в
минулому році та основні завдання на наступний рік
- план (основні заходи) підготовки цивільного захисту в ДНЗ на
поточний рік
- навчальний плані розклад занять з постійним складом
невоєнізованих формувань цивільного захисту
- документи щодо підготовки і проведення Тижня безпеки
дитини” у дошкільних закладах освіти
- доповідь про стан та підготовку цивільного захисту в ДНЗ за рік
(доповідь подається до 01 листопада за станом на 01 жовтня.

НАКАЗ М. КИЇВ
25.04.2012 № 721/519/92 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНІВ ЗНАНЬ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
45
ДОДАТОК ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ВІД 25.04.2012 №_721/519/92 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЗНАНЬ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У
ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ НЕБЕЗПЕКА ВДОМА Й НА ВУЛИЦІ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОБУТОВИХ ГАЗО- ТА ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ
НА ТРАНСПОРТІ, АВТОШЛЯХАХ І ЗАЛІЗНИЦІ
ПІД ЧАС ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ НА ВОДІ, ПОБЛИЗУ ВОДОЙМИЩ
ПІД ЧАС ЗИМОВОГО ВІДПОЧИНКУ ПОБЛИЗУ ВОДОЙМИЩ
ПРИ ЗУСТРІЧІ ЗІ СВІЙСЬКИМИ ТА ДИКИМИ ТВАРИНАМИ
ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ ДО ЛІСУ
ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ ГРИБІВ І ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ У КВАРТИРІ
ПІД ЧАС ГРОЗИ, СИЛЬНОГО ВІТРУ, ШКВАЛІВ, БУРЕВІЮ
ПРИ ВИЯВЛЕННІ РОЗЛИВУ РТУТІ
ПРИ КОРИСТУВАННІ ПРЕДМЕТАМИ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТА ПІРОТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ
ПРИ ВИЯВЛЕННІ МАЛОВІДОМИХ ПРЕДМЕТІВ
ПІД ЧАС НОВОРІЧНИХ ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ
РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. ПІДБІР МАТЕРІАЛІВ І ФОРМА НАВЧАННЯ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ВІКОВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, 1-4 КЛАСІВ,
5 - 7 КЛАСІВ, 8-11 КЛАСІВ. ДЛЯ ПОВНОГО ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ НАОЧНІ ПОСІБНИКИ СХЕМИ, ПЛАКАТИ, МАКЕТИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ВІДЕОФІЛЬМИ ТОЩО. НЕОБХІДНО ПРИДІЛИТИ УВАГУ ПРАКТИЧНИМ ПИТАННЯМ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ПРАВИЛЬНОМУ ПОВОДЖЕННЮ В РІЗНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. ПІД ЧАС БЕСІД НАВОДИТИ КОНКРЕТНІ ПРИКЛАДИ.
46

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні
Відм. про викон. Проведення обстеження групових кімнат, ігрових майданчиків, спортивного та музичного залів, прилеглої території на відповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності. Завідувач ДНЗ, комісія з ОП, завгосп Перевірка протипожежного стану, електрообладнання та дотримання правил пожежної безпеки під час навчально- виховного процесу в закладі, наявність інструкційна робочих місцях. Завідувач ДНЗ, комісія з ОП, завгосп Оновлення інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, плану евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій Завідувач ДНЗ, комісія з ОП Поповнення аптечки швидкої допомоги в групах та медичному кабінеті Вихователі, медпрацівник Виготовлення та оновлення дидактичних матеріалів для проведення занять з дітьми. Вихователі Затверджую Директор ДНЗ
________20__ р.
Орієнтовний план
проведення місячника з безпеки життєдіяльності та охорони праці в
дошкільному навчальному закладі №___ з квітня по ____ квітня р.
47

6
Навчально-виховна робота з дітьми Дитина й інші люди:
*
обговорення поведінки казкових героїв (Колобок, Вовк і семеро козенят, Червона шапочка, Котик і півник проведення дидактичної гри Свій-чужий
*
сюжетно-рольова гра Хтось чужий постукав у двері рухлива гра Щука і карасики.
2. Дитина і природа:
*
бесіди: Барви природи, Стихійні лиха, Збережемо природу, Собака друг, але розваги Ми до лісу вирушаємо, гриби, ягоди збираємо відомості про їстівні та отруйні, Зелена аптека (лікарські рослини
*
сюжетно-рольова гра Теремок вистави Яна сонечку лежу (правила перебування на сонці, Відпочинок на природі (правила поведінки на природі прогулянка до парку, рухливі ігри Дощик і сонечко, Перестрибни струмочок.
3. Дитина вдома- бесіди «Безпечно-небезпечно», Побутові речовини та їх небезпека
- моделювання ситуації Сам вдома, Куди дзвонити, якщо…» (тел.
«101», «102», «103», «104»), Де можна гратись у квартирі
- вистава «Кицькин дім- гра-тренінг Так чині Малюнки дітей на тему Вогонь – друг, вогонь - ворог вивчення віршів, приказок про вогонь.
48

4. Здоров’я дитини- бесіди Як правильно чистити зуби, Що робити, щоб не хворіти
- заняття Подорож в країну Мікробію» (профілактика інфекційних захворювань, До нас гості завітали (правила поводження за столом
- сюжетно-рольові ігри На прийомі у лікаря Йдемо з лялькою на прогулянку
- рухливі ігри Хто вище стрибне, Збери кульки».
3.
Емоційне благополуччя дитини
*
сюжетно-рольові ігри Як навчитись не сваритись вихід з конфліктних ситуацій, Не боюся (подолання страху, Якому кольору відповідає твій настрій заняття Коли страх допомагає уникати небезпеки естафета Перемагаємо разом рухлива гра Ми – весела малеча. Дитина на вулицях містах заняття Я – пішохід, я - пасажир, Абетка дорожнього руху
*
сюжетно-рольові ігри Водій та пішоходи, Переходимо вулицю рухлива гра Зачекай, іди, стій малювання, аплікація Наша вулиця, Кольорові автомобілі вистава В гостях у світлофора
*
екскурсія-прогулянка вулицею.
49
Робота з батьками консультації Ігри дитини вдома, Вчимо дитину мистецтву спілкування, «Здоров’я вашої дитини, Дитина вдома, Дитячі пустощі бесіди на теми Емоційний контакт з дитиною, Як запобігти дитячому травматизму, Правила відпочинку з дітьми біля водойм виготовлення та поновлення ширм, куточків для батьків проведення виставки малюнків та творчих робіт дітей дитячі атракціони дотримуємось правил безпеки. Проведення інструктажу персоналу щодо безпеки дітей під час навчально-виховного процесу. Завідувач ДНЗ Оформлення куточків Безпека дитини. Вихователь- методист, вихователі Проведення семінару-практикуму для працівників Дії при виникненні надзвичайних ситуацій. Завідувач ДНЗ, вихователь- методист Педрада на тему Формування основ безпечної поведінки у дітей дошкільного віку Завідувач ДНЗ Підведення підсумків місячника з безпеки життєдіяльності та охорони праці Завідувач ДНЗ Інформування відділів освіти про проведення місячника з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Завідувач ДНЗ
50
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Начальника цивільного захисту Міністерства освіти і науки України від «03» 09 2009 р. № 814
П О ЛОЖЕ Н Н Я
про Функціональну підсистему Освіта і наука України
єдиної державної системи цивільного захисту України
51 43. У регіональних органах управління освітою, в установах, навчальних закладах, організаціях та підприємствах галузі для надання допомоги учасникам навчально-виховного процесу і працівникам галузі щодо самостійного вивчення питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності людини, охорони здоров’я і життя дітей, в отриманні відомостей щодо вимог і конкретного змісту підготовки до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях стосовно до місцевих умові особливостей навчально-виробничої діяльності
обладнуються інформаційно-довідкові
куточки та куточки Цивільного захисту.

52

53

54

55

56

57
ДЯКУЮ ЗАУВАГУ.
ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАПРОШУЄ ВСІХ ВАС ДО
СПІВПРАЦІ.

НАША АДРЕСАМ. БРОВАРИ, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, А
ТЕЛ. (04594)6-66-26
58


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал