Звіт про діяльність Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2014 році
Pdf просмотр
Сторінка1/31
Дата конвертації29.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа
«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»
Департамент освіти, науки та молоді
Миколаївської облдержадміністрації
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Звіт про діяльність
Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
у 2014 році


Миколаїв
2014

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа
«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

Департамент освіти, науки та молоді
Миколаївської обласної державної адміністрації
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Погоджено:
Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації

Директор
______________ В. В. Мельніченко


Затверджую:
Директор МОІППО
____________А. М. Старєва

Схвалено:
Вченою радою МОІППО, протокол від 25.12.2014 № 4Звіт про діяльність

Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
у 2014 році
м. Миколаїв
2014


Відповідальна за
випуск:
А. М. Старєва, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти


Схвалено вченою радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол від 25.12.2014 № 4.Звіт про діяльність Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти у 2014 році. – Миколаїв:
ОІППО, 2014.
– 370 с.


_______________________________________________
© Лабораторія редагування та видавничої діяльності
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
2014

3
ЗМІСТ
Вступ........................................................................................................................3

Розділ І. Організаційно-керівна діяльність..........................................................9

Розділ ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних
і регіональних програм........................................................................................25

Розділ ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного, всеукраїнського та міжрегіонального рівнів........................................................................................71

Розділ ІV. Наукова діяльність..............................................................................81

Розділ V. Науково-методична діяльність...........................................................125

Розділ VІ. Навчально-методична діяльність......................................................217

Розділ VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність.................227

Розділ VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону…………………………………………………………………………….285

Розділ ІХ. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів)............................................................299

Розділ Х. Міжнародна діяльність інституту.......................................................309

Розділ ХІ. Моніторинг якості освіти регіону......................................................321

Розділ ХІІ. Особливості діяльності навчального закладу у 2014 році.............331

Розділ ХІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність...............................................335

Розділ ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази....................................................................................361

Розділ ХV. Прогнозування розвитку. Завдання та перспективи діяльності закладу на наступний рік.....................................................................367


4
ВСТУП

Освіта один із основних, ефективних важелів цивілізаційного поступу та економічного розвитку держави, економіки знань, інноваційне середовище, де учні та педагоги набувають навичок і вмінь самостійно опановувати знання впродовж життя, застосовувати їх у практичній діяльності. Освіта повинна стати реальною гарантією забезпечення високих соціальних стандартів.
Для функціонування освіти як основи сталого розвитку країни, виходу її на рівень найбільш інформаційно й технологічно розвинених країн світу необхідно забезпечити інноваційні методики навчання, створити освітні інституції нового зразка.
2014 рік став для системи освіти Миколаївської області часом змін: включення України до інтеграційних процесів у міжнародному співтоваристві, що вимагають залучення української системи освіти до єдиного загальноосвітнього простору. Разом із тим це й нові проблеми, що необхідно вирішувати, а також визначити вектори подальшого розвитку системи регіональної освіти, зокрема й післядипломної.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти впродовж багатьох років завжди виступав технологічним каналом підтримки всіх інноваційних процесів через розширення спектрів освітніх послуг і форм взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Відповідно головним завданням
інституту в контексті вже нової регіональної освітньої моделі є формування готовності педагога до роботи в сучасних умовах.
Спільно з органами управління освітою, педагогічними колективами, батьками, громадськістю Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, методичні кабінети (центри) у 2014 році спрямували свою роботу на реалізацію державної освітньої політики в усіх секторах галузі.
Здійснюючи нормативно-регулювальне, організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, орієнтуючись на пріоритети, визначені Міністерством освіти і науки України, та завдання, поставлені органами місцевого самоврядування, управління освітою, інститутом визначено формування змісту регіональної системи освіти щодо забезпечення доступності до якісних освітніх послуг педагогічних і керівних кадрів, а також дітей та учнівської молоді Миколаївщини, задоволення їхніх освітніх запитів, потреб, розвитку талантів і обдаровань.
Діяльність МОІППО в поточному році будувалася в нелегких умовах корекції плану роботи на 2014 рік відповідно до державної політики та складного фінансування.
В умовах терористичної агресії щодо суверенітету нашої держави та
активізації сепаратистських настроїв певної частини населення акцент у
діяльності МОІППО зміщений на питання патріотизму.
У системі мережевої взаємодії, контексті виконання Програми спільної
діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії
педагогічних наук України на 2014–2016 роки актуальною в діяльності
МОІППО, РМК (РМЦ) у 2014 році стала співпраця з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Інститутом
інноваційних технологій і змісту освіти, відділами (управліннями) освіти, методичними кабінетами (центрами) щодо забезпечення умов професійного

5 розвитку педагогічних працівників, готовності їх до роботи в новому
інноваційному режимі, науково-методичного супроводу реформування й модернізації системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області, проведення масових заходів із педагогами й учнівською молоддю, участі в міжнародних, всеукраїнських і регіональних програмах та проектах, співпраці з громадськими й науковими організаціями в умовах створення нової моделі якості освіти, наукового простору та системи інформаційно- комунікативного забезпечення.
У 2014 році МОІППО та навчальні заклади області спільно з провідними науковими установами, Міністерством освіти і науки України, Інститутом
інноваційних технологій і змісту освіти, громадськими організаціями брали
участь у реалізації 30 міжнародних, 6 всеукраїнських та 15 регіональних
проектів і програм, зміст яких спрямований на професійний розвиток педагогів, обдарованості учнівської молоді, розробку й запровадження в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів області матеріалів із освіти для сталого розвитку, кластерної технології, інформаційно-комунікаційних технологій, посилення екологічного та краєзнавчого аспектів у організації навчально-виховного процесу з учнями.
Інноваційна освітня діяльність – це процес внесення в освіту якісно нових елементів, що покращують її зміст, структуру, процес, результат. Наукова,
інноваційна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
У 2014 році МОІППО як координатор інноваційної політики в регіоні здійснював науково-методичний супровід 5-ти всеукраїнських та 5-ти
регіональних експериментів. Дослідно-експериментальною роботою охоплено цілий ряд напрямів дошкільної, початкової освіти, основної та старшої школи.
Кожен із експериментів має реєстраційний паспорт, який підготовлений згідно з наказом МОН України.
Із метою науково-методичного супроводу забезпечення якості дошкільної та загальної середньої освіти впродовж 2014 року інститутом здійснено експертизу педагогічних інновацій, розроблено та апробовано регіональний зміст освіти (варіативна складова навчальних планів), забезпечено експертно- аналітичну діяльність авторських програм, електронних і технічних засобів навчання тощо.
Прямим продуктом інноваційної діяльності навчальних закладів
Миколаївської області, творчого пошуку миколаївських учителів стали: навчальні технології, які ми маємо можливість побачити щорічно під час всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та інших конкурсів педагогічної майстерності; оригінальні виховні ідеї, презентовані в учнівських проектах, зокрема цьогоріч – до шевченківського ювілею «Посади калину» тощо; нестандартні підходи в управлінні (кластерний підхід до організації освітньо- культурного соціуму села). У свою чергу, це сприятиме підвищенню якості регіональної освіти та конкурентоспроможності наших випускників.
Результатом упровадження інновацій як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, світогляду, що вдало й ефективно продемонстровано різними категоріями освітян Миколаївщини в рамках започаткованого у 2014 році проекту «Літня школа освітян України» (проведено 3 літні школи з

6 актуальних проблем розвитку освіти). Це здоров’язбережувальна технологія в післядипломній освіті, форма, що визнана як педагогічна інновація й підтримана педагогічними працівниками Миколаївщини та України, потребує продовження у 2015 році.
Якісні перетворення в освіті неможливі без творчої активності вчителів, удосконалення професійної майстерності.
Свої творчі здобутки та педагогічні знахідки педагоги можуть презентувати на різних освітянських конкурсах, яких є чимало, але найпрестижнішим серед них є щорічний всеукраїнський конкурс «Учитель року». У 2013/14 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2014» проводився з номінацій: «Географія», «Світова література», «Початкові класи», «Трудове навчання», «Директор школи».
Шість років поспіль Миколаївщина брала на себе почесну та разом із тим відповідальну місію – проведення ІІІ (заключного) туру всеукраїнського конкурсу. Саме в нашому краї відбулися змагання конкурсантів із номінацій:
«Музика» (2005), «Початкові класи» (2006), «Образотворче мистецтво» (2007),
«Зарубіжна література» (2008), «Фізика» (2009), «Математика» (2010), а в цьому році наша область приймала на своїх теренах найкращих учителів географії з 24 регіонів України.
Освітяни області гідно представляють Миколаївщину та займають друге почесне місце в рейтингу за результатами участі у ІІІ (заключному) турі конкурсу: сьогодні ми маємо 4-х абсолютних переможців та 20 лауреатів,
3-х найкращих сільських учителів із номінацій: «Правознавство», «Початкові класи», «Географія».
Інститутом разом із методичними службами області успішно проводиться робота щодо моніторингу соціального запиту на освітні послуги, перспективного й поточного планування підвищення кваліфікації з урахуванням нового
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, державного замовлення, ліцензійних умов, запитів управлінь (відділів) освіти, нормативних документів галузі освіти, освітніх стандартів, державних програм, змін у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів.
Упродовж 2014 року курсами підвищення кваліфікації охоплені
4 423 педагогічні й керівні кадри Миколаївської області, що становить 100 %, забезпечено роботу 180 груп.
У цілому у 2014 році освітня діяльність на базі МОІППО здійснювалася за
67 напрямами підвищення кваліфікації: більшість із них − за денною формою навчання та 2 − як за денною, так і за очно-дистанційною (учителі інформатики, математики, початкових класів); упроваджена варіативна модель післядипломної педагогічної освіти з урахуванням андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей і напрямів на основі кредитно-модульного підходу; апробовані інноваційні освітні технології, сучасні досягнення акмеології та андрагогіки.
Аналіз формування контингенту слухачів дозволяє виявити тенденції, пов’язані з потребами в підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів регіону, а також оновлення змісту та організації навчання.
Кількість навчально-тематичних планів збільшилась із 163 у 2012 році до
180 у 2014 році. До навчально-тематичних планів розроблені нові спецкурси, лекції, електронні засоби навчання.

7
Також організовано 12 інтегрованих курсів за 9 напрямами для педагогів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів (навчанням охоплені
240 осіб – 6 % від загальної кількості слухачів).
Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації здійснюють:
9 старших викладачів, 20 кандидатів наук, 13 доцентів, 4 професори.
У 2014 році оновлено структуру та зміст освітнього Інтернет-порталу
МОІППО, на якому розміщені тематичні сайти: «Профільне навчання»,
«Віртуальна профільна школа» для підготовки педагогічних працівників до організації дистанційного профільного навчання, «Вільне та відкрите програмне забезпечення», «Інформатика в школі», регіональна Вікіпедія, «МиколаВікі»
(для вчителів математики), обласного учнівського навчально-виховного проекту
«Ланцюг поколінь», «Е-журнал «Шевченку
200», «Інтернет-форум, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка», лабораторії моніторингу якості освіти, Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Надзвичайно актуальною стала розробка інститутом регіональної Програми сприяння професійному розвитку педагогів, що дозволить забезпечити високий освітньо-кваліфікаційний рівень професійної зрілості й компетентності керівних, педагогічних та методичних кадрів, їх готовність працювати в нових умовах реформування регіональної освіти.
Особливої актуальності в діяльності освітян Миколаївщини у 2014 році набула координація роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із актуальних питань нового змісту освіти.
Діюча система заходів, у яких беруть участь педагоги, що спрямовані на підвищення якості освіти в області, сприятиме підвищенню їх фахової майстерності.
У міжкурсовий період до науково-методичної роботи залучені понад
10 тисяч педагогічних і керівних кадрів, проведені близько 400 заходів за рік, упроваджені нові форми навчання більш практичного спрямування (тренінги, семінари, дебати, дискурси, методичні квести, бенчмаркінги, вітальні, авторські творчі майстерні, майстер-класи, університети знань, школи педагогічного досвіду, педагогічні студії, стажування, проходження навчання за основним місцем роботи). Для задоволення індивідуальних освітніх запитів педагогів запропоновані понад 40 проектів професійного розвитку, сертифіковані учасники 26 проектів.
Із метою подальшого вдосконалення роботи на місцях, підвищення якості освіти в регіоні вважати у 2015 році першочерговим завданням державного значення розвиток професійних компетентностей, зростання кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, якість дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти в регіоні відповідно до суспільних викликів та державної орієнтації на європейські стандарти.
Звіт про роботу структурних підрозділів заслуховувався на спільних засіданнях кафедр і відповідних лабораторій 22–24.12.2014. Загальний звіт про діяльність МОІППО представлений за формою згідно з листом Інституту
інноваційних технологій та змісту освіти
МОН
України від
01.11.2013 № 14.1/10-3588 і схвалений на вченій раді МОІППО 25.12.2014
(протокол № 4).


8
9


РОЗДІЛ І. Організаційно-керівна діяльність

Структура інституту.
Засідання вченої ради.

Засідання науково-методичної ради.
Участь в експертних радах.
Підвищення кваліфікації працівників МОІППО.
Співпраця з вищими навчальними закладами та громадськими
організаціями.
10


11
Реалізація державної політики у сфері післядипломної освіти у 2014 році
МОІППО забезпечувалася відповідно до статуту шляхом:

участі в обговоренні законопроектів у галузі освіти України;

пошуку нових альтернативних форм післядипломної педагогічної освіти згідно з вимогами галузевого міністерства та потреб освітян;

запровадження інноваційних форм підвищення кваліфікації з урахуванням особливостей структури і змісту освітніх потреб керівних та педагогічних кадрів Миколаївської області на різних стадіях упродовж життя;

формування змісту регіональної системи післядипломної педагогічної освіти щодо забезпечення доступності до якісних освітніх послуг педагогічних і керівних кадрів;

створення умов для професійного розвитку працівників закладу та їх соціального захисту;

удосконалення системи професійного навчання впродовж життя відповідно до реформування національної освіти, інтересів особистості, потреб громадськості, дітей та їх батьків, ринку праці;

науково-експериментальної, інноваційно-проектної діяльності щодо підвищення конкурентоспроможності української освіти;

координації діяльності методичної служби області, спрямованої на підтримку регіональної освіти та реалізацію освітніх ініціатив;

укладання системи договірних стосунків, розширення кола партнерів із підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області;

виконання планових і позапланових заходів, спрямованих на реалізацію державних та регіональних освітніх завдань і програм;

залучення громадських організацій, батьківських комітетів до обговорення змісту та структури освіти;

економії матеріальних і фінансових ресурсів;

покращання матеріально-технічної бази закладу тощо.
Потужною мотивацією діяльності колективу у 2014 році стала підготовча робота щодо відзначення 75-річчя МОІППО.
Виконанню завдань, поставлених перед МОІППО, сприяла структура
інституту, що включала роботу:
-
чотирьох кафедр (психології, педагогіки та менеджменту освіти, мовно- літературної та художньо-естетичної освіти, суспільствознавчої освіти, природничо-математичної освіти та інформаційних технологій);
-
тринадцяти науково-методичних лабораторій (практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання, менеджменту освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, методики дошкільної і початкової освіти, методики викладання мов і літератур, методики художньо-естетичної освіти, методики суспільствознавчих дисциплін, методики природничо-математичних дисциплін, інноваційного розвитку та дистанційної освіти, моніторингу якості освіти, профільного навчання, організації навчального процесу, редагування та видавничої діяльності
(додається).
Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації здійснювали
9 старших викладачів, 20 кандидатів наук, 13 доцентів, 4 професори.
Методичний супровід викладання базових навчальних дисциплін, реалізацію

12 державних, регіональних програм та концепцій забезпечували 36 методистів і 13 завідувачів лабораторій. Координували діяльність 3 заступники директора з науково-педагогічної роботи.
Здійснювалася робота в напрямі зміцнення наукового кадрового
потенціалу МОІППО: вересень 2010 року: п’ять кафедр, на постійній основі - 2 к.н. (Клименко Л.О., доц. та Сокуренко О. О., ст. викл.); вересень 2014 р.: чотири кафедри, на постійній основі 17 кандидатів наук, 11 доцентів.
Із вересня 2014 р. запрошено на постійну роботу двох кандидатів наук:
Гич Г. М. та Кунашенко О. В.
Для покращення методичного, навчального процесу та дотримання норм законодавства (Закон України «Про вищу освіту») протягом 2014 року були перепрофільовані:
- заступник директора на доцента;
- доцент (4 штатн. один.) на завідувача кафедри (4 штатн. один.);
- доцент на професора.
Допомагали організації наукового, методичного та навчального процесу в
інституті 33 працівники з числа спеціалістів та обслуговуючого персоналу
(бухгалтери, юрист, економіст, інженер, коректор, секретар, 4 лаборанти, технічний персонал, водії).Циклограма внутрішньої діяльності МОІППО

Із метою реалізації основних напрямів державної політики в галузі освіти, соціального замовлення, регіональних запитів, прогнозування результатів розвитку системи освіти в регіоні, науково-методичного та організаційного супроводів проведення масових заходів із педагогами та учнями в МОІППО розроблено та затверджено циклограму внутрішньої діяльності.
Циклограма внутрішньої діяльності МОІППО

з/п
Форми проведення, зміст
Термін
Відповідальні
1.
Апаратна
нарада
при
директорі
Щопонеділка
Старєва А. М.
2.
Директорат (зі слухачами
курсів підвищення квалі-
фікації)
Щопонеділка
Старєва А. М.,
Бєлова І. М.
3.
Засідання кафедр
Щомісячно
Завідувачі кафедр
4.
Нарада з відповідальними
за проведення науково-ме-
тодичних заходів
Щопонеділка
Старєва А. М.,
Бєлова І. М.,
Завірюха Л. В.,
Півень Г. Г.
5.
Нарада з кураторами груп
курсів підвищення квалі-
фікації
Щопонеділка
Бєлова І. М.,
Гончаренко І. В.
6.
Робоча нарада з колек-
тивом
Щопонеділка
Старєва А. М., заступники директора

13 7.
Засідання
науково-мето-
дичної ради
Лютий, квітень, жовтень, грудень
Старєва А. М.,
Бєлова І. М.
8.
Засідання вченої ради
Березень, травень, жовтень, грудень
Старєва А. М.,
Півень Г. Г.

Засідання вченої ради

Робота вченої ради інституту була організована відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», Положення про республіканський (АРК), обласні та
Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, Положення про вчену раду МОІППО та нормативно-правових документів, що регламентують діяльність установ галузі освіти.
Діяльність ученої ради спрямована на:
-
науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних та керівних кадрів області відповідно до нових державних
стандартів освіти;
-
здійснення на базі навчальних закладів теоретичних і прикладних
досліджень у галузі освіти;
-
виконання функцій координаційного, наукового, науково-методичного
центрів дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти
регіону;
-
науково-методичну розробку й упровадження інноваційних педагогічних
технологій у практику роботи освітніх закладів;
-
апробацію та розробку нових програм, підручників, посібників,
навчально-методичних комплексів;
-
координацію дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти
щодо вдосконалення навчання, виховання та розвитку особистості;
-
забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
-
поширення наукових знань;
-
упровадження наукових досліджень;
-
експертну оцінку результатів наукових та науково-дослідних робіт
тощо.

Засідання науково-методичної ради

Робота науково-методичної ради у 2014 році здійснювалася згідно з річним планом інституту й відповідно до завдань:

упровадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів дошкільної, загальної та позашкільної освіти Миколаївської області;

забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів із урахуванням установленого порядку атестації фахівців;

14

підвищення якості результатів навчання керівних і педагогічних кадрів за рахунок забезпечення фундаментальної та практичної спрямованості навчального процесу підвищення кваліфікації;

забезпечення сучасних науково-методичних, організаційних та матеріально-технічних умов навчання;

розробка якісних навчально-методичних комплексів відповідно до нових державних стандартів освіти та забезпечення патріотичного виховання учнівської молоді;

створення сприятливих умов для здобуття якісної післядипломної педагогічної освіти за потребою всіх категорій освітян;

широка підтримка та реалізація на регіональному рівні нової освітньої політики, спрямованої на децентралізацію та дебюрократизацію праці педагога, пошук нових методик і технологій навчання, у основі яких якість освіти виступає ключовою категорією.
На засіданнях вченої та науково-методичної рад упродовж року
розглядалися й вирішувалися актуальні проблеми сучасної освіти:

Про науково-методичний супровід підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів у рамках Року, присвяченого Т. Г. Шевченку.

Про підсумки діагностично-концептуального етапу експерименту
всеукраїнського рівня «Створення дидактико-методичної системи
розвитку дитячої творчості в межах навчально-виховного процесу
дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» в дошкільних
навчальних закладах і початковій школі.

Підготовка до надання освітніх послуг у МОІППО за дистанційною
формою навчання в умовах імплементації Закону України «Про вищу
освіту».

Оновлення тематики курсів підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів освіти відповідно до державних стандартів освіти
та умов реалізації Закону України «Про вищу освіту».

Про формування й розвиток професійних компетентностей педагогічних
працівників у системі післядипломної педагогічної освіти засобами
сучасних Інтернет-технологій.

Про діяльність методичного кабінету відділу освіти Арбузинської
райдержадміністрації щодо роз’яснювальної роботи з батьками в
контексті нових підходів до змісту освіти «Батьківський день у
навчальних закладах».

Про забезпечення наступності освіти випускників початкової школи при
переході у 5 клас в умовах упровадження нових стандартів.

Про виконання рішення колегії департаменту освіти, науки та молоді з
питання «Про стан підготовки загальноосвітніх навчальних закладів
області до впровадження другої іноземної мови в ЗНЗ області».

Про діяльність методичних кабінетів відділів освіти Врадіївської,
Братської, Веселинівської райдержадміністрацій щодо забезпечення
випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів у контексті реалізації нових державних стандартів освіти.

15

Про виконання рішення колегії департаменту освіти, науки та молоді з
питання
«Про
соціально-економічну
ефективність
діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу для регіону».

Про результати діяльності методичних кабінетів (центрів) у
2013/14 навчальному році

щодо виконання обласної Цільової соціальної
програми розвитку освіти Миколаївської області до 2015 року
та багато інших питань.

Участь в експертних радах

Педагогічними працівниками МОІППО взято участь у:
роботі експертної комісії щодо проведення атестаційної експертизи
навчальних закладів:
-
Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2
Миколаївської обласної ради (17–28.03.2014),
-
Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
І ІІІ ступенів № 6 Миколаївської обласної ради (14–25.04.2014),
-
Южноукраїнська гімназія № 1 Южноукраїнської міської ради (17–
28.11.2014),
-
Первомайська гімназія Первомайської міської ради (01–12.12.2014);
засіданнях регіональної експертної ради з питань ліцензування та
атестації закладів освіти,
засіданнях експертної групи при обласній атестаційній комісії
департаменту освіти, науки та молоді ОДА щодо атестації
практичних психологів та соціальних педагогів,
роботі обласної експертної комісії щодо здійснення експертизи
психологічного та соціологічного інструментаріїв у навчальних закладах
області,
Всеукраїнської робочої групи, члени якої беруть участь у здійсненні
наукової експертизи оригінал-макетів підручників для учнів 4-х і 7-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів,
засіданнях Науково-методичної комісії з післядипломної педагогічної
освіти та освітнього менеджменту Науково-методичної ради з питань
освіти Міністерства освіти і науки України (Шуляр В. І.).


Підвищення кваліфікації працівників МОІППО

Протягом року науково-педагогічні працівники інституту підвищували кваліфікацію за різними моделями навчання (за результатами навчання отримано сертифікати):
-
15 науково-педагогічних працівників інституту отримали додаткову професійну освіту за інноваційною моделлю підготовки кадрів
«Академія інноваційного розвитку освіти» (м. Київ, 15 20 вересня).
-
Сертифікат із курсу «Ефективне використання інтерактивних дошок
Panasonic» у навчальному процесі» (15 20 вересня 2014 р. –
Капустеринська Т. Д.).

16
-
Сертифікат Інституту обдарованої дитини НАПН України (15 16 травня
2014 р. за активну участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників»

Капустеринська Т. Д.).
-
Сертифікат КВНЗ (Херсонська академія неперервної освіти, м. Херсон,
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Теоретико- методологічні засади управління навчальним закладом: розвиток творчого потенціалу дитини та педагога» – Капустеринська Т. Д.).
-
Сертифікат міжнародної дистанційної школи побудови сайтів «Твой старт» (м. Санкт-Петербург – Олійник Л. М.).
-
Сертифікат Інституту обдарованої дитини НАПН України (15 16 травня
2014 р. за активну участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток творчості дитини дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва» – Олійник Л. М.).
-
Сертифікат 24 вересня 2014 року слухач авторського семінару «Науково- теоретичні та методичні аспекти вивчення математики та інформатики у
1 3 класах» – Олійник Л. М.).
-
Сертифікат Інституту обдарованої дитини НАПН України (15 16 травня
2014 р. за активну участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників» – Хортів Г. В.).
-
Сертифікат Інституту обдарованої дитини НАПН України (15 16 травня
2014 р. за активну участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників»

Калашникова С. О.).
-
Сертифікат Інституту обдарованої дитини НАПН України (15 16 травня
2014 р. за активну участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників» – Нор К. Ф.).
-
Сертифікат учасника VІІ міжнародних та ХХІ всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: учимося толерантності» (25 26 вересня 2014 р., м. Миколаїв – Нор К.
Ф.).
-
Сертифікат учасника авторського семінару «Науково-теоретичні та методичні аспекти вивчення математики та інформатики у 1 3 класах»
(24 вересня 2014 р., м. Миколаїв). Семінар проводився Центром навчальної та методичної літератури – Сокуренко О. О.
-
Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Соціально- педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу» (28 березня 2014 р., м. Миколаїв). Семінар проводився Інститутом обдарованої дитини та
МОІППО – Сокуренко О. О.
-
Сертифікат учасника ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників» (15 16 травня 2014 р., м. Київ) –
Сокуренко О. О.

17
-
Сертифікат учасника навчання за дистанційною формою на базі
Гарвардського університету, США (Harvard University, USA) із курсу
«Збереження шкіл. Міні-курс І.: Історія і політика освіти США» (08.09–
20.10.2014) – Стойкова В. В., яка продовжила навчання за дистанційною формою на базі Гарвардського університету, США (Harvard University,
USA) із курсу «Збереження шкіл. Міні-курс ІІ.: Політика підготовки педагогічних кадрів» (27.10–08.12.2014).


Співпраця
з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями

Налагодження партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями є одним із пріоритетних напрямів діяльності МОІППО.
Головними завданнями співпраці визначено:
- участь у програмах двостороннього та багатостороннього обмiну досвідом;
- проведення спiльних науково-методичних дослiджень;
- органiзацiю мiжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, обласних конференцiй, симпозiумiв, конгресiв, семінарів, круглих столів та iнших заходiв;
- участь у мiжнародних, національних, регіональних освітніх та наукових програмах;
- спiльну видавничу дiяльнiсть тематичного спрямування;
- надання послуг, пов’язаних iз підвищенням кваліфікації працівників пiслядипломної освiти;
- запрошення науково-педагогiчних, педагогічних кадрiв для викладацької та наукової роботи відповідно до угод.
Із цією метою МОІППО укладено 43 угоди про науково-методичне
співробітництво з різними установами й закладами, 12 із них – у 2014 р.
Найбільш активною у 2014 р. була співпраця з:
-
Інститутом педагогіки НАПН України (від 25.10.2010 № 01 н/м);
-
Інститутом обдарованої дитини НАПН України (від 08.04.2011 № 08 н/м);
-
Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського
(від 15.02.2011 № 06 н/м);
-
Миколаївським національним аграрним університетом (від 03.12.2012
№ 21 н/м);
-
Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова
(від 04.09.2013 № 26 н/м);
-
Чорноморським державним університетом імені Петра Могили (від
12.09.2013 № 27 н/м);
-
Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів (від 25.01.2011 № 04 н/м);
-
Херсонським державним університетом (від 20.11.2013 № 1);

18
-
Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова
(18.10.2013 № 26 н/м);
-
НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (від 03.02.2011 № 05 н/м);
-
Державним комплексом соціальної реабілітації дітей-інвалідів (від
28.01.2014 № 31 н/м);
-
Миколаївською єпархією Української Православної Церкви (від
01.07.2011 № 10 н/м);
-
Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренка
(від 01.09.2011 № 13 н/м);
-
Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» щодо реалізації програми
«Школа як осередок розвитку громади» (від 19.10.2011 № 15 н/м);
-
Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм (від 22.01.2013 № 22 н/м);
- організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (від 01.04.2013 № 24 н/м);
-
Львівським інститутом післядипломної педагогічної освіти щодо реалізації проекту «Уроки з підприємницьким тлом» (від 26.08.2014
№ 35 н/м);
-
Науково-методичним центром управління освіти Миколаївської міської ради (від 18.04.2014 № 33);
-
Комунальним закладом
«Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. О. Сухомлинського» (від
25.04.2014 № 34);
-
ТОВ «Ранок» (від 10.09.2014 № 36);
-
Центральною бібліотекою ім. М. Л. Кропивницького централізованої бібліотеки системи для дорослих м. Миколаєва (від 06.11.2014 № 37);
-
Науково-педагогічною бібліотекою м. Миколаєва (від 10.11.2014 № 38);
-
Миколаївською обласною організацією
Національної спілки письменників України (від 13.11.2014 № 39);
- відокремленим підрозділом
«Миколаївська філія
Київського національного університету культури і мистецтв» (від 14.11.2014 № 40);
-
ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» (від 17.11.2014 № 41);
-
Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників дошкільної освіти» (02.12.2014 № 42);
-
Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області
(від 09.12.2014 № 43).

Найважливішими заходами в межах вищезазначених угод у 2014 р.
стали:
Літо 2014 року. У рамках Літньої школи для освітян України спільно з
Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України та НАПНУ організовано та проведено:
-
Міжнародну
Школу

методичного
досвіду
«Реалізація
компетентнісного підходу на уроках музичного, образотворчого
мистецтв та інтегрованих курсів «Мистецтво» (24 26 червня).
-
Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Навчально-
методичний
супровід
підвищення
кваліфікації
вчителя
суспільствознавчих дисциплін в умовах модернізації національної

19
системи освіти» (27 червня).
-
Всеукраїнський семінар «Сучасні інноваційні технології та методи в
навчальному процесі в умовах реалізації нових державних
стандартів» (28 червня).
-
Всеукраїнський семінар «Інтегративно-діяльнісний підхід до
організації навчально-виховного процесу загальної середньої освіти (у
рамках науково-педагогічного проекту «Росток» (09 13 червня).
-
Всеукраїнська авторська школа «Інновації в дошкільній освіті:
технологія С. І. Якименко»

(26 28 червня).
Учасниками Літньої школи стали близько 250 педагогічних працівників навчальних закладів Миколаївської області та 150 з інших регіонів України.
Третє виїзне засідання обласної педагогічної Відритої студії «Наука і
ми»
(30 31
жовтня)

для вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївщини (місце проведення –
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова) з теми
«Трансформація метадисциплінарних знань із природничих наук – від ученого до вчителя» у м. Києві. За програмою заходу вчителі відвідали
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, Водно-інформаційний центр, Національний науково-природничий музей НАН України, музей популярної науки та техніки «Експериментаніум» і Київський планетарій, у якому відбулася зустріч із першовідкривачем комети «Чурюмова – Герасименко»
Чурюмовим Климом Івановичем, доктором фізико-математичних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії наук України, дійсним членом Нью-Йоркської академії наук, головним редактором астрономічного науково-популярного часопису «Наше небо», президентом
Українського товариства аматорів астрономії (уродженцем Миколаївщини).
Засідання професійно-фахових студій спільно з Науково-методичним центром управління освіти Миколаївської міської ради та Миколаївською
ЗОШ І ІІІ ступенів № 57, Науково-педагогічною бібліотекою м.
Миколаєва спрямовані на реалізацію Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мови і літератури»

(15.05.2014, 21.10.2014, 04.11.2014, 23.12.2014).
Марафон педагогічних ідей із молодими спеціалістами-учасниками проекту «Дворічне стажування молодих спеціалістів галузі освіти при
МОІППО» (березень 2014 р.).
Науково-методичний
семінар
«Гуманістична
спадщина
В. О. Сухомлинського» спільно з
Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського на базі Миколаївської ЗОШ І–
ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови з першого класу та міжрегіональний науково-практичний семінар «Ідеї духовно-
морального
виховання
особистості
в
педагогічній
спадщині
К. Д. Ушинського» (25.03.2014).
ІV Покровські обласні педагогічні читання «Сім’я і сучасний світ»
спільно з Єпархією УПЦ (07.11.2014).
Всеукраїнській Інтернет-форум, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (31.03–27.06.2014).

20
Засідання круглого столу «Педагогічна та батьківська мудрість
виховання» за участю провідних науковців НАПН України в
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського в рамках проведення ХХІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: учимося толерантності»
(25.09.2014).
Науково-практичний семінар «Соціально-педагогічне проектування
розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-
виховного процесу» спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН
України (28.03.2014), обласний конкурс «Від творчого вчителя – до обдарованого учня»

(03.11 12.12.2014), обласний семінар «Профільне навчання старшокласників: креативний підхід» (23.01.2014).
Навчально-практичний семінар «Особливості взаємодії педагогічних
працівників із дітьми з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного навчання» (20.08 22.08.2014).
Освітній історико-краєзнавчий проект «Музей про історію краю»
Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал