Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з української мови і літератури Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи
Скачати 88.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір88.35 Kb.

1
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з української мови і літератури
Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи (базовий і поглиблений рівні)
Зміст завдання та правильна відповідь
Відповідність завдання Програмі
зовнішнього незалежного оцінювання
з української мови і літератури
Орфографія. Правила вживання апострофа
Лексикологія. Лексичне значення слова
Будова слова. Словотвір.
Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення
Орфоепія. Наголос, наголошені й ненаголошені склади.
Морфологія.
Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника.
Синтаксис. Просте ускладнене речення. Відокремлені означення

2
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Лексикологія. Синоніми
Орфографія. Правопис не з різними частинами мови
Синтаксис. Відокремлені уточнювальні члени речення
Синтаксис. Розділові знаки в різних видах речень
Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі
Лексикологія. Фразеологія.
Фразеологізми
Орфографія. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е],
[и], [о] в коренях слів
Фонетика. Графіка. Основні випадки чергування у-в, і-й
Орфографія. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків
Орфографія.
Спрощення в групах приголосних
Морфологія. Іменник. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Числівник

3
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Морфологія. Прикметник. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий
Синтаксис. Пряма й непряма мова.
Речення з прямою мовою
Морфологія. Дієслово. Словозміна дієслів І та II дієвідміни
Синтаксис. Речення. Складнопідрядне речення, його будова. Основні види підрядних речень
Синтаксис. Речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами
Синтаксис. Речення.
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
Лексикологія. Лексичне значення слова. Лексичні запозичення з інших мов

4
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Синтаксис. Речення. Речення з відокремленими членами
Синтаксис. Речення. Розділові знаки в різних видах речень

5
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Синтаксис. Речення.
Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові.
Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення
Морфологія
1
2
3
4

6
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015

7
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Розвиток мовлення. Зміст і будова тексту. Поділ тексту на абзаци, мікротеми
Розвиток мовлення. Текст як середовище функціонування мовних одиниць
Розвиток мовлення. Зміст і будова тексту. Поділ тексту на абзаци, мікротеми
Розвиток мовлення. Тема й основна думка висловлювання
Розвиток мовлення. Тема й основна думка висловлювання

8
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Усна народна творчість.
Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки»
Давня українська література.
Григорій Сковорода. «Бджола та
Шершень»
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Іван Котляревський. «Наталка
Полтавка»
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Іван Франко. «Чого являєшся мені у сні»

9
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Іван Карпенко-Карий. «Мартин
Боруля»
Література XX ст.
Леся Українка. «Contra spem spero!»
Література XX ст.
Ольга Кобилянська. «Земля»
Література XX ст.
Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків»
Література XX ст.
Юрій Яновський. «Подвійне коло»,
«Шаланда в морі».
Знати різновиди роману (роман у новелах)
Література XX ст.
Павло Тичина. «Арфами, арфами…»
Виділяти анафори, рефрени, постійні епітети, персоніфікацію, символи, гіперболу, визначати їхню художню роль

10
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Література XX ст.
Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»
Література XX ст.
Микола Куліш. «Мина Мазайло»
Література XX ст.
Олександр Довженко. «Зачарована
Десна»
Література XX ст.
Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».
Знати основні теоретико-літературні поняття: епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману
Література XX ст.
Ліна Костенко. «Маруся Чурай»
Твори українських письменників- емігрантів.
Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?»

11
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Сучасний літературний процес.
Творчість Ю. Андруховича.
Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси
Знати основні теоретико-літературні поняття: сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки; модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм
Знати основні теоретико-літературні поняття: епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману; драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, драма-феєрія; різновиди роману (роман у новелах, роман у віршах)
Знати зміст програмових художніх творів, аналізувати літературний твір чи його уривок

12
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Визначати місце і роль митця в літературному процесі
Розвиток мовлення

13
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Аналізувати літературний твір чи його уривок.
Визначати дво- і трискладові віршові розміри

14
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Аналізувати літературний твір чи його уривок
Аналізувати літературний твір чи його уривок.
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Тарас Шевченко. «Кавказ»
Знати основні теоретико-літературні поняття: поетичний синтаксис
(інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, епіфора, паралелізм)
1

2

3

4

Орієнтуватися в основних тенденціях функціонування української літератури; визначати місце і роль митця (літературного явища) в літературному процесі
1

2

3

4

Орієнтуватися в основних тенденціях функціонування української літератури; визначати місце і роль митця (літературного явища) в літературному процесі
1

2

3

4

Орієнтуватися в основних тенденціях функціонування української літератури; визначати місце і роль митця (літературного явища) в літературному процесі

15
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
1

2

3

4

Орієнтуватися в основних тенденціях функціонування української літератури; визначати місце і роль митця (літературного явища) в літературному процесі

16
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015

17
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015

18
©Український центр оцінювання якості освіти, 2015
Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми
Текст як середовище функціонування мовних одиниць
Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми
Тема й основна думка висловлювання
Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми
Текст як середовище функціонування мовних одиниць
Тема й основна думка висловлювання
Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми
Ухвалено предметною фаховою комісією з української мови та предметною фаховою комісією з української літератури при Українському центрі оцінювання якості освіти
24 квітня 2015 р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал