Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту»
Скачати 71.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір71.39 Kb.
ТипЗакон

ВИШГОРОДСЬКА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Про заходи щодо підготовки та організованого початку
2015/2016 навчального року у Вишгородському районі
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010
«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказу
Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №275 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 08.06.2015 року №195 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2015/2016 навчального року в
Київській області» та з метою забезпечення організованого початку 2015/2016 навчального року:
1.
Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2015/2016 навчального року у Вишгородському районі (далі - заходи), що додаються.
2.
Управлінням, відділам,
іншим структурним підрозділам райдержадміністрації:
2.1. забезпечити безумовне виконання зазначених заходів;
2.2. подавати
інформацію про хід виконання заходів відділу освіти райдержадміністрації для подальшого їх узагальнення та інформування департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 01 серпня, 01 вересня,
01 жовтня та 01 листопада 2015 року.
З . Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Духоту В.І.
Голова адміністрації
ОЛ.Горган

і
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вншгородської районної
державної адміністрації
від //МУ*.
ЛО/Л
№ /> '__
ЗАХОДИ
щодо підготовки та організованого початку
2015-2016 навчального року у Вишгородському районі
1.
Визначити рівень спроможності діючої освітньої мережі щодо забезпечення потреб населення в дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті.
Продовжити роботу щодо приведення мережі навчальних закладів у відповідність до освітніх потреб територіальних громад. Забезпечити створення та функціонування освітніх округів.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 15 серпня 2015 року.
2.
Провести у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічному навчальному закладі звітування керівників про виконану за рік роботу на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації
До ЗО червня 2015 року.
3.
Продовжити роботу зі створенням умов для організації
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів).
Відділ освіти райдержадміністрації
До 15 серпня 2015 року.
4.
На виконання ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» забезпечити організацію харчування учнів у навчальних закладах району та першочергове охоплення безкоштовним харчуванням усіх дітей пільгових категорій і учнів
1-4-х класів.

2
Відділ освіти райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад
До 05 вересня 2015 року.
5.
Вжити заходів щодо створення у сільській місцевості умов для підвезення до навчальних закладів, а також до місць проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань та у зворотному напрямку учнів, дітей і педагогічних працівників. Забезпечити раціональне та безпечне використання шкільних автобусів, їх технічне обслуговування.
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом навчального року.
6.
Здійснити комплексні роботи щодо підготовки приміщень та будівель навчальних закладів до початку 2015/2016 навчального року.
т л •


«м»


• • •
Відділ освіти райдержадміністрації
Управління капітального
будівництва “Вишгородрайбуд”
До 15 серпня 2015 року.
7.
Забезпечити архітектурну доступність приміщень навчальних закладів району для дітей з особливими потребами.
Відділи освіти, містобудування
та архітектури
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад
Протягом року.
8.
Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії, вжити заходів для погашення у повному обсязі заборгованості з їх оплати.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 10 жовтня 2015 року.
9.
Сприяти укладанню в установленому чинним законодавством порядку договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв.
з
т » •

• • •
Відділ
о с в і т и
раидержадміністраци
До 01 вересня 2015 року.
10. Провести комплекс заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період
2015/2016 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону.
Т Л •


V#


• • •
Відділ освіти раидержадміністрацн,
Управління капітального
будівництва “Вншгородрайбуд”,
виконкоми місцевих рад
До 01 вересня 2015 року.
11.
Продовжити впровадження енергозберігаючих технологій шляхом переведення котелень навчальних закладів району на вітчизняні та альтернативні види палива.
Відділ освіти райдержадміністрії,
ВРКП “Вишгородтепломережа”
До 10 жовтня 2015 року.
12. Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання навчальних закладів відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у
Вишгородському районі до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року з урахуванням Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України від 14.02.2007 №71, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
05.03.2007 за №197/13464.
Відділ освіти райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад,
ВРКП “Вишгородтепломережа”
До 15 вересня 2015 року.
13.
Забезпечити навчальні заклади району твердим паливом в обсягах, необхідних для їх нормального функціонування в осінньо-зимовий період.
Здійснити ревізію приладів обліку тепла і газу, спожитого навчальними закладами району.

4
ВРКП “Вишгородтепломережа”,
виконкоми місцевих рад
До 01 вересня 2015 року.
14. Вжити заходів щодо створення для учасників навчально-виховного процесу безпечних умов праці та навчання, провести перевірки стану протипожежного захисту навчальних закладів району та забезпечити контроль за виконання вимог пожежної безпеки.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Вишгородський РВГУ МНС
України в Київській області
До 01 вересня 2015 року.
15.
Оформити державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, відведеною ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт».
Відділ освіти райдержадміністрації,
виконком міської ради
До 15 січня 2015 року.
16.
Передбачити в генеральному плані м. Вишгорода виділення земельних ділянок під будівництво дошкільних навчальних закладів.
Вишгородська міська рада
Протягом року.
17.
Забезпечити виконання обсягів державного замовлення на прийом учнів до професійно-технічного навчального закладу, укладення договорів з територіальним органом державної служби зайнятості, зацікавленими підприємствами та організаціями на підготовку робітничих кадрів.
Державний навчальний заклад
“Катюжанське ВПУ”,
Районний центр зайнятості
До 01 вересня 2015 року.

18.
Вжити заходів щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів, впроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня).
Забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.
т » •


*-#


• • •
Відділ
о с в і т и
раидержадміністрацп,
сільські, селищна та міська ради
До 20 серпня 2015 року.
19.
Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.2000
№646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку». Вжити відповідних заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сільські, селищна та міська ради
До 05 вересня, 05 грудня 2015 року.
20.
Провести організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити раціональне комплектування всіх класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 31 серпня 2015 року.
21.
У процесі формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік забезпечити в повному обсязі реалізацію їх варіативної складової.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 01 вересня 2015 року.
22.
Вжити відповідних організаційних заходів щодо забезпечення навчальних закладів району педагогічними кадрами, створення належних умов для педагогічної діяльності.
Сприяти реалізації районних програм щодо соціального захисту педагогів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад
До 01 вересня 2015 року.

6 23. Вжити заходів щодо залучення до роботи в навчальних закладах району випускників педагогічних вищих навчальних закладів, які мали цільові направлення, та створення для молодих спеціалістів належних житлово- побутових умов.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Виконкоми місцевих рад
До 15 серпня 2015 року.
24.
Здійснити моніторинг підключення комп’ютерних комплексів навчальних закладів освіти району до швидкісної мережі ІЩетеї;.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 25 серпня 2015 року.
25.
Забезпечити ефективне функціонування мережі
існуючих центрів дистанційного навчання педагогічних працівників, учнів та батьків.
" П •


*-»


• • •
Відділ освіти райдержадміністрації
До 01 вересня 2015 року.
26.
Забезпечити науково-методичний супровід навчально-виховного процесу.
Провести огляд методичних кабінетів навчальних закладів району.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 01 січня 2015 року.
27.
Передбачити кошти на придбання комю’терної техніки, шкільних меблів.
Відділ освіти райдержадміністрації
До ЗО липня 2015 року.
28.
Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями навчальних закладів відповідно до чинного законодавства України.
Комунальний заклад
«Вишгородська центральна
районна лікарня»

7
До ЗО серпня 2015 року.
29.
У встановленому порядку забезпечити поновлення парку шкільних автобусів.
т * •

• и


•••
Відділ освіти раидержадміністрацп
Протягом року.
30.
Забезпечити медичний супровід учасників навчально-виховного процесу шляхом вирішення в установленому порядку питання щодо введення в закладах освіти штатних посад медичних працівників або обслуговування їх працівниками закладів охорони здоров’я.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Вишгородська ЦРЛ
До 01 вересня 2015 року.
3 1.
Завершити облаштування і модернізацію внутрішніх вбиралень та спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів.
г> •

• и


• • •
Відділ освіти райдержадміністрації,
КП Управління
капітального
будівництва «Вишгородрайбуд»
До ЗО грудня 2015 року.
32.
Організувати проведення шкільних ярмарків напередодні та на початку
2015/2016 навчального року.
Сільські, селищна та міська ради
Серпень-вересень 2015 року.
33.
Вжити заходів щодо забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Здійснити міжшкільний перерозподіл підручників, отриманих за державним замовленням, з урахуванням контингенту учнів.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 15 серпня 2015 року.

8
34. Провести районну конференцію педагогічних працівників, під час якої обговорити актуальні проблеми діяльності навчальних закладів у новому навчальному році. Залучити до участі в її роботі керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, підприємств та організацій.
Відділ освіти райдержадміністрації
27 серпня 2015 року.
35.
Організувати урочисте проведення Дня знань у навчальних закладах району.
Відділ освіти райдержадміністрації
01 вересня 2015 року.
36.
Узагальнити інформацію про виконання заходів щодо підготовки та організованого початку 2015/2016 навчального року у Вишгородському районі» та подати департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
1-% •

• и


• • •
Відділ освіти райдержадміністрації
01 серпня, 01 вересня,
01 жовтня, 01 листопада 2015 року.
Керівник апарату
О.М.Поживанов
( Ь І
л -
Г " '&
Чамро 54548


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал